Posted on

Hotell Värnhem Malmö

Rivningarna inleddes i samband med motorvägsbygget Malmö-Lund. Autostradan, som den då kallades, blev färdig 1953 och tio år senare anslöts den till Drottninggatan genom att ett helt kvarter röjdes undan vid Östra Förstadsgatan. Därmed försvann Västra och Östra Dalgatorna som var närmsta grannar i öster. Därefter raserade alla kvarteren bort mot Värnhem under de närmaste tio åren. Dessutom revs alla byggnader mellan Värnhem och motorvägen. Totalt var det en hel stadsdel som raderades ut. Såren efter detta varade in på 2000-talet då äntligen alla bombhål hade bebyggts.Från Östra Förstadsgatan var det ända fram på 1930-talet bara en kort bit till havsbadet i Öresund. Man gick till Sandsjön och badade. Idag ligger vattnet långt borta, men då fanns det på andra sidan järnvägen vid nuvarande Industrihamnen. Alla kvarteren bort mot Värnhem revs under de närmaste tio åren. Dessutom revs alla byggnader mellan Värnhem och motorvägen. Totalt var det en hel stadsdel som raderades ut. Se kartor över rivningarna↓ Före rivningarna låg några envåningshus från mitten av 1800-talet ännu kvar. På hörnet av Fredriksbergsgatan låg ett enkelt tvåvåningshus och mitt i kvarteret en ståtlig jugendbyggnad signerad Frans Fredriksson 1906. Han har ritat flera bostads och kontorshus i Malmö och Lund, närmast det vackra huset på hörnet av Östra Förstadsgatan och Exercisgatan.Malmö Regale Bränneri 1783. Östra Infartsvägen går vägrätt över bilden med stadens försvarsvallar till vänster och den öppna Östra Rörsjön nederst. Observera hur nära Öresund ligger i ovankant.

Det var folkligt, festligt, fullsatt. Så kallat fint folk såg man inte här, de ansåg det för ett tarvligt nöje att gå på Fredriksberg, det var istället pigor och drängar, husarer och gesäller, hantverkare och fabriksarbetare som roade sig här på öster.Byggnaden ritades 1963 av arkitekt Gunnar Bergenudd och stod färdigt 1965. Den omfattade en stor del av kvarteret Nils vid Östra Förstadsgatan mellan Fredriksbergsgatan och dagens Drottninggatan. Huset innehåller idag c:a 10 000 kvm kontorsyta och c:a 3 500 kvm bostäder. Mer om husets historia↓

I början av 1880-talet var det slut på nöjena, staden trängde på och marken behövdes till bostäder och affärer. Men namnet fick leva vidare i Fredriksbergsgatan som nu går tvärs igenom det gamla nöjesfältet.
Under 1960- och 70-talen revs stora delar av Malmö. Sanering av gammal bebyggelse skedde dessutom i stor skala. Hela kvarter raserades även om de innehöll användbara byggnader. Det blev då mer effektivt, storskaligt och lönsamt. Det har skrivits spaltkilometer om rivningarna i stadsdelarna Lugnet och Caroli City, men rivningarna här på öster har aldrig fått samma uppmärksamhet trots at de berörde större ytor och fler byggnader. Längs Östra Förstadsgatan låg ett myller av butiker. Det såldes damväskor, herrhattar, kemikalier, radioapparater, kött, frukt, och godis. Kappor, cigarrer, skor, bensin och mycket mer. Treans spårvagn Ringlinjen passerade med ett kraftigt plingande liksom Ettan och koltågen mellan Nyhamnen och Malmö gasverk på St. Knuts väg. Transporter skedde med häst och vagn. Denna beskrivning stämmer in lika väl på 1910-talet som på det tidiga 1960-talet förutom att lastbilar och bussar ökat i antal. Kartan från 1930-talet visar i mörkrött de rivningar som skedde från 1950-talet och framåt. Inlagt med blå färg visas hur motorvägsinfarten drogs. Ett kvarter blev som synes överkört.Längs Östra Infartsgatan, som det ursprungligen hette, växte det sakta upp en låghusbebyggelse under 17- och 1800-talen. Härute på öster – långt från stadens centrum – byggdes också många fabriker. Kronobränneriet, Malmö Porslinsfabrik, Tändsticksfabriken Stickan och företag som arbetade med brandfarliga eller giftiga material som man inte gärna villa ha inne i staden.

Många fritidsnöjen samsades i fastigheten. Mest berömd blev kanske den så kallade VM-hallen, föregångaren till dagens Big Bowl. Den stod klar under hösten 1965 och blev Skandinaviens största bowlinghall. VM i Malmö 1967 med tjugo deltagande nationer gav dock klent resultat för Sverige.

Rivningarna inleddes i samband med motorvägsbygget Malmö-Lund. Autostradan, som den då kallades, blev färdig 1953 och tio år senare anslöts den till Drottninggatan genom att ett helt kvarter röjdes undan vid Östra Förstadsgatan.
Ett vykort från mitten av 1960-talet då huset var nytt. Hörnet av Östra Förstadsgatan och Drottninggatan. Fasaderna har sedan dess helt gjorts om. Hotellet är borta. Nya hyresgäster.

Bränneriet lades ner efter några årtionden och lämnade inte många spår efter sig. År 1900 planerade Svenska Spritförädlings Aktiebolaget att uppföra en större fabriksbyggnad i kvarteret Nils bakom fasaderna mot Östra Förstadsgatan och med entré från Fredriksbergsgatan. De detaljerade ritningarna är signerade Teodor Wåhlin. Han var domkyrkoarkitekt och är i Malmö främst känd för Hippodromen vid Kalendegatan. Av dessa ritningar blev intet.
I utkanterna av det växande Malmö byggdes flera förstäder. Bebyggelsen var ofta låg och här etablerades också fabriker som använde brandfarliga eller giftiga produkter. I Östra Förstaden anlades bland annat Malmö Porslinsfabrik och Tändsticksfabriken – i folkmun kallad Stickan. Mer om Östra Förstaden↓De byggnader som kom i det rivnas ställe var inte alltid av det vackrare slaget, vilket vi får leva med i flera årtiondet framöver, men just Östercentrum tillhör de mer genomtänkta och väl underhållna fastigheterna i området.

Många uppseendeväckande attraktioner kunde man beskåda på Fredriksberg. Här uppträdde amerikanaren Blondin som promenerade baklänges med en säck över huvudet på en telegraftråd, någon cyklade på lina och någon gjorde Den Flygande Trapezen, miss Jessie Baker gjorde succé med sitt berömda balettsällskap, fransmannen Pascal skulle göra ballonguppstigningar, men misslyckades, teaterpjäser spelades av resande sällskap, eldkungen Acz-czi gjorde beduin- och saltomortalsprång samt dansade på styltor, fyrverkeri avbrändes m.m.
Denna lite lätt ohistoriska bild leder motorvägsbilisterna in mot centrum via Drottninggatan, Sväng höger efter vårt hörnhus och in på Östra Förstadsgatan för minst 100 år sedan. Mer historia↓I trädgården fanns teaterbyggnad, dansbana och flera serveringslokaler såsom Jamaika, Byttebod m.fl. På den så kallade Koängen bakom nöjesfältet kunde familjer duka upp till picknick. Saknade man något gick det bra att köpa genom en lucka i planket på Fredriksberg.

Vi vill att malmo.se ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. För att kunna ta reda på vad vi kan göra bättre analyserar vi hur våra besökare använder webbplatsen och använder webbkakor (cookies).Med en examen från Malmö Restaurangskola är du alltså väl förberedd – oavsett om du vill börja jobba direkt eller studera vidare på yrkeshögskola eller högskola.

I restaurang – och livsmedelsbranschen är efterfrågan på kunniga medarbetare stor. Våra skickliga och erfarna lärare ser till att du får de kunskaper du behöver för att påbörja en yrkeskarriär eller söka vidare till högre studier när du är klar hos oss.
Ett IP-nummer är din unika adress på internet. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Den information vi har i våra systemloggar sparas endast i syfte att webbplatsen ska fungera bra.På malmo.se använder vi webbkakor (cookies). En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts.Malmö stad är en Fairtrade City vilket innebär att de råvaror vi använder i restaurangerna i största möjliga mån ska vara rättvisemärkta och att de ska produceras med så lite miljöpåverkan som möjligt. Våra råvaror är därför antingen KRAV-märkta, rättvisemärkta eller ekologiskt odlade. Vårt kaffe är rättvisemärkt, våra mjölkprodukter är ekologiska och vårt kött är KRAV-märkt.

Om du fyller i formulär på malmo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret.Malmö Restaurangskola samarbetar med ett antal företag och verksamheter utanför skolan. Med många goda kontakter i våra branscher kan vi erbjuda dig praktikplatser på välrenommerade restauranger och bagerier runt om i Sverige.Med Fairtrade City, vårt miljöperspektiv och etiska ställningstagande vill vi visa både er kunder och våra elever att aktiva miljö- och råvaruval gör skillnad för en bättre framtida värld.

Vi är ett yrkesgymnasium med fokus på restaurang- och livsmedelsbranschens olika inriktningar: matlagning, catering, delikatesser, servering, bageri och charkuteri. Som en del i undervisningen driver vi även två välbesökta restauranger och ett konditori.
Om ni hittar en ändamålsenlig lokal som passar som kontorshotell, restaurang, träningslokal / gym och utställning / mässa i Värnhem (Malmö) så kan ni ringa fastighetsägaren för mer information.