Posted on

Betraktelse I Skrift

Efter Jesu tid skrev evangelisterna ner sina berättelser om Jesu liv. De evangelier som skrevs av Matteus, Markus, Lukas och Johannes blev ansedda som heliga gudsinspirerade skrifter av den kristna kyrkan. Evangelisten Lukas skrev dessutom ner vad som hände under åren närmast efter Jesu himmelsfärd i den bok vi kallar Apostlagärningarna. Det skrevs även en del andra evangelier, men inom kyrkan var man, under Andens ledning, överens om att de inte hade samma grad av inspiration eller att de t.o.m. var direkt felaktiga och villfarande, varför de inte ansågs vara Guds ord.

Vad är en betraktelse?
betraktelse – Det att rikta tanken på något eller ta med det i räkningen.
Ytterligare en skrift kom att av hela kyrkan anses vara en del av Bibeln, nämligen Johannes uppenbarelse. Det fanns även andra s.k. apokalyptiska skrifter, men de kom aldrig att betraktas som Guds ord.Paulus, Petrus och andra skrev brev till kristna församlingar. Dessa brev lästes upp och betraktades som inspirerade av den helige Ande. Hela kyrkan kom att betrakta dem som Guds ord. Det skrevs även en mängd andra brev i den kristna kyrkan. Många av dem har man läst och funnit vara mycket goda skrifter, men de uppnådde inte ställningen som Guds ord.

Aposteln Paulus skriver till sin medhjälpare Timoteus: ”Håll fast vid det som du har lärt och fått visshet om. Du vet av vilka du har lärt det. Du känner sen barndomen de heliga skrifter, som kan ge dig den vishet som frälsar, när du läser dem i tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är genomandad av Gud och därför nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att den människa som hör Gud till kan bli duglig för sina uppgifter, väl rustad till varje gott verk.”
Söndagen texter handlar om Guds ord och har i psalmboken ämnet ”Det levande ordet”. Gud talar till oss här på jorden fastän han själv är i himlen. Framför allt talar han i sitt ord. Dessa 66 böcker, som ingår i Bibeln, är således alla Guds ord enligt kyrkans gamla tro. Vi har fått dem för att Gud anser att vi behöver dem. Därför skall vi använda dem och ha dem som livgivande norm för vår kristna tro. Vi skall hålla fast vid dem och inte bortförklara eller utmönstra sådant som inte passar oss. Det är inte vi som skall döma Guds ord utan Ordet skall döma oss. Bibeln är Guds ord. Gamla Testamentet var den Bibel, som Jesus läste ur. En kristen bör därför sträva efter att läsa Gamla Testamentets skrifter på samma sätt som Jesus.Det talas ibland om olika bibeltolkningar. Vi kan då ställa frågan: ”Hur tolkade Jesus Bibeln?” Svaret finner vi i Lukas evangelium, kapitel 24, där den uppståndne Jesus talar med två lärjungar på vägen till Emmaus. Så här står det: ”Sedan började han med Moses och alla profeterna och uttydde för dem det som var skrivet om honom i alla skrifterna.” Hela Gamla testamentet är alltså Guds ord och i alla dess skrifter har Gud uppenbarat något av sin plan att sända en Frälsare till världen.

Eftersom Guds ord är inspirerat av den helige Ande finns det en levande kraft i det. När vi läser eller hör Ordet och samtidigt under bön öppnar oss för den helige Ande visar sig den kraften. Då vill ordet komma in i ditt liv, ändra på det, tala om vem Jesus är, ge dig syndernas förlåtelse och evigt liv. Då blir Ordet ett levande ord.
Tidningen Härjedalen, TH, är en dagstidning som getts ut sedan år 1944. Vi bevakar Härjedalen och finns som papperstidning, e-tidning, sajt, app, i nyhetsbrev och sociala medier.

”Tat Ailes Tjalog” (Den Heliga Skrift) stod det med guldbokstäver på pärmen. I Bibeln fick Aanta ta sina första stapplande steg i läsekonsten. Och en vacker dag blev det hans tur att bära ut Jupmelen Baakoe (Guds Ord) till sina stamfränder i Torne och Lycksele lappmarker. Renskötarsonen från Rödfjället fick förmedla det kärlekens, hoppets och frälsningens budskap som når dig och mig i nådens år 2021.
I fastans tid talar Gud till oss genom profeten: ”Detta är den fasta jag vill se; att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom…” (Jesaja 58: 6 f.).

På Rödfjället i västra Härjedalen föddes hösten 1795 en pojke som föräldrarna gav namnet Aanta. Hans fullständiga namn var Anders Thomasson Fjellner. Under uppväxtåren som rengetare längtade han efter besöken av kateketen, den kringvandrande förkunnaren och läraren. Denne hade sin stora Bibel klövjad på en ren.
Hans nötta Bibel finns kvar. Här och var mellan bladen ligger pressade blomster från fjällängar som han vandrat över. Blomstren har för länge sedan förlorat sin sommardoftande friskhet, men Ordet har inte förvissnat. Det är lika friskt och levande som när Fjellner läste det för de församlade i Gillesnuole. Utan Guds Ord förvissnar allt liv!Du kan bli rädd för att röra dig och bli mer och mer stillasittande om du har haft ont under en längre tid. Det gör att musklerna blir svagare och att din kondition blir sämre. Då kan du lätt få träningsvärk om du anstränger dig på ett sätt du inte är van vid. En sådan träningsvärk betyder inte att något är fel.Det är viktigt att den som har fibromyalgi är fysiskt aktiv. Därför är det bra om du som är närstående inte hjälper till alltför mycket. Låt den som har fibromyalgi fortsätta att vara aktiv i familjen och i arbetslivet.

Detta kan göra att både din hälsa och ditt välmående blir allt sämre med tiden. Det är viktigt att du är medveten om detta. Försök att leva så hälsosamt som möjligt och gör sådant som ger dig glädje och energi trots att du har ont.
På arbetet kan du behöva hjälp av företagshälsovården för att hitta rätt teknik och rätt utrustning i arbetet. Här kan små förändringar ofta göra stor skillnad.Fibromyalgi är inte en psykisk sjukdom, men långvarig smärta kan leda till att du blir nedstämd och orolig. Att ha ont leder också ofta till långvarig stress.

Värme kan lindra smärta tillfälligt. Du kan köpa en värmedyna på ett apotek eller ta en varm dusch eller ett bad. Det kan minska smärtan och göra att du känner dig mindre stel eller mer avslappnad.

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tramadol kan ibland användas. De bör endast användas tillfälligt vid mycket svår värk på grund av risken för att bli beroende. Det är inte säkert att fibromyalgi kan förebyggas, men troligtvis finns det saker du kan göra för att minska risken att få sjukdomen. Långvarig smärta kan öka risken för att utveckla fibromyalgi. När du har ont länge kan smärtan hindra dig från att röra på dig och leva som du vill. Då behöver du få behandling. Det finns också mycket du kan göra själv för att må så bra som möjligt.

Kontakta en vårdcentral om du har värk i kroppen som har kommit nyligen och som inte går över på ett par veckor, eller om värken ger besvär i vardagen.Du kan få hjälp av en fysioterapeut eller en psykolog att träna in en avslappningsteknik eller att träna mindfulness. Det kan lindra värken och göra det lättare att somna.

Personer med fibromyalgi har en ökad känslighet för smärta. Det innebär att du får ont av sådant som oftast inte gör ont hos friska personer, till exempel ett lätt tryck eller att en muskel drar ihop sig.
Öka träningen sakta om du känner att du vill träna mer. Även en kort promenad på tio minuter påverkar din hälsa positivt. Så småningom kan du öka till att gå lite längre tid och kanske något snabbare. Att leva med långvarig smärta ökar risken för både psykiska och fysiska sjukdomar. Att ständigt ha ont kan till exempel leda till ångest och depression. Det är också lätt att bli fysiskt passiv och gå upp i vikt eftersom det gör ont när du rör dig. Även sömnen påverkas negativt och tröttheten gör att en del drar sig undan socialt umgänge. Det kan i sin tur ytterligare öka den psykiska ohälsan. Du som känner dig stressad kan pröva att göra andningsövningar för att slappna av. Du kan öva avslappning på många olika platser, till exempel när du åker buss, när du är i ett väntrum, på din skola eller arbetsplats. Du kan också öva avslappning när du ligger ner.Du får berätta om dina besvär. Du kan också få fylla i ett formulär med frågor om kroppsliga och psykiska besvär. Det är också vanligt att få göra en så kallad smärtteckning. Då markerar du på en bild var på kroppen det gör ont. Hur du mår har betydelse för hur du upplever de olika symtomen. Det gäller inte bara vid fibromyalgi utan vid alla långvariga smärttillstånd. Oro, ängslan, stress och depression kan förstärka symtom som smärta, trötthet och dålig sömn. Under behandlingen får du arbeta med dina tankar, föreställningar och beteende när du har ont. Du får hjälp att ställa rimliga krav på din kropp, våga röra dig utan att vara rädd och minska de negativa tankarna.Det kan vara jobbigt att ha en sjukdom som ger långvarig värk. Då är det bra att veta att sjukdomen inte är farligt. Det finns ingen ökad risk för att få autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism.Fibromyalgi innebär långvarig smärta eller värk i musklerna på flera ställen i kroppen. Vid fibromyalgi har du också en ökad känslighet för smärta. Det finns behandling som kan lindra besvären så att du kan leva ett bra liv trots sjukdomen.Du ska undvika läkemedel när du är gravid. Diskutera andra former av smärtlindring med en läkare. Det är också viktigt att du håller dig fysiskt aktiv så att du är så stark som möjligt i slutet av graviditeten och när barnet har kommit.

Olika personer har olika stor risk för att få fibromyalgi, och sjukdomen kan vara ärftlig. Oftast går det inte att peka ut någon säker orsak till att du får fibromyalgi.

När en muskel gör ont är det svårare att röra den. Många som har fibromyalgi har svårt att lyfta och bära tungt, och att springa eller gå i trappor. Du kan också känna dig stel i musklerna, särskilt på morgonen. Det är även vanligt att få domningar och stickningar.Du kan få ett recept på fysisk aktivitet, FaR. Det kan du få av till exempel en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut. Du får också förslag på aktiviteter som kan passa bra. Träning som leds av en fysioterapeut rekommenderas ofta vid fibromyalgi. Fysioterapeuten kan också hjälpa dig att prova ut ett bra träningsprogram som du sedan tränar efter på egen hand. Vid multimodal smärtbehandling används olika metoder samtidigt. Behandlingen anpassas efter vilka besvär du har. Du får ofta träffa både fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare och kurator eller psykolog.

Vad betyder var och en?
Frågeordet vars används i stora delar av övre Norrland och täcker ofta både betydelsen hos rikssvenskans vart, som i Vart for hon?, och var, som i Var är du? I Isofs dialektarkiv finns en hel del belägg, ett hundratal, på vars från Västerbotten, Lappland, Norrbotten och Ångermanland.
Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Läkemedel som innehåller pregabalin eller gabapentin kan minska smärta, lindra ångest och även förbättra sömnen vid fibromyalgi. De bör skrivas ut av en smärtläkare på grund av risk för beroende.
Smärtsystemet är en del av kroppens nervsystem. När nerverna i musklerna signalerar smärta skickas signaler till nervcellerna i ryggmärgen. Där kan smärtsignalerna gå vidare oförändrade eller dämpas och bli svagare. De kan också förstärkas och bli kraftigare.

Detsamma gäller för relationen sömn och smärta. Det är mycket vanligt att personer som har haft ont länge har sömnproblem och att personer som har problem med sömnen har värk. Det kan vara svårt att avgöra om sömnproblemen eller smärtproblemen kommer först.

Varför har jag ont överallt?
Möjliga orsaker Värk i kroppen, trötthet och orkeslöshet är vanliga symptom i samband med bakterie- och virusinfektioner. Har du ont i kroppen i kombination med snuva, hosta och ibland feber brukar influensa eller förkylning vara vanliga förklaringar.
Många personer med fibromyalgi har problem med sömnen på grund av att de ständigt har ont. Smärtan kan göra att du vaknar ofta på natten och därför inte känner dig utvilad på morgonen. Det är främst den djupa sömnen som påverkas. Det gör att många som har fibromyalgi ständigt känner sig trötta.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Den ökade smärtkänsligheten hos en person med fibromyalgi kan leda till att sexlivet blir svårare. Som partner kan du till exempel vara rädd för att orsaka smärta.
Tricykliska antidepressiva läkemedel kan hjälpa vid fibromyalgi. De fungerar även vid smärta som beror på skadade nerver ute i kroppen, eller på skador eller sjukdomar i centrala nervsystemet, till exempel hjärnan.

Vad betyder att man är spänd?
Betydelse: Som genom sträckning fått en styf stadighet eller hållning.
Här kan du lyssna på fyra olika avslappningsövningar med olika längd. Övningarna hjälper dig att slappna av i hela kroppen. Du kan sitta eller ligga när du lyssnar på övningarna.

En förklaring till detta är att hjärnans smärtsystem har förbindelser med de system som reglerar immunförsvar, sömn, humör och hur vi reagerar på stress. Det innebär till exempel att stress kan förvärra smärta, och smärta kan orsaka stress.
Det finns inte några prover eller röntgenundersökningar som kan visa om du har fibromyalgi. Eftersom symtomen kan ha andra orsaker kan du ändå behöva lämna ett blodprov eller göra en röntgenundersökning.Samtidigt orkar personer med fibromyalgi inte med de fysiskt största utmaningarna. Som närstående kan det vara svårt att balansera mellan att vara lyssnande och medkännande, samtidigt som du vill att den som har ont ska kunna tänka på andra saker än sina besvär.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Det kan vara klokt att prata igenom de här sakerna tillsammans. Du kan till exempel kontakta familjerådgivningen för samtal om du känner att det behövs.
En psykologisk metod som kan hjälpa är kognitiv beteendeterapi, KBT. Med hjälp av psykolog eller en annan beteendevetare kan du enskilt eller i grupp lära dig mer om hur du kan leva ett bra liv trots att du har fibromyalgi. I behandlingen ingår bland annat föreläsningar om hur du kan hantera smärta och stress. Det kan också vara enskilda samtal om din situation. Du får också prova olika träningsformer och kan få övningar att göra hemma. Du kan också få läkemedel utskrivna om du behöver det. SNRI-preparat används vid behandling av nervsmärta och också vid behandling av depression och ångest. De kan minska smärta och göra det lättare att röra sig vid fibromyalgi, även om de inte hjälper alla.Rör på dig på ett sätt som känns bra och som du orkar med. Fysisk aktivitet motverkar smärta framöver, även om du tillfälligt får mer ont. Många känner sig även lugnare och sover bättre av fysisk aktivitet.

Det är bra om du försöker se mer till vad du faktiskt kan och orkar, än till vad som känns svårt och omöjligt. Det är viktigt att du inte låter smärtan ta över livet. Fortsätt att göra det som du tidigare har tyckt om och mått bra av.
Vid fibromyalgi förstärks smärtsignalerna. Det innebär att sådant som inte brukar gör ont är smärtsamt om du har fibromyalgi. Fibromyalgismärtan ska därför inte tolkas som ett tecken på att något i kroppen är skadat.Ofta kan det göra mer ont i vissa kroppsdelar än andra. Det vanligaste är att du har ont i nacken, axlarna och i nedre delen av ryggen. En del har också ont i lederna. Smärta vid fibromyalgi brukar inte lindras med antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, som innehåller det verksamma ämnet ibuprofen eller naproxen. De kan hjälpa om du även har någon annan smärta. Det kan finnas flera orsaker till att en person får fibromyalgi. Det kan till exempel vara så att du har ont i någon del av kroppen i flera år innan du utvecklar fibromyalgi. Stress och dålig sömn kan bidra.Synonymer är ord med liknande betydelser som kan agera utbytesord till varandra. En skrift blir så mycket enklare att läsa och dessutom vackrare om man inte hela tiden upprepar samma ord. Det är där synonymer eller utbyetsord kommer in i matchen. T ex kan man använda ordet begrundan istället för betraktelse, vilket gör dem till synonymer. Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet betraktelse varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem.Svensk ordbok med betydelser och användning av ordet betraktelse, synonym till betraktelse, samt lösningsförslag till korsord innehållande ordet betraktelse.Vi är stolta och glada över att du använder TypKanske för att hitta förklaringar till ords betydelser. TypKanske har som ambition att vara Sveriges bästa synonymordbok. Kul att just DU hittat hit.

I Isofs dialektarkiv finns en hel del belägg, ett hundratal, på vars från Västerbotten, Lappland, Norrbotten och Ångermanland. Ja visst int vars ja skull sno mä (Jag visste inte vart jag skulle vända mig) är hämtat från Lycksele i Lappland, medan talesättet Hä jär mödu för födu, wosch män jär (Det är möda för föda, var man än är) finns upptecknat från Edefors i Norrbotten. Bägge dessa belägg är från första halvan av 1900-talet, men vars har överlevt in i dagens långt mindre utpräglade dialekter i övre Norrland. Ordet används naturligtvis framförallt i det talade språket men det är också lätt att hitta exempel från mindre formella skriftliga sammanhang som exempelvis bloggar.
Frågeordet vars används i stora delar av övre Norrland och täcker ofta både betydelsen hos rikssvenskans vart, som i Vart for hon?, och var, som i Var är du?

Hur börjar fibromyalgi?
Det kan finnas flera orsaker till att en person får fibromyalgi. Det kan till exempel vara så att du har ont i någon del av kroppen i flera år innan du utvecklar fibromyalgi. Stress och dålig sömn kan bidra. Olika personer har olika stor risk för att få fibromyalgi, och sjukdomen kan vara ärftlig.
Vars kan härledas till ordet hvarest, med varianten hvarst, som betyder ungefär ’vart’, ’varthän’. Enligt Svensk etymologisk ordbok Länk till annan webbplats. finns både formerna hvarest och hvarst belagda i fornsvenska (ca år 825−1525) såväl som i äldre nysvenska (ca år 1526−1732). Det verkar alltså som om den ursprungliga betydelsen hos vars är densamma som hos vart (det vill säga rumsadverb som efterfrågar riktning). Hur kommer det sig då att vars har kommit att användas även i betydelsen ’var’ (det vill säga rumsadverb som anger befintlighet)? Det har jag inte hittat något svar på. För att ta reda på vars betydelseutveckling skulle en språkhistorisk undersökning krävas, men eftersom det finns väldigt få äldre skriftliga källor som är skrivna på dialekt skulle en sådan studie nog bli svår att genomföra. Kanske har någon läsare en bra ledtråd?Språkliga förändringar har tagit olika vägar i olika delar av Sverige genom århundradena, och vars har alltså fått fäste i dialekterna i övre Norrland, medan i stället var och vart gäller i exempelvis Mälardalen. Men detta är kanske på väg att förändras? Användningsområdena för var respektive vart är nämligen långt ifrån glasklara för dagens språkbrukare; den vanligaste frågan som kommer till radioprogrammet Språket är just vad det är för skillnad mellan var och vart. Och i mitten av januari i år stod var och vart i fokus för veckans språkråd på Språkrådets webbplats. Många använder samma ord för var och vart i sitt talspråk enligt Språkrådet och säger t.ex. både Vart for hon? och Vart är du? Eller som det heter i en dialektuppteckning från Lappland från förra hälften av 1900-talet: Vars for ’on? och Vars ä du? Under uppväxten som renvallare längtade han efter besöken av kateketen, den kringvandrade läraren och förkunnaren. Denne hade sin stora bibel klövjad p en ren. ”TAT AILES TJALOG” /Den heliga Skrift) stod det med guldbokstäver på pärmen. I bibeln fick Anta ta sina första stapplande steg i läsekonsten. Och en vacker dag blev det hans tur att köra ut Guds ord till sina samiska stamfränder. Ordet till varning, vägledning och tröst. Han fick förmedla det kärlekens, hoppets och frälsningens budskap, som når även dig och mig i dag.

Hur vet man om en eller ett?
Det finns ingen regel för om ett ord är ”en” eller ”ett”. Du måste lära dig det till varje nytt substantiv, men tänkt på att de flesta (ca 80%) substantiv är n-ord. Exempel: en kvinna, en flicka, en pojke, en bil, en skola… Ungefär 20% av substantiven är t-ord.
På Rödfjället i västra Härjedalen föddes i slutet av 1700-talet en pojke, när man var på flyttning med renhjorden. Föräldrarna kallade honom Anta. Hans fullständiga namn var Anders Thomasson Fjellner.Hans nötta bibel finns kvar. Här och var mellan bladen ligger bokmärken, pressade blomster från fjällängar som han vandrat över. Blomstren har för länge sedan förlorat sin sommardoftande friskhet, men Ordet har inte förvissnat. Det är lika friskt och levande som på Antas tid.

Länstidningen Östersund, LTZ, är en dagstidning som getts ut sedan år 1924. Vi bevakar Jämtland/Härjedalen och finns som papperstidning, e-tidning, sajt, app, i nyhetsbrev och sociala medier.hårt sträckt, sträckt, styv, stram, åtdragen; intensiv, skärpt; förväntansfull, nyfiken, ivrig, andlös; ansträngd, nervös, onaturlig, överspänd; laddad, fientlig, konfliktfylld Ibland kan muskelvärk efter träning eller tungt kroppsarbete göra att hela kroppen känns trött och öm. Det går över efter några dagar. Reumatiska sjukdomar kan ge smärtor i hela eller delar av kroppen, feber och allmän sjukdomskänsla. Ibland blir lederna svullna och varma. Fibromyalgi kan ge långvarig muskel- och ledvärk, ofta gör det extra ont efter fysisk aktivitet. Värk i kroppen, trötthet och orkeslöshet är vanliga symptom i samband med bakterie- och virusinfektioner. Har du ont i kroppen i kombination med snuva, hosta och ibland feber brukar influensa eller förkylning vara vanliga förklaringar. Då kan du känna dig riktigt sjuk och kanske även har ont i huvudet och halsen.

Stress, utmattning, depression och nedstämdhet kan också orsaka värk i kroppen, i allmänhet utan feber. I sällsynta fall kan smärtor i hela kroppen bero på allvarliga sjukdomar som ofta redan är under behandling.
Har du långvariga smärtor som du inte ser någon tydlig förklaring till bör du kontakta sjukvården. Vid kraftiga eller plötsliga smärtor med allmän sjukdomskänsla bör du söka vård akut. Det gäller även vid varma och svullna leder.Fråga: Jag är orkeslös, har ont i kroppen och känner mig trött. Det är svårt att säga just var det gör ont – jag är öm överallt och har värk i hela kroppen. Vad kan det bero på?Mekanisk flisning sker vid höga spänningspunkter där två föremål har kontakt, exempelvis i ett kullager. Flisning uppkommer då istället för tryckskador, där den maximala skjuvspänningen inte inträffar vid ytan, men istället strax under, där flisan skjuvas av.

En flisa är en mindre del av ett material som bryts loss från en större solid kropp och kan framställas genom en mängd olika mekanismer. Flisor kan bland annat skapas som en följd av att kroppen träffas av en projektil, utsätts för korrosion, vittring, kavitation, eller överdrivet rullande tryck (såsom i ett kullager).
Sommaren är snart här. Den är så efterlängtat. Det är en helt ny sommar varje år. Låt oss tacka Gud för denna sommar vi går till mötes och Guds rike som väntar på dem som älskar Honom.

Under denna svåra tid har jag ibland undrat vad man ska ta till, vad skall man göra, till vem man skulle gå. Visst har man kunnat kommunicera digitalt med vänner och bekanta och titta på tv gudstjänster men ändå. En av vår äldre vänner uttryckte sig: Det är inte det samma med tv-gudstjänster. Det räckte inte med tv, man var ändå inte riktigt med.
Under våren har jag haft förmånen att bli visad olika platser av Kinda. Vi har nu varit iväg tre gånger och en sak som slagit mig är hur vackert det är när man kommer upp en bit och ser utsikten, men ofta har det ett pris att se denna utsikt. Det har inte varit de enklaste vägarna upp till dessa platser, vi har gått över stock och sten uppför berg och genom snårig skog, men som sagt har det varit värt priset.

Vad betyder flisor?
En flisa är en mindre del av ett material som bryts loss från en större solid kropp och kan framställas genom en mängd olika mekanismer. Flisor kan bland annat skapas som en följd av att kroppen träffas av en projektil, utsätts för korrosion, vittring, kavitation, eller överdrivet rullande tryck (såsom i ett kullager).
Tisdagsbönen har precis avslutats och här sitter jag på kontoret och äter den sista skumtomten för denna jul. Kanske är du som jag och slås av förundran hur fort julen tog slut och att ett nytt år kommit. Vi vet vad som varit, hur det blev…eller inte blev. men ingen av oss kan ännu veta hur det kommer att bli. Och visst är det skönt. Du och jag har fått börja om på ett helt nytt oskrivet blad där vår berättelse får börja. Låt oss starta året med Gud…Också vi behöver hitta vår stund, antingen vi har fått vara på vänteläge på grund av pandemin eller har fått jobba extra mycket. En sång lyder: en liten stund med Jesus, o, vad den jämnar allt och ger hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus, och allt förändrar sig. Att få stanna upp och se naturen som har vaknat till sin prakt är ett privilegium. All grönska som skiftar i olika nyanser visar mångfalden i skapelsen. När jag gick vid sjön Övre Föllingens strand så möttes jag av en enorm doft av blommande hägg. Den var så stark, underbar doft så jag var tvungen att stanna upp och beundra detta skådespel. Solen blänkte i vågorna och fågelsången fulländade naturupplevelsen. Men vad var det jag såg? En förnimmelse av Honom som ligger bakom allt detta.

En pappa tog med sig sin lille son in i en leksaksaffär. Medan pappan letade efter det han skulle ha, vandrade pojken iväg på egen hand. I ett hörn hittade han en staty gjord av ballonger. Statyn liknade en man. Statyn fascinerade pojken så han blev stående bredvid den.Denna tid när vi begrundar naturens under borde vi kanske stanna upp. Vad är det vi ser? Vad kan vi missa? En sång som heter Gud i naturen: Det stod en blomma så skön och blid, i dikesrenen där hemmavid. Kören lyder: Fast utan ord den bilden ger mig bud: det finns en Gud. Ty allt det sköna som mitt öga ser, en större tro på Gud mig ger.Jag skulle säga så här. Det stora ljuset har redan kommit – Jesus. Han är denna världens ljus. Han ligger inte i krubban längre. Det är sant. Jesus försonade våra synder på korset. Han uppstod och sitter på Guds högra sida. Den gåvan som himlaljusens Fader vill ge oss är: förlåtelse, frid, glädje, gemenskap, kärlek ja listan kan göras lång. Jakob skriver så här: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från himlaljusens Fader som inte förändras och inte växlar mellan ljus och mörker. Låt Gud komma till dej med sitt ljus denna helg.Jesus kallar Dig till sig. Han söker Dig idag. Han längtar efter att höra Din röst och Han vill inget hellre än att slå följe med Dig idag. Du vet väl om att Du är älskad, just för att Du är Du. Du är skapad helt underbar. Ibland går vi ifrån Jesus och då kanske det blir kaos efter ett tag…vad det är skönt att då veta att Jesus inte gått ifrån oss…Låt din bön till Jesus idag bli…”dit Du vill att jag ska gå…dit vill jag gå… Du vet ju vad som är bäst för mig…Använd mig!Att få skåda vatten och skogar, att se denna vackra natur, det skapar ett lugn i mig och det är fantastiskt. Att få upptäcka Guds härliga natur är något vi alla har möjlighet till. Ta den i sommar hitta dina lugna och vackra platser hitta dina möjligheter till att samla kraft för den höst som kommer.

Ibland undrar man vart tiden tar vägen. Den bara rinner i väg som vattnet i en flod. Men man kan fråga sig varifrån tiden kommer. Den liksom fylls på varje morgon. Igår är inte samma tid som idag. Den är ny varje morgon, varje dag.
En sådan kraft kommer med att man får ro i sin själ som friden med Gud skänker oss. Det sägs att vår tid är orolig och hetsad mer än någon annan tid. Jag undrar om det är så säkert varför skulle annars Jesus säga som han sade? Det kan ju inte bero på hur många orosmomenten är utan på hur djupt det tar tag i oss mänskor. I alla fall såg Jesus i sin tid otaliga arbetande, betungade, oroliga och fridlösa själar. Han visste dock att det bara fanns ett botemedel: ”jag skall giva er ro.”Hösten är en tid då naturen förbereder sig inför vinterns vila. Lövträden visar sin färgprakt. Höststormen och kylan ser till att löven faller av och det blir ett vackert täcke på marken. Naturen gör sig redo för nästa årstid.

Då händer detta stora och i någon mening ofattbara, en ängel vältrar bort stenen från gravens öppning och Jesus är inte där han lever, han har uppstått.
I en evighet kom himlen på besök, som om mina drömmar var på riktigt en svindlande tanke att du var här, men det är väl oftast så som du rör dig, i det ovanligt vanliga du ärCorona, ja bara att höra ordet kan hos många av oss skapa oro. Detta kan vidare också skapa oro för arbete och ekonomi. Men vi har också mycket i våra liv som vi kan känna oro inför, det kan beröra tankar på framtid, familj, relationer eller många praktiska saker. Förhoppningsvis har du människor runt omkring dig som du kan dela din oro med. Eller kanske saknas detta och även denna ensamhet blir då skäl till oro.

Vad betyder ordet knorra?
1. knorra, knota = fornsvenska = norska knurra, danska knurre, lågtyska, nyhögtyska knurren; jämför äldre svenska knurla, kuttra; ljudhärmande liksom knarra, till vilket det kan stå i avljudsförhållande, ävensom de likbetyd.
Tillsammans med den gemenskap vi har med troende i alla tider över alla gränser kan vi, och bör vi, även sträva efter vår egen förnyelse och tillväxt. Guds nåd och kärlek, är löftet att hans försonande offer genom Jesus Kristus kommer oss till nytta. Vår synd är borta och vi är accepterade inför Gud, O vilken kärlek!

Vad betyder att bli snopen?
om person: förvånat besviken l.
Varifrån kom ljuset? Bibeln, beskriver så här: ”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker”. I en annan översättning heter det ”himlaljusens Fader”.När Horatio själv åkte över Atlanten och skeppet passerade platsen för olyckan, stod han vid relingen och orden till sången ”det är väl med min själ” kom till honom. Trots allt som hänt honom och hans familj kunde han finna vila hos Gud.

Hur bra vi än tycker att vi är på att leva, planera och fixa allt runt omkring oss kan vi när vi minst anar det överbevisas om att vi allt för ofta är som enfaldiga, vilsegångna och uttröttade barn, som behöver en famn att fly till. Ja det är mänsklighetens stora gemensamma brottningskamp att vi alla är arbetande och betyngda av så många bördor.
Tiden går ändå framåt, ibland alltför sakta och ibland hinner vi inte alls med det vi planerat att göra. Jag vet inte vilka tankar du har inför hösten. Vi vet att det blir kortare dagar med solen och att sommarvärmen försvinner. Oavsett vad vi tycker om hösten så kan vi inte undgå den. I Matt 20:29-34 sitter två blinda män vid vägkanten där Jesus skulle vandra fram. När de hör att det är Jesus ropar de; ”Herre förbarma dig över oss”. Människorna i Jesu sällskap var så vana och förhärdade inför detta lidande så de hyschade åt de skrikande männen och sade att de skulle tiga. Tänk om vi inte gick så blinda genom livet. Om Gud fick öppna våra ögon så att vi kan se vad vi kan göra för att vara andra till glädje och hjälp och tjänst.

Ja, Gud har semester och Han är på semester. Av Herren välsignad sommar önskar jag alla våra kära läsare och alla våra syskon i församlingen. Sommarhälsningar av Eric Berghtén.
Men är Gud på semester? Arto Paasilinna beskriver i en av sina böcker att Gud vill ta tjänstledigt ett helt år och kallar en byggarbetare att vikariera Honom. Denna humoristiska berättelse beskriver vilka svårigheter vikarien har trots all makt han får som Gud ersättare.Gud är urkällan till ljuset. När Han skapade världen sa Gud ”Varde ljus”. Och det blev ljus. Och Han såg att ljuset var gott. Det tycker vi också. Kanske är alla våra ljusslingor ett tecken på vår längtan till våren då ljuset återvänder med sin värme och livgivande kraft.

Vi minns österns vise män som kommer med gåvor till judarnas nyfödde kung. När de till slut funnit honom så öppnade de sina kistor och räckte fram gåvorna de hade med sig: guld och rökelse och myrra. Detta var kanske det mest fullkomliga sätt att ge. Gåvorna var mycket värdefulla. De hade gjort en lång resa och de fick fråga sig fram för att hitta gåvomottagaren. De väntade sig inte att få något tillbaka. De ville ge. De var föredöme i generositet, vackert och stort.
Solen lyser med sin närvaro utanför mitt kontorsfönster. Planeringen är i full gång inför sommarens alla konserter, gudstjänster och möten oss människor emellan. Sommaren bär med sig ljus, glädje förhoppningar och fler tillfällen att mötas. Jag ser fram emot en sommar där vi får träffas utifrån de förutsättningar du och jag har och skapar, och där vi får möta vår Herre, skapare och bäste vän tillsammans.

När använder man inte och ej?
Svar: Ordet ej används ofta i lite formellare sammanhang än inte, t. ex. i fall som ej betald och på officiella skyltar som Ej i trafik och Sandas ej.
Det största uppdrag vi fått det är att tala om för andra vad Gud gjort i våra liv. Ditt vittnesbörd är unikt, Gud är individuell och möter människor på så många olika sätt. Därför är ditt vittnesbörd viktigt och betydelsefullt nu och för alltid.”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud, Fadern” Lite provokativt skulle man kunna säga: I gudstjänsten ligger betoningen på att Gud kommer till oss (tjänar oss), i vardagens tjänst för medmänniskan tjänar vi Gud. ”Herre till Dig får jag komma, komma precis som jag är. Inför Dig kan jag ingenting dölja, Du vet varje tanke jag bär. Men trots att Du ser all min svaghet och vet att jag är ett av Dina minsta barn. Får jag komma ändå och jag vet det är så: under allt är jag älskad av Dig” ”Strö palmer på den stig där Herren nalkas Dig. Lägg för Hans fot Din prydnad, giv Honom tro och lydnad. Hosianna, pris och ära! Vår konung är nu nära”

Horatio´s hustru och hans fyra döttrar gick på skeppet SS Ville du Havre för att resa till Europa. Under färden över Atlanten kolliderade fartyget med ett annat skepp och alla Horatio´s döttrar omkom. Han fick ett telegram från sin fru som berättade att hon var den enda överlevande…
Det betyder även att också vi ska uppstå en gång därför säger Jesus att: ”Den som tror på mig skall leva om han än dör” O vilken stor, allvarlig och skön tanke; vi ska inte förgås i döden vi skall uppstå till evigt liv!

Jag behöver ett speciellt tillfälle då jag och andra kristna möts inför Herrens ansikte. Det konkretiserar Guds närvaro på jorden syftet är då inte att betjäna Gud men att tacka och tillbe honom. Vi gör alltså inte Gud en tjänst genom att gå till kyrkan. Det handlar inte om pliktuppfyllelse däremot är det rätt och naturligt att den som är skapad nalkas Skaparen. Grundtonen skall då vara tillbedjan, tacksamhet, lovsång och längtan efter att få dela livet med Gud. Jag är tillsammans med andra inför Herren! Det viktigaste skälet för mig att gå till gudstjänsten är alltså: Det är rätt!

Gud är trofast! Tänk vad det är skönt att veta. Coronatiderna har numera blivit en vardag för oss flesta. Avhållsamhet och karantän är normalt just nu. Kanske har du vant dig vid att inte träffa dina vänner och bekanta på samma sätt som förut. Ja, det är konstigt hur snabbt vi kan vänja oss vid både positiva och negativa förändringar i våra liv.
Men tänk också vilken fantastiskt kärleksfull och förstående Gud vi har som väntar på oss på andra sidan stormen och som tar oss vid handen och säger ”mitt barn, nu gör vi på mitt sätt. Det blir bäst så”Vi har städat och gjort i ordning i vår gamla loge. Ljusslingorna lyser. Belysningen är i stort sett på plats. Kanske några varmvita lampor till. Man får ju inte nog av ljus. Med lite besvär får jag den stora stjärnan hängande över bordet där krubban med Jesusbarnet ligger. Vi vill återskapa den stora händelsen då Jesus föddes i Betlehem. Det är klart att vi inte kommer i närheten av det som skedde då. Men ändå. Änglarna som sjöng för herdarna utanför Betlehem omgavs av Herrens härlighet. Vår belysning kommer inte att räcka långt i jämförelse med det himmelska ljuset som herdarna såg.Jag gick på en äng FULL av de vackraste blommor man kan tänka sig. Naturligtvis plockade jag en bukett för att ta med hem. När jag var på väg hem igen gick jag på en grusväg i en allé med solen som lyste så gott. Jag börjar då sortera ut de blommor, blad och grässtrån som jag inte ville ha…nu gick jag ju att se hur buketten såg ut…då hör jag GUD tala till mig och säga ”mitt älskade barn…så skulle jag aldrig göra”.Som du säkert redan vet så firar vi Påsk till minne av Jesu död och uppståndelse och därför är påsken de kristnas viktigaste högtid. De viktigaste dagarna i påskfirandet är skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. På skärtorsdagen instiftades nattvarden av Jesus. Nattvarden är en påminnelse för vad Jesus gjorde för oss på korset. Brödet bryts som påminnelse att Jesu kropp bröts sönder i förnedring, lidande, smärta och död. Vinet delas som påminnelse att Jesu blod rann för hela världens synd och skuld som han tog på sig själv. Efter måltiden gick han på kvällen till Getsemane trädgård med sina lärjungar där han kom i svår ångest. Jesus bad ivrigt till Gud och svettades blod. Judas förrådde Jesus på natten och Jesus blev fängslad. En ”rättegång” genomfördes av de religiösa ledarna och Jesus blev dömd till döden. Judarna hade inte rätt att verkställa dödsdomar, så de band Jesus och överlämnade honom åt den romerske landshövdingen Pontius Pilatus för att straffet skulle kunna verkställas.

Lukas evangelium skriver att folk höll ögonen på Jesus i kapitel 6 vers 7. Bibeln beskriver hur olika förväntningar folk hade på Honom. Visst går det att se på Jesus många olika sätt. En del ser på Honom bara för att hitta fel. Man har låst sig i sin uppfattning som fariséerna som var säkra på hur sabbaten (vilodagen) kunde genomföras. Att göra någon frisk var helt uteslutet, det kunde man göra en annan dag, inte en söndag. Själva ingången var fel. De följde Jesus för att se om Han botade någon, det räknades som arbete. Tänk om de haft ett öppet sinne! De såg vad som hände. En man med en förtvinad högerhand blir helad. De ser hur högerhanden växer inför deras ögon. Ett stort, underbart ingripande till hälsa sker genom Jesus. Blev de skriftlärda glada? Nej. Borde de ha blivit glada? Ja! Guds underbara handlande kunde de inte se. De missade det viktigaste i tillvaron.
Vi får också idag bekänna att vi tror på Jesus Kristus, uppstånden igen ifrån det döda, vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Tack och lov så finns det en påskdag efter ensamheten på skärtorsdagen och lidandet på långfredagen. Det slutade inte med döden det fortsätter med livet!

Ja, det blir ju inte alltid som man tänkt sig. Ännu en gång får vi tänka till hur vi ska förhålla oss mot varandra och de vi möter i samhället som stort. Vi har haft en tid där vi kunnat mötas i vår församling och även om det inte varit som vanligt har vi ändå kunnat träffats. Nya restriktioner i samhället gör att vi får dra åt än en gång, men låt oss be att det blir för en kort stund så vi snart kan ses igen. Kom ihåg att Du är en missionär där Du är. Gud har kallat Dig vid namn och Du är värdefull och viktig…just för en tid som denna. ta Dig tid att be för Dina nära och kära, ring det där samtalet och håll ut…
Tänk om du och jag kunde få ropa ut i slutet av sommaren hur vackert livet och naturen är och har blivit. Glöm inte att se på allt det vackra du har runt omkring dig.Vi har börjat detta år med olika förutsättningar och möjligheter. Hotet om pandemin finns över oss. Vid mitt gratulationsbesök i en av våra vårdinrättningar fick jag höra att den första coronavaccineringen var klar. Vad glad man blir när kampen mot pandemin börjar ge positiva resultat. Snart bryts denna isolering som vi alla har fått känna av. Tänk när vi kan uppleva full gemenskap med varandra, dela vår gemensamma tro, på riktigt. Länge sedan vi fick ta del av nattvarden då vi bröt brödet och delade vinet med varandra. Jesu kropp och Jesu blod för oss givet. Du och jag och Kristus, alltså vi tillsammans.

I vår bibel läser vi Jesu ord i Joh. 14:27 ”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.” Vi har löfte om att få ta del av Jesu frid i våra liv. Knäpp dina händer och be en ärlig och innerlig bön om att få denna frid i ditt liv. Jesus har lovat att höra din bön. Ibland har vi också speciella behov av att få dela vår oro med någon. Här finns vi som församling till för varandra, tag kontakt med någon du känner i församlingen och dela dina tankar och oro. Har du ingen som du kan kontakta så är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifter här på hemsidan. Corona kan ställa till problem då det gäller fysiska träffar, men möjlighet till samtal och bön finns alltid via telefon. Gud välsigne dig! Men det är märkligt att inte Jesus säger Kom till mig så skall jag ta bort era bördor. Nej han säger kom till mig så skall jag giva er ro. Det är som att det viktigaste inte är att bli av med livets börda utan att det är att få kraft att bära den. Det betyder att vi har en levande Herre, inte en död. Det betyder att döden inte har sista ordet, utan livet. Det betyder att tiden inte är det sista, utan evigheten. Det betyder att ondskan, hatet och synden aldrig någonsin får rätt till slut, utan renhet, kärlek och Gudsförtröstan till slut skall triumfera.