Posted on

Engelska Namn På S

Går du och klipper dig på Lasse’s hårsalong eller lämnar du in skorna på Ewa’s skomakeri? I så fall kan du nog dra slutsatsen att ägaren inte känner till de svenska skrivreglerna för genitiv.

Vilket är det vanligaste namnet i USA?
Så vilka namn dök upp på topplistorna i USA under 2020? Det får du reda på här! Liam och Olivia – det är de två namnen som var mest populära under 2020 i USA enligt en ny rapport från Social Security Administration. Enligt samma källa verkar det även vara just dessa namn som toppade listorna under 2019.
Språkkonsulterna är en byrå av experter inom skriftlig och muntlig kommu­nikation – särskilt utbildade i att anpassa språket till den tänkta målgruppen.Vill du och dina kollegor fördjupa er i skrivreglerna för genitiv och andra språkliga fenomen? Boka in vår kurs om rätt och fel i språket! Vi anpassar kursens innehåll och upplägg efter era önskemål.Reglerna är nämligen enkla och har nästan inga krångliga undantag: Vi ska bara lägga på ett s i slutet på namnet eller substantivet, till exempel Volvos årsredovisning. Inga apostrofer. Inga mellanslag.Som sagt, reglerna är enkla. Skälet till att Lasse’s hårsalong och Ewa’s skomakeri fått apostrofer i företagsnamnet är troligen engelsk påverkan. Där behövs nämligen en apostrof före genitiv-s. Och medan svenska språkvårdare slåss för att mota bort engelskt skrivsätt med apostrof, slåss engelskspråkiga språkvårdare för att behålla det. Nu i sms- och internetåldern tenderar nämligen engelska skribenter att strunta i apostrofen och följden blir att läsarna förväxlar genitiv-s med plural-s. Vi kanske kan låta Ewa och Lasse byta plats med Gwen och Steven så blev det rätt?Ett litet undantag är om ett namn redan slutar på s, x eller z. Då behövs egentligen ingen markering alls av genitiven. Det fungerar oftast bra att skriva Slitz redaktion eller Freivalds uttalande. Om det skulle behövas för tydligheten kan man dock avsluta med en apostrof. Men inget s! Max’ hamburgare.

När man ska lägga till genitivändelse till en flerordig fras betraktar man hela frasen som ett namn och placerar ett s på det på sista ordet i frasen, till exempel Länsstyrelsen i Västernorrlands miljöplan. Det kallas gruppgenitiv. Gruppgenitiv kan användas på fasta namngrupper, men fungerar inte på tillfälliga fraser som exempelvis bankkontoren i Mälardalens marknadsanalys. Då får man istället skriva om.

När genitiven ska läggas till ett namn som i sig själv är en initialförkortning rekommenderar skrivreglerna att man låter förkortningen följas av ett kolon och sedan s, till exempel CSN:s utbetalning. Det gäller dock bara förkortningar som utläses bokstav för bokstav. Efter initialförkortningar som utläses som ett ord behövs inget kolon: Unicefs nyhetsbrev, Ikeas varuhus.

Redan 2013 tog Oliver över som det vanligaste namnet för nyfödda pojkar i England och Wales. Förra året fick Oliver 6 259 bärare. Avståndet ner till tvåan Harry med 5 031 nya bärare var alltså ganska stort. Trea var George som gavs till 4 929 nyfödda pojkar.
Oliver och Olivia var de populäraste namnen för nyfödda i England och Wales förra året. Bägge var överst på förnamnstoppen även 2016. Det visar statistik från Office for national statistics.

För andra året i följd var Olivia det populäraste flicknamnet med 5 204 nya bärare. Därefter följde Amelia med 4 358 nya bärare och Isla med 3 373 bärare. Just Isla är en av de senaste årens främsta klättrare bland flicknamnen. Så sent som 2007 fanns Isla bara på plats 65.
Variationen är större bland flickor än bland pojkar. Under 2017 föddes 331 035 flickor som tillsammans gavs totalt 35 475 olika namn. Antalet födda pojkar var 348 071 – men de delade bara på 28 222 olika namn. För duva förekommer två engelska namn dove / pigeon. Dove brukar anges för vita och vilda duvor medan pigeons kan vara vita, gråa eller svarta samt ofta lever i stadsmiljörer. I exemplet apa förekommer två engelska namn ape / monkey. Dessa är inte att betrakta som synonymer. Inom zoologin görs det skillnad mellan ape och monkey: det djur som på engelska kallas monkey har oftast svans, vilket det djur som kallas ape saknar. Det engelska chicken kan betyda både höna och kyckling. Det finns särskilda namn på hundvalp, puppy, och kattunge, kitten. När du väljer namn finns det oändliga möjligheter – och många har vi aldrig hört talas om! Vill du ha ett av landets mest unika namn? Här listar vi tio pojk- och flicknamn som bara ett fåtal personer heter i Sverige! År 2017 hamnade Alice och William på topplistan över de mest populära namnen och trots att de mer vanliga namnen fortfarande är omtyckta finns de föräldrar som är på jakt efter ett betydligt unikare namn till sitt barn. Långt bak på topplistan över de namn med flest bärare hittar du tjejnamnet Holly-Rose som endast en person i hela Sverige heter och bland killnamnen är även Sam-Louie ensam om sitt namn. Inspireras – här hittar du de mest unika namnen i Sverige!Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Ronja för flickorna och Vincent för pojkarna. Det var 152 flickor som fick namnet Ronja under 2021, vilket är en minskning med 28 procent jämfört med föregående år. Namnet Vincent gavs till 398 pojkar, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med föregående år. Det vanligaste pojknamnet 2021 var Noah som gavs till 745 pojkar under 2021. Noah toppar listan för andra året i rad men har under senaste sex åren funnit med på topp tio-listan. Det näst vanligaste pojknamnet var William, 726 pojkar fick det namnet under året. William har funnit med på topp tio-listan sedan 1999 och har tidigare toppat listan åtta gånger. Tredjeplatsen har Liam, som gavs till 683 pojkar. Även namnet Liam har varit populärt en längre tid och funnit på topp tio-listan sedan 2010. Alice och Noah behåller sina första platser som de mest populära tilltalsnamnen bland nyfödda flickor och pojkar 2021. Alice toppar listan för sjätte året i rad medan Noah toppar listan för andra året i rad.Det flicknamn som ökade mest i popularitet som ingår på topp 100-listan jämfört med föregående år var Alba. Under 2021 gavs namnet till 247 flickor, vilket är mer än dubbelt så många än under föregående år. Bland pojkarna var det namnet Ted som ökade mest i popularitet. Det gavs till 265 pojkar under 2021, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med föregående år.Det finns många unika namn och stavningar av namn. Under 2021 var det 4 427 flickor och 4 227 pojkar som fick ett helt unikt namn eller stavningen av det.Namnet Alice gavs till 706 flickor under 2021. Namnet har funnit med bland de 10 populäraste namnen senaste 17 åren och har under dessa år toppat listan tio gånger. Maja var det näst vanligaste namnet med totalt 681 namngivna flickor. Även Maja har varit populärt under många år, namnet har sedan 2000 flertalet gånger funnits med på topp tio-listan och har tidigare toppat den tre gånger. Vera innehar tredjeplatsen med 674 namngivna flickor. Vera klättrar från plats 13 förra året till årets tredje plats.

Vad är det vanligaste namnet i England?
Oliver och Olivia var de populäraste namnen för nyfödda i England och Wales förra året.
De mest populäraste tilltalsnamnen i länen är ofta desamma som de namn som toppar i riket. Alice som toppar listan över det mest populära flicknamnet i riket är också det vanligaste flicknamnet i flest län, det återfinns som vanligaste namnet i fyra av landets 21 län. Toppnamnet Noah för pojkar i riket återfinns som vanligaste namnet bland nyfödda i två av landets 21 län. Lucas är dock vanligaste pojknamnet i flest län, det toppade i fyra av länen.

Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2021. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2021 och även under slutet av 2020. I statistiken för 2021 är det 11 procent av de nyfödda namngivna flickorna och pojkarna som föddes under 2020. Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.På SCB använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera och för mätning så att vi vet hur den används. Mätningarna används för att göra förbättringar i innehåll, design och upplevelse. I övrigt så varierar det en del vilka namn som var mest populära i olika län. I vissa län återfinns även namn som inte finns på topp tio-listan i riket. På pojkarnas topp 100-lista har det tillkommit ett nytt namn 2021; Aston. Namnet återfinns på plats 98 med 133 namngivna pojkar. Pojknamnen Amir och David lämnade 100-listan under 2021. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var delad 2020.

Hur många heter Jack i USA?
Topp 500 engelska / amerikanska pojknamnRangPojknamnAntal21Jack8,87622Owen8,62323Theodore8,55824Aiden8,534
Om varje unik stavning av alla namn räknas, gavs 6 971 olika namn till 55 685 flickor under 2021. Fler pojkar än flickor blev namngivna, 58 132 stycken, men namnvariationerna var färre, 6 623 stycken.

På flickornas topp 100-lista har det kommit in två nya namn 2021; Alba och Wilda. Alba är det namn som ligger högst på listan, plats 51 med 247 namngivna flickor. Det är första gången någonsin Alba finns med på topp 100-listan, medan Wilda även tidigare år haft en plats i listan. Namn som lämnade plats på topp 100-listan under 2021 var Belle, Felicia, Matilda och Amanda. Att det var fler som lämnade listan än tillkom beror på att plats 100 var tredelad 2020.
Sen namnstatistiken startade år 1998 så har antalet barn som får något av de mest populära namnen minskat. För flickorna var det mer än dubbelt så många som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2021. För pojkarna är skillnaden något mindre, det var cirka 77 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2021.

I dag verkar det som att föräldrar i större utsträckning vill ge sitt barn ett mer unikt namn. Om namnet i sig inte är helt unikt kan stavningen vara det. Ett namn kan stavas på flera sätt och vissa namn har många olika stavningar. I topplistorna för nyfödda räknas olika stavningar av ett namn som samma namn. Det vill säga att barn som fått till exempel namnet Lucas eller Lukas redovisas tillsammans.
Amerikanska pojknamn är populära även här i Sverige och det är lätt att se likheterna när man tittar på de mest populära namnen. Namn som Liam, Noah och Oliver ligger i topp på listan över amerikanska pojknamn och dessa namn hittar du även bland de mest populära namnen i Sverige.We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent. To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page..

Vilket är det ovanligaste namnet i hela världen?
Några av världens konstigaste namn: clmnckssqlbb111163”, ”A”, Metallica, Superman, Veranda, Ikea och Elvis. Fick godkänt: Google och Lego. Fick avslag: Akuma, som betyder ”djävul”.
CNN berättar för sina läsare om namnlagen i Sverige som trädde i kraft 1982 och konstaterar att den i sitt original var tänkt som ett skydd för Sveriges adliga, för att den så kallade pöbeln inte skulle kunna döpa sina barn till nobla namn.Fick avslag: ”@”. Ett föräldrapar ville döpa sin son till Wang ”@”, men fick avslag. Föräldrarna hävdade att namnet hade rätt mening för dem. @ uttalas på kinesiska som ”ai-ta” vilket är väldigt likt en fras som betyder ”älska honom”.

Man konstaterar dock att mycket hänt sedan dess och att lagen numera är till för att skydda barn från överdrivet kreativa föräldrar som kan hitta på ett namn som kan vara stötande för barnet eller dess omgivning.
Två på CNN:s lista är Tyskland, där man enligt lag måste ha ett namn som gör det uppenbart vilket kön barnet har. Där nekades en pojke till att heta ”Matti”, då man ansåg att namnet inte var uppenbart manligt. Däremot godkändes Nemo.

Ett exempel som nekats av det svenska Skatteverket är till exempel ”Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssql-bb111163”. Namnet uttalas självfallet som ”Albin”. Föräldrarna försökte sedan ge barnet namnet ”A”, men inte heller det gick igenom.Amerikanska flicknamn är populära även här i Sverige och det är lätt att se likheterna när man tittar på de mest populära namnen. Namn som Olivia och Emma ligger i topp på listan över amerikanska flicknamn och detta är namn som du säkert känner igen även från svenska namnlistor.

Är det dags för dop är det också dags för doppresenter. Ibland kan det vara svårt att hitta inspiration bland silverbestick och fotoramar. Här hittar du tre butiker som har ett brett utbud av traditionella, vackra och annorlunda doppresenter:

Namnen som procentuellt minskade mest i popularitet var Wilmer för pojkarna och Bianca för flickorna. Det var 188 pojkar som fick namnet Wilmer under 2020, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med föregående år. Namnet Bianca gavs till 130 flickor, vilket är en minskning med 31 procent jämfört med föregående år.
Det tredje vanligaste namnet är Hugo som gavs till 712 pojkar. Även detta namn har varit populärt under många år och funnits med på topp tio sedan 2005. Namnet klättrar från plats sex förra året till årets tredjeplats.Det tredje vanligaste namnet var Elsa, 643 flickor fick det namnet under 2020. Även det namnet har flera gånger sedan 2008 funnits med bland de tio vanligaste namnen och har tidigare toppat listan två gånger. Namnet klättrar från plats elva förra året till årets tredje plats.

Det varierar även en del vilka pojknamn som var mest populära i olika län. Liam var det pojknamn som populärast i flest län, det toppade fem av landets 21 län. Pojknamnen Adam, Alfred, Harry, Oliver, Walter, Leon och Frans är vanligast i vissa län men återfinns inte på topp tio för riket.
Flicknamnen Elsa, Freja och Selma är nytillkomna på topp tio-listan sedan 2019. Selma finns med på topp tio för första gången någonsin, medan Elsa och Freja tidigare år även haft en plats i listan. De namn som tvingades lämna plats på topp tio var Lilly, Vera och Ebba.Om varje unik stavning av alla namn räknas, gavs 7 045 olika namn till 54 755 flickor under 2020. Fler pojkar än flickor blev namngivna, 58 625 stycken, men namnvariationerna var färre, 6 594 stycken.

Vad finns det för namn på A?
Namnen är sorterade efter hur många nyfödda barn i Sverige som fick namnet som tilltalsnamn år 2022.Astrid. 603 st fick namnet.Alma. 595 st fick namnet.Adam. 552 st fick namnet.August. 550 st fick namnet.Alice. 539 st fick namnet.Alfred. 502 st fick namnet.Arvid. 441 st fick namnet.Agnes. 402 st fick namnet.
Pojknamnet Björn ökade mest i popularitet jämfört med föregående år. Namnet gavs till 139 pojkar under 2020, vilket är en ökning med 93 procent jämfört med föregående år. Bland flickorna var det namnet Bonnie som ökade mest i popularitet. Det gavs till 191 flickor under 2020, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med föregående år.

Vad är det finaste namnet i världen?
Alice toppar listan för sjätte året i rad medan Noah toppar listan för andra året i rad. Namnet Alice gavs till 706 flickor under 2021. Namnet har funnit med bland de 10 populäraste namnen senaste 17 åren och har under dessa år toppat listan tio gånger.
Under 2020 var det vanligaste pojknamnet Noah, som gavs till 758 pojkar. Noah har senaste fyra åren funnits med på topp tio-listan, men intar nu förstaplatsen för första gången. William innehar andraplatsen med 742 namngivna pojkar, William har tidigare toppat listan åtta gånger och funnit med på topp tio-listan sedan 1999.Alice och Noah var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2020. Alice är det mest populära flicknamnet för femte året i rad medan Noah för första gången toppar listan över det mest populära pojknamnet.

Det vanligaste flicknamnet under 2020 var Alice som gavs till 794 flickor. Alice har varit populärt under flera år, namnet har funnits på topp tio-listan sedan 2005 och det är nionde gången namnet toppar listan som årets vanligaste namn givna till nyfödda. Maja var näst vanligast med totalt 670 namngivna flickor. Sedan 2000 har Maja flertalet år funnits med på topp tio-listan och har tidigare toppat den tre gånger.
Det finns många unika namn och stavningar av namn. Under 2020 var det 4 489 flickor och 4 199 pojkar som fick ett helt unikt namn eller stavningen av det.

Vilka namn får man inte ta?
Fler namn som Skatteverket säger nej tillLucifer. Är enligt Skatteverket olämpligt eftersom det kan antas väcka anstöt och kan leda till obehag för bäraren.Tholle. Olämpligt som förnamn då det har en innebörd som skulle kunna medföra obehag för bäraren. … Pysen. … Anarkia. … Åby. … Diaz. … Money Penny. … Rebel.
Namnstatistiken har framställts från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Statistiken avser tilltalsnamn givna under 2020. Då anmälan om förnamn för barnet skall göras till Skatteverket senast tre månader efter barnets födelse avser statistiken nyfödda under 2020 och även under slutet av 2019. I statistiken för 2020 är det 12 procent av de nyfödda namngivna flickorna och pojkarna som föddes under 2019. Namnen i topplistorna redovisas under den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Sen namnstatistiken startade år 1998 så har antalet barn som får något av de mest populära namnen minskat. För flickorna var det cirka 85 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2020. För pojkarna är skillnaden något mindre, det var cirka 74 procent fler som fick toppnamnet 1998 jämfört med 2020.
Flicknamnet Elsa var det mest populära namnet för nyfödda i sex av landets 21 län. I övriga län varierar det en del vilka namn som var mest populära. Flicknamnen Signe, Märta och Lilly är vanligaste namnen i några län men återfinns inte på topp tio för riket.Här har vi samlat namn som är vanliga och populära i England. Är du på jakt efter ett namn som passar bra i både Sverige och England/Storbritannien eller i ett något annat engelskspråkigt land? I så fall hoppas vi att denna lista kan fungera som inspiration.Anarkia. Olämpligt som förnamn och kan leda till obehag för barnet. Ordet låter väldigt likt begreppet anarki. Ordet ses ofta som en negativ laddad beteckning som innebär förvirring och kaos i brist på lagar och regering, enligt Skatteverket.Pysen. Önskat namn kan språkligt sett inte anses vara ett namn och ej förenligt med namnskicket i Sverige. Pysen används mer som ett smeknamn och är av den anledningen olämpligt att bära som förnamn.Money Penny. Skatteverket har bedömt att namnet Money är olämpligt då namnet betyder pengar och kan därför inte betraktas som ett namn enligt svenskt namnskick.Rebel. Är ett ord som inte har karaktären av ett namn och är därmed inte förenligt med det svenska namnskicket. Vidare kan namnet antas leda till obehag för den som ska bära namnet.Tholle. Olämpligt som förnamn då det har en innebörd som skulle kunna medföra obehag för bäraren. Ordet tolle är ett etablerat och allmänt känt skånskt dialektord som betyder en klump eller en korv med avföring. Skatteverket har bedömt att även om stavningen av namnet skiljer sig något från ordet är uttalet detsamma.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.
Namnen är sorterade i omvänd ordning efter antal personer i Sverige som bär namnet som förnamn. Detta betyder att unika och ovanliga namn kommer först i listan. I andra hand är listan sorterad i bokstavsordning.

Letar du efter ett namn som klingar likadant på både engelska och svenska? mama har listat 69 internationellt gångbara barnnamn till flickor och pojkar.
När en mamma i vår Facebookgrupp efterlyste barnnamn som skulle låta likadant på engelska och svenska strömmade förslagen in. mama har därför sammanställt en lista där kravet är att flick- och pojknamnen ska klinga så likt som möjligt på båda språken. Och vi har varit nitiska!Vilka fina barnnamn är de vackraste? Du kan rösta på vilket namn är vackert eller inte vackert. Namnen med flest röster är de mest gillade av besökarna. Nyfiken på vilka namn det är?

Vad är det ovanligaste namnet i världen?
Konstiga namn i världen I USA finns det namn som ”Candy Christmas”, ”Alden Cockburn” och ”Summer Quinn”. I Nya Zeeland är det en person som har namnet ”Busshållplats nummer 16” (Number 16 Bus Shelter). Däremot så nekades namn såsom ”Fish and Chips”, ”Sex Fruit” och ”Satan”.
Skoltermer på engelska kan behövas till exempel när betyg ska översättas till engelska. Här finns information om hur du översätter vanliga termer, skolämnen och betygsbeteckningar till engelska.

För att översätta nivåerna i betygen i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande kan den gemensamma europeiska referensramen för språk vara till hjälp.
The pupil has completed his/her education in accordance with the Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011 and has obtained the following grades

Att välja ett passande engelskt namn är viktigt. Kanske behöver du välja ut ett engelskt namn att använda under dina engelskalektioner? Eller håller du på att skriva en historia som utspelar sig i engelsk miljö och är i full gång med att namnge dina karaktärer? För den som inte har engelska som modersmål är det bäst att hålla sig till de klassiska namnen. Mer ovanliga namn är svårare att välja och kan komma att dra till sig oönskad uppmärksamhet. På listorna nedan finns de vanligaste engelska pojk- och flicknamnen i olika länder. Både för barn som föds idag och för hela det förra århundradet. I den sista tabellen listas de vanligaste engelska efternamnen i olika länder, baserat på aktuella uppgifter. Om du använder något av dessa engelska namn, kan du inte göra fel, eftersom att de alla är mycket vanliga.

Unisexnamn eller könsneutrala namn. Unisexnamn är namn som passar till både pojkar och flickor. Ibland säger man istället könsneutrala namn. Unisexnamn har vuxit sig starka på senare år då de blivit väldigt populära. Se vilka unisexnamn som är heta just nu?Hur många i Sverige heter ett visst namn i förnamn? Vi har sammanställt en lista över de vanligaste namnen i Sverige och hur många som heter respektive namn. Hur många heter samma namn i Sverige som du?

Vilka namn är fina?
Alice och Noah var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2020. Alice är det mest populära flicknamnet för femte året i rad medan Noah för första gången toppar listan över det mest populära pojknamnet. Det vanligaste flicknamnet under 2020 var Alice som gavs till 794 flickor.
Danska namn påminner mycket om de namn som även är vanliga i de övriga nordiska länderna. På topplistan över de danska namn som ges till flesta flickor och pojkar i Danmark finns namn såsom Emma, Alma, Freja, William, Oscar och Noah. Det vanligaste danska efternamnet är Jensen.Vi har här publicerat de 500 mest vanliga pojknamnen i USA för nyfödda barn. Listan över engelska pojknamn publiceras av amerikanska Social security administration.

Andra som läste om engelska och amerikanska pojknamn läste även mer om Nordiska pojknamn, ovanliga pojknamn samt om tips på hur ni kommer överens om barnets namn.

I denna artikel kommer vi att utforska några av de mest vackra flicknamnen från olika kulturer och språk runt om i världen. Vi kommer att titta på deras betydelser och ursprung.Dubbelnamn är just nu en trend i Sverige. Se om du känner igen dubbelnamnen som är de mest populära tilltalsnamnen. Idag finns även mängder av nyskapade dubbelnamn som inte är helt enkla att ta till sig. Se våra listor över ovanliga dubbelnamn.

Har ni svårt att komma överens om barnnamn? Ni är inte ensamma. Mer än hälften av alla par bråkar om vilket namn deras barn ska ha. Vi ger er tips på hur ni kan enas om namn till barnet och undvika att bråka.
Namn i andra länder i Europa. Vi har topplistorna över namn som är populära i Spanien, Frankrike, Ungern, Nederländerna och många andra länder. Se vilka namn som finns på topplistorna. Kanske är det namn i dessa länder som tilltalar just dig.