Posted on

Fyraåringarna På äldreboendet

Äldreomsorg, kallades tidigare åldringsvård, avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet.Andra alternativ till den egna bostaden är vad som ibland kallas för seniorboende eller trygghetsboende, till vilka inget biståndsbeslut krävs. Båda boendeformerna erbjuder eget boende men där både lägenheten och fastigheten är anpassad (exempelvis finns inga trösklar, breda dörrar, hiss med mera). Uppfyller den enskilde kraven för seniorboendet/trygghetsboendet (exempelvis en viss ålder) så kan den enskilde sätta upp sig i en bostadskö.

I det svenska vård- och omsorgssystemet är individuella samordnare relativt nytt. Flera försöksverksamheter med vårdlotsar och vårdcoacher har genomförts runt om i landet. Numera finns laglig möjlighet till fast vårdkontakt med uppgift att tillgodose behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.
Enligt uppgifter från år 2018 hade det blivit allt fler som vårdades i hemmet i takt med att platserna på äldreboende (vanligen kallat särskilt boende) blivit allt färre. Detta på grund av den idag rådande uppfattningen, Hemlinjen, som innebär att det för det mesta är bättre för den enskilde att få bo i sitt eget hem och där få erforderligt stöd. För friska och rörliga personer är denna målsättning realistisk. Det har dock visat sig att risken för de äldres ensamhet i denna situation är stor och att inte alla äldre personer vill bo kvar i sina hem. Bland annat genom stigande livslängd ökar andelen äldre i Sverige som i övriga västliga industriländer och därför ökar även behovet av äldreomsorg.En annan metod som kan hjälpa svårt sjuka äldre att bättre klara sin vardag, och förebygga lidande och dödsfall, är samarbete i vårdteam över professionsgränser och vårdnivåer. Efter exempelvis stroke och höftfraktur kan den typen av samordning och struktur göra stor nytta och minska onödiga utgifter. Men de flesta sjukhus i landet jobbar inte så. Även om begreppet ”team” används flitigt i vården, handlar det mer sällan om ett genuint samarbete med tydlig struktur. Många gånger är länken mellan sjukhusvård och primärvård till exempel svag. Efter stroke är det en minoritet som erbjuds någon form av rehabilitering i hemmiljö.Forskning pekar på flera positiva resultat av individuella samordnare, även om det finns vetenskaplig osäkerhet kring effekten. Ouppmärksammade behov hos äldre kan synliggöras, och funktionsförmågan och vårdkvaliteten förbättras. Viss hälso- och sjukvård kan också minska.

För äldre personer kan en individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser vara värdefullt. Både i Sverige och internationellt är bristande samordning och uppdelning av insatser av vård och omsorg för äldre ett välkänt och diskuterat problem. Särskilt utsatta är de äldre som inte själva kan sköta sina vårdkontakter, eller saknar anhöriga som kan hjälpa till.
I Sverige är äldreomsorgen huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras av bland annat Socialtjänstlagen. Bistånd beviljas enligt 4 kap 1§ eller 2§. Insatser kan utföras av personer som är anställda av kommunen, privat utförare på uppdrag av kommunen eller av anhöriga. Anhörigvården kan ske som en kommunalt beviljad insats där den anhöriga är anställd, men detta är ovanligt. Merparten av anhörigvården utförs helt ideellt.– Vi måste få tacka våra fantastiska deltagare, både små och stora, som gått in i det här med sådant mod. Vi måste tacka pedagogerna Michael och Malin, våra experter Ingemar och Anne, alla anhöriga som stöttat oss. Vi måste tacka TV4 som vågade satsa på ett sådant här program som faktiskt har målgrupper som inte syns så mycket i tv. Och vi måste tacka det fantastiska teamet som jobbat med det här, ni har varit magiska, sade producenten Elin Sikell-Lundin i tacktalet.

Får man betala mer på äldreboende om man har pengar på banken?
Vad gäller de pengar som du har på banken så kommer de inte räknas med i bedömning för den avgift som kommer fastställas i ditt fall. Eftersom bedömningen görs utifrån en beräkning av inkomst, alltså pengar som tjänas in, kommer inte pengarna du har på banken behövas för att täcka den avgift som fastslås för dig.
– Vi är ju jätteglada för priset och uppmärksamheten. Att vi lyckats nå ut i den här viktiga frågan. Till saken hör också att vi även tog hem Ria-priset för bästa non-scripted program, säger exekutive producenten Martin Nygren på TV4, till Nöjeslivet.

Just nu visar TV4 repriser av det populära programmet under dagtid i tablån. Men hur blir det i framtiden – kommer det att spelas in nya avsnitt från äldreboendet?
Samtidigt satt flera av tv-stjärnorna själva och firade framgångarna framför tv:n på äldreboendet. TV4 har fortsatt kontakt med boendet, och under Kristallengalan var det fest bland de äldre.”Fyraåringarna på äldreboendet” gjorde stor succé i tv-rutan och fångade många tittares hjärtan under förra året. Programmet blev så populärt att det till slut också prisades på tv-branschens stora Kristallen-gala.

Säsong 1. Säsongsstart. En spännande tid börjar när tio sprudlande fyraåringar gör sig hemmastadda och de första vänskapsbanden formas. Roger tar mod till sig och kryper ner på golvet tillsammans med barnen. Åke sätter sig vid pianot och Renate läser sagor.
När kommunen räknar ut vilken avgift du ska betala för äldreboende eller hemtjänst måste de ta hänsyn till att du får behålla en summa som täcker dina normala levnadskostnader. Det kallas för förbehållsbelopp. När skatt, bostadskostnad och omsorgsavgift är betald ska du ha kvar en viss summa pengar varje månad. Om du lever ensam är det 5 953 kronor per månad och om du är sambo är det 4 857 kronor per person och månad år 2022. Om du inte har kvar det beloppet får du betala en reducerad avgift för omsorg.

Avgiften för vården och omsorgen brukar också kallas omsorgsavgift, och varierar mellan olika kommuner. Vad du ska betala beräknas individuellt baserat på din inkomst och eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, som är densamma för hela landet. År 2022 är det 2 170 kronor per månad.
När du har hemtjänst betalar du en avgift för vården och omsorgen. Det kallas omsorgsavgift och den varierar mellan olika kommuner. Vad du ska betala beräknas individuellt baserat på din inkomst och eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, som är densamma för alla i landet. År 2022 är det 2 170 kronor per månad.

Hyran varierar beroende på storlek och standard och du tecknar ett hyresavtal, precis som för hyresrätter på övriga bostadsmarknaden. Det är hyreslagens regler som gäller för hyressättningen. Frågan om våra äldreboenden och hur våra äldsta mår har under våren blivit mer aktuell än någonsin. I Fyraåringarna på äldreboendet får tittarna följa barnen och de äldre genom både skratt och allvarliga stunder. – Som läkare och forskare har det känts otroligt meningsfullt att vara med i en tv-produktion som visar hur äldre, trots demens och andre tunga sjukdomar, fortfarande är människor precis som du och jag. Samtidigt visar serien att vi kan göra mycket mer för våra äldre än vad vi gör i dag på våra äldreboenden. Det är en riktig tankeställare, säger Anne Ekdahl.I Fyraåringarna på äldreboendet skildras tillvaron på ett äldreboende, och hur hälsan påverkas av att ha daglig kontakt med en grupp fyraåringar från förskolan Vildnissarna.Två ledande och välkända experter inom geriatrikforskningen har knutits till produktionen, Ingmar Skoog, föreståndare på AgeCap samt Anne Ekdahl, docent och överläkare inom geriatrik.

Programmets andra expert, Anne Ekdahl, har mångårig erfarenhet av att vara läkare på äldreboenden samt som chef inom geriatriken. Hon har varit ordförande i Svensk Geriatrisk Förening i över 10 år, tills hon 2015 blev generalsekreterare för Europeiska Geriatriska Unionen. Hon är känd för att ha introducerat Geriatriska Akutvårdsavdelningar som numera finns över nästan hela landet, och hon är mångårigt vetenskapligt råd för Socialstyrelsen inom områdena palliation och geriatrik.
Vad händer när man släpper in en förskola på ett äldreboende under sex veckor? Det visar sig i TV4 och C Mores nya satsning Fyraåringarna på äldreboendet, som har premiär 17 september, där AgeCaps föreståndare Ingmar Skoog medverkar.

Vad kostar äldreboende per månad?
Avgiften för vården och omsorgen brukar också kallas omsorgsavgift, och varierar mellan olika kommuner. Vad du ska betala beräknas individuellt baserat på din inkomst och eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, som är densamma för hela landet. År 2022 är det 2 170 kronor per månad.
– Det känns både intressant och viktigt att låta två så välrenommerade experter titta närmare på välbefinnandet för våra äldre, inte minst med anledning av den pågående pandemin och de besöksbegränsningar det innebär. Med hjärtgripande och tankeväckande möten vill vi skildra stunder av livsglädje, samtidigt som vi inte backar från frågor om sorg och ensamhet. Parallellt bidrar experterna med fakta och ett forskningsperspektiv i ett minst sagt aktuellt och drabbande ämne, säger Martin Nygren, exekutiv producent på TV4 och C More.

På arbetsformedlingen.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.
Just nu har vi problem med att visa korrekta tider för en del av våra aktiviteter, du kan själv kontrollera om en särskild tid är angiven i innehållet. Vi jobbar på att hitta en lösning.

Vad har man för arbetsuppgifter på ett äldreboende?
Äldreomsorg, kallades tidigare åldringsvård, avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet.
I Fyraåringarna på äldreboendet skildras tillvaron på ett äldreboende, och hur hälsan påverkas av att ha daglig kontakt med en grupp fyraåringar från förskolan Vildnissarna. Två välkända experter inom geriatrikforskningen medverkar även i programmet och uttalar sig om hur kontakten med barnen påverkar de äldre.

Nu är programmet Fyraåringarna på äldreboendet slut. Vi vill rikta ett stort tack till TV4, Meter Television, Förskolan Vildnissarna och sist men inte minst våra enastående medarbetare på Attendo Maria Winkvist.
Generationsmöten har en positiv effekt på de äldres hälsa. Det såg vi inte minst i programmet och det ser vi även på våra andra verksamheter som har etablerade kontakter med förskolor. Vi hoppas att det här programmet inspirerar både förskolor och äldreboenden att etablera kontakt med varandra. Det vinner de äldre på och de yngre likaså.

Vi har verkligen sett fram emot den här TV-serien – både boende och personal. För mig som varit med under inspelningen vågar jag lova en hel del skratt men också rörande möten mellan generationerna.
Programmet som sändes i TV4 och C More handlade om mötet mellan generationer. Det är barnen från förskolan Vildnissarna som under sex veckor träffar de äldre på äldreboendet Attendo Maria Winkvist i Norrtälje. Vad händer egentligen när äldre och yngre träffas dagligen? Hur påverkas de äldres hälsa? Programserien består av fyra avsnitt och hade premiär den 17 september 2020. Inspelningarna av programmet har ägt rum innan covid-19 pandemin.Vi ber om ursäkt, men sidan du letar efter verkar inte finnas. Klicka dig tillbaka till startsidan, där du hittar mängder av bra filmer, serier, program och spännande sportevent.

Två ledande och välkända experter inom geriatrikforskningen har knutits till produktionen. Det handlar om Ingmar Skoog, professor och äldrepsykiatriker, samt Anne Ekdahl, docent och överläkare inom geriatrik.
Ett socialt experimentet där tio förväntansfulla fyraåringar tillbringar sex veckor på ett äldreboende. Det blir en spännande prövning då deras nya kompisar alla är mellan 70 och 100 år. Många av dem rör inte på sig och flera känner sig ensamma och deprimerade. Kan fyraåringarnas sprudlande energi och livsglädje smitta av sig och förbättra hälsan för de äldre?Sex av tio inom äldreomsorgen arbetar idag deltid (källa: Kommunals medlemsundersökning 2017). Många har otrygga anställningsvillkor. Fyra av tio i branschen är visstidsanställda (källa: Coronakommissionens delrapport 2020). Många arbetar som timavlönade och står ständig standby i väntan på att arbetsgivaren ska ringa.

De som idag arbetar inom äldreomsorgen och har den tidigare formella vårdbiträdesutbildningen och/eller yrkeserfarenhet ska få möjlighet till validering. Ett nationellt valideringssystem måste säkerställas. Alla ska också ha rätt till en yrkesutveckling.Kommunals ståndpunkt är att bemanningen ska anpassas utifrån de äldres behov av vård och omsorg. Kommunal vill se tillvidareanställning på heltid som norm i branschen. De delade turerna måste bort. All personal ska ha rätt till yrkesutveckling på arbetstid. Kommunal arbetar även för att all personal ska ha en grundutbildning som vårdbiträde eller undersköterska.

Det finns en god tillgång på jobb inom branschen, och rekryteringsbehovet växer. För att rekryteringsbehovet ska lösas behöver äldreomsorgen göras attraktiv för personalen, för det krävs att arbetsgivarna löser deltidsproblematiken, erbjuder tillsvidareanställningar med bra lön till sina medarbetare och en hållbara scheman. Arbetsgivarna behöver även organisera arbetet så att det blir möjligt för personalen att ge en god vård och omsorg till de äldre, detta kräver tid och kräver högre bemanning än i dag. Dessa förändringar skulle minska stress och arbetsskador.
Arbetsgivarna ställer idag allt högre krav på teoretisk utbildning än tidigare. Det beror på att många äldre med omsorgsbehov är multisjuka och arbetet blir alltmer komplext. Orsakerna är bland annat de kortare vårdtiderna på sjukhusen, att svårt sjuka äldre i större omfattning bor kvar i hemmet än tidigare och att antalet platser på särskilt boende minskat – tröskeln för att få en plats har ökat.

Vad kallar man dem som bor på äldreboende?
De största grupperna är undersköterskor och vårdbiträden. Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen kan vara allt från att ge personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser till matlagning, inköp och städning. De flesta av arbetsplatserna inom äldreomsorg är särskilda boenden eller i de äldres egna hem.
Från och med juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det här är en fråga som Kommunal har drivit sedan kongressen 2016 och ett viktigt steg för att öka patientsäkerheten, höja statusen på yrket och förbättra arbetsvillkoren för personalen genom tydligare att yrkesrollen och ansvarsområdena blir tydligare.Kommunal vill att trygga anställningsformer och heltid ska bli regel, oavsett om arbetet sker i offentlig eller privat regi. En tillsvidare (”fast”) anställning är norm för att få exempelvis ett hyreskontrakt eller ett banklån. För att stärka kvinnors ställning i arbetslivet och i samhället anser Kommunal att det är av stor vikt att arbetsgivarna möjliggör heltidsarbete i äldreomsorgen, det påverkar även den framtida pensionen på ett positivt sätt.

Utbildade undersköterskor kommer kunna ansöka om skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Från och med 2033 krävs en skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska.Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen kan vara allt från att ge personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser till matlagning, inköp och städning. De flesta av arbetsplatserna inom äldreomsorg är särskilda boenden eller i de äldres egna hem. Anställda inom äldreomsorgen har både offentliga och privata arbetsgivare, även om kommunerna alltid har det yttersta ansvaret. Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, Kommunal och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel. Anställda inom äldreomsorgen arbetar ofta under tidspress. Det saknas ofta förutsättningar för att ge en god vård och omsorg, som exempelvis tid att sitta en stund hos en ledsen äldre. Även tid för rapportering, dokumentation, handledning, förflyttningstid och personalmöten saknas ofta i personalens scheman. Alltför ofta får den enskilde arbetstagaren prioritera bort insatser som den äldre har rätt till, på grund av brist på arbetsledning och resurser. Dessutom är det alltför vanligt med delade turer. Delade turer är ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan på medlemmarnas sociala liv och hälsa.

Personal som arbetar inom äldreosmsorgen ska följa Socialstyrelsens föreskrift ”Basala hygienrutiner”. Den började gälla 1 januari 2016. Det innebär bland annat att personalen ska ha tillgång till arbetskläder. Arbetskläder är över- och underdel, ska ha korta ärmar, bytas dagligen och ska tålas att tvättas i minst 60 grader så att de blir rena och fria från smittämnen.

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.
Från och med sommaren 2021 införs nationell standard påVård- och omsorgsprogrammet (gymnasienivå) samt på vuxenutbildningen. Det innebär att du ska ha godkänd yrkesutbildning på gymansienivå för att bli undersköterska. Kravet för att bli vårdbiträde är godkänt yrkespaket som motsvarar lite drygt hälften av utbildningen till undersköterna.Det ska inte vara möjligt för enskilda arbetsgivare att sätta i system att bygga hela verksamheten på en bemanning och schemaläggning som får arbetstagaren att må dåligt.

Sveriges befolkning blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Samtidigt går många undersköterskor och vårdbiträden i pension de närmaste åren. Det kommer behövas många utbildade undersköterkor och vårdbiträden även i framtiden. Det finns alltså ett mycket stort rekryteringsbehov: fram till år 2030 behövs det 150 000 personer inom äldreomsorgen.
Aktuella och kommande serier som sänds på tv nu, har sänts eller kommer att sändas på tv. Sortera och filtera efter genre. Fakta om TV-serier med säsongs- och avsnittsöversikt, se när dom olika avsnitten sänds och på vilken kanal.

Fyraåringarna på äldreboendet. Vad händer när man släpper in en förskola på ett äldreboende under sex veckor? I Fyraåringarna på äldreboendet skildras tillvaron på ett äldreboende, och hur hälsan påverkas av att ha daglig kontakt med en grupp fyraåringar från förskolan Vildnissarna. Producerat år 2019.

Efter experimentet bestämde sig förskolan Vildnissarna och äldreboendet Attendo Maria Winkvist för att fortsätta låta barnen och de äldre umgås. När corona-viruset kom till Sverige valde man dock att pausa träffarna.– De vill ha med oss på ett hörn som rådgivare när de planerar nya äldreboenden eftersom de vill kunna anpassa lokalerna så att det blir lättare för äldre och yngre att umgås. De förstår vitsen med att förskolor och äldreboenden ligger närmare varandra, säger Anne.

– Absolut, det ska inte gå att få jobb på ett äldreboende utan att ha någon form av omvårdnadsutbildning i bagaget. Även om många av de som arbetar där älskar att jobba med äldre så finns tyvärr även de som söker sig dit för att ”ha något att göra”, eller för att de inte kan få andra jobb, säger Anne.
– Helst hoppas jag att jag slipper bo på äldreboende, men OM jag ska det, vill jag bo på ett äldreboende där man kan få plats innan man blivit för demenssjuk. Jag vill kunna prata med de andra som bor där, vilket är svårt när demenssjukdomen blivit för djup. Jag vill också att de som vårdar mig har en bra utbildning och gillar att jobba med äldre, och att det finns geriatriker kopplade till boendet, säger Anne som dock hoppas kunna bo kvar hemma länge, och helst i närheten av sina barn och barnbarn i Helsingborg.– Det var de som fick mig och min man, som är kardiolog, att söka oss från Linköping, där jag arbetade som geriatriker, till Skåne, säger Anne som såklart hoppas på en ny säsong med vildnissarna, Renate, Inga, Claes och resten av gänget.– På samma sätt som personer med hjärtproblem tas om hand av en kardiolog borde även äldre sjuka och sköra i större omfattning tas om hand av geriatriker. Varför ska vi inte ha flera specialister i geriatrik på äldreboendena, det förstår jag inte. I Helsingborg och på andra ställen har man sett att när geriatriker tar över ett äldreboende, särskilt den form som heter korttidsboende, behöver inte lika många äldre skickas in till akuten. De problem som uppstår sköts via regelbundna ronder och telefonkontakter, med vår speciella kunskap och kompetens, säger hon.

Vad krävs för att få plats på ett äldreboende?
Det är bara den som behöver ett äldreboende som ska stå som sökande till boendet, även om han eller hon vill ha med sig sin partner. Även äldre par där båda har beviljats bostad i ett äldreboende har rätt att bo tillsammans. Detta förutsätter att paret vill fortsätta leva tillsammans.
Tillsammans med forskaren i demenssjukdomar, Ingmar Skoog, har hon genomfört ett socialt experiment för att se om ungar rentav kan ha en bättre effekt på depression­­ hos äldre än ”lycko­piller”.Även om Anne förstår regeringsbeslutet från i våras om att inrätta besöksförbud på landets äldreboenden för att skydda de äldre och sköra, tycker hon att det var fel att dra alla gamla över en kam.

Vad är lönen för en undersköterska?
Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 27 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 30 900 kronor eller mer. Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 27 900 kronor där de bäst betalda hade en lön på 31 700 kronor eller mer.
– Både jag och Ingmar har ju jobbat med demenssjukdomar i väldigt många år, sedan 90-talet, så vi har ju lite att jämföra med, och här ser vi att barnen är mycket, mycket bättre än någon annan medicin, säger Anne som till vardags arbetar som medicinskt ansvarig överläkare på den geriatriska akutvårdsavdelningen, GAVA, på Helsingborgs lasarett.

Anne W Ekdahl, överläkare i geriatrik som tillsammans med demensforskaren Ingmar Skoog, dagispersonal och TV 4 genomförde experimentet att sammanföra ett antal fyraåringar med ett gäng äldre på ett äldreboende under några veckor.Innan barnen från förskolan ”Vild­nissarna”­­ fick komma in på äldreboendet och efter att de sex veckorna var till ända testade Anne och Ingmar bland annat rörelseförmågan, minne och depression hos de äldre. – De äldre hade det sååå tråkigt innan barnen kom. Men i takt med att de blev sedda av barnen och det övriga tv-teamet ökade deras självförtroende, säger Anne. Anne W Ekdahl och Ingmar Skoog nomineras som kandidat till Sjukhusläkarnas Think different-pris för sitt experiment som visar att kreativitet och mänsklighet kan betyda mer än pengar och starka mediciner för äldres fysiska och psykiska hälsa. Ytterligare kandidat är Sveriges intensivvårds­personal.

När har man rätt till äldreboende?
Äldreboendet finns för dig som har så pass stort omvårdnadsbehov att du inte klarar dig hemma med hjälp av hemtjänst. Det kan bero på fysiska besvär, demenssjukdom eller att du inte känner dig trygg hemma.
– Vi måste börja se de äldre på boenden som människor och inte bara personer som behöver vård. Äldreboenden ska inte vara en förvaring, som det är på många ställen idag – det ska vara ett sätt att leva, vilket framgår så fint i serien ”Fyraåringarna på äldreboendet” där de äldre verkligen börjar att leva genom att umgås med barnen. Jag hoppas att programmet ska bli en väckar­klocka för andra boenden att göra likadant, säger Anne som förstår Åke som beskriver tillvaron på äldreboendet som att befinna sig i dödens väntrum.Efteråt uppvisade de flesta en förbättring i sin kognition, och exempelvis minnet hade förbättrats avsevärt, de äldre hade blivit mindre beroende av hjälp av vårdpersonalen och de flesta mådde även bättre psykiskt. –Jag hoppas att fler börjar förstå att personer som bor på äldreboenden är helt vanliga människor med samma behov som alla oss andra. Vi behöver alla bli sedda och känna oss behövda, få stimulans och få röra på oss. – Många äldre är ju pigga. Även om deras kronologiska ålder visar 70 plus är det inte så att alla äldre är sköra och multisjukliga. Det är orimligt att behandla en hel patientgrupp på det här viset, säger Anne som gläds över att besöksförbudet äntligen hävts.– Det har funnits på flera håll tidigare, men det har aldrig skett under ordnade former med utvärdering så som med ”Fyraåringarna på äldreboendet”, säger Anne.När Ingmar och Anne i det avslutande programmet konstaterar att 81-åriga Renate i stort sett tillfrisknat från sin demens och att Inga, 89, fått sin livslust tillbaka, efter att ha varit suicidal i första avsnittet, tror de knappt sina ögon.

– Det finns flest geriatriska vård­platser i Stockholm, tillägger hon, detta trots att huvudstaden faktiskt har landets yngsta befolkning. Annars är det stor brist på geriatriker. Involvera geriatriken i utformningen av vården av äldre, säger Anne som själv var med och byggde upp den geriatriska vården på Helsingborgs lasarett.
Det är ett gäng förväntansfulla 70-90-åringar som sitter uppradade i det kombinerade all- och lekrummet när barnen tillsammans med pedagogerna Michael och Malin kommer in sjungandes på ”Här kommer Pippi Långstrump”.– Det är en ren tillfällighet att det finns en geriatrisk vårdavdelning i Helsingborg. Den kom till när man saknade en läkare på en avdelning som vårdade sköra äldre i behov av mera omfattande utskrivningsplanering. Man hade upptäckt att patienterna hade en del medicinska problem och behövde mera fast läkartillsyn – och då fick jag frågan om jag ville vara läkare där. Det ville jag ju – och nu har den vuxit sig betydligt större med mobila team och annat och jag är inte ensam geriatriker längre, säger hon.

Kan ett gäng vilda fyraåringar verkligen förbättra det fysiska och psykiska måendet hos gamla på ett äldreboende? – Utan tvekan, säger Anne W Ekdahl, överläkare i geriatrik vid Helsingborgs lasarett.

Kan man jobba på äldreboende utan utbildning?
Det finns samtidigt möjlighet att få arbete utan formell utbildning. Yrket kan ge värdefull erfarenhet inför utbildning till undersköterska eller sjuksköterska. För att gå vidare och arbeta som undersköterska kan man läsa vård- och omsorgsprogrammet.
– Jag hoppas verkligen att någon forskar på de äldres psykiska mående under coronapandemin för att se vilka negativa effekter det har haft på de äldre att inte få träffa nära och kära, för det är jag övertygad om att det har haft.Under sex veckor fick barnen från förskolan ”Vildnissarna” umgås och lära känna Roger, Åke, Renate, Inga, Kristina, Hedi, Claes, Elvy, Aina och Lars på Attendo Maria Winkvists äldreboende i Norrtälje.

– Bygg äldreboenden på ett sådant sätt att de blir naturliga mötesplatser för både barn och äldre. Och vi behöver flera äldreboenden. Men allra viktigast är nog att höja statusen på personalen med bättre anställningsförhållanden. Det ska vara fint att jobba med äldre.I många kommuner gäller lagen om valfrihet och där får du fritt välja mellan de boenden som kommunen godkänt. Det kan vara både privata och kommunala boenden. Du har ofta möjlighet att välja och rangordna de boenden du helst vill flytta till men på vissa boenden kan det vara fullbelagt och hur kösystemen ser ut kan variera mellan kommunerna.

För en plats på till exempel ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från din hemkommun. Ring och be att få tala med en biståndshandläggare inom området omsorg.För att få plats på ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut från kommunen du bor i eller från den kommun du vill flytta till. Det innebär att du behöver ansöka om och få beviljat att du har ett sådant omsorgsbehov som krävs för att få flytta in på ett äldreboendeMånga tycker att det är svårt att veta hur man ska gå till väga för att få en överblick över hur systemet fungerar när man ska hitta äldreboende. Här lotsar vi dig genom processen och ger tips och råd vad som kan vara bra att tänka på. Äldreboendet finns för dig som har så pass stort omvårdnadsbehov att du inte klarar dig hemma med hjälp av hemtjänst. Det kan bero på fysiska besvär, demenssjukdom eller att du inte känner dig trygg hemma. På äldreboendet, eller särskilda boendet eller vård- och omsorgsboendet som det också kallas, får du service och omvårdnad dygnet runt. I kommuner som inte har valfrihet har du alltid rätt att inkomma med önskemål. Du har även alltid rätt att tacka nej till en plats du inte önskar och vänta på att få erbjudande om en ny plats.Träffa biståndshandläggaren i din hem- eller sjukhusmiljö och berätta om dina önskemål och behov. Du får hjälp att fylla i en ansökan som lämnas in för utredning.

Hur mycket kostar det att bo på ett äldreboende?
Avgiften för vården och omsorgen brukar också kallas omsorgsavgift, och varierar mellan olika kommuner. Vad du ska betala beräknas individuellt baserat på din inkomst och eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan, som är densamma för hela landet. År 2022 är det 2 170 kronor per månad.
Om du vill flytta till en annan kommun, till exempel närmre dina anhöriga, gör du en ansökan i den kommunen du vill flytta till. Den kommunen är då skyldig att behandla den ansökan som om att du bor i kommunen. När du beviljats stöd är det dags att välja vem som ska sköta din omsorg. Du kan alltid framföra önskemål till kommunen om att bo på något av Vardagas äldreboenden. Du kan alltid tacka nej till en plats du blir erbjuden och stå kvar i kön alternativt flytta in på ett annat boende i väntan på att det finns en plats på det boende du helst vill bo på. Prata med din kommun om hur valet och kösystemet fungerar just där.

Att söka äldreboende är för många något helt nytt. Därför är det alltid bra att ha stöd i biståndsprocessen, både i att ta reda på vilka rättigheter du har och i själva ansökningsförfarandet. Ta gärna hjälp av en närstående eller av den hjälp din kommun erbjuder.
”Nej vi har inget beslut om en eventuell ny säsong i dagsläget. Det är väl kanske inte heller ett format som behöver en ny säsong varje år utan kanske låta det gå lite mer tid för att få lite längre perspektiv på äldreomsorgen. Om saker o ting förändras efter allt som hänt och frågan aktualiserats och prioriterats hos våra folkvalda”, skriver programmets exekutiv producent Martin Nygren till Nöjeslivet.

– Claes har ju haft en stroke. Och när man testar honom med det här testet jag gjorde då skulle man kunna säga att det var likvärdigt med att man har en demenssjukdom, sa äldreforskaren Ingmar Skoog i programmet.
”Då verkade de örskonade från Covid. De träffade ju fortfarande barnen utomhus. Sedan har jag läst någonstans att just Norrtälje kommun lyfts fram som ett föredöme att hantera pandemin”.

– Om jag inte själv hade gjort några av de tester som gjordes hade jag inte trott på resulataten själv. Det väcker frågan om äldreboenden kanske borde införa någon form av äventyrscoach som kan hjälpa människorna på boenden att hitta aktiviteter som kanske är lite mer busiga än annars, och som kan ge dem något se fram emot.
TV-programmets upplägg liknar en riktig forskningsstudie, där de äldres förmågor och situation undersöktes både före och efter det sociala experimentet. Inför tv-inspelningen gick Ingmar Skoog igenom några vetenskapliga interventionsstudier som faktiskt genomförts där äldre fått stimulans på olika sätt, där han kunde se att resultaten varierade. Framförallt visade de studierna att det var svårt att få insatserna att bli långvariga och ihållande.– Som forskare är det oerhört viktigt att vara med i debatten, och aldrig har väl forskare synts så mycket i media som nu under pandemin. Jag tycker också att jag själv lär mig mycket av att delta, bland annat om hur det går till när man skapar ett tv-program. Jag och Anne Ekdahl tar upp saker vi vet från forksning, bland annat om depression, demens och skörhet, och för en forskningsrelaterad diskussion vid sidan av, när vi kommenterar det som händer i mötet mellan de äldre och barnen.

Är det gratis att bo på äldreboende?
Du betalar en avgift för den vård och omsorg du får på äldreboendet, den inkluderar tillgång till personal dygnet runt. Avgiften är den samma oavsett om äldreboendet är privat eller kommunalt, däremot kan avgiften variera mellan olika kommuner.
FAKULTETSVAL. Sahlgrenska akademins valberedning sammanfattar här vårens beredningsarbete inför det rådgivande dekanvalet. Beredningsarbetet for … [Read More…]

NY STUDIE. Genom att samarbeta med forskare vid Rigshospitalet och Köpenhamns Universitet har forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och … [Read More…]