Posted on

Clematis Princess Red

Att plantera barrotade rosor går enkelt. Oavsett om du planterar din ros i en kruka eller i marken kommer du inom några korta månader att ha vackra blommande rosor att njuta av.Grundgödsla med ca en halv säck förmultnad kogödsel och en näve benmjöl per planta. Mylla ner gödselmedlen ytligt. En väletablerad klematis kan klara sig bra utan extra gödsel. Vårt råd är att varje år tillföra kompost och benmjöl. Det ger jorden en god mullhalt och näring som löser ut i långsam takt. Är jorden mager eller tillväxten svag tillför man kväve i någon snabbverkande form under vår–försommar, t ex Chrysan, blodmjöl. Storblommig klematis har större näringsbehov än småblommiga. Gödsla dessa varje vår med Chrysan eller benmjöl, därtill gärna en giva efter midsommar. Klematis som växer intill träd eller buskar kräver extra omsorg med näring och vatten de första åren. Klematis ska beskäras i samband med plantering vår och sommar, eller – vid höstplantering – våren efter. Korta in till 20 cm. Detta kan kännas hårt men är viktigt för att bygga upp ett kraftigt rotsystem, för att skapa balans mellan rot och ovanjordiska delar och för att få en buskig planta! Vad gäller beskärning åren framöver är det olika beroende på art och sort. I korthet lyder rådet att vår- och försommarblommande klematis inte ska beskäras utom av utrymmesskäl eller om plantan blivit kal och risig (beskärningsgrupp 1). Sorter som blommar på årsskotten dvs sommar–höst beskärs hårt antingen sen höst eller tidig vår (beskärningsgrupp 3). Engelsmännen säger: ”If it blooms before june, don’t prune”! En mer noggrann beskrivning av hur klematis ska beskäras bygger på tre olika beskärningsgrupper. Tag reda på vilken grupp din klematis tillhör (information om detta finns på växtskyltarna på vår klängväxtavdelning) och gör enligt faktaruta på nästa sida. Klematis kan växa i både sol och skugga. I skugglägen är framförallt de småblommiga sorterna lämpliga, i sol och halvskugga kan i stort sett alla klematis odlas. Heta gassiga platser bör undvikas pga risk för torka. Intill en solexponerad husfasad är det ofta varmt, torrt och väldränerat och inte alltid så lämpligt för en klematis. Klematis vill gärna ha ”sval” jord och det kan man skapa genom att plantera en låg eller halvhög perenn framför som skuggar marken. Vill man ha klematis växande i buskar och runt trädstammar måste man provgräva så att man får en planteringsgrop som är stor nog för den att trivas i. Vissa träd har rotsystem som konkurrerar för mycket om vatten och näring, plantera t ex aldrig under björk, lönn och gran.För att lyckas med odling i kruka behövs ett rejält kärl med dräneringshål i botten. Riktvärdet för en kruka till klematis är diameter 30–40 cm och djup 50–60 cm. Använd en bra jord, t ex jord avsedd för kruka/balkonglåda eller rosjord. Grundgödsla med benmjöl eller Chrysan. Växter i kruka är mer utsatta för vinterns kyla än om de är planterade i trädgården. För att inte rötterna ska skadas behöver krukan isoleras. Fodra insidan redan före plantering med t ex liggunderlag (täpp inte till hålet i botten) eller frigolitskivor. Alternativt sätt hela krukan i en större låda med luftig isolering eller bädda in den i bubbelplast. Om krukan inte står under tak bör den skyddas mot väta. Vattna mycket sparsamt eller inte alls under hösten, krukan bör torka upp något innan vinterkylan sätter in. Se även växtrådet ”Fleråriga växter i kruka”.

Att odla ranunkler från knöl kan vara lite knepigt. Men om man följer våra odlingsråd kan man förhoppningsvis få njuta den här undersköna blomman under lång tid på sommaren. Ranunkler är otroligt vackra i buketter och att blanda med andra sommarblommor som..
Hit hör klematis som blommar under vår och tidig sommar (maj och juni) på gammal ved. Vissa kommer även med en andra blomning i augusti och september (remonterar). En generell regel för beskärning av klematis i grupp 2 är: Ju mer gammal ved som skärs bort ju färre blommor får man. Endast döda och svaga grenar putsas bort under våren (vänta tills det går att se skillnad mellan levande och döda grenar). Börja uppifrån och arbeta dig neråt. Vissa sorter i beskärningsgrupp 2 blommar om senare under sommaren och denna andra blomning kommer på årsskotten (de skott som växer ut under sommaren). Dessa klematis kan även klassas och beskäras enligt grupp 3 men då uteblir den tidiga blomningen. För att stimulera tillväxten efter den första blomningen kan man putsa/beskära tillbaka de skott som har blommat under försommaren (sommarbeskärning). OBS! Hård beskärning av en klematis som enbart blommar under vår och tidig sommar resulterar i utebliven blomning det året. Sorter av klematis som har fyllda blommor bildar endast dessa på fjolårsveden och halvfyllda eller enkla blommor på årsskotten.Vi rekommenderar i första hand klematissorter som är härdiga upp till zon V, med några få undantag. Många småblommiga klematis är härdiga, tåliga och särskilt lämpliga för odling i kruka. Sorter i Flammula-, Integrifolia- och Viticella-Grupperna skärs ner helt på senvintern vilket gör dem extra lätthanterliga. Några förslag: Atragene-Gruppen (blommar vår och försommar) t ex ’Ballet Skirt’, ’Blue Tapers’, ’Propertius’. Clematis x diversifolia parmaklematis. Rik, lång blomning (juli–sept). Clematis Flammula-Gruppen ’Rubromarginata’. Rikblommig, med underbar mandeldoft (juli–sept). Integrifolia-Gruppen t ex ’Pretty in Blue’, lång blomning (juni–sept). Clematis viticella, italiensk klematis (juli–sept)

Börja med att doppa krukan i en hink med vatten några minuter så att den blir ordentligt genomfuktad. Gräv en rejäl bädd, minst 40 cm djup och lika bred. Tag bort krukan och sätt ner plantan i gropen så att övre delen av klumpen kommer i nivå med markytan. Fyll på med hälften av jorden och vattna ordentligt (ca 20 l). Fyll på resterande jord – närmast rothalsen gärna sand eller grus – och tryck till försiktigt. Rankorna bryts lätt så hantera plantan varsamt. Planteringsavstånd mellan klematisplantor som ska växa utmed t ex ett plank 1–1,5 m. Klematis som ska växa invid en husvägg eller upp i ett träd bör ha ett avstånd på minst 50 cm till vägg respektive stam.
Se vårt e-handelssortiment för kläng & klätterväxter här. (Observera att produktsortimentet på e-handeln kan skilja sig från den fysiska butiken. Mer finns att handla i vår handelsträdgård.)

Hit hör klematis som har sin huvudblomning under tidig vår på gammal ved (april–maj). Ingen större beskärning krävs, endast torra, döda grenar tas bort under våren (vänta tills det går att se skillnad mellan levande och döda grenar). Generellt kan man säga att dessa klematis inte behöver beskäras. Beskärning kan dock bli nödvändig pga utrymmesskäl eller då plantan blivit kal nedtill eller risig. Då utför man föryngringsbeskärning; alla gamla grenar beskärs hårt, ca 15–30 cm från marknivå, och lämplig tidpunkt för detta är direkt efter huvudblomningen på våren. Då hinner klematisen växa under sommaren och därmed bilda blomanlag till kommande vår. Om man beskär en klematis i denna grupp hårt under vår eller höst resulterar det i en fin buskig växt men att blomningen uteblir kommande vår. Enstaka blommor kan dock visa sig under sensommaren. I klematissläktet finns ett stort antal arter och sorter med en fantastisk variation i blommornas storlek, form och färg. Vanligtvis delar man in dem i stor- och småblommiga och i båda dessa grupper hittar man tidig- och senblommande sorter. De flesta klematis har ett ”klättrande” växtsätt dvs de klänger sig upp med hjälp av omslingrande bladskaft som de krokar runt grenar, spaljéer osv. Någon form av stöd är nödvändigt. Det finns även låga örtartade typer med växtsätt som en vanlig perenn, men i detta växtråd behandlas endast de klättrande sorterna. Klematis har liksom andra kläng- och klätterväxter ett stort användningsområde. Att samplantera den med andra växter är ofta mycket effektfullt, t ex låta en klematis drapera sig över en prydnadsbuske, väva sig in i en klätterros eller smycka en trädstam. Eller sätt ihop två olika klematissorter i en snygg färgkombination eller för att få utdragen blomtid. Att odla klematis i kruka för balkong eller terrass går utmärkt, tips på sorter hittar du i slutet av växtrådet. Fyll en plastkruka med hårt packad planteringsjord. Vattna igenom och lägg luktärtsfröna på ytan och fyll sedan på med ny jord. Täck med plastfilm med hål eller ställ ner krukan i en plastpåse som hålls öppen.Till beskärningsgrupp 3 hör de sorter som blommar på årsskotten. Klematis i denna grupp ska beskäras hårt varje år under höst, senvinter eller tidig vår. Plantan svarar med att producera nya kraftiga skott som blommar rikligt. Beskärs rakt av, 15–30 cm från marknivå.Jorden ska vara mull- och näringsrik, väldränerad och ha ett jorddjup på minst 50 cm. Förbättra såväl sandig som lerig jord med en tredjedel kompost, barkmull eller planteringsjord. Klematis klarar att växa i många jordtyper bara det inte är för torrt. De är med andra ord goda sällskapsväxter åt såväl rosor (som gillar lite mer kalkrikt) som rododendron (som vill ha lägre pHvärde).Tidiga klematis blommar först på fjolårets rankor och sedan på årets nya rankor. De tillhör beskärningsgrupp 2 och putsas bara lätt på våren, annars klipper du bort den första, tidiga blomningen. Läs mer om de olika beskärningsgrupperna här.

Låt din klematis klättra uppför spaljéer och pergolor, låt dem framhäva en vacker sittplats eller använd de senblommande sorterna för att ge rododendron och andra vårbuskar en andra blomning. Att plantera en storblommig klematis är som att ge trädgården ett vackert smycke. De tidigblommande sorterna slår ut i maj eller juni och blommar överdådigt i en månads tid, för att på sensommaren ge ytterligare ett flor. Senblommande klematis förgyller tiden när mycket annat i trädgården blommat över.
Den finns många klassiska storblommiga klematis som är helt fantastiska och borde odlas av fler. Till de tidigblommande hör rosa ’Nelly Moser’ och blå ’The President’. Andra tidiga sorter som blivit favoriter är den fyllda ’Multi Blue’ samt vita ’Miss Bateman’. De stora tidigblommande klematissorterna slår i regel ut i slutet på maj eller början på juni och blommar då överdådigt i ungefär en månads tid. I augusti, september återkommer de ofta med fler blommor, mer eller mindre beroende på sort.Härdigheten varierar inom grupperna, en del räknas som härdiga enbart till zon 2, medan andra klarar zon 3 eller 4. En skyddad växtplats utan stående vinterfukt ökar chansen till övervintring. En klematis vill ha skuggigt och svalt längst ner på stammarna, så skydda gärna med andra växter eller lägg några fina stenar.

För storartad blomning på sensommaren väljer du en klematis ur den storblommiga sena gruppen. Här finns favoriter som ’Jackmanii’ och ’Hagley Hybrid’, men också lite mindre kända som till exempel ’Polish Spirit’ och ’Étoile Violette’. Senblommande klematis blommar på årets nya skott och beskärs därför ned till marken efter blomningen, antingen sent på hösten eller tidigt på våren. Av den här anledningen passar sensommarblommande klematis utmärkt till att klättra i rododendron, forsythia och andra vårblommande buskar som de ger ett andra ”flor” med sina blommor. När rododendronen har sin blomningsperiod är klematisrankorna bortklippta och skymmer dem inte.
En ny typ av tidigblommande klematis är de som har både dubbla blommor och enkla. Den första blomningen består i regel av dubbla blommor och den andra av enkla. En av de bästa av den här typen av remonterande, eller återblommande, klematis är ’Piilu’, en mycket vacker och lättodlad klematis framtagen i Estland.Låt dem klättra uppför spaljéer och pergolor, framhäv en vacker sittplats eller använd senblommande klematis för att ge vårblommande buskar en andra blomning.

Klematis kan växa länge i ett ställe. På vår gård finns några över 40 år gamla klematisplantor som blommar rikligt varje år med måttlig omsorg. Våren är den bästa tiden för plantering men plantor i kruka kan planteras under hela sommaren och hösten. Om man vill ha en större klematisbuske på kortare tid rekommenderar vi att plantera 2-4 plantor på en halv meters avstånd från varandra. Gräv en tillräckligt rymlig planteringsgrop, minst 50x50x50 cm. På så sätt får man ett bättre resultat även vid mindre gynnsam jordmån. Lägg gödselkompost, näringsrik kompostjord eller höstgödsel på botten av planteringsgropen. Rätt planteringsdjup är viktigt för klematisar: plantan ska planteras 5-10 cm djupare än den stod förr. Storblommiga klematisar kan förberedas för vintern på olika sätt. Det enklaste sättet är att klippa ner dem till 10-15 cm, ta bort de gamla skotten från spaljén och rensa bort ogräs. När marken är lätt frusen täcks växtplatsen ca 10-15 cm tjockt med jord, torv eller gödselkompost.Genom att välja rätt klematisarter och -sorter kan man i Estlands klimat uppnå kontinuerlig blomning från mitten av maj till början av november. Rabatten på fotot är planerad just så. I mitten av maj börjar alpklematisarna blomma: ’Konstantin’ , ’Estrella ’ , ’Memm’. I juni-juli är det integrifoliaklematisar som visar sin blomsterprakt: ’Aljonusjka’, ’Arabella’, ’Juuli’, ’Rooguchi’ och även c. tangutica. I juli är det även dags för den storblommiga gruppen: ’Sinililla’, ’Filigree’, ’Ville de Lyon’. Flammulaklematis ’Sweet Summer Love’ som börjar blomma i augusti och sidenklematis ’Paul Farges’ fick inte plats på bilden. Blomsäsongen tar slut när nattemperaturen sjunker till minus 5-7 grader.

Storblommiga klematisar kan planteras både i sol och i halvskugga. Småblommiga vilda klematisar kan planteras i sol eller i halvskugga. De kan även klättra på träd.
In the first summer after planting no fertilizing is necessary, especially when the soil was prepared as required. In a poor soil the clematis will form a stronger root system. In the following years when energy is spent most on vegetative mass, additional feeding should be given. It is advisable to give most of energy in the form of fertilizers 3-5 times in the summer. Complex fertilizers, mostly NPK + trace elements should be given in turns with manure and garden compost. Plants can be watered with liquid manure solution (1:10) or chicken dung solution (1:15). The soil around the stem of the clematis should be kept bare and free from weeds, and an adequate supply of water must be given to keep the soil damp. A mulch of garden compost, well rotted manure or peat is necessary to protect the fleshy roots from the sun. Being a clinging vine, all clematis require supports to cling to.

Klematis kan delas in i två stora grupper: storblommiga och småblommiga klematisar. Storblommiga klematisar är oftast framkorsade hybrider. De småblommiga är för det mesta vilda arter och sorter framkorsade ur dessa.
Different types of supports may be made of wood or iron, different figures can be formed. The clematis can cling to a string or a net, it can also be supported by trees, bushes or shrubs. Clematis without any support, scrambling about on me ground, a bright spot in the lawn, is a fascinating and surprising sight.

Eftersom småblommiga vilda klematisar blommar i maj-juni på fjolårets skott får man inte klippa ner de gamla skotten utan de lämnas kvar på spaljén för att övervintra.Läge: Sol till halvskugga i väldränerad, men fuktig jord. Vill stå med nederdelen i skugga och ovandelen soligt. Gödsla gärna med kogödsel och benmjöl.

Klematis ’Princess Red’ är en japansk hybrid som får mycket söta, klockformade, nickande blommor med härlig doft. Blommorna blir ca 3-3,5 cm i diameter. Vackra fröställningar. Nya skott är ljusgröna, de lite äldre är förvedade, bruna. Gröna blad. Vacker som klättrande på lövträd, pergola eller spalje i nära anslutning till sittplatser eller gångar för att få njuta av de söta små blommorna och dess doft.
Dessa klematis blommar både på fjolårsskotten och på nya årsskott från innevarande år. Om man klipper ner dem för mycket uteblir den nya blomningen och om man inte klipper alls blir den väldigt risig med tiden. Tidigt på våren studerar man grenarna ingående och letar efter friska, gröna knoppar. Du ser alltså efter var det finns ett par gröna knoppar och klipper bort det som är dött och visset direkt över dem. Gallra bort veka skott helt. Det främjar blomningen på de kvarlämnade skotten och stimulerar plantan att skjuta nya skott från basen.De bildar blomknoppar under vår- och försommar, man brukar säga att de blommar på årsskotten. De liknar på det sättet perenner och därför gör man precis som med perenner och klipper ner dem nära marken sent på hösten eller tidig vår. Spara två bladpar (en klipphöjd av ca 20 cm). I denna grupp ingår bl.a. sena, storblommiga-Gruppen, Integrifolia-klematis, Tangutica-klematis, Texemensis-klematis och Viticella-klematis.Klematis tar din till trädgård till nya höjder. Plantera flera sorter med olika blomningstid för att få njuta av de vackra klematis-blommorna hela sommaren. Här får du tips på tidigt och sent blommande klematis.

Efter några år när plantan blir risig och blomningen blir sämre kan man gallra eller beskära den hårdare (föryngringsbeskärning), ända ner till 50-100 cm höjd, för att få den att börja om på nytt. Det gör man strax efter avslutad blomning i juni-juli.

Klematis inom denna grupp har redan blomknoppar när våren kommer. Man brukar säga att de blommar på fjolårsskotten, eftersom de bildar blomknoppar på nya grenar under sommaren året innan. Man beskär inte dessa sorter före blomning, då skulle man skära bort årets blommor. Oftast behövs ingen beskärning alls, men man kan putsa döda eller gamla grenar lätt.Klematis ’Princess Diana’ har tulpanformade, rödrosa blommor. Sorten är kompakt och passar utmärkt att odla i en kruka. Trivs bäst på en varm och skyddad plats. Effektivisera ditt arbetsflöde med vårt förstklassiga digitala filhanteringssystem. Organisera, kontrollera, distribuera och mät allt ditt digitala innehåll. Skapa innehåll som är exklusivt för ditt varumärke genom att ta del av Getty Images globala datadrivna insikter och nätverk med fler än 340 000 skapare.Få tillgång till det bästa från Getty Images med vår enkla abonnemangsplan. Miljontals högkvalitativa bilder och videor samt högkvalitativ musik väntar på dig.

Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha golvshops nyhetsbrev och godkänner att golvshop behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt golvshops integritetspolicy.
Ibland vet man inte namnet på sin klematis, men det finns fortfarande sätt att ta reda på vilken grupp den tillhör. Lägg märke till när klematisen blommar, om det är vår, tidig sommar eller sensommar. Ta kort på blommorna och gärna hela plantan, bildgoogla på clematis (man får fler träffar på det vetenskapliga namnet) + färg (på engelska).Tips: ”If it blooms in june – don’t prune!” Kanske den allra enklaste regeln, som britterna använder och betyder översatt ”Om den blommar i juni – klipp inte!”. Med andra ord har man en vårblommande klematis från grupp 1, som inte behöver trimmas.

Men som sagt, du dödar inte plantan om du skulle beskära vid fel tidpunkt eller bara måste för att spaljén rasat eller väggen behöver målas om. Klematis är förlåtande. De kan tvärtom belöna dig med rikligare blomning när plantan väl är föryngrad genom beskärning.
Om du vet vilken namn din klematis har, är det inte svårt att ta reda på artnamn eller grupp. Nedan är listat vilka beskärningsgrupper de vanligaste arterna hamnar under. Då är det allra enklast att använda beskärningsschemat ovan.När ska man då beskära en klematis? Jo, det avslöjar blomningen. Alla klematis har delats in i tre beskärningsgrupper utifrån tiden när de blommar och var blommorna sitter. Att följa detta enkla schema hjälper dig att beskära så att kommande blomning drabbas så lite som möjligt.På krukväxter (annuella) erbjuder vi garanti som innebär att du som kund ska erhålla en felfri växt som uppfyller de krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet som branschens riktlinjer föreskriver. Garantin gäller i 7 dagar från att varan har hämtats ut.Garantierna ovan gäller inte för skador som uppkommit efter köpet, t.ex. viltskador, vinterskador, övervattning, solskador och inte heller växter planterade i krukor eller lådor eftersom de då är betydligt mer utsatta.

Det är naturligt att växter får nya blad och därmed också tappar blad. Om din växt har några gula eller bruna bland, så innebär det inte att växten är döende eller av dålig kvalitet. Vi rekommenderar att du försiktigt plockar bort dessa blad vid ankomst.
Vi hoppas självklart att dina nya växter ska passa fint där hemma och att du blir nöjd. För oss är det viktigt att du lyckas med dina växter och därför erbjuder vi massa bra hjälp. Vi har ett forum här på webben som heter Fråga Experten, där du kan söka bland frågor som andra kunder har haft – sannolikheten är stor att du hittar svar där. Vår hemsida erbjuder även massor med artiklar som kan ge tips och råd och inspiration.Vi arbetar tätt ihop med våra odlare och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet på våra växter. Det blir allt vanligare att odlare använder nyttodjur (skinnbaggar, nematoder, rovkvalster) för att hålla borta skadedjur istället för att bespruta växter med kemikalier, även kallat biologisk bekämpning. Om du eventuellt skulle få ett nyttodjur på din växt vid leverans, så kan du antingen låta det vara kvar på växten eller plocka bort det.

På fleråriga prydnadsväxter, såsom tex träd, buskar, häckplantor, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar (ej perenner) gäller 1 års växtgaranti som innebär du som kund ska erhålla en felfri växt som uppfyller de krav på sundhet, kvalitet och sortäkthet som branschens riktlinjer föreskriver.
Vi försöker alltid ange växternas ungefärliga mått, men då växter är levande och alla växter är unika så kan måtten och din växts utseende variera något från informationen och fotona på hemsidan.En klematis är perfekt för att växa upp i träd och buskar, en pergola, ett fristående växtstöd, eller en spaljé mot en husvägg, men det finns också mer kompakta sorter som passar för krukor och som marktäckare.

Klematis bör planteras 10 cm djupare ner i marken än vad den stått i krukan. Klipper man ner den till ca 20 cm vid planteringen så förgrenar den sig bättre.Samplantera gärna klematissorter som blommar vid olika tider på säsongen för att förlänga blomningen. Det är också fint att plantera klätterrosor ihop med klematis, då deras olika blomformer skapar vackra kontraster och bladverken blir fylligare tillsammans. Klematis, Clematis, är en våra mest älskade klätterväxter som, inom sitt stora släkte, bjuder på blommor i mängder av färger och former. Därför är det också enkelt att hitta en sort som passar in i trädgården, oavsett vilken stil man har. Bara man hittar en bra växtplats åt sin klematis, och håller den livskraftig med beskärning och lite gödsel varje år, är det lätt att få den att blomma rikligt. En storblommig flerfärgad klematis med strimmor av rosa, vitt och ljusviolett, och en mörk markerad mitt. Blommar både på årsskotten och fjolårsskotten.

En klematis med ett kompakt växtsätt som passar bra för krukor och mindre spaljéer. Får massvis med små ceriserosa tulpanformade blommor under sensommaren.
Slicing through waves at 34 knots, the new Princess F50 delivers the ultimate on-water experience for a flybridge yacht, with an extreme focus on the use of space and dynamic performance. Designed with on-deck living in mind, easy transitioning between exterior and interior invites guests to move seamlessly from indoors to out. Her saloon features a U-shaped sofa and dining table for 6 guests, which can also convert to a comfortable double berth as required, whilst her spacious foredeck boasts a luxurious sunpad, perfect for reclining and relaxing in a secluded bay. Her well-proportioned flybridge features a spacious aft U-shaped seating area, forward L-shaped seating to the portside which converts to a sunbed and twin helm seats. The dual-station instrumentation and latest Volvo-Garmin navigation and control systems enable her to be helmed from both the main deck and flybridge for precision manoeuvring. All in all, an exceptional on-water experience for a compact flybridge yacht.A resin-infused hull delivers on performance with breath-taking agility up to 39 knots with MAN V12’s. When at anchor, peacefulness descends onto her generously appointed deck areas whilst her hydraulic bathing platform and 4.45m tender garage with integrated tender launch system become the perfect base for watersports.

This specification is subject to change. the right is reserved to make changes, without notice, at anytime, in equipment, materials, and specifications. Photos may show some optional equipment.
As of June 2023, the best interest rates for yacht loans typically start around 7.74%. These rates fluctuate with market conditions, inflation, and supply and demand. Borrowers with the highest credit scores and strongest overall financial profiles usually get the best yacht loan rates. The higher your credit score, the lower your interest rate will be. The best yacht interest rates are reserved for the most well qualified borrowers. A well qualified borrower will have an excellent credit score, a history of on-time payments, provable income, consistent employment history, and no recent bankruptcies or foreclosures.Her cavernous main deck saloon with dynamic lines and relaxed seating seamlessly connects to the world outside through full length side windows. Below deck eight guests enjoy four beautifully appointed ensuite cabins all bathed in natural light from elegant hull glazing, with a further twin cabin aft for occasional guests or crew.

The full beam master stateroom is an inviting sanctuary whilst the forward cabin, with large double bed, enjoys the option of scissor berths. Her well-appointed lower saloon can be used as an entertaining space or optionally, converted to an occasional double berth. There is also the option of specifying this area with a third cabin. This exceptional example of craft without compromise, ensures that memorable adventures await.• 149,000Btu chilled water system with outlets in all accommodation areas and incorporating reverse cycle heating with linked windscreen demist system. suitable for tropical conditions (40°C)

• 204,000 Btu chilled water system with outlets in all accommodation areas and incorporating reverse cycle heating with linked windscreen de-mist system. Suitable for tropical conditions (40°C)

• Transom gate leading to bathing platform with foldaway swimming ladder and hot and cold shower (with optional electro-hydraulic raise/lower mechanism)
• Central transom gate leading to bathing platform with electro-hydraulic raise/lower mechanism, foldaway swimming ladder and hot and cold transom showerFrom the moment you step aboard, she impresses. With a grand central access from the hydraulic bathing platform to the cockpit with modular seating and a sociable galley aft arrangement, the V78 is a sanctuary of relaxation and exhilaration.• Automatic/manual override fire extinguishers in engine room with warning system at both helm positions and incorporating engine air vent closure system