Posted on

Diskbuktning Ländrygg övningar

Vila kan ganska fort göra att musklerna blir svagare och fungerar sämre. Det tar längre tid för ryggbesvär att gå över om du ligger och vilar mer än vanligt.Du kan använda vanliga receptfria läkemedel vid tillfällig smärta för att kunna sova bättre och röra dig ordentligt. Det är bra att ta värktabletterna under en begränsad tid. Det kan vara en till två veckor eller kortare tid om besvären går över fortare. Syftet med behandlingen är att göra det möjligt för dig att röra på dig och att leva som vanligt, så långt det går.

Ryggraden är uppbyggd av kotor som ligger ovanpå varandra. Mellan kotorna ligger skivor av brosk som kallas diskar. Diskarna fungerar som stötdämpare och bidrar till att det finns en viss rörlighet mellan kotorna. På båda sidor av kotorna finns facettleder. De binder ihop ryggradens kotor med varandra och bidrar också till stabilitet och rörlighet. Kotorna hålls samman av ledband och muskler.

När värken känns i ryggen får du en ökad spänning i musklerna kring det område som gör ont. Spänningen är muskelkramp. Detta kan göra att det gör ännu mer ont. Du kan få en så kraftig muskelkramp att ryggen ser sned ut. Då kan det vara svårt att gå, sitta eller ligga. Smärtan och krampen sitter oftast kvar i några dagar eller upp till en vecka.
En undersökning med röntgen kan vara viktig om dina besvär tyder på att det kan finnas en allvarlig sjukdom som påverkar ryggen. Undersökningar med röntgen ger oftast inga tydliga svar om det gäller ryggbesvär som pågår under några veckor och som går över av sig själv.Att ha ont i ryggen är mycket vanligt. Värken finns oftast i nedre delen av ryggen, som brukar kallas ländryggen. En del får också ont i bröstryggen. För det mesta går värken över av sig själv, men ibland kan du behöva behandling.

Hur du mår och hur du uppfattar smärtan har stor betydelse för hur du hanterar din situation. Det bästa är om du får hjälp med både rörelseträning, läkemedel som ger bra lindring och smärthantering.
Att ha ont kan påverka din fysiska och psykiska prestationsförmåga. Det kan också påverka din sömn och ditt sexliv. Det kan göra att du mår sämre och att du blir nedstämd. En del kan också få en känsla av hopplöshet.Ibland får du fylla i särskilda frågeformulär. Det gäller oftast för dig som har haft ryggbesvär som inte gått över under en lång tid. Frågeformulären kan ge vårdpersonalen större förståelse för hur besvären påverkar ditt liv.

Det är viktigt att du försöker beskriva hur ryggvärken har påverkat dina vardagsaktiviteter och hur du själv upplever dina ryggbesvär. Därför får du också svara på följande frågor:

Du kan även få manuell behandling. Det betyder att du får behandling som utförs med händerna. Men den viktigaste delen i behandlingen är träning och fysisk aktivitet. Fysioterapeuten, naprapaten eller kiropraktorn provar ut ett träningsprogram som är anpassat för dig. Du kan även få hjälp med att komma igång. Därefter får du fortsätta med träningsprogrammet på egen hand.
Vid besvär som inte går över utan finns kvar under en längre tid kan det däremot vara bra att göra en undersökning med röntgen. Det är framför allt bra för att se att det inte finns någon allvarlig sjukdom i skelettet.Diskbråck innebär att en av ryggradens diskar har brustit och buktar in mot ryggradskanalen. Det är vanligt och gör oftast inte ont. Men om disken trycker mot ryggmärgen eller nervrötterna, kan det hända att du får ont i ryggen eller att du får ischias, som är en strålande smärta i benet. I sällsynta fall kan diskbråck ge domningar i underlivet. Då kan du få svårt att hålla dig när du behöver kissa eller bajsa. Det är då viktigt att söka vård direkt. Receptfria värktabletter kan underlätta om du har så ont att du har svårt att röra dig. Värktabletter kan också behövas om du har svårt att sova på grund av värken. Det finns ett samband mellan ont i ryggen och vissa arbetsställningar. Du som arbetar i någon av följande arbetsställningar har risk att få ont i ryggen:

Undvik att sitta i låga soffor och stolar. Du som har svårt att ta dig upp ur sängen kan pröva att först rulla över på sidan. Sedan svänger du benen över sängkanten för att till sist ta dig upp genom att skjuta ifrån med händerna på huvudsidan.
Ryggen förändras när du blir äldre. Med åldern får till exempel lederna ofta tunnare brosk. Det kallas för broskförslitning eller artros. Benet i ledernas kanter blir då kraftigare. Även kotornas kanter blir med åren knöligare. Det kallas spondylos. Diskarna åldras också och blir tunnare och sjunker ihop.

Du som har haft ont i ryggen i mer än tre månader kan ha rätt till så kallad multimodal smärtbehandling. Då får du behandling med olika metoder samtidigt för att lindra besvären. Behandlingen pågår i ett par månader och du får ofta träffa både fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare och kurator eller psykolog under den tiden. Bland annat ingår föreläsningar om hur du kan hantera smärta och stress. Du får också enskilda samtal om din situation. Du får även prova olika träningsformer för att hitta något som passar, och kan få övningar att göra hemma. Det vanligaste är att värken kommer från spänningar i musklerna. Men ibland kommer värken från skelettet. Ibland kan ont i bröstryggen komma från lungorna eller hjärtat. Det kan till exempel vara vid hjärtinfarkt, kärlkramp eller en blodpropp i lungan. Många undersökningar har gjorts kring arbete med andra typer av kroppshållningar och ont i ryggen, men resultaten är inte entydiga. Ryggont är vanligt i alla åldrar, även hos människor som inte har tunga eller ryggbelastande arbeten och hos arbetslösa.Du som har ont i bröstryggen har ofta ont mellan skulderbladen. Det är vanligt att ha de här symtomen om du har ont i bröstryggen som kommer från muskler och skelett:

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.
Smärta i ländryggen kommer oftast troligen från diskarna och facettlederna. Det kan till exempel vara åldersförändringar i diskarna och facettlederna. De kan bli slitna eller inflammerade.Ibland kan en operation hjälpa. Ett diskbråck som trycker på en nervrot och ger ischias kan till exempel bli bra efter en operation. Men de flesta diskbråck går tillbaka efter en tid. Därför kan det vara klokt att vänta med operation i några månader.

Vad kan man göra åt Diskbuktning?
En Kiropraktor kan hjälpa till att stabilisera lederna runt skadan, så att du får så mycket rörlighet som möjligt. Fysioterapeuten kan hjälpa dig med rehabiliteringsträning samt arbeta med den nervsmärta som ofta kan finnas kvar även efter att disken har läkt.
Att ha ont kan även skapa oro och tankar om att det är något allvarligt fel. Då blir det oftast svårare att hantera värken. Det är då viktigt att du får hjälp med att bli av med din oro. Berätta för en läkare om din oro och att du vill få hjälp med att hantera den.Med åldern förändras ryggen och diskarna i ryggraden sjunker i höjd. Ibland kan dessa förändringar ses redan i när man är mellan 20 och 30 år. Dessa förändringar är vanliga även hos människor utan ryggbesvär.Försök att röra på dig som vanligt. Du kan till exempel gå promenader. Du kan också träna hemma. Det är bra med övningar som tränar ryggmuskler och magmuskler. Det gäller så länge övningarna inte gör att det gör mer ont. Simma fungerar ofta bra, särskilt ryggsim.

Försök att bli medveten om hur du står och sitter på din arbetsplats. Kanske behöver du göra någon förändring så att ryggen avlastas mer. Du som har ett sittande arbete kan till exempel behöva ett höj- och sänkbart bord. Det kan göra det lättare att klara av arbetet.Smärtstillande läkemedel hjälper ibland inte vid besvär som pågår under en längre tid. Det kan finnas risk för biverkningar och beroende av läkemedel om du använder starka smärtstillande läkemedel under lång tid. Prata med en läkare om vilka läkemedel som är lämpliga för dina ryggbesvär.

Här kan du läsa om hur du på ett enkelt sätt kan träna och öka din fysiska aktivitet i vardagen. Du kan till exempel läsa om hur du tränar när du ligger i en säng. Du kan också se filmer som visar träningsprogram som du kan göra i ditt hem. Här kan du också läsa om ergonomi och om fysisk aktivitet på recept, FaR.
Det kan vara skönt att ligga ner och vila med en kudde under svanken och benen upplagda på en pall. Det kan också vara skönt att ha stöd för svanken när du sitter, till exempel en ihoprullad handduk eller kudde.En läkare kan även ge dig personligt anpassade råd om receptbelagda smärtstillande läkemedel och hur de används på bästa sätt. Läkemedel som får musklerna att slappna av kan till exempel fungera om du har akuta besvär. Sådana läkemedel ska användas med försiktighet och endast under en begränsad period eftersom det finns risk för beroende.

Den vanligaste formen av ryggbesvär är att det gör ont i nedre delen av ryggen. Den delen brukar kallas ländryggen. Du kan också få ont högre upp, i det som kallas bröstryggen.Muskler och senor gör att vi kan röra på oss och att viktiga organ i kroppen kan fungera. Musklerna ger stöd till skelettet och skyddar inre organ. I musklerna bildas också värme som hjälper till att hålla kroppstemperaturen på en lagom nivå.

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.
Kroppen har system som kan göra att du får mindre ont. Bland annat med hjälp av så kallade endorfiner. Endorfiner är morfinliknande ämnen som finns i våra kroppar. Mängden endorfiner i din kropp ökar när du rör på dig och minskar när du vilar eller är stilla. Läs mer om rörelse.Det finns flera olika övningar som är anpassade för tillfälliga ryggbesvär som kommit plötsligt. Det finns inga vetenskapliga bevis för att de övningarna är bättre än om du bara rör dig som vanligt.Relationen till anhöriga och arbetskamrater kan påverkas. Det kan bero på att du inte längre klarar av att ta hand om vanliga uppgifter hemma och på jobbet. Det kan också bero på grund av att du mår psykiskt sämre av värken.

Du kan få psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT. Då får du hjälp av till exempel en psykolog. Då kan du enskilt eller i grupp lära dig mer om hur du kan leva ett bra liv trots att du har ont i ryggen. Under behandlingen får du arbeta med dina tankar, föreställningar och beteende när du har ont. Du får hjälp att ställa rimliga krav på din kropp, att våga röra dig utan att vara rädd och att minska de negativa tankarna. Ofta består behandlingen av en serie samtal med praktiska uppgifter att utföra mellan träffarna.
Det finns inget klart samband mellan dessa åldersförändringar och ont i ryggen. Du kan ha mycket förändringar på röntgenbilden utan att ha besvär och du kan ha mycket besvär från ryggen utan att det syns några förändringar på röntgenbilden.

Det finns inga tydliga bevis på att behandling med massage, akupunktur, tens, korsett, kyla, värme, kortvågsdiatermi eller ultraljud hjälper vid tillfällig ryggvärk.Ibland kan du behöva fler undersökningar av olika specialister. Det kan till exempel vara en reumatolog eller en ortoped. Det brukar vara om till exempel fysioterapeuten eller den som behandlar dig vill undersöka om ryggvärken beror på en särskild sjukdom. Då kan det behövas remiss till andra specialister.

Kan massage förvärra diskbråck?
– Diskbråck? På och runt den del av ryggraden som diskbråcket sitter bör ingen djup massage utföras, men avslappningsmassage går oftast bra. Om diskbråcket klämmer på nerverna vilket t ex kan ge ischias bör dock ingen massage utföras på vissa områden nedanför diskbråcket.
Operation kan också vara ett alternativ för dig som har haft ont i ryggen länge och som inte har blivit bra efter andra behandlingar. Då handlar det oftast om ryggsmärta som beror på att ryggradens diskar har sjunkit ihop. Då handlar det om så kallad steloperation eller så kallad diskprotesoperation över en eller två diskar.

Kan man träna med Diskbuktning?
Man kan med fördel göra enkla övningar hemma eller ta promenader. Den som känner sig osäker bör dock konsultera sin läkare först.
När du har ont i ryggen behöver det inte bero på ett diskbråck, utan kan bero på andra orsaker som t.ex. värk i muskler eller leder. En till glad nyhet som överraskar dom flesta är att diskbråck samt diskutbuktningar läker ut av sig självt inom 2-9 månader och det går att snabba på läkningen genom att göra rätt typ av rehabilitering i vardagen och undvika aktiviteter i vardagen som förvärrar symptomen.Joylife erbjuder effektiva och individuellt anpassade naprapat-, fysioterapi-, kiropraktor- och massagebehandlingar. Vi är Sveriges största företag i vår bransch. Vi jobbar med stötvåg och ultraljud vilket gör att vår diagnosticering blir mer precis och därmed blir resultatet av våra behandlingar bättre. Vi har landstingsavtal med region Sörmland, Västmanland och Uppsala.Våra naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter och massörer har stor erfarenhet av rygg- och nackrelaterade smärtor samt idrottsskador.Vi vill därför visa våra fyra bästa övningar som kan hjälpa dig att få disken att återhämta sig fortare samt lindra smärtan om disken är irriterad eller om du känner en tydlig ischiassmärta. Övningarna som du ser på videon ska vara avlastande, så om du upplever smärta i samband med övningarna rekommenderar vi att du gör andra övningar som du fått istället, eller kontaktar din terapeut för rådgivning!Joylife respekterar Din integritet och rätten att ha kontroll över Dina personuppgifter. Du kan läsa Joylifes GDPR &integritetspolicy på vår hemsida för att få veta mer om GDPR och Dina rättigheter samt hur vi hanterar Dina personuppgifter i vår verksamhet.Vi anv\u00E4nder cookies f\u00F6r att ge dig den b\u00E4sta upplevelsen av v\u00E5r webbplats. Genom att surfa vidare p\u00E5 v\u00E5r webbplats godk\u00E4nner du v\u00E5rt anv\u00E4ndande av cookies. L\u00E4s mer

Är det bra att gå till kiropraktor vid diskbråck?
Buktande diskar och mindre diskbråck är relativt vanligt hos vuxna. Ett påvisat diskbråck betyder alltså inte alltid allvarliga ryggsmärtor eller ischias. Det är tryggt att gå till kiropraktor och fysioterapeut med diskbråck.
Upplever du att ryggbesvären inte släpper trots att du gör övningarna och vilar ifrån det som gör ont? Du kan du alltid träffa våra kiropraktorer och naprapater på mottagningarna för att göra en grundlig undersökning på ditt besvär och få rätt typ av rådgivning samt behandling, anpassat för dig.

Pisksnärtskada eller whiplash kan du få om nackens mjukdelar utsätts för en kraftig översträckning. Detta händer särskilt vid trafikolyckor. Vanligt är om man blir påkörd bakifrån och huvudet åker framåt-bakåt-framåt, som en pisksnärt.
Yrsel har de flesta av oss upplevt. Man känner sig vinglig, instabil och upplever en svajande och ostadig känsla. Många känner sig yra i huvudet och det kan i vissa fall svartna för ögonen. Balansen är beroende av information från ögonen, balansorgan och kroppens muskler och leder, framförallt i nacke.Vanliga besvär vid diskbråck är ont i ryggen, smärta som strålar ner i ett ben, domningar, stickningar och sämre känsel i benen. Det är även vanligt med värk i nacke, armar och händer samt domningar, stickningar och sämre känsel i armar och händer.

Kan massage hjälpa mot diskbråck?
– Diskbråck? På och runt den del av ryggraden som diskbråcket sitter bör ingen djup massage utföras, men avslappningsmassage går oftast bra. Om diskbråcket klämmer på nerverna vilket t ex kan ge ischias bör dock ingen massage utföras på vissa områden nedanför diskbråcket.
Ryggvärk kan uppstå akut eller gradvis. Till de vanligaste symptomen hör smärtsam och stel korsrygg som oftast är värst på morgonen när man sitter. Oftast känns det bättre när man går eller ligger. Ryggen kan även kännas ostabil och smärtorna är ofta koncentrerade runt höft och ben. Ibland blir ryggen sned för att undgå den värsta smärtan.Det kan räcka med en liten vridning för att skapa nackspärr. Nackspärr kan komma av en överbelastning som orsakar en låsning i halsryggen. Detta kan orsaka en nervirritation som kan ge upphov till kraftig smärta och svårigheter att vida huvudet åt ena eller andra hållet. Ibland kan det vara svårt att röra huvudet överhuvudtaget.

Vad är skillnaden på Diskbuktning och diskbråck?
Det innebär att ett diskbråck är en diskprolaps men det finns även lättare grader av diskförändringar som kallas för diskprotrusion. Dessa innebär att trådbroskringen inte har gått i sönder men att att disken buktar bakåt och trycker mot en nerv vilket även nämns som en diskbuktning.
Smärtor mellan skulderbladen är vanliga. Det är kanske inte så konstigt när man tänker på allt kontorsarbete som utförs i högt tempo med rundade axlar, framåtböjt huvud och spända armar. Ofta sprider sig smärtan upp till nacken, ut i axlarna och armarna eller fram till bröstet.Diskbråck innebär att den stötdämpande skivan mellan ryggradens kotor brister. När disken buktar ut kan den trycka mot nervrötterna i ryggradskanalen och det uppstår smärta. I de flesta fall bildas diskbråcket utan att du gjort något särskilt. Ibland kan det bero på att du till exempel lyft tungt, vridit eller böjt ryggen på särskilt olyckligt sätt. Diskbråck i ländryggen kan påverka ischiasnerven och ge ischiassmärta. Många har även diskbråck som inte ger några besvär alls.

Kan en Diskbuktning läka?
Diskbråck går oftast över av sig själv. Besvären blir oftast bättre inom ett par veckor. Efter ett par månader brukar de flesta inte längre ha ont. Ibland kan man få allvarligare symtom och en del kan behöva opereras.
Det finns ingen enhetlig behandling för whiplashskador, olika behandlingsmodeller kan samverka med varandra. Efter en noggrann genomgång av besvärens uppkomst görs en ortopedisk och neurologisk undersökning. Även röntgenundersökning kan erfordras för att få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning.Kiropraktorn gör en neurologisk undersökning samt stämmer av funktion av nacke och käkar. Kiropraktorn kommer då att kunna ge dig en effektiv och trygg behandling av det som stör balansapparaten, gärna i kombination med träning hos en fysioterapeut. Vanliga symptom är skarp smärta i axlarna när man lyfter armarna från sidan och upp, särskilt mer än 90 graders vinkel. Smärta under natten, speciellt om man ligger på axeln är ett annat förekommande symptom. Värk i överarmen rakt nedanför axeln och ibland även ned i underarmen och handen är också vanligt liksom svullen, varm och öm muskulatur. När man opererar ett diskbråck i ländryggen gör läkaren ett hudsnitt och skapar en liten öppning mot disken mellan två kotbågar. Läkaren håller nervroten åt sidan och tar bort diskbråcket.Ischias innebär en nervsmärta som strålar ner i benet i ischiasnervens område. Du kan få ischias om nervrötterna påverkas av ett diskbråck. Många gånger minskar ryggvärken när ischiassmärtan börjar.

Magnetkameraundersökningar av ryggen hos friska personer visar att man kan ha ett diskbråck utan att ha några besvär. Men ett diskbråck i nedre delen av ryggen kan ge ont i ryggen och ibland en nervrotssmärta som strålar ner i benet, så kallad ischias. Ett diskbråck som trycker på nervrötter i halsryggen kan ge utstrålande värk i armarna och ibland ont i nacken.
Hur snabbt du kommer tillbaka till arbetet igen beror på vilka arbetsuppgifter du har. Den tid du är sjukskriven efter en operation kan variera från några veckor till tre månader.Du kan behöva någon form av rehabilitering efter operationen. Det är viktigt att träna upp ryggmusklerna och magmusklerna. Olika kliniker har olika program för hur rehabiliteringen går till.

Det är viktigt att behandlingarna utvärderas. Det kan vara bra att ompröva behandlingen om du inte har blivit bättre efter tre till fyra gånger och fundera på om det finns något annat sätt att lindra besvären.
Mellan kotorna finns leder. Lederna gör att ryggraden hänger ihop men ändå är rörlig. De hålls samman av ledband och korta muskler. Mellan kotorna ligger även diskar, så kallade mellankotskivor. De är viktiga för ryggens rörlighet och fungerar samtidigt som stötdämpare. Diskens kärna innehåller en mjuk massa, men den yttre delen är fastare. Vissa laboratorieprover brukar tas om du aldrig tidigare har haft ont i ryggen eller ischias. Proverna tas för att utesluta sjukdomar som kan vara allvarliga. Vid diskbråck brukar dessa prover ofta visa att dina värden är opåverkade. Diskbråck är en vanlig orsak till ryggbesvär. Mellan ryggradens kotor finns det små mjuka broskkuddar som kallas diskar. Diskbråck innebär att disken buktar ut mellan två kotor. Det kan göra ont och hindra dig från att röra dig.Du kan behöva bli undersökt med datortomografi eller magnetkamera om ryggvärken eller ischiasvärken inte har blivit bättre efter fyra till sex veckor. Bilderna från undersökningen kan ge läkaren mer information orsaken till om dina besvär.

Du kan få diskbråck i hela ryggraden men det är vanligast i nedre delen av ryggen, som kallas ländryggen. En vanlig form av påverkan på nerver från ett sådant diskbråck är smärta som strålar ut i benet, ofta benämnd ischias.Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården. När en del av den mjuka massan i disken tränger ut genom den yttre fastare delen blir det ett diskbråck. Då buktar disken in i ryggmärgskanalen. Det kan hända i hela ryggraden, men vanligast är att det händer i ländryggen och halsryggen. I ryggraden finns ryggmärgen med nerver till och från olika ställen i kroppen. Där finns nervbanor som är på väg till och från hjärnan. Mellan varje kotpar går nervrötter ut från ryggmärgen på vardera sidan. Varje nervrot innehåller både nervtrådar som leder information från hjärnan och ryggmärgen ut till kroppen, och nervtrådar med känselinformation från kroppen till hjärnan.

Kan man gå på massage när man har diskbråck?
– Diskbråck? På och runt den del av ryggraden som diskbråcket sitter bör ingen djup massage utföras, men avslappningsmassage går oftast bra. Om diskbråcket klämmer på nerverna vilket t ex kan ge ischias bör dock ingen massage utföras på vissa områden nedanför diskbråcket.
Man brukar känna sig bättre efter några veckor och efter två till tre månader är de flesta besvärsfria. Själva diskbråcket kan finnas kvar trots att symtomen försvunnit.Näst vanligast är att få diskbråck i övre delen av ryggen, som kallas halsryggen. Då kan du få smärtor som strålar ut i armen. Det är mindre vanligt med diskbråck i bröstryggen.

Ryggraden är uppbyggd av tjugofyra kotor. Översta delen kallas halsryggen och följs av bröstryggen och längre ner ländryggen. Kotorna längst ner i bäckenet bildar korsbenet och svansbenet.

Du kan själv kontakta en fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor. Det behövs ingen remiss. De kan hjälpa dig att lägga upp ett träningsprogram så att du kommer igång med att träna upp musklerna och konditionen. Träningen gör att du blir starkare, rörligare och oftast får mindre ont.Symtomen kan variera mycket mellan olika personer, allt från nästan inga symtom alls till att det gör så ont att det blir svårt att röra sig. Då kan man behöva sjukhusvård. Ischias blir ofta värre om man har benet sträckt och samtidigt böjer kroppen framåt från höften.

Hur får man bort en låsning i ländryggen?
Det viktigaste rådet vid tillfälliga ryggbesvär är att fortsätta leva som vanligt även om det gör ont.Rör på dig. Försök att röra på dig som vanligt. … Undvik tunga lyft och vridning i sidled. … Värktabletter kan hjälpa dig att röra dig som vanligt. … En kudde under svanken kan lindra ryggont. … Arbetsmiljön kan påverka ryggont.
Värken orsakas oftast av tryck mot en av de nervrötter som bildar ischiasnerven och en inflammation kring denna rot. En påverkad nervrot blir ofta svullen och orsakar smärta samt försämrad känsel och muskelkraft. När en nervrot blir påverkad att skicka smärtsignaler, tolkar hjärnan det som smärta i det område som nerven leder till, det vill säga i benet.Operationen tar oftast en och en halv till två och en halv timmar. Du är sövd när du opereras. Du får komma hem från sjukhuset efter en eller ett par dagar.

Det är ovanligt att få ett diskbråck på samma ställe igen efter en operation, men nya diskbråck kan uppstå mellan andra kotor. Du behöver genomgå en ny utredning om du får ett nytt diskbråck.
Vid en steloperation tar läkaren bort disken mellan två kotor. Sedan tar läkaren ett ben, oftast från höftkammen, och placerar det mellan kotorna. Läkaren gör också en fixation med titanimplantat. Det innebär att en liten del av ryggraden blir orörlig, men det påverkar inte den totala rörligheten i ryggen.Du har rätt att vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.Du kan ha ont och svårt att gå när du har diskbråck. Men det är bra att röra på sig. Det tar oftast längre tid att bli bra om du ligger i sängen mer än någon dag.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.
Kontakta en vårdcentral om ryggvärken eller ischiasvärken inte blivit bättre inom ett par veckor eller om smärtstillande läkemedel inte hjälper. Det är särskilt viktigt om du är i övre medelåldern. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Det finns också andra metoder som kan lindra. Till exempel akupunktur, korsett, kyla, värme, ultraljud och transkutan elektrisk nervstimulering som också kallas tens. Dessa metoder kan lindra besvären, men det finns inga vetenskapliga studier som bekräftar att metoderna hjälper till att läka diskbråcket.
Diskbråck kallas det när en disk som ligger och dämpar mellan ryggradens kotor har brustit. Det är vanligt, och gör i regel inte speciellt ont. Men om disken trycker mot ryggmärg eller nervrötter så kan smärtan bli värre och stråla ner mot benen. I värsta fall kan man behöva opereras.90 % av alla diskbråck som ger symtom läker av sig själva eller blir betydligt bättre inom 2-16 veckor och behöver därför ingen operativ åtgärd. Vid ett besök hos en terapeut dvs en naprapat, sjukgymnast eller kiropraktor kan du få hjälp med diagnos och rehabilitering. Där ligger fokus på att informera om läkeprocessen samt att begränsa smärtan genom behandling där man minskar spänningarna runt diskbråcket och ger övningar som ska hjälpa ryggen till ökad funktion både i den akuta fasen och på lång sikt.

Bakåtböj/McKenzie/Kobra – är en övning som kan utföras på raka armar eller på armbågarna. Övningen lättar på trycket i den nedre delen av ryggen och reducerar smärta. Den hjälper också till att justera ryggraden. Obs denna övning passar inte alla. Upphör med övningen om du får ökad smärta.
Har du ont i ryggen? Cirka 85% av alla människor får någon gång ont i ryggen men i de flesta fall går smärtan över efter ett par veckor. I de fall smärtan kvarstår…

Diskbråck är ett vanligt förekommande ryggbesvär. Mellan ryggradens kotor finns det mjuka kuddar som kallas diskar. Vid ett diskbråck har en disk mellan ryggkotorna spruckit och buktar in mot nerverna som kommer ut från ryggraden. Det kan göra ont och om disken trycker mot ryggmärg eller nervrötter kan smärtan bli mycket stark och stråla ner mot benen.
Under ett akutbesök görs en grundlig undersökning och upptag av din relevanta medicinska historik där vi gör en helhetsbedömning och diagnostiserar ditt besvär.

Diskbråck kan förekomma i hela ryggraden men är vanligast i ländryggen och halsryggen. Diskbråcket består av en knoppliknande utbuktning som uppstår i en disk som genomgått en åldersförändring så att det finns en sprickbildning i diskens kapsel. I denna sprickbildning kan delar av diskens inre komma ut som ett bråck. Ibland uppstår ett diskbråck till följd av lyft, ryggböjning/vridning eller annan olyckshändelse men lika ofta uppstår det utan någon egentlig utlösande händelse.
Det ger oss en bra grund att jobba utefter för att du ska få bästa möjliga vård. Vi kommer fram till en inledande plan och åtgärder som hjälper dig fram tills nästa gång vi ses. Vid ditt efterföljande besök skapar vi tillsammans med dig en behandlingsplan där du får verktyg att skapa förutsättningar till ökad funktion och minskad smärta och kunna göra de aktiviteter du har som målsättning att genomföra.

Besvär i och runt höften är ett vanligt problem som kan visa sig på flera olika sätt, – allt från en liten stelhet efter ett löp-pass till kraftig värk som gör det svårt…
Domningar och stickningar i ben och fötter, vilket kan leda till svårigheter att kontrollera rörelser. Det kan även vara svårt att kontrollera urin och avföring.Symtomen varierar beroende på var i ryggen den skadade disken sitter, – de vanligaste symtomen är ont i nacke och rygg och/eller smärta som strålar ner i bröstkorg, ben och armar. Smärta som strålar ut i benet benämns ofta som ischias. Ytterligare symtom är domningar och stickningar i ben och fötter, vilket kan leda till svårigheter att kontrollera rörelser. Det kan även vara svårt att kontrollera urin och avföring. Ett diskbråck behöver dock inte framkalla smärta överhuvudtaget. Faktum är att 30% av befolkningen i 30-40-årsåldern har diskbråck utan symtom.

Diskbråck är ett vanligt förekommande ryggbesvär. Mellan ryggradens kotor finns det mjuka kuddar som kallas diskar. Vid ett diskbråck har en disk mellan ryggkotorna spruckit och buktar in mot nerverna som kommer ut… Alla kan få diskbråck, oavsett ålder. Men vanligast är i 40-årsåldern. Den vanligaste orsaken är ålder, men även fysiskt arbete och olyckor kan orsaka diskbråck. Det är även, till viss del, ärftligt. Smärta och besvär i ljumsken kan bero på flera olika saker och vara svåra att diagnostisera. Smärtan kan bero på seninflammationer, bråck, överbelastning, höftledsartros mm.

Löper jag risk att få av diskbråck? Sanningen är den att det är mycket svårt att svara på den frågan, eftersom det är så individuellt. Det finns inget bra sätt att förutsäga vem som kan drabbas. I viss mån har det med ärftlighet att göra, och studier har visat att arbetet spelar en roll. Har du ett arbete där du ofta tvingas göra lyft och vridningar, eller sitter i starkt vibrerande fordon långa stunder är risken större.Ont i ryggen behöver dock inte per automatik innebära att du har diskbråck. Det kan naturligtvis också ha andra orsaker, som att du tillfälligt har överbelastat ryggen i ditt arbete, lyft lite galet eller gjort någon ovan rörelse.

Vad kroppen behöver är rörelse. Träning och andra aktiviteter gör att ryggen håller igång ”smörjningssystemet” och bygger upp musklerna i ryggen samtidigt som blodcirkulationen förbättras. Hela ditt allmäntillstånd mår bara bra av att du rör på dig.
Det finns också en del övningar du kan göra på egen hand. Övningar som syftar till att stärka rygg- och magmuskler är särskilt bra. Här har vi en del bra tips på ischias övningar.Skulle vi, vid den inledande undersökningen, upptäcka att du behöver en annan typ av vård remitterar vi dig vidare till annan vårdinstans. Ett exempel på det kan vara om ditt diskbråck kräver ett kirurgiskt ingrepp – det vill säga en operation.

Ischiasspecialisterna har genom åren hjälpt många människor att lindra eller helt bli av med sina ryggproblem. Samtliga våra naprapater och kiropraktorer är legitimerade av Socialstyrelsen, och lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Vi är dessutom anslutna till LKR (Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation) respektive Naprapatförbundet.
Oftast försvinner besvären efter några veckor. Men om du har ont i ryggen och samtidigt upplever något av nedanstående måste du genast uppsöka vårdcentral eller akutmottagning:

Hur lång tid tar det för en Diskbuktning att läka?
De flesta diskbråck läker ut av sig självt utan behandling om man har tålamod och står ut med smärtan tillräckligt länge. Om diskbråcket inte läker inom 2 månader och man har stora besvär av ischiassmärta bör man överväga operation.
Operation: Hos ett fåtal av oss ger inte smärtan med sig ens efter flera månader. I dessa sällsynta fall kan det bli aktuellt att operera diskbråcket. Vid en operation går kirurgen helt enkelt in mellan kotorna och tar bort diskbråcket. I vissa fall sker en steloperation, men då handlar det i regel om området runt nacken.

Vi på Ischiasspecialisterna har stor erfarenhet av alla sorters ryggproblem. Hos oss får du en grundlig undersökning som talar om exakt vad dina problem beror på, och en behandling som är anpassad för just dina problem.
Din kroppshållning kan göra mycket skada – eller underverk, beroende på hur du för dig. Tänk på hur du sitter när du jobbar vid datorn, eller kör längre sträckor i bilen. Att göra övningar som bygger upp rygg- och magmuskler är ett bra sätt att förbättra hållningen.

Om en eller flera av dessa diskar spricker, försvagas eller deformeras kan ett diskbråck uppstå. Har man otur kan den vätska som finns inne i diskarna läcka ut i ryggmärgskanalen. Eller så kan disken börja ”krypa ut” mellan kotorna och på så sätt orsaka ett tryck mot nerver eller ryggmärg.
Behandling av kiropraktor eller naprapat kan hjälpa dig en bra bit på vägen mot ett normalt liv igen. Med hjälp av personalen på någon av våra kliniker i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan du med stor sannolikhet få tillbaka din rörlighet och funktion i ryggraden.Vår ryggrad består av 24 kotor. De börjar i halsryggen uppe i nacken, och löper ner längs bröstrygg och ländrygg, vidare över korsryggen för att sluta i svansbenet. Och det är mellan kotorna i ryggraden som vi hittar källan till diskbråcket. Här finns de små stötdämpande kuddar som har till uppgift att se till att vår rygg är rörlig och elastisk. Ett diskbråck kan slå till på lite olika sätt. Dels kan det komma smygande under en lång tid och till slut ge sig till känna som värk i ländryggen eller i nacken. Det kan också slå till helt plötsligt från ingenstans. Går du omkring med ett diskbråck utan att ha en aning om det? Det är faktiskt full möjligt – mängder av människor i vårt avlånga land gör just det. Vi kan faktiskt ha en skadad disk utan att vi känner minsta smärta eller får några problem överhuvudtaget. Andra blir sängliggande i flera dagar och kan knappt röra sig på grund av att det gör så ont. Minsta rörelse gör att det känns som om någon kört in en kniv i ryggen. Capios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här – idag och genom hela livet. Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé – en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i fem länder. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan – en individ i tagetNej, inga andra än sådana saker som sårsmärtan i ryggen själv förhindrar. Du får alltså gå, stå, sitta, åka bil, köra bil, cykla, åka buss och spårvagn så snart Du själv vill och känner att Du klarar det. Såret inspekteras och förbandet byts innan Du åker hem. Det är täckt med en vattenavvisande film, så Du kan duscha som vanligt så länge förbandet är helt och tätt. Om det kommer in vatten under plastfilmen måste förbandet bytas. Sluta röka! Rökning är inte tillåten på GHP Spine Center Göteborg. Vi kräver rökstopp 6 veckor före samt 6 veckor efter operation. Ett flertal forskningsstudier visar att rökstopp halverar risken för komplikationer så som sårinfektion, lunginflammation och blodpropp. Dessutom ökar rökfrihet chansen till ett gott slutresultat av din operation.Diskbråck orsakar besvär om det trycker på nerver och ger inflammation i nervstrukturen. Då får man ischias, dvs smärta som strålar ut i ena eller båda benen. Dessutom kan man få muskelförlamning och nedsatt känsel. Diskbråck orsakar däremot i allmänhet inte ryggsmärta. De flesta diskbråck läker ut av sig självt utan behandling om man har tålamod och står ut med smärtan tillräckligt länge. Om diskbråcket inte läker inom 2 månader och man har stora besvär av ischiassmärta bör man överväga operation. Behovet av operation avgörs av hur mycket ischiassmärta man har och hur mycket det påverkar känsel och muskelfunktion. I enstaka fall är akut operation nödvändig, t ex vid oförmåga att tömma urinblåsan, vid nedsatt känsel i underlivet eller svag ändtarmsmuskel. Alla diskbråck gör inte ont. Man kan ha diskbråck utan att man någonsin haft ont i vare sig rygg eller ben. Diskbråck ses med magnetkamera hos 20-30% av ryggfriska individer.

Om du behandlas med blodförtun­nande medicin behöver du göra några dagars uppehåll innan operation och du skall ha fått särskilda instruktioner från din behandlande läkare och vår narkosläkare om hur du skall göra.
Det beror på hur snabbt smärta och nervstörningar försvinner efter operationen och på vilket arbete Du har. Ett rörligt kontorsarbete som man kan styra själv kan man återgå i efter ett par veckor. Har man ett tungt arbete med mycket lyft kan man behöva vara sjukskriven 2 månader. Syftet med operationen är att bota Din ischiassmärta. Chansen att Du blir helt smärtfri eller bättre i benet är c:a 90%. Om Du har ryggsmärta före operationen är chansen till förbättring av denna ungefär lika stor. Risken att Du blir sämre i rygg eller ben är 5%. Om Du har känselbortfall eller muskelsvaghet finns detta alltid kvar direkt efter operationen. När nerverna efter hand läker, och Du tränar, minskar detta successivt. Dock kan en viss grad av känselnedsättning eller muskelsvaghet bli kvar. Ovannämnda preparat/tabletter gör att du blir mer lättblödande i samband med operation och skall just därför inte intas veckan innan operation. Om man av misstag använt några av ovannämnda preparat eller är osäker på vad som gäller beträffande dina läkemedel kontakta då läkarmottagningen på 031-89 12 60 för rådgivning.7 dagar före operation ska du göra ett uppehåll framtill operationsdagen med värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl, Albyl, Bamyl m.fl.) eller andra antiinflammatoriska läkemedel (Tradil, Voltaren, Diklofenak, Arthrotec, Alpoxen, Eeze, Ipren, Brufen, Ibumetin, Orudis, Naproxen, Celebra och övriga NSAID-preparat). Du ska inte heller ta naturläkemedel som Omega 3 och vitamin E-tillskott 7 dagar före operation.

Successivt ökad aktivitet, utan särskilda restriktioner. Sårsmärtan i ryggen styr hur mycket aktivitet som känns bekvämt. Dagliga promenader är viktiga. Efter operationen ger sjukgymnasten dig ett träningsprogram som du ska följa hemma.
Nervskada med övergående eller bestående muskelsvaghet, känselbortfall eller nervsmärta i benet uppstår i 1%. Övergående eller bestående känselbortfall i underlivet/könsorganen, svårighet att tömma urinblåsan och ev kateterbehov inträffar i 0,05%. En svullnad eller blödning kan orsaka tryck på nerver med nytillkomna symptom vilket kan kräva omgående reoperation.Om Du har några frågor angående Din ryggoperation eller om några problem uppstår, tar du i första hand kontakt med sköterskorna på Spine Center Göteborg, tel 031-89 12 60. Läkarundersökning av ryggen, nerv- och muskelfunktion i benen och smärtprovocerande rörelser ger den kliniska misstanken på diskbråck. Med Magnetresonan
stomografi, ofta kallad Magnetkamera (MR), eller med Datortomografi (DT), bekräftas förekomsten av diskbråck, liksom dess läge, storlek och vilka nerver som ligger i kläm. 
Operationen sker vanligtvis i narkos. Via ett hudsnitt, 3-5 cm långt, lokaliseras och avlägsnas diskbråcket. Operationen tar 30-60 minuter. Operationen utförs med eller utan mikroskop. Den väsentliga skillnaden är att hudsnittet kan göras något mindre med mikroskop. Själva ingreppet på djupet är dock detsamma och slutresultatet är detsamma vare sig mikroskop används eller inte.