Posted on

Drivaggregat För Manuella Rullstolar

Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges styrka ska vara sådana att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta.Drivaggregat och drivhjul med motor till manuell rullstol kan förskrivas till brukare med nedsatt kraft eller funktion i hand och arm och som med detta hjälpmedel självständigt kan framföra en manuell rullstol. På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor. När du får dina produkter, vänligen kontrollera förpackningen för ­skador. Om så är fallet kontakta oss innan du skriver under för att ta emot produkter.Vi utvecklar och producerar kvalitetstillbehör för rullstolar. Vi gör det på ett snyggt och innovativt sätt som möjliggör anpassning och tillgänglighet. Enkelt uttryckt kan man säga att vår passion är att skapa förutsättningar för din frihet.Brukare med behov av att skjutsas i rullstol där ledsagaren får hjälp av motorn att driva rullstolen. Användningsområdet är inomhus och utomhus i planerad stadmiljö.Ett drivaggregat får inte förskrivas i de fall en närstående som bor i eget boende dagligen kommer och hälsar på patient i särskilt boende. Inte heller om anhörig tar hem patienten från särskilt boende över dagen.Vi har ett antal färdiga kombinationer av rullstolar med vårdarstyrt drivaggregat. Vårdarstyrning innebär att det inte är patienten själv som kör rullstolen utan till exempel anhörig eller assistent. Ett drivaggregat är en hjälpmotor som monteras på en rullstol.Vid val av rullstol och drivaggregat följer vi det kombinationsavtal som finns mellan rullstols- och drivaggregatsleverantörerna. För att garantin ska gälla för de separata produkterna finns det krav på hur de ska monteras, hanteras och utrustas/begränsas med tillbehör. Nedanstående alternativ går att beställa:

Mycket funktionalitet på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Utan javascript kan vi ej garantera att sajten fungerar tillfredställande.
Reparationer och eventuell anpassning av rullstolen får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal. Om rullstolen utsätts för åverkan kan Hjälpmedelscentrum debitera patienten/vårdnadshavaren en avgift för att återställa rullstolen.Patienten ansvarar för att säkert framföra, förvara och sköta rullstol med motorstöd enligt anvisning. Om detta inte uppfylls kan rullstol med motorstöd återtas.

Byte av rullstol med motorstöd kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att rullstolen med motorstöd inte längre uppfyller krav för patientsäkerhet.Hjälpmedelscentrum tillhandahåller inte ersättningsstol under reparationen. Patienten ska ha ett alternativt förflyttningshjälpmedel i de fall rullstolen behöver tas in till Hjälpmedelscentrum för reparation.

Dubbelförskrivning är inte möjligt. Vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas i första hand.
Rullstol med motorstöd som enbart används för promenad, fritidsintressen eller för att vistas i bostad där personen inte är mantalsskriven, är ett egenansvar.Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för rullstol med drivaggregat. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:
Förskrivaren ska förvissa sig om att patienten kan hantera rullstol med motorstöd säkert vid alla hastigheter och förstå trafikregler och trafikmärken som gäller i den miljö där den framförs.(1) Patient ska kunna planera för, agera och förutse situationer som kan uppstå i den miljö där rullstol med motorstöd ska framföras. Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras.Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk skickas till Hjälpmedelscentrum.

Rullstol med motorstöd ska ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand. Gånghastighet är ungefär 4-6 km/h.
Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.Utprovning i patientens hem kan göras av förskrivare med stöd av hjälpmedelskonsulent om det finns särskilda orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma framkomlighet i närmiljön eller inomhus, eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas.Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att denna gör bedömningen att personal/anhörig kan framföra rullstolen med drivaggregatet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att patienten kan framföra rullstol med motorstöd på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren.
Dubbelförskrivning är inte möjligt, vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska i första hand en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas.Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Region Västmanland uses cookies and other similar technologies on our websites. You can control which cookies may be placed in your browser and you can change your settings at any time via the link in the footer. Read more about what we uses cookies for and then make your choices.
Utprovning av drivaggregat görs på Hjälpmedelscentrum. Boka rullstol med drivaggregat och ev. utprovningsrum via kundtjänst. Önskas utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska först blankett Underlag för utprovning av vårdarstyrda drivaggregat till rullstol skickas till Hjälpmedelscentrum.Det är patientens eget ansvar att ombesörja att rullstolen är säkert förankrad vid transport i egen bil. Hjälpmedelscentrum ansvarar inte för eventuell bilanpassning.

Personens förmåga d450 att gå, att d420 förflytta sig själv* och d4153 att bibehålla sittande ställning* ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*.Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och tidpunkt för nästa uppföljning. Regelbunden uppföljning med förnyad bedömning ska ske minst en gång per år av förskrivaren.

Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av drivaggregat. Förskrivaren identifierar orsaker till riskerna och tar fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna vid förskrivning av hjälpmedel. Är riskerna inte acceptabla kan inte förskrivning göras.

Ställningstagande till drivaggregat ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning rullstolen ska användas.
Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa brukaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen utan manuell kraft. Personens förmåga att förflytta sig* självständigt eller med hjälp av personliga vårdgivare och personliga assistenter* och/eller närstående och att sitta* i rullstol med drivaggregat i angiven miljö enligt uppsatt mål ska bedömas (inget, lätt, måttlig, stor, total svårighet)*. Med med Alber-segment presenterar vi en rad lösningar som hjälper manuella rullstolsanvändare, deras anhöriga, assistenter och/eller vårdgivare. Elektriska påskjutsmotorer ger väsentligt stöd i de flesta situationer som man kan stöta på. Dessa produkter ger förutsättningar till en ökad rörlighet och flexibilitet för rullstolsanvändaren och vårdgivare. Oavsett om det är för att avhjälpa trötthet i händer och armar eller lindra smärta i axlarna under manuell drift. Eller att göra om en manuell rullstol till en elektrisk dito, eller för att få extra drivkraft eller bromsassistans när du befinner dig i ojämn terräng.Förvandlar din rullstol till en scooter Med e-pilot kan du på bara några sekunder göra om din rullstol till ett sportigt fordon. Med bara några få enkla steg fäster du det eldrivna styrhandtaget e-pilot på din manuella rullstol och du har med ens en dynamisk kombination för vardagen. e-pilot erbjuder ett miljövänligt alternativ med maximal körglädje!

Det räcker med ett lätt tag mot drivringarna för att aktivera elmotorerna som hjälper till med rullstolens framdrivning. Alber e-motion är som bäst speciellt när man ska ta sig upp för backar eller när man kör långa sträckor. Tack vare eldriva e-motion är det också enkelt att sänka rullstolens fart vid körning i branta backar. Litiumjonbatterierna ger maximal räckvidd och följaktligen ökar oberoendet för e-motion-användaren. Rörelsesensorernas känslighet kan ställas in oberoende på vänster eller höger hjul. Med e-motion Mobility App kan användaren ansluta e-motion-hjulen. Detta ger smarta och unika funktioner såsom cruise kontroll eller Roll-Backfördröjning. Man kan dessutom välja mellan fyra förinställda körprofiler vilket ökar flexibiliteten ytterligare med e-motion.
Enkel att docka och lossa Du kan enkelt och när som helst docka eller lossa din SMOOV one. Även medan du sitter i rullstolen. Lätt att transportera SMOOV är lätt nog för daglig användning men robust till följd av högkvalitativa material och en vikt på endast 7,2 kg. SMOOV one gör vardagen enklare och besparar dig fysisk ansträngning. Kraftfull och lång körsträcka med en räckvidd på upp till 20 km hanterar SMOOVs kraftfulla enhet upp till 140 kg kroppsvikt. Du kan enkelt ladda batteriet från alla vägguttag. Ergonomisk styrenhet, Intuitiva kontroller Du kan ställa in hastigheten med kontrollenheten och stoppa i en nödsituation. LED-displayen visar batteristatusen för både kontrollenheten och SMOOV.

Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Vårdgivarwebben är Västra Götalandsregionens samlingsplats för information till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller med vårdfrågor i Västra Götaland. Information som är specifik för en förvaltning eller vårdenhet finns på respektive enhets webbplats.Totalt hinder avseende sammanvägning av omgivningsfaktorerna e310 närfamilj, e340 personliga vårdgivare och personliga assistenter och e210 fysisk geografi (egenskaper i den naturliga eller fysiska omgivningen). Förskrivarens riskanalys av förflyttning med rullstol ska ingå i vad som bedöms vara total svårighet.

Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi är en politiskt styrd organisation.
Tack vare sin låga vikt och förvaring i ryggsäcken är drivaggregatet enkelt att hantera och lätt att transportera, passar dessutom till de flesta rullstolar.

R20 är en av de lättaste drivaggregaten på marknaden, med en total transportvikt på ca 4,5 kg. Detta inkluderar 3 kg för motorn och ett 1,4 kg litiumjonbatteri som kan tas av och transporteras separat
Med det nya drivaggregatet Empulse R20 blir vardagen lättare för ledsagaren. Oavsett om det är i uppförsbacke eller på längre sträckor så hjälper R20 när orken tryter. Med en vikt under 5 kg och en smidig konstruktion som gör produkten vikningsbar är detta en optimal produkt som är enkel att använda.

Med en total transportvikt på 4,5 kg och en unik hopvikningsfunktion är R20 idealisk för lagring och transport utan att behöva kompromissa med prestanda och hållbarhet. R20 är också otroligt enkel att använda, styrs med en enda knapp, är enkel att montera och har en lättläst display.
R20 är en av de lättaste drivaggregaten på marknaden, med en total transportvikt på ca 4,5 kg. Detta inkluderar 3 kg för motorn och ett 1,4 kg litiumjonbatteri som kan tas av och transporteras separat Den kraftfulla motorn med litiumjonbatteri ger högsta tillförlitlighet. Drivaggregatet R20 erbjuder utökad garanti på motorn (3 år) och litiumjonbatteriet (2 år). Drivaggregatets 250w motor håller länge och produkten har ett robust och hållbart däck med ett litiumjonbatteri. R20 erbjuder dessutom en utökad garanti på motor (3 år) och litiumjonbatteri (2 år).

Tack vare sin låga vikt och förvaring i ryggsäcken är drivaggregatet enkelt att hantera och lätt att transportera, passar dessutom till de flesta rullstolar.
R20 är det enda drivaggregatet på marknaden som kan vikas tillsammans med rullstolen. Denna unika funktion gör att du inte längre behöver ta av och på den hela tiden.