Posted on

18 Veckor I Månader

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Barn och bebisar mellan 6 veckor och 18 månader erbjuds vacciner mot rotavirus och pneumokocker samt ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B och hepatit B. Vaccinet mot rotavirus ges som vätska i barnets mun vid 6 veckor samt 3 månaders ålder. Vaccinet mot pneumokocker ges med spruta i tre doser vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder. Kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B och hepatit B ges också med spruta i tre doser vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder.Spädbarn och bebisar kan reagera genom att gråta, skrika och vara trötta och gnälliga en tid efter vaccinationen. Till exempel kan kombinationsvaccinet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B och hepatit B – som ges till spädbarn vid 3, 5 respektive 12 månaders ålder – orsaka feber, diarré och kräkningar. Barnet kan också gråta en längre period och verka otröstligt, vilket gör många föräldrar oroliga. Biverkningarna är dock oftast helt ofarliga och ett tecken på att kroppen reagerar som den ska.

Mellan årskurs 1 och 2, när barnet är mellan 7 och 8 år, erbjuds en andra dos av kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Efter den dosen har barnet ett fullgott skydd mot sjukdomarna. Skyddet anses livslångt.
Prata med en läkare eller sjuksköterska, om ditt barn har någon form av allergi, kronisk sjukdom eller annat bakomliggande tillstånd som gör att barnet inte kan få en viss typ av vaccin. Detsamma gäller om ditt barn tidigare upplevt en allergisk reaktion i samband med vaccination.Vid 18 månaders ålder erbjuds barnet en första dos av det så kallade MPR-vaccinet, som är ett kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet ges med spruta.Mellan årskurs 8 och 9, när barnet är mellan 14 och 15 år, ges en fjärde dos mot difteri, stelkramp och kikhosta i form av ett kombinationsvaccin. Detta är den sista dosen i grundvaccinationen mot sjukdomarna. För att behålla skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta genom livet rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde år.Om ditt barn eller din bebis upplever biverkningar som inte går över eller om biverkningarna orsakar ett kraftigt försämrat allmäntillstånd, bör du söka vård akut.

Kan man känna sparkar i vecka 18?
Det vanligaste är att kvinnan börjar känna fosterrörelser från graviditetsvecka 18-20. Det förekommer dock att man kan känna rörelser så tidigt som vecka 15-16, likaväl som att rörelser inte noteras förrän långt senare i graviditeten.
Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds barn och ungdomar i Sverige vacciner mot tolv olika sjukdomar. Vaccinationsprogrammet syftar till att ge barn ett gott skydd mot besvärliga och i många fall livshotande sjukdomar. Inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn erbjuds alla barn och ungdomar i Sverige vacciner mot ett antal sjukdomar. Barn rekommenderas att genomgå vaccinationsprogrammet för att säkerställa att de får ett gott skydd mot sjukdomar och besvär som kan vara mycket farliga. Det här innebär att den senaste mensens första dag även blir graviditets första dag, fast man egentligen inte hunnit bli gravid än eftersom befruktning sker vid ägglossning, omkring vecka 2+0.Graviditeten anses som fullgången när det har gått 37 fullgångna veckor, alltså vecka 37+0 (när du ”går in i” v. 38). Om ett barn föds före vecka 37+0 räknas barnet som prematurt. Om graviditeten går till vecka 42+0 räknas barnet som överburet.

Hur många månader är 18 veckor?
Gravid vecka 18. Du är nu gravid i femte månaden och, åtminstone i teorin, i graviditetens bästa tid. Cachad
Det första steget till att räkna ut hur långt gången graviditeten är, går ut på att lista ut den senaste menstruationens första dag. Sedan räknar man en månad på 28 dagar (fyra veckor), som också är genomsnittslängden på en menstruationscykel. Då får du fram hur långt gången graviditeten är.Det här innebär att graviditeten (40 veckor) egentligen varar i 10 månader från menstruationens första dag. Den längd på 9 månader som man brukar prata om baserar sig alltså från ungefär vecka 4-5 när man kan se eller få reda på att man är gravid, och fram till BF.Baby Journey kan beräkna ditt BF automatiskt utifrån din senaste menstruations första dag, så när du har plussat på en sticka kan vi vara först ut med att ge dig ett i ungefärligt datum att utgå ifrån och som ger dig svaret på när din bebis äntligen kommer.

Hur många är 20 veckor?
En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng. I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt.
Ibland kan barnmorskor prata om kalendermånad och graviditetsmånad (som om det inte var tillräckligt krångligt ändå!). En kalendermånad räknas som 30 dagar och beräknas från det datum då du faktiskt blev gravid, alltså dagen då du hade ägglossning. Enligt beräkningssättet är du då i vecka 2+0.När någon frågar vilken vecka du befinner dig i kan svaret vara två olika, för det beror på hur man räknar. Är du i vecka 18 när du är i vecka 17+2, eller när du är i vecka 18+2? I den här artikeln reder vi ut alla frågetecken kring hur man ska beräkna BF och varför man räknar gravidveckor.

Utifrån vilken vecka du är i så får du även ett preliminärt beräknat förlossningsdatum. Detta kallas för BF, men det korrekta datumet för beräknad förlossning får du ofta senare i graviditeten när du gör ultraljud. Detta sker antingen kring vecka 13 då man vanligtvis även gör KUB, och/eller kring vecka 19 då man vanligen utför RUL (rutinultraljud). Då mäter barnmorskan fostrets tillväxt för att sedan räkna ut hur många veckor du har varit gravid. Detta kan alltså göra att ditt BF flyttas fram eller bak ett par dagar. Men det kan även vara samma beräknade datum du fick från början.

Man pratar sällan om vilken gravidmånad man befinner sig i under en graviditet, istället pratar man om veckor. Hur du som blivande förälder räknar vilken vecka du är i skiljer sig ofta från hur vårdpersonal räknar.
En graviditetsmånad, även kallad lunarmånad, räknas från den senaste menstruationens första dag och varar i 28 dagar. Det här är alltså den tiden då det ännu inte syns på ett graviditetstest att du är gravid. Detta får du vanligtvis får reda på runt vecka 5+0.De flesta plattformar för graviditeter, Baby Journey inkluderat, räknar utifrån den vecka du är inne i för tillfället. Om du är i vecka 24+2, är du alltså i vecka 25 hos oss!

Barnmorskor och andra inom vården räknar alltid den fullgångna veckan som man har klarat av. Det vill säga om du är i vecka 26+2, säger vårdpersonal att du är i vecka 26. Blivande föräldrar räknar ofta den veckan man är “inne” i, det vill säga om du är i vecka 26+2 så säger man att man är inne i vecka 27.
Om du väntar tvillingar eller trillingar får du förmodligen reda på det genom ultraljudet. Det kan väcka starka känslor, både positiva och negativa. Din barnmorska kan ge information och tips om grupper för blivande tvillingföräldrar.Du får veta ungefärligt förlossningsdatum, när du är beräknad att föda. Beräkningen görs genom att barnmorskan mäter storlek på barnets huvud, buk och lårben. Men datumet är förstås bara ungefärligt, du kan föda inom tre veckor före och två veckor efter detta datum utan att det räknas som onormalt.

Många kommer ihåg att försäkra sina barn, men glömmer ofta bort att försäkra det viktigaste i barnens liv. Sig själva. Vi kan hjälpa till så att hela familjen, liten som stor, blir rätt försäkrad.
Livet förändras och därför är det bra att se över sina försäkringar med jämna mellanrum. Ring oss för kostnadsfri rådgivning eller läs mer på egen hand. Vi ser fram emot att hjälpa dig!Fortsätt att röra på dig så mycket om du bara orkar. Lagom träning är bra för barnet och gör dig väl förberedd inför resten av graviditeten – och förlossningen.

Runt den här veckan är det dags för den första ultraljudsundersökningen! Kanske är det först nu som du verkligen kan ta till dig att det finns ett litet barn i din mage. Barnmorskan visar på barnets hjärna, magsäck, ryggrad, armar och ben samt det lilla hjärtat som slår.Sugen på några särskilda, konstiga saker att äta? Då kan du ha fått en släng av vad som kallas picasyndrom, som ibland kallas matnoja, under graviditeten. En viktökning på två till fem kilo är genomsnittet runt vecka 17. Men vissa gravida går upp betydligt mer. Andra tappar vikt eftersom de mått illa under en längre tid. Utbildningen är på heltid (drygt 18 månader) och med en mycket hög studietakt. Utbildningen inleds med en preparandutbildning på 6 veckor, detta för att ge alla deltagare liknande förkunskaper inför utbildningsstarten. Därefter följer ett års studier på universitet/högskola där den övervägande delen är på distans, men en stor del av studietiden är på plats vid en av de aktuella högskolorna (cirka 15 veckor). Närstudieveckorna är obligatoriska och under dessa genomförs bland annat praktiska moment i polisiära färdighetsämnen som till exempel kriminalteknik, radio, polisbilskörning, vapen och taktik.

Efter 12 månaders studier följer en polisaspirantutbildning på 6 månader som ger träning i skiftande polisiära arbetsuppgifter och problemorienterat polisarbete. Aspirantutbildningen genomförs på samma sätt och enligt samma kursplan som i den ordinarie grundutbildningen till polis.
Är du specialisten som också vill bli polis? Nu kan du söka den funktionsinriktade polisutbildningen om du arbetar som exempelvis jurist, ekonom, IT-forensiker, socionom, utredare eller har annan akademisk bakgrund.Utbildningen genomförs i dagsläget på: Linnéuniversitetet i Växjö, Malmöuniversitet och Södertörns högskola. Det finns inte möjlighet att välja eller önska lärosäte utan du blir placerad på en tilldelad utbildningsplats. Den funktionsinriktade utbildningen är en komprimerad variant av den ordinarie polisutbildningen och genomförs under drygt 1,5 år. Studierna sker på distans med fokus på de teoretiska ämnena, varvat med närstudier på campus för genomförande av praktiska moment som till exempel kriminalteknik, polisbilskörning, vapenhantering och fysisk taktik. Utbildningen avslutas med 6 månaders aspiranttjänstgöring. Under tiden som du går utbildningen är du anställd på Polismyndigheten. När du är klar erbjuds du fortsatt anställning i din specialistroll, men du har också polismans befogenheter vilket innebär att du kan delta vid ingripande, husrannsakan eller arbeta i yttre tjänst.Om du har haft svamp i underlivet tidigare är det inte ovanligt att känna av symptomen i den här delen av graviditeten. Har du inte haft svamp förr är det möjligt att du får det första gången nu under graviditeten, något du märker genom klåda i underlivet ihop med gryniga flytningar. Svamp kan gå att behandla på egen hand genom att använda en mjukgörande olja i samband med att du duschar. Du kan även rådfråga din barnmorska om receptfria läkemedel som behandling. I den här artikeln kommer du kunna läsa om allt som rör att vara gravid i vecka 18. Här får du information om bebisens utveckling, hur mammans kropp förändras och även tipsen du kan behöva på resans gång. När du är gravid i vecka 18 är fostret lika stort som en mango. Graviditetshormonerna gör att en del kvinnor känner att kroppens slemhinnor svullnar. Symtomen kan variera och vissa får till exempel ett mer känsligt tandkött som blöder lätt, medan andra kan drabbas av nästäppa och får lättare att blöda näsblod. Kroppen börjar få allt mer barnliknande proportioner och kroppen håller på att växa ikapp huvudet. Vid födseln kommer barnets huvud faktiskt att utgöra en tredjedel av den totala längden av barnet! Fostret är runt 20 cm långt och väger ungefär 250 gram. Redan nu börjar det bildas små, små linjer på fostrets fingrar, tunna streck som kommer att bli barnets fingeravtryck i framtiden.Det går även att ta reda på vilket kön barnet har under rutinultraljudet, men har ni otur ligger barnet i en position så att ultraljudsbarnmorskan inte lyckas se könet.

Har du tecknat gravidförsäkring än? En gravidförsäkring börjar gälla i graviditetesvecka 22 men är bra att teckna redan innan rutinultraljudet om någonting skulle upptäckas då, så att ni har det skydd som ni förtjänar.
Från och med den här veckan börjar man utföra rutinultraljud, men det kan dröja fram till vecka 20 innan det är dags för dig. Oavsett är det inte långt kvar tills du eller ni får titta på det lilla barnet i magen!Fostrets ögonbryn och ögonfransar fortsätter att växa och ögonen är fortsatt slutna, men har blivit större. För att fostret ska klara av att ligga i vatten under hela graviditeten utan att skada den ömtåliga huden skyddas det av fosterfettet. Det är som en fet, skyddande salva som täcker hela eller delar av barnets hud och behåring. Om man gör ett ultraljud i den här veckan kan man se att barnet rör sig aktivt med både stora rörelser som vridningar eller kullerbyttor, men även mindre tydliga rörelser som att suga på ett finger. Svullna slemhinnor kan göra att du blir känsligare vid samlag. Då kan glidmedel underlätta mot smärta eller obehag. Prova er fram och gör det som känns bäst! Intimitet kan vara andra saker än just penetration också, så om penetration inte känns bra just nu finns det alltid andra sätt att ha sex på. Du kan även uppleva en ökad mängd flytning (sekret) från slidan under graviditeten. Så länge flytningarna ser och luktar som de normalt brukar göra finns ingen anledning till oro. Prata med din barnmorska om du är osäker.Rutinultraljudet fokuserar främst på organen och barnets anatomi. Ultraljudsbarnmorskan kikar på hur många foster det är i livmodern, hur organ och extremiteter (armar och ben) ser ut samt daterar graviditeten om det inte är gjort tidigare. Om allt inte går att se eller mäta bokas en uppföljande tid tätt inpå för att få en fullständig ultraljudsundersökning. All den tid som du tidigare fått studiemedel för eftergymnasiala studier räknas. Om du läst på deltid (50 eller 75 procent), räknar vi om dessa veckor till heltid. Utbildningsformerna skiljer sig åt mellan olika länder. Grundskoleutbildningen är den obligatoriska utbildningen i ditt hemland. Den är oftast 8–10 år lång och startar vanligtvis när du är mellan fem och sju år gammal.Samma år som du fyller 51 år startar en nedtrappning, du kan inte längre låna under lika många veckor som tidigare. Du kan få bidrag till och med det år du fyller 60 år.

Hur stort är fostret i 18 veckan?
Fostret väger nu 250 gram. Det är 20 centimeter långt och har börjat lagra mer fett i kroppen. Fingrar och tår börjar se mer färdiga ut. Cachad
Det går att få studiemedlen att räcka under en längre tid. Du kan spara veckor. Det innebär att du sprider ut veckorna med studiemedel under längre tid.Från och med det år du fyller 40 kan du få studiemedel i ytter­ligare 40 veckor om du behöver mer utbildning för att kunna arbeta. Det kan exempelvis vara för att du behöver gå en ny utbildning eller en vidareutbildning för att få arbete. De här villkoren gäller:Om du är över 40 år kan vi pröva särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att du har ett behov av att förnya eller bredda din tidigare utbildning för att få eller behålla ett arbete.Det räknas också som att du har en grundskoleutbildning om du har läst klart en svensk utbildning som kan jämställas med en vanlig grundskoleubildning. Det kan till exempel vara realskola eller en grundskoleutbildning vid en riksinternatskola eller en svensk utlandsskola.

När du söker studiemedel för fler veckor måste du beskriva din situation utförligt. I ansökan ska du skriva vilka skäl och omständigheter du vill att vi ska ta hänsyn till. Det måste tydligt framgå varför du behöver vidareutbilda dig eller byta utbildning och behovet av den nya utbildningen. Du måste också styrka dina skäl med intyg.
Betygen behöver inte vara godkända. Även om du har fått betyget 1, IG (icke-godkänd), F eller motsvarande i samtliga ämnen, räknas det som att du har en grundskoleutbildning.Ett synnerligt skäl kan vara att du som studerande försenats i dina studier på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan också handla om att du behövt byta studieinriktning på grund av sjukdom eller skada.Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel gäller både bidrag och studielån. Det innebär att även om du inte tar lån för alla veckor, utan bara tar bidraget, så räknas veckorna som använda.

Studerar du på deltid så räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent i 20 veckor, så har du bara använt 10 av dina veckor med studiemedel.

Om du har synnerliga skäl kan du få studiemedel för fler veckor. Ett synnerligt skäl kan vara att du försenats i dina studier på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kan också vara att du på grund av sjukdom, olycka eller någon annan omständighet varit tvungen att byta studieinriktning.
Arbetsmarknadsskäl kan vara att du behöver förnya eller uppdatera en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden. Utbildningen eller vidareutbildningen ska ha en direkt koppling till ditt yrke och förbättra din kompetens inom yrkesområdet. För att du ska kunna få studiemedel för fler veckor, ska du dessutom ha ett tydligt syfte med extraveckorna. Det kan exempelvis vara att du ska få en viss examen eller behörighet. Om du studerar på deltid räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent i 20 veckor, så har du bara använt 10 av dina veckor med studiemedel.

Personliga skäl kan vara att du behöver byta yrkesinriktning och skola om dig på grund av din hälsa. Till exempel om du har fått en förslitningsskada eller liknande och på grund av det måste byta yrke.
När du studerar på heltid kan du som längst få studiemedel i 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar. Det motsvarar cirka sex års studier på heltid.En prövning av synnerliga och särskilda skäl är restriktiv. Det innebär att det är svårt att få studiemedel för fler veckor. Skälen du anger ska beskrivas utförligt och vara tydligt kopplade till behovet av fler veckor med studiemedel. De skäl du meddelar oss ska också styrkas. Läs mer om de olika prövningarna nedan.Det finns en gräns för hur länge du kan få studiemedel. Vi mäter det i veckor med heltidsstudier. Hur många veckor du kan få studiemedel beror bland annat på om du studerar på eftergymnasial-, gymnasie- eller grundskolenivå.

Alla veckor du använt på gymnasienivå räknas. De veckor du läst på deltid räknar vi om till heltidsveckor. Detta gäller för den tid du haft något av följande:
Har du läst klart en grundskoleutbildning som ger rätt att studera vidare på gymnasienivå i ditt hemland, räknar vi det som att du har en grundskoleutbildning. Du behöver inte ha godkända betyg.Betygen behöver inte vara godkända. Även om du har fått betyget 1, IG (icke-godkänd), F, underkänd eller motsvarande i samtliga ämnen, räknas det som att du har en gymnasieutbildning. Alla veckor du använt på grundskolenivå räknas. De veckor du läst på deltid räknar vi om till heltidsveckor. Detta gäller för den tid du haft något av följande: När du söker studiemedel för fler veckor måste du beskriva din situation utförligt. I ansökan ska du skriva vilka skäl och omständigheter du vill att vi ska ta hänsyn till samt hur många veckor du behöver. Om du behöver vidareutbilda dig eller byta utbildning så måste behovet av den nya utbildningen tydligt framgå. Du måste också styrka dina skäl med intyg.

Om du började studera med studiemedel på en högskole­utbildning före den 1 juli 2001 kan du ha rätt till fler veckor för att kunna slutföra din utbildning. Du ska också ha haft studiemedel för andra högskolestudier före de studierna.Här kan du själv föreslå översättningar för ditt språk. En administratör kontrollerar och godkänner förslaget innan det publiceras. Tack för att du tar dig tid!

Din studietakt beräknar vi utifrån hur mycket du läser under varje termin, inte under läsåret som helhet. Därför är det viktigt att du kontrollerar under vilken termin dina kurser ligger. Även om du läser totalt 60 högskolepoäng under ett läsår, är det alltså inte säkert att du får studiemedel för heltidsstudier under båda terminerna. Det beror på hur många poäng och veckor du läser varje termin.

Vilken månad är jag i vecka 16?
Tiden går fort när du är gravid vecka 16, det börjar närma sig. Runt sjätte månaden kan det vara bra för dig och din partner att gå på föreläsningar och informationsträffar inför förlossningen. Särskilt om det är ert första barn eller om det var längesedan sist.
Din studietakt kan påverkas om du läser en kurs vid en skola i Sverige samtidigt som du studerar utomlands. Det är därför viktigt att du meddelar det till CSN. Det kan till exempel vara att du studerar på ett utbytesprogram samtidigt som du läser kurser i Sverige.

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka som du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.
En termin kan vara längre än 20 veckor. Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. Men, om antalet veckor bara är tre fler anpassar vi beräkningen av studietakt för dig. Du får då studiemedel för heltidsstudier, men bara i 20 veckor. De sista tre veckorna får du inte några studiemedel.Om du ska studera med studiemedel kan du göra egna beräkningar på hur mycket du kan få och låna på sidan Studiemedel – bidrag och lån för studier i Sverige.

Antalet veckor som du har rätt till studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd är beräknat på att du studerar på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om hur många veckors heltidsstudier det motsvarar. Läser du till exempel på 50 procent i 20 veckor, så har du bara använt 10 av dina veckor.
Yrkeshögskolans poängsystem innebär att du måste läsa 5 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel på heltid. En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng.Takten på dina studier påverkar hur mycket studiestöd du kan få. Studietakten är ett mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin eller studieperiod.

Folkhögskolan har inget poängsystem. Där räknas i stället antalet timmar som skolan har planerat. Det är skolan som meddelar CSN vilken studietakt du har.
Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa fall få studiemedel för en högre takt än vad du faktiskt studerar. Det innebär att du exempelvis kan få studiemedel på 100 procent även om du bara läser med en studietakt på 75 procent.Tänk på att studierna var för sig i Sverige och utlandet måste uppfylla kravet på studietakt på minst 50 procent för att du ska ha rätt till studiemedel.

Hur räknar man månader gravid?
En graviditetsmånad, även kallad lunarmånad, räknas från den senaste menstruationens första dag och varar i 28 dagar. Det här är alltså den tiden då det ännu inte syns på ett graviditetstest att du är gravid.
För vissa utbildningar är det inte reglerat vad som räknas som studier på heltid. Då bedömer skolan din studietakt och meddelar det till CSN. Det gäller om du till exempel studerar på gymnasiet eller på en konst – och kulturutbildning.Du kan ha rätt till studiemedel eller studiestartsstöd för studier på heltid (100 procent) eller deltid (50 eller 75 procent). Omställningsstudiestöd kan du ha rätt till för fler studietakter.

Vilken månad är jag i vecka 17?
Gravid vecka 17. Nu har den femte graviditetsmånaden börjat och nu börjar också den förändring som alla kan se i den andra trimestern: gravidmagen börjar växa!
I tabellen ser du vilka studietakter som gäller för våra olika studiestöd. Du kan inte få studiestöd för någon annan studietakt. Till exempel kan du inte få studiemedel eller studiestartsstöd om du studerar mindre än 50 procent.

Hur lång tid är 20 veckor?
Det motsvarar cirka sex års studier på heltid. Om du studerar på deltid räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent i 20 veckor, så har du bara använt 10 av dina veckor med studiemedel.
I tabellen ser du hur mycket du kan få i studiemedel eller studiestarts­stöd beroende på din studietakt. För omställnings­studiestödet är beloppen individuella eftersom de baseras på din tidigare inkomst.

Många komvuxskolor har inget uppehåll mellan terminerna. Då räknar vi ut din studietakt utifrån din sammanhängande studieperiod, det vill säga den tid som du studerar utan studieuppehåll.
Du får studiemedel för varje hel kalendervecka du studerar. Om du inte läser hela den första och sista veckan på terminen, kan du ändå få studiemedel för en vecka till. Detta gäller om första och sista veckans dagar är sammanlagt minst sju dagar.För vissa högskoleutbildningar är det möjligt att få studiemedel för 40 veckor under ett läsår, även om du studerar under en kortare tid. Det gäller framförallt vissa tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Om du kunde kika in, skulle du se hur din bebis suger på tummen. Nu är sugreflexen fulländad och tack vare den vet barn hur de ammar redan från födseln. Ditt barn gör sig redo för fullt för sitt liv efter graviditeten!
Nu börjar saker och ting att bli klara därinne. Förlossningen närmar sig och din bebis är nu runt 45 cm lång och väger hela 2,2 kg! Gör dig redo för att träffa din lilla inneboende ansikte mot ansikte, det är inte långt tid kvar när du är gravid vecka 34.

Kan man se kön i vecka 18?
Barnmorskan visar på barnets hjärna, magsäck, ryggrad, armar och ben samt det lilla hjärtat som slår. Ofta går det att se vilket kön barnet har med hjälp av ultraljudet – säg till innan ifall du vill veta eller ej.
Det är många milstolpar som nås denna vecka! Allt från nervceller som multipliceras tusen gånger om till små fingeravtryck som skapas. Ni har kommit en bra bit på vägen, gratulera dig själv till att du är gravid vecka 18.

A-vitamin är bra när du är gravid, men i lagom mängd. Vad är då lagom? Så länge du äter varierat får du i dig tillräckligt genom kosten. För mycket å andra sidan är inte bra för barnet. Du bör till exempel undvika vissa hudbehandlingar som innehåller A-vitamin. Mjölkprodukter, ägg (särskilt gulan), spenat, sallad, persilja, tomater, morötter och gula frukter som aprikoser och mango, är exempel på mat som mer än väl täcker både ditt och din bebis behov. Du bör undvika lever, även om leverpastej går bra att äta.
Tadaa – barnet har öppnat sina ögon! Även om det är ett tag kvar till din bebis får se omvärlden med sina egna ögon så är det en stor händelse! En härlig avslutning på din andra timester. Nu börjar det hända saker.Runt sjätte månaden kan det vara bra för dig och din partner att gå på föreläsningar och informationsträffar inför förlossningen. Särskilt om det är ert första barn eller om det var längesedan sist. Där får ni veta mer om hur förlossningen går till och får tips och råd inför förlossning och eftervård på BB. Bra information, samtidigt som det är ett perfekt tillfälle att lära känna andra blivande föräldrar. Finns det någon bättre att dela de här erfarenheterna med?

Din bebis näthinnor börjar fungera den här veckan. Men prova inte att exponera din mage för starkt ljus för att se om det kommer en reaktion där inifrån – barnets nervkretsar har inte mognat än och sinnesorganen är fortfarande för sköra för att stimuleras på det sättet. Du behöver inte förändra ditt beteende, gör precis som du brukar så håller sig din bebis nöjd och glad och kan göra sig redo för den fantastiska utveckling som den kommer att ha de kommande veckorna. Om du inte redan har gjort det, kanske du känner din bebis röra sig för första gången den här veckan (eller de kommande veckorna) vilket brukar gör att många känner att det är en otrolig spännande period i graviditeten. Rörelserna är väldigt lätta och kan kännas som fladdrande fjärilsvingar eller små bubblor. Det är både spännande och underbart när det händer. Har du ännu inte känt något? Oroa dig inte, varje barn växer i sin takt. Det är precis som det ska vara, din bebis kommer att börja röra sig i sin takt, när han eller hon är redo för att börja göra det.

Har du känt barnet reagera på ljud och känslor än? Detta brukar börja hända nu i slutet av andra trimestern, så gör dig redo! Människokroppen är fantastisk och bebisens känslospektra börjar att utvecklas tidigt.
Hur du föder ditt barn till världen är ett mycket personligt beslut, med olika faktorer som spelar roll. Här är några saker att tänka på om kejsarsnitt, även känt som sectio.Din bebis är redan runt 47 cm lång och väger 2,7 kg! Från och med nu kommer han eller hon lägga på sig runt 220 gram i veckan. Det sker en fantastisk utveckling just nu och det är bara några få dagar kvar till det ni kommer att fira som ditt barn födelsedag framöver!

När du är gravid i vecka 5 och din bebis just nu bara är stor (eller liten) som en ärta, händer det mycket därinne. Utvecklingen går snabbt och han eller hon växer så det knakar!Äntligen är det dags för 18-veckors ultraljud! Denna graviditetsundersökning är viktig. Det kan också vara väldigt känslomässigt, så det hjälper att ha en lista med frågor förberedda. Det är lätt att glömma saker när du står framför skärmen.

Känner du dig extra sugen på någon särskild mat? Det beror inte på näringsbrist, utan på dina hormoner. Du kanske har märkt att viss mat känns annorlunda eller mindre aptitlig, medan annan mat är helt nödvändig! Säg hej till gravidkroppen, utan någon som helst rim och reson. Du är långt från den första eller den sista som får förändrade matvanor under graviditeten. Ät allt du är sugen på, men gör det med måtta. Försök hitta en balans mellan att unna dig och att ta hand om dig själv och din bebis. Ät det som gör att ni båda mår så bra som möjlig. När du är gravid i vecka 16 står du och din bebis inför fantastisk utveckling och det är viktigt att ni båda mår bra!Du tror troligtvis det kommer vara uppenbart när förlossningen startar, men det är inte alltid som det verkar i filmer. Här är några tecken att hålla utkik efter på att förlossningen är igång.

Två veckor kvar! Ja det är sant, snart kommer du och din lilla bebis i magen få bekanta er med varandra. Det mesta är så gott som färdigutvecklat och din lilla inneboende börjar på allvar att göra sig redo för att få träffa dig ansikte mot ansikte.Det kan tyckas konstigt att illamående är så vanligt under graviditeten. Historiskt kan det ha varit en hjälp för kvinnan att undvika mat som inte var bra för henne eller fostret. Besvären brukar gå över en bit in i graviditeten och en del slipper det helt.

När du är gravid vecka 28 är din bebis runt 38 cm från topp till tå och väger redan runt 1,2 kg – en tredjedel av födelsevikten. Fötterna är runt 5,5 cm. Pyttesmå!
Det är så mycket som händer i din mage nu att du kan komma att behöva vila bara du läst om det! Du har genomgått en stor del av graviditeten men har en bit kvar till slutsträckan. Passa på att njuta och gratulera dig själv till att du har tagit dig såhär långt.

Nu är det dags! Har det inte redan skett så kommer din bebis förmodligen att komma ut inom de närmaste dagarna. Om han eller hon inte kommer ut frivilligt, kan din barnmorska ge din bebis lite extra skjuts på vägen. Vi får gratulera er båda till en väl genomförd graviditet. När du är gravid vecka 40 har du antagligen nått slutet av din graviditet, men du och din bebis är bara i starten av ett helt nytt äventyr.
Vid 5–6 veckors ålder äter valparna nästan som en vuxen hund, även om de fortfarande kan ha svårt att tugga alltför hård mat. De börjar försvara föremål och mat genom att morra och lägga tassen över, de skakar leksaker så som en vuxen hund skakar sitt byte och rangordningen börjar uppträda även om den förändras konstant under valparnas utveckling.Mellan 16–20 veckor lossar de sylvassa valptänderna och ersätts av nya, betydligt kraftigare permanenta tänder. Hur valpen upplever tandbytet är väldigt individuellt. Vissa valpar biter i allt och andra reagerar inte alls.

Vid fyra veckor är valparna fullt utvecklade små hundar och går in i den kanske viktigaste perioden i sina liv, socialiseringsfasen. Under denna perioden i valparnas utveckling är de extremt mottagliga för social stimuli. De är nyfikna, lägger allt de exponeras för på minnet och kan forma nya bindningar till olika individer. Det är nu man brukar påbörja den viktiga miljöträningen med valparna.Urinblåsan och tarmen fungerar men valparna kan inte tömma någon av dem på egen hand de första två veckorna. Tiken slickar dem därför för att stimulera dem att ge ifrån sig urin och avföring. Eftersom valparna inte kan sköta dessa funktioner själva är det livsviktigt att tiken tar hand om det.

Valpens första tid är en speciell tid. Hundvalpar föds relativt hjälplösa men växer snabbt upp till självständiga individer med en alldeles unik personlighet. Det är en omtumlande resa där hunden går igenom många faser. Genom att förstå valpens utveckling och hundens olika utvecklingsstadier kan vi lättare förstå dess beteenden och hur vi ska bemöta dem.Så här tidigt i livet kan valparna inte reglera sin egen kroppstemperatur ännu. Därför är de beroende av mamman och kullsyskonen för att hålla rätt temperatur och behöver också vistas på en varm plats. Runt fem månader ökar valpens jaktintresse. Man märker det genom att valpen intresserar sig mer för dofter och börjar följa olika spår. Många berättar att de upplever det som att valpen lever i sin egen värld och inte riktigt lyssnar, exempelvis att den inte kommer vid inkallning. Det beror inte på att den är olydig. Den är helt enkelt så fokuserad att den inte hör dig. Nu leker valpen mer än hälften av sin vakna tid. I leken tränar den muskler och sinne och lär sig sina starka och svaga sidor. Var gärna nere på golvet och lek med valpen för att stärka banden mellan er. Valpen kommer högst troligt att bitas ibland. För att få den att sluta bita kan man resa sig upp och gå därifrån eller avleda hundens uppmärksamhet med en leksak. På så vis lär den sig vad som är ok att bita i och vad som inte är ok att bita i.

Under valpens första år träder den in i den juvenila perioden, eller unghundsstadiet. Den juvenila perioden kallas perioden mellan 12 veckor och 7 månader. Nu växer valpen kroppsligt och mentalt för att utvecklas till en vuxen hund med en egen personlighet.
När hunden växt klart – det vill säga att den uppnått full mankhöjd och vikt – är det dags att byta från valpfoder till ett foder för vuxna hundar. Här hittar du vårt våtfoder och torrfoder för hundar.Tiden mellan 13–16 veckor kallas ibland för “halv könsmognad”. Under denna perioden av valpens utveckling ökar testosteronhalten hos både hanar och honor, och valpen försöker hitta sin plats bland människor och andra hundar.

Tiken börjar nu tycka att valparna är jobbiga och lämnar dem ensamma längre stunder och påbörjar avvänjningen. Avvänjningen är vanligen en lugn process, men om tiken upplever valparna som påstridiga kan hon bli irriterad och säga till på skarpen. I det vilda hade hon fått hjälp av andra vuxna hundar. Den möjligheten finns sällan hos uppfödare med uppfödaren kan hjälpa till och avlasta henne så att hon får tid för sig själv.
Man kan nu märka ett påtagligt ändrat beteende hos hunden. Innan hormonnivåerna stabiliseras kan det bli lite kaos i hjärnan. Leklusten minskar, båda könen (lite mindre utpräglat hos tikar) blir mindre sociala, mer avvaktande och mer aggressiva mot främmande hundar. Stadiet kallas ofta för trotsåldern eller slyngelåldern och många hundägare upplever det som att hunden slutar lyssna och helt plötsligt tappar förmågan att göra saker som den tidigare klarat. Vid födseln är valparnas hjärna relativt outvecklad och EEG-undersökningar har visat på låg hjärnaktivitet. Ögonen är slutna och synnerven är outvecklad så de kan inte se och eftersom hörselgångarna är slutna kan de heller inte höra. Ändå kan de redan nu reagera på starkt ljus och höga ljud. Man vet ännu inte riktigt hur det kommer sig. När en hund växt klart beror på vilken ras den är och det finns också vissa individuella avvikelser. Dvärghundar, små och medelstora raser som chihuahua och springer spaniel brukar ha växt färdigt någon gång runt 8–9 månader. För större raser som labrador retriever och golden retriever dröjer det till ungefär 12–15 månader. För vissa riktigt stora hundar som grand danois och newfoundland tar det ännu länge, någonstans runt 18–24 månader.

Någonstans runt 7–9 månader har man kommit så långt i valpens utveckling att hunden blir fysiskt könsmogen (för större hundraser kan könsmognaden dröja ända till cirka 18 månader). Då löper tiken för första gången och hanhunden (och även vissa tikar) börjar revirmarkera med urin på alla möjliga ställen.
Vid 6 månader är de flesta valpar helt rumsrena. Om man är uppmärksam lär man dig att tolka hundens signaler för när den behöver gå en runda. I början klarar valpen inte att hålla sig, men vid 6 månader brukar den klara av en tillräckligt lång stund för att man ska hinna gå ut med den.

Här slutar vanligtvis beskrivningen av hundens olika livsfaser, även om den naturligtvis lever mycket längre. Det är inte vetenskapligt bevisat, men många hundägare skulle säkert hålla med om att hunden vid 7–8 års ålder går in i ännu en ålder som sedan håller livet ut. Den verka då ha nått visdom och vet och förstår mer än vad vi har lärt oss att en hund förstår. En del hundar kan börja ta egna initiativ och beter som att de kan räkna ut saker och ting.
Runt 3–5 veckor in i valpens utveckling börjar valparna bete sig mer som en hund. De viftar på svansen, morrar och skäller. De leker med syskon och/eller sin mamma, är mer kontaktsökande och nyfikna och tar sig gärna ur boet om de kan.

Var ligger bebisen i vecka 18?
Fostrets ögonbryn och ögonfransar fortsätter att växa och ögonen är fortsatt slutna, men har blivit större. För att fostret ska klara av att ligga i vatten under hela graviditeten utan att skada den ömtåliga huden skyddas det av fosterfettet.
Den tid hundvalpar tillbringar i tikens livmoder brukar kallas för den prenatala perioden. Den varar någonstans runt 58–68 dagar och valpens utveckling börjar redan här.När hundvalpar föds är de i princip hjälplösa och starkt beroende av tiken. Under valpens första tid, den neonatala perioden, sover de mest och är endast aktiva 2–15 procent av dygnet. Då är den huvudsakliga sysselsättningen att dia. De kan emellertid skrika och gnälla för att tala om var de är och hur de mår. När hundens psykiska könsmognad/pubertet inträffar är rasbundet och kan variera kraftigt från hund till hund, men det brukar infalla någonstans mellan 17–22 månader. De flesta hundar går ur den här perioden när de fyller 3 år. En hund kan vara nästan lika utsatt för hormoner som vi människor är under den här tiden. 8–12 veckor är en bra period i valpens utveckling för inlärning. Under denna inlärningsperiod blir det tydligare att valpens upplevelser allt oftare blir till bestående minnesbilder. Det är också en viktig period ur social synvinkel. Under miljöträningen fortsätter den nya ägaren lägga grunden till hundens framtida mentalitet. Det är av största vikt att den möter nya människor, djur och situationer på ett lugnt och trivsamt sätt. Den måste få vänja sig vid in nya miljö i lugn och ro. Husse/matte ska stå för trygghet, närhet och omvårdnad. Om valpen under denna period blir utsatt för starka sinnesintryck kan den bli chockad och påverkad för resten av livet.Forskning visar att valpens upplevelser under socialiseringsperioden starkt påverkar valpens övriga utveckling. Valpar som inte har så mycket kontakt med människor blir ofta mindre kontaktsökande och kan vara svårare att hantera vid exempelvis träning, veterinärbesök och skötsel.

Under övergångsperioden börjar valparnas hörntänderna i överkäken titta fram och de kan börja lära sig att tugga mat. De kan också gå iväg och uträtta sina behov själva och behöver inte längre tikens hjälp. Under denna perioden av valpens utveckling börjar de dessutom kunna koppla ihop en viss retning med en reaktion (så kallad associativ inlärning). Ett exempel kan vara att de börjar salivera när de hör skrammel av matskålarna eftersom de lärt sig att skramlet betyder att det är dags för mat.
Valparna öppnar ögonen efter 12–13 dagar. Pupillens sammandragning vid starkt ljus fungerar ett par dagar senare och valparna försöker nu följa rörliga objekt. Troligen ser de bara ljus och skugga och inga detaljer ännu, men ju mer pupillreflexen, muskulaturen i ögat, synnerver och syncentrum i hjärnan utvecklas desto bättre blir valparnas syn. När valparna är 28 dagar ser de som en vuxen hund.Fram till 4 veckors ålder är det tiken som tar initiativ till digivning. Nu börjar valparna alltmer själva att ta initiativ till diandet och tigga av sin mamma. Det uppstår en mor-barn-konflikt som är vanlig hos hundar. Det ligger i valparnas intresse att dia så länge som möjligt men det ligger i tikens intresse att avvänja så snart som möjligt eftersom digivandet är mycket energikrävande för henne.