Posted on

Dansk Collie Klub

Lång- och korthårig collie skiljer sig bara genom pälslängden. Båda hårlagen förekommer i tre olika färger; Sobel med vita tecken, trefärgad och blue merle. En collie utstrålar stor skönhet, värdighet och fysisk harmoni. Kroppsbyggnaden ger intryck av styrka och rörlighet utan att vara grov eller klumpig. Mankhöjd för hanar är 56–61 cm och tikar 51–56 cm.

Korthårig collie ligger sammantaget på en medelnivå när det gäller skadestatistik, men Collie Eye Anomaly (CEA) och colobom (ögonsjukdomar) och höftledsdysplasi (HD) förekommer. Rasen finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD) för riskområden som alltför små djupt liggande ögon, felställda hörntänder och ängslig mentalitet.
Rasen är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur. Rasklubben arbetar aktivt med mentalitetsfrågor. Bland annat genom projektet Mentalt Sund Collie där ett mentalindex har tagits fram. Mer om mentalindex hittar du på klubbens webbplats. Collie, som i dag finns som lång- respektive korthårig, anses vara skotsk. Var rasen egentligen kom från är okänt. De dyker upp som vallare av de enorma fårhjordar som medföljde härarna under tiden för romarnas invasion av de brittiska öarna. Första gången rasen ställdes ut var 1861 i England. Drottning Victoria var en stor beundrare av collie vilket ökade intresset för de vackra vallhundarna som fashionabla sällskapshundar. Collie är Sveriges första importerade brukshundsras. Rasen blev lanserad som sanitetshund, vilket är föregångare till dagens räddningshund. Korthårig collie är en brukshund som inte bara duger för de klassiska bruksgrenarna som spår, sök och rapport. Rasen tillhör gruppen vallhundar, där hundarna är aktiva och lättlärda och älskar att jobba. Den har visat goda resultat inom bruks, lydnad, agility, viltspår, rallylydnad och som servicehund. Rasen är en populär utställningshund. Det är en mycket allsidig hund som trivs när den får känna sig delaktig i sin ägares närvaro.Det är viktigt för rasen att så många hundar som möjligt blir MH-beskrivna (Mentalbeskrivning Hund). Rasklubben arbetar för att minst 50 procent av varje årskull ska delta på MH-beskrivning för att på så sätt dokumentera och utvärdera rasens mentala status. Rasklubben arbetar aktivt med att sprida kunskap om mentalitet till både uppfödare och valpköpare via sin tidning och webbplats. Arbetet med att förbättra rasens mentalitet är ett prioriterat mål.

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!
DK Ch, N Ch, 3x CACIB, 4x R.CACIB, 8x BOB, 6x BOS, BIS-2 Sweden Collie Club Special Show, BIG-1 & BIG-2 & BIG-3 breeding group, BIG Breeding group with children, Best Winning Show dog of the year 2016 Sweden Collieclub

Grupp 5 FCI-nummer 317 FCI-standard på engelska publicerad 1999-06-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1994-12-20 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-18 KAI NordiskGrupp 1 FCI-nummer 297 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 BORDER COLLIE

Grupp 9 FCI-nummer 227 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 LHASA APSO3 Innehåll Collierasernas historia… 2 Colliens många dygder… 2 Något om standarder… 5 Den perfekta collien… 6 FCI:s standard för långhårig collie, med kommentarer… 7 FCI:s standard för korthårig collie, med kommentarer Slutord Singletracka, illustration Tänder och bett, illustration Anatomi beteckningar Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) Rasspecifika avelsstrategier för collie (RAS) Huvuden, bildserie Huvudprofiler, bildserie Ögon, bildserie Öron, bildserie Proportioner/överlinjer, bildserie Vinklar, bildserie Päls/färger, bildserie Svansar, bildserie Kompendium för kort- & långhårig Collie 1

Grupp 10 FCI-nummer 228 FCI-standard på engelska publicerad 2011-12-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-12-19
Grupp 3 FCI-nummer 86 FCI-standard på engelska publicerad 2012-02-22 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2011-11-10 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-10-01

Grupp 1 FCI-nummer – Originalstandard 1999-05-18 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 LANCASHIRE HEELER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Grupp 6 FCI-nummer 130 Originalstandard 2005-06-09 SKKs Standardkommitté 2005-06-09 DREVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Grupp 5 FCI-nummer – Originalstandard 1993-08-30 SKKs Standardkommitté 1993-08-30 SVENSK VIT ÄLGHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben
Grupp 1 FCI-nummer 332 FCI-standard på tyska publicerad 1999-09-03 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1999-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-19 CESKOSLOVENSKÝ

Grupp 1 FCI-nummer 293 FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-11 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13Grupp 8 FCI-nummer 126 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 WELSH SPRINGER

Grupp 3 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Australian National Kennel Council 2015-11-18 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-03-07 TENTERFIELD TERRIER Nordisk Kennel
Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2011-11-29Grupp 6 FCI-nummer – Ej erkänd av FCI Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 1995-11-30 GOTLANDSSTÖVARE Foto: Åsa Lindholm Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands NorskGRUPP 9 (Tibetan Spaniel) FCI 231 C 1987-06-24 STANDARD FÖR TIBETANSK SPANIEL SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 1994-11-22-e ä URSPRUNGSLAND: Tibet HEMLAND: England OMRÅDE: Sällskapshund BAKGRUND/ ÄNDAMÅL: Tibetansk

Grupp 1 FCI-nummer 88 Originalstandard 1987-06-27 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 1997-09-02 SHETLAND SHEEPDOG (Shetland Sheepdog) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag
48 Proportioner/överlinjer Korrekta proportioner/överlinje. Korrekta proportioner/ överlinje. Korrekta proportioner/överlinje. Schäfersiluett, stel front. Felaktig överlinje, för välvd över korset. Samtidigt är korset stelt och stelt sluttande. och sluttande. För lång. För kort. 48 Kompendium för kort & långhårig Collie 46 Kompendium för kort- & långhårig Collie51 Svansar FOTO MANGLER Acceptabel svansföring, kort och brant kors. Den första delen av svansen bärs i nivå med ryggens förlängning. Bara svanstippen är högre än rygglinjen, vilket är korrekt, då svansen ska ha en en uppåtböjd tipp. Här är det lite mer än svanstippen, som bärs över rygglinjen. Något hög svansföring. Svansföringen är lite hög helt inifrån svansroten, vilket man kan acceptera. Helt oacceptabel svansföring. Helt oacceptabel svansföring. Helt oacceptabel upprullad svans. Kompendium för kort- & långhårig Collie 49

Grupp 1 FCI-nummer 271 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-07-14 BEARDED COLLIE
Grupp 2 FCI-nummer 157 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 BULLMASTIFF

Grupp 6 FCI-nummer 294 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-09-29 OTTERHOUND
Grupp 7 FCI-nummer 320 FCI-standard på tyska publicerad 1996-07-24 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1995-01-06 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-10-09 Grupp 5 FCI-nummer – Interimistisk standard HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto 41 Om raserna i grupp 1 Gruppen omfattar flera arbetande hundraser, för vilka sundhet och vitalitet i beteende och rörelseförmåga är särskilt viktig. Rörelser ska därför bedömas med stor omsorg om kapacitet, sundhet och rastyp. Diskvalificerande Diskvalificerande bett bett där där hörntänderna hörntänderna går går på på insi insidan. I gruppen finns såväl molossoida som kondrodystrofa raser. Här finns även raser som har problem med överdriven skygghet och otillgänglighet. Kraftig rädsla eller skygghet är aldrig önskvärt. Vid aggressivt beteende eller tydligt flyktbeteende ska hunden tilldelas disqualified. Mycket Mycket smalt smalt bett, bett, prisnedsättande. prisnedsättande. SRD för collie I rasen förekommer riskområden som: Text inom citationstecken återger standardtexten. 1. Käkar och tänder: Smal underkäke kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen. Underkäken skall vara stark och väl markerad. 2. Ögon: Alltför små, djupt liggande ögon. Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) mandelformade. För information, se Appendix 3. skk.se/globalassets/dokument/utstallning/sarskilda_rasspecifika_domaranvisningar-a7.pdf 3. Uppförande/karaktär (mentalitet): Ängslighet och otillgänglighet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas underkäke, bett, ögon liksom också mentaliteten. Standarden lyder; Collie är gladlynt och vänlig, aldrig nervös eller aggressiv. Mycket djupt liggande ögon. Collie är en brittisk ras som inte har några diskvalificerande punkter i standarden förutom aggressiv eller extremt skygg. Men om man anser att ögat är osunt, t ex mycket djupt liggande ögon kan diskvalificerande pris ges. Kompendium för kort- & långhårig Collie 39

Grupp 3 FCI-nummer 74 FCI-standard på engelska publicerad 2009-05-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-09-29 SEALYHAMTERRIERGrupp 10 FCI-nummer 269 Originalstandard 2000-10-25 FCI-Standard 2000-11-29; engelska SKKs Standardkommitté 2001-12-06 SALUKI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel

44 Huvuden Svag underkäke och fallande noslinje, droppnos. Korrekt huvud. Two piece head (bred och djup bakskalle + tunt förhuvud), huvudets överlinjer är inte parallella. Brett flat stop. Nospartiet är är kantigt. Sheltietyp huvudet är är kort och trekantigt, no- nospartiet spetsigt och och insjunket under ögonen. 4 Bakhuvudet är för djupt, öronen för brett ansatta, ögonen lite för runda. 42 Kompendium för kort- & långhårig Collie
Grupp 8 FCI-nummer 314 Originalstandard 1989-03-10 FCI-Standard 1990-01-31; engelska SKKs Standardkommitté 1995-09-12 KOOIKERHONDJE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Grupp 6 FCI-nummer 30 FCI-standard på franska publicerad 1997-04-18 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1964-10-19 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2012-12-19 PORCELAINE Nordisk

Grupp 3 FCI-nummer 339 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 PARSON RUSSELL
Grupp 3 FCI-nummer 7 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-02-09 AIREDALETERRIERGrupp 8 FCI-nummer 111 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 GOLDEN RETRIEVER

45 Huvudprofiler Huvudets överlinjer är inte parallella, möts i en knäck. Helt sublimt. Huvudet nästan utan stop. Det lilla stop som finns är inte korrekt placerat. Svag underkäke, parallella överlinjer men bakhuvudet är för djupt. Huvud helt utan stop. Stop för djupt. Huvudets överlinjer är inte parallella, lösa läppar. 4 Kompendium för kort- & långhårig Collie 43

Grupp 10 FCI-nummer 158 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 GREYHOUND

Grupp 3 FCI-nummer 76 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-01-20; engelska SKKs Standardkommitté 2003-04-25 STAFFORDSHIRE BULLTERRIER (Staffordshire Bull Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk KennelGrupp 9 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av RKF 2010-11-24 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-12-19 RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA (Svensk översättning av rasnamnet: ryskGrupp 7 FCI-nummer 108 FCI-standard på franska publicerad 1998-09-25 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1964-10-30 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-10-1239 Anatomi beteckningar 1. Underkäke/haka Underjaw 2. Nostryffel Nose 3. Nosparti Muzzle 4. Stop Stop 5. Skalle Skull 6. Nackknöl Occiput 7. Öron Ear 8. Nackböjning Arch of Neck 9. Nacke/hals Neck 10. Manke Withers 11. Rygg Back 12. Länd Loin 13. Höftbenskam Hip bone 14. Kors Croup 15. Svansansättning Set of Tail 16. Svans Tail 17. Överben/lår Upper thigh 18. Knäled Stifle joint 19. Underben Second thigh 20. Hasled Hock 21. Baktass Hind foot 22. Flank Flank 23. Bröstkorg Rib cage 24. Armbåge Elbow 25. Underarm Forearm 26. Mellanhand Pastern 27. Framtass Front foot 28. Förbröst Brisket/forechest 29. Överarm Upper arm 30. Bröstbensknapp Point of shoulder 31. Skuldra Shoulder Kompendium för kort- & långhårig Collie 37Grupp 2 FCI-nummer 335 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-09 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 SREDNEASIATSKAJA

Grupp 7 FCI-nummer 1 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-09-14 POINTER Nordisk
43 Exteriör Nulägesbeskrivning Aktuell status: Collierasernas exteriör behöver förbättras då den på flera punkter avviker från standarden. I SRD nämns bettproblem pga smal underkäke och därmed felställda hörntänder, som biter upp i gommen, ögonproblem pga för små, djupt liggande ögon, samt ängslighet och otillgänglighet som prioriterade riskområden för rasen. I exteriörbeskrivningsprotokoll syns förutom dessa fel knappa vinklar fram och bak vilket stör funktionen i en arbetande ras. Mål exteriör Kortsiktighet: Att få minst 50 % av varje kull officiellt utställd. Att öka andelen exteriörbeskrivna hundar. Långsiktighet: Att andelen exteriörbeskrivna hundar ska nå 20 % Strategi: Sporra Lokala Aktivitetsområden att arrangera fler exteriörbeskrivningar och att införa exteriördiplom. Redovisa utfallet gällande exteriörbeskrivningar på hemsidan, Facebook samt vid olika möten. Exteriöra överdrifter SRD: I rasen förekommer bettproblem pga. smal underkäke och därmed felställda hörntänder, som biter upp i gommen, ögonproblem pga för små, djupt liggande ögon. Därför skall särskild uppmärksamhet ägnas underkäke, bett, tänder och ögon. Även mentaliteten ska värderas, och hundar som uppvisar rädslor vid hantering ska inte premieras. Erfarenheter exteriörbeskrivningsprotokoll Genom att systematiskt gå igenom alla exteriörprotokoll kan man se att rasen har vissa problem som man behöver beakta. Förenklad hjälp till det viktigaste vid den exteriöra bedömningen av collie: Proportioner för långa i förhållanden till höjden. Vinklar dåliga vinklar runt om, höga haser. Fronten branta skulder- och överarmsvinklar med dåligt utvecklade framställ. Huvudet felplacerade stop som är svagt markerat, tunna underkäkar och snipigt nosparti. Öron brett ansatta öron, tunga öron. Ögon ljusa, för små, för djupt liggande. Rasklubben önskar att vid bedömning ska större hänsyn tas till mentalitet. Standarden talar om en mycket vacker hund, som framträder med opåverkad värdighet. Allt på den ska vara i harmoni med helheten. Kompendium för kort- & långhårig Collie 41 Grupp 7 FCI-nummer 6 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-09-14 GORDONSETTER Grupp 1 FCI-nummer 38 FCI-standard på engelska publicerad 2010-05-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 WELSH CORGIGrupp 1 FCI-nummer 347 Originalstandard 2002-11-26 FCI-Standard 2002-12-18; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 VIT HERDEHUND (Berger blanc suisse) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub HundaræktarfélagGrupp 7 FCI-nummer 2 Originalstandard 1987-06-14 FCI-Standard 1987-06-14; engelska SKKs Standardkommitté 1995-06-20, ändrad 2004-09-01 ENGELSK SETTER (English Setter) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Grupp 1 FCI-nummer 38 FCI-standard på engelska publicerad 2010-05-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-12-22 WELSH CORGI Grupp 5 FCI-nummer 262 Originalstandard 1987 FCI-Standard 1999-06-16; engelska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 JAPANSK SPETS (Nihon Supittsu) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Grupp 5 FCI-nummer 189 FCI-standard på engelska publicerad 2016-10-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2016-09-30 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2017-09-13
Grupp 6 FCI-nummer 267 Originalstandard 1997-09-18 SKKs Standardkommitté 1999-01-13 HALDENSTÖVARE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska KennelklubbenGrupp 8 FCI-nummer 121 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-07-14 FLATCOATED

Grupp 1 FCI-nummer 38 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WELSH CORGI CARDIGAN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands47 Öron Helt perfekta öron. Lägg märke till hur örat avslutar överlinjen på ett ett vackert sätt. Mycket stora oeleganta öron allt för mycket vikta. Allt för stora och dominerande öron, som är för brett ansatta, för mycket vikta och för tungt burna. Oacceptabelt brett ansatta, för mycket vikta och tungt burna öron. Allt för brett ansatta och tungt vikta öron. Lätta öron, som inte är tillräckligt vikta, spår av tyngder på öronen (örontopparna verkar feta). 4 Kompendium för kort- & långhårig Collie 4549 Vinklar FOTO MANGLER Dåligt bakställ, ingen hasvinkel., stel fram. Korrekt front, korrekt överlinje och bakställ. För stel och kort överarm, bättre vinklad bak. Höga hasor, tunn benstomme. Svag hasled/övervinklad. Höga hasor, hastrång/kohasig. 4 Kompendium för kort- & långhårig Collie 47

Grupp 1 FCI-nummer 252 Originalstandard 1988-06-08 FCI-Standard 1997-07-14; engelska SKKs Standardkommitté 2000-11-07 POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag
Grupp 2 FCI-nummer 45 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 BERNER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Grupp 6 FCI-nummer 31 FCI-standard på franska publicerad 1998-02-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-01-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 PETIT BLEU DE
Grupp 10 FCI-nummer 162 FCI-standard på engelska publicerad 2007-05-14 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2007-03-06 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-03-03 WHIPPET Nordisk

Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 AMERICAN STAFFORDSHIRE
Grupp 6 FCI-nummer 161 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-01-29Grupp 3 FCI-nummer 85 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21 Grupp 9 FCI-nummer 209 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 TIBETANSK TERRIER Raskompendium för Hälleforshund Svenska Älghundklubben Denna publikation är tänkt som ett hjälpmedel för auktoriserade domare som dömer Hälleforshund på utställning. Den är också tänkt att användas vidGrupp 3 FCI-nummer 73 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-10 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-09-29 SKOTSK TERRIERGrupp 9 FCI-nummer 140 FCI-standard på engelska publicerad 2009-09-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 BOSTONTERRIERGrupp 8 FCI-nummer 125 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 ENGELSK SPRINGERGrupp 5 FCI-nummer 291 Originalstandard 1994-01-06 FCI-Standard 1994-01-06; tyska SKKs Standardkommitté 1997-02-19 EURASIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel

Grupp 6 FCI-nummer 159 FCI-standard på engelska publicerad 2009-06-03 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-29 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 FOXHOUND (Rasnamn
Grupp 8 FCI-nummer 111 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1999-01-29; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 GOLDEN RETRIEVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands NorskGrupp 3 FCI-nummer 341 FCI-standard på spanska publicerad 2007-06-06 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2007-05-21 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-05-12 TERRIER BRASILEIRO Grupp 5 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Dansk Kennel Klub i november 2003 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2012-12-19 DANSK SPIDS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Grupp 1 FCI-nummer 293 Originalstandard 1989-09-11 FCI-Standard 1997-04-21; engelska SKKs Standardkommitté 2001-09-26, ändrad 2006-08-21 AUSTRALIAN KELPIE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Grupp 5 FCI-nummer 276 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Centralstyrelse 2009-02-05 NORRBOTTENSPETS
Grupp 7 FCI-nummer 224 FCI-standard på engelska publicerad 2003-05-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2003-03-25 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-03-23 STANDARD FÖR

Raskompendium PARSON RUSSELL TERRIER Rasklubb inom Svenska Kennelklubben En kortfattad historik Kyrkohereden (parson) John (Jack) Russell (1795-1889). En kortfattad historik Trump. En kortfattad historik
Grupp 6 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av SKKs Centralstyrelse 2017-02-03 GOTLANDSSTÖVARE Foto: Åsa Lindholm Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub SvenskaGrupp 5 FCI-nummer 135 FCI-standard på engelska publicerad 2012-02-22 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2011-11-10 Översättning fastställd av SKKs Centralstyrelse 2011-02-16 SVENSK LAPPHUND