Posted on

De Brukas Av Fältherrar

Users of the database are warned that some records may include language or terminology dating from the 19th and 20th centuries which depicted people in ways that are obsolete and/or offensive. We are conscious that the inclusion of such terminology is problematic. As an institution, we have chosen to include this historic information in our database because it is part of the documentation for the object, photograph, or archival item. Where known, objects associated with, or photographs depicting, ritual or ceremonial activity have been hidden in the publicly accessible database as there may be restrictions relating to the age, gender, initiation and ceremonial status or clan of the person who may see them. The database may also include the names of deceased persons, which could cause sadness or distress, particularly to relatives of these people.3 En indiansk patronväska, som de hava vid sidan i fält att förvara krut. och kulor uti., De små strängar som hänga vid denna och pipan kallas av indianerna wampum, vilka. ej allenast nyttjas som ornamenter på deras kläder utan även i längre strängar frecdsfördrager. Då de under deras tal lämnas till bekräftelse av sanningen vid varje periods slut å ömse sidor, och ingen fred kan slutas utan att dessa. å ömse sidor utväxlas. Ju viktigare ärendet anses, ju flera och bredare är dessa strängar som utdelas. De äro därför i handel och vandel med indianerna såsom gångbart mynt och förfärdigas nu mest av europeer av ….skal. Indianerna ha av dessa, wampun alltid, liggande ett stort förråd, att de under krigstid ej må sakna dem. Detta patronkök. fick jag av en indiansk agent och överste vid namn Croghan.de fientligas huvud; brukas dock numera mindre än i forntiden, ehuru ingen fältherre finnes, som icke i krigstid bär den vid sidan. De göras bättre och sämre och av det slag, som medföljer, nyttjar endast de indianske konungar å fransyska sidan. De son åter givas å engelska sidan äro annorlunda gjorda. Den medföljande blev tagen i en batalj som en general Bouguet höll med indianerna nära intill fästningen Pitsbourg på gränsen av Pensylvanien därest de senare, som omgivit fästningen bleve totaliter slagna av en överste Armstrong och tillhörde en av deras sachema eller anförare.. Jag fick honom av samma överste vid ett besök i staden Carl? Isle, därest han bodde.Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar). SO-rummets texter får däremot inte (utan tillstånd från oss) användas fritt som redaktionellt material på andra webbplatser utanför SO-rummet. Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas. Kontakta oss om du har frågor.Avsnitt (58 min) i radioprogrammet P3 Historia som här handlar om Toussaint Louverture och den haitiska slavrevolutionen. På kaffe- och sockerplantagerna i den franska kolonin Saint Domingue – dagens Haiti – exploateras hundratusentals slavar. Men motståndet gror och år 1791 inleds världshistoriens största slavrevolt.

Genom historien har de stora fältherrarna varit mycket olika sinsemellan. Samma kan sägas om deras uppdrag och mål som påverkats över tid av tekniska uppfinningar och nya sociala och politiska förhållanden.
Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Karl XII:s general Magnus Stenbock. Hela livet kämpade han för att återupprätta släktens solkade krigarära. Med mod och brutal hänsynslöshet ledde Magnus Stenbock sina trupper till en rad segrar. Men han gjorde Karl XII besviken, och slutade sina dagar i förnedrande fångenskap.Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om Sovjetunionens mest berömde fältherre under andra världskriget – Georgij Zjuko. Fruktad och beundrad. Därefter blev han undanskuffad och ignorerad. Nu är Stalins främste marskalk, Georgij K Zjukov, åter en hyllad hjälte i det nya Ryssland.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet.
På SO-rummet hittar du en rad olika fältherrar – från erövrande krigare till försiktiga karriärsoldater, från kungliga härskare till vanliga medborgare.

Avsnitt (56 min) i radioprogrammet P3 Historia som här handlar om Vlad III Dracula, Drakens son från Transsylvanien som stått modell för fiktionens svartklädda vampyr. Men verklighetens Dracula satte inte tänderna i sina sprattlande offers halspulsådror – utan spetsade dem levande på vässade pålar.För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

Att föra befäl över en armé har alltid, i alla situationer genom historien, varit en svår och komplicerad uppgift. Vid sidan av att genomföra själva krigshandlingen måste en militär befälhavare träna och se till soldaterna, djuren och maskinerna samt upprätthålla moralen i armén. Viktigt är också att få fram och ta del av underrättelser innan planeringen av en militär operation, och upprätta effektiva förbindelser och kommunikationer med underlydande befäl.
Ända fram till en bit in på 1800-talet kunde en fältherre som befann sig strax bakom stridslinjerna – med hjälp av en kikare – få en överblick över slagfältet. Men i takt med att arméerna blev allt större, vapnen effektivare och nya kommunikationer (som radio och telefon) togs i bruk, tvingades befälhavaren allt längre bort från stridens hetta. Nästa dag var armén framme vid Narva, och Karl fattade omedelbart sitt våghalsiga beslut: Vi anfaller! Framryckningen kom igång på eftermiddagen och slaget utvecklade sig snabbt till en katastrof för den till numerären överlägsna ryska armén. På natten kapitulerade ryssarna, och deras förluster har uppskattats till uppåt 9 000 man i stupade och sårade. Den unge Karl XII lämnade Sverige på morgonen den 1 oktober 1700. Han skulle bli borta länge, mycket länge. Han kom inte tillbaka förrän femton år senare, den 13 december 1715. Under alla de åren pågick stora nordiska kriget – krigslyckan blev allt sämre, pestepidemier och missväxt gjorde livet för de plågade medborgarna allt svårare, rikets ekonomi försvagades allt mer. Och hela tiden styrdes Karl XII sitt sönderfallande rike per korrespondens – hundratals mil hemifrån.År 1697 dog Karl XI i magcancer, bara 42 år gammal. Han efterträddes av sin son Karl, som bara var 15 år gammal då han besteg tronen och blev enväldig kung. Han hade mist sin mor Ulrika Eleonora redan fyra år tidigare. Och nu var den skygge och blyge tonårspojken föräldralös och dessutom enväldig kung i en av Europas stormakter.

Det kändes tryggt att ha en armé och en flotta som fanns färdig redan i fredstid och som kunde ställas på krigsfot på mycket kort tid när orosmolnen tornade upp sig vid horisonterna både i öster och söder. Sverige var väl rustat för krig när Karl XII kröntes till kung: den karolinska armén var välutbildad och välorganiserad, och kunde mobiliseras med kort varsel; export och näringsliv fungerade; finanserna var i god ordning; riket var självförsörjande när det gällde krigsmateriel.
Källor: Riksregistr., RA. — Bidrag till Finlands historia, utg. af R. Hausen, 1, 3—4 (1881—83, 1904, 12); Hist. handl., 3, 13, 20 (1863, 92, 1905); Handl. rör. Skandinaviens historia, 3, 4 (1817); Handl. till belysande af Finlands kamerala förhållanden på 1500-talet, utg. af K. Grotenfelt, 2 (1899); Handl. till upplysning af Finlands häfder, utg. af A. I. Arwidsson, 1 (1846) o. följ.; Jakob Teits klagomålsregister emot adeln i Finland år 1555—1556, utgw af K. Grotenfelt (1894); Kon. Gustaf I:s registratur, 7 (1877) o. följ.; Sv. riksdagsakter, 1, 2 (1887—99). — J. A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523—1630, 1—4 (1917—23); K. A. Bomansson, Hertig Johan och hans tid (1862); W. G. Lagus, Undersökningar om finska adelns gods och ätter (1860); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909); M. G. Schybergson, Finlands historia, 1 (1903); A. Stille, De ledande idéerna i krigföringen i Norden 1563—1570 (1918); Eric Jörannsson Tegel, Konung Erics den XIV:s historia (1751); G. O. F. Westling, Det nordiska sjuårskrigets historia, 1 (Hist. bibliotek, 6, 1879). — Se i övrigt: K. Blomstedt, Henrik Klaunpoika Horn, 1 (1921).Bokus har sålt böcker online sedan 1997. I utbudet på över 10 miljoner böcker hittar du både fysiska och digitala böcker till låga priser. Läs hur du vill – på papper, på skärm eller streama i Bokus Play – abonnemanget för ljudböcker och e-böcker. Vi klimatkompenserar alla kundfrakter genom Vi-skogen.

”Men deras fröjd ej bliver lång”, skriver Martin Luther i Sv.ps. 237. Jesus Krist, Herren Gud, ”står med oss” förklarar han. Än har vi kvar i vår psalmbok kraftfullt trosvissa psalmer från reformationstiden och det följande århundradet att läsa och sjunga. Låt oss bedja, tro och lita på Herrens hjälp mot tidsandans medlöpare! Han är starkare än allt.