Posted on

äldre Häst Tappar Vikt

Regelbunden kontroll av tänderna är att rekommendera, minst två gånger om året. Dålig tandstatus är en ganska vanlig orsak till foderstrupsförstoppning hos äldre hästar. De tuggar inte fodret tillräckligt innan de försöker svälja och fodertussen blir då heller inte tillräckligt genomblött av saliv. Det är främst tänderna samt lever- och njurfunktionen som försämras då hästen blir gammal. Att hästen tuggar sämre påverkar framför allt näringsupptaget. Man bör därför se till att hästen får ett näringsrikt hö och gärna ett hö som inte är för grovt. Även övriga fibrer som tillförs hästen bör vara lättsmälta.

GROOV-familjen, KRAFFT Muscle Up, KRAFFT Plus Protein och KRAFFT Lucerne är foder som alla kan passa den äldre hästen. Föredrar ni att ge er häst müsli så är KRAFFT High Protein Muesli ett bra alternativ. Vill man ha ett foder innehållande jäst för att balansera fodersmältningen så är KRAFFT Senior Sensitive alternativt någon av de två KRAFFT Performance Low Starch produkterna som rekommenderas.
Ett bra seniorhästfoder bör förutom vad som nämnts ovan vara smakligt och lätt att tugga. För att underlätta det sistnämnda bör det även kunna blötas med bibehållen smaklighet. Det finns ett antal specialanpassade seniorhästfoder på den svenska marknaden och för den hästägare som vill säkra sin seniorhästs näringsintag kan dessa många gånger vara en bra lösning.KRAFFT ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ, och har sitt huvudkontor i Malmö. Genom daglig och nära kontakt med hästägare över hela landet har KRAFFT utvecklats till att bli landets idag största leverantör av hästfoder. KRAFFTs sortiment hittar du hos återförsäljare i Sverige, Danmark och Finland men också i många andra europeiska länder. Du hittar din närmsta återförsäljare under butiker.

Ett analyserat grovfoder betyder inte per automatik att det är ett bra grovfoder – men en analys på ett grovfoder kan ge en fingervisning om vilken typ av hästar just det grovfodret passar till och om man eventuellt behöver komplettera foderstaten med något. Närings- och mineralinnehåll i grovfodret kan variera kraftigt beroende på flera olika faktorer såsom skördetidpunkt, gödsling och markens egenskaper. Därför blir det inte rätt om man ska räkna foderstat på ”standardvärden” för grovfoder – eftersom det inte finns några.
Ett sätt att bedöma om energin i din hästs nuvarande foderstat stämmer överens med hästens behov – eller ger ett över-/underskott – är att göra en hullbedömning.

När är en häst för gammal?
Hästen är föl fram till 4–6 månader. Därefter, tills den fyller två år, kallas den för åring. När hästen är 5–18 år är den vuxen. Mellan 20 och 30 år börjar hästen bli gammal.
För att kunna räkna ut en lämplig foderstat behöver du först ta reda på hästens vikt, vilket inte alltid är så lätt om man inte har tillgång till en våg. Vissa passar på att väga sin häst när de är på veterinärbesök, men det finns även olika formler som du kan använda för att räkna ut hästens vikt.Det finns några näringsmässiga problem som är speciellt framträdande hos äldre hästar. Förmågan att ta upp näring avtar som regel med åren. Det kan bero på att fodersmältningssystemets upptagningsförmåga försämras något, men också på att många äldre hästar tuggar sin föda allt sämre och/eller har problem med tandhälsan. En del av födan kommer då att passera fodersmältningskanalen utan att smältas.

Många seniorhästar får problem när det gäller upptaget av protein – ett problem som förvärras om hästen dessutom utsätts för parasitangrepp. En första åtgärd är såklart att avmaska hästen med lämpligt avmaskningsmedel. Om tillräckliga mängder protein inte tillförs kommer muskelmassan att minskas och följden blir ofta minskad användbarhet och minskad vitalitet hos hästen. Seniorhästar behöver således ofta en relativt hög giva av fullvärdigt protein och proteinets kvalitet – dvs. sammansättningen av aminosyror – har stor betydelse.
Miljöbyte kan vara en kraftigt verkande stressfaktor – speciellt om hästen i samband med detta ska infogas i en ny flock med andra hästar. Individer som är försvagade av ålder hamnar ofta längst ner i flockens rangordning och får därför svårt att skaffa sig tillgång till mat. Om man ger hö eller kraftfoder fritt i hagen, bör man observera så att seniorhästen verkligen får tillräckligt. Speciell uppmärksamhet bör också ägnas äldre hästar som vistas i kallt väder. Med åren minskar hästens köldskyddande lager av underhudsfett. Många gånger påverkas också hästens benägenhet att dricka, eftersom kallt vatten har en avkylande effekt. Det är inte ovanligt att seniorhästar av detta skäl drabbas av förstoppning och kolik. Den äldre hästen bör ges en fiberrik diet som understödjer en sund balans i grovtarmens mikroflora och som bidrar till att kroppsvätska hålls kvar i fodersmältningskanalen, så att förstoppning förebyggs. Lusernbaserat grovfoder ger ett bra fibertillskott i kombination med bra proteinkvalitet. Det är lätt att underskatta äldre hästars behov av energi. Deras underhudsfett minskar med åren, och energiförluster på grund av detta måste kompenseras individuellt. Olja är ofta en bra kompletterande energikälla för äldre hästar eftersom den, i lagom mängder, är en skonsam och koncentrerad källa till energi.Att hästen tappar i hull eller muskelmassa när de blir äldre är ett av de absolut vanligaste problemen vi ser. Det första vi behöver göra när en äldre häst tappar i vikt är att säkerställa att den får i sig tillräcklig mängd mat av rätt sammansättning. För att den äldre hästen ska må så bra som möjligt måste ägaren ta hand om den extra. Även gamla hästar mår bra av regelbunden motion. Väl anpassad träning stärker musklerna, håller hästen i bra hull, och förbättrar blodgenomströmningen och därmed ämnesomsättningen och immunförsvaret. Tänk på att anpassa sadel och utrustning när den äldre hästens kroppsform ändras. EOTRH är en relativt nyligen beskriven sjukdom som drabbar framtänderna hos äldre hästar. Även denna orsakar ovilja att äta därmed avmagring. Läs mer om EOTRH härAndelen äldre hästar ökar vilket delvis beror på att vi tar hand om våra hästar bättre under livets gång, och delvis på att fler helt enkelt vill ha sin gamla häst kvar, trots att den inte tränas på samma nivå längre. När hästen blir äldre är det vissa saker som är viktigt att tänka på och det diskuterar vi i denna artikel.

Hästen bör hållas i normalhull. En frisk äldre häst klarar sig ofta bra på en normal foderstat bestående av rätt anpassat grovfoder av tillräcklig mängd kombinerat med salt, mineraler och friskt vatten. Gör en näringsanalys på grovfodret och säkerställ att hästen får tillräckligt med fibrer; minst 1,5-2 kg torrsubstans per 100 kg kroppsvikt gäller som grundregel även för den äldre hästen. Möjligen kan extra protein av bra kvalitet ges för att hjälpa uppbyggnaden av muskler.

Många av de sjukdomar som vi ser hos de äldre hästarna orsakar också avmagring, så om hästen inte håller sin vikt trots ovanstående krävs en undersökning av veterinär.PPID är en hormonell sjukdom som är vanlig på äldre hästar. Symtomen kommer ofta smygande och innefattar subtila förändringar som att hästen blir trött och tappar muskler, vilket lätt kan misstas för normala åldersförändringar initialt. Successivt blir symtomen tydligare. Hästen fäller inte pälsen normalt utan blir långhårig. Den magrar av och blir bukig samtidigt som onormala fettdepåer kan ses till exempel kring ögonen. Vissa hästar dricker och kissar väldigt mycket. Hästar som har PPID kan samtidigt ha andra hormonella förändringar som EMS (equint metaboliskt syndrom). Risken för fång ökar hos hästar med PPID och EMS. Läs mer om PPID härOsteoartros är en vanlig orsak till smärta från lederna hos häst. Osteoartros innebär degenerativa förändringar där brosken i ledytorna slits ner och det underliggande benet exponeras, vilket leder till inflammation och smärta. För att kompensera svarar kroppen med nybildning av ben kring leden. På sikt kan leden växa helt samman och för leder som normalt inte rör sig så mycket, som glidlederna i hasleden, kan tillståndet då stabiliseras och smärtan försvinna. Eftersom röntgenfynden inte stämmer överens med de kliniska symtomen är det viktigt att komplettera med annan diagnostik som ledbedövningar.Hälta är också mycket vanligt på äldre hästar. Ibland är symtomen uppenbara, men lika ofta har hästen mer subtila symtom som kanske ägaren inte noterar. Smärta från flera leder kan till exempel gör att hästen blir mer allmänt stel och ovillig snarare än halt från ett specifikt ben. Det går inte att säga någon exakt ålder för när hästar räknas som gamla, utan det beror på hur hästen levt sitt tidigare liv, eventuella sjukdomar och vilken typ av häst det handlar om, men ofta tänker vi på hästar över 20 år som äldre. När hästen blir äldre sker förändringar i kroppens funktion som en normal utveckling. Stödjevävnaderna försvagas vilket gör att huden blir slappare. Underläppen kan hänga ner mer och hästen får ett urholkat ansiktsuttryck. Pälsen framförallt i ansiktet får grå inslag. Hästens arbetskapacitet minskar som följd av försämrad aerob kapacitet, minskad muskelmassa och försämrad temperaturreglering. Immunförsvarets effektivitet går ner och hästen blir mer känslig för infektioner.Genom att låta veterinär årligen göra en hälsokontroll av den äldre hästen kan problem upptäckas och åtgärdas i tid. Vid en sådan hälsokontroll bör tänderna kontrolleras och en rörelseundersökning göras. Vidare bör veterinären lyssna på hjärta och lungor på hästen och vid behov komplettera med blodprover. Stäm också av så ni har koll på parasitstatus och aktuella vaccinationer.

Vad ska man ge en mager häst?
Om okorrekt utfodring är orsaken till att hästen har blivit för smal, bör man först kontrollera mängden och typen av grovfoder. Hästen ska ha hö eller hösilage av god kvalité i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer om hästen inte blir för tjock.
Smärtan från osteoartros tenderar att variera och i perioder då hästen har mer ont kan behandling med allmän smärtstillande medicin och lokal antiinflammatorisk behandling i leden behövas. Vid akuta skov måste hästen vilas från träning, men däremellan mår hästar med artros bra av motion eftersom vävnader och muskler som stödjer leden stärks. Hästen ska hållas i normalt hull och övervikt bör undvikas då det belastar lederna onödigt mycket. Regelbunden verkning och anpassad skoning är också mycket viktigt. Det finns många fodertillskott som används flitigt för att minska risken för osteoartros, men effekten av dessa är inte helt vetenskapligt bevisat för häst.

Tandsjukdomar är mycket vanligt på äldre hästar och vi rekommenderar undersökning åtminstone årligen på dessa individer. Det förekommer som nämnts ovan ofta mellanrum mellan kindtänderna där foder packas in och orsakar inflammation och infektion i tandköttet. Även ojämnt slitna tänder med hakar och vassa emaljåsar som skadar kindslemhinnan är vanligare hos äldre hästar. På riktigt gamla hästar kan all emalj vara bortsliten. Detta benämns glattbett och gör att hästen inte längre kan mala fodret normalt.
En annan faktor som är viktig att beakta är ifall hästen får tillgång till fodret? En äldre häst tappar ofta i rang och kan ha svårt att hävda sig vid foderbordet när det är många hästar. Den äldre hästen kanske äter långsammare och får därför mindre andel. Å andra sidan kan äldre hästar vara känsligare för ändringar i flocken så att förlora en hagkompis eller flytta till nytt stall kan påverka den äldre hästen så mycket att den tappar aptit. Generellt gäller att även äldre hästar trivs bäst i en flock och om inte konkurrensen gör att hästen inte kommer åt fodret är det oftast bäst med sällskap.

Det finns studier som indikerar att tarmens absorptionsförmåga kan försämras med stigande ålder. Andra studier har inte bekräftat detta, men oavsett kan det vara så att vissa äldre hästar behöver mer energi och protein när de blir äldre för att kompensera för sämre tarmfunktion. Vissa hästar kan alltså behöva mer foder för att hålla muskler och hull, och igen rekommenderas att i första hand öka grovfodergivan.
Degeneration av gaffelbanden innebär att en del av hästen stödjeapparat försvagas. Kliniskt ses att hästen trampar igenom mer i kotorna. Det är alltid båda frambenen, båda bakbenen eller alla fyra benen som drabbas. I de fall bakbenen drabbas får hästen också väldigt raka haser och knän, sett från sidan. Hästen får ont och blir halt, och på samma sätt som vid osteoartrit kan den ha problem att resa och lägga sig. Sjukdomen går inte att bota utan det handlar om att hålla hästen så bekväm som möjligt genom att minska träningen, anpassade hovåtgärder och smärtstillande medicin.Smärta från rörelseapparaten kan leda till avmagring. En häst som har kronisk smärta tappar lätt aptiten. Den kan ha svårt att lägga sig och vila på natten, och till följd blir den sömning och orkar inte beta normalt på dagen. I de fall hästen har ont i frambenen eller halsen kan den bli ovillig att äta från marken eftersom smärtan då blir värre. Genom att servera fodret upphöjt kan aptiten då förbättras. En häst som har osteoartros i halsen kan ha svårt att dra foder från hönät och fungerar bättre om det serveras upphöjt men löst.

Det är extra viktigt med förebyggande hälsoåtgärder som parasitkontroll, vaccination och regelbunden munhåleundersökning. Likaså är hovvården extra viktig så om något bör hovslagare bokas in oftare för den äldre hästen. En äldre häst fryser lättare och kan behöva bättre täcken på vintern än när den var yngre.

När ska man ta beslut om avlivning?
Att tänka på hos det gamla eller allvarligt sjuka djuret Titta på bilder och filmer. Ibland kommer förändringarna gradvis så de är svåra att märka. Markera i en kalender bra och dåliga dagar. Om de dåliga dagarna överväger är det ett tecken på att det är dags att överväga avlivning.
Hästens bett förändras med ålder. Tänderna slits kontinuerligt ner från tuggytan. På yngre hästar växer tänderna och kompenserar för slitaget men när hästen blir äldre förflyttas istället tanden och tandroten gradvis mot tuggytorna. Kindtänderna är smalare vid roten än kronan, varför det lätt bildas hålrum vid gommen mellan kindtänderna på den äldre hästen, vilket kan orsaka foderinpackningar och andra problem. På mycket gamla hästar slits emaljåsarna helt bort från tänderna och då får hästen problem att mala fodret.Om det inte redan är gjort så gör en näringsanalys på grovfodret och räkna ut foderstaten. Anlita gärna en foderrådgivare för hjälp. Om hästen behöver gå upp i vikt och ni har tillgång till ett för hästen väl balanserat grovfoder är det bästa att i första hand öka grovfodergivan.

När är det dags att avliva en gammal häst?
Veterinä- rer är skyldiga att avliva hästen när den orsakas ”otillbörligt lidande” eller när behandlingen blir för omfattande. – Det är ju fruktansvärt, fruk- tansvärt svårt att veta när det är dags att ge upp. Din magkänsla säger inte så mycket om hur hästen mår, utan kanske mer om hur du känner dig.
Äldre hästar är känsligare för ändringar i gruppdynamiken. De kan tappa i rang och därmed ha svårt att komma till fodret, men kan också tappa aptiten efter separation från tidigare hagkompis.Äldre hästar får sämre immunförsvar vilket leder till att immunrelaterade sjukdomar som knottallergi och astma blir vanligare. Degenerativa förändringar på hjärtklaffarna kan leda till hjärtsvikt och degenerativa skador på inre organ som lever och njurar kan också leda till sjukdom och avmagring. Genom regelbundna åtgärder kan många tandsjukdomar hållas under kontroll så att hästens tänder fungerar bra även långt upp i åldrarna. Vid allvarligare förändringar i munhålan behöver vanligen foderstaten justeras enligt rekommendation från behandlande veterinär. Även utan underliggande sjukdom kan aptiten försämras hos äldre hästar. Då får vi jobba med att öka smakligheten på fodret och ge mer näringsrikt foder för att kompensera mängden. Hästar som fodras med uppblött foder kan äta bättre om fodret blöts med ljummet vatten och ges oftare och i mindre portioner. Vattnet är också viktigt att komma ihåg då äldre hästar ibland har nedsatt förmåga att uppfatta törst. Tempererat vatten under den kalla årstiden kan vara ett sätt att hjälpa hästen. När din äldre häst tappar I vikt utan tydlig orsak är första steget att försöka ta reda på varför. Vi rekommenderar dig att börja med ett blodprov och träckprov. Med ett blodprov tar du reda på att njurar, tarmar och levern fungerar normalt. Det kan vara så att din häst lider av brister av något slag eller bär på en sjukdom. Med hjälp av ett träckprov får du reda på om din häst har mask. Kontrollera hastens tänder eftersom undernäring även kan komma av att din häst har problem med att tugga ordentligt En äldre häst som är tunn mår bäst av att få gå ute och beta gräs hela dagen. Anledningen är att gräs innehåller mycket mer energi och protein än grovfoder som hö och hösilage. Om du inte kan erbjuda din häst gräsbete är det viktigt att din äldre häst får fri tillgång på högkvalitativt grovfoder.Vad gäller vitaminer så får äldre hästar ofta problem med att ta upp vitamin B och K på grund av att de inte äter tillräckligt med grovfoder. Det är därför klokt att addera dessa. Vitamin C är en annan vitamin som äldre hästar har nytta av att öka intaget av. Hästar producerar normal C-vitamin på egen hand men äldre hästar har svårare för detta. Vi rekommenderar dig därför att även ge extra av denna vitamin.

Kraftfoder som är mekaniskt expanderat ”puffat” underlättar hästens matsmältningsprocess genom de små tarmarna. I jämförelse med obehandlat spannmål medför utfodring med expanderat spannmål att risken för att hästen drabbas av kolik minskar till ett minimum.Hösilage har i genomsnitt en torrsubstans på 65 – 75% vilket innebär att hösilaget består av 25 – 35% vatten. Därför bör du fodra relativt mycket mer hösilage i förhållande till torrt hö eftersom en stor del består av vatten.

Äldre hästar, från 18 år och uppåt, har ofta problem med att hålla vikten. Ämnesomsättningen försämras och kroppen får därmed svårare att ta upp näring ur fodret, ofta i kombination med försämrad tandhälsa. Som tur är finns det mycket du kan göra för att din äldre häst ska gå upp i vikt och behålla den.
Hästens diet består av mellan 70 – 99% av grovfoder! Det är speciellt viktigt för en äldre och tunn häst att äta högkvalitativt grovfoder för att upprätthålla en bra magfunktion. Analysera ditt grovfoder för att vara på den säkra sidan och ta redan på hur mycket socker, protein och energi som grovfodret innehåller. Några punkter som kräver extra uppmärksamhet:Hästar som har problem med sina tänder får också problem med intaget av grovfoder och behöver något som ersätter grovfodret. Pavo SpeediBeet (betmassa) är exempelvis full av hälsosamma fibrer som måste blötläggas och passar därför perfekt för hästar med tandproblem. Att utfodra Pavo SpeediBeet tillsammans med Pavo 18Plus är en idealisk kombination för äldre hästar med dåliga tänder. Fördelen med Pavo 18Plus är att den kan utfodras både torr och uppblött. När du blötlägger 18Plus faller de små pelletsen enkelt isär och blir som en gröt, lätt att suga upp. Om din häst inte klarar av att äta hö ersätter du hö med gräspellets. Om grovfodret är odlat på en mark som gödslas är innehållet av mineraler och spårämnen oftast ok. Men det motsatta gäller för grovfoder som är odlat på en obehandlad mark där kommer man behöva tillsätta extra kraftfoder eller tillskott för att nå upp till de nivåer av vitaminer och mineraler som hästen kräver varje dag. När man analyserar grovfodrets kvalitet tar man även hänsyn till mängden råprotein som hästens kan smälta (DCPh). För att hjälpa en äldre häst att gå upp I vikt ska grovfodret innehålla relativt mycket smältbart råprotein. Äldre hästar behöver ett något annorlunda intag och fördelning mellan kalcium, fosfor och magnesium än yngre hästar. Dessa mineraler spelar en viktig roll för att bibehålla normal muskelfunktion och starka ben. Vi rekommenderar även att du ger din äldre häst ett extra tillskott av zink och selen (båda är spårämnen). Du kan hjälpa din äldre häst genom att utfodra med lättsmält foder. Expanderade pellets och müsli med mycket innehåll av puffat råmaterial underlättar matsmältningen för en äldre häst.

Med Pavo 18Plus ger du din åldrande häst allt den behöver utan att belasta matsmältningssystemet i onödan. En dammfri och lättsmält müsli som hjälper din äldre häst att bibehålla sin muskulatur och hälsa. När det senare tillstöter tandproblem är det idealiskt att kombinera Pavo 18Plus med Pavo SpeediBeet för att skapa en komplett och hälsosam daglig utfodring.
Beslut om avlivning av ett sällskapsdjur är för de flesta ett mycket svårt beslut. I många fall är det en samlad bedömning av djurets livskvalitet och eventuella lidande som ligger till grund för beslutet. Avlivning av ett sjukt djur är aldrig fel, men ibland är det svårt att veta när det är dags. Speciellt om djuret har en kronisk sjukdom med ett långsamt förlopp.Själva muskelvolymen har den kvar om den bara får tillräckligt mycket proteiner i maten. Lite generellt verkar det som att äldre hästar behöver mer proteiner än yngre.Aha ok då förstår jag… jag trodde det var stärkelsen i kraften som var ”boven” men det finns alltså fler orsaker! Men då förstår jag nästa ännu mindre att ”folk” (dvs islandshästägare) är så rädda – jag tror inte jag träffat ngn isis som inte klarar sig på enbart grovfoder ;DJa de har lucern, men vet inte riktigt vilka sorter, det kanser beror på vilken butik du åker till. Det finns både som hackat strå och som pellets. Pelletsen bör blötas eftersom de sväller snabbt och mycket (risk för foderförstoppning -? har tappat ordet just nu ;D ). Vi använder pelletsen från kvarnbyfoder eftersom de inte innehåller melass.

Dock så är muskeltapp på specifika delar av kroppen ett tecken på smärta eller obehag att använda just dessa muskler i arbetet, hästar ser ut som dom gör pga att dom använder eller inte använder musklerna. Tänk på det om det händer.Så när man ser alla äldre hästar som tunnat ur så har de alltså fått för lite proten? Och varför är alla då så hysteriskt rädda för (måttliga)proteinöverskott i foderstaten???

#5 har hästen proteinbrist spelar det ju inte så stor roll om de använder muskeln, de kommer ändå inte vara starka muskler. Hängmagar och insjunken rygg är del i ett led av proteinbrist. En häst i vila som får ordentligt med näring faller inte ur på det sättet.
#4 jag har verkligen omvärderat min syn på kraftfoder de senaste åren, efter att ha läst på mer. Nu har jag två halblod, en unghäst och en som har svårt att hålla hull och som går ganska hårt. Den som har svårt med hullet var mager då jag tog över honom men klarar sig nu superbra på bara grovfoder och extra lucern. Idag kan jag inte se ngn anlening att ge hästar kraft, om de inte är på riktigt hög tävlingnivå.

Vad ska en äldre häst äta?
Äldre hästar behöver grovfoder av bra kvalitet Hösilage har i genomsnitt en torrsubstans på 65 – 75% vilket innebär att hösilaget består av 25 – 35% vatten. Därför bör du fodra relativt mycket mer hösilage i förhållande till torrt hö eftersom en stor del består av vatten. Cachad
Skulle nog säga att äldre hästar står mera stilla om inte någon rör på dom, helt enkellt för att det knakar lite i leder och dom käner sig lite segare än dom gjorde då dom var yngre. Det är säker lite obehagligt att ta i som dom gjorde när dom var yngre och i och med detta så tappar dom muskelmassa fortare än ungdommar. Sedan är det väl som med mäniskor att när väl hästen har vuxit klart så sjunker ämnesomsättningen och det gör att allt som skall nybildas tar längre tid samt att det blir lätt mera fett av maten i stället för muskler då dom rör sig mindre (gäller både hästar och mäniskor). Dock finns det genetiska skillnader här så man måste väl titta rätt mycket på enskillda individer.De som tunnar ut över rygg och rumpa har ofta proteinprist. Det är skillnad på protein och protein, ger du för mycket från kraftfodret kan hästen bli dålig, ger du tillskott i form av grovfoder, alltså ökar givan eller ger lucern så försvinner den risken nästan helt. Så proteinskräcken kommer förmodligen av att folk hänger upp sig på kraftfoder och den typen av protein kan man överdosera, vilket nästan inte går från grovfoder.

Det är 14 dagars returrätt på varorna räknat från dagen de mottas. Om du ångrar ditt köp så ska varan returneras oöppnad och i samma skick och mängd som du mottog den. När varan har mottagits som retur och godkänts så återbetalas varans pris inom få dagar. Kostnader för returnering står du själv för. För praktiska detaljer se vänligen avsnittet ”reklamation och returnering”. Vid köp av varor med nedsatt pris eller REA-varor så är det ingen returrätt.
Är du registrerad hos Brogaarden Korn & Foderstoff Aps har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt till insikt i vilken information som registreras om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och i samband med detta hänvisas du till Brogaarden Korn & Foderstoff Aps via e-post [email protected].

Vid reklamation kontakta oss snarast på [email protected]. Rätten till reklamation är inte längre än varans hållbarhetsdatum, som ofta är något begränsat på foder. Notera att foder ska förvaras torrt och svalt för att inte hållbarheten förkortas. Rätten till reklamation täcker inte fel, skador eller slitage som direkt eller indirekt har uppstått av felaktig användning, felaktig förvaring, dåligt underhåll, våld eller andra ingrepp. Reklamation över fel och brister, som upptäcks genom vanlig besiktning av varan, ska meddelas Brogaardens web-shop inom rimlig tid. Varan kan efterföljande returneras för reparation, för att bytas ut eller för eventuell kreditering. I förbindelse med godkänd reklamation står Brogaardens web-shop för returfrakt inom rimliga gränser.
Du betalar med kreditkort. Betalningen dras från ditt konto när varan skickas. Vi krypterar alla dina kortupplysningar med SSL (Secure Socket Layer) protokoll. Det betyder att obehöriga inte kan avläsa ditt kortnummer eller annan information under transaktionen med PBS.Du måste returnera din beställning till oss utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar efter att du meddelat oss att du vill avbryta ditt köp. Du måste bekosta de direkta kostnaderna i samband med retur av varan. Vid retur är du ansvarig för att varan är ordentligt förpackad. Du ansvarar för risken med varorna från det att de levereras. Fattas originalförpackningar kan det vara en förlust av värde, så för att kunna få alla pengarna tillbaka rekommenderas det att varan returneras i originalförpackningen. På grund av sin art kan vissa varor inte returneras med vanlig post. Detta gäller varor som levereras till dig på pallar med transportörer, eller enskilda varor som väger mer än 30 kilo. Kostnaden för att returnera dessa varor förväntas uppgå till maximalt ca. 2 000 SEK. Om du fick gratis frakt på din beställning när du gjorde köpet, måste du också täcka denna kostnad, som är ett fast belopp på 129 SEK Brogaardens webbshop kan inte hållas ansvarig för förseningar hos GLS. Vid leverans som är mycket försenad (flera dagar) eller som uteblir helt så skickar vi givetvis en ny leverans utan extra kostnad. Om du ångrar ditt köp får du naturligtvis tillbaka det belopp som du betalade oss minus fraktkostnaderna (fraktkostnaden är den totala kostnaden som har skett både genom att skicka varorna till leveransadressen och från leveransadressen tillbaka till Brogaarden). När köpet gjordes är frakten till leveransadressen satt till 129 SEK, priset för frakten från leveransadressen till Brogaarden beror på varans volym och vikt). Vid eventuell värdeminskning som du är ansvarig för kommer detta belopp att dras av. Om du utövar din avbeställningsrätt kommer vi att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, minus fraktkostnader, utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar efter det att vi fick ett meddelande om ditt beslut att säga upp detta avtal. Om du inte betalade för frakten när du beställde kommer detta att kompenseras. Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått varan tillbaka, såvida du inte har lämnat dokumentation innan du returnerat den.

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalningssätten åt dig.
Om det inte är möjligt att ändra kraftfodertypen eller om den inte har varit tillräcklig, kan man ge hästen fler kalorier genom att exempelvis ge lucern, uppblött Speedi–Beet/KwikBeet eller gradvis ge olja. Olja är ett bra sätt att ge hästen kalorier utan att få problem med måltidens storlek eller för stora mängder stärkelse/spannmål, här kan man använda en vegetabilisk olja, såsom soja, majs, raps eller solrosolja, där majs och solrosolja har den sötaste smaken. Om hästen inte vill äta olja, kan man alternativt ge Equi-Jewel. Equi-Jewel är stabiliserat riskli med ett högt fettinnehåll och lågt stärkelseinnehåll. Innehåller tillsatt Vitamin E, selen och kalcium. Speciellt utvecklat för att understödja muskelsättning och hull. Om man är osäker på hästens hull kan man värdera det utifrån en hullskala:Leveranser av paket sker vanligtvis med GLS och leverans tar 2-4 dagar från dagen då paketet skickas från oss. Leverans av pallar tar upp till 6 dagar beroende på postadress och ungefärligt leveransdatum meddelas genom e-post då pallen skickas. Under högsäsong eller vid slutförsäljning kan leveranstiden vara längre, detta meddelas i så fall via telefon eller e-post.

Information som tillhandahålls till brogaarden.eu vidarebefordras eller säljs inte till någon tredje part på något sätt, och vi registrerar inte någon känslig information.

När personlig information samlas in via vår webbplats ser vi till att du gett ditt samtycke så att du får information om exakt vilken information som samlas in och varför.
Får hästen tillräckliga mängder grovfoder (hö/hösilage), kan det vara nödvändigt att ändra typen av kraftfoder. Vilket foder man ska välja, beror på hästens storlek och ålder, arbetsnivå och vilket foder hästen har fått fram tills nu. Om hästen i förväg får stora mängder spannmål, är det inte en bra idé att öka mängden spannmål. Det kan dels öka hästens stressnivå och dels öka risken för matsmältningsproblem som exempelvis kolik, magsår, korsförlamning och fång. I stället bör man öka mängden av smältbara fibrer och eventuellt olja. Därutöver ska man vara uppmärksam på måltidens storlek. Till en häst på 500 kg ska måltiden vara max 1,5 kg. Om måltiden är större, hinner fodret inte smälta i magsäcken, utan fortsätter vidare i tarmsystemet. Härmed ökas risken för matsmältningsproblem som exempelvis kolik. Det är därför bättre att öka antalet måltider framför att öka måltidernas storlek.Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att få dessa personuppgifter överförda från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:
Om du har några frågor gällande hantering av personuppgifter i samband med ditt besök på vår hemsida är du välkommen att kontakta kundservice på 040-87 613 eller via e-post – [email protected]

Vi använder en loggstatistik på brogaarden.se, vilket betyder att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer från och var på webbsidan de lämnar oss, med mera.
Om hästen är för smal, ska man först och främst hitta orsaken, det får man göra genom uteslutningsmetoden. Det kan finnas många olika orsaker till varför hästen blivit för smal, beroende på årstid, hästens ålder och användning, exempelvis växt, tandproblem, pälsskifte, mask, arbetsnivå, förändringar på betet.Om okorrekt utfodring är orsaken till att hästen har blivit för smal, bör man först kontrollera mängden och typen av grovfoder. Hästen ska ha hö eller hösilage av god kvalité i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer om hästen inte blir för tjock. Denna mängd är nödvändig för att säkra hästens behov för smältbara fibrer och förebygga sjukdomsproblem. Hästen får väldigt gärna få mer hö/hösilage om den inte blir för tjock. Hästen är växtätare och behöver smältbara fibrer (exempelvis hö, lucern, uppblötta betfibrer mm) brist på dessa kan öka risken för olika matsmältningsproblem så som kolik, diarré, magsår mm. Därutöver är brist på smältbara fibrer frekvent orsak till undervikt samt nedsatt prestation, smältbara fibrer ger uthållig energi till hästen. Brist på smältbara fibrer kan inte kompenseras med mer kraftfoder. Halm är inte ändamålsenligt, som enda grovfoder till hästar och kan inte ersätta tilldelningen av hö/hösilage, eftersom det är relativt svårsmält, så det mesta passerar egentligen bara igenom tarmsystemet, och kommer ut som avföring. Samtidigt ökar risken för matsmältningsproblem så som kolik (förstoppning), vid utfodring med stora mängder halm. Halm kan inte ersätta mängden hö/hösilage, men kan vara ändamålsenligt som komplement och aktivitet.

Varureturnering sker också till denna adress (besöksadress) – notera att vi inte tar emot paket sända med efterkrav, dessa hämtas inte ut och går i retur till avsändaren. Det är inte ett krav men expeditionen påskyndas av att relevant dokumentation skickas med returpaketet, t.ex. kopia av orderbekräftelse, clearing- och kontonummer till det bankkonto som återbetalning ska gå till, kopia av förutgående korrespondens o.d..
I fall av avtalad prisnedsättning, returnerade varor eller förbetalda varor som avbeställs innan de har skickats så sker det en hel eller delvis ersättning av köpesumman. Ersättning sker normalt sett alltid genom banköverföring, och vi har därför användning av upplysningar om clearing- och kontonummer till ditt bankkonto. Dessa upplysningar är inte känsliga och kan upplysas genom e-post eller annan traditionell korrespondensform.Du har i vissa fall rätt att få hanteringen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få hanteringen begränsad får vi i framtiden endast hantera informationen – utöver lagring – med ditt samtycke, eller för att rättskrav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.Om inte annat anges så är produktpriser exklusive fraktkostnad. När du har valt dina varor i varukorgen så beräknas frakten för ditt köp automatiskt. Brogaardens web-shop arbetar löpande på att minska fraktkostnaderna så mycket som möjligt till fördel för dig som kund.Vi samlar in trafikdata på hemsidan i samband med besök från mottagare av nyhetsbrev i syfte att optimera användarupplevelsen. Om du har lämnat personuppgifter i form av namn, e-postadress och andra grunddata i samband med att du registrerat dig för nyhetsbrev är följande relevant för dig.Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

När ska man ta bort sin häst?
Du är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt, om de inte går att behandla. Om djuret dessutom har svårt att gå eller röra på sig ska det avlivas på plats, utan att först flyttas.
Reglerna för skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Du kan läsa mer om reglerna i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning (SJVFS 2019:8), som du hittar under rubriken Författningar.Om du avlivar din häst hemma på gården kan du bara skicka kroppen till ett slakteri om du följer de regler som gäller för nödslakt. I annat fall måste kroppen tas om hand på annat sätt. Dessa alternativ kan innebära en kostnad för dig som hästägare, och det kan även krävas kontant betalning. Det behöver du vara förberedd på.

Du kan begrava hästen om du har tillgång till lämplig mark för det. Du måste följa kommunens anvisningar och EU‑lagstiftningens krav på nedgrävning. Hör av dig till din kommun om du är osäker på vad som gäller.Hästpasset avgör vilka alternativ du har att välja på. Du kan bara slakta din häst för att bli livsmedel om den har ett giltigt pass, som visar att hästen Slakteriets personal ska ha dokumenterad utbildning i djurskydd, djurhantering samt bedövnings- och avlivningsmetoder. De ska också följa djurskyddsreglerna. Ja, det kan du – om hästen är lämplig för det. Kontakta en uppsamlingscentral som är registrerad av Jordbruksverket för foderslakt om du vill veta mer.Du får alltså inte slakta djur hemma på gården och sedan sälja eller ge bort köttet som livsmedel. För att få göra det måste slakten göras på ett godkänt slakteri. Dessutom ska en officiell veterinär besiktiga djuret både före och efter slakt.

Du kan få avliva ett enstaka djur på distans med vissa skjutvapen, om djuret är förvildat, förrymt eller skadat och inte kan fångas in utan att djuret lider. Det kallas för distansavlivning.

Du får dock inte gräva ner hästar som du misstänker har dött av en epizootisk sjukdom. Om du misstänker en sådan sjukdom ska du i stället omedelbart kontakta en veterinär.
Som hästägare har du ansvar för din häst även i slutet av dess liv. Du måste bestämma hur och var hästen ska avlivas och vad som ska hända med kroppen efteråt. Det kan vara svåra beslut att fatta, men för både hästens och din skull bör du förbereda dig. Med kunskap om alternativen och vad de innebär finns det goda förutsättningar att det blir så bra som möjligt.För att du ska kunna skicka en häst till slakt måste den bland annat vara frisk, ren och id‑märkt. Du ska intyga detta för slakteriet minst 24 timmar innan hästen kommer fram till slakteriet.

När din häst har avlivats ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen, så att de kan makulera passet och registrera i sin databas att hästen är död.Du måste ta hand om den döda hästen på ett säkert sätt för att bland annat undvika spridning av smittsamma sjukdomar. Oftast innebär det att du skickar eller kör kroppen till en mottagare som är godkänd för att ta emot döda hästar. Du kan också gräva ner kroppen.

Om du inte kan eller vill utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär eller någon annan med rätt kompetens, till exempel ett djurambulansföretag, ett slakteri eller Svensk Lantbrukstjänst.

Varför Magrar hästen?
Om en häst plötsligt magrar av så behöver man omedelbart ta reda på varför. Det kan bland annat bero på att hästar inte får i sig tillräckligt med näring – antingen för att de inte får äta ostört eller på grund av tandproblem. En annan anledning kan vara en underliggande sjukdom.
Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskydds­föreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid bedövning måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.

Nödslakt är när akut skadade djur avlivas på gården och sedan skickas till ett slakteri för att bli livsmedel. Det är inte alla slakterier som tar emot nödslaktade djur, så kontrollera det med slakteriet först.
Slakteriet sköter vanligtvis hanteringen av hästpasset. De kontaktar avels­organisationen eller den registerförande föreningen och skickas passet eller ett intyg om slakten till dem.Som hästägare har du ett ansvar för din hästs välfärd, och det är viktigt att du tar ansvar även för slutet av hästens liv. Lämna inte över ansvaret till någon annan genom att skänka bort hästen eller sälja den för en låg kostnad. Då tar du risken att hästen hamnar hos någon som inte tar hänsyn till hästens välfärd.

Du kan också höra av dig direkt till en djurpark. Ett fåtal djurparker har tillstånd från Jordbruksverket att ta emot hästar för att använda dem som foder till djurparksdjur. De kan även avliva hästen.
Det är avblodningen som är själva avlivningen. Därför måste du alltid avbloda djuret efter att ha bedövat det, även om köttet inte ska bli livsmedel. Det gör du genom att öppna båda halspulsådrorna.

Om du själv avlivar djuret måste du behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med avlivningen. Däremot måste du inte ha gått någon särskild utbildning för att få avliva djuret.
Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskydds­föreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid avlivning måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.Reglerna för skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träff­område är relativt detaljerade. Du kan läsa mer om reglerna i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning (SJVFS 2019:8), som du hittar under rubriken Författningar.

Du ska förvara döda djur på ett smittsäkert sätt innan de transporteras bort. Du ska bland annat se till att rovdjur och fåglar inte kan komma åt dem. Döda djur ska också förvaras skilt från levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med de levande djuren i samband med hämtningen.
FoderFlocken kan vara viktigare än fodret när en gammal häst ska hålla hullet. Och det är inte alltid bäst med seniorfoder. Här är foderexperternas råd för att hålla den gamla hästen i form – länge.

Dock går det att fodra så att även hästar med tandproblem kan få i sig näring. Det första tipset är att ge fint och tunt grovfoder som är lätt för hästen att tugga och svälja. Näringsrikt grovfoder brukar ha tunnare och finare strån eftersom det tas tidigare. Det kan också vara bra att blötlägga ett torrt hö.Ett alternativ om inte lusernpellets funkar är höpellets, som har en bredare sammansättning vilket kan vara positivt för näringsupptaget, plus att näringsvärdet kan passa bättre i vissa fall. Den äldre hästen har lättare att förlora muskelmassa och seniorfoder har som regel högt proteininnehåll för att kompensera för det. En forskningsstudie från 2007 (Ralston) visar att hästar över 20 år fick ett försämrat upptag av protein och fosfor. Dock påverkas muskelmassan även av minskad träning. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.I Hippsons serie om dressyrens utveckling resonerar fyra experter om hur olika aspekter förändrats. Christoph Hess ger här sin syn på dressyrens utveckling.

Hippson är sajten med inspiration, kunskap och nytta för dig som ryttare och hästägare. Här publiceras dagligen nyheter, reportage, frågespalter, expertsvar, ridövningar och snackisar från hela hästvärlden. Hippson ger även ut flera populära ridövningsböcker med konkreta tips och steg-för-steg-instruktioner.
Hästtandvårdens historia sträcker sig långt bakåt i tiden och utvecklingen har gått fort framåt de senaste decennierna. Intresset för hästens munhälsa och efterfrågan på kunskap hos hästägare ökar. Här har vi samlat övergripande information om hästens tänder. Du kan också läsa mer om hästens behov under olika stadier i livet.

Hästtandvård är en viktig del i våra hästars välmående men har historiskt sett dessvärre varit eftersatt och många hästar går odiagnostiserade med allvarliga problem i munhålan. Flertalet problem orsakas av att vi betslar och tränar hästarna, därför skulle man kunna tycka att vi är skyldiga hästarna att göra detta på ett skadefritt sätt. Betselrådgivning är något som ingår i de flesta munhåleundersökningar.
Under hästens unga år ska hästen etablera sin fulla uppsättning med kindtänder, totalt 24 stycken. Hälften av dessa ska både bryta fram men även växlas, dvs. släppa fram en underliggande permanenttand. Detta är något som kan vara besvärande för hästen. Är hästen tänkt att ha bett i munnen kan även vargtänderna (små underutvecklades tänder som kan finnas före första kindtanden) ställa till problem. De bör därför plockas ut innan första betslingen. När hästen närmar sig 8-10 års ålder når munnen sin ”medelålder” då balansen mellan slitning och uppskjutning råder, alla tänder har infunnit sig samt att hästens bettrelation (om hästen har över eller underbett) är fastställd. Har hästen över- eller underbett kommer första och sista tanden i under- resp överkäkens rad av tänder inte helt ha en motstående tandyta att slitas mot. Detta innebär att tanden kommer skjutas upp utan nednötningen som normalt sker, vilket skapar så kallad ”hake” i slutet av den utstickande tandraden. Detta kan relativt lätt åtgärdas i tidigt skede, men blir svårare ju längre tid som går samt ju större över- eller underbett hästen har. Om det inte åtgärdas kan det i slutändan leda till att hästen bara kan tugga i sidled (istället för i alla fyra riktningar) samt ytterligare bekymmer. Oftast råder ett större lugn i den medelålders hästens mun jämfört med hos den unga och den äldre hästen, men det kan fortfarande uppstå akuta problem samt finnas saker som behöver åtgärdas löpande för att hållas i schack. Hos den äldre hästen ökar åter behovet av hästtandvård. Då tanden smalnar av något närmare roten, så innebär hästens ålderdom en ökad risk för mellanrum, något som inte ska finnas mellan hästtänder, där foder kan packas in. Eftersom emaljen tar slut olika fort i olika tänder riskerar hästen att få ojämna tuggytor, den tand vars emalj tar slut förlorar förmågan att slipa ned motstående tand. De kortare tänderna hos den äldre hästen kan även leda till att de blir lösa eller att tänderna spricker eller bryts, något som är plågsamt men tyvärr inte behöver leda till att hästen slutar äta och att det upptäcks. Slutligen tappar munnen helt förmågan att bearbeta foder, annat än redan finfördelat sådant, och här brukar även hästens liv närma sig sitt slut.SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Kontakta SLU • Om webbplatsen• Hantera kakor

När är en häst för mager?
Man bör lätt kunna känna individuella revben under ett tunt lager av underhudsfett, då är hästen i lagom hull. Om revbenen syns med blotta ögat är hästen i underhull, det vill säga för mager. Om hästen är i överhull, med andra ord fet, kan man inte känna revbenen utan att trycka ned fingrarna ordentligt i fettet.
Hästens tänder är gjorda för att kunna bita av och tugga sönder gräs nästan all vaken tid. Att mala gräs och grovfoder kräver att tandytan är tillräckligt skarp. Det sliter kontinuerligt på tänderna och orsakar en naturlig nedslipning, som kompenseras med att tanden skjuts upp ur tandhålan i samma takt. Tuggytorna är svagt vinklade. Sammantaget ger detta ett smart utformat självslipande system, för att tänderna ständigt ändamålsenligt ska kunna utföra sin malande verkan på det strå- och fiberrika foder hästen äter. Den här viktiga foderbearbetningen utförs av kindtänderna, medan framtänderna används för att bita av t.ex. gräs. För att utvärdera kindtänderna utförs en undersökning med munstege och lampa, vanligtvis på en sederad häst. Vid en enkel inspektion utan munstege kan endast de främre tänderna undersökas, men inte de viktiga kindtänderna.Kom ihåg, det är inte alla gånger hästen visar tecken på smärta trots att problem finns. Därför är det viktigt med regelbunden undersökning av hästens munhåla, i synnerhet i början och slutet av hästens liv.

Att raspa tänderna, vilket fortfarande förekommer, behandlar relativt få bekymmer i hästens mun. Det slösar av hästens begränsade tänder och kan inte ersätta en munhåleundersökning av en veterinär med vidareutbildning inom modern hästtandvård. Genom att på regelbunden basis genomföra en högkvalitativ undersökning av samtliga tänders alla ytor med hjälp av en munstege minimerar du risken att missa lidanden från munhålan.
Jämvikten mellan nerslitningen och uppskjutningen av tänderna sker genom hästens hela liv. Efter de permanenta tänderna är färdigutvecklade vid ca 7-8 års ålder, så finns det en begränsad längd och därmed livslängd för hästens tänder. Tanden består som människans tänder av emalj, dentin och cement. Men till skillnad från människan ligger alla tre materialen synliga i tuggytan och sträcker sig genom hela tandens längd förutom i roten. Då det är emaljen som är vass nog att finfördela foder är tanden således slut när den slitits ner till roten. Det är därför av största vikt att endast slipa hästens tandyta av en medicinsk eller ändamålsenlig anledning, för att inte förkorta tanden och därmed potentiellt hästens livslängd.Kala fläckar beror ofta på hudinfektioner, antingen orsakade av bakterier eller virus. Även parasiter som löss kan leda till håravfall då hästen kliar sig. Troligen är viktnergången och håravfall två separata problem. Äldre hästar får ofta lite svårt att tugga sin mat och kan behöva mat som är lättare att äta och även äta större portioner. Om han inte går upp i vikt efter en månad med ändrad diet, kontakta en klinik som kan utreda om viktnedgången beror på sjukdom.

Hästar som en gång drabbats av kvickdrag/hosta har mycket lättare att drabbas igen än en häst som aldrig haft liknande problem. Många kräver långa och dyra behandlingar. Av den anledningen är det mycket bättre att förebygga problemen än att behandla. Använder man sunt förnuft kommer man långt!
Veterinären.nu har inte svar på alla problem. Svar på individuella frågor gäller inte alla sällskapsdjur. Om du lägger märke till symptom eller tror att ditt sällskapsdjur är sjukt bör du alltid kontakta en legitimerad veterinär. Hej! Jag har en liten sak jag undrar över. Min häst har börjat fälla men på vissa ställen har han ingen päls, bara hud. Igår började han även tappa man vid manken och har väldigt ont där (har har inte ont på övriga ställen på kroppen). Vad kan det bero på? Är det farligt? Han får mycket b-vitamin. Han flyttades för 1,5 månad sedan men han är väldigt lugn och trivs bättre än någonsin i… Hej. Jag har ett travarsto på 14år som har börjat producera extrema mängder stöv i pälsen sen vi bytte stall i maj iår. Stövet är, trots mycket ryktning, såpass mycket att det knutar sig nere i pälsen. Jag undrar om detta kan bero på ohyra i pälsen (har inte sett något som rör sig i pälsen dock), obalans i ämnesomsättningen (och vad man i så fall kan förvänta sig att det är som orsakar det,… Hej! Vår ponny har fått tre ärtstora knölar precis bakom skalet. De ömmar mycket och när vi klämde på en av dem kom det ut som maskliknande saker. Vad kan det vara ? MVH Sussie Materialet på denna hemsida tillhandahålls enbart i informationssyfte och kan inte ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnostisering samt behandling.

Hur ska jag få min häst att gå upp i vikt?
En häst som behöver gå upp i vikt behöver ett bra och näringsrikt hö eller hösilage, undvik grovt och svårsmält grovfoder. Grovfodrets kvalitet och näringsvärde kan variera kraftigt och för att veta kvaliteten på ditt grovfoder så bör du göra en analys.
Kvarka är en smittsam sjukdom som orsakar näsflöde, feber och svullna lymfknutor. Sjukdomen orsakas av bakterie och smittas både direkt mellan hästar och indirekt via människor och utrustning.För att kunna ge fölet och stoet de bästa förutsättningarna är det viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper om hur en normal dräktighet och fölning skall fortlöpa.Pavo WeightLift är en liten pellets som är rik på fibrer, främst på grund av den stora mängden lusern. Den höga nivån av fibrer stöttar en hälsosam matsmältning generellt men säkerställer också hästen tuggar ordentligt och på sätt producerar saliv, vilket skapar ett naturligt skydd mot magsyra. Dessutom innehåller Pavo WeightLift bryggerijäst vilket kan ha positiv effekt på tarmfloran.Fler och fler hästar är känsliga för socker och stärkelse. När dessa hästar blir magra eller underviktiga, hjälper Pavo WeightLift dem att gå upp vikt utan att dysreglera glukosmetabolismen, muskelmetabolismen eller matsmältningssystemet. Pavo WeightLift är fri från spannmål, stärkelsen i Pavo WeightLift kommer inte från spannmål utan från riskli. Stärkelse från riskli smälts mer gradvis och har därför en begränsad effekt på glukosnivåerna i blodet, jämför med stärkelse från spannmål. Därför är det en värdefull och väl användbar källa till energi som bidrar till viktökning.På grund av det höga innehållet av viktiga aminosyror och omega 3- och 6-fettsyror, förses hästen med alla nödvändiga byggstenar för uppbyggnad och muskelutveckling. I kombination med högkvalitativt protein från lusern och energi naturlig och högkoncentrerarat riskli, kommer hästens kroppskondition att förbättras. Dessutom, risklin och linfröoljan säkerställer en perfekt, glänsande päls. På grund av det låga innehållet av socker i Pavo WeightLift, så passar den även för hästar med fång, EMS och insulindysreglering.

Hur får man en häst att gå upp i vikt?
En häst som behöver gå upp i vikt behöver ett bra och näringsrikt hö eller hösilage, undvik grovt och svårsmält grovfoder. Grovfodrets kvalitet och näringsvärde kan variera kraftigt och för att veta kvaliteten på ditt grovfoder så bör du göra en analys.
Tips: komplettera med ett vitamin- och mineraltillskott eller ett kraftfoder för att förse din häst med det dagliga behovet av vitaminer och spårämnen.

Vissa hästar är svåra att hålla i hull, de tappar vikt och muskelmassan minskar. Att ge mer kraftfoder är ofta inte den bästa lösningen. Pavo WeightLift är fri från spannmål, melass, soja och betmassa, men är rik på fibrer och protein för att stötta en hälsosam viktökning. En stor fördel med Pavo WeightLift är att den kan ges båda torr och uppblött.Undersök regelbundet hästens tänder eftersom det vid tjugo års ålder är normalt att en del av tuggytan slits ner. Den äldre hästens tandhälsa kan också påverkas av tandlossning och därmed försvåra tuggning. Låt veterinären undersöka vid behov för att säkerställa att hästen får i sig maten på ett bra sätt.

Posted on

Boj Hästtransport Modeller

Tack för din registrering! Du kommer nu att ta emot våra utskick till mailadressen du angav. Du kan avbryta din kostnadsfria prenumeration när som helst om du inte önskar fler e-postmeddelanden.

Thank you for signing up! You will now receive our mailings to the e-mail address you entered. You can cancel your free subscription anytime if you do not wish to receive any more e-mails.
Forzab Futuro är en vidareutveckling av den välbeprövade Cavallo-trailern. Med väggar i vädertålig och slitstark aluminiumförstärkt sandwichplast är Futuro en prisvärd vagn med mycket stor lastvikt för BE-kort. Futuro erbjuder även förare med B-körkort och mindre dragbilar stora möjligheter, då den kan lasta 645 kg vid en totalvikt om 1450 kg. Forzab Futuro är utrustad med Forzab innerbakdörrar – en trygg lösning som underlättar lastande.En bra hästtransport är A och O för dig som reser mycket tillsammans med hästarna. Här tittar vi närmare på olika varianter utan övernattningsdel. Modellerna skiljer sig åt vad gäller konstruktion, lastningskapacitet och pris. I vår guide finner vi även olika filosofier för lastning. Från traditionell lastning bakifrån med eller utan ramp, samt påstigning framifrån och utgång bak.

Guiden är baserad på tillverkarnas aktuella sortiment och faktauppgifter. Produkterna är inte testade. Priserna är rekommenderade cirkapriser och kan skilja sig utifrån grundutrustning och återförsäljare. Mått anges i bredd x längd x höjd.Har en Thule Star Safir -09. Är väldigt nöjd med den! Rymlig med sadelskåp med plats för två sadlar. Väldigt ljus. Frontutlastning. Har inte haft några bekymmer med den, kan rekommenderas! 🙂

Jag har en Thule Prestige- 2012 utan sadelkammare. Jag rider western o min sadel är oftast för stor för sadelhängaren ändå så jag har sadeln bak i bilen istället. Suverän är den, väger väldigt lite (vilket gör att man kan köra en tyngre häst på vanligt körkort) Den har alla bekvämligheter man kan tänka sig och går stadigt på vägen. Vi har även åkt i den för att kolla ljudstyrkan i den och det är helt ok i 80 km. Och den håller ett väldigt bra pris när man jämför med andra märken.
Men kan berätta om mitt lilla släp. Cheval Liberté- GT1 En liten lätt enhästars. Jag valde utan sadelkammare då jag har en ”benvevare” till häst 😉 Mitt lilla släp som får dras med typ alla bilar nu ioch med de nya B-korts tilläggen.#10: Åh! Jag och mamma bestämde oss direkt för att vi ville ha sadelkammare, men den vi kollade på hade tyvärr inte det. Men den hade Aliminiumgolv och det är väl bra?Det tillverkas fortfarande reservdelar till boj. Några fd anställda på boj fortsatte tillverkningen av släp, baserade på boj, men de får inte kallas boj. Det är enda skillnaden.Är både nöjd och missnöjd. Den är rymlig och bra men efter bara några månader började golvlimmet släppa så den fick lämnas in på lagning (garanti) men det har varit bra sedan dess. Sedan lossnar klistermärkesloggan på höger sida så det måste vi byta till sommaren.

Jag har en Boj bravo 216 S 2010 som vi köpte ny. Den har sadelkammare, delad skötardörr, mjuk mellanvägg, dörrar bak, ett specialfäste så man kan åka brett samt annordning så man kan stänga dörrarna även när man åker brett. Och bäst av allt, den är utrustad med kamera. Fick med krubbor också men dom använder jag inte. Det finns även en vinsch man kan använda när man ska koppla på släpet ensam men den har jag aldrig använt.
Jag har en Valeryds Favorid -88 köpt för 2-3 år sedan för 8000:-. Totalvikt på 1500kg som lastar nästan 1000kg (kör båda mina hästar på vanligt B-kort lagligt efter min V70). Är supernöjd. Har aldrig kört/åkt i ett stabilare släp, trots sina år på nacken. Går mjukt och följsamt med bra väghållning. Hästarna går villigt på och det är bra ventilerat. Har inte sadelkammare, men dom flesta sadelkammare är ändå för små till westernsadlar och jag vill inte ha något stort, nytt, dyrt släp. Är jättenöjd med mitt gamla som jag renoverat själv för en billig peng =)Är väldigt nöjd med mitt lilla släp & mina hästar åker rymligt och bekvämt. Kombiluckan underlättar mycket när det kommer till lastning & gör den lätt att lasta spånbalar i.

Min mamma är också hästintresserad och rider, och jag skulle inte direkt kalla oss ”fattiga”. Men man måste ju faktiskt ha lite reserv pengar om olyckan skulle vara framme, har man inte råd kanske man kan låna en häst istället eller dela med någon så det inte blir så dyrt. Och jag bryr mig inte om du kallar mig bortskämd, tar inte det som något negativt då JAG vet att jag inte är värsta snobbungen. Även om jag är lite ”bortskämd” / mina föräldrar bryr sig och erbjuder sig att betala alla tusentals kronor, så är jag inte värsta snobbungen för det!!
#2: Ja, har hört från flera att den ska vara bra! Vi vill helst köpa ett ”lite bättre” släp eller dyrare eller vad man ska säga, man vill ju inte att det ska gå hål i golvet efter 1 vecka ;)#25Ingen sa att du inte har råd med häst . Jag säger bara så fort man har pengar är man bortskämd och mindre pengar är man fattig och där av ska man bli ner klankad i hästvärden av avundsjuka . Det jag men är att man bör ha råd med att läggs ut större summor för en häst ingen sa att underklassen inte har samma rättigheter . Ingen talar om det. Läs själv men man bör kunna betala en häst om olyckan är framme . Det jag säger är att allt för felaktiga personer äger häst det som egentligen inte har råd och få hästen att fara illa pg deras budget hur många hästar har inte avlivats i onödan eller pg att deras ägare inte kan ta sin häst till vet men tur att agria har ett andra chans system . Jag blev bara jäklig förbannad när folk läget ut dessa otroligt onödiga kommentarer som tex förstör en tråd . Min blåa värd går i alla fal inte och klankar ner andra människor . Mina inlägg är relevanta men nu var det min gräns. Jag är tex spy tröt på att när folks skaffat häst ska Spara in på allt ge mindre Hö för att det blir billigare istället för att ge hästen vad som behövs. Eller köpa allt Billigt billigt billigt. Och då menar jag inte köpa bilig utrustning från hööks där handlar jag själv . De jag menar att man skadar häst och inte har råd och far den illa bara för att ska räknas till var endaste öre. Det är jag tröt på ch få maska spydigs kommentarer om att man ska klättra ner från sina höga hästar eftersom de med stor plånbok är sådana .Jag har aldrig ägt ett eget släp, däremot har jag långtidshyrt två värmlandsvagnar och jag var väldigt nöjd med dom. Det första var av lite äldre modell så inte så spaceat liksom men jag tittade ju på dom nyaste när jag hämtade släp nr 2 och dom såg jättefina ut. Har ju aldrig använt dom så jag kan inte säga så mycket om hur bra dom håller etc. De jag hade funkade bra.Ja men reservdelar utlovas att fortsätta tillverkar några år framöver det brukar va så med alla konkurs bolag. Men det är ju inte förevigat och vi vill kunna ha vårt släpp lång tid. Så häller ett som finns en ett som gott o konkurs

Nu ska vi snart köpa hästtransport (eller ja, mamma och pappa såklart), så tänkte att man kunde skriva om sitt släp (märke, årsmodel, om den har sadelkammare, om man är nöjd osv)Men den går bra på vägen, lämmen blir inte hal, den blir aldrig varm på sommaren och min häst lastar sig själv i den vilket är ett gott betyg från honom! Jag vi har också kollat på boj men mina föräldrar avstod eftersom de inte tillverkas längre och reservdelar kommer va svårt att få tag på så den enda anledningen . Annars är de dem bästa släpen #4 avundsjuk kanske ? #16 Men det låter ju lite som att du är avundsjuk. Du känner väl ingen av oss och vet inte hur vi är eller hur? Vem sa att vi inte va tacksamma? Och glada så typiskt häst människor att klanka mer på alla andra. Egentligen så bör man ha en stor plånbok i hästvärden för att kunna sköta ett så dyrt djur . Har sätt alt för många som köper häst men inte har råd att betala tex vet besök och då kan inte ta ansvar låter den stå och rida visare och säga att den alltid vart så när någon frågar och ta Hand om djuret. De är allt för många felaktiga personer som fått tag på häst krakarna nu menar jag inte okunnig och dum utan dessa utan kapital som tillåter sig att sköta en häst om olyckan skulle va framme inte har råd att betala det. Och alt ska va så jäkla billigt billigaste det billigaste andra jag är så spy tröt på detta biliga. Kalla fall när något säger att jag är bortskämd för att jag vill lägga ned pengar på bättre kvalité och saker jag tycket är snygga till mig och hästen. Och när man har föräldrar eller själv har god kapital så blir man nerklankad på för att va bortskämd med massa pengar. Det är väl bra att ha pengar dessa stora djur kostar en hel del . Enligt mig går det inte att ha en häst alvhjärtat som många människor har just för att de inte har råd . Hästen ska ha det bästa och skulle olyckan a framme ska man ha råd att betalt en halv miljon för en operation. Nu säger jag inte att de kostar så mycket men kan . Förstår mig rätt nu. Bara för att man ha föräldrar som har råd så blir man värsta bortskämda ungen. Inte vet du vad jag för för att få detta ? Och varför inte köpa något som är bra i längden är det mycket billigare och hållbarare i längden ,så tänker bår familj. Och bara för att ens föräldrar har råd är Man bortskämd gnällig unge hur vet ni att vi är det utan att känna oss.

Jag köpte en VV Scandinavia årsmodell -07 Golvet är redan bytt (gjort år -10) Så då ser man ganska snabbt kvalitén på släpet.. Är öppningsbara fönster, ventelations lucka i taket, boggie Beklämmande på transporten har Gett upp Och vi måste lyfta upp den med sopborste ( skall dock lagas) Har inte hört så bra saker om VV så rekommenderar inte Det märket. Köpte transporten för 35 så är ganska missnöjd ”/
Har ett Fautras som jag är supernöjd med! Ljust och väldigt stabilt med livstidsgaranti på golvet och aidsystem som gör att jag kan öppna och stänga bakbommen framme vid hästen vilket underlättar när man lastar/lastar ur själv.

Hoppas era föräldrar fortsätter ”sponsra” er även i framtiden, annars kan det nog bli tufft att klara sig själv när man är van att glida runt på ett bananskal.Boj är bra och stabila släp som oftast är ljusa och rimliga 🙂 Dock dyra men har man råd så! Själv gillar jag dörrar bak istället för bara bommar men det är en smak och vanesak.

Har ALDRIG fått något av mina färldrar som har med hästar att göra! Har köpt mina ponnyer/hästar för egna pengar, betalat stallhyran/hovslagare/foder mm själv, köpt bil själv, köpt transport för egna pengar…
Vi köpte ett nytt Böckmann Duo Esprit med alugolv, sparkskydd och sadelkammare för 55 000 kr för två år sedan och är mycket nöjda! Böckmann har tagit fram Esprit som budgetvariant för att kunna konkurrera med billigare släp typ Cheval, men jag tycker inte att det är mycket som skiljer Esprit från deras andra släp som ligger på 75 000-100 000 kr; det är mest estetik (som t ex fönsterformen) och smådetaljer.Jag har på min transport både sadel och klädkammare och med facit i hand är det sistnämnda heeeeelt onödigt tycker jag personligen- jag har aldrig någonsin använt den. Men det är en smaksak antar jag.

Större Thule (eller ja, de heter nåt annat nu), eller föregångaren Star trailer. Fast om de är silvergrå: se till att väggarna är bytta, vissa årgångar flagar av färgen…. Jag har en stor o lång häst, letade länge efter ett med rejäl spiltlängd. Köpte en Star trailer Ringo star. Supernöjd! Hästen trivs o får plats. Bra sadelkammare som inte tar plats inne i släpet.
Hej och välkommen! Jag heter Birgitta, är 56 år och har ridit sedan jag var 15. Jag bor med min man, vår hund Molly och mina två hästar, Frenchman och Baltazar på en gård vid Björnstorp i Skåne. Mitt stora intresse är dressyr och jag köpte Frenchie, 11 år i februari 2022 som min nya tävlingshäst i denna gren. Baltazar, 26 är mitt vackra hagsmycke och pensionär. På bloggen berättar jag framför allt om mitt liv med djuren. Dessutom tar jag dagligen upp olika diskussionsämnen, både kring hästar och annat och vill gärna veta vad just DU tycker.Boj/Forzab är toppen. Klädkammaren använder jag till reservhjul, rejäl domkraft, fälgkors, brassestolar etc, som kan vara bra att ha på resa. Att man dessutom han få den extra hög och extra bred är jättebra när man har en välväxt häst. Sedan är kvalitén på släpet också avgörande. Hade en äldre Boj förut, -88 års modell. Den lever fortfarande i högsta välmåga även om golvet behövt bytas ngn gång.Vi valde Cheval för några år sedan, tror de gick på 80 nytt med hårdöverlucka, sulkyfästen och fronturlastning och hingstgaller. Vi ville ha fronturlastning då man ofta åker själv. Lättare att lasta av framåt med vårt stora varmblod än att hon ska backa ut. Skulle dock inte vilja ha sadelkammaren på den pga av de tar upp för mycket plats inne i släpet på dem tyvärr. Annars går de stadigt påvägen, hästarna åker bra och verkar nöjda. Aldrig vart ett problem med de vi har ändå hade de i 6 år och åker mycket.

Tack. Ja jag har kikat på den extra utanpåliggande sadelkammaren som Ifor har och det kan ju vara ett alternativ. Hur upplevde du Ifor i övrigt om man jämför med t.ex. Thule?
Bloggen drivs sedan flera år tillbaka och med dagliga uppdateringar där du får läsa om min vardag med djuren men också om sådant som jag tycker är bra, dåligt, galet eller som jag förundras över i både häst och hundvärlden (och ibland också i den “vanliga människovärlden”).

Jag har faktiskt kikat på ett Royal och det verkar vara ett riktigt bra släp! Fann ett från 2012 men tyvärr hade färgen börjat släppa även på det. Fast som sagt känns som ett stadigt och bra släp med vettig ventilation.Jag beställde en stänkskärm därifrån i somras och den leveransen var snabb och klanderfri liksom tidigare beställningar genom åren. Upplever inte heller att priserna på reservdelar är orimligt dyra.

Du kommer förhoppningsvis att bli både road och oroad, provocerad och lära dig en massa nytt; både av mig och mina kloka läsare och du är mer än välkommen att själv lämna dina avtryck på bloggen.
Jag skulle tro att Anna syftar på avsaknandet av ramp, det låga insteget samt att man kan stänga ”bommen” (bakom hästen) framifrån vid hästens huvud inne i transporten…

Det jag skulle undersöka innn jag köpte ett annat märke på transport är hur pass lätt det är att hitta återförsäljare som kan hjälpa till om det blir något strul och vad reservdelar kostar.Jag tyckte att det (Ifor) var ett jättetrevligt släp, det jag lånade var ett 1,5 hästars. Jag använde bara urlastningen fram vid ngt enstaka tillfälle när jag åkte själv, min dåvarande häst slängde sig ur så det var en bra ”extrautrustning” för oss. Jag har inte använt Thule själv, bara sett att de finns med den sadelkammaren som sitter framtill och att de har urlastning fram som tillval. Har nu själv ett Humbauer som jag är mkt nöjd med:-)Personbilar och lastbilar med ett uppskattat värde på under 30 000 SEK ses som reparationsobjekt vilket du som köpare får ta med i kalkylen. Säljarna kan inte ta ansvar för vad som händer med ett fordon efter avhämtning då det är omöjligt att veta när ett fordon i den här prisklassen behöver repareras nästa gång.

Du som köpare skall alltid kontrollera objektet vid avhämtning. Eventuella anmärkningar härefter beaktas inte. Om objektet skiljer sig väsentligt från objektsbeskrivningen skall Blinto kontaktas innan objektet transporteras.
Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.

I Hippsons serie om dressyrens utveckling resonerar fyra experter om hur olika aspekter förändrats. Christoph Hess ger här sin syn på dressyrens utveckling.Hippson är sajten med inspiration, kunskap och nytta för dig som ryttare och hästägare. Här publiceras dagligen nyheter, reportage, frågespalter, expertsvar, ridövningar och snackisar från hela hästvärlden. Hippson ger även ut flera populära ridövningsböcker med konkreta tips och steg-för-steg-instruktioner. Hästtransportmarknaden växer så att det knakar och det finns nästan hur många modeller och märken som helst att välja bland. Därför har vi på Hippson tagit hjälp av Tommy Persson i Klippan, ägare och grundare av Boj Transportvagnar AB, med vad man bör tänka på när man köper trailer. Forzab Futuro är en vidareutveckling av den välbeprövade Bravo/Cavallo-trailern. Med väggar i vädertålig och slitstark aluminiumförstärkt sandwichplast är Futuro en prisvärd vagn med låg tjänstevikt och därmed mycket hög lastvikt. Dessutom finns den riktiga klassikern Forzab Classic som andas lyx rakt igenom. Forzab Classic tillverkas i aluminium och är unik i branschen. Classic ger hästen en oöverträffad, ombonad åkkomfort och föraren en stabil färd. Vagnen tillverkas helt enligt dina önskemål och utrustningslistan är lång. Utrustning som på andra släp är extrautrustning ingår alltid som standard på Forzab Classic, så som valfri lack, vadderade väggar och två skötardörrar. Oavsett vilken modell du väljer så kommer Forzab överträffa dina förväntningar.Forzab är en svensk kvalitetsvagn men lång historia. I många år har Forzab (tidigare Boj) varit det självklara valet för hästägare som vill ha ett släp som håller standarden i många år samtidigt som hästarna åker förstklassigt. Forzab byggs för att klara svenskt klimat och för att du som kund ska få minimalt underhåll. De är kända för sin rymd, innerdörrar bakom hästarna och den genomtänkta säkerhetsutlösningen på bommarna. Forzab Futuro är en vidareutveckling av den välbeprövade Bravo/Cavallo-trailern. Med väggar i vädertålig och slitstark aluminiumförstärkt sandwichplast är Futuro en prisvärd vagn med lågtjänstevikt och därmed mycket hög lastvikt. Den riktiga klassikern Forzab Classic som andas lyx rakt igenom. Forzab Classic tillverkas i aluminium och är unik i branschen. Classic ger hästen en oöverträffad, ombonad åkkomfort och föraren en stabil färd. Vagnen tillverkas helt enligt dina önskemål och utrustningslistan är lång. Utrustning som på andra släp är extrautrustning ingår alltid som standard på Forzab Classic, så som valfri lack, vadderade väggar och två skötardörrar.Xtreme Cargo utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för att göra transport av häst så enkelt och bekvämt som möjligt. Fokus är att köra säkert och lagligt i vårt tuffa klimat med B-körkort.

Forzab lämnar inte något åt slumpen när det kommer till design och säkerhet. Släpen finns i två modeller som kommer i en mängd olika storlekar, det finns något för alla.
Lägger ut en intressekoll av mitt Trane släp med frontutlastning. Det är en väldigt skön transport att köra och har aldrig krånglat för mig, men då jag köpt ny bil för en tid sedan har jag inte behörighet att köra den så har den tyvärr blivit stående, därför har den inte heller blivit besiktad. Samt att jag nyligen köpt ny häst som släpet inte får lasta så då är det ingen mening att ha kvar den. Det som jag vet behövs göras är en ordentlig tvätt, byta stödhjulet (punktering) och byta vägen fram vid fönstret då den börjar bli dålig. Lägger ut den för ett lägre pris nu så är man intresserad av att köpa transporten som den står nu är det de priset som gäller, kommer med tiden gå igenom den och få den till besiktningen men då stiger priset Hör av er vid frågor eller funderingarExtra hög och extra bred hästtransport med sadelkammare, årsmodell 2010. En välskött transport som hästarna åkt väldigt bra i. Vagnen har aluminiumgolv och säkerhetsbommar med panikutlösning från utsidan, dubbla takluckor och hård mellanvägg. Den är utrustad med kombiramp för med step-up funktion. Har 4 odubbade allrounddäck på fälg (2 behöver bytas) och 4 bra dubbade däck på fälg. Ej momsad. Besiktad till 2024-09-30. Tjänstevikt 840 kg Maxlast 1150 kg Totalvikt 1990 kg Bredd 2250 mm Längd 4950 mm Pris 65 000 kr

Fint Cheval Gold-släp med träväggar klädda i vinyl och aluminiumgolv. Ett släp som rullar bra bakom bilen. Utrustning: Sadelkammare Aluminiumgolv Extra lampor vid backning Mellanvägg i mjukplast Bra sommar- & vinterdäck Foderbord i och med sadelkammaren Taklucka och öppningsbara fönster Totalvikt 1500 kg tjänstevikt 765 kg Besiktigad 25/8 -22 ua tom 2024-08-31 Vi är tredje ägaren så vanligt slitage finns på släpet. Fler bilder kan fås vid intresse.
Thule boogie från 2008 i bra skick säljes, sadelkammare finns också till (se separat bild då vi inte har den monterad i dagsläget). Ligger bra på vägen och bra med låg totalvikt! Bilder kan skickas vid intresse då de var för stora för att bifoga. Tjänstevikt 700 kg Totalvikt 1350 kg Lastvikt 650 kgTillverkare: Forzab Modell: FUTURO SEH 220 År: 2017 Tjänstevikt: 805 kg Maxlast: 895 kg (går att klassa upp/ned) Totalvikt: 1700 kg Skick: Mycket fint, allt fungerar Forzab Futuro är en kvalitetstransport som är byggd på en golvplatta av urinbeständig aluminium (30 års garanti). Väggarna består av isolerade aluminiumförstärkt sandwichplast med UV beständig utsida och slagtålig insida. Utrustning Stor sadel- och klädkammare Innerdörrar bakom hästen Lätt fällbara frambommar utifrån Innredningsdetaljer i rostfritt stål Mellanvägg som går att åka med till sidan Skötardörr på höger & vänster sida Reservhjulshållare Dubbla takluckor TrailerCam HD – 5″ Monitor Sommar & vinterdäck (dubb) på stålfälg 3st LED-takbelysningar Stort hösegel

Posted on

Olja Till Häst

Spelar det någon roll vilken sorts olja jag ger till min häst? Är det någon sort som bör undvikas och i så fall varför? Vårt foder är analyserat och har visat sig ligga högt i protein men relativt lågt vad gäller energivärde.

Foderjäst – är det samma som vi människor kan äta? Typ Braggs näringsjäst, Bjäst eller Renée Voltaire Nutritional Yeast med avdödad jäst som är rik på B-vitaminer etc. Den är väldigt rik på B1 och eftersom min häst får Tiamin som tillskott så tänkte jag att jag kunde slippa köpa detta dyra tillskott. Vad säger ni om detta?

Förra våren föll min ponny ur mitt under pälsbytet, ungefär i mars, och nu vill jag vara förberedd så det inte händer igen. Vad bör jag ge henne för att motverka att hon tappar i hull, och boosta så hon får lättare för att byta päls? Krävs det något särskilt tillskott vid pälsbyte?
KRAFFT ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ, och har sitt huvudkontor i Malmö. Genom daglig och nära kontakt med hästägare över hela landet har KRAFFT utvecklats till att bli landets idag största leverantör av hästfoder. KRAFFTs sortiment hittar du hos återförsäljare i Sverige, Danmark och Finland men också i många andra europeiska länder. Du hittar din närmsta återförsäljare under butiker.

En deciliter olja tillför cirka fyra mj energi i foderstaten. Tänk på att hästens förmåga att bryta ner fett är begränsad, vi rekommenderar därför max en deciliter olja per utfodringstillfälle. En olja som inte tas upp är paraffinolja, utan den verkar enbart smörjande/laxerande.
SVAR: Jag skulle rekommendera att ge en vegetabilisk olja av livsmedelskvalitet. Rapsolja ger ett koncentrerat energitillskott i skonsam form och är rik på nyttiga fettsyror, så som Omega 3 och omega 6. Sen är linfröolja också ett bra alternativ som tillför bra med fettsyror och har ett högt innehåll av Omega 3.

Skicka ett mail till [email protected] så hjälper vi dig. Skriv gärna med information om din häst så som kön, ras, ålder, arbete, hull och annat som kan vara bra för oss att känna till. Vill du ha hjälp med att räkna en foderstat så skicka med din grovfoderanalys.Jag har ett sto som är väldigt lös i magen. Det går lite till och från men ibland när hon är stressad rinner det ur henne. Har provat lite allt möjligt men ingenting fungerar. Hon får 14 kilo hö och cirka 1,5 kilo pellets. Vad ska jag göra åt hennes mage?

Jag skulle rekommendera att ge en vegetabilisk olja av livsmedelskvalitet. Rapsolja ger ett koncentrerat energitillskott i skonsam form och är rik på nyttiga fettsyror, så som Omega 3 och omega 6. Sen är linfröolja också ett bra alternativ som tillför bra med fettsyror och har ett högt innehåll av Omega 3.
I Hippsons serie om dressyrens utveckling resonerar fyra experter om hur olika aspekter förändrats. Christoph Hess ger här sin syn på dressyrens utveckling.

Hippson är sajten med inspiration, kunskap och nytta för dig som ryttare och hästägare. Här publiceras dagligen nyheter, reportage, frågespalter, expertsvar, ridövningar och snackisar från hela hästvärlden. Hippson ger även ut flera populära ridövningsböcker med konkreta tips och steg-för-steg-instruktioner.
Äldre hästar kan behöva stöd av fodertillskott, vitaminer och mineraler som kombineras med hästens kraftoder. Gällande vitaminer för häst är en balanserad multivitamin är att rekommendera. Utöver det kan B-vitamin bidra till stöd för bättre foderutnyttjande. Pro- och prebiotika används ibland för att stödja mag- och tarmhälsan. Äldre hästars ledhälsa kan gynnas av tillskott som innehåller bland annat glukosamin. Se över de mineraler din häst får i sig så den har rätt förutsättningar att prestera.Hästens förmåga att tillgodogöra sig fodret kan minska med upp till 20 procent med åldern, framför allt förmågan att utnyttja proteinet. Den äldre hästen kan behöva ett kvalitativt hästfoder med mycket protein för att inte påverkas av minskad muskelmassa, särskilt under pälssättning och fällning. Även värmebehandlade eller ångkokta kompletteringsfoder och kraftfoder till hästen möjliggör skonsammare och högre foderutnyttjande. Olja är ett skonsamt tillskott som tillför energi hos den friska äldre hästen. Oljor finns i olika former som rapsolja, majsolja och linfröolja som har olika egenskaper. Hästen kan behöva extra energi under kalla perioder då hullet ska ökas eller tänderna kräver ett skonsamt alternativ. När det gäller just olja till hästar som energitillskott så är rekommendationen max 1 dl/utfodring och max 2–3 dl/dag för en stor häst. Det är viktigt att den äldre hästen får i sig rätt foder. Viktigt är också att tänka på att det finns flera olika faktorer som avgör när hästen blir senior. Vi ger dig 6 enkla tips till rätt utfodring av den seniora hästen.Undersök regelbundet hästens tänder eftersom det vid tjugo års ålder är normalt att en del av tuggytan slits ner. Den äldre hästens tandhälsa kan också påverkas av tandlossning och därmed försvåra tuggning. Låt veterinären undersöka vid behov för att säkerställa att hästen får i sig maten på ett bra sätt. Den seniora hästen kan behöva grovfodret i kortare strå än vad som finns i vanligt hö och hösilage. Det finns många alternativ som kort strå, hackade grovfoder eller grovfoder i kuber eller pellets för blötläggning. För den äldre hästen är vätska viktigt för att minska risken för förstoppningskolik. Se till att hästen har fri tillgång till vatten, gärna i lättdruckna och rena vattenkar, baljor och hinkar. Det är särskilt viktigt att under vintern säkerställa drickbar temperatur på vattnet, till exempel med hjälp av elektriska vattenkoppar. Glöm inte heller bort att hästen alltid behöver ha fri tillgång till saltsten. Blötläggningsfoder som till exempel Betfiber Mash eller Betfor är ett bra sätt att tillföra extra vätska och värdefulla fibrer. Det finns många skonsamma blötfoder med högt fiberinnehåll och samtidigt låga andelar stärkelse. Blötläggningen kan dessutom underlätta för en äldre häst med tandproblem.Tandhälsa, förmåga att äta och dricka och aptit är viktigt för att tillgodogöra sig näring. När hästen blir äldre försämras dessa områden, vilket gör att hästens utnyttjandegrad av fodret kan minska med upp till cirka 20 procent. Foder till en gammal häst behöver därför innehålla näring som är lätt att ta upp. Framför allt påverkas hästens förmåga att utnyttja växttråd och protein. Vid för liten mängd kvalitativt protein i foderstaten försvåras förmågan dessutom förmågan att hålla muskelmassa vilket snabbt gör sig synligt.

– Fördelen med olja är att det är så energitätt. Tre deciliter olja motsvarar ungefär ett kilo havre i energi. Det gör det särskilt lämpligt att ge olja till kräsna hästar med stora behov. Det behövs ganska små mängder för att få stor effekt.TillskottVilka är fördelarna med att ge hästen olja då den behöver bättra på hullet och hur fungerar det med hästens system som inte är anpassat för att bryta ner stora mängder fett? Experten berättar mer och förklarar i vilka lägen olja kan hjälpa – och när olja troligen inte gör någon nytta.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Ridsport är oberoende och fristående i förhållande till ekonomiska, privata, politiska och andra intressen.
Att ge olja för att smörja tarmarna och minska risken för kolik ser inte Malin Connysson någon större mening med. Oljan tas upp ganska tidigt i tunntarmen, vilket gör att den inte har särskilt stor inverkan på tarmarna i övrigt.För att hästen ska gå upp i vikt är det viktigt att ha ett näringsrikt grovfoder, det vill säga hö eller höstlige. Här kan du läsa om hur mycket grovfoder din häst ska ha. Utöver det kan det vara bra att ge hästen olja för att få den att gå upp i växt, eftersom det innehåller mycket energi utan att öka fodervolymen, vilket annars kan leda till minskad aptit.

Varför ger man lusern till häst?
Lusern tillför foderstaten extra fiber och protein. Lusern är också populärt att ge till värphöns då det har en positiv effekt på gulefärgen. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag.
Smak: Vissa fiskoljor är mindre smakliga för hästar. Även om de är användbara för att öka intaget av omega tre – fettsyror kan de inte ges i för stora mängder, eftersom de flesta hästarna inte vill äta dem.Olja är en populär energikälla för hårt arbetande hästar, speciellt på senaste åren. Men är det effektivt, hur mycket kan en häst äta, är alla oljor bra och finns det några risker med att ge sin häst olja?

Det tar minst tre veckor innan en häst verkligen kan dra nytta av oljan i kosten, och det kan ta upp till tre månader innan alla fördelar med olja realiseras.
Essentiellt innehåll av fettsyror: Hästar behöver, precis som människor, Omega 3 och Omega 6 fettsyror i kosten. Spannmål är naturligt högt i Omega 6, så hästar som dessutom äter mycket spannmål bör komplettera kosten med en olja som är rik på omega 3. Fördelen med detta är att du kan minska volymen på hästens foder utan att minska energiintaget, vilket är användbart för hästar med dålig aptit. Många gånger innebär oljan som fodertillskott att hästar kan hålla sin vikt och fortsätta träna och tävla längre än de skulle med en traditionell kost. Att tillsätta olja i hästens kost bidrar också till en mer frisk, glansig och välmående päls. En diet som inte tillför tillräckliga mängder med fettsyror kan därmed resultera i att hästens päls blir torr och får ett matt utseende.Hästen kan alltså inte smälta stora mängder stärkelse på en gång, men får den bara små portioner havre går det bra. Havre är den spannmålssort som passar hästen bäst, då det innehåller minst stärkelse.Hästar äter vanligtvis olja för att att inte gå ner i vikt. Eftersom olja är energitätt är det utmärkt att använda som ett energigivande tillskott till den aktiva hästen.

Kan man ge lusern istället för hö?
Tänk på att du inte kan ersätta hö eller annat grovfoder med enbart Lucern, utan enbart använda det som kompletteringsfoder. Används Lusern som enda komplement till grovfoder bör du också tillsätta mineraler och vitaminer till hästens foderstat.
Stora mängder med kraftfoder är inte helt riskfritt eftersom det i stora mängder kan skapa problem som kolik, nervöst och stirrigt beteende och aptitlöshet.

Vad ska man inte ge till hästar?
Vissa växter är direkt skadliga för hästar och andra djur och kan orsaka allvarliga förgiftningar samt även dödsfall redan i små mängder, som till exempel idegran, korsört, odört, sprängört, stånds och örnbräken. Andra växter orsakar inte några problem förrän hästen ätit dem i större mängd eller under längre tid.
Oljor genererar mindre värme än kraftfoder under matsmältningen och de metaboliska processerna, vilket innebär att en kost med hög olja inte gör hästarna lika varma, vilket för att de minskar elektrolytförluster och mängden de behöver för att svettas för att hålla sig svala.

Kraftfoder: Hästar har svårt att spjälka mycket stärkelse, eftersom deras naturliga föda är gräs som inte innehåller mycket stärkelse. Idag får hästar i sig stärkelse genom spannmål som till exempel havre, vilket i stora mängder kan orsaka störningar i grovtarmen och leda till kolik.Att tillsätta matolja i hästens kost ger en källa till fettsyror för musklerna att bränna under uppvärmning och långsammare faser av en tävling, vilket gör att musklerna kan spara på värdefull glykogen och undvika onödig trötthet.

Eftersom det starka hästintresset lever kvar i mig bestämde jag mig för att dela med mig om kunskapen jag samlat på mig genom år av ridning, analyserande av filmer och timmar på träningar. Detta i form av en blogg, och här är vi nu!
Rapsolja är ett utmärkt tillskott för hästar som behöver koncentrerad energi. Rapsolja är dessutom rikt på de nyttiga fettsyrorna omega 3 och omega 6 som är livsnödvändiga för hästar.Mitt namn är Felice Thuresson och jag har startat den här bloggen för att hjälpa dig med dina hästrelaterade frågor. Hoppas du finner mitt inlägg till någon hjälp & tack för ditt besök! I vanliga fall klarar sig hästar på grovfoder som hö och hösilage, i vissa perioder grovfoder i kombination med vitamintillskott. Men det finns även de hästar som kan ha svårt att hålla vikten och prestera på tävlingar, där grovfoder inte är nog… Kraftfoder är inte dåligt, utan kan vara ett jättebra komplement för aktiva hästar. Men se till att välja ett foder som passar just din häst för bäst effekt.

Hur du matar din häst med olja: För att få hästen att äta sin olja kan du blanda den tillsammans med eventuell kraftfoder och lite morötter eller äpplen.Hästar kan äta upp till 20% av sitt totala energiintag av fett och olja, vilket innebär ungefär 7 dl olja per dag för en arbetande häst på 500kg. Även om hästen kan ta upp den mängden olja, är det ovanligt att hästar äter så mycket olja.

När en häst arbetar använder den energin som kommer från maten. Fettsyrorna från oljan är den energin som musklerna använder under långsamt till medelhögt tempo, medans glykogen är den enda energikällan en muskel kan använda under sprintar och hopp.
Hästar som tävlar och tränas hårt har ett annat behov av energi på grund av sin höga energiförbrukning. Om inte grovfodret räcker till för att hålla hästen i form kan det vara ett alternativ att komplettera med kraftfoder.Det är en stor bonus för hårt arbetande hästar, särskilt de som tränar och tävlar i varma miljöer eller arbetar över mycket långa sträckor, så som fältävlanshästar.

När du introducerar olja i din hästs diet rekommenderas det att börja med 0,5dl olja om dagen. Öka sedan med 0,5dl olja var 5:e dag tills du når önskad mängd olja. Att introducera oljan för snabbt kan resultera i diarré och minskad fiberjäsning i tarmen.
Det finns många olika oljor att välja mellan på marknaden. Alla oljor innehåller i princip lika mycket energi, men det finns andra skillnader som är viktiga att tänka på när man väljer olja till sin häst:

Varför ger man rapsolja till häst?
Rapsolja ger ett koncentrerat energitillskott i skonsam form och är rik på nyttiga fettsyror, så som Omega 3 och Omega 6. Sen är linfröolja också ett bra alternativ som tillför bra med fettsyror och har ett högt innehåll av Omega 3. 1 deciliter olja tillför ca 4 mj energi i foderstaten. Cachad
Den största fördelen med att ge olja till hårt arbetande hästar är oljans mycket höga energiinnehåll i förhållande till kraft och grovfoder. Oljor innehåller nästan tre gånger mer energi än havre. Hetare hästar är oftast känsliga och kan bli upphetsade och nervösa av kraftfoder. Dessa hästar kan ofta dra nytta av energitillskott från olja. Man tror att de positiva effekterna hos de hästar på högt oljeintag beror mer på minskningen av spannmålsintaget snarare än tillsatsen av olja. Att ge hästen mellan 2-5dl olja om dagen är tillräckligt för att ge hästen de fördelarna som finns med olja utan att göra fodringen osmaklig för hästen eller onödigt dyr för hästägaren.Min häst har gått på sommarbete en lång period. Nu när han ska stallas upp igen undrar jag hur jag ska tänka kring foderbytet. Hur bör jag fodra i övergången, innan han vant sig? Jag undrar också när jag kan börja ge av den nya skörden?

Jag har en valack på tio år som är travare men alltid gått som ridhäst. När jag fick honom hade han högt kors och var dåligt musklad samt hade mycket muskler på undersidan av halsen istället för på nacken. Nu ser han bättre ut och har musklat till sig ordentligt. Han går fem till sex dagar i veckan och har fått följande: Fem kilo hö, ett kilo vardera av hackad lusern och Granngårdens egna müsli samt en deciliter linfrökaka och en tesked magnesium. Utöver detta har han fått mash de dagar han rids. Fodrar jag rätt?
SVAR: Olja är en bra energi-och fettkälla. Jag skulle rekommendera att ge en vegetabilisk olja av livsmedelskvalitet. Rapsolja ger ett koncentrerat energitillskott i skonsam form och är rik på nyttiga fettsyror, så som Omega 3 och Omega 6. Sen är linfröolja också ett bra alternativ som tillför bra med fettsyror och har ett högt innehåll av Omega 3. 1 deciliter olja tillför ca 4 mj energi i foderstaten. Tänk på att hästens förmåga att bryta ner fett är begränsad, vi rekommenderar därför max 1 deciliter olja per utfodringstillfälle. Hur mycket hästen behöver beror på vilket behov hästen har och hur näringsintaget i övrigt ser ut i hästens foderstat.Lucern kan vara fördelaktigt för de flesta hästar, men det är viktigt att komma ihåg att varje häst är unik. Vissa hästar kan ha specifika kostbehov eller hälsobetingelser som kan påverka deras förmåga att dra nytta av lucern. Vi rekommenderar att du rådgör med en veterinär eller en hästexpert för att avgöra om lucern är lämpligt för din häst.

Lusern är en torktålig baljväxt som innehåller mycket och högkvalitativt protein, Lysin, vitaminer och mineraler till häst. Energiinnehållet motsvarar havre, men istället för stärkelse är det smältbara fibrer som ger det höga energiinnehållet. Fibrerna hjälper i sin tur till att hålla hästens tarmar igång och gynnar en sund grovtarmsfunktion. Lucerne som foder till häst är ofta blandat med melass och/eller olja. Den finns både som klippt och konsttorkad lusern, men också som lusernpellets. Tänk på att pelletsen alltid bör blötläggas för att undvika foderstrupsförstoppning.
Här på Granngården erbjuder vi ett brett utbud av lucernprodukter som är speciellt utformade för hästar. Vårt lucernhö är noggrant utvalt och av hög kvalitet för att säkerställa att din häst får det bästa. Vi erbjuder även lucernpellets och lucernfoder som är bekväma och lättillgängliga alternativ. Oavsett vilken form du väljer, kan du vara säker på att du ger din häst en näringsrik och smaklig behandling!Lucern, även känd som alfalfa, är en fantastisk näringskälla som har blivit en favorit bland hästägare överallt. Vi är glada att erbjuda högkvalitativ lucern. Låt oss utforska fördelarna med lucern och hjälpa dig att ge din häst det bästa!

Lucern kan vara fördelaktigt för de flesta hästar, men det är viktigt att komma ihåg att varje häst är unik. Vissa hästar kan ha specifika kostbehov eller hälsobetingelser som kan påverka deras förmåga att dra nytta av lucern. Vi rekommenderar att du rådgör med en veterinär eller en hästexpert för att avgöra om lucern är lämpligt för din häst.
Lucern är en naturlig och näringsrik godsak för hästar. Den är rik på proteiner, fibrer, vitaminer och mineraler som är viktiga för hästens hälsa och välbefinnande. Lucern hjälper till att främja en sund matsmältning, stödjer muskelutveckling och ger energi. Dess höga fiberinnehåll främjar även tandhälsa och tuggning, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för äldre hästar eller hästar med tandproblem.Lusern, eller den engelska stavningen Lucerne, är ett kompletteringsfoder som används i kombination med grovfoder som hö, ensilage och bete. Förutom att vara rikt på fibrer och protein så innehåller Lusern viktiga näringsämnen och är bra att ge vid till exempel grovfoderbrist. Hos oss på hittar du Lusern, Lusernmix, hackad Lusern och Lusernpellets från Krafft och Brogaarden. Köp hästfoder i butik eller online på granngården.se med hemleverans till din dörr, utlämningsställe eller lokala butik.

Här på Granngården erbjuder vi ett brett utbud av lucernprodukter som är speciellt utformade för hästar. Vårt lucernhö är noggrant utvalt och av hög kvalitet för att säkerställa att din häst får det bästa. Vi erbjuder även lucernpellets och lucernfoder som är bekväma och lättillgängliga alternativ. Oavsett vilken form du väljer, kan du vara säker på att du ger din häst en näringsrik och smaklig behandling!
Hitta allt inom hästfoder, kompletteringsfoder och fodertillskott hos granngården.se. Vi har specialfoder som lusern och lusernpellets till stall och hästägare. Köp Lusern online och få hemleverans till gården eller stallet.  Hitta allt inom hästfoder, kompletteringsfoder och fodertillskott hos granngården.se. Vi har specialfoder som lusern och lusernpellets till stall och hästägare. Köp Lusern online och få hemleverans till gården eller stallet. Lucern, även känd som alfalfa, är en fantastisk näringskälla som har blivit en favorit bland hästägare överallt. Vi är glada att erbjuda högkvalitativ lucern. Låt oss utforska fördelarna med lucern och hjälpa dig att ge din häst det bästa!

Det finns olika sätt att ge lucern till din häst beroende på vilken form du väljer. Lucernhö kan erbjudas som en del av hästens grovfoder eller som en extra godbit. Lucernpellets eller lucernfoder kan blandas i hästens dagliga foder eller ges separat som en belöning. Kom ihåg att introducera lucern gradvis i hästens kost och övervaka reaktionen för att säkerställa att den tolereras väl.Lusern är en torktålig baljväxt som innehåller mycket och högkvalitativt protein, Lysin, vitaminer och mineraler till häst. Energiinnehållet motsvarar havre, men istället för stärkelse är det smältbara fibrer som ger det höga energiinnehållet. Fibrerna hjälper i sin tur till att hålla hästens tarmar igång och gynnar en sund grovtarmsfunktion. Lucerne som foder till häst är ofta blandat med melass och/eller olja. Den finns både som klippt och konsttorkad lusern, men också som lusernpellets. Tänk på att pelletsen alltid bör blötläggas för att undvika foderstrupsförstoppning.

Varför ger man havre till häst?
Häst. Stärkelsen i havre har en hög tillgänglighet för hästen och är därför ett utmärkt fodermedel till häst. Krossad havre är ett bra alternativ till hästar som har problem med tänderna. En vanlig giva till en vuxen häst är 0,5-3 kg per dag.
Lucern är en naturlig och näringsrik godsak för hästar. Den är rik på proteiner, fibrer, vitaminer och mineraler som är viktiga för hästens hälsa och välbefinnande. Lucern hjälper till att främja en sund matsmältning, stödjer muskelutveckling och ger energi. Dess höga fiberinnehåll främjar även tandhälsa och tuggning, vilket kan vara särskilt fördelaktigt för äldre hästar eller hästar med tandproblem.Lusern, eller den engelska stavningen Lucerne, är ett kompletteringsfoder som används i kombination med grovfoder som hö, ensilage och bete. Förutom att vara rikt på fibrer och protein så innehåller Lusern viktiga näringsämnen och är bra att ge vid till exempel grovfoderbrist. Hos oss på hittar du Lusern, Lusernmix, hackad Lusern och Lusernpellets från Krafft och Brogaarden. Köp hästfoder i butik eller online på granngården.se med hemleverans till din dörr, utlämningsställe eller lokala butik.    Det finns olika sätt att ge lucern till din häst beroende på vilken form du väljer. Lucernhö kan erbjudas som en del av hästens grovfoder eller som en extra godbit. Lucernpellets eller lucernfoder kan blandas i hästens dagliga foder eller ges separat som en belöning. Kom ihåg att introducera lucern gradvis i hästens kost och övervaka reaktionen för att säkerställa att den tolereras väl. CBD är en säker förening och den lämpliga dosen varierar beroende på din hästs behov. Därför kan dosen ökas till 2 mg per kg (morgon och kväll) om det behövs, vilket är dubbelt så mycket som i doseringsschemat.Vi använder cookies. Många är nödvändiga för att driva webbplatsen och dess funktioner, andra är för statistik eller marknadsföring. Med beslutet ”Acceptera endast viktiga cookies” respekterar vi din integritet och ställer inte in cookies som inte är nödvändiga för webbplatsens funktion.

Naturecan CBD-olja för hästar är tillverkad med vår egen blandning av CBD och CBDA-isolat. För att uppnå detta förädlar vi vårt CBD med brett spektrum för människor med avancerad kromatografiteknik och separerar CBD och CBDA från terpener och flavonoider, vilket ger ett säkrare, ultrarent CBD för din häst.

CBDA (5) fungerar å andra sidan som en hämmare. Det riktar sig mot enzymet COX2 som varnar kroppen för smärta och inflammation och kan därmed potentiellt minska känslor av smärta och obehag.
Tidiga studier (4) har visat att kombinationen av CBD och CBDA kan ha en stark inverkan på våra husdjurs välbefinnande och förändra hur djurföräldrar tänker när det gäller att hantera obehag, stress, klåda, kognition, skakningar och många andra problem.Med den andra handen för du försiktigt in Naturecan-spruta i munhålets hörn (vilket troligen kommer att få hästen att slicka och tugga) och utnyttja detta tillfälle för att deponera oljan i utrymmet under tungan.

Vår CBD odlas och extraheras i USA och uppfyller de högsta standarderna och är fullt kompatibel med delstatlig lagstiftning – för fullständig sinnesro när det gäller kvalitet och säkerhet. Genom att använda extraktion av hela plantor filtrerar vi bort alla onaturliga ämnen för att maximera CBD-koncentrationen, med garanterat 0 % THC. Och varje enskild produkt testas av ett tredjepartslaboratorium för certifierad kvalitet, varje gång
CBD arbetar direkt med det endocannabinoida systemet (ECS), som är ett av de största receptorsystemen i kroppen. Det reglerar många vitala processer, inklusive sömn, humör, smärta, stress och aptit, och är ansvarigt för att upprätthålla balansen eller homeostasen i kroppen.Enkelt sagt, när kroppen är ur balans, oavsett om det beror på irritation, inflammation, obehag eller kognitiva problem, är endocannabinoidsystemets uppgift att ta itu med obalansen och föra kroppen tillbaka till ett hälsosamt tillstånd.

Vilken olja till gammal häst?
Tillför extra energi i fodret Olja är ett skonsamt tillskott som tillför energi hos den friska äldre hästen. Oljor finns i olika former som rapsolja, majsolja och linfröolja som har olika egenskaper. Hästen kan behöva extra energi under kalla perioder då hullet ska ökas eller tänderna kräver ett skonsamt alternativ.
Optimera din hästs välbefinnande med vår egen blandning av CBD- och CBDA-olja för hästar. Studier tyder på att CBD för hästar kan ha potential att hjälpa kroppen att bekämpa många åkommor och sjukdomar, inklusive smärta, ledproblem (1), ångest (2) och inflammation (3).

Marknadsföringscookies används av tredje parter eller utgivare för att visa personlig reklam. De gör detta genom att spåra besökare på olika webbplatser.
CBD-produkter är inte läkemedel och kan inte diagnostisera, behandla eller bota sjukdomar. Rådgör alltid med din egen läkare innan du påbörjar ett nytt kostprogram.CBD hjälper ECS att upprätthålla balansen genom att förhindra enzymer från att bryta ner endocannabinoider (endogena cannabinoider, producerade av kroppen), som fungerar som kemiska budbärare inom ECS. Genom att göra det möjligt för endocannabinoiderna att fortsätta utföra sin funktion stöder CBD därför indirekt ECS och bidrar till ett hälsosamt och balanserat inre tillstånd.

Vilken olja är bäst för hästar?
Olja är ett bra sätt att ge hästen kalorier utan att få problem med måltidens storlek eller för stora mängder stärkelse/spannmål, här kan man använda en vegetabilisk olja, såsom soja, majs, raps eller solrosolja, där majs och solrosolja har den sötaste smaken.
De flesta vanliga fodertyperna för hästar innehåller lite fett. I grovfoder som hö och hösilage ligger fettinnehållet runt 10 – 15 gram (smältbart fett) per kg torrt material. I korn är fettinnehållet ca 20 gram per kg och i havre runt 50 gram per kg.Hästen har ingen gallblåsa, men smälter ändå fett i moderata mängder. Om du ger vegetabilisk olja i ransonen kan du oproblematiskt ge upp till 1 deciliter olja (0,1 kg) per 100 kg kroppsvikt. Dvs upp til 0,5 liter per dag för en häst på 500 kg. Detta bör fördelas på minst två måltider. PC-Horse beräknar den totala mängden fett i ransonen, altså fett från både grovfoder, kraftfoder och tilsatt vegetabilisk olja. När den totala mängden fett i ransonen överstiger 1,5 gram per kg kroppsvikt kommet att meddelas att mângden fett är för hög. Hästar tycker inte särskilt mycket om vegetabilisk olja. Ge därför inte för mycket vid varje måltid. och blanda gärna upp oljan med något som hästen tycker om, t.ex kraftfodret. Fett i form av vegetabiliska oljor är ett viktigt energitillskott i hästens dagsranson. I synnerhet gäller detta hästar som har problem med sockerregleringen och därför bör ha lägsta möjliga mängd stärkelserika kraftfoder eller socker. fett i dagsgivan påverkar blodsockret i begränsad omfattning och kan därför ges till hästar som lätt får fång eller har problem med ”tying up”-symptom eller korsförlamning.Fett är energirikt, så du kan räkna med att vegetabilisk olja innehåller runt tre gånger så mycket energi som vanliga torra sädesslag eller kraftfoder. Omvänt kan du räkna med att 0,3 kg vegetabilisk olja har samma energivärde som 1 kg kraftfoder.

Varför ger man äppelcidervinäger till häst?
Äppelcidervinäger förser hästen rikligt med naturliga mineraler och spårämnen från det solmogna äpplet och traditionellt anser man att hästen tillgodogör sig fodret bättre. Välmåendet avspeglar sig bland annat i en glänsande hårrem. Det är vanligt att man tillsätter äppelcidervinäger i vattnet till tävlingshästar.
Av den anledningen köp kallpressad – både till er och hästarna. Personligen använder jag endast riktigt smör osv. men i mindre mängd efter som det ger mer smak (jag talar då gievtvis om mig som mäniska då).Är man bara ute efter att öka foderstatens energiinnehåll går det utmärkt att välja vilken vegetabilisk matolja som hest, jag brukar köpa rapsolja på Willys…

#22: Hästar kan tillgodogöra sig Omega 3 ur sitt vanliga foder, så finns knappast skäl att tillföra O3 som tillskott. Däremot finns allt skäl att välja en olja med balans mellan Omega 3 och Omega 6 ifall man ska ge olja som energitillskott.

Min får jungfrupressad olivolja från tillverkare som pressar nära odlingen och tappar direkt på flaska – då vet man i alla fall att oljan inte transporterats i tankar som används till diesel eller lösningsmedel när det inte är matolja i dem.#24: Olivolja fungerar utmärkt, men man bör välja sorter som man vet inte transporterats i slasktankar, oxiderat eller liknande, Fast det gäller ju all olja. #7 – utveckla gärna varför du inte skulle rekommendera repsolja, för den foderexpert jag har som referens anser att det är utmärkt med rapsolja till hästar. Har hon fel? Att man rekommenderar att hästar inte ska äta raps beror nog främst på att rapsolja inte provats vetenskapligt som fodermedel för häst i någon större utsträckning förrän ganska nyligen. De ”stora” oljorna, majs- och sojaolja, vet man hur de fungerar.Till TS: Du kan använda dig av vilken olja du vill, men vill man bara vill åt energin och samtidigt tillföra nyttigheter så ska man välja rapsolja som har en bättre fettsyresammansättning med mer omega 3fetter ’än andra oljor.

Jag har oxå hört att det inte är bra att ge rapsolja – majsolja ska dock vara bra! Tydligen ska hästar inte kunna ta tillvara på rapsolja lika bra som tex majs.
Jag har varit snål och bara köpt billigaste oljan som gått att få tag på i stort. Har aldrig sett något riktigt själ för att hålla mig borta ifrån ryp rapsolja. Att hästar ska äta majs- eller sojaolja är mest baserat på att de innehåller mycket linolensyra, som är en essentiella fettsyra som hästen behöver. Frågan är om hästen egentligen behöver tillskott av linolensyra, då det lär vara den fettsyra som det finns mest av i växter, och då hästar klarat sig i ganska många årtusenden utan extra tillskott. Vanlig matolja brukar de flesta använda sig av, har du råd tycker jag dock kallpressad är det bästa alternativet som inte är behandlad med bensin och annat trams tio gånger om…Linfröolja innehåller visserligen mer omega3 fetter, men vill man ge stora mängder så blir det jättedyrt. Dessutom vet man inte hur mkt cyanid som kan finnas kvar i oljan. Linfrön innehåller som bekant vätecyanid, och man vet faktiskt inte HUR mycket som finns kvar efter kokning till olja. Ska man ändå ge linfröolja så är det varmextraherad som gäller eftersom det finns mer cyanidrester kvar i kallpressad.Brimad ska börja äta olja, men jag undrar vilken sort det är man ska ge? Vet att KRAFFT har en egen olja, men som är svindyr och jag har hört att man kan köpa olja i mataffären och ge hästen och det ska gå lika bra. Men jag är osäker på vilken sorts olja, finns ju endel olika?Krafts olja är gjort av soja vilket är en väldigt kraftig produkt (på både gott och ont), men även den framställs på samma vis. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som gav vilket vad det gäller soja på säck och i olja men det kan nog någon annan svara på. Jag vet i.af att det är farligt att ge för mycket av sojan på säck så det är väll inte det allra bästa.

#16: Har du läst något om rapsens historia? Jag har hört att den egentligen är giftig och att den raps man använder nu är en framavlad variant som inte funnits speciellt länge – har du läst något om det?
Jag läser näringslära i skolan. Vi har läst väldigt mycket om just rapsolja. När rapsolja produceras används kemikalier för att få fram oljan ur rapsen. Därav gillar jag inte raps. (väldig kortfattat). Men man väljer själv vad man vill ge sina hästar. Jag valde majsolja.Olja behövs främst för sitt energiinnehåll, och då tycker jag man kan välja en olja man själv tycker är etiskt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbar.

Studier har genomförts om fettillskott påverkar smältbarheten av olika näringsämnen hos hästar men resultaten är skiftande och metoderna är mycket varierande. Överlag visades ingen signifikant skillnad.Frågeställningen för arbetet är ”vilka smak och smältbarhetsmässiga effekter kan fettrik foderstat få, där fettet ges som vegetabilisk olja?” Samt ”kan en ökad fettrik foderstat ge negativa effekter på foderspjälkningen?”

Fett bryts ner av lipas i tunntarmen och belastar i rätt mängd inte den känsliga mikrobiella jäsningen i grovtarmen. Studier har visat att 75-100 gram vegetabiliskt olja per 100 kg kroppsvikt per utfodringstillfälle är en rekommenderad giva men vissa hästar kan finna detta osmakligt och mängden bör då minskas.
Min slutsats är att vegetabilisk olja är ett bra komplement till hästar som behöver gå upp i vikt och har svårt att göra detta med hjälp av aktuellt grovfoder eftersom vegetabilisk olja är mycket energirikt. De positiva aspekterna för hobby och ridhästar är att fettet belastar andra enzymer än kolhydrater och protein vilket främjar en bättre spjälkning av näringsämnena i mag- och tarmkanalen och minskar risken för feljäsning i grovtarmen. För ytterligare effekter ska kunna fastslås behövs mer forskning på området med mer kontrollerade testgrupper och miljöfaktorer genomföras.Smakligheten hos vegetabilisk olja är god och det har påvisats att hästar äter en giva där 20 % av kraftfodrets energiinnehåll är i form av vegetabilisk olja.

Material till denna litteraturstudie har samlats in genom databaser tillhandahållna av SLU och kurslitteratur för hästens biologi under hippologprogrammet årskurs ett och två.
Att äppelcidervinäger tillskrivs många hälsobringande egenskaper för människor känner säkert de flesta till. Det har t.o.m. skrivits en bok om ämnet. Däremot är det inte lika känt att äppelcidervinäger har en lång historia som ett näringsrikt fodertillskott för hästar.Lusernpellets är hetluftstorkat och pelleterat grovfoder utan tillsats av socker eller melass. Lusernpellets kan ges till alla djurslag, men är vanligast till häst. Lusern tillför foderstaten extra fiber och protein. Lusern är också populärt att ge till värphöns då det har en positiv effekt på gulefärgen. När man fodrar med enskilda råvaror måste foderstaten kompletteras med extra vitaminer och mineraler, oavsett djurslag. Lusernpellets är ett populärt fodermedel till häst. Det är ett skonsamt fodermedel som bidrar med både energi, fiber och protein av en bra kvalitet. Lusernpellets upplevs ofta som smakligt. 0,5 – 3 kg lusernpellets per dag är ofta en lämplig giva till en stor och vuxen häst. Lusernpellets bör blötläggas innan utfodring. Vilken typ av olja som passar för din häst beror på din hästs foderstat. En generell omega-olja som innehåller omega 3, 6 och 9 kan vara ett bra val. Men, beroende på hästens foderstat, så kan en olja med högre andel omega 3 passa bättre. Hästar som får mycket kraftfoder och knappt något färskt gräs, till exempel under vintermånaderna, kan ha ett underskott av omega 3. Detta gäller framför allt sporthästar. Forskning visar på positiva effekter för sporthästar som får omega 3-tillskott. Till exempel så kunde man mäta lägre kolesterolvärden och lägre puls under träning. På lång sikt innebär det mindre försurning av musklerna och ett bättre fokus under träning.

Kan man ge hästar olivolja?
Palmolja är mindre lämplig till hästar, eftersom dess höga smältpunkt gör den svårare att smälta. Olivolja är heller inte lämplig eftersom den har ett högt innehåll av omega 6-fettsyror, vilket ofta redan finns i foderstaten ändå, och olika studier har kopplat dessa till inflammatoriska processer.
Nuförtiden undrar fler och fler om det verkligen är nödvändigt att tillsätta tillskott som oljor i sin hästs foderstat. Det finns flera fördelar med att tillsätta fettsyror i hästens foderstat men det är inte alltid nödvändigt och beror på vilka andra foderkällor man använder. Vissa fettsyror kan redan finnas i din hästs foderstat. Färskt gräs, till exempel, är rikt på omega 3 och kraftfoder innehåller ofta tillräckligt med omega 6 (det är den mest vanligt fettsyran i spannmål).Det finns tre olika typer av fettsyror, omega 3, omega 6 och omega 9. Omega 3 och omega 6 kallas för essentiella fettsyror vilket innebär att de nödvändiga för hästen men kan inte produceras i hästens kropp utan måste tillföras utifrån. Dessa fettsyror har ett flertal olika hälsofördelar för hästens kropp. Fettsyror skyddar friska vävnader, celler och organ. De hjälper till med matsmältning, produktion av röda blodkroppar och upptag av protein. Fettsyror har en antiinflammatorisk effekt, hjälper till att skydda mot infektioner, muskeluppbyggnad, återhämtning och bidrar till en frisk päls och starka hovar. Det finns också studier som visar att fettsyror bidrar till produktion av frisk sperma vilket gör hingstar mer fertila. Dessutom, föl sägs bli mindre stressade vid avvänjning, genom att äta fettsyror.För att säkerställa att hästen får det rätta förhållandet av fettsyror så är det viktigt att reda ut hästens totala foderstat. Generellt så rekommenderas ett förhållande av omega 3, 6 och 9 om 2:1:1. Hästar som äter färskt gräs, till exempel på bete på sommaren, får i sig mer omega 3. När gräset torkas till hö/hösilage så förloras merparten av allt omega 3. Spannmålsbaserade kraftfoder så som, müsli och pellets innehåller ofta vegetabiliska oljor såsom solrosolja. Vegetabiliska oljor innehåller generellt en stor mängd omega 6, vilket kan leda till ett överskott av omega 6 och ett underskott av omega 3. Linfröolja är då ett perfekt alternativ eftersom den har ett högt innehåll av omega 3 och kan då balansera de olika fettsyrorna.Linfröolja och fiskolja är exempel på oljor som har ett högt procentuellt innehåll av omega 3. Fördelen med fiskolja är att det innehåller en speciell form av omega 3 (EPA och DHA) som hästen kan ta upp och använda direkt, utan att konvertera det i kroppen, vilket ärz mycket mer effektivt. Fiskoljan inte från växtriket och många hästar tycker att det inte smakar bra. Pavo OmegaFit har samma positiva effekter som fiskolja men är helt vegetabilisk och smaklig för hästen, det är en unik olja som utvinns av Ahiflower® (vit sminkrot). Pavo OmegaFit innehåller alltså denna lättupptagliga form av omega 3 vilket gör att hästens kan tillgodogöra sig fettsyran på bästa sätt.

Som vi skrev ovan så finns det 3 olika typer av fettsyror, omega 3, 6 och 9. Dessa olika fettsyror har olika effekter. Omega 3 fungerar som en antioxidant, den har en antiinflammatorisk effekt och ökar hästens motståndskraft och generella hälsa. En häst med en inflammation, till exempel sommareksem, kan med fördel använda ett omega 3-tillskott. Omega 6-fettsyror har positiv effekt på päls och på hästens leder. En håglös päls och minskad motståndskraft kan vara tecken på en brist av fettsyror. Men om hästen får i sig för mycket omega 6 så kan den i stället ha pro-inflammatorisk effekt, vilket så klart inte är önskvärt. Till sist, omega 9-fettsyran bidrar till en frisk hormonbalans. Omega 9 kan hästen själv producera.
Omega 3, 6 och 9 är 3 olika fettsyror, de första två är essentiella för hästar – alltså de är nödvändiga men kan inte produceras i hästens kropp utan måste tillföras utifrån. I denna artikel kan du läsa mer om varför man ska använda omegaolja till sin häst och vad man ska tänka på när man fodrar med det.

Du som djurägare har alltid ett ansvar för ditt djur vare sig det gäller mat, schampo, salvor, rutiner, motion osv. Du gör val hela tiden kring vad du anser vara bäst för ditt djur. Detsamma gäller användande av djurvårdsprodukter från Humle från Kalvsved. Vi tror att gemene djurägare gör det bästa de kan för sin häst och väljer veterinärvård när så krävs och naturliga salvor och droppar när så passar. Vi rekommenderar ingen att avstå från veterinärvård när behov av detta finns.
Humle´s helt naturliga produkter kan ha naturlig påverkan på hästen. Vi ser inte att innehållet skulle kunna klassas som något enligt listorna för vad som ger karenstid. Men better to be safe than sorry, så ska du tävla rekommenderar vi dig att inte använda produkterna 96 timmar före start.Vi tror att du som hästägare är van vid att ta egna beslut kring din hästs behov, därför är inte instruktionerna för användning specifik, utan endast generell.

Se till att hudområdet som ska behandlas är rent, det får gärna vara lite fuktigt så går det lättare för oljan att absorberas. Smörj in området 2 ggr/dag, vid bättring dra ner till 1 ggr/dag och smörj huden mellan tillfällena med HUMLE Holy Horses eller liknande mjukgörande salva. HUMLE Holy horses är framtagen för djur och därmed registrerad i produktregistret via kemi.se.
MCT – olja är ett utmärkt tillskott att förse hästen med direkt efter ett hårt träningspass. Efter en hård ansträngning vill vi hjälpa hästen att återställa energibalansen för att optimera återhämtningen och på så sätt, få ut det mesta av träningen. Vi kan hjälpa hästen till snabbare återhämtning genom att snabbt fylla på energidepåer efter ett träningspass. Detta innebär i sin tur att hästen kommer kunna ta till sig träningen bättre, minska risken för skador och snabbare bli redo för nästa träningspass, oavsett träningsform.MCT-olja kan lättare än andra fettsyror ta sig in i cellerna då de inte är i behov av enzymer som annars krävs för att cellerna ska ta upp energi. Väl i cellen kan fettsyrorna användas av mitokondrierna (som är cellernas kraftverk, där energiproduktion sker) och omvandlas till användbar energi. Eftersom MCT-olja kan tas upp både snabbare och effektivare än andra oljor får hästen ett snabbt utbyte av energi. Det kan nästan jämföras med effekten man får av energi från kolhydrater men med fördelen att man slipper blodsockersvängningar. Kroppen får en extra boost av energi, utan att man behöver använda vare sig socker eller stärkelse.

Skillnaden mellan en vanlig foderolja och en MCT-olja är att MCT möjliggör en snabbare effekt från intag till att kroppen får energi och MCT-oljan agerar mer likt glukos som energikälla. Fördelen med en MCT-olja som energikälla jämfört med en glukosbaserad energi är att MCT-oljan inte ger svängningar i blodsockret och energin hästen får upplevs som jämnare. Hästar som lätt får “mycket energi i huvudet” på en stärkelsebaserad energikälla upplevs inte så på en MCT-baserad energikälla.

En vanlig foderolja, som består av långa fettkedjor, bryts ned i hästens tunntarm. För att kunna tas upp av kroppen måste de långa fettsyrorna först sönderdelas av bland annat galla. De sönderdelade fettsyrorna tas sedan upp av lymfvätskan för att transporteras till levern via blodet och omvandlas till energi. MCT-oljor däremot är mer vattenlösliga och tas upp tidigare än andra fettsyror då de, på grund av sin struktur, inte behöver galla för att sönderdelas och att tas upp i blodomloppet. Via blodet kan de fina fettsyrorna direkt föras till levern, där de snabbt och enkelt omvandlas till ketoner. Ketoner är ett fantastiskt bränsle för hjärna, hjärta, njurar och muskler, speciellt om man vill slippa de snabba kolhydraterna och svängningar i blodsockret.

Hur mycket rapsolja kan man ge en häst?
Studier har visat att 75-100 gram vegetabiliskt olja per 100 kg kroppsvikt per utfodringstillfälle är en rekommenderad giva men vissa hästar kan finna detta osmakligt och mängden bör då minskas.
Oljor är uppbyggda av fettsyror som är kedjor av kol, väte och syre. Generellt delas fettsyrorna in i olika grupper beroende på deras fysiska egenskaper. Det kan vara beroende på deras mättnadsgrad, många har säkert stött på begreppen; mättade, enkelomättade och fleromättade. En annan typ av indelning är att man delar in fettsyrorna efter deras kedjelängd det vill säga hur många kolatomer de har en sin kedja. Det finns korta (4-6 kolatomer), medium (8-10), långa (12-18) och extra långa (20-24). Längden på fettsyran spelar stor roll när det kommer till hur den tas upp och hur den metaboliseras (görs om till användbar energi i kroppen). MCT är en förkortning för Medium Chain Triglycerides och är fettsyror av mediumlängd (8-10 kolatomer), som har speciellt fördelaktiga egenskaper.

Olja är en utmärkt energikälla till en häst. Olja är skonsamt för magen och med ett högt energiinnehåll vilket gör att även en mindre mängd olja ger en stor effekt.
MCT-oljor går att använda som en vanlig olja där effekten blir ett ökat energiintag på ett skonsamt vis. Den kan till exempel användas till en svårfödd häst som behöver komma upp i hull. MCT- olja kan också användas som energitillskott till hästar som man inte vill ge mer snabba kolhydrater i form av socker och stärkelse, men som behöver mer energi och uthållighet i arbetet.Electrolytes innehåller de elektrolyter som hästen behöver för att upprätthålla kroppens balans mellan vätska och elektrolyter. Blanda ihop med Energy och ge direkt efter träningspasset för att optimera hästens chanser till återhämtning. Trikem consists of a dedicated team with many years of experience in nutrition, biology, physiology, chemistry and, of course, a burning interest in animals and nature. Tips! B\u00f6rja g\u00e4rna behandlingen TIDIGT p\u00e5 v\u00e5rkanten, i god tid innan h\u00e4sten b\u00f6rjar klia sig, s\u00e5 har du en b\u00e4ttre chans att h\u00e5lla sommar-eksemet i schack hela sommaren!Med lugnande neemolja, hudv\u00e4nlig mandelolja och Saltidin erbjuder Sweet Oil \u00e5terfuktning hela dagen f\u00f6r att hj\u00e4lpa h\u00e4star motst\u00e5 behovet av att gnida och klia sig. Oljan st\u00f6djer h\u00e5rets naturliga \u00e5terv\u00e4xt. Saltidin fungerar ocks\u00e5 avskr\u00e4ckande mot insekter och \u00e4r ett popul\u00e4rt anv\u00e4nt myggmedel f\u00f6r m\u00e4nniskor.Sweet Oil är utvecklad för att verka mjukgörande och lugna irritation och klåda. Den hjälper hästar som lider av sommareksem genom att både förebygga och lugna exem. Den innehåller naturliga oljor samt Saltidin- samma insektsavvisande ämne som i insektssprayen Red Zone, för att hjälpa till att hålla bort knotten.

Posted on

Exklusiva Pannband Häst

Om du vill kosta på din häst lite bling ska du välja ett exklusivt pannband från Alequi. Det har en framträdande funktion men kan göras pråligt och lyxigt utan att det stör hästen eller ridningen.Föredrar du att arbeta med garn och tråd finns flera möjligheter. Du kan till exempel brodera något att sätta på pannbandet eller virka små dekorationer att sätta runt. Möjligheterna är många.

Pannbandet ska hindra tränset från att glida ned, men utsätts inte för några stora påfrestningar under ridningen. Därför kan det göras tunt och smäckert och med riklig utsmyckning utan att funktionen försämras.
Köp ett enkelt pannband i läder eller tillverka ett på egen hand om du är händig och vet hur. Därefter är det bara att sätta igång med utsmyckningen och här finns lika många möjligheter som det finns ryttare.

Pannband häst finns i alla tänkbara prisklasser och utföranden, från enkla läderband till stora och pråliga smycken med rejäl prislapp. Att säga att du får vad du betalar för när det gäller häst pannband är förstås sant, men det är också viktigt att tänka på att det du betalar för när du köper ett riktigt dyrt pannband är mer form än funktion.Swarowski-pannband för häst finns i många prisklasser. De billigaste kan köpas för några hundralappar och vill du ha mer lyx och bling är det bara att gå upp i pris så långt du önskar. Ett pannband med stenar från Swarowski är tidlöst och passar i alla hästsammanhang.

Om du vill lyxa till det ordentligt och har råd ska du titta efter ett pannband häst från Swarowski. Den kända smycketillverkaren har släppt en lång rad hästsmycken och och att välja ett Swarowski-pannband till din häst är ett säkert sätt att signalera lyx och flärd, samtidigt som det ger din häst ett fantastiskt lyft.Du kan använda lösa pärlor och paljetter, infattade stenar, nitar eller vad som helst och montera på pannbandet. Var noggrann när du montera saker så att du inte får vassa metallkanter eller trådar som sticker ut och kan skava. Var också noga med att allt sitter fast ordentligt.I synnerhet om du har lagt mycket pengar på ett verkligt exklusivt pannband (eller om du lagt timmar på att smycka ett själv) så kanske du inte vill använda det i alla sammanhang. Då är det bra att ha ett eller flera enklare pannband att byta till, så slipper du riskera din dyrgrip och kan plocka fram den och använda när tillfället passar.

Hästens pannband är en liten detalj som går snabbt och lätt att byta. Därför kan du variera dig efter väder, aktivitet och humör och byta pannband på hästen så ofta som du har lust.
Om du har begränsad budget men ändå vill ha ett snyggt pannband, eller om du helt enkelt bara gillar att pyssla och göra smycken kan du göra ditt eget pannband häst.Även ett relativt billigt pannband till din häst kan fungera alldeles utmärkt, rent tekniskt, även om det förstås inte är vackert utsmyckat. Hos svenska Alequi hittar du ett stort sortiment av pannband, både påkostade och utsmyckade sådana och varianter med fokus på funktion.

Här har vi samlat de bästa pannbanden du kan köpa till din häst. Vi ger dig också tips på vad du ska tänka på när du väljer pannband till häst och hjälper dig välja rätt.
Divorce Your Horse AB är ett företag som inriktar sig på exklusiva och unika häst och ryttarprodukter. De flesta av våra produkter är handarbetade och slutproducerade i Sverige. Produkterna blandar en lyxkänsla med personlighet vilket gör dem unika, de flesta produkter produceras i en begränsad upplaga för att du som kund med din häst ska känna dig mer exklusiv.

Schabraket är tillverkat inom EU och alla råmaterial är Oeko-Tex certifierade, detta gör att du som kund kan med säkerhet köpa en mer miljövänlig produkt.
DYH 3D Air är den nya generationen schabrak, ett schabrak som dels är anatomiskt utformat och är gjort av ett speciellt 3D air tyg med en elastisk ifyllnad som ger en bättre stötdämpningsförmåga. Insidan av schabraket har även ett funktionsmaterial som gör att fukten transporteras bort för en högre komfort. Tyget vid sadelgjordsområdet är extra förstärkt för en längre hållbarhet.Vi på Divorce Your Horse AB är måna om att skapa kvalitativ utrustning och arbetar ständigt med våra utvalda leverantörer för att skapa den bästa tänkbara slutprodukten. Kvalitet, miljötänk och hållbarhet är alla viktiga komponenter i det nutida och framtida arbetet inom DYH. Smycka din kompis med ett fint pannband för häst. Här kan du hitta ett fint hästpannband eller hästhuva med bling, nitar, brodyr och passpoaler. Välj ett band som passar din häst eller ponny och fäst det i tränset. Ridsportbutiken för dig med höga krav på service och kvalitet! Här hittar du ridkläder och ridutrustning för både ryttare och häst från de främsta märkena inom ridsport.Till hästen hittar du härliga schabrak med matchande huvor och lindor, vackra träns och kandar, täcken, bett och all annan utrustning din häst kan tänkas behöva. Vi har allt du behöver för både vardagsridning, tävling, träning och i stallet. Vi är återförsljare av märken som t ex Otto Schumacher, Eskadron, Kentucky Horsewear, Sprenger, Acavallo, Stübben, Equestrian Stockholm och många fler.

Dessa cookies behövs för att webbsidan ska fungera normalt och därmed kunna användas, samt för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Dessa cookies används för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Ett presentkort är ett perfekt alternativ till den som redan ”har allt”. Eller om du är osäker på vad hen gillar och inte gillar. Eller om ni är flera som ska lägga ihop till en present. Är du ute i sista minuten kan du välja ett presentkort för vår onlineshop som mailas direkt till mottagarens e-post. Vill du hellre ge bort ett fysiskt presentkort går det också bra. Vi skickar det som brev, eller välkommen in i butiken och köp ett på plats.
Butiken på Landet är en sammanslutning av flera butiker, från Haparanda i norr till Hurva i söder. Butikerna finns på vackra gårdar i natursköna områden, fria från stadens buller och stress. Ett besök hos Butiken på Landet ska vara lika mycket en härlig utflykt som en shoppingupplevelse. I sortimentet finns märken som t ex Dubarry, Ralph Lauren, Gant och Barbour.

Denna webbplats använder cookies för att vi ska kunna ge dig den bästa möjliga användarupplevelsen. Cookieinformation lagras i din webbläsare och utför funktioner som att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats och hjälpa oss att förstå vilka delar av webbplatsen du tycker är mest intressanta och användbara.
Vi är återförsäljare av t ex Cavalleria Toscana, Samshield, Vestrum, Otto Schumacher, Equestrian Stockholm, Spooks och många andra populära märken. Besök oss i vår fina butik eller handla i vår välsorterade webbshop!Vår ridsportbutik är vackert belägen på Äspingegården strax utanför Hurva mitt i Skåne. Endast ca 10 – 15 minuter från Flyinge, Lund och Eslöv och ca 20 minuter från Malmö. Besök oss eller handla online i vår webbshop.För den som älskar bling och kristaller är Otto Schumacher rena paradiset! Det finns en mängd olika modeller att välja mellan, både svängda och raka. Otto Schumacher har stenar och pärlor i regnbågens alla färger – stora och små, runda och fyrkantiga, matta pärlor, gnistrande kristaller… Köp ett färdigt hos oss eller specialdesigna ditt eget. För närvarande finns det 59 olika färger att välja bland – och dessa går att kombinera hur man vill….Ridkläder och ridutrustning för både vardagsridning, tävling, och träning. Funktionella och snygga plagg som även har sin självklara plats i vardagen. Här finner du märken som bland annat Cavalleria Toscana, Samshield, Spooks, Pikeur, Vestrum, Otto Schumacher, Ariat, Equestrian Stockholm och många fler. Du hittar även fina accessoirer som bälten, pannband, mössor, smycken m m.

Ett snyggt pannband gör hela skillnaden! Det perfekta sättet att få ett helt nytt träns eller kandar är att ha flera stycken att byta mellan. Det kan få det enklaste träns att se exklusivt och lyxigt ut. Vi har modeller som passar både rundsydda och vanliga träns och kandar. Främst svängda modeller, men även raka. Välj mellan klassiska klinkers, kristaller, pärlor eller bara helt släta. Vi har pannband för alla hästar från bland andra Otto Schumacher, Dy’on och SD Design.
Våra presentkort finns i många valörer och kan delas upp det på flera köptillfällen. Eller använda det som delbetalning. Detta gäller både för online-varianten och den fysiska varianten.

Tillverkarna av hästtäcken vet hur man gör ett täcke som verkligen står emot väder och vind och som går att rör sig i när det blir spring i tassarna. Vi har hundtäcken för alla väder från bl a Glen Gordon, Eskadron och Equiline.

F\u00f6r den som \u00e4lskar bling och kristaller \u00e4r Otto Schumacher rena paradiset! Det finns en m\u00e4ngd olika modeller att v\u00e4lja mellan, b\u00e5de sv\u00e4ngda och raka. Otto Schumacher har stenar och p\u00e4rlor i regnb\u00e5gens alla f\u00e4rger – stora och sm\u00e5, runda och fyrkantiga, matta p\u00e4rlor, gnistrande kristaller… K\u00f6p ett f\u00e4rdigt hos oss eller specialdesigna ditt eget. F\u00f6r n\u00e4rvarande finns det 59 olika f\u00e4rger att v\u00e4lja bland – och dessa g\u00e5r att kombinera hur man vill….
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.Ett snyggt pannband g\u00f6r hela skillnaden! Det perfekta s\u00e4ttet att f\u00e5 ett helt nytt tr\u00e4ns eller kandar \u00e4r att ha flera stycken att byta mellan. Det kan f\u00e5 det enklaste tr\u00e4ns att se exklusivt och lyxigt ut. Vi har modeller som passar b\u00e5de rundsydda och vanliga tr\u00e4ns och kandar. Fr\u00e4mst sv\u00e4ngda modeller, men \u00e4ven raka. V\u00e4lj mellan klassiska klinkers, kristaller, p\u00e4rlor eller bara helt sl\u00e4ta. Vi har pannband f\u00f6r alla h\u00e4star fr\u00e5n bland andra Otto Schumacher, Dy’on och SD Design.SD Design och Otto Schumacher gör fina hundhalsband i läder med Swarovski-kristaller i samma modeller som sina pannband och bälten. Visa att ni hör ihop med ett matchande set till både hund, häst och ryttare.

Så ge din häst det bästa med våra exklusiva flätade pannband tillverkade i Storbritannien. Skapa en stilfull och personlig look för din häst och låt den skina på tävlingar, träningar eller bara på en avkopplande tur i naturen. Utforska vårt sortiment idag och upptäck det perfekta flätade pannbandet för din häst.Varje flätat pannband är handgjort av erfarna hantverkare som har en passion för att skapa vackra och funktionella tillbehör till hästar. Flätningstekniken ger pannbandet en unik och detaljerad design, som ger en elegant touch till din hästs utseende. Vi erbjuder olika mönster, färger och flätstilar för att passa olika typer av utrustning och personliga preferenser. När du väljer våra flätade pannband till din häst kan du vara säker på att du får en produkt av högsta kvalitet som inte bara är vacker att se på, utan också hållbar och funktionell. Vi förstår vikten av att ha förtroende för de tillbehör du använder till din häst, och vi strävar efter att erbjuda produkter som uppfyller de högsta standarderna. Baserat på dina interaktioner med webbplatsen, dina shoppingvanor och de varumärken du föredrar kan vi visa dig personligt innehåll. För en mer personlig shoppingupplevelse använder vi följande tjänster:Viktigast av allt är att de gör det möjligt för oss att ge dig den bästa möjliga shoppingupplevelsen. Endast med ditt individuella samtycke använder vi cookies eller tjänster från tredje part för att förbättra våra tjänster, visa relevant reklam eller samla in användningsstatistik. På så sätt hjälper cookies oss att bli bättre och bättre. Du kan läsa mer om detta i inställningarna och i vår sekretessinformation. Information om dataskydd

Genom att acceptera dessa tjänster kan vi visa dig videor eller annat medieinnehåll som tillhandahålls av externa leverantörer. För att göra detta använder vi följande tredjepartstjänster på denna webbplats:
Detta exklusiva pannband inspirerar med sin ädla design såväl som med sitt höga material och tillverkningskvalitet. De stora vita strasstenarna gör detta pannband till en verklig blickfångare som garanterat får allas uppmärksamhet.Dessa uppgifter hjälper oss att göra det lättare för dig att handla hos oss, att undvika fel och att testa nya funktioner. Det hjälper oss också att hålla den övergripande användarupplevelsen i fokus och att analysera vår butik för att se om den är relevant för affärsverksamheten. Vi använder följande tjänster för att göra detta: Viktiga cookies säkerställer funktionalitet utan vilken du inte kan använda vår webbplats på avsett sätt. Dessa cookies används uteslutande av oss (förstapartscookies) och kan aldrig spåras tillbaka till dig. Dessa cookies används till exempel för att se till att du kan använda kundvagnen och att produkterna förblir lagrade i den. Vi samlar in data om användarens resa för att visa dig relevant sponsrat innehåll om våra produkter. Vi använder till exempel information om dina tidigare köp och interaktioner med webbplatsen. Vi kan komma att dela denna information och en kundidentifierare, t.ex. enhetsdata, med tredje part, t.ex. Facebook och Google. Vi använder följande tjänster på den här webbplatsen:I Hippsons serie om dressyrens utveckling resonerar fyra experter om hur olika aspekter förändrats. Christoph Hess ger här sin syn på dressyrens utveckling.

Hippson är sajten med inspiration, kunskap och nytta för dig som ryttare och hästägare. Här publiceras dagligen nyheter, reportage, frågespalter, expertsvar, ridövningar och snackisar från hela hästvärlden. Hippson ger även ut flera populära ridövningsböcker med konkreta tips och steg-för-steg-instruktioner.
I Härnösand hittar du vår välsorterade ridsportsbutik på Sälstensgränd 28. Vi har utrustning till alla ridhästar och dess ryttare, ponny, hopp, dressyr och Island.Michaela berättar att de just nu är i en uppbyggnadsfas, men att de i fortsättningen kommer att sälja sina pannband och smycken både genom olika återförsäljare och genom sin webbshop.D\u00f6bert sv\u00e4ngt \”diamant\” & p\u00e4rlpannband\u00a0har tre rader gnistrande\u00a0Swarovskistenar, varav mittenraden har varannan p\u00e4rla och varannan stor diamantslipad Swarovskikristall, som g\u00f6r detta pannband till ett vackert smycke p\u00e5 h\u00e4stens panna!

Detta uts\u00f6kt vackra D\u00f6bertpannband har justerbar inf\u00e4stning, s\u00e5 att det funkar till b\u00e5de kandar, breda tr\u00e4ns samt till vanliga tr\u00e4ns.
D\u00f6bert sv\u00e4ngda \”diamant\” & p\u00e4rlpannband \u00e4r ett mycket, mycket exklusivt och vackert, sv\u00e4ngt pannband fr\u00e5n tyska D\u00f6bert. D\u00f6bert \u00e4r v\u00e4l k\u00e4nt i ridsportskretsar f\u00f6r sin extremt h\u00f6ga l\u00e4derkvalitet.Vi använder cookies för att anpassa innehåll på sajten, analysera hur den används och för att anpassa marknadsföringen. Du kan läsa mer om hur de används, vilka de är och vilka du tillåter sajten att använda i vår cookie policy. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår sajt.

Döbert svängt ”diamant” & pärlpannband har tre rader gnistrande Swarovskistenar, varav mittenraden har varannan pärla och varannan stor diamantslipad Swarovskikristall, som gör detta pannband till ett vackert smycke på hästens panna!
\u00c4kta Svarowskikristaller som vackert reflekterar ljuset fr\u00e5n kristallerna s\u00e5 att de bl\u00e4nker i regnb\u00e5gens alla f\u00e4rger, trots det vita fasettslipade glaset.\u00a0D\u00f6bert pannbanden \u00e4r smala, eleganta och riktiga smycken p\u00e5 din h\u00e4st!Prisgaranti! Om du hittar exakt samma vara billigare hos en annan svensk butik, så ersätter vi skillnaden i form av presentkort att använda till ditt nästa köp (Gäller ej frakt).

Supersnyggt pannband med b\u00e4sta l\u00e4derkvalit\u00e9n fr\u00e5n det tyska m\u00e4rket D\u00f6bert. Pannbandet har tre rader med p\u00e4rlor och \u00e4kta diamantslipade Swarovskikristaller.\u00a0Pannbandets tv\u00e5 yttre rader \u00e4r t\u00e4ckta med sm\u00e5 runda, m\u00e4ssingsinfattade transparenta kristaller.\u00a0I mitten \u00e4r det b\u00e5de\u00a0Swarovskikristaller\u00a0& p\u00e4rlor.

Posted on

Gut Balancer Häst

Equine Premium Gut Balancer från Protexin® är ett dagligt probiotiskt och prebiotiskt tillskott som kan hjälpa till att stärka hästens immunförsvar. Kan bidraga till en tarmflora i balans för ett starkt immunförsvar, samt till ett effektivt upptag av näring för maximal energi frisättning. Mår tarmsystemet bra så är utgångsläget för bra prestationer betydligt högre.Till skillnad från människor förlitar hästar starkt på jäsning av ett antal olika arter av bakterier för att smälta växtmaterial i tjocktarmen. Förändringar i kost, stress och träning kan leda till obalanser mellan de olika bakterierna, vilket i sin tur kan störa miljön i bakbenet och orsaka överväxt av dåliga bakterier. Svampgift (mykotoxiner) som är vanliga foderföroreningar, men svåra eller omöjliga att upptäcka utan laboratorietester, kan leda till tillväxtnedsättning, dåligt skick, dålig hälsa och dålig prestanda.{{^isHidden}}{{/isHidden}} {{#hasVariants}}{{name}}{{/hasVariants}} {{^hasVariants}}{{nameWithConcatAttributeValues}}{{/hasVariants}} {{^isHidden}}{{/isHidden}}Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.

Diarréliknande avföring eller rinningar som drabbar många hästar under vinterhalvåret, kan bl.a bero på att hösilage påverkar tarmkulturens pH-värde. Detta gynnar etableringen av toxiska bakterier, som stör tarmkulturen och kan orsaka tarminflammationer. Följden blir att nedbrytningen av föda försämras, liksom näringsupptaget och immunförsvaret.
Gut balancer för häst är en gräsmjöl formula innehållande probiotika, jäst och enzymer för att befrämja en normal och effektiv matsmältningsfunktion. Probiotikum för häst med känslig mage.Gut balancer f\u00f6r h\u00e4st \u00e4r en gr\u00e4smj\u00f6l\u00a0formula inneh\u00e5llande probiotika, j\u00e4st och enzymer f\u00f6r att\u00a0befr\u00e4mja en normal och effektiv matsm\u00e4ltningsfunktion.\u00a0Probiotikum f\u00f6r h\u00e4st med k\u00e4nslig mage.Gut Balancer inneh\u00e5ller en gr\u00e4smj\u00f6l\u00a0formula inneh\u00e5llande probiotika, j\u00e4st och enzymer f\u00f6r att\u00a0befr\u00e4mja en normal och effektiv matsm\u00e4ltningsfunktion.\u00a0

Hogsta Foderbutik är en del av Hogsta Ridsport och huserar i samma lokaler, dock med ett fokus helt inriktat på hästfoder, fodertillskott för häst och stalltillbehör.
Gut Balancer (f d Bio-Premium) används för att bibehålla en normal matsmältningsfunktion hos hästar t ex när miljöombyten och stressande situationer förväntas. Kan även användas som underhållsbehandling. Gut- Balancer är en granulerad formula innehållande probiotika, jäst och enzymer. Läs på burken före användning.Dina personuppgifter kommer användas för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, hantera åtkomst till ditt konto och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy. Gut Balancer (f d Bio-Premium) används för att bibehålla en normal matsmältningsfunktion hos hästar t ex när miljöombyten och stressande situationer förväntas. Kan även användas som underhållsbehandling. Gut-Balancer är en granulerad formula innehållande probiotika, jäst och enzymer. Läs på burken före användning. V\u00e4lg\u00f6rande mikroorganismer f\u00f6rekommer naturligt i tarmen p\u00e5 friska djur och agerar f\u00f6r att \u00e5teruppbygga den st\u00f6rda tarmen, och dessa gynnar mekanismen f\u00f6r ett konkurrerande uteslutande mot potentiell bakterie.\u00a0

Välgörande mikroorganismer förekommer naturligt i tarmen på friska djur och agerar för att återuppbygga den störda tarmen, och dessa gynnar mekanismen för ett konkurrerande uteslutande mot potentiell bakterie.
Protexin Gut Balancer är formulerad för att gynna effektiv matsmältning och stärka det naturliga immunförsvaret vid stress när störningar i matsmältningen kan uppstå.

Protexin Gut Balancer \u00e4r ett gr\u00e4smj\u00f6l vars inneh\u00e5ll \u00e4r probiotika, j\u00e4st och enzymer f\u00f6r att befr\u00e4mja en normal och effektiv matsm\u00e4ltningsfunktion.Protexin Gut Balancer \u00e4r formulerad f\u00f6r att gynna effektiv matsm\u00e4ltning och st\u00e4rka det naturliga immunf\u00f6rsvaret vid stress n\u00e4r st\u00f6rningar i matsm\u00e4ltningen kan uppst\u00e5.\u00a0

ECO Horse– 100ml/500ml. ECO Horse® för sår- och hudbehandling är en antimikrobiell och helt ofarlig vätska anpassad för djur. Effektiv eliminering av virus och bakterier samt behandling av hud- och svampinfektioner. ECO Horse® är tillämpad för samtliga djurarter i alla åldrar och appliceras genom spray eller våttorkning och kräver ingen avsköljning. ECO Horse® är säker att användas som sårtvätt, ögon skölj och för eliminering av virus och bakterier i öron och mun. Medlet är direktverkande, förebyggande och innehåller vävnadsvänliga egenskaper. Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader.

ECO Horse – 5L ECO Horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. ECO Horse är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen avsköljning. Tillsammans med våra metoder kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

Vizoovet skyddande ögondroppar finns antingen i flaska 10ml eller dospipetter. Framtagen för att skydda det torra ögat, kronisk ögonsjukdom med torra ögon etc. Vizoovet protect är fri från konserveringsmedel och innehåller endast aktiva naturliga substanser. Produkten är kliniskt testad och har visat sig effektiv vid behandling på djur.
ADM Protexin are proud to be members of BETA and are NOPS accredited so you can be assured that all products within the Protexin Equine Premium range are fully compliant.