Posted on

Boka Halkan Malmö

Riskutbildningen bör genomföras när du kan hantera bilen väl – i princip så väl att du är redo för uppkörning. Bokar en trafikskola halkbanetid åt dig har körläraren gjort bedömningen att du är redo.Under körningen på halkbanan sitter du antingen själv eller tillsammans med en annan elev i bilen. Halkbaneinstruktören kan kommunicera med bilen via walkie-talkie. Körning är indelad i olika moment, till exempel:

Riskutbildningen har inga konkreta krav för godkännande, utan är du bara med och följer instruktionerna ska du bli godkänd. Ett av målen med halkbanekörningen är faktiskt att du ska ”misslyckas” (exempelvis att inte kunna häva en sladd) för att du ska få känna på konsekvenserna av att överskatta sin prestationsförmåga.

Skid-Car är en svensk uppfinning som används på många halkbanor. Skid-Car fungerar som höj- och sänkbara stödhjul för bilen. För att simulera ishalka höjs bilen upp aningen, vilket innebär att däcken tappar grepp – precis som vid halka.
Fördelen med Skid-Car är att tusentals olika situationer kan simuleras direkt endast med en knapptryckning. Skid-Car kan helt och hållet köras på vanlig asfalt.

Riskutbildning Del 2 är ett obligatoriskt moment för den som vill bilkörkort. Det är viktigt att planerar in ”halkkörningen” i slutet av sin utbildning då det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.
Genom utbildningen får du uppleva svårigheterna med körning på halt underlag samt körning under andra förhållanden. Utbildningen syftar också till att ge insikt kring möjligheterna att undvika risker förknippade med sådan körning, samt skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.Syftet är inte i första hand att lära sig häva en sladd utan att bli medveten om riskerna med körning som leder till en sladd. Målet med utbildningen är att ge självkännedom och kunskap för att undvika riskfyllda situationer. Riskutbildningen hålls vanligen på svenska, om tolk behövs måste detta meddelas i god tid till trafikskolan.Ja, du kan boka risktvåan själv online med Trafiko istället för att boka genom en lokal traditionell trafikskola. Det går även ibland att kontakta halkbanan direkt för att boka. För att boka med Trafiko klickar du på “Kurser” i menyn, väljer “Risktvåan” och sedan din ort. Därefter kan du se lediga tider och boka direkt online. För att boka genom en traditionell trafikskola eller direkt med en halkbana är det vanligast att man ringer till dem för att boka. Risktvåan är en teoretisk och praktisk utbildning som utförs på Bulltoftabanan i Malmö. Den är ett obligatoriskt moment i körkortsutbildningen och varar i cirka fyra timmar. Risktvåan måste vara genomförd och godkänd innan Teoriprovet och Uppkörningen genomförs.

Bokning via trafikskolan kräver minst en körlektion, samt godkännande av trafikläraren för att vi skall veta att du besitter den kunskap som krävs för att bli godkänd.
Din trafiklärare hjälper dig att boka in Risktvåan när det är dags. Endast inskrivna elever tillåts boka halkan genom oss. Privatister och elever från andra trafikskolor hänvisas direkt till Bulltoftabanan eller någon annan trafikövningsplats.Risktvåan bokas oftast i mitten eller slutet av din körkortsutbildning eftersom att det är viktigt att du har en god körvana när du genomför Risktvåan. Du kommer att få genomföra ett utandningsprov innan körningen.

Kan man misslyckas på halkan?
Halkbanan kan ibland kännas som något man kan snava på och misslyckas med, men det är faktiskt en bra möjlighet för nybörjare och individer som vill finslipa sina färdigheter och öva sina teoretiska kunskaper och på så sätt bli mer vaksam på vägen.
Samling inför Risktvåan sker på trafikskolan. Därefter åker du tillsammans med en av våra trafiklärare och tre andra elever gemensamt till Bulltoftabanan. När Risktvåan är slut åker ni tillsammans tillbaka till Trafikpedagogerna.Risktvåan, även kallad halkbanan, kostar vanligtvis 2200 – 2500 kr när du bokar genom en traditionell trafikskola. När du bokar med Trafiko kostar det vanligtvis 1900 – 2200 kr. Priserna varierar beroende på ort och halkbana. Trafiko samarbetar direkt med riskutbildare/halkbanor runtom i Sverige.Risktvåan, även kallad Halkbana, är den andra delen av den obligatoriska riskutbildningen och är ett praktiskt moment. Diskutera med din trafiklärare när du är redo för kursen och boka Risktvåan i appen ’Mitt Körkort’ eller klicka på knappen nedan.Risktvåan är ett obligatoriskt moment som du måste klara för att ta körkort. Syftet med att göra riskutbildning 2 är för att du ska lära dig mer om hur du bäst hanterar allvarliga och farliga situationer, när du tappar kontrollen över bilen. I Sverige och Norden får vi räkna med förrädiskt halt vägunderlag under vintern, med andra ord kommer du förmodligen någon gång råka ut för att bilen får sladd på vägen. Då gäller det att veta vad du ska göra.

Några känner sig nervösa inför riskutbildning 2 men det behöver du inte vara. Det finns egentligen inga tydliga förkunskapskrav inför utbildningen, utan det handlar i regel om att följa de instruktioner som ges samt att vara uppmärksam. Själva tanken med halkbanan är egentligen inte att du ska köra perfekt. Det handlar mer om att du ska få möjlighet att känna på hur det är att tappa kontroll över bilen, vad som händer när du kör på halka och hur du bäst får stopp på bilen. Se det mer som en förberedelse och ett test på hur det kan bli i det verkliga livet. Om du följer instruktionerna kommer det gå galant!

Du får inte köra med din vanliga bil. Men beroende på stad du utbildar dig i, kan du få använda trafikskolans bil. På Halkbanan tillhandahålls annars de bilar som är utrustade för att simulera en halkig vägbana.
Om du får godkänt på Riskutbildning del 2 är utbildningen giltig i hela 5 år. Med andra ord kommer du ha gott om tid att klara både uppkörningen och teoriprovet därefter.Ta saken i egna händer och skaffa ditt körkort! Vill du få professionellt stöd i din resa mot körkortet så kontakta oss så hjälper vi dig. Hos My Driving Academy kan du boka en testlektion till ett kraftigt rabatterat pris. Då får du både en bedömning av när du bör vara redo för Risktvåan/halkbanan samt en uppskattning på hur din fortsatta utbildning bör se ut baserat på just dina förutsättningar, tidsplan samt möjlighet till privat övningskörning.

Kan man boka Halkbana själv?
Hur bokar man risktvåan (halkbana) och kan man boka den själv? Ja, du kan boka risktvåan själv online med Trafiko istället för att boka genom en lokal traditionell trafikskola. Det går även ibland att kontakta halkbanan direkt för att boka.
Risktvåan är en av de två delarna i riskutbildningen. Förutom den behöver du även göra Riskettan. Riskettan är den teoretiska delen av utbildningen. Här får du lära dig mer om:Är det farligt, läskigt, roligt eller svårt? Det är många frågor som cirkulerar i huvudet inför Halkbanan. Kanske har du hört rykten eller bildat dig en uppfattning om vad halkbanan är för något? Du behöver inte oroa dig. Halkan är helt säker och görs tillsammans med godkända utbildare. Riskutbildning 2 tar cirka 3 – 4 timmar.När du övningskör hos My Driving Academy hjälper vi dig klara körkortet. Din trafiklärare berättar för dig när du är redo för halkbanan, då kan du boka smidigt direkt i appen ‘Mitt Körkort’ eller på hemsidan. För att du ska vara så förberedd som möjligt behöver du kunna mer än att köra bilen, du behöver ha förståelse för beteende, vägunderlag och hur bilen fungerar. Detta lär du dig inom teorin. Hos oss får du tillgång till appen Mitt Körkort. Här kommer du enkelt kunna plugga teori och få de rätta verktygen inför Halkan.

Det bästa sättet att förbereda dig på inför halkbanan är att övningsköra mycket. När vi bokar in dig på Risktvåan har vi gjort en bedömning där du är tillräckligt skicklig bakom ratten. Du har också glädje av att ha studerat körkortsteorin som rör bromssträckor.
Halkbanan genomför vanligtvis i mindre grupper. För att utföra Risktvåan med en kompis kan du skriva en kommentar om det när du bokar, då bör det inte vara några problem.På vår bokningssida kan du se exakt när vi håller kurserna i just din stad samt vad det kostar per person att göra halkbanan. Du kan även se mer detaljer om din stad under ”Här finns vi” i menyn.I kombination med din övningskörning och teoridelen kommer du få lära dig mycket viktigt under både Riskettan och Risktvåan. Allt handlar om att du ska bli en så säker och trygg förare som möjligt när du väl ger dig ut på vägarna. I Sverige strävar vi mot något som kallas för nollvisionen. Nollvisionen är en strävan mot att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Sedan nollvisionen beslutades år 1997 har vi aldrig haft så låga dödssiffror. Vad som lett till säkrare trafik är bland annat lägre hastigheter och en omfattande utbildning.Risktvåan är en obligatorisk kurs som du måste få godkänt i innan vi kan boka in dig på uppkörningen och Trafikverkets slutprov. När du kör hos oss kommer vi enkelt kunna se när du är redo och peppa dig inför kursen.Riskutbildning del 2 är en obligatorisk del i körkortsutbildningen där eleven skall få känna på och köra när de t ex är halt och få se hur små marginalerna är för klara eller misslyckas. Tid ca 180 min, består av en teoretisk och en praktisk del.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländsk legitimationshandling, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.
Om inte målsättningen med övningarna uppnås enligt Vägverkets kursplan för B-körkort, så får ni återkomma, och måste då erlägga ny avgift. Se transportstyrelsen för mer info.

* Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.
Du måste meddela oss om du har problem med svenska språket, då måste du ta med dig en tolk som talar och förstår obehindrad svenska. Var noga med att tolken verkligen kan tala och förstå svenska, annars är det risk att du inte blir godkänd på utbildningen.

Risktvåan (riskutbildning del 2) eller halkbanan som många känner igen den som är den andra delen i riskutbildningen. Under risktvåan kommer du få köra bil och uppleva riskfyllda situationer med halt vägunderlag. Du kommer ej göra något test under risktvåan men du måstre vara körduglig för att kunna genomföra den.Riskutbildning del 2 för B-körkort. Syftet med utbildningen är att du ska lära dig att hantera riskfyllda situationer, främst manövrering på halt underlag.

Om läraren anser att du har för undermåliga kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen på ett tillfredställande sätt så kan du bli underkänd. Detta innebär att du måste göra om hela kursen. Detta är dock mycket ovanligt.- Del 1 är riskutbildningens teoretiska del som omfattar riskfyllda beteenden, trötthet, alkohol och andra droger. Detta är en teoretisk kurs som du kan gå när som helst under din körkortsutbildning. Detta medför att du inte behöver ha kört eller läst teori innan du går utbildningen. Om du vill gå riskettan hos oss så är det bara att kontakta oss så bokar vi in dig! Utbildningen görs i vår teorisal och du kan gå riskettan hos oss även om du inte är elev här. Riskettan kostar 750:– och du måste kunna legitimera dig vid kurstillfället.

Du måste ha ett godkänt teoriprov för att få lov att genomföra en uppkörning. Dessa bokas därför alltid med minst en veckas marginal, så att det finns utrymme om eventuellt problem skulle uppstå. Proven bokas i samtycke med din lärare, detta sker när din utbildning börjar närma sig mål. Teoriprovet är giltigt i 4 månader.Uppläggningen av betalningsplanen är självklart flexibel. Det går att få en lägre månadsavgift om man väljer att ta ett mindre lån, men går även att få ett större lån om de skulle behövas. Ring oss så hjälper vi dig med uppläggning, samt en plan för din körning.

När kan man boka halkbanan?
När du börjar närma dig slutet av din utbildning kan det bli dags att boka riskutbildningen. Riskutbildningen är giltig till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år.
För avbokning som avser Risketta skall avbokning ske senast kl.12.00 tre helgfria vardagar innan. Halkkörning skall avbokas senast kl.12.00 fyra helgfria vardagar innan.- Del 2 är riskutbildningens praktiska del. Syftet med utbildningen är att bli riskmedveten om olika situationer som kan uppstå under halt väglag samt hur stor påverkan hastigheten har. Risktvåan görs på halkbanan i Ljungbyhed. Du och de andra som ska gå utbildningen samlas på trafikskolan för gemensam transport till Ljungbyhed. Tänk på att vara i god tid innan utbildningen börjar. Halkan gör du i slutet av din utbildning och med hjälp av din lärare kommer ni tillsammans fram till när du är redo för att genomföra denna utbildning. Risktvåan kostar 2300: – och du måste kunna legitimera dig vid kurstillfället.

Hur mycket kostar halkan?
Risktvåan, även kallad halkbanan, kostar vanligtvis 2200 – 2500 kr när du bokar genom en traditionell trafikskola. När du bokar med Trafiko kostar det vanligtvis 1900 – 2200 kr. Priserna varierar beroende på ort och halkbana.
Vi anpassar din utbildning efter dina förkunskaper. Oavsett om Du är nybörjare, har kommit en bit på din utbildning eller redan har körkort och vill bli säkrare på vägarna är Du varmt välkommen till oss. Vägen till körkortet är helt individuell och Du bestämmer själv vilken takt du vill ta det i. Tillsammans med din lärare lägger ni upp en plan för att just Du ska lyckas. Efter varje lektionstillfälle går ni igenom vad Du behöver träna/plugga på till nästa gång.Oavsett din körnivå så finns vi här för dig. Slappna av och njut av trevliga lektioner som hjälper dig att fokusera mer på vägen. Du kan bli en del av vår gemenskap med många framgångsrika elever som har tagit sitt körkort med vår hjälp.

I denna del kommer eleven att få prova på halkbana för att under kontrollerade former få känna på och förbättra sina köregenskaper. Man lär sig också om fordonets prestanda.
Vill du boka halkbana från en kompetent körskola tillhandahåller vi utbildningar som utförs av certifierade lärare med god erfarenhet inom detta område.kommer eleven att lära sig om trafikregler och regler under särskilda förhållanden, samt anledningen till att dessa regler infördes. Vidare lär man sig till exempel om användningen av olika droger som alkohol, osv.

Vad ska man tänka på innan halkbanan?
Några känner sig nervösa inför riskutbildning 2 men det behöver du inte vara. Det finns egentligen inga tydliga förkunskapskrav inför utbildningen, utan det handlar i regel om att följa de instruktioner som ges samt att vara uppmärksam. Själva tanken med halkbanan är egentligen inte att du ska köra perfekt.
Om du har ett tajt schema och vill hantera din tid enligt dina behov så är en körskola i Stockholm det bästa valet för dig. YDA körskola är känd för att vara det första valet för människor i Stockholm på grund av sin kundservice och kvalitetskontroll. Du kan också utnyttja vår service genom att klicka på kontaktsidan. Halkbanan kan ibland kännas som något man kan snava på och misslyckas med, men det är faktiskt en bra möjlighet för nybörjare och individer som vill finslipa sina färdigheter och öva sina teoretiska kunskaper och på så sätt bli mer vaksam på vägen. I detta moment får alla elever prova att köra på halkbanan för att på så sätt få chansen att uppleva en verklig situation. Vi jobbar hårt för att alla våra studenter ska vara så förberedda som möjligt när de väl ställs inför verkliga situationer. Alla kommer att få öva på olika situationer som kan uppstå i verkligheten. Syftet med att göra detta moment grundligt är att ge eleven chansen att ta körkort vid första försöket. Detta moment i utbildningen är upp till 4 timmar långt och genomförs i korta intervaller. När du känner att du har koll på teorin, och när du kan övningsköra självständigt i ungefär 45 minuter är du redo för att boka tid för proven. Se till att boka i god tid!När du har gått din introduktionsutbildning och din handledare fått ett godkänt tillstånd kan du börja övningsköra. Du har nu möjlighet att köra med din privata handledare och/eller på trafikskola.

Det gäller både första gången du tar körkort, eller om du redan har körkort men ska ta en ny körkortsbehörighet. Ansökan om körkortstillstånd görs hos Transportstyrelsen.

När du börjar närma dig slutet av din utbildning kan det bli dags att boka riskutbildningen. Riskutbildningen är giltig till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år.
Om du går på en trafikskola anmäler skolan dig till riskutbildningen. Om du utbildar dig privat med din handledare behöver du själv hitta en godkänd utbildare.Boka ditt prov i tid, ta god tid på dig och plugga ordentligt. Då ökar möjligheten att du får godkänt på första försöket, och du sparar både tid och pengar. Om du går på en trafikskola anmäler skolan dig till riskutbildningen. Om du utbildar dig privat, får du själv kontakta utbildaren där du vill göra din riskutbildning. Riskutbildning del 1 – eller riskettan, som många kallar den – ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.Halkan görs på Bulltofta Banan i Malmö och den är ca 3,5 timmar lång. Du som elev åker tillsammans med din halklärare från trafikskolan, om du önskar att ta dig ut själv talar du om detta för trafikskolan.Denna del skall göras sent i din körkortsutbildning, eftersom det krävs att du kan manövrera bilen på ett bra sätt och att du har erfarenheten att förstå och bedöma olika risksituationer.Vi håller endast riskettan på svenska, annars behöver du ta med dig en tolk. Tolken ordnar du själv på egen bekostnad, säg till oss om att du ska ha en tolk med dig.

Det är enkelt att boka Riskutbildningen del 1 hos oss. Du kan anmäla dig via vårt webbformulär eller kontakta oss. Du behöver inte vara inskriven på vår trafikskola för att göra riskettan hos oss.

Hur bokar man Halkbana?
Boka tid för riskutbildning Om du går på en trafikskola anmäler skolan dig till riskutbildningen. Om du utbildar dig privat, får du själv kontakta utbildaren där du vill göra din riskutbildning. Den som håller utbildningen rapporterar in att du har gjort riskutbildningen.
Din trafiklärare kommer i samråd med dig boka en tid för halka när du är i slutskedet av din utbildning eller om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen.

Målet med utbildningen är att du efter att den är genomförd ska ha upplevt risker med olika hastigheter och körning under särskilda förhållanden. Du ska få möjlighet till en värdering av hastighetens, väglagets, fordonets och din egen förmåga som förare att påverka en uppkommen situation. Detta uppnås dels genom praktiska moment, men även genom diskussion samt reflektion med lärare och övriga deltagare i gruppen. Syftet med utbildningen är att belysa problematiken kring hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. För att bli godkänd ska du nå upp till målen som är angivna i Trafikverkets föreskrifter om Riskutbildning del 2, bil.
Ni behöver inte vara oroliga för halkkörningen. Du ska tänka på att lyssna på instruktionerna så kommer det gå bra. Det är viktigt att du lär känna bilens funktioner på halt väglag. Många tycker det är riktigt kul att göra halkbanan.

If you do not master the Swedish language, ​you must bring ​someone ​who can help you with the interpretation/translation. ​You must report this already when you make your booking with us. Vi kan bara ha en tolk per grupp och har du inte förbokat så kanske du inte får köra och då är avgiften förverkad. Tolken får inte åka med i bilen utan tolkning sker via radio. Vill ni ringa in och boka er riskutbildning B2 i Malmö så ringer ni nr. 040-292905. Betalningen behöver då betalas in till vårt BG nummer 5836-9257 senast 7 dagar innan körning. Ange ditt bokningsnummer i meddelande fältet (ej OCR nr).We​ can have only one ​interpreter ​per group ​and have you ​not ​pre-booked ​then you may not be​ allowed to drive and​ then​ the fee is​ forfeited.​ The interpreter/translator may not ​ride in​ the car. ​Interpretation by radio.

Varje elev ska göra ett utandningsprov på Bulltoftabanan innan körningen. Om någon är påverkad, får man ej genomföra riskutbildningen. Avgiften blir då förverkad.
Vid en riksutbildning måste vi ha en del förberedelser klara. Om du inte behärskar svenska språket, måste du ta med dig någon som kan hjälpa dig med tolkningen. För att det ska underlätta måste du anmäla detta redan när du gör din bokning hos oss.

Når du inte målsättningen med momenten måste du återkomma när du tränat mer. Det är därför viktigt att du är i slutet av utbildningen och har god körvana.
Hos oss på Bultoftabanan kan du utföra din riskutbildning. Innehållet på denna sida beskriver de moment som ska genomföras för att erhålla intyg för B-körkort. Innan du besöker Bulltoftabanan, rekommenderar vi att du studerar detta noga och avsnittet ”Halt Väglag” i ditt läromedel.

Hur blir man underkänd på halkan?
Om läraren anser att du har för undermåliga kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen på ett tillfredställande sätt så kan du bli underkänd. Detta innebär att du måste göra om hela kursen. Detta är dock mycket ovanligt.
Det är en praktisk utbildning om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. För att lära dig hantera fordonet på halt underlag får du prova att köra i olika situationer och hastigheter på en halkbana.I Risk 2 får du insikt om de risker och vanliga olyckssituationer som kan ske beroende på väglaget.Utbildningen genomför du i slutet på din förarutbildning och bokas in av din trafiklärare.

Kan man bli kuggad på halkbana?
Kan man kugga på halkbanan? Ja om man inte följer dom säkerhetsbestämmelser som man får information om där, får man EJ göra halkbanan samt att avgiften är förbrukad.
MOM Events & Förarcoaching AB har varit verksamma på Ljungbyhed Park sedan 2007 Med syfte att skapa häftiga evenemang och möten, oftast kryddat med bilrelaterade upplevelser eller utbildningar. MOM anlitas av företag som vill ta väl hand om sin personal och sina kundrelationer.

Vårt mål har länge varit att utveckla Ljungbyheds motorbana till den starkaste utbildningsplatsen för bilkörning i södra Sverige. Ett naturligt steg i vår utveckling är att starta en Trafikövningsplats och halkbana, som är godkänd för Risktutbildning B del 2.
Genom att utbilda blivande körkortsinnehavare ökar vi vår bredd och därigenom kan vi sprida intresset för bilkörning i tidig ålder. Vi kan förse trafikskolor, företag och privatpersoner med olika utbildningar för att skapa tryggare bilförare.

I körkortsutbildning för personbil ingår obligatorisk riskutbildning i två delar. Båda delarna måste vara godkända innan du gör kunskapsprov och förarprov.Riskutbildning 1 går igenom risker i trafiken som är speciella för bilförare. Vi diskuterar ämnen som trötthet, riskfyllda beteenden, alkohol och andra droger. Under utbildningen får du bl.a. delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna i trafiken och hur de kan undvikas. Riskutbildningen hålls i trafikskolans teorisal. Utbildningen tar ca tre timmar exklusive raster.

Hur gör man på halkbanan?
Det är viktigt att kunna bromsa, växla utan att kolla på spaken och vara rätt van vid att köra för att kunna fokusera på det som händer på halkbanan.. Annars är det väl som sagt inga svårigheter att köra på halkbanan, det gör man ju mest för att känna på hur det är att köra på halt väglag.
Riskutbildning 2 handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Risktvåan ställer höga krav på dig som förare när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Du behöver kunna manövrera bilen på ett säkert sätt och känna dig bekväm att accelerera och bromsa. Risktvåan innehåller verklighetsnära övningar som relaterar till riskfyllda trafiksituationer. Utbildningens fokus ligger på hur du undviker att hamna i olika risksituationer.