Posted on

Hydro Pro Inverter

Lägg dina produkter i varukorgen genom att klicka på knappen ’Köp’ och gå sen till kassan. Där kan du enkelt se möjliga fraktkostnaden utan att behöva slutföra ordern.Hydro-Pro Värmepump hjälper till med att förlänga badsäsongen, med det menar vi att man kan bada inte bara på sommaren utan hela året runt. Ja det är sant, Hydro-pro värmepump är en “All seasons” modell som fungerar helt ner till -5°C. Hydro pro kan både värma upp poolen så som kyla ner den vilket gör det effektivt på sommaren och vintern.

Poolvärmepumpar är enkelt för den normalt händige att ansluta själv och man behöver ingen certifiering då det är ett enhetsaggregat med sluten köldmediekrets.
ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING… 2 ALLMÄN INFORMATION… 4 Inledning…4 Varningar…4 Försiktighetsåtgärder…4Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

19 9. Felsökning 9.1 Felkoder i styrenheten för LED-kabel Funktionsstörning Fel Orsak Lösning Fel på sensor för inloppsvattentemperatur PP1 Sensorn är defekt eller kortsluten Kontrollera eller byt sensorn Fel på sensor för utloppsvattentemperatur Fel på sensor för uppvärmningskondensor PP2 Sensorn är defekt eller kortsluten Kontrollera eller byt sensorn PP3 Sensorn är defekt eller kortsluten Kontrollera eller byt sensorn Fel på sensor för gasretur PP4 Sensorn är defekt eller kortsluten Kontrollera eller byt sensorn Fel på sensor för omgivningstemperatur Temperaturskillnaden mellan inloppsvattnet och utloppet är för stor Vattentemperaturen för nedkylningsutlopp är för låg Första klassens frostskydd på vintern Andra klassens frostskydd på vintern Fel på sensorn för nedkylningskondensator PP5 Sensorn är defekt eller kortsluten Kontrollera eller byt sensorn PP6 Vattenflödesvolymen otillräcklig, vattentrycksskillnaden är för liten Kontrollera vattenflödesvolymen eller om vattencirkulationen har fastnat PP7 Vattenflödesvolymen är otillräcklig Kontrollera vattenflödet och att vattensystemet inte är defekt PP7 Omgivningstemperaturen eller Vattenpumpen kommer att köra inloppsvattentemperaturen är för automatiskt för första klassens låg frostskydd PP7 Omgivningstemperaturen eller inloppsvattentemperaturen är för låg Värmepumpen kommer att börja värma för andra klassens frostskydd PP8 Sensorn är defekt eller kortsluten Kontrollera eller byt sensorn Högtrycksskydd EE1 1. För mycket kylmedel 2. Luftflödet är otillräckligt Lågtrycksskydd EE2 1. För lite kylmedel 2. Otillräckligt vattenflöde 3. Filtret eller kapillären igensatt Flödesomkopplaren stängd Strömförsörjningskontakterna felaktiga (3-fasenhet) Fel differens mellan inloppsoch utloppsvattentemperatur EE3 eller ”ON” Lågt vattenflöde, fel flödesriktning eller fel på flödesomkopplaren 1. Avlägsna överflödigt kylmedel från HP-gassystemet 2. Rengör luftväxlaren 1. Kontrollera för gasläckage, fyll på med kylmedel vid behov 2. Rengör luftväxlaren 3. Byt ut filter eller kapillär Kontrollera om vattenflödet är tillräckligt och flödar i rätt riktning eller om flödesomkopplaren är defekt EE4 Fel kontakt eller brist på kontakt Kontrollera strömsladdens anslutning EE5 Vattenflödesvolymen är otillräcklig, Kontrollera vattenflödesgraden vattentrycksskillnaden är för liten eller om vattensystemet har fastnat Kommunikationsfel EE8 Kabelanslutningen är bristfällig Kontrollera kabelanslutningen

Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ ” 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt
ANVÄNDARHANDBOK 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 TACK FÖR ATT DU KÖPT DEN HÄR FJÄRRKONTROLLEN. LÄS HANDBOKEN NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN. SPARA HANDBOKENMSA FJÄRRKONTROLL MSA-09 MSA-12 MSA-18 MSA-24 Innehåll FJÄRRKONTROLL 1. Specifikation fjärrkontroll… 1 2. Manöverknappar… 2 3. Hantering av fjärrkontroll… 3 3.1 Batterier… 3 3.2 Fjärrkontrolls

Värmeväxlare (luftsida) Värmeväxlare (vattensida) Fläktmotor Antal kompressorer Förutsättningar för avfrostning A.Värmepumpen går in i avfrostningsläge när, värmepumpen har arbetat oavbrutet

18 – När värmepumpen är stoppad kommer LED-kontrollen att visa aktuell tid – När värmepumpen är i drift är det endast vattentemperaturen (uppvärmning och kylning) som kan ändras. – Övriga parametrar går bara att ändra när värmepumpen är avstängd. Parameter Betydelse Intervall Standardvärde Notering 0 1 För att ställa in temp. på inloppsvattnet i nedkylningsläge För att ställa in temp. på inloppsvattnet i uppvärmningsläge Justerbar Justerbar 2 Avfrostningsperiod 30-90MIN 40MIN Justerbar 3 Kriterier för avfrostning -30 to0-7 Justerbar A Kriterier för att avbryta avfrostning Tid för avbrytande av avfrostning Läge: 0 nedkylning, 1 uppvärmning och nedkylning, 2 uppvärmning och nedkylning + extra elektrisk uppvärmning, 3 uppvärmning Lägesval för elektrisk expansionsventil Mål för superuppvärmning för den elektriska expansionsventilen Mått för överhettning av elektronisk expansionsventil. Manuella justeringssteg för elektronisk expansionsventil 2 to Justerbar 1 to 12MIN 8MIN Justerbar (Uppvärmning och nedkylning) Justerbar 0-1 1(auto) Justerbar Justerbar Justerbar Justerbar B Temperatur på inloppsvatten Exakt test av värde C Temperatur på utloppsvatten Exakt test av värde D Kondensatortemperatur i uppvärmningsläge Exakt test av värde E Temperatur på gasretur Exakt test av värde F Temperatur på omgivningsluft Exakt test av värde Kondensatortemperatur i G nedkylningsläge Exakt test av värde Faktiska steg för elektrisk H expansionsventil N*5 Exakt test av värde Anmärkningar: (1) När HP:n slutar köra i 30 sekunder kommer vattenpumpen att stängas av automatiskt. (2) ) LED-kontrollpanelen kan styra poolpumpen om man ansluter en extra kabel till pumpenheten i läge ”PUMP”-terminal. (3) Det är nödvändigt att sätta en extra 3-fasig överföringsanordning vid en 3-fasig vattenpump.
KMP POOLVÄRMEPUMP HANDBOK / INSTALLATIONSMANUAL Gäller modellerna: KMP 9 KW (EARW50TZTY) KMP 13 KW (EARW75TZTY) Läs handboken noga innan du använder din poolvärmepump och spara den för framtida bruk. Innehåll

Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner
PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtidaPOOL EQUIPMENT K Poolvärmepump XHP INSTALLATIONSOCH BRUKSANVISNING i Läs bruksanvisningen Illustrationsfoto Innehållsförteckning 1. Specifikation…3 2. Kapacitetskurvor…4 3. Dimensioner…5 4. Installation…5Felsökning IVT Nordic Inverter IVT Nordic Inverter är försedd med ett avancerat självdiagnostiskt verktyg. Värmepumpen meddelar eventuella fel till användaren genom visa felkoder på innedelens display.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter
Tack för att du köpt ett EconoBead filter från Aqua Forte. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen innan du använder produkten för din säkert. Spara den också för framtida behov. Detta filter är avsettBruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus
Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Anvisningar för installation, drift och underhåll I enlighet med: EN61800-5-1:2007 150630-Cleverpool Instruktioner Anvisningar för installation, drift och underhåll Ägaren måste spara denna manual eftersom
TRANSPORTABEL ISBITSMASKIN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan ismaskinen tas i bruk. Spara användarmanualen för senare användning. BESKRIVNING AV ISMASKINEN 1. Översta kåpa 2. FrontkåpaInstallationsanvisning och bruksanvisning Speedymat JSY LF A/T ¾ ” 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter dettaWidetech WA-12000 Portabel split DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation och underhåll 6 EnergibesparingstipsISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 KungsängenModell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

14 Tryck in i 5 sekunder för att starta värmepumpenheten. Tryck in i 5 sekunder för att stoppa värmepumpenheten. 7.5 Inställning av vattentemperatur Tryck in och för att ställa in önskad vattentemperatur – Obs: Värmepumpen kan bara köra om vattenfiltreringssystemet är igång. 7.6 Automatiskt läge För att ställa in tiden på timern för uppstart av värmepumpen (tid för uppstart av enheten) Tryck in för att ställa in tiden för värmepumpens start och drift, och tryck in eller för att ställa in tiden (ställ in tiden för start till 5 minuter efter vattenpumpen). Tryck in igen för att spara inställningarna, switch on. För att ställa in tiden på timern för stopp av värmepumpen (tiden för stopp av enheten) Tryck in för att ställa in tiden för avstängning av värmepumpens och tryck in eller för att ställa in tiden (inställning av stopp 5 minuter innan vattenpumpen). Tryck in igen för att spara inställningarna, switch on. 7.7 Stoppa timern (manuellt läge) För att stänga av automatstarten Tryck in och, switch off för att stänga av automatstarten. För att stoppa automatstarten Tryck in och, switch off för att stänga av automatstoppet. – Obs: Om vattenfiltreringssystemet stoppar innan värmepumpen kommer enheten att stängas av (säkerhetsvillkor) och koden EE3 eller ON visas på kontrollenheten. – Det är viktigt att värmepumpen är anpassad en programmering av filtreringssystemet. – För omstart av värmepumpen stängs strömförsörjningen av och på.VÄRMEPUMP FÖR POOL Installations- & skötselmanual Gäller modeller: YAPB- 38HL YAPB- 53HL YAPB- 78HL YAPB- 95HL YAPA- 95HL YAPA- 125HL YAPA- 140HL YAPA- 170HL YAPA- 210HS YAPA- 260HS VÄRMEPUMP FÖR POOL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,
AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

17 8.2 Hur ser man aktuell status? (1) Håll inne i 10 sekunder för att komma in i gränssnittet för inställning av driftsparametrar (2) Tryck in och och håll dem inne i 5 sekunder för att komma in i gränssnittet för inställning av driftsparametrar. Man kan kontrollera vatten in/vatten ut/kondensator/omgivningstemperatur. – OBS: När värmepumpen är igång visar LED-skärmen temperaturen på inloppsvattnet.365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

13 – OBS: Om vattenfiltreringssystemet stängs av innan värmepumpen kommer värmepumpen att automatiskt ställas i standby-läge och skärmen kommer att visa meddelandet ”ON” eller EE3. – Värmepumpen kommer att starta automatiskt när vattenflödet är tillräckligt. (6) Låt enheten och poolpumpen gå i 24 timmar per dag tills vattnet uppnår önskad temperatur. När temperaturen når inställningsvärdet kommer HP-enheten att stängas av. När pooltemperaturen understiger önskat värde kommer värmepumpen att starta automatiskt. 7. Drift av skärmkontroll 07.1 Knapparna på styrenheten för LED-kablar När värmepumpen är igång visar LED-skärmen det inkommande vattnets temperatur. När värmepumpen är OFF visar LED-skärmen tiden. 7.2 Inställning av tiden (möjligt när värmepumpen är i OFF-läge). Tryck in och håll inne i 10 sekunder för att ställa in tiden och tryck på och och ställ in tiden. Tryck in igen för att spara inställningarna. När tiden ställs in kommer inte och att fungera. 7.3 Välj uppvärmnings- eller nedkylningsläge Tryck in tills ”Heat”- eller ”Cool”-lampan lyser. 7.4 Starta eller stänga av värmepumpen
1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inteKCC-735EA DS058:0701 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Läs noga igenom denna manual innan inkoppling och användning av aggregatet. VARNING – Vinda inte samman elkabeln. – Anslut endast till jordat uttag

Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 – D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger… Sid 2 Inomhusdel översikt…sid 3 Underhåll…Sid 4 Funktioner aktiverade
Dokumentrevision, 1.01, mars 2017 Gobius Fritid för slutna avfallstankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet, Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt
Pool värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjligaInstallationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ ” 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

4 3. Installation 3.1 Installationsillustration OBS: Fabriken tillhandahåller endast värmepumpenheten. Övriga objekt på bilden är nödvändiga reservdelar till vattensystemet som tillhandahålls av användare eller installatörer. 3.2 Installation (1) Enheten är avsedd för utomhusanvändning på platser med god ventilation. Recirkulering av kall utloppsluft tillbaka till förångarslingan kommer att kraftigt minska enhetens värmekapacitet och effektivitet, vilket upphäver kompressorns garanti. (2) Enheten kan installeras nästan var som helst utomhus. För att uppnå bra prestanda måste tre kriterier uppfyllas: a) Bra ventilation b) Stabil och pålitlig strömförsörjning c) System för återanvändning av vatten Till skillnad från vid användning av en gasdriven vattenvärmare skadas inte miljön och installationen är problemfri på blåsiga platser. (3) Enheten får inte installeras på platser med begränsad ventilation eller placeras i buskage där luftintaget blockeras. Sådana platser kan blockera enhetens kontinuerliga tillförsel av frisk luft. När årstiderna skiftar kan det fastna löv på förångaren, vilket kommer att minska dess effektivitet och negativt påverka dess livslängd. (4) Användning av bypass rekommenderas för att få möjlighet att kontrollera systemets flöde och isolera kretsarna vid ingrepp.
ANVÄNDARMANUAL Trådlös fjärrkontroll YB1FA Tack för att du valde en INNOVA produkt. För korrekt användning, läs denna manual noggrant innan enheten tas i drift och förvara den lättåtkomligt för senare

Poolvärmepump HeatForce Mini INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Denna bruksanvisning kommer att ge dig all nödvändig information för bästa möjliga användning och underhåll. Läs den noga och behåll den förISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen – Tel.

Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel – funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning – förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner
5 (5) Kontrollera om swimmingpoolpumpen kör med det nödvändiga flödet i m3 till värmepumpen (6) Bilden nedan visar minsta nödvändiga avstånd på varje sida av poolens uppvärmningsenhet. (7) Normalt rekommenderas att pooluppvärmningspumpen installeras nära swimmingpoolen på mindre än 10 meters avstånd. Om avståndet är för långt kommer rörsystemet att orsaka större värmeförluster. Det kommer då att bli nödvändigt med en pump som är tillräckligt kraftull för vattenflödet. (8) För att få ut bästa möjliga värmeväxling av värmepumpenheten ska det normala värmeflödet matcha det som rekommenderas i specifikationerna. (9) När enheten är igång kommer kondensationsvatten att släppas ut från botten. (10) Om vattentrycket överstiger 10 kpa, eller om vattenflödet överstiger 11 kubikmeter genom värmeväxlaren, är det nödvändigt att installera bypass-rör i vattensystemet. 3.3 Placeringen av produkter med kemi till ditt system är också kritisk för uppvärmarens livslängd. Om en automatisk klormaskin eller brominering används måste den placeras nedströms från värmaren.Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning). Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa bruksanvisning Poolvärmepump Compheat 90/140 ver. 1.3 na33 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Compheat tekniska specifikationer sid 3 Start av värmepumpen sid 4 Hur du ställer in önskad temperatur sid 4 Vårstart avWidetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 EnergibesparingstipsAnvändarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar….2 3. Tillbehör…….216 (1) Tryck in ”MODE” för att ändra läge (läge kan endast ändras för inställning ”1” och ”2” i parameter 6) (2) Tryck in och för att ställa in temperaturen (3) Vid drift visar LED-skärmen temperaturen på inloppsvattnet och aktuellt läge (4) Läget kan ändras under körning (3) Extra elvärme är inte applicerbart i dessa lägen

22 Nr. Namn på del Nr. Namn på del 1 Ventilationspanel 25 Gasuttömningsrör 2 Bas 26 Gasreturledning 3 Mellanpanel 27 Titanvärmeväxlarrör till 4-vägs ventil E 4 Frontpanel 28 4-vägsventil C till uppsamlingsrör för kondensor 5 Sidopanel 29 Kapillär till vätskeseparator 6 Kondensatorklämma 30 Filter för kapillär 7 Bakpanel 31 Filter för titanvärmeväxlarrör 8 Kontrollbox 32 Underenhet för vätskeseparator 9 Bakstödstolpe 33 Underenhet för gasuppsamlingsrör 10 Baknät 34 Kondensator 11 Motorfäste 35 Fläktmotor 12 Sidopanel 36 Fläktblad 13 Toppkåpa 37 Kopplingsschema 14 Kompressor 38 Styrkort 15 Kompressorkåpa 39 Styrenhet 16 Mutter 40 Kompressorkondensator 17 Stötsäker kåpa 41 Fläktkondensator 18 Kompressorfotpackning 42 Kopplingsplint 19 Mutter 43 Kabelklämma 20 Titanvärmeväxlare i PVC 44 Logotyp 21 Kapillär 45 Etikett 22 Filter 46 Fjäderbricka 23 4-vägsventil 47 Mutter 24 Kablar för 4-vägsventil Underhåll (1) Du bör kontrollera vattenförsörjningssystemet regelbundet för att undvika att luft kommer in i systemet och lågt vattenflöde eftersom detta försämrar HP-enhetens prestanda och tillförlitlighet. (2) Rengör dina pool- och filtersystem regelbundet för att förebygga skador på enheten pga. ett smutsigt eller igensatt filter. (3) Du bör släppa ut vattnet från botten av vattenpumpen om HP-enheten ska vara avstängd under en längre tid (särskilt under vinterhalvåret). (4) Du bör kontrollera att det finns vatten i enheten innan du startar den igen. (5) När värmepumpen stängs av för vintern kan det vara bra att täcka över den. (6) När enheten är igång finns det alltid lite vatten under enheten. Bruksanvisning Art.: 9027791 Cirkulerande varmvattensystem 220V Gjutjärns modell. 2016 Cirkulerande varmvattensystem Aqualine Art.: 9027791 Cirkulerande varmvattensystem för frostskydd av vattenkoppar Pool Värmepump INSTALLATIONS -OCH BRUKSANVISNING Tack för att du har valt vår produkt och för att du litar på vårt företag. Denna bruksanvisning kommer att ge dig nödvändig information för bästa möjliga

Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast
20 9.2 Andra funktionsstörningar och lösningar (visas inte på styrenheten för LED-kabeln) Funktionsstörning Observation Orsak Lösning Ingenting visas på styrenhetens-led skärm Styrenheten för LEDkabeln visar faktisk tid Ingen strömförsörjning Vattenpumpen har standby-status Kontrollera att kabeln och brytaren är anslutna Starta värmepumpen Vattenpumpen kör inte Styrenheten för LEDkabeln visar faktisk vattentemperatur 1. Vattentemperaturen når inställningsvärdet, HP har konstant temperaturstatus 2. Värmepumpen börjar bara köra 3. Under avkylning 1. Verifiera vattentemperatursinställningen 2. Starta upp värmepumpen efter några minuter 3. Styrenheten för LED-kabeln ska visa ”Defrosting” Vattentemperaturen sjunker när HP:n kör i uppvärmningsläge Styrenheten för LEDkabeln visar faktisk vattentemperatur och inga felkoder visas 1. Fel läge valt 2. Siffrorna är felaktiga 3. Styrenheten är defekt 1. Ställ in rätt läge 2. Byt ut den defekta styrenheten för LED-kabeln och kontrollera därefter statusen efter att läget har ändrats för att verifiera inlopps- och utloppsvattentemperaturen 3. Byt ut eller reparera värmepumpenheten Startar och stoppar med några få sekunders mellanrum. LED-skärmen visas faktisk vattentemperatur, ingen felkod visas. 1. Fläkten kör inte. 2. Ventilationen är otillräcklig. 3. För lite kylmedel. 1. Kontrollera kabelanslutningarna mellan motorn och fläkten och byt ut dem vid behov. 2. Kontrollera värmepumpenhetens placering och avlägsna alla hinder för att skapa bra ventilation. 3 Byt ut eller reparera värmepumpenheten. Vattenfläckar Vattenfläckar på värmepumpenheten 1. Kondensvatten 2. Vattenläckage 1. Ingen åtgärd 2. Kontrollera titanvärmeväxlaren noggrant efter defekter För mycket is på förångaren För mycket is på förångaren 1. Kontrollera värmepumpenhetens placering och avlägsna alla hinder för att skapa bra ventilation 2. Byt ut eller reparera värmepumpenheten1 HYDRO-PRO Värmepump för swimmingpool SERVICEMANUAL INDEX 1. Specifikationer 2. Dimensioner 3. Installation 4. Tillbehör 5. Elektriska ledningar 6. Initial uppstart av enheten 7. Drift av skärmkontroll 8. Installation av körningsdata 9. Felsökning 10. Sprängskiss och underhåll Tack för att du använder HYDRO-PRO värmepump för swimmingpool. Enheten kommer att värma upp ditt poolvatten och hålla dess temperatur konstant när luftens omgivningstemperatur är -5 till 43. OBSERVERA: Denna manual innehåller all nödvändig information för användning och installation av din värmepump. Installatören måste studera manualen och noggrant följa instruktionerna för användning, implementering och produktsäkerhet. Installatören är ansvarig för installationen av produkten och för att tillverkarens anvisningar och föreskrifter följs i praktiken. Brist på efterlevnad av denna manual innebär att garantin upphör att gälla. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakats av människor, föremål och de fel som beror på bristfällig installation. All användning som inte sker i överensstämmelse med tillverkningens syfte kommer att anses vara farlig.. VARNING: Töm alltid värmepumpen på vatten under vintern eller när omgivningstemperaturen sjunker till under 0, annars kommer titanvärmeväxlaren att skadas på grund av att den fryser. Om detta sker upphör garantin att gälla. VARNING: Koppla alltid bort strömförsörjningen om du ska öppna kabinetten och vidröra värmepumpens insida eftersom det finns högspänningsström inuti. VARNING: Förvara skärmstyrenheten på ett torrt ställe, eller förslut tätningskåpan väl för att skydda skärmstyrenheten mot fukt.