Posted on

Grus Gårdsplan Pris

Planerar du att fixa en ny gång eller uteplats hemma i trädgården? I vårt sortiment hittar du flera varianter av gårdsgrus eller ärtsingel som det också kallas som lämpar sig fint för ändamålet. Att fylla på gårdsgrus på befintliga grusgångar och uteplatser kan också förbättra uttrycket i trädgården avsevärt. Resultatet blir ofta både mer städat och mer inbjudande.

Innan du börjar anlägga en trädgårdsgång är det viktigt att du vet var den ska gå. Ett bra knep är att sätta små pinnar eller spikar i gräset och dra snöre mellan dem. Då får du en bra överblick över vilka dimensioner trädgårdsgången kan tänkas få. Provgå den gärna innan du bestämmer dig. Ibland upptäcker man att gången inte alls följer den invanda gångbanan. När du har bestämt form är det dags att skära igenom grässvålen längs kanterna på trädgårdsgången. Gräv därefter bort jordmassor på 15 centimeter. Grunda därefter gången med fiberduk. Ovanpå det lägger du cirka 10 centimeter bärlager att grunda med. Platta till så gott det går. Förbered eventuella kanter till trädgårdsgången och lägg sedan ett lager gårdsgrus som avslutning. Kratta ut gårdsgruset för att uppnå bäst resultat.Gårdsgrus är den typ av grus som ofta förknippas med svenska trädgårdar. Det gårdsgrus vi säljer består av singel skapad av naturen. Färgsättningen är melerad och passar därför in i de flesta trädgårdar, på uppfarter och i grusgångar. Du kan välja mellan olika typer av färger på ditt gårdsgrus. Både gråmelerad och varianter med inslag av rött hör hemma i klassiskt svenska trädgårdar.

Hur mycket Gårdsgrus går det åt?
15 cm är vanligt för bilvägar, medan 5 cm räcker för en gångväg.
DalaFrakt erbjuder tjänster inom transport och logistik, anläggning och miljö, entreprenad och skog till företag, kommuner och privatpersoner i Dalarna med omnejd. Lokal förankring i bygden och närheten till uppdragen uppskattas av våra kunder. För oss är det mycket viktigt med nära och goda kundrelationer.Det första du ska fundera över är var du vill att gången ska vara placerad. Här bör du även fundera på vad du vill använda gången till och hur bred den ska vara. Om gången främst ska användas som en gångväg behöver bärigheten inte vara lika djup som om du planerar att föra fram bilar på den. Vi rekommenderar att du använder dig av snören och spikar för att markera hur du vill att gången ska löpa. Föreställ dig den färdiga gången framför dig och ”test-gå” den gärna. Titta på omgivningen och se om du kan integrera gången på ett vackert sätt.

Många grusläggare tycker att det roligaste är att få lägga ut själva gruset och efter fiberduken är det dags för bärlagret. Återigen är det gångens användningsområde som är avgörande för hur tjockt bärlagret behöver vara. 15 cm är vanligt för bilvägar, medan 5 cm räcker för en gångväg. Bärlagrets uppgift är att se till att ”hålla upp” det som vistas på grusgången, men har också en dränerande effekt.
När du vill utsmycka och dekorera din trädgård kommer dekorsten eller dekorationssten som det också kallas in i bilden. Vi på Flisby har ett stort utbud av dekorsten som hjälper dig att piffa upp din trädgård. Dekorstenen kan även hjälpa dig att skapa en mer lättskött trädgård.

En uppfart i grus är både dekorativ och praktisk. Den ger ett mjukare och mer naturligt intryck än en yta belagd med asfalt samtidigt som den är ett stabilt underlag för fordon. Om du själv drömmer om en sådan är det glädjande att kunna berätta att du kan anlägga den helt själv. Det är inte speciellt svårt och kommer att ge dig en skön känsla av tillfredsställelse när jobbet är slutfört. Med den här guiden till din hjälp kommer det inte att ta lång tid innan du kan njuta av din egen grusade uppfart.Efter att hela grusgången är uppgrävd behöver du se till att placera en fiberduk. Fiberduken ska rullas ut i gången och säkerställer att gruset inte beblandas med jorden. Om du inte har en fiberduk är risken stor att detta sker, vilket kan leda till att grusets dränerande effekt går förlorad. Här är det viktigt att duken täcker hela ytan. Om fiberduken är för smal för gången finns ändå lösningar till exempel genom att lägga den omlopp.

Vad kostar Gårdssingel?
Produkt och prislistaPris per ton Inklusive moms & grusskatt0/2 mm1 450432:-*/ton ink moms8/14 mm1 625407:-*/ton ink moms OBS Temp Slut i lager11/16 mm1,600407:-*/ton ink moms16/32 mm1 575332:-*/ton ink moms
Ett ordentligt underarbete minimerar risken för ogräs, men ibland räcker inte detta. En lösning på problemet kan vara att använda sig av grovsalt och strö detta över hela grusgången, men kom ihåg att det är minst lika viktigt att förebygga genom att ta bort löv och jord som samlats i gången.Bärlagret har placerats och det är nu dags för det översta gruslagret, men VÄNTA! Innan du lägger det översta gruslagret bör du se till att titta närmare på kanterna runt grusgången. Visst kan det vara vackert att ha en mjuk övergång mellan grus och gräs, men vill du minimera risken för att gruset sprids ut och hamnar fel är det rekommenderat med ett kantskydd. Kantskydd kommer i olika material som stål eller sten, men även i trä. En annan fördel med kantskydd är att du slipper ogräs i grusgången.

Det sista steget i att lägga en grusgång är att applicera det översta gruslagret. Här kan du välja mellan olika storlekar och sorter, men det vanligaste är natursingel av storlekar 8/12 eller 4/8. För att det ska vara behagligt och funktionellt är det rekommenderat att lagret är cirka 3 cm djupt. Om du lägger ett djupare lager av grus finns det risk för att grusgången ska kännas svårgången, nästan som känslan att pulsa i snö. Det översta gruslagret kan med fördel jämnas ut med hjälp av en kratta. Du behöver inte använda vibroplattan igen.
När du väl har hittat en form på gången som du är nöjd med är det dags att skära kanterna. Det smidigaste är att använda en kantskärare, alternativt en vanlig spade. Genom att behålla snöret och spikarna är det enklare för dig att se vart i grässvålen som du ska skära. När utskärningen är klar är det dags att börja gräva ur gången. Se till att du får bort gräs och jordmassor. Om grusgången är planerad för bilar måste du se till att djupet är minst 25 cm. Ska du däremot bara använda gången till en gå-gång räcker det gott och väl med 15 cm djup istället.För att du ska se till att din grusgång blir stabil och håller för ändamålet är valet av material mycket viktigt. Oavsett om du ska bygga en bilväg av grus eller en grusgång för gång behöver du se till att välja grus som passar för ändamålet. Grått gårdssingel är en klassiker som många väljer att ha, just för att singel är bekvämt att gå på. Krossgrus är ytterligare en typ av grus som passar bra till grusgångar, tack vare de mer fyrkantiga stenarna.En grusgång är relativt tacksam och därför krävs inte mycket underhåll. För att grusgången ska hålla sig fin och i ordning räcker det gott och väl med att kratta den med jämna mellanrum. I början av våren kan det också vara bra med en kantskärning. Skulle du ha problem med ogräs är dessa lättast att ta bort med gasolbrännare. Under vinterhalvåret bör du inte skotta upp snö från grusgången till gräsmattan, utan samla skotthögen på en del av gången där den inte stör.

Måste man ha markduk under Grusgång?
När du har grävt ut hela grusgången är det dags att lägga ut en fiberduk eller markduk som det också heter. Detta för att inget ska kunna växa upp underifrån samt att jorden ska beblandas med gruset. Det är viktigt att fiberduken täcker hela ytan för att gruset verkligen ska kunna dränera.
Hur vet du då hur mycket grus du behöver? Det är praktiskt att ta reda på så att du slipper bli stående med en för stor grushög utan användningsområde. Lättast mäter du upp grusåtgången genom att mäta ytan på uppfarten efter det att du lagt i bioduk. Det du behöver veta då är bredd, längd och hur tjockt lager grus du kommer att lägga. När du väljer en grussort hos oss på Flisby finns information tillgänglig om hur mycket som går åt för en viss yta, detta oavsett om du ska anlägga en uppfart eller en enkel grusgång. Allt du behöver göra själv är egentligen att räkna ut arean.

Om gången främsta ska användas som en gångväg behöver den t.ex. inte vara lika bred som en som ska användas till att köra bilar på. Den behöver inte heller ha samma bärighet och vara lika djup som en för fordonstrafik.

Om du anlägger en gång på mark som är plan är det bra om du gör din grusgång lite välvd, dvs att den lutar lite utåt kanterna så att vatten enklare kan rinna bort därifrån.

Om du ska gräva ut en större yta är det bra att ta hjälp av en grävmaskin så att du inte sliter ut din kropp. När du börjar ser ytan kanske inte stor ut men du märker ganska snart att de oftast är mycket mer jobb än vad du tror att gräva.
Det är viktigt att detta lager inte blir för tjockt då det kan bli mycket svårt att både gå, köra på och ställa möbler i. Om det blir för tjockt kan det nästan kännas som om man tar sig fram i snö. När du ska välja grus är det en bra ide att först få ett prov på exakt det singlet du tänkt att ha då de olika det skiljer sig väldigt mycket i färg beroende på i vilket grustag det är tagna ifrån. Vissa stenar är mer röda medans andra är mer åt det grå bruna hållet. Det bästa är att ha kvar repen eller markfärgen så att du lätt kan gå efter de markeringarna och på så vis få linjerna exakt som du testat och tänkt dig dem.Testa gärna din grusgång innan du börjar att gräva, provgå, provkör, se den ifrån olika vinklar eller ställ ut utemöbler och provsitt om det ska bli en uteplats.

Lösare ogräs kan man lätt plocka bort bara med handen. Annars är en bra metoder att använda en brännare eller ogräsättika som du applicerar på ogräset.Det är bra att tänka på att ta bort löv, kvistar och annat skräp som kan ligga på grusgången och förmultna och på så vis bildar jord som ogräset lätt börjar att gro i.

Vad kostar ett lass Gårdsgrus?
Vad kostar ett lass grus? Våra containrar klarar av att lastas med 8 ton. Fyller du en container med asfaltsgrus (ca. pris 200 kr / ton) kostar ett lass grus 1600 kr.
Grunden i en bra grusgång är alltså att få bort så mycket som möjligt av jord som annars gör att det blidas tjäle, ju mer du kan gräva undan desto bättre.

Om det ska gå bilar på din gång bör djupet vara minst 25cm men om du endast ska ha den som en gång att gå på eller uteplats räcker det med 10-15 centimeters djup.
Det är bra att ha några kanter på din grusgång så att inte stenarna hamnar i gräset eller i intilliggande rabatter. Visst kan de vara fint med bara en skuren kant som avdelar mellan gräs och grus men inte alls praktiskt, därför rekommenderar jag verkligen ett kantskydd.

När du gör en kant av gatsten är det bra om du låter markduken gå upp en bit mot jorden för att sedan placera stenen där innanför, lättast att få dem snyggt på plats är om du lägger stenmjöl under och fixerar dem i.
Att du inte fuskar med underarbetet är en förutsättning för att få en gång där inte ogräs och annat kryper upp underifrån och en grusgång som håller under en lång framtid.Efter att fiberduken är på plats är det dags att lägga på grus, ett så kallat bärlager. Hur tjock detta bärlager ska vara beror på hur du ska använda din grusgång.

We and our partners use cookies to Store and/or access information on a device. We and our partners use data for Personalised ads and content, ad and content measurement, audience insights and product development. An example of data being processed may be a unique identifier stored in a cookie. Some of our partners may process your data as a part of their legitimate business interest without asking for consent. To view the purposes they believe they have legitimate interest for, or to object to this data processing use the vendor list link below. The consent submitted will only be used for data processing originating from this website. If you would like to change your settings or withdraw consent at any time, the link to do so is in our privacy policy accessible from our home page..
En gå-gång, grusplan eller garageuppfart med grus kan se ut på hur många vis som helst, bred, smal, bågad, rund, kantig och allt där emellan, allt efter tycke, smak och användning.

En grusgång kan användas på flera olika vis, som en gångväg in till din entré, runt ett trädgårdsland, som grund till en uteplats, som en bilväg eller kanske som en garageuppfart.Detta är ett grus som finns naturligt i olika grustag och som framställts under lång tid av naturen självt och har rundade mjuka kanter, därav mer behagligt att gå barfota på än ett grus med vassa kanter.

En av våra mest populära tjänster i Skåne är hemleverans av en storsäck med material till din trädgård. Varje storsäck rymmer 0,8 m3. Leveransen sker med en kranbil som kan lyfta storsäcken ca 15 meter in i trädgården. Enkelt, praktiskt och smidigt. Du kan till exempel beställa toppdress för att fylla ut gräsmattan, barkflis till rabatten eller stenmjöl till gångbanan.
Nedan ser du en sammanfattning av våra olika materialsorter och tips på användningsområden. OBS! Ohlssons tar inte ansvar för användningsområden eller resultatet. Kontakta en anläggare eller fackkunnig för mer detaljerade råd som passar just dig.Är du privatperson och önskar beställa hemleverans av en säck med t.ex. jord, dansk sjösten eller makadam? Då kan du klicka på materialsorterna nedan och lägga dem i varukorgen.

Vilken storlek ska man ha på Gårdsgrus?
Hur mycket gårdsgrus går åt? För grusgångar rekommenderas det att du använder dig av ungefär 5 cm gårdsgrus. Gårdsgruset bör då ha en dimension på ungefär 8–16 mm.
Priserna avser en storsäck. Frakt och lagersaldo beräknas efter att du skrivit in ditt postnummer. Du ser fraktpriset när du lagt produkten i varukorgen.Vi levererar till de flesta orter i nordvästra Skåne i kommunerna Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Svalöv, Staffanstorp, Åstorp och Ängelholm.

Reklamation skall göras snarast efter det att du har upptäckt problemet med varan. Om du reklamerar inom två månader efter att problemet upptäckts, kommer reklamationen att vara gällande. Vi återbetalar relevanta fraktkostnader som du har fått i samband med returnering av varan, när reklamationen är korrekt. När du önskar att reklamera en produkt skall du alltid kontakta oss för att få leveransplats upplyst. Kontaktupplysningar hittar du på kontaktsidan. När du returnerar varan ber vi dig upplysa ordernummer samt en kort beskrivning av varans fel.
En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.Kortbetalning – Vi erbjuder säker kortbetalning med VISA eller Mastercard. Inga kortavgifter tillkommer. Kortbetalningar som hanteras av Klarna är PCI-DSS certifierade. All korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation mellan oss och Klarna är krypterad, så att du tryggt kan fylla i dina kortuppgifter och genomföra betalningen.Vi utför registreringen av dina personliga uppgifter i syfte att kunna leverera en vara till dig. Dina personuppgifter registreras hos Norrvidinge och arkiveras i sju år och raderas efter detta. Sju år är ett krav enligt bokföringslagen. Om personliga upplysningar efterfrågas av myndighet från vår websida, säkerställer vi, att det alltid föregås av ditt samtycke och att du är informerad om vilka upplysningar som inhämtas och varför.Om du inte är hemma eller anträffbar vid ankomst godkänns leverans av material ombesiktigat. Avisering och tippanvisning sker via telefon. Meddelanden som gäller ändringar i standardleveransvillkor, måste godkännas och bekräftas av oss innan varorna skickas. Är de inte bekräftats av oss, gäller standardleveransvillkor.

Ska du lägga ny beläggning på uppfarten eller anlägga en gräsmatta? I vår guide får du vägledning om hur du ska göra för att uppnå bästa resultat. Tänk på att detta är generella rekommendationer och att vi inte kan ta ansvar för uppbyggnader och konstruktioner då befintliga mark och andra förhållanden varierar.Delbetalning – Vi erbjuder dig möjligheten att delbetala din faktura via Klarna konto. Delbetala från 1/24 av orderbeloppet, dock minst 50 kr i månaden. En aviavgift om 29 kr tillkommer per månadsfaktura. Fakturan skickas per post i mitten av månaden. För delbetalning via Klarna gäller årsränta om f.n. 19,90%.

Som registrerad kund hos Norrvidinge har du alltid rätt till att överklaga denna registrering. Du har också rätt till insyn om vilka upplysningar som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen. Vid ett eventuellt överklagande ombedes du att kontakta Norrvidinge via mejl: [email protected] eller via de kontaktupplysningar som du hittar nederst på sidan.
Faktura – Vi erbjuder betalning mot Klarna faktura med 14 dagars betaltid. Ingen fakturaavgift tillkommer för privatpersoner. Fakturan har en förfallotid på 14 dagar.I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor som du hittar här (öppnas i nytt fönster): Villkor Klarna Checkout. Genom att klicka på “Slutför köp” godkänner du Norrvidinges allmänna villkor. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker.

Hur mycket grus behövs till 100 kvm?
1000kg Makadam motsvarar ca 0,7 kubikmeter. Vid en ytbeläggning så täcker en storsäck en yta av ca 14 kvm med en bäddtjocklek på 5cm. För uträkning och rekommenderat dräneringsskikt vid murbyggnation, ta del av vår stora bygga-mur-guide eller någon av respektive murars anvisningar här. Cachad
Förutsättning för leverans är dessutom att det inte får finnas undermåliga cementplattor, marksten eller liknande, då dessa kan brista, samt att underlaget skall vara anpassat för färd med tung lastbil. Om du har upplyst en specifik leveransplats skall förutsättningarna för färd med lastbil uppfyllas. Chauffören gör vid ankomst en bedömning om färd kan utföras till den önskade leveransplatsen. Om chauffören berömmer att färd ej kan genomföras beslutar chauffören enrådigt var godset, närmast den önskade platsen, kan avlastas. Leveransplatsen skall vara åtkomlig för vanlig lastbil. Vägen skall vara minst tre meter bred och en fri höjd på 4,5 meter. Var speciellt uppmärksam på detta om du gör en beställning till ett koloniområde eller liknande med smala gator. Kontakta gärna oss om du är tveksam eller har ytterligare frågor. Vid beställningar över 14 ton, skall följande platsutrymmeskrav vara uppfyllda.

Innan du sätter igång är det bra om du sätter dig ned och funderar över vad du vill ha ut av din uppfart. Det är fördelaktigt att tänka på saker som om ett eller flera fordon ska få plats och om det ska finnas utrymme att vända. När du bestämt dig för vilket utseende din uppfart ska ha markerar du enklast upp den med spikar eller pinnar mellan vilka du spänner en tråd. Det här är också ett utmärkt tillfälle att få en förhandsgranskning av uppfarten och för att göra eventuella ändringar.
När du bestämt hur uppfarten ska se ut är det dags för det tyngsta jobbet. Du behöver nämligen gräva ur marken där gruset ska ligga, det vill säga schakta. En uppfart av grus består vanligen av tre lager för att kunna garantera stabilitet. Det betyder att du bör gräva minst 15 centimeter djupt, detta för att undvika exempelvis tjälskjutning. Enklast gör du jobbet med en kantskärare eller en liten grävmaskin. Om du inte äger dessa redskap finns sådana att hyra på välsorterade byggvaruhus. Det går naturligtvis bra att använda en vanlig spade också, men då tar arbetet längre tid och blir betydligt jobbigare.Äntligen är det dags att lägga ditt slitlager, det vill säga det lager av grus som kommer att synas. Grus är ju dock inte bara grus. Det finns i flera nyanser så som rött och grått, samt i en mängd storlekar och former. Till en grusad uppfart är gårdssingel med sin rundade form ett bra alternativ. Krossgrus är mer kantigt i formen, men fungerar även det bra på din uppfart och finns i flera olika färgställningar och dimensioner. Egentligen är det mest tycke och smak som avgör. För en uppfart där du ska köra bil kan det dock vara skönt med lite större dimension på stenarna. Det gör att bilen inte sjunker ned i underlaget utan står stadigt på plats.

Det finns flera tillfällen då du kan vilja lägga en grusgång och arbetsuppgiften är fullt möjlig att utföra på egen hand. En grusgång kan göra stor skillnad och användas till bland annat gång, dekoration eller som väg till bilar. Oavsett vad du ska använda din grusgång till följer här en steg för steg guide som gör det enklare för dig att lyckas med uppgiften och få ett snyggt och hållbart resultat!När all jordmassa är borta är det dags för bärlagret. Mängden bärlager som behöver användas kan variera beroende på vilka förutsättningar markytan har. En mjuk och instabil yta behöver mer bärlager. Vi rekommenderar ett lager på 10-15 cm av bärlager. Det är inte riktigt dags att lägga gruset på plats än. Först behöver du lägga ut fiberduk som sedan ska följas upp av det slutliga slitlagret. Det är ett steg du inte bör hoppa över eftersom det påverkar hållbarheten på din uppfart mycket. Utan fiberduk är finns risk att jorden sakta blandas med gruset och gör bärigheten sämre samt minska grusets dräneringsförmåga. Fiberduken minskar också risken att få upp otrevligt ogräs på din uppfart. Var noga med att se till att geoduken täcker ytan helt. Det går bra att lägga bitar omlott om duken inte skulle vara bred nog. Du bör då se till att ha en överlappning på minst 40 centimeter. Sen är det dags att packa ytan. Innan du gör det är det viktigt att se till att du har en slät yta att jobba med. Använd dig till exempel av en lång bräda för att försäkra dig om att ytan är jämn. Enklast packar du ytan genom att använda dig av en så kallad padda, även kallad vibratorstamp. En sådan finns att hyra på välsorterade byggvaruhus och hos maskinuthyrare. För att få det extra packat så vattna gärna ytan och kör sen en runda till med markvibratorn.

Krossad återvunnen betong används som bärlager vid vägbyggnad samt förbättring av skogsvägar. En miljömässigt ”supergrön” produkt som dels skapar ett 2:a liv för betongen genom återvinning, dels är den koldioxidnegativ dvs. den tar upp koldioxid från luften.
Vi kan i vissa fall tillhandahålla storsäck beroende vart vi har vår utrustning för att kunna säcka och minsta mängd är 5st säckar som ligger på ca 1m3/st. Kontakta oss för pris då det är timdebitering för lastning, transport och lossning med kranbil.Används till plattsättning, samt ytlager på gångar, fotbollsplaner, ridbanor mm. Packar sig och ger en hård yta. Används också till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Ingår även i de flesta asfaltstyper.Välkommen att höra av dig till oss eller besök vår utställning för flera exempel och inspiration kring hur singel kan kombineras med alltifrån marksten till mursten i din trädgård. Utställningen är alltid öppen.Klassisk singelkross – även kallat makadam – i olika storlekar (2-4, 4-8, 8-11, 11-16 och 16-22 mm) beroende på färg/struktur där vi erbjuder vit, diabas och röd-svart singel. Om du söker singel för funktion eller dekoration avgör du. Kanske behöver uppfarten eller gårdsplanen förnyas och fräschas upp med singel? Eller varför inte komplettera rabatten intill platt- eller stensättning med matchande singel? Diabas med sin mörkgrå nästan svarta ton och bitvis gnistrande struktur kan göra sig väldigt väl tillsammans med naturgrå, antracit eller mörkgrå plattor. Den ljusa, vitaktiga och för södra Sverige unika kvartsiten är en singel som istället kan ge kontrasteffekt mot mörkare ytor.Det finns olika typer av grus, och vad som gör grus är storleken på kornet. Behöver du t.ex. grovt grus? Då är kornstorleken 20-63 mm. Den minsta kornstorleken är 2-6,3 mm och då klassas det som fint grus. Vad ska du använda gruset till? Här kommer ett uppslag:Behöver du grus till uteplats, altan, i trädgård, runt huset eller till dränering? Låt oss börja med det enkla. Makadam är vanligt vid dränering, under en altan, även runt huset. Vill du ha en annan stil på topplagret runt huset är det valfritt, finsingel är snyggt och lite grövre (16-28 mm).

För att undvika genomväxt eller ha en dränering är rekommenderade djupet 25 cm för uppfart och garageuppfart, samt 15 cm för grusgång. Någon form av fiberduk är också att rekommendera. Du kan även ha ett grövre bärlager först och sedan fylla upp med en finare sten.Det finns grus för alla ändamål och av en god anledning. Behöver du grus till din uppfart så finns gårdsgrus (6-16 mm storlek) och är det till grusgången finns gångsingel (8-16 mm). Storleken är väldigt lika, skillnaden är efterbehandling, bergart eller färger.

Vad ska man ha under grus?
När du har grävt ut hela grusgången är det dags att lägga ut en fiberduk eller markduk som det också heter. Detta för att inget ska kunna växa upp underifrån samt att jorden ska beblandas med gruset. Det är viktigt att fiberduken täcker hela ytan för att gruset verkligen ska kunna dränera.
Det beror helt på vilken volym du behöver. Mäta din uppfart eller uppskatta längd och bredd. Gångra sedan längden och bredden med höjden för att få volymen. Det är rekommenderat att djupet ska vara 25 cm för bilar.

Hur tjockt lager Gårdsgrus?
För att det ska vara behagligt och funktionellt är det rekommenderat att lagret är cirka 3 cm djupt. Om du lägger ett djupare lager av grus finns det risk för att grusgången ska kännas svårgången, nästan som känslan att pulsa i snö. Det översta gruslagret kan med fördel jämnas ut med hjälp av en kratta.
Både från hemsidan och vår webbapp kan du se grus pris per ton. I webbappen kan du beställa grus och få en komplett prisuppgift innan hemleverans/hemkörning. Vi levererar alla sorters grus till både privatpersoner och företag. Du kan få grus i storsäck eller i container utifrån behov av volym. En lastbil sköter leveransen. Gör en uppskattning eller mäta och räkna ut en grovkalkyl.Behöver du köpa grus i Stockholm, Uppsala eller Ekerö? Oroa dig inte, våra leveranser sker i hela mälardalen och skulle du vara utanför, tveka inte att fråga för att få veta leveranskostnad.

Makadam och/eller bergkross är vanligt. Det är en krossprodukt utan behandling, priset är bättre och det finns i olika storlekar. Prata med din entreprenadfirma eller byggfirma för korrekt rekommendation när det kommer till bärlager.
I våra butiker har du även möjlighet att köpa mindre kvantiteter i smidiga småsäckar du själv kan fylla upp med lånespade. Vi lagerför Makadam 8-16 på samtliga av våra anläggningar för dig att även kunna komma och köpa på lösvikt. Vi väger och lastar detta med skopa så att du kan känna dig trygg med att du åker från våra gårdar med rätt volym makadam till ditt projekt.${hit.sku && html`${components.Highlight({ attribute: ’sku’, hit })}`} ${hit.barcode && html`${components.Highlight({ attribute: ’barcode’, hit })}`} ${hit.weight && html`${hit.weight}`} ${!hit.taxable && html`Tax free`}

Vi har två bergtäkter varav en är belägen i Bro några kilometer norr om Visby och den andra ligger i Etelhem på mellersta Gotland. Till det har vi naturgrustäkter i Etelhem och Rute. De vanligaste sorters grus- och bergmaterial finns även på vårat upplag i Visby. Några av de produkter vi erbjuder är:
Förutom produkter från Texaco säljer vi även andra fordonsprodukter – till exempel avfettning och tvättmedel från Clemondo samt Rapsavfettning från Halner gård. Vi på Gotlands Åkericentral värnar om ditt fordon, varför vi vill erbjuda dig riktigt bra fordonsprodukter. Vi står som ensam certifierad återförsäljare av smörjmedel från Texaco på Gotland som är ett av världens bästa och mest beprövade smörjmedel. Det tillverkas på Scanlube smörjmedelsfabrik i Göteborg som har ett brett sortiment av smörjmedel anpassade för vår svenska marknad. Behöver du ny jord till rabatten hemma eller behöver ni grus till anläggning av en hel gårdsplan eller kanske vill du asfaltera uppfarten? Oavsett kan vi erbjuda material som passar just dina behov. Vi har ett brett sortiment av högkvalitativt material inom exempelvis krossprodukter, jord- och stenmaterial som du kan ta del av nedan. Alla våra produkter är tredjepartscertifierade. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ipsum velit, cursus a fermentum eu, pulvinar eget felis. Pellentesque vestibulum lacus vitae elit consectetur pulvinar. Pellentesque sed lacus neque. Maecenas et arcu eget augue auctor commodo. Aliquam vitae dui lectus, ac aliquet lacus. Duis eget nisl ante, non pulvinar tortor. Cras pellentesque feugiat sem, et tincidunt est accumsan sed. Integer venenatis nibh sit amet leo lacinia varius. Aenean non arcu ac tortor ornare convallis at fringilla turpis. Vestibulum tempor lacinia lectus et elementum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In egestas porta varius.

Måste man lägga markduk under grus?
Efter att hela grusgången är uppgrävd behöver du se till att placera en fiberduk. Fiberduken ska rullas ut i gången och säkerställer att gruset inte beblandas med jorden. Om du inte har en fiberduk är risken stor att detta sker, vilket kan leda till att grusets dränerande effekt går förlorad.
OBS! Stenarna är inte tvättade innan leverans. Eftersom detta är ett naturmaterial kan färgen variera från täkt till täkt. Var uppmärksam på att storleken på stenen mäts på den smalaste biten på stenen, och kan därför förekomma större fraktioner.