Posted on

Första Maj Stockholm 2023

Ännu en första maj har gått av stapeln, och givetvis tänkte vi inte missa arbetarrörelsen stora högtidsdag. Visserligen gör ledningarna för de stora demonstrationerna denna dag inte mycket för att organisera någon verklig kamp. Det kanske blir någon parlamentarisk motion med lätt progressivt innehåll ibland men inte mycket mer, men detta är ingen anledning till att inte försöka nå de många deltagare som är intresserad av något mera radikalt. Således gav vi oss ut med det helt nya numret av vår tidning, bokbord, flaggor och banderoller. Vår huvudbanderoll var samma som förra året då dess budskap är oförminskat aktuellt: Revolutionär kamp mot imperialismen – Nej till Nato – Ryssland ut ur UkrainaVi inledde med en banderollupphängning på Sergels torg. Fackliga frågor är ju extra aktuella nu efter strejken på pendeltågen i Stockholm, och med avtalsrörelser i antågande.Sedan var det dags för den sedvanliga manifestationen vid La Mano till minne av de Spanienfrivilliga och kampen mot fascismen. Detta var åter den plats som hade den högsta stämningen, och där flest var intresserade av radikala tidningar. Lite bidrog det säkert också att det bara var här vädret inte satte några käppar i hjulet. Därefter var det dags för Medborgarplatsen och samlingen för Sveriges största första maj-demonstration – tyvärr ledd av Vänsterpartiets föga radikala reformister – och slutligen Kungsträdgården. Där började dock regnet göra det svårare att distribuera pappersmaterial, men vi kämpade på så länge det kändes meningsfullt.

1 maj försvann ur kalendern som helgdag 1772, men har fortsatt att leva vidare som festdag. Lekfullhet och fest är ett kvardröjande tema kring valborg och första maj. I Skåne innebar första maj lek och tävlingar, exempelvis att slå katten ur tunnan. Under det sena 1800-talets industrialisering beklagade många att städernas arbetare var så berusade på valborg.
När vi under 1900-talet efterhand fick längre semester som förlades till sommaren, markerade midsommar ofta starten på den så kallade industrisemestern. Idag, när de flesta arbetande är sysselsatta i andra näringar än industri, bildar midsommar i än högre grad starten på sommarsemestern och Sverige går ner i sparlåga.

Majblomman började säljas i Göteborg 1907. Den kostade då 10 öre och var ägnad välgörande ändamål, särskilt barn. Majblomman spreds snabbt i Sverige och långt utanför våra gränser. Idag används de insamlade pengarna till att hjälpa fysiskt och socialt funktionshindrade barn.
Under Sveriges katolska medeltid var 1 maj en kyrklig helgdag tillägnad apostlarna Filippos och Jakob. Dagen hade festliga förtecken och föregicks av fasta och vaka. Under 1400-talet fick 1 maj i många stift en lägre festgrad som en helgondag tillägnad Sankta Valborg. Den 1 maj blev också den sista dagen före fastan inför 3 maj, som är korsmässodagen. 1 maj betraktades då som en fastlag, en förberedelse inför fastan. Traditionellt innebär fastlagen ätande, gyckel och upptåg. Hantverkslag och köpmannagillen flyttade årets stora sammankomst från fastlagen före påsk till valborgsdagen. Under 1500-talet gick djäknarna (studenterna) sockengång och uppförde sång och gyckelspel på första maj.I det svenska bondesamhället utnyttjades perioden från vårvintern fram till midsommar för vårbruket. Arbetslivets växling ackompanjerades av festligheter och rituella markeringar som markerade årets skiften, varav första maj är ett av dem. I vår tid har dessa vårhögtider levt kvar i form av semlor (fastlag), första april-skämt, valborgsmässofirande, första maj-demonstrationer och midsommar. Men även studentfester och skolavslutningar har starka kopplingar till perioden när våren skiftar till sommar och har under de senaste decennierna vuxit i omfång och komplexitet. Idag utgör midsommar kulmen på försommarens vårfestligheter, en högtid som de flesta i vårt land firar, gärna med svenska symboler. 1 maj är numera starkast förknippad med arbetarrörelsens politiska demonstrationer. Med demonstrationen 1 maj 1890 visade arbetarrörelsen att man kunde uppträda samlat och med disciplin i offentligheten. Samtidigt lånade demonstrationerna från bondesamhällets bild- och föreställningsvärld. Särskilt gällde detta fruktbarhetstemat. I många bilder och texter görs referenser till bondesamhällets förhoppningar om ett gott skördeår, och man skapade en allegorisk värld där arbetarrörelsen gav löfte om god skörd i det framtida moderniserade Sverige. Därmed anknöt man till ett för norra Europa traditionellt folkligt mönster med ursprung långt bak i tiden. 1 maj blev en nationell helgdag mycket beroende på SAP:s starka ställning under 1930-talet. Första maj sågs i bondesamhället som den första sommardagen, en dag när djuren släpptes på bete. Under den katolska medeltiden var dagen förknippad med lek och upptåg, något som gått igen särskilt i Skåne. Sedan 1890 har den internationella arbetarrörelsen använt dagen som en demonstrationsdag. 1938 blev 1 maj en nationell helgdag i Sverige.

Vad gör man på första maj?
Vår första borgerliga helgdag inleder blomstermånaden maj med studentsång, demonstrationståg och majblommor. Första maj är den svenska arbetarrörelsens dag och uppmärksammas med demonstrationståg runtom i landet.
I det förindustriella samhället hölls ofta fest och gille den 1 maj. Dagen betecknades som den första sommardagen och djuren släpptes på bete. Byalaget valde ålderman och gemensamt tog man ansvar för räkenskaper, gjorde översyn av gärdsgårdar och inhägnader. Dagen avslutades med att ”dricka märg i ben” för att få kraft. Vanligen bestod drycken av källvatten, öl, brännvin och ibland björksav. Ungdomarna på landsbygden hade en egen fest 1 maj då de festade upp de förnödenheter de samlat in i gårdarna dagen innan.Den första maj 2023 kommer ett stort antal demonstrationer genomföras i Stockholms innerstad. Polismyndigheten har fattat beslut att kamerabevaka ett område i de centrala delarna av Stockholm genom UAS.Beslutet gäller kl. 08:00 – 18:00 i Stockholms innerstad. Kamerabevakning med UAS kommer att nyttjas vid behov utifrån aktuell lägesbild. Kamerabevakning med UAS (Unmanned Aircraft System, så kallade drönare) kommer att användas vid behov i brottsförebyggande- och brottsutredande syfte samt för att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet och för att begränsa verkningarna av sådana störningar. Blomman kostade under flera år endast 10 öre. Tanken var att det inte bara var de rika som skulle bidra utan att så många som möjligt skulle känna att de kunde hjälpa till att bekämpa tuberkulosen. Redan från början engagerades barnen som försäljare genom skolor och scouter. Eftersom barn och ungdomar drabbades hårdast av sjukdomen, och de insamlade pengarna främst användes för olika barnverksamheter, ansåg Beda Hallberg att barn tidigt skulle lära sig att hjälpa andra barn. Som barn skulle vi alltid ut och ”maja”. Min lilla-syster och jag fick saft, smörgåsar, en bulle och vad som var väldigt viktigt i matsäcken var kokta ägg. Vår mamma packade iordning varsin kasse åt oss och en filt att sitta på och förmaningar att se oss väl om för ormar (…) Huvudsaken var att få sitta ute och äta matsäck, då första maj sågs som den första sommardagen. Beda Hallberg (1869–1945) i Göteborg fick i början av 1900-talet idén att sälja små pappersblommor till förmån för tuberkulossjuka, en lungsjukdom som vid den tiden var en farlig folksjukdom, och 1907 lanserades majblomman. Först i Göteborg, men idén spreds snabbt över hela Sverige, till grannländerna Finland och Norge och vidare till kontinenten. Redan på 1920-talet hade försäljningen av majblomman nått USA. På 1960-talet, när tuberkulosen inte längre var en folksjukdom, kom pengarna som majblomman genererade istället att användas till barn som behöver extra stöd.Att släppa ut boskapen i markerna på första maj går långt tillbaka. Under senare år har flera bönder valt att öppna upp sina gårdar för allmänheteten på första maj eller någon dag därikring. Då bjuds det på allehanda trevligheter såsom tipspromenad, mjölk och bulle, titta på kalvar och lamm, provsitta traktorer. Och sist men inte minst beskåda kosläppet, då ystra kor får komma ut på grönbete efter en vinter i ladugården – så som traditionen bjuder.Med valborgsmässodagen den första maj inleds på många håll sommaren. Förr i tiden passade stadsborna på att göra utflykter i det gröna. På landet släpptes boskapen ut i markerna och det hölls gillen efter att byalagens räkenskaper summerats och nya åldermän utsetts. Då skulle man dricka ”märg i benen” så att man höll sig stark och frisk under sommaren då mycket arbete skulle bli gjort. Drycken varierade och kunde vara äggtoddy, öl, snaps eller björksav. Det kunde också vara en brödkaka som sparats från julbaket eller ägg som skulle ge den här styrkan.

Än idag, trots att tågen nu bara är en manifestation utan större politisk betydelse, står jag gärna på Kungsportsavenyn och ser den mäktiga fanborgen och musikkårerna komma upp mot Götaplatsen. Det är en mäktig syn som berör! Kanske mest för att den minner om våra föräldrar och deras kamp för oss, sina barn och barnbarn, och vår framtid.
På medeltiden var majgreven, som infördes av tyska köpmän, ett populärt inslag i majfirandet. Handelsmän och olika hantverkare valde sin majgreve, som smyckades med en krans av löv, och på vissa håll även en majgrevinna. Det var viktigt att den som valdes var stadd i kassa då han skulle bekosta det gemensamma dryckeslaget. Första maj var en lovdag i skolorna och här var det adelns och de rika borgarnas söner som valdes till majgreve. Dagen förblev en lovdag i skolorna även efter den så kallade stora helgdöden 1772. När majfesten upphörde på 1860-talet så hade den förflyttat sig från staden till landsbygden, och det var då främst i de södra delarna av landet som detta förekom.Arne, född 1918 var den duktigaste majblommeförsäljaren i Lugnsund, Värmland på 1930-talet. På den tiden fanns det ingen bro över vattnet utan man fick färja sig över. När bilarna kom stod Arne lägligt till – han fick sålt 275 st blommor.

Inkomsterna från majblomman användes främst för att sjuka barn skulle få vistas på de så kallade sommarsanatorierna, och en kvinna född 1936 i Göteborg berättar följande om sin vistelse där:
Först kom ridande poliser på sina stiliga hästar, och sedan kom själva demonstrationståget. Svenska flaggan bars först, och sedan kom trummorna och blåsarna och de röda fanorna, och det var en tjusning i detta (…) Min pappa var väldigt noga med att vara finklädd den dagen och att verkligen ha den som helgdag. Han irriterade sig, om någon var ute och piskade mattorna på första maj eller hade annat ’onödigt’ arbete för sig och inpräntade, att denna dag hade man ju kämpat sig till som ledig dag, att den betydde något för människors frigörelse och att sådant måste respekteras.” På Orust tillredde bönderna en, åtminstone efter egen utsago, synnerligen smaklig dryck av brännvin, julöl och honung, som kallades ’flipp’ eller ’lura’, emedan man blev smått ’lurig’, d.v.s. lindrigt berusad sedan man druckit lite av bryggen. Redan under senare delen av 1800-talet blev första maj den amerikanska arbetarrörelsens högtidsdag, och en del i kampen för åtta timmars arbetsdag. Under tidigt 1900-tal kom det även att bli den svenska arbetarrörelsens dag och 1939 blev första maj vår första borgerliga/profana helgdag, till skillnad från våra övriga helgdagar som är kopplade till kyrkoåret Öppnas i nytt fönster.. 2005 blev nationaldagen den 6 juni vår andra borgerliga helgdag.

Att ”maja” betyder att smycka något i gröna blad och blommor och i de germanska länderna fanns en tradition med gamla anor att smycka sitt hem på detta vis för att markera vårens ankomst. Majandet i kombination med frankernas papegojskjutning, en tävling där måltavlan var en fågelbild uppsatt på en hög stång, antas vara grunden till majstången. Till Sverige kom majstången med stor sannolikhet tillsammans med invandrande tyskar någon gång under 14–1500-talen. Då det i början av maj kunde vara svårt att hitta gröna bland och blommor här i Norden så sammanfogades majstången med midsommar.
Lina Midholm 2011: ”May Day in Western Sweden: Democracy, Demonstrations and Drinking Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” i Cosmos. The Journal of the Traditional Cosmology Society vol. 25, 2009. 1940 och 1941 ersattes förstamajdemonstrationerna av Medborgartågen för Sveriges frihet och oberoende, vilket var ett beslut taget av den då sittande samlingsregeringen. I och med att första maj blivit en helgdag och andra världskriget härjade, var antalet demonstranter rekordmånga 1940. Det var också första gången som svenska flaggan bars, som en s
ymbol över nationell stolthet under brinnande krig. 
De vuxna vispade ägg med några starka droppar i. Alltihop kallades ATT DRICKA MÄRG I BEN. Då skulle man få motståndskraft och få vara frisk. Vispat ägg med apelsin var jättegott och roligt hade vi under vispandet.I övrigt har förstamajdemonstrationerna varit partipolitiskt präglade. Under 1930-talet demonstrerade man för arbete, bröd och ett anständigt liv. Efter andra världskriget dominerade fred och frihet och under 1960- och 1970-talen hade människor börjat bli internationellt medvetna i och med bland annat ANC´s kamp för svartas rätt i Sydafrika, Vietnamkriget och kärnvapen.

Numera firar jag ensam, men en tradition har jag kvar. Det är att lyssna på Lunds studentsångare, när de på TV sjunger in våren 1 maj. Då brukar jag sjunga med i alla sångerna och minnas tiden från min egen gymnasietid.

Jag minns hur jag med förväntan såg fram emot att få sälja majblommor när jag var i mellanstadieåldern. Eftersom mina föräldrar hade pensionat och jag kom i kontakt med väldigt många människor, så kunde jag sälja ett stort antal. Jag hade mina fasta kunder, som jag alltid besökte, och vissa av dem träffade jag bara vid majblommeförsäljningen. Det kunde vara gamla tanter och farbröder som sällan visades sig ute på byn, men de blev alltid glada när jag kom och de köpte både små blommor och kransar. En tant hade ena sidan på en gardin fylld med blommor från olika år, och det tyckte jag var så vackert. När hon hade dött, undrade jag ofta över vad som hände med blommorna. Att ”maja” innebär som tidigare nämnt att dekorera något i grönska, men kan till exempel även användas i betydelsen att ha en picknick ute i det fria på första maj. Första maj är rätt dag att sätta potatis om man vill ha färsk potatis till midsommar. Det var något som mina föräldrar försökte åstadkomma i många år. Jag har också satt potatis denna dag i många år. Inte alltid med önskat resultat.

Johanna Ståhlberg 2014: Kosläpp. Den urbana människans folknöje Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.. I: Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.Det var helt underbart med allt: mat, lekar, vänlighet etc. Framför allt bemötandet från personalen skiljer sig från de andra kolonier vi var på andra år: Man kände sig inte fattig. Det var faktiskt enda gången man inte längtade hem. Bakgrunden till att vi fick komma dit var att vår far (…) dött i TBC året före efter flera års sjukdom, och att vi barn både vaccinerades och kontrollerades av ”Dispensären”. De hade noterat vår familjs situation: Dubbelarbetande mamma Karin och änka med tre små barn (…) och som det var på den tiden; små sociala hjälpmöjligheter.

Första maj är fortfarande en internationell demonstrationsdag i västvärlden och i Sverige under 2000-talet har parollerna bland annat handlat om bättre flyktingpolitik, välfärden, skatter, kvinnors löner, kollektivavtal och arbetslöshet.Även studenterna uppmärksammade första maj och i Uppsala är det nu studenterna samlas på nationen för att äta majmiddag. I Lund har studentsångarnas framförande av traditionella vårsånger från sin välkända position på universitetstrappan radiosänts den första maj ända sedan 1927. Sedan 1974 har evenemanget även sänts i tv.

Under sändningen kommer Mattias Vepsä och Mathias Tegnér att vara flygande reportrar och intervjua spännande personer på plats i Humlegården och även från själva demonstrationståget.
IF Metall och Kommunal Stockholms län bjuder in dig och din familj till frukost med politik den 1 maj kl. 10.00 på Franzéngatan 4, T-Stadshagen. För barnen blir det filmvisning, ansiktsmålning och fiskdamm.

Under 1 maj vill vi att våra krav på en bättre arbetsmiljö och ett bättre samhälle syns även på sociala medier. Vi vill därför dela bilder där du håller upp en skylt med just ditt krav. Du får gärna vara klädd i rött.
Måndag 1 maj 2023 firar vi traditionsenligt med frukost och politik på avdelningen i Stadshagen. Kommunal Stockholms län arrangerar tillsammans med IF Metall Stockholms län.Totalt sålde kamraterna 586 tidningar och fick kontaktuppgifter till 164 ungdomar som uttryckt intresse för att organisera sig. På framsidan av första maj-numret av Revolution står med stora bokstäver “Kommunismen är tillbaka”! Det är inte bara tomma ord. Intresset för kommunistiska idéer växer världen över och i USA, anti-kommunismens högborg, ser en av fem unga kommunism som “det ideala ekonomiska systemet.”

Men det är inte enbart socialdemokrater och vänsterpartister som försöker att driva bort revolutionärer från sitt första maj-firande. När Revolution dök upp på syndikalisternas demonstration på Sergels torg i Stockholm försökte SAC få polisen att driva bort oss! Ännu mer aggressiva var de mot ett äldre par från en exiliransk kommunistorganisation – där gick de helt sonika fram och klippte ner deras banderoll!Hur långt är Vänsterpartiets ledning beredd att gå för att få samarbeta med S och C? För tillfället verkar det som att inga politiska principer är heliga nog för att stå i vägen. En allt viktigare uppgift för partifunktionärer har blivit att försöka förhindra förekomsten av kommunistiska och revolutionära paroller och symboler i första maj-demonstrationerna: ingenstans får hammaren och skäran förekomma; i Göteborg konfronterades kamrater i Revolution av funktionärer som handgripligen försökte rycka en banderoll med texten “Socialism eller barbari” ur händerna på dem.

Det är talande att Nooshi Dadgostar inte ens nämnde klasskamp eller socialism i sitt första maj-tal i Malmö. Med parollen “Alla ska ha råd” dansade Nooshi graciöst runt frågan om vad som faktiskt krävs: om alla arbetare och unga ska kunna få en framtid värd namnet krävs klasskamp mot kapitalisterna och kamp för en socialistisk revolution.
Bilden av Vänsterpartiet som ett stödparti åt S har befästs under 30 års tid, och den minst sagt tama parollen “En rättvis väg genom krisen” kunde knappast förändra den bilden. Hur långt ledningen för V gått i sin opportunism blev tydligt när Nooshi förra året i direktsänd tv hävdade att partiprogrammets “antikapitalistiska delar” inte längre ”gäller”.Med en djupt ifrågasatt, klumpig och till synes inkompetent högerregering borde vänstern ha öppet mål. Kapitalismen kris leder till ett snabbt växande missnöje och radikalisering bland unga, men detta uttrycker sig inte i tillväxt för arbetarklassens massorganisationer som inte förmår att knyta an till den allt mer radikala stämningen.

Vilka länder firar inte 1 maj?
I voteringen segrade dock reservationen, varför lag utfärdades. Det förtjänar också att noteras, att många länder överhuvudtaget inte firar första maj, t. ex. Australien, USA, Indien, Danmark, Irland, Israel, Kanada, Litauen, Nederländerna.
Med denna anpassning hoppas man kunna undslippa sådan obekväm kritik som den som Sofia Nerbrand på Kristianstadsbladet levererar: “Man kan fråga sig varför och hur Centerpartiet ska samarbeta med denna illröda del av arbetarrörelsen. Där finns inte ett uns liberalism.”

I Vänsterpartiets demonstrationer tågade 9 000 i Stockholm, att jämföra med 20 000 för ett år sedan. Samma mönster med lägre deltagarantal sågs i hela landet. Även om demonstrationerna var klart större än Socialdemokraternas, som på senare år mer kommit att likna begravningsceremonier med en klart åldrande skara, är det tydligt att inte heller Vänsterpartiet lyckats vända trenden med minskat deltagande och en sjunkande andel unga.Det låga deltagarantalet på årets första maj återspeglar processen av anpassning till ett allt mer högerinriktat S. Kapitalismens återvändsgränd gör att reformisterna inte kan erbjuda några betydande eller varaktiga reformer, och de delar därför kapitalisternas obotliga pessimism.

I Umeå hade Vänsterpartiet, efter år av påtryckningar från partistyrelsen, beslutat sig för att skrota “Samling vänster” och istället organisera sitt eget första maj-firande. Tidigare kunde ändå en hel del radikala ungdomar marschera i Vänsterpartiets tåg när det organiserades tillsammans med Revolution, Kommunistiska partiet och SAC. Nu när alla skulle hålla sitt eget firande, slöt betydligt färre ungdomar upp i Vänsterpartiets tåg.

Internationella Marxistiska Tendensens tillväxt och ökade attraktionskraft märks i fler och fler länder världen över. I USA attackerades kamraterna nyligen av ökänt reaktionära Turning Point USA – vilket får tas till intäkt för riktigheten i våra idéer.
– På Medborgarplatsen i Stockholm, där V-demonstranterna samlades, kan man fortfarande bära tröjor med texten ”Refugees welcome” och sälja tidningar med namn som Proletären, Rebell och Revolution. ”Revolution är den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen och ska inte förväxlas med Arbetarmakts ungdomsförbund Revolution”, upplyser Wikipedia. Vem sa att 1970-talet är över?– Jag var rätt höger förut, men jag börjar tänka om tror jag, lutar mer åt vänster och kommunism. Men jag vet inte, svårt att kalla sig vänster när det här är vänstern, liksom. Nooshi säger fan ingenting! Vad ska jag med det här till?

Som tur är har deras anpassning till högerpolitiken inget att göra med de verkliga stämningar som håller på att utvecklas. Ett kämpande alternativ, som baserar sig på arbetarklassen och ungdomen, har all möjlighet att vinna stora framgångar under den kommande perioden.
I Sverige deltog mer än 100 marxister från Revolution i demonstrationer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Karlstad, Halmstad, Helsingborg, Örebro, Sundsvall och Borås. Banderoller som “Arbetarnas hämnd – socialistisk revolution” representerade tydligt första majs verkliga traditioner: organisering mot kapitalismen.

Det säger sig självt att denna hets mot kommunister på första maj bara kommer att göra första maj-firanden mer innehållslösa och allt mindre i antal deltagande. På första maj vill arbetare och unga inte bara höra om hur dålig högern är, eller om vilka reformer som behövs, man vill också höra om hur vi kan skapa en bättre värld. Man vill höra ideologiska tal om en socialistisk framtid och få skrika radikala slagord i tågen. Det är första majs verkliga traditioner.– Marxistiska studenter höll upp en röd banderoll med texten ”Arbetarklassens hämnd. Socialistisk revolution”. Andra demonstrerade mot Nato och militarism. Kommunister – enligt egen utsago – sålde böcker av Lenin, Trotskij och Marx. Och folk köpte dem.

– Jag har varit radikal hela mitt liv. Det är första gången jag demonstrerar på första maj och jag har gett mig ut för att jag vill organisera mig, berättade en ung kommunist vi mötte i Göteborg
Efter decennier av klassamarbete håller klasskampen på att väckas till liv: lokförarnas vilda strejk på pendeltågen i Stockholm och Sekos varsel om att ta ut 1200 spårtrafikarbetare i strejk är bara en försmak. Ungdomens revolutionära glöd kommer på nytt att befrukta den klasskamp som kapitalisterna och deras politiska representanter förgäves försöker att hålla tillbaka. Låt oss ge de avslutande orden till en ung kommunist, Saga Lundberg, som läste följande dikt på första maj i Umeå:– Jag jobbar bara hårdare och hårdare, försöker samla ihop för min egen skull liksom, men det blir inget av det. Verkar inte som att någon politiker fattar det.Överallt där vi deltog stack vi ut med radikala slagord, röda flaggor och dignande bokbord med marxistisk litteratur. Även borgerlig media noterade vår synlighet. I DN skrev ärkeliberalen Erik Helmerson surt: Hur många arbetsdagar det är på ett år varierar beroende på hur helgdagarna ligger. Här kan du se hur många arbetsdagar som gäller de närmast kommande åren. Hör med ditt lokala Vision-ombud eller med arbetsgivaren om vad som gäller på just din arbetsplats. Och glöm inte att du kan påverka för bättre förmåner genom Vision!Skärtorsdag är en vanlig arbetsdag, om inte ditt lokala avtal säger något annat. På många arbetsplatser är skärtorsdagen en halvdag, eftersom den infaller före en röd dag.Kristi himmelsfärds dag är en röd dag och infaller alltid på en torsdag. Fredagen efter är en klämdag, och kan vara arbetsfri om du har ett lokalt avtal om klämdagar.När du är med i ett fackförbund har du större möjlighet att påverka på jobbet – till exempel för att få fler lediga dagar. Facket kan nämligen förhandla om lediga klämdagar eller halvdag före röd dag.Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Första maj är en röd dag. Valborgsmässoafton dagen innan är en vanlig vardag, men vissa kollektivavtal ger rätt till halvdag om den infaller under arbetsveckan.Under 2023 infaller många röda dagar och andra dagar som ofta är arbetsfria för tjänstemän på vardagar. Det betyder att det blir fler lediga dagar för dig som jobbar. En del arbetsplatser har lokala kollektivavtal som också ger lediga klämdagar och halvdag före röd dag.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.
Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Vad är speciellt med 1 maj?
Första maj sågs i bondesamhället som den första sommardagen, en dag när djuren släpptes på bete. Under den katolska medeltiden var dagen förknippad med lek och upptåg, något som gått igen särskilt i Skåne. Sedan 1890 har den internationella arbetarrörelsen använt dagen som en demonstrationsdag.
Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Är man ledig 1 maj 2023?
Valborg, första maj och Kristi himmelsfärd Valborgsmässoafton är för många yrkesgrupper en halvdag, men valborg är ingen röd dag. Dagen efter är det däremot första maj som är en röd dag.
Halvdag före röd dag finns inte överenskomna i de centrala kollektivavtalen som Vision tecknar. Men det kan finnas lokala avtal som ger medarbetare rätt till halvdag dagen innan en röd dag, till exempel på skärtorsdagen eller dagen innan Alla helgons dag.Ledighet på klämdagar är något som facket och arbetsgivaren kan komma överens om lokalt. På vissa arbetsplatser är dagen helt arbetsfri, och på andra har man rätt att ta en semesterdag om arbetet tillåter.

Julafton är oftast en arbetsfri helgdag, och juldagen och annandag jul är röda dagar. Även nyårsafton är oftast arbetsfri och nyårsdagen är en röd dag.
Vikingamuseum, vikingaby med smedja och vävstuga, vikingainspirerad mat, guidade visningar, fornlämningsområde och vacker natur är saker du får uppleva och upptäcka vid ett besök på världsarvet Birka. En utflykt som garanterat är intressant och spännande för alla åldrar. Bara känslan av att vistas på Sveriges så kallade första stad är speciell. Att båtresan till Birka går via vackra Mälaren förgyller upplevelsen. Bokar du båtbiljett med Strömma Kanalbolaget så ingår dessutom entré till museet samt guidad visning i fornlämningsområdet.Gillar du räkor? Då är räkor, båt och skärgård en vinnande kombination för en trevlig kväll för dig tillsammans med nära och kära ombord på M/S Strömma Kanal. Miljömärkta räkor med klassiska tillbehör dukas fram på ert bord och ni äter så mycket ni orkar, tar något slut fylls skålarna på. Efter en kort bensträckare vid Vaxholms Kastell smakar något sött från dessertmenyn extra gott. Avrunda kvällen på båtens utedäck och njut av solnedgången!

Vad händer i Stockholm 1a maj?
Första maj 2022 i StockholmKlockan 13:00. … 09.30-10.30 La Mano, Manifestation för de Spanienfrivilliga, Katarinavägen.11.00 Kransnedläggning vid Anna Lindhs grav på Katarina kyrkogård.12.45 Kransnedläggning vid Hjalmar Brantings och Olof Palmes gravar på Adolf Fredriks kyrkogård.
Visste du att det bara tar 30 minuter att åka från city till Stockholms närmsta skärgårdsö Fjäderholmarna? En perfekt utflykt för dig som snabbt vill ta dig till skärgårdsmiljö, god mat, glass, hantverk och sköna promenadstråk. God mat finns det gott om på Fjäderholmarnas många restauranger och caféer. Är du sugen på skärgårdsinspirerad mat med hög klass är Fjäderholmarnas krog något för dig. I Glass stugan hittar du den godaste svensktillverkade glassen samt fika, smörgåsar och lokalrostat kaffe. Under en promenad runt ön rekommenderar vi att du sticker in huvudet i öns små butiker, ateljéer och hantverksbodar.Nu kan du åter igen besöka friluftsmuseet och djurparken Skansen på Djurgården i Stockholm. Genom omsorgsfull öppning kan du som förköpt din biljett upptäcka svensk historia, kultur, traditioner och djur på Skansen. Här finns barnaktiviteter för alla åldrar, en djurpark full av olika nordiska djur, en miljö från en annan tid där levande historia visas, butiker med bland annat svenskt hantverk och souvenirer samt Baltic Sea Science center där du kan uppleva Östersjön under ytan samt ta del av viktiga utställningar.

Drottningholms slott finns med på Unescos världsarvslista och är ett ”måste-utflyktsmål”. Under maj kan du njuta av en promenad genom den våriga slottsparken, äta gott och botanisera i slottsboden Karamellans butik, café och restaurang, lyxa med våfflor på Kina slottscafé eller boka biljett till familjeföreställningen ”Esprit! Skönheten och odjuret” på Drottningholmsteatern. Du vet väl att det bästa och vackraste sättet att ta sig till Drottningholm är vattenvägen genom natursköna Mälaren ombord på M/S Prins Carl Philip!
Letar du efter något roligt att göra tillsammans hela familjen? Då är Gröna Lund den perfekta aktiviteten, en nöjespark med 29 olika adrenalinhöjande attraktioner. Vågar du testa årets nyhet och en av Europas häftigaste berg- och dalbanor är Monster – king of roller coaster? På Gröna Lund finns attraktioner för alla typer av våghalsighet, 5 kamper och god mat, godis och glass.Letar du efter tips på efter saker att göra i Stockholm? Vi har skapat vår topplista över aktiviteter som passa alla. Varför inte ta en båt för att uppleva Birka Vikingastaden, Stockholms närmsta skärgårdsö Fjäderholmarna, Drottningholm eller njuta av en räkfrossa? Alternativt stanna kvar i city och besök Djurgården där både Skansen och Gröna Lund ligger. Oavsett vilket eller vilka av tipsen du väljer rekommenderar vi dig att förboka eller förköpa din biljett eller entré för att säkert veta att du får plats. Vi rekommenderar också att du själv dubbelkollar öppettider och annan information på respektive aktivitets egen hemsida då saker snabbt kan ändras med tanke på rådande pandemi. Läs och låt dig inspireras till att göra roliga saker i Stockholm i maj.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas sedan 1890. Initiativet till demonstrationen 1890 togs av Andra internationalen, som genom en internationell manifestation ville kräva åtta timmars arbetsdag. Första maj har också kommit att firas till åminnelse av Haymarketmassakern 1886. Dagen firas runt om i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar genom demonstrationer och möten.
Första maj är allmän helgdag i Sverige sedan 1939. Fram till 2005 var första maj den enda av Sveriges allmänna helgdagar som var en så kallad borgerlig helgdag (borgerlig i bemärkelsen profan eller icke-kyrklig, då den inte har någon koppling till, eller sammanfaller med Svenska kyrkans kyrkoår). Sedan 2005 är även nationaldagen en sådan allmän borgerlig helgdag.

I USA och Kanada firar man istället för Första maj, Labor day den första måndagen i september. Detta för att bland annat presidenten Grover Cleveland inte ville att den amerikanska arbetarrörelsen skulle hedra Haymarketmassakern och oroligheter uppstå. Alla delstater har gjort den till allmän helgdag. I USA finns inte längre några stora socialistiska partier och därför är det ofta fackförbund som organiserar demonstrationerna. På senare år har dock många fackförbund, sociala rörelser och immigrantorganisationer återupptagit traditionen med stora demonstrationer på Första maj, något som upphörde på 1940-talet.
En annan folklig sed vid första maj har varit att samlas kring majbrasor, som förekommit i hela Svenskfinland. Uttrycket ”att dricka märg i benen”, som förekom både i folklig och borgerlig tradition, betyder att dricka sig till kraft och styrka. Uttrycket har använts speciellt i samband med munterheterna och festandet på första maj. Första maj sågs som en av de viktigaste högtidsdagarna i Sovjetunionen. Där, liksom i flera andra länder i Östeuropa, firades dagen med ståtliga militärparader och var för utomstående ett tillfälle att göra kremlologiska observationer. Redan den 1 maj 1889 anordnade nykterhetsrörelsen och frikyrkor i Jönköping en demonstration för nykterhet, i vilken 3 000 personer deltog. Under 1890-talet arrangerades liknande nykterhetsdemonstrationer den 1 maj, i flera städer. År 1987 demonstrerade Moderata löntagarrådet i Malmö med den dåvarande moderata riksdagsmannen Sten Andersson i spetsen på första maj (samma dag var för övrigt utrikesminister Sten Andersson socialdemokraternas huvudtalare i staden). På 2000-talet har andra partier än de socialistiska med allt större engagemang börjat använda första maj för att manifestera sin politik. Bland annat har Kristdemokraterna i Uppsala under flera år ordnat marscher på första maj för ”rättvisa i barnomsorgen”. År 2006 lockade detta tåg 1 200 deltagare, men intresset har falnat allt mer, och 2014 hade de enligt polisens uppgift färre än 500 som manifesterade Då detta är KD:s enda stora majtåg i Sverige består den även till delar av tillresta från andra orter. Även enfrågegrupper har på senare år arrangerat manifestationer på första maj, ett exempel är Piratbyrån som sedan 2004 arrangerat manifestationer på första maj. I Sverige firas första maj även av nazister sedan 2011, då Svenskarnas parti firade det för första gången.Under början av 1900-talet fick firandet av första maj karnevalartade drag med inslag av lekfullt busande. Det såldes serpentiner, konfetti och fyrverkeripjäser, som skräpade ned stadsmiljön och inte uppskattades av alla. Snart kom också majviskor, luftballonger och lustiga hattar som rekvisita och nöjesattribut. Förbud mot bomber och konfetti på 1910- och 1920-talen, förbudslagstiden och krigsårens dysterhet gjorde att den offentliga första maj-yran mattades av, för att leva upp igen på nytt efter de båda världskrigen.

I hela världen sjungs Internationalen traditionellt av de olika partier och grupper som demonstrerar på första maj. Idag sjungs vanligtvis enbart första och sista verserna samt refrängen, så gör till exempel Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Syndikalister brukar lägga till en egen vers som uppmanar till vapenvägran och kommunisterna sjunger ibland versen som går ut på att arbetarklassen inte ska delta i krigen mot sina klassbröder, utan vända vapnen mot de egna generalerna.
Vid sidan av det politiska firandet av första maj som arbetarrörelsens festdag, har dagen i Finland länge firats för att välkomna vårens ankomst. Under 1800-talet handlade det om en stadsfest som firades i det offentliga rummet, med betoning på studenternas akademiska vårfester i universitetsstäderna. Första maj-firandet hänger också intimt samman med de festligheter och evenemang som ordnats, och ännu ordnas, på
valborgsmässoaftonen dagen innan.Numera firas första maj åter med arbetarsånger och -symboler, speciellt i Berlin där stora demonstrationer äger rum. I Tyskland har de senaste åren oroligheter brutit ut första maj då vänstergrupper drabbat samman med nynazister.

För många helsingforsbor är det i dag tradition att, på morgonen den första maj, lyssna på studentsången. Den svenskspråkiga Akademiska sångföreningen uppträder i Kajsaniemiparken, följda av teknologernas blåsorkester Humpsvakar. De finskspråkiga Ylioppilaskunnan Laulajat sjunger i Ulrikasborg. Vid tjänlig väderlek kombineras firandet med picknick. I Åbo ordnar Åbo universitets och Åbo Akademis studentkårer picknick i Vårdbergsparken.Första maj har en lång förhistoria. Sedan antiken har människor i Europa och på andra håll i världen firat vårens ankomst med en fest. De tidigaste Första maj-firandena går ända tillbaka till tiden innan kristendomen anlände till Europa. Till exempel det keltiska firandet av Beltane och även Valborgsmässoafton i de germanska länderna. Trots att de hedniska firandena började försvinna när Europa blev kristet, så överlevde ändå en mer sekulär version av firandet i Europa. I denna form är Första maj även i vissa länder känd för sina traditioner som att dansa runt en majstång och kröningen av Majdrottningen. Även de gamla hedniska 1 maj-riterna firas av nyhedniska grupper som till exempel wiccaner.

I Brasilien är Arbetarnas dag, Dia do Trabalhador, en ledig dag, och fackliga organisationer uppmärksammar dagen med evenemang som varar dagen lång. Det är även den första maj som löner för de flesta yrkesområden och de nationella minimilönerna brukar justeras.
Vid det konstituerande mötet för Andra internationalen i juli 1889 i Paris lade den franske socialistiske fackföreningsledaren Raymond Lavigne fram förslaget om att en internationell demonstration för åttatimmarsdagen skulle anordnas under en och samma dag. Till mötet i Paris hade det amerikanska fackförbundet AFL sänt en skrivelse som informerade om att organisationen skulle arrangera manifestationer för åttatimmarsdagen den 1 maj 1890. Detta beaktades vid Parismötets beslut om datum för den internationella demonstrationen, som därmed planerades till den 1 maj 1890. Den internationella demonstrationsdagen var avsedd som en engångsmanifestation, även om den senare kom att utvecklas till en återkommande tradition. Det är omstritt huruvida AFL valde datumet för sin manifestation med anledning av Haymarketmassakern, då detta inte kunnat beläggas med dokument från tiden. I USA var vid denna tid 1 maj den dag då arbetskontrakt vanligen förnyades, vilket gjorde att strejker och arbetsmarknadskonflikter ofta förekom just denna dag. Samtidigt hade AFL:s ledare försökt att distansera sig från Haymarkethändelserna och tog avstånd från generalstrejken som strategi. Trots oklarheterna kring huruvida Haymarketmassakern verkligen påverkade valet av datum för den internationella manifestationen för åtta timmars arbetsdag har det blivit vanligt att arbetarrörelsens organisationer hävdar att första maj delvis firas till minne av ”Chicagomartyrerna”.

De första demonstrationerna för åtta timmars arbetsdag den 1 maj i Sverige skedde 1890 på 19 platser över hela landet. Dessa orter var Arboga, Billesholm, Bofors, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Hudiksvall, Karlshamn, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Stockholm, Sundsvall, Västerås, Ystad och Östersund. Demonstrationer för åtta timmars arbetsdag hölls även söndagen 4 maj 1890 på tre ytterligare orter: Norberg, Nyköping och Uppsala.

I Stockholm samlades den 1 maj 1890 omkring 30 000 personer vid Cirkus, som då låg vid Karlavägen och marscherade till Hakberget, Ladugårdsgärdet, där ytterligare 20 000 personer väntade. Då demonstrationerna inte tilläts innanför stadens gräns valdes Hakberget, som låg utanför dåvarande stadsgräns. Där lyssnade alltså runt 50 000 till de åtta talarna, som förutom socialdemokraterna Hjalmar Branting, Hinke Bergegren, August Palm, R Hansen, P M Landin och K J Karlsson, även innefattade liberalerna Fridtjuv Berg och David Bergström. En resolution antogs av den samlade folkmassan med krav på åtta timmars arbetsdag: ”I följd av ett beslut, enhälligt fattat på den internationella arbetarkongress, som förlidet år hölls i Paris, ha vi idag, den 1 maj 1890, i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag.” I Malmö talade Axel Danielsson.
I äldre folklig tradition i Finland har förekommit seder och bruk som tagit intryck av mellaneuropeiska karnevalsseder. Hit hörde bland annat seden att springa med klockor och skällor, som varit allmänt utbredd på 1800-talet på svenskspråkiga orter i Finland, särskilt i Österbotten och på Åland. Traditionen gick ut på att barn, och ibland också ungdomar, fäste olika klockor eller ko- och fårskällor på kroppen som sedan skramlade då man sprang. Klockspringandet gick ofta ut på att man tidigt på morgonen skulle väcka dem som sov. Det sades också att barnen genom klockspringningen hälsar sommaren välkommen.

Vad kan man göra på 1 maj?
Läs och låt dig inspireras till att göra roliga saker i Stockholm i maj.Boka en båtresa till Birka Vikingastaden. … Upptäck Skansen på Djurgården. … Besök Drottningholm – slottsparken & teatern. … Upplev skärgården på Fjäderholmarna. … Gröna Lund – nöjespark på Djurgården. … Räkfrossa i skärgården.
I Tyskland hade arbetare firat första maj i flera decennier innan Nazistpartiet efter maktövertagadet 1933 gjorde om dagen till officiell helgdag under namnet ”nationella arbetets dag” (Tag der nationalen Arbeit). Dagen därpå, den 2 maj 1933, förbjöds alla fria fackförbund och det statliga arbetarförbundet DAF inrättades istället och som ersatte de tyska fackföreningarna. De traditionella arbetarsångerna och arbetarsymbolerna blev också förbjudna.Åren 1940 och 1941 under andra världskriget ersattes första majfirandet på många orter av ”medborgartåg” för att manifestera nationell enighet. I ”Medborgartågen för Sveriges frihet och oberoende” deltog både socialdemokrater och borgerliga partier. SKP tilläts inte att delta i medborgartågen, utan arrangerade egna demonstrationer. År 1940 förbjöds även förstamajmöten i vissa delar av landet av militära skäl, vilket gjorde att inga demonstrationer förekom i Göteborg och Malmö detta år.

Vad göra i Stockholm 1 maj?
Göra med familjen i majBarnaktiviteter. Hitta roliga saker att göra som barnen kommer uppskatta.Barnteater. Se vilka teaterföreställningar för barn som är aktuella i maj.Roliga spel. Samla familjen och lös uppdrag, gåtor och mordmysterier på Stockholms gator.Museum. Se vad som händer på Stockholms museum i maj.
I början av 1900-talet var det inte ovanligt att Ungsocialisterna, SAC, SKP och Socialdemokraterna samlades i ett gemensamt tåg. Idag går de oftast i separata tåg.

Är 1 maj ledigt?
Första maj 2023 Första maj är en röd dag. Valborgsmässoafton dagen innan är en vanlig vardag, men vissa kollektivavtal ger rätt till halvdag om den infaller under arbetsveckan.
Arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer var från början intimt förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. Den 4 maj 1886 höll en grupp lokala anarkister, bland andra August Spies, ett möte i Chicago, till följd av att polisen dagen innan skjutit två demonstrerande arbetare. På mötet framfördes bland annat krav om åtta timmars arbetsdag. I slutet av detta möte, som ägde rum på Haymarket Square, kastades en bomb mot polisen som öppnade eld mot demonstranterna, se Haymarketmassakern. Efter mötet greps ett antal av de organiserade arbetarnas ledare och flera av dessa fängslades eller avrättades. De tre som dömts till fängelse benådades av guvernör John Peter Altgeld 1893, då han ansåg samtliga åtta ha dömts på otillräckliga grunder. Det har inte kunnat fastställas vem som kastade bomben.I Storbritannien firas May Day alltid första måndagen i maj. Dagen firas med demonstration mot kapitalismen, men demonstrationstågen är inte partipolitiska som i många andra länder. Man brukar samla ihop till stora demonstrationer till främst London, Glasgow, Edinburgh och Doncaster. I London har första maj-demonstrationer ofta slutat i kravaller med polisen. På många terrasser, i parker och paviljonger spelades orkestermusik. Hornmusiken hade en betydande roll på första maj ända in på 1900-talet, men dagen förknippas också starkt med studentikos körsång i universitetsstäderna. 1967 anordnades det första Röd Front-mötet i Göteborg. Mötet representerade slutet på kommunisternas och socialdemokraternas gemensamma första maj-demonstration. Röd Front har sedan dess anordnats varje år över hela landet.

I Folkrepubliken Kina firas första maj sedan 1990-talet med en gyllene vecka, ett av de tre tillfällen på året då det i Kina råder en veckas generell ledighet. Under högtiden, även känd som 五一 (pīnyīn: Wǔ Yī, bokstavligen ”fem ett”), anordnas landets största nationella parad. Huvuddelen av paraden består av marscherande militärer och militärens luftkonster.
Den första förstamajstrejken i Warszawa (Ryska imperiet) 1890 samlade omkring 10 000 arbetare. Därefter 1912—1914 samlades omkring 400 000 arbetare i tåg. Vid Februarirevolutionen 1917 samlades flera miljoner i tåget. Efter Oktoberrevolutionen 1917 firades Första maj under två dagar: med demonstration mot kapitalismen den första dagen och med arbetarfester utе i naturen annandag. Att demonstrera utvecklades till en plikt som många sovjetmedborgare inte vågade avstå ifrån. Det kunde resultera i repressalier. Därför var mängden demonstranter väldigt stor under flera decennier.

Vad händer i Stockholm i maj 2023?
Vad händer i Stockholm: juniJärvaveckan 31 maj – 3 juni.Adidas Stockholm Marathon 2023 3 juni.Nationaldagen 6 juni.Rosendal Garden Party 8 – 11 juni.
Vid mitten av 1800-talet var första maj redan en etablerad festdag, inte minst för studenter. Det skedde tidigast i Helsingfors där Cajsa Wahllunds Restaurang Kajsaniemi, som öppnats 1839, bidrog till utvecklingen. Sommarrestaurangerna öppnade ofta för säsongen på första maj. Också Brunnshuset, Alphyddan, Hotel Societetshuset och, något senare, Hotell Kämp hörde till de huvudsakliga festarenorna i Helsingfors. Första maj är en officiell helgdag i Turkiet. Den avskaffades 1981 efter statskuppen året innan, men återinfördes av den turkiska regeringen 2010. Taksim-platsen är centrum för manifestationerna sedan en blodig massaker skedde där första maj 1977. Augusti inleds med Stockholm Pride. Festivalen hölls för första gången 1998, och firar alltså 25 år 2023! Under den riden har Stockholm Pride vuxit till att bli Nordens största Pride-festival, och en av sommarens höjdpunkter. Stående inslag har varit festivalens huvudområde Pride Park (sedan 2013 på Östermalms IP), Pride House som är ett plats för debatt, workshops och seminarier, och den avslutande Pride-paraden. Årets festival går av stapeln 31 juli och exakt hur jubileet kommer att firas när festivalen närmar sig.

Augustikvällarna fylls av magisk musik. Eller vad sägs om egensinnig rockmagi med bob hund (Hasselbacken, 3 augusti), svensk country med First Aid Kit (Gröna Lund, 3 augusti), tekniskt fulländad hårdrock med Voivod (Nalen, 9 augusti) eller prisbelönt hiphop med Hov1 (Betongparken, 18 augusti).
Midnattsloppet är en årligt återkommande augustitradition och mer av en gatufest än lopp. Tävlingen bjuder på härlig atmosfär längs med banan på Södermalm, med butiker caféer och restauranger som håller kvällsöppet för att gäster ska kunna heja fram löparna. Det finns distanser och grupper för alla typer av löpare: barn, funktionshindrade löpare, 10km, 5km, och sist maskeradgruppen (även kallad ”den roliga delen”).Festivalsommaren fortsätter och når sin peak i augusti. Under månaden pågår flera intima festivaler, såväl med fokus på nischad musik som familjevänliga gatufester.

Dessutom bjuder två av Sveriges mest omhuldade artister på varsin arenakonsert; Håkan Hellström (Stockholms stadion, 5 augusti) och Laleh (Tele2 Arena, 19 augusti).
Under augusti kan du njuta av både filmklassiker och kultiga favoriterunder bar himmel; på flera platser anordnas det utomhus bio! Stockholms Filmfestival återvänder till Rålambshovsparken (16-20 augusti). Under fem kvällar visas film på temat kvinnliga hjältar med bland annat Aliens (1986) och Dirty Dancing (1987) och Filmerna är gratis, allt du behöver är en picknickfilt! I år kommer det även finnas en vinbar på plats som säljer såväl vin som alkoholfria alternativ. Veckan innan gör Festivalen även ett gästspel på Restaurang Strandhäxan på Djurgården, där det vissas film på uteserveringen (11-13 augusti). Mot slutet av månaden slås en bioduk upp i Larsberg på Lidingö för två dagar utomhusbio (25-26 augusti). Varje dag visas tre filmer, från familjevänliga favoriter till fartfylld action. För dig som inte hinner packa picknick finns pizza och biosnacks på plats!På Festival For Other Music (Fylkingen, 10-14 augusti) är experimentell musik i fokus, med konserter av bland andra Éliane Radigue, Tya Ensemble och Ahmed. Hosoi Festival (Slakthusområdet, 11-13 augusti) är en avslappnad gatufest som blandar musik, god mat och god dryck. Även Nytorgsfesten (Nytorget, 18 augusti) på Södermalm riktar sig till hela familjen, där musik möter loppisar, uteserveringar och roliga aktiviteter i en stadskarneval. Efter några års pandemipaus är Stockholm Triathlon tillbaka på Djurgården. Start och målgång är vid Sjöhistoriska Museet och i år är tävlingen helt motionsinriktad. Tävlingen har två klasser, Olympisk (1500 m simning, 38,6 km cykling, 10 km löpning) och Sprint (750 m simning, 23 km cykling, 5 km löpning) samt ett barnlopp för åldrarna 6-15. Östersjöfestivalen är en av Europas främsta festivaler för klassisk orrkestermusik. Under fem dagar får publiken uppleva några av Östersjöområdets bästa solister, orkestrar och konduktörer framföra nya såväl som klassiska stycken. Festivalens huvudscen är Berwaldhallen, men det kommer även att pågå visningar, panelsamtal och andra aktiviteter på Radiohuset, Finlandsinstitutet, VRAK, Tekniska museet, Sjöhistoriska museet och Nordiska museet.

Är första maj en helgdag?
Första maj är allmän helgdag i Sverige sedan 1939. Fram till 2005 var första maj den enda av Sveriges allmänna helgdagar som var en så kallad borgerlig helgdag (borgerlig i bemärkelsen profan eller icke-kyrklig, då den inte har någon koppling till, eller sammanfaller med Svenska kyrkans kyrkoår).
Samma helg pågår även Vinterviken Summer Session (Vintervikens trädgård, 18-19 augusti) i södra Stockholm. Här bjuds det framför allt på musik från några av den svenska indie-pop sceens hetaste akter; Terra, You Thant, Grant med flera. Sista lördagen i augusti bör du som vill få koll på det senaste från Svenska oberoende skivbolag styra kosan mot Tantolunden. På Fool’s Gold – Stockholm Independent Label Festival (26 augusti) bjuds det på såväl livemusik som försäljning av vinyler, kasetter och cd-skivor. Under augusti besöker också hyllade danskompaniet Rosas, under ledning av Anne De Keersmaeker, Stockholm. Under två kvällar framför de Exit Above (Dansens Hus Elverket, 30-31 augusti), en föreställning som under söker den västerländska musikens rötter genom en blandning av modern dans, blues och geometriska formationer. Stockholm Fashion Week grundades 2005 med mål att sätta Stockholm och svenskt mode på världskartan. Varje år träffar du de klarast lysande stjärnorna och får ett smakprov på kommande trender. Fokus ligger på hållbarhet, teknik och innovation där svenskt mode ligger i framkant globalt, men också kreativiteten och den magiska känslan med mode står i centrum.

Gratisfestivalen Stockholms Kulturfestival är stadens största kulturfest. Festivalen bjuder på ett fullspäckat program med aktiviteter och underhållning på sex festivalområden: Sergels torg, Kungsträdgården, Karl XII:s torg, Skeppsbron, Norrbro och Gustav Adolfs torg. Under fem dagar bjuds det på stand-up, dansbandskvällar, cirkus, street dance och konserter med bland annat Popsicle, Jireel, Orchestra Baobab, Aynur Doğan och Carole Samaha.
Trots att det finns ”året runt”-öar i Stockholms skärgård, är många platser svårtillgängliga under hösten och vintern. Därför vaknar skärgården verkligen till liv först i juni, när Strömma och Waxholmsbolaget går över till sommartidtabell för sina färjor (16 juni för Strömma, 23 juni för Waxholmsbolaget) och dagsutflykter till Sandön, Möja och Utö blir lättplanerade. Läs mer i våra skärgårdsguider för att hitta en uflykt som passar dig!

Svenska hushåll drabbas hårt av högre priser, hyror och räntor till följd av den ekonomiska krisen. Samma kostnadsökningar slår stenhårt mot skolan, vården och omsorgen. Om inget görs kommer Sverige att stå inför en välfärdskris som kommer att drabba vanligt folk. Därför presenterar Socialdemokraterna i dag en ny princip för att trygga välfärdens grundfinansiering – en stark bottenplatta för välfärden.
I år inleder Socialdemokraterna sina evenemang på årets Almedalsvecka onsdagen den 28 juni med det ekonomiska seminariet som i år kommer att handla om hushållens ekonomi. Torsdagen 29 juni inleds med en pressträff för att sedan följas av partiordförande Magdalena Anderssons tal.I sin första partiledardebatt som statsminister den 26 oktober menade Ulf Kristersson att den nya regeringen ska genomföra ett ”paradigmskifte i svensk politik”. Nu har regeringens första riksdagsår passerat och vi kan konstatera att det är den lataste regeringen på över 50 år.