Posted on

Bilder På Inflammatorisk Bröstcancer

Ja, mammografi kan göra ont en kort stund medan bröstet pressas ihop. Men alla tycker inte att det gör ont. Sammanpressningen av bröstet är viktig för att få bra bildkvalitet och för att minska stråldosen. Sedan får du ta av dig på överkroppen. Sköterskan tittar på dina bröst och ser om det finns några födelsemärken eller andra synliga förändringar som kan synas på röntgenbilderna och misstolkas som en tumör. I de flesta fall av förstadium behandlas patienten med operation och i vissa fall med strålbehandling. Teoretiskt sett innebär det att en del kvinnor kanske behandlas i onödan.Då blir du remitterad till en bröstmottagning där du får besked om vad man har hittat och vad vävnadsprovet gav för resultat. Den vanligaste behandlingen vid bröstcancer är operation där tumören tas bort med ett samtidigt prov från lymfkörtlar i armhålan.

Med mammografi kan en tumör hittas innan den börjar märkas på något annat sätt, medan den fortfarande är liten och innan den hunnit sprida sig i kroppen.Yngre kvinnor har ofta täta bröst. I samband med klimakteriet brukar delar av bröstkörtelvävnaden och bindväven hos de flesta, men inte hos alla, omvandlas till fett. Även graviditeter och amning kan göra brösten mindre täta.

Hormonbehandling under klimakteriet och behandling med p-piller påverkar bröstvävnaden så att mammografibilden kan bli svårare att bedöma. Därför är det viktigt att röntgenläkare som granskar mammografibilden känner till om du använder några sådana läkemedel.
Screening medför även negativa saker som oro och att se en liten förändring som kanske aldrig kommer att utvecklas till att ge symtom. Det kan leda till tuff cancerbehandling med biverkningar i onödan.Mammografi är en undersökning av brösten som görs i en röntgenapparat. Mammografi görs för att upptäcka och därmed kunna behandla bröstcancer på ett tidigt stadium.

Kan man se inflammatorisk bröstcancer på mammografi?
Det är viktigt att följa dessa patienter till läkning. Om utläkning inte sker, ska frikostig undersökning med cytologi, mammografi, ultraljud och eventuellt MR utföras för att utesluta inflammatorisk bröstcancer som kan likna mastit.
Den behandling som rekommenderas just för din tumör, och som kan bestå av olika kombinationer av ovan nämnda behandlingar, är ”skräddarsydd” och bestäms på en konferens där alla olika bröstcancer-specialister samarbetar.Mängden bröstkörtelvävnad i förhållande till fett avgör hur täta brösten är. Täta bröst gör det svårare att upptäcka eventuella tumörer med hjälp av mammografi. Körtelvävnaden ger samma vita färg på röntgenbilden som tumörer.

Mammografi görs för att upptäcka och behandla bröstcancer på ett så tidigt stadium som möjligt. Screening för bröstcancer med mammografi erbjuds alla kvinnor i Sverige under en period i livet.Den lilla mängd strålning bröstet utsätts för under mammografin anses inte innebära några risker. Tekniken utvecklas hela tiden och stråldoserna är på väg att bli ännu mindre. Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar kontinuerligt verksamheten. Täta bröst är en riskfaktor för att utveckla bröstcancer, men också en riskfaktor för återfall. Omkring 40 procent av kvinnorna i Sverige mellan 40-74 år har täta bröst och 10 procent har mycket täta bröst. När du ska undersökas med mammografi får du oftast gå till en särskild röntgenavdelning på sjukhuset. Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt.

Hur får man bort inflammation i bröstet?
Vilken behandling du får beror på vad som har orsakat dina bröstsmärtor. En tillfällig muskelinflammation behöver man vanligtvis inte få behandling för. Men vissa sjukdomar i hjärtat och lungorna kan behöva behandlas med en operation.
Det finns också vissa typer av tumörer som syns sämre. Sådana omständigheter eller den mänskliga faktorn kan göra att en brösttumör inte upptäcks vid mammografi.Undersökningen är då inte kostnadsfri, som när man gör den inom screeningprogrammet. Kostnaden skiljer sig åt mellan olika regioner. Fråga din husläkare eller kontakta en mammografienhet i din region för att få veta mer. Men om läkarna inte är helt säkra på att förändringen är godartad, behöver den undersökas ytterligare. Oftast gör man det med ett kompletterande ultraljud och ett vävnadsprov med finnål/mellannål. Det kan i de flesta fall gå att göra en bröstbevarande operation istället för att ta bort hela bröstet, mindre kirurgi i armhålan samt lindrigare efterbehandling.Om du hittar en knöl eller förändring själv i ditt bröst, kontakta en vårdcentral för att få den undersökt. För att hitta vårdcentraler och mottagningar som utför mammografi i din region kan du hitta mottagningar i just din region via 1177.

Vid mammografi undersöks ett bröst i taget. Du ställer dig framför en apparat och lägger bröstet på en digital röntgenplatta. En annan skiva pressas ned mot bröstet. Den speciella röntgenapparaten som används är gjord för att kunna ge detaljrika bilder av bröstvävnaden med hjälp av svag röntgenstrålning.
Röntgenbilderna granskas sedan av två röntgenläkare som oberoende av varandra bedömer bilderna. Millimeterstora förändringar kan upptäckas. Svaret från mammografi-undersökningen skickas till dig med posten. Vanligen inom ett par veckor.Socialstyrelsen har analyserat den kritik som förts fram mot massundersökningarna med mammografiscreening. Efter genomgången av kritikernas argument rekommenderar Socialstyrelsen – och även Cancerfonden – fortfarande mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år.

Det går bra att göra mammografi om du har du bröstimplantat. Berätta för röntgensköterskan att du har bröstimplantat så anpassas undersökningen så att inte implantaten blir skadade.
När du har fyllt 74 år får du inte längre vara med i screeningprogrammet. Det är för att det inte finns forskning som visar att nyttan av regelbunden mammografi är större än de negativa effekterna.Medan bröstet kläms ihop får du hålla upp armen och stå helt stilla. En till tre bilder tas. Sedan görs samma sak med det andra bröstet. Bildtagningen tar fem till tio minuter.

Nyheter Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale anses ha »klivit fram rejält«. Det visar Dagens Medicins maktlista. Hon har till och med regeringens öra i för hög grad, menar en makthavare. (1 kommentar)
Nyheter Misshandelsdomen mot Paolo Macchiarini är mycket ovanlig, men samtidigt klargörande. »Medan tingsrätten öppnade för en mycket vittomfattande tillämpning av nödbestämmelsen för vårdens del, så stänger hovrätten den dörren«, säger Lena Wahlberg, docent med medicinsk rätt som specialitet.

Hur ser det ut om man har bröstcancer?
Det finns flera olika symptom som kan vara tecken på bröstcancer. Knöl i bröstet, knöl i armhålan, indragning av bröstvårta eller hud, hudrodnad och så kallad apelsinhud, allmän förstoring och ökad fasthet av bröstet, sår på huden över bröstet eller vårteksem.
Nyheter Hur rättssäkert är egentligen eAT-provet? Det frågar sig underläkaren Michel Laji som anmält Karolinska institutet till Justitieombudsmannen. Efter en intern utredning ger KI:s rektor underläkaren rätt på flera punkter. (9 kommentarer)Debatt Sven Svederberg rapporterar att han behandlat patienter med akut lumbago/ischias med doxycyklin med god effekt. »Jag hoppas att mina iakttagelser kan ge ett uppslag till forskare som vill gripa sig an detta sjukdomstillstånd med ofta tråkiga följdeffekter«, skriver han. Debatt I samband med mitt första underläkarvikariat stötte jag på problemet med att underläkare förväntas utföra sjuksköterskeuppgifter. Är det så här vi ska välkomnas till läkaryrket, undrar Karin Wallin. (8 kommentarer) Nyheter Fyra forskare med koppling till Karolinska institutet fälls för oredlighet, enligt ett beslut från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Detta på grund av delvis manipulerade och förfalskade bilder i en vetenskaplig artikel. Forskarna själva har bestridit det hela.Chefer som inte är läkare behöver kompensera för att de saknar den medicinska professionens helhetssyn och den fulla förståelsen av vårdens komplexitet.

Nyheter Förra året syntes en oroväckande ökning av bakterier som är resistenta mot antibiotika, enligt en ny rapport. Även förskrivningen av antibiotika ökade under 2022.
Nyheter Det kan vara bättre att gå back ett par år än att skära ner på personal i sjukvården. Det budskapet gav regeringen till regionerna på en pressträff i Almedalen. Samtidigt lovade regeringen att skjuta till mer pengar i höst.

Hur länge kan man ha cancer utan att veta om det?
Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan man får några symtom.
Nyheter Med sol och värme kommer festivaler och stora utomhusevenemenang – men också en baksida i form av skador och sår. Läkartidningen har frågat runt hur sommarens sjukvårdsorganisationer ser ut.Medicinsk kommentar Myndigheter ställer relativt låga krav för att en produkt baserad på AI ska kunna CE-märkas som en medicinteknisk produkt, och vårdgivare behöver ha tillgång till opartisk och kvalitetssäkrad utvärdering. Projektet Validering av AI inom bröstradiologi (VAI-B) startades för att möta detta behov.

Nyheter Efter uppsägningar och sjukskrivningar når akutmottagningen i Trollhättan inte upp till minimibemanning. Nu måste en avdelning stängas och en ambulans dras in under några veckor, och personal tvingas flytta sin semester.
Inflammatory polyneuropathies (IP) are a heterogenous group of immune-mediated polyneuropathies consisting of the Guillain-Barré syndrome (GBS), Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP), Multifocal Motor Neuropathy (MMN), paraproteinemic-, paraneoplastic- and vasculitic neuropathies. RCT´s have determined high-dose intravenous immunoglobin (IVIg), corticosteroids and plasma exchange to be efficacious in CIDP, and IVIg in MMN. The short term immunotherapeutic goal in CIDP is suggested by the authors to be a reduction in the level of functional disability (measured by the INCAT scale) compared to pre-treatment status by ≥ 1 point, whereas the long-term treatment-goal is proposed to be achievement of INCAT score ≤4. In case of lack of efficacy of first-line treatments given as monotherapy or in combination (as defined above), second-line treatments such as pulsed iv. cyclophoshamide or Autologous Hematopoietic Stem cell transplantation (HSCT) should be initiated without delay, in order to improve function and to prevent secondary axonal degeneration in the peripheral nervous system.77% av Sveriges läkare läser Läkartidningen, vilket är den överlägset högsta räckvidden i målgruppen. Vare sig du ska lansera en ny produkt eller rekrytera en läkare så kan vi hjälpa dig att hitta den mediamix som passar dina behov bäst.

Nyheter Sjukvården har ett ansvar både att ställa om för att bli mer klimatsmart och för att rusta inför de negativa hälsoaspekter som klimatförändringarna kommer att medföra. Det menar Smer, Statens medicinsk-etiska råd, som nu uppmanar alla vårdaktörer att växla upp ansträngningarna för en mer hållbar vård.Nyheter Regeringen gör en översyn av Folkhälsomyndigheten, FHM. En utredning tillsätts också för om smittskyddslagen ska ändras – för att till exempel munskyddskrav ska kunna införas snabbare.

Nyheter Den bristande tillgången på viktiga läkemedel är ett växande problem inom sjukvården. Möjliga lösningar på detta dilemma var ämnet för Sjukhusläkarnas och Industriläkarföreningens seminarium i Almedalen under onsdagen.
Figur 1. Algoritm vid behandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) med måttlig till uttalad funktionspåverkan, enligt svensk konsensus 2011.

Vilken cancer syns inte på mammografi?
Alla bröstcancrar syns inte på mammografi. Ingen undersökningsmetod är hundraprocentig, inte heller mammografi. Särskilt hos yngre kvinnor med tät bröstvävnad kan det vara svårt att upptäcka en tumör på röntgenbilden.
Nyheter Att mängden administration i sjukvården måste minska, är många överens om. Men hur ska det gå till? Möjligen är lösningen enkel, enligt Nationella vårdkompetensrådets Ann-Marie Wennberg Larkö. »Vi kanske ska vara lite mer obstinata och inte göra precis allting som sägs ska göras«, sa hon under ett panelsamtal i Almedalen. (1 kommentar)Nyheter Sahlgrenska universitetssjukhuset vill genomföra könsbekräftande kirurgi hos isländska patienter – men Socialstyrelsen kan inte ge något förhandsbesked om huruvida det är tillåtet. Hittills har sjukhuset inte fått några skarpa ansökningar. Nyheter Digitalisering kan skapa mervärde för både patienten och vårdpersonalen – men det krävs att medarbetarna är med på tåget för att det ska gå vägen. »Får man inte med dem blir det ofta väldigt misslyckat«, säger forskaren Gudbjörg Erlingsdóttir. Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.Andelen kvinnor som utvecklar bröstböld efter förlossning är 0,1- 0,3 procent. Vanligast är att bröstbölden utvecklas tre till åtta veckor efter förlossningen (1, 2). Bröstböld kan även uppstå under graviditet. Bröstböld föregås oftast av en bröstinfektion som ger temperaturstegring, sjukdomskänsla, lokal svullnad, rodnad och smärta i bröstet som inte läker ut. Läkningstiden för en bröstabscess var 7,3 dagar när antibiotikakur gavs, 6,9 dagar när en enstaka dos antibiotika gavs och 7,4 dagar när ingen antibiotika gavs visar en studie (4).

En bröstböld (abscess) uppkommer vanligen efter en bröstinfektion. Ibland har mamman inga tidigare symtom men det är mer ovanligt. Utvecklingen av bölden kan ta flera veckor. Bröstvävnaden smälter och innehåller vätska, var, som kapslas in. Ibland ligger bölden djupt och kan då vara svår att känna (1).
Odling för bakterier i bröstmjölk rekommenderas. I princip alla bröstbölder innehåller bakterier och vanligen Staphyloccus Aureus (gula stafylokocker). Antibiotikabehandling övervägs beroende på patientens allmäntillstånd och böldens storlek (3). Om sårig bröstvårta bör odling för MRSA tas.Det går aldrig att helt säkert säga varför en person har fått cancer. Däremot finns det saker som kan öka risken för att få bröstcancer. Många riskfaktorer kan du inte göra något åt, andra går att påverka.

Strålbehandling kan bland annat göra att huden blir röd, irriterad och lite svullen efter ett tag. Det är bra att smörja huden varje dag med oparfymerad hudkräm.
Men risken för återfall kan finnas kvar i mer än tio år. Det gäller om man har bröstcancer som påverkas av hormoner. Risken för återfall minskar om man använder läkemedel mot hormonet östrogen.

Ungefär var tionde bröstcancertumör är trippelnegativ. Det betyder att den växer oberoende av hormonerna östrogen och progesteron, och av proteinet HER2. Behandlingen består av cytostatika, strålbehandling och operation.
Kontakta en vårdcentral om du tror att du har bröstcancer. På vissa håll kan du söka specialiserad öppenvård utan att behöva remiss. Det kan vara till exempel på en bröstmottagning eller kirurgmottagningen på ett sjukhus.Man kan behöva olika läkemedel som en del av behandlingen mot bröstcancer. Vilken eller vilka läkemedel du behöver beror bland annat på vilken typ av bröstcancer du har. Läs mer längre ner på sidan: Vad är bröstcancer?

Här kan du läsa om hur du på ett enkelt sätt kan träna och öka din fysiska aktivitet i vardagen. Du kan till exempel läsa om hur du tränar när du ligger i en säng. Du kan också se filmer som visar träningsprogram som du kan göra i ditt hem. Här kan du också läsa om ergonomi och om fysisk aktivitet på recept, FaR.
HER2-positiv bröstcancer innehåller ett protein som gör att cancercellerna kan växa fortare. Proteinet kan blockeras med hjälp av målriktade läkemedel som innehåller antikroppar.

Täta bröst ökar risken för bröstcancer. Det är inte klart varför det är så. Täta bröst innebär att du har mycket bröstkörtelvävnad. Du kan inte själv avgöra om du har täta bröst men det syns på mammografibilder.Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Kontakta en vårdcentral i stället om kontakten med kontaktsjuksköterskan har upphört därför att det har gått lång tid sedan behandlingen. Det är viktigt att du berättar att du har behandlats för bröstcancer, även om det är länge sedan.Det kallas återfall om bröstcancern kommer tillbaka efter behandling. Cancern kan komma tillbaka i bröstet som du har kvar, eller i lymfkörtlarna i armhålan.

Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att organisera utredningen så att det går så snabbt som möjligt att bli undersökt och få svar på de undersökningar som behövs.
Det är olika hur många kurer man behöver. Det beror på vilken sorts bröstcancer du har och hur mycket den har utvecklats. Om du har andra sjukdomar kan det också påverka.

Lungorna kan röntgas och levern kan undersökas med ultraljud för att se om cancern har spridit sig. Du kan också undersökas med magnetkamera fast du är gravid.
Det är vanligare att du själv upptäcker om du får nya symtom, än att de upptäcks vid en uppföljning. Kontakta vården genast om en eller flera av följande saker stämmer:

En del vill låta kroppen vara som den är efter operationen. Andra vill ha en protes, en delprotes eller en bröstrekonstruktion för att ersätta hela bröstet, eller de delar som har tagits bort.Mycket östrogen i kroppen under långa perioder ökar risken för bröstcancer. Att få mens tidigt och att komma in i klimakteriet sent innebär att östrogen påverkar kroppen extra länge.Det går att amma även om en del av bröstet har opererats bort. Strålbehandling kan göra att det kommer mindre med mjölk, men bara i det behandlade bröstet.Att få hormonbehandling under lång tid mot klimakteriebesvär ökar risken för bröstcancer. Men risken för cancer är troligen mycket liten om du får hormonbehandling under kortare tid än fem år. Risken för bröstcancer ökar något om du använder p-piller längre än fem år. Risken minskar om du slutar med p-piller.

Bröstcancer är en av de cancerformer som påverkas mest av alkohol. Ju mindre du dricker, desto mindre är risken. Här kan du läsa om hur du kan ändra dina alkoholvanor.
Bröstcancer innebär att det har uppstått en cancertumör i ett bröst. Det finns olika typer av bröstcancer. Det vanligaste är att man blir av med sjukdomen efter behandling om bröstcancern upptäcks tidigt. Om det inte går att bli av med cancern, finns behandling som kan göra att det går att leva ett bra liv länge med sjukdomen.Ibland är behandlingen längre, till exempel om det är svårt att avgöra om all cancer togs bort vid operationen, eller om du är yngre än 50 år. Risken är högre att sjukdomen ska komma tillbaka i bröstet om du är yngre än 50 år.

Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken vård eller behandling som är bäst för dig.
Du har möjlighet att göra en vårdplan tillsammans med kontaktsjuksköterskan. Vårdplanen ska svara på frågor som är viktiga för dig. Det kan till exempel vara om din behandling, uppföljning, rehabilitering och vem du kan kontakta om du behöver.En läkare, kontaktsjuksköterskan eller annan särskilt utbildad sjuksköterska känner igenom båda brösten och undersöker om det finns svullna lymfkörtlar i armhålorna eller på halsen.

En läkare känner igenom brösten och lymfkörtlarna i armhålan, vid nyckelbenen och på halsen. Läkaren kan be dig att svara på olika frågor, till exempel:
Behandlingen kan påverka hjärtat hos en del personer. Det går att behandla och försvinner oftast efter behandlingen. Ditt hjärta undersöks flera gånger under den period som behandlingen pågår.De flesta behöver bara undersökas med mammografi varje år eller vartannat år, beroende på hur du är opererad. Du kallas automatiskt vartannat år om du är kvinna och mellan 40 och 74 år.

Det kan vara bra att få en utredning för att ta reda på om bröstcancern är ärftlig. Risken för det är större om du har trippelnegativ cancer. Här kan du läsa mer om att ha en ärftligt ökad risk för cancer.Man får antikroppar som en spruta under huden, eller som dropp i blodet. Behandlingen ges i kurer under ett år, och delar av den tiden får man också cytostatika.Cancer kan påverka din sexualitet på olika sätt. Tankar och känslor eller biverkningar av behandlingen kan förändra hur du trivs med dig själv eller med andra. Du kan också få svårare att ha sex på samma sätt som förut. Ofta går det att stärka lusten och förmågan att ha sex.

Du undersöks med ultraljud om det finns en knöl eller om mammografibilderna visar på någon avvikelse, eller för att se lymfkörtlarna intill bröstet. Du kan också bli undersökt med ultraljud om mammografibilderna är svåra att bedöma därför att du har täta bröst.
Cancern kan också komma tillbaka som metastaser. Det är samma sak som dottertumörer och innebär att cancern har spridit sig till andra delar av kroppen, till exempel skelettet, levern eller lungorna.Du kan behöva behandlingen om du har passerat klimakteriet och risken är större att cancern kommer tillbaka. Risken är större, till exempel om cancern hade spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan. Du får behandlingen som dropp i blodet var sjätte månad under tre års tid. Det är vanligt att få strålbehandling efter en operation, särskilt om bara en del av bröstet har tagits bort. Det minskar risken för att cancertumören ska komma tillbaka i bröstet, eller sprida sig från lymfkörtlarna. Bröstet kan bli ömt eller göra ont. Det är ibland ett symtom vid bröstcancer. Det är vanligare att det beror på något annat, till exempel att du snart ska ha mens. Då kan brösten kännas spända.Det är vanligt att håret faller av men det kommer nästan alltid tillbaka efter behandlingen. Du kan få en peruk som du provar ut innan behandlingen börjar. Man behöver också behandling med cytostatika och målriktad behandling med antikroppar. Cancertumören kan också vara hormonkänslig. Då får man läkemedel mot östrogen. Ungefär var åttonde bröstcancer är HER2-positiv. Cancercellerna har extra mycket av ett protein som heter HER2. Det gör att cancertumören kan växa fortare. Det är vanligt att behöva bli opererad och få strålbehandling.Behandlingen beror på när i graviditeten bröstcancern upptäcks. Det går att bli opererad under alla delar av graviditeten. Efter 16:e graviditetsveckan går det att få cytostatikabehandling. Då är risken mycket liten för att barnet i magen ska påverkas av behandlingen.Du kan kontakta Cancerrådgivningen, Cancerfonden eller till exempel en patientförening. Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om hur du kan få råd och stöd vid cancer.Behandling med läkemedel som tillhör gruppen bisfosfonater kan stärka skelettet och minska risken för att sjukdomen ska komma tillbaka och påverka skelettet.Du kan känna dig mer motiverad att följa behandlingen om du vet mer om hur den fungerar. Ett sätt är att ta hjälp av en patientförening. Där kan du få prata med någon som har fått samma behandling och som kan berätta vad den innebär.Vid skelettskintigrafi sprutas en liten dos av ett radioaktivt läkemedel in i blodet. Läkemedlet söker sig till områden i skelettet där någon typ av skada kan finnas, till exempel på grund av cancer. Det syns när du undersöks med en speciell kamera som kallas gammakamera.

De hormoner som behövs för att bli gravid kan samtidigt vara en risk vid bröstcancer. Men risken att bli sjuk igen verkar vara låg om du blir gravid efter att du har behandlats för bröstcancer. Det visar den forskning som har gjorts. Det är olika hur länge man behöver vara sjukskriven. Efter en operation behöver man vara sjukskriven i ungefär en till två månader. De flesta som får cytostatikabehandling behöver vara helt sjukskrivna medan behandlingen pågår. En del som får strålbehandling kan arbeta deltid medan behandlingen pågår. Om du vill försöka bli gravid kan du behöva vänta. Behandlingen kan vara skadlig för ett foster, även en tid efteråt. Prata med din läkare om vad som gäller för dig.En knöl i bröstet eller i armhålan kan vara bröstcancer. Det gäller särskilt om du är 40 år eller äldre och det är en ny knöl som inte verkar vara på väg att försvinna efter några veckor. Knölar som försvinner efter en mensperiod är nästan aldrig cancer. Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. Kliniken där du får behandling ordnar så att du blir kallad om du är yngre än 40 år eller äldre än 74 år, om du är man eller om du ska undersökas varje år.

Vätska ur bröstvårtan är ganska vanligt men beror oftast inte på bröstcancer. Men om vätskan är blodig eller brunaktig kan det bero på cellförändringar eller förstadium till cancer i bröstet.
En utredning kan vara till hjälp för andra personer i din genetiska släkt. Då kan de få hjälp att minska risken genom till exempel regelbundna undersökningar eller en förebyggande operation.

Det kan gå att ordna så att du får träffa någon som har fått samma behandling som du ska få. Fråga läkaren eller kontaktsjuksköterskan om de kan hjälpa till.

Här kan du läsa om hur du kan äta för att din kropp ska må så bra som möjligt. Du kan läsa om tips för att göra dina matvanor mer hälsosamma. Du kan också läsa om vegetarisk mat och om olika typer av näring som din kropp behöver.
Du behöver bli undersökt av en tandläkare innan behandlingen börjar om du tidigare har haft till exempel tandlossning eller en infektion i käkbenet. Det beror på att bisfosfonater då kan orsaka käkskador.Läkemedlen kan göra att du får klimakterieliknande besvär, även om du redan har varit i klimakteriet. Det är vanligt att få svettningar, värmevallningar, torra slemhinnor i underlivet, eller ont i lederna.

Det finns många olika sätt att reagera på att få ett cancerbesked. Du kan behöva gott om tid att prata med din läkare och annan vårdpersonal om vad beskedet innebär.
Bröstet kan kännas svullet. Huden på bröstet blir förtjockad och porerna syns som små gropar. Det är ett ovanligt symtom vid bröstcancer. Huden kan samtidigt rodna. En annan förklaring till svullnad och rodnad kan vara mjölkstockning eller bröstböld. Du får komma på ett första återbesök två till tre veckor efter operationen för att se så att såret läker som det ska. Sedan är det olika vilken uppföljning man behöver. Det beror på vilken typ av bröstcancer du har, och vilken annan behandling du får. Välj en fysisk aktivitet som du trivs med och känner att du klarar av. Du kan få hjälp om du behöver. Läs mer om fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer.

Behandlingen med cytostatika kan göra att du blir känslig för infektioner, mår illa eller får torra slemhinnor. En del får ont i kroppen eller domningar i fingrar och tår.
Det finns olika typer av bröstcancer. De behandlas olika. Det går nästan alltid att bli helt fri från alla typer av bröstcancer, om cancern upptäcks tidigt. Annars går det oftast att bromsa sjukdomen i flera år.

En del har ont, även en tid efter behandlingarna. Det finns olika hjälp och behandlingar att få, beroende på varför det gör ont. Att lära sig mer om varför det gör ont kan också hjälpa.
Det är vanligt att hormonet östrogen får bröstcancern att växa. Det finns olika läkemedel som motverkar östrogenet, eller gör så att det inte kan bildas i kroppen. Läkemedlen får man som tabletter eller sprutor.

Var sitter oftast bröstcancer?
De vanligaste symtomen på bröstcancer är knöl i bröstet eller i armhålan, förstorat och hårt bröst. Även indragningar i huden eller bröstvårtan förekommer.
Metastaser i andra delar av kroppen än brösten minskar chanserna att bli av med cancern. Då finns behandling som kan bromsa sjukdomen, ibland i flera år.Vid inflammatorisk bröstcancer känns ingen avgränsad knöl i bröstet. Istället liknar symtomen en infektion och det är vanligare att det är just en infektion än att det är cancer.Inflammatorisk bröstcancer uppstår när cancercellerna blockerar lymfkärlen i anslutning till huden. Symtomen förväxlas ofta med en infektion. Det är ovanligt att den inflammatoriska bröstcancern är hormonkänslig.

Hur vet man att det är förstadium till bröstcancer?
Första stadiet – cancern växer i bröstet Ibland går det att känna en knöl men många bröstcancertumörer är bara någon centimeter stora, även när de är invasiva. Då går de oftast inte att känna. Däremot kan de upptäckas med mammografi.
Om sjukdomen upptäcks i tidigt stadium, till exempel när den bara finns i bröstet eller endast har spridning till armhålans lymfkörtlar, är prognosen ofta god.

Hur börjar inflammatorisk bröstcancer?
Inflammatorisk bröstcancer uppstår när cancerceller i bröstet blockerar lymfkärlen i anslutning till huden i bröstet. Den utvecklas ofta snabbt och orsakar rodnad, svullnad och ömhet i bröstet. Inflammatorisk bröstcancer är en relativt ovanlig bröstcancerform som något oftare drabbar yngre kvinnor. Cachad
Pandemin tvingade forskarna att tänka om. I stället för motion på gym har deltagarna i en studie fått digital gruppträning hemma. För Mariann Trollsås Ösund blev det en fullträff.Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Hur känns en inflammation i bröstet?
Det är vanligt att du får ett eller flera av följande besvär om du har en inflammation i hjärtmuskeln: Du känner dig trött och andfådd. Du får oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning. Du får feber och värk i kroppen.
Vid inflammatorisk bröstcancer opereras hela bröstet bort och ofta även lymfkörtlarna i armhålan. Efter det ges strålbehandling för att minska risken för återfall.

Efter att vävnadsprovet har analyserats går det att säga vilken typ av bröstcancer det handlar om. Alla bröstcancerformer kan orsaka en inflammatorisk bröstcancer, men det är ovanligt att den är hormonkänslig.Jag är heller inte samma person längre. Det har varit svårt för omgivningen att greppa. Många går och väntar på att jag ska bli densamma igen – och vara precis som förr.

Vid spridd bröstcancer som inte enbart har spridning till lymfkörtlar, utan som också spridit sig till andra organ eller skelett är prognosen allvarlig.Även om du inte kan förebygga uppkomsten, finns det saker du kan göra för att tidigt upptäcka symtom vilket ökar chanserna att få behandling i tid och bli helt återställd.

Det kan bero på infektioner, ärrvävnad, eller vara en cysta, vilka alla oftast är ofarliga. Det är just därför det är så viktigt att du undersöker dina bröst regelbundet. Du måste veta hur dina bröst brukar kännas för att kunna avgöra om det skett några förändringar.
Cancer är en fruktansvärd sjukdom som varje år skördar massvis med oskyldiga liv. Till skillnad från en del andra cancerformer så som lungcancer och hudcancer är det få saker du kan göra för att skydda dig mot bröstcancer.Självklart är det alltid bra att leva hälsosamt, träna och äta rätt, använda solskyddsfaktor när du går ut, men bröstcancer är en genetisk cancerform vilket innebär att det är ärftligt.

Oavsett om du går till doktorn för att du är orolig över något eller om det är din årliga hälsokontroll kan du alltid be din husläkare att känna på dina bröst för att vara på den säkra sidan.
Många vet kanske redan att det är bra att känna regelbundet på sina bröst, men har du koll på vad du ska leta efter? Det de flesta reagerar på är klumpar, men klumpar behöver inte alls betyda att du har bröstcancer utan kan uppstå av många olika anledningar.

Hur länge kan man leva med obehandlad bröstcancer?
Patienten kan leva med kronisk cancer i flera år, till och med i årtionden. I fokus står ofta livskvaliteten och att leva med de symtom som cancern och cancerbehandlingarna medför.
Du bör alltid undersöka dina bröst regelbundet, bästa tiden att göra så är dagarna precis efter din mens. Lyft din arm rakt upp och känn med dina fingrar på bröstet. Känn även efter i din armhåla. Om du känner några förändringar eller klumpar bör du uppsöka en läkare.genomför din mammografi – det är viktigt för alla kvinnor att göra regelbunden mammografi från 40 års ålder, prioritera alltid din mammografiundersökning när du blir kallad eller boka om till en tid som passar digstadium 1 – en mycket tidig form av invasiv bröstcancer som innebär att tumören har vuxit ut i fettväven eller bindväven i bröstet, tumören är högst två centimeter

Det finns flera kända riskfaktorer som gör dig mer sårbar för bröstcancer, men ingen enskild, tydlig förklaring. Bröstcancer uppstår antagligen på grund av en kombination av många olika faktorer – vissa är ännu inte klarlagda. Hittills vet vi att ärftlighet, hormonbalans och livsstilsfaktorer kan ha betydelse på olika sätt. Du kan vända dig till oss på Kry för att få råd och information vid misstanke om bröstcancer. En sjuksköterska eller läkare gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vårdmötet. Du kan därefter bli remitterad till vidare vård. Bröstcancer kräver ett fysiskt vårdmöte. hormonbehandling med östrogen – flera års exponering för östrogen i samband med klimakteriebesvär innebär en förhöjd risk att drabbas av bröstcancer, även p-piller innebär en något förhöjd riskBehandlingen inkluderar som regel även stödsamtal eftersom ett cancerbesked rör upp många tankar och känslor. Dessutom kan du behöva tala om biverkningarna av den medicinska behandlingen – kanske upplever du en sorts sorg över ett bortopererat bröst eller får en förändrad självbild i samband med att du tappar håret en period. Du kan även få stöd genom olika patientföreningar och organisationer.