Posted on

L Stöd 600

Först måste du gräva ut för muren. Kom ihåg att även gräva bakom muren, bredden ska vara ungefär samma som murens höjd. Sedan ska fiberduk och bergkross läggas i följt av stenmjöl och sedan första raden mursten. Därefter är det bra att lägga i dräneringsrör som leder bort vatten. Allteftersom du fortsätter mura är det viktigt att du kontinuerligt fyller på med makadam runtom. Ett tips är att fästa ett geonät bakom muren när du murat upp till cirka 40 centimeter, det ökar stabiliteten. Avsluta med toppsten.

En stödmur är inte samma sak som en vanlig mur, den är till för att hålla jordmassorna på plats på murens ena sida och för att skapa intressanta och snygga nivåskillnader i trädgården och ge stöd åt rabatter. När du ska bygga en stödmur är det därför viktigt att fundera över storlek, höjd och material. Den måste byggas stadigt, annars finns det risk att den välter med tiden. Förutom att du måste vara noggrann med markarbetet finns det även andra saker att tänka på:Om du vill bygga en stödmur själv finns det färdiga L-stöd i betong som underlättar. Du behöver dock gräva ut för muren, sedan placerar du L-stöden och fyller på med jordmassor som håller ”foten” på plats.Vad en stödmur kostar beror på flera saker, bland annat hur tomtens förutsättningar ser ut, vilket material muren byggs av, hur stor och hög den ska vara samt om det krävs bygglov eller marklov. Det kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m att bygga en stödmur i slänt. Därför är det viktigt att du jämför offerter. Vanliga material för murar är:Använd vår offerttjänst så kan du enkelt få svar på vad det kostar att bygga din stödmur. Skicka in en detaljerad offertförfrågan så hjälper vi till att matcha dig med lämpliga experter i ditt område, helt gratis förstås.

Vilket material som är bäst till stödmuren beror på dess funktion och vilket material du föredrar. Materialen har även varierande priser. Vanligast är mursten eller natursten. Kom ihåg att du behöver krossmaterial också, det ska packas ordentligt under muren, vilket ger stöd.
Kostnad f\u00f6r att bygga mur beror p\u00e5 vilket material du bygger med, hur stor muren ska vara samt hur tomtens f\u00f6ruts\u00e4ttningar ser ut. Den kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m.Vill du bygga stödmur i slänt? Här får du hjälp att hitta experter och få offerter på stödmur. Du får även lära dig mer om olika typer av stödmurar, vad det kostar och hur själv kan bygga en billig stödmur.Det \u00e4r en s\u00e5 kallad kallmur vilken byggs av spr\u00e4ngsten (bitar av berg som spr\u00e4ngs och som bildat olika stora stenar). Spr\u00e4ngstensmurar muras inte upp, ist\u00e4llet kilas spr\u00e4ngstenarna in i varandra.

Hur mycket kostar en stödmur?
Vad en stödmur kostar beror på flera saker, bland annat hur tomtens förutsättningar ser ut, vilket material muren byggs av, hur stor och hög den ska vara samt om det krävs bygglov eller marklov. Det kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m2 att bygga en stödmur i slänt.
Det är en så kallad kallmur vilken byggs av sprängsten (bitar av berg som sprängs och som bildat olika stora stenar). Sprängstensmurar muras inte upp, istället kilas sprängstenarna in i varandra. F\u00f6rst m\u00e5ste du gr\u00e4va ut f\u00f6r muren. Kom ih\u00e5g att \u00e4ven gr\u00e4va bakom muren, bredden ska vara ungef\u00e4r samma som murens h\u00f6jd. Sedan ska fiberduk och bergkross l\u00e4ggas i f\u00f6ljt av stenmj\u00f6l och sedan f\u00f6rsta raden mursten. D\u00e4refter \u00e4r det bra att l\u00e4gga i dr\u00e4neringsr\u00f6r som leder bort vatten. Allteftersom du forts\u00e4tter mura \u00e4r det viktigt att du kontinuerligt fyller p\u00e5 med makadam runtom. Ett tips \u00e4r att f\u00e4sta ett geon\u00e4t bakom muren n\u00e4r du murat upp till cirka 40 centimeter, det \u00f6kar stabiliteten. Avsluta med toppsten. För att stödmuren ska bli tålig och byggas på rätt sätt är det viktigt att du klargör vilken funktion muren ska ha. Ska muren fungera som en avgränsning mellan rabatter? Eller är dess huvudsakliga syfte att hålla jordmassor på plats? En stabil mur får du genom att anlägga den djupt, hur djupt beror på hur hög muren ska vara. En låg stödmur på cirka 100 centimeter behöver anläggas på ett djup på cirka 90 centimeter samt stabiliseras ordentligt.

Det finns två typer av murar: bruksmur och kallmur. Kallmurar är lagda utan någon fog, medan bruksmuren muras upp med något slags bindemedel. En lagd mur har alltid en viss lutning, det är särskilt viktigt om den är fristående, annars får den sämre stabilitet. Bruksmurar byggs även med större stenar nertill och mindre upptill. Kallmurar byggs i regel av natursten.

Om du vill ha hjälp att bygga mur i slänt eller för att skapa vackra nivåskillnader på rabatterna, är det bra att skicka ut offertförfrågan till flertalet aktörer i din närhet. Var noggrann när du beskriver projektet, då kan alla experter utgå från samma förfrågan vilket gör det betydligt enklare att jämföra offerter. Det här bör du få med i offertförfrågan:

Kostnad för att bygga mur beror på vilket material du bygger med, hur stor muren ska vara samt hur tomtens förutsättningar ser ut. Den kan kosta allt mellan 300 och tiotusentals kronor per m.

Priset för en stödmur varierar mycket och påverkas av flertalet faktorer. Bland annat materialet den byggs av, hur komplicerat markarbetet är samt hur stor muren ska vara. Om du ska leja bort alla delar av jobbet blir det dyrare. Markarbetet är en av de stora delarna av stödmuren eftersom man måste gräva ganska djupt och även dränera. För att du ska få en så exakt offert som möjligt är det därför viktigt att du beskriver detaljerat hur muren ska se ut och vilken typ av tomt du har.

Från den 20 september 2017 är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är Sveriges största juristbyrå med flest antal nöjda kunder – Välkommen.
Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Innan du väljer ett fraktalternativ, gå in och läs igenom informationen som finns under rubriken FRAKT OCH LEVERANS i menyraden. För leverans till en Ö blir det en annan fraktkostnad än den du ser i kassan samt för kantstöd med längd 3000 mm går det exempelvis inte att få hemleverans. Se info gällande hur du bokar frakten för dessa och annan viktig information gällande din leverans och de olika alternativ som finns.Thank you for signing up! You will now receive our mailings to the e-mail address you entered. You can cancel your free subscription anytime if you do not wish to receive any more e-mails.

Tack för din registrering! Du kommer nu att ta emot våra utskick till mailadressen du angav. Du kan avbryta din kostnadsfria prenumeration när som helst om du inte önskar fler e-postmeddelanden.
Vi semesterstänger veckorna 28-30. Beställ gärna nu om du önskar få leverans innan dess. Det går självklart bra att beställa varor i vår webshop även under semestern, men då får du räkna med att leveranstiden kommer att bli något längre än vad som står längst ner på produktens artikelsida. Önskar dig en riktigt härlig sommar!Boverket kan bara ge dig allmän information om de regler som gäller för staket, murar och plank. Vi kan inte säga något om ditt specifika fall. Det beror bland annat på att vi är en expertmyndighet och kan bli ombedda att yttra oss om ditt ärende blir överklagat.

Får man bygga stödmur utan bygglov?
En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur. En del kommuner har tagit fram en policy eller ett program för staket, murar och plank. Ett program eller en policy är till hjälp både för handläggare och sökande men är inte bindande.
Plank och murar kräver bygglov, men det finns vissa undantag. Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det är flera saker som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. De saker som har betydelse är storlek, utförande, utformning, läge, ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.En del kommuner har tagit fram en policy eller ett program för staket, murar och plank. Ett program eller en policy är till hjälp både för handläggare och sökande men är inte bindande. Lovplikten för murar och plank avgörs inte av vad byggnadsnämnden anser i ett program eller policy utan av plan- och bygglagstiftningen och rättspraxis.Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det som ska byggas kräver bygglov.Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare. Det är byggnadsnämnden som bedömer om bygglov krävs utifrån plan- och bygglagstiftningen. Många kommuner har en policy för staket, plank och murar som vägledning vid bedömning om bygglov krävs eller inte.

Vad används L stöd till?
Vad är L-stöd?L-stöd är en typ av stödmur som är tillverkad av betong och har formen som ett L, därav namnet L stöd.De används ofta när man vill terassera mark och är ett utmärkt konstruktion för att hantera olika nivåskillnader på tomter, parkeringar och vägar. Cachad
Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus. Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.Om du ska bygga staket, plank eller mur bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov. Om du bygger utan att ha något bygglov kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Hur höga L-stöd finns det?
L-stöd finns från 0,4m höjd upp till 2m höjd, behöver ni högre än detta så kolla på T-stöd som finns upp till 5m höjd. Stödmurarna är dimensionerade enligt Eurokod 2 och Eurokod 7 och utförda enligt SS-EN 15258 och SS-EN 13369. De geotekniska förutsättningarna kan ibland erfordra särskild beräkning.
Innan fogningen utförs ska fogarna vattnas rikligt. L-Stöden monteras ihop och betongen hälls i ovanifrån i fogen och på så sätt förankras L-stöden i varandra.Lossning kan ske med kran, hjullastare, truck eller palldragare om mindre mängd. Oftast är det kranlossning men ibland är det något av de andra sätten.

Leverans utförs enligt vad som bekräftats. Omständighet som till exempel trafik och väntetider gör att angivna tider är preliminära och utgör inget åtagande om exakt tidpunkt.På grund av naturliga variationer i utgångsmaterialet kan nyansskillnader i färg och ytstruktur förekomma vid olika tillverkningstillfällen, detta betraktas inte som fel i produkten och är inte reklamationsgrundande.

För för trädgård med höjdskillnader som mur för garage nedfart eller avgränsning mot väg eller parkeringsplats för enstaka personbilar. Max axeltryck 15 kN.Du monterar L-stöd för att få en stabil stark ur som klarar av det höga tryck ifrån upphöjningen. L-stöd är även ett utmärkt sätt att även få kanten estetiskt snygg som mur.

Hur kapar man l-stöd?
Du kan kapa av L-stöden med motorkap och är ganska vanligt att entreprenörer gör. Rostskydda armeringen som blir synlig bara. Du kan även specialbeställa andra längder och lutande krön. Prisbilden är ungefär 1500kr/inkl moms per L-stöd.
Vikten på ett L-stöd beror självklart på vilken storlek av L-stödet du ska ha. Ett exmpel på vikten är att ett L-stöd av betong som klarar 5kN och har en storlek på 600x1000mm väger omkring 200kg. Vikten på ett L-stöd varierar kraftigt beroende på längd och höjd.

Detta är naturligt och är inte fel i produkten eftersom det inte påverkar produktens kvalitet och är därför inte reklamationsgrundande. Kalkutfällningen försvinner i regel av sig själv.
Kostnaden av L-stöd skiljer kraftigt beroende på vilken längd och höjd samt 5kN eller 20kN. Se respektive L-Stöd för pris. Fraktkostnad får du i varukorgen.

Tänk på att effektiv (Faktisk) höjd på L-stöd är din önskade höjd +10cm eftersom framkant/framsida stödmur ska vid montering anläggas 10cm under färdig mark.
Lämplig för vägar, lastplaner och lastfickor för normal eller tung fordonstrafik. Max axeltryck 180 kN. Stödmuren kan efter konstruktionsberäkning bilda en del av konstruktionen i enklare förråd och carportar.L-stöd är gjorda av betong och armering och väger således relativt mycket. Samtidigt räknas dom som skrymmande frakt och det betyder att dom räknas upp i fraktklass. Vi beräkning av frakt används avstånd mellan närmaste lager och leveransadress samt totalvikt i ton.

Du kan även använda L-stöd istället för murade eller staplade stenmurar samt istället för att gjuta en betongmur. L-stöd har oftast längre livslängd än stenmurar efter som dom är helgjutna och inte kan röra sig.
Det rekommenderas att ta en promenad i ett äldre villaområde och se vilka murar som fortfarande står raka utan sprickor m.m för att se L-Stödets överlägsenhet kontra andra murar.${hit.sku && html`${components.Highlight({ attribute: ’sku’, hit })}`} ${hit.barcode && html`${components.Highlight({ attribute: ’barcode’, hit })}`} ${hit.weight && html`${hit.weight}`} ${!hit.taxable && html`Tax free`}

L-stöd! När du behöver en ordentlig stödmur och effektiv lösning. L-stöd kommer i färdiga sektioner med olika höjder och hållbarhetsklasser. Beställ till hörnelement och passbitar för en komplett mur och ett totalprojekt. L-stöd är en väldigt bra lösning för både privata trädgårdar där hög stabilitet krävs samt i den offentliga miljön.
Velltra är en etablerad leverantör av byggmaterial, inredning och VVS-lösningar. Företaget grundades 1993 och har sedan dess växt och utvecklats till nuvarande webbutik.Benders L-stöd tillverkas med en standardlängd på 2000 mm och kan användas i höjder från 400 mm upp till 2000 mm. Stöden har en grå rollad yta som standardutförande och är designade för att på ett estetiskt tilltalande sätt hantera nivåskillnader i exempelvis parker eller trafikmiljöer. De är utrustade med godkända kulankare för säkra och effektiva lyft, samt not och fjäder som möjliggör enkel och snabb montering.Vårt stora lager har ett urval på över 10 000 artiklar, vilket gör att vi kan förse våra kunder med allt de behöver, för att slutföra sina projekt effektivt.

{{^isHidden}}{{/isHidden}} {{#hasVariants}}{{name}}{{/hasVariants}} {{^hasVariants}}{{nameWithConcatAttributeValues}}{{/hasVariants}} {{^isHidden}}{{/isHidden}}
För att be om en offert, lägg varan i kundvagnen och gå vidare till kassan. Skriv in er information som om att det vore en vanlig beställning, klicka på knappen ”Begär offert”. Vi gör därefter en manuell beräkning på slutsumman och återkopplar till er via e-post samt via sms.Utöver våra lagerprodukter är vi även återförsäljare, de produkterna skickas direkt från vår leverantör. Totalt 25 000 artiklar och över 250 000 kunder. Framtagandet av våra stödmurselement med L-stöd är en flerstegsprocess. Den färdiga produkten representerar mångårig erfarenhet och välutvecklat yrkeskunnande tillsammans med en alldeles speciell känsla för materialet. Våra murar med L-stöd kan användas i såväl offentliga miljöer som hemma på tomten. Många av våra kunder är mycket nöjda med att ha valt en mur med reliefmönstrad yta, då den skapar en alldeles särskild estetik hos muren. Du kan läsa med om reliefmönstrade murar här intill, under Broschyrer och dokument. Där hittar du inte mindre än nio olika ytor att välja bland!En noggrant planerad produktion med inlagda kvalitetskontroller sörjer för ett högklassigt slutresultat. När elementet väl är på plats är det försett med alla de egenskaper som krävs för att det ska stå med maximal funktion under lång tid.

Vem är ansvarig för stödmur?
Att bygga en stödmur kan anses vara en nödvändig skyddsåtgärd för att undvika en sådan risk. Samtidigt har ni ett ansvar vid byggandet av er carport, för att den byggnationen inte ska skada er grannes fastighet. Ni båda har alltså ett ansvar för att skada inte ska uppstå på respektive fastigheter.
Vi har tillverkat stödmurselement i Ängelholm sedan början av 1980-talet. Idag är vi ledande tillverkare och våra leveranser sträcker sig över hela landet.

Hur kapar man l stöd?
Du kan kapa av L-stöden med motorkap och är ganska vanligt att entreprenörer gör. Rostskydda armeringen som blir synlig bara. Du kan även specialbeställa andra längder och lutande krön. Prisbilden är ungefär 1500kr/inkl moms per L-stöd.
Stödmur tas hem från leverantör och levereras direkt till arbetsplats. Observera att frakt samt pallkostnad tillkommer! Om maskin inte finns på plats måste även kranavgift läggas till då stöden är mycket tunga.Armeringsstål används vid gjutning av olika betongkonstruktioner exempelvis industrigrunder, husgrunder och garageplattor. Armeringsstål placeras ofta..

Benders L- och T-stöd tillverkas i höjder från 400 mm – 4800 mm och har en grå rollad yta i standardutförande. Från 400 mm och upp 3000 mm är standard..
En unik typ av mursten med granitkaraktär – knäckt och tumlad på en sida, slät och tumlad på den andra. Murstenen har låspluggar som gör det möjligt a..Våra L- och T-stöd hörn tillverkas med en grå rollad yta i vissa standard längder. Sluttande krön och andra längder kan fås på beställning. Hörnen är .. Troja Antik är en tumlad och skifferpräglad marksten med spännande karaktär i klassiskt format. En mängd färger och oliksidiga ytor gör det lätt att s.. L-stöd används väldigt ofta i offentliga miljöer men har även blivit populär hos privatpersoner för användning i trädgårdar. Det finns även möjlighet att beklä ditt L-stöd så du kan få ett utseende som passar just dig.

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med över 5 miljarder i omsättning och med ett stort antal anläggningar runt om i Sverige som har ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning.
Om ni är osäker och behöver hjälp så kan ni alltid komma förbi vår butik i Valbo mellan Gävle och Sandviken eller kontakta oss på telefon 026 – 12 99 29 eller mail: [email protected] så hjälper vi er vidare.När du sågar trall kan du också använda dig av en elektrisk cirkelsåg eller en sänksåg. Skillnaden är att sänksågen kan sänkas ner i materialet uppifrån. Med cirkelsågen kan du arbeta snabbt och vid korrekt användning får du raka och fina kanter på trallen. Till skillnad från kap- och gersågen kan du använda en cirkelsåg eller sänksåg för att såga av de utstickande ändarna efter att du skruvat fast trallen.

Hur länge håller L stöd?
L-stöd i betong är ett bra alternativ när du behöver en ordentlig stödmur och kan vara en effektiv lösning då L-Elementet går snabbt att montera och har lång livstid. Cachad
Oavsett vad du ska såga kommer du att få ett bättre resultat till mindre ansträngning om du väljer rätt såg för jobbet. Hultafors har ett komplett sortiment av handsågar, från den minsta gipssågen till en betongsåg som kan ta sig igenom lättbetongblock. Däremellan finns japansågar för möbelsnickeri, fogsvansar, metallsågar och grensågar – ofta i olika längder och prestandanivåer.

Hur sätter man l stöd?
Man gräver och schaktar tomten, paddar och placerar sedan dit L-stöden. Sist återfyller man. L-stöden är konstruerade för att tåla marktrycket och det finns därmed också olika L-stöd för olika behov. Tänk på tjälen vid stödmurar så att du får en mur som håller lång tid.
Om du vill att det ska gå undan är en vinkelslip ett bra val, men då behöver den vara utrustad med en kapskiva för metall. Nackdelen med vinkelslipen är att det är svårt att såga med hög precision. Ett annat alternativ är tigersågen, som även den kan såga i metall med rätt sågblad. För små arbeten kan ett multiverktyg med metallsågblad ge ett bra resultat.

Träd fälls i princip alltid med en motorsåg och används flitigt inom skogsindustrin. Motorsågar kan vara nätdrivna, bensindrivna eller batteridrivna. En fördel med motorsågen är att du också kan använda den för att göra ved av trädet du fällt. Mindre träd och grenar på tomten kan du kapa med en bågsåg. Då kan det också vara bra att ha en yxa till hands.
Händiga Henny tar varje tillfälle hon får att testa nya verktyg, oavsett om det är hemma eller i Proffsmagasinets testlabb. Som en av de flitigaste skribenterna på Proffsmagasinets Kunskapsportal har hon satt sig in i allt från trädgårdsskötsel till betongborrning.Det första verktyget som brukar dyka upp när man hör ordet såg är en klassisk fogsvans. Den väljer du när du vill kapa brädor, plank och reglar. En annan vanligt förekommande såg är som är väl anpassad för att såga av större grenar.

MDF är ett träfibermaterial med medelhög densitet och lämpar sig vid tillverkning av exempelvis köksskåp eller högtalarlådor. Det går alldeles utmärkt att kapa dessa med en cirkelsåg eller en bordssåg, men ha i åtanke att fiberträ sliter på tänderna i sågklingan och den kan behövas bytas ut efter flitigt sågande av MDF.
– När du sågar är tekniken det viktigaste, oavsett vilken såg du använder eller vilket material du sågar i. Att ta i ända från tårna och tvinga sågen ner i träet leder ofta till dåliga resultat med sprickor eller flisor. Ett jämnt tryck och en jämn rytm låter sågtänderna göra jobbet och du sliter således inte lika hårt på rygg och axlar när du sågar.

Metall är ett material som kräver en speciell såg. Om du använder som inte är avsedd för metall finns riskerar du att skada ditt verktyg och få ett bristande resultat. I många fall är bågfilen det självklara valet för den som ska såga i metall. Bågfilen har nämligen en annorlunda tandning, anpassad för metall. Du kan byta ut sågbladet och använda dig av olika grovlekar och blad för specifika metallobjekt. Var noga med att spänna fast sågbladet i rätt riktning eftersom du vill såga med kraften bortifrån din kropp. Ett felvänt sågblad sågar i motsatt riktning.När du ska såga till kanter, göra hål för stolpar eller arbeta med detaljer kommer sticksågen att vara en räddare i nöden. Alternativt kan du använda ett multiverktyg med rätt tillbehör.Laminatgolv eller klickgolv kan kapas med en vanlig fogsvans. Du kan även ha stor användning av en cirkelsåg eller när du sågar raka snitt. En fördel med dessa är att du enkelt kan ställa in antal grader när du vill såga vinklar. För mindre fix med golvet, såsom rundade hörn eller andra små detaljer, kommer sticksågen till användning även här.Det finns lika många sågar som sätt att såga på, och om du vet vilken du ska använda för vilket ändamål sparar du inte bara mycket tid utan får dessutom ett resultat som du blir nöjd med. Välj rätt såg och arbeta säkert och effektivt med ditt byggprojekt eller renovering. Det finns lika många sågar som sätt att såga på. Här beskriver vi några av de vanligare sågarna och berättar vilken du ska använda när du sågar i olika material.

Kap- och gersågen är smidig när du ska kapa lister eller klenare virke i specifika vinklar. Ju grövre såg och kraftigare tänder desto större kraft får du i sågmomentet. Detta beror förstås också på hur slipade tänderna är. För att få ut maximal effekt från sågen är det också viktigt att använda rätt teknik.
När du sågar trallvirke till din altan eller uteplats finns det två olika sätt. Antingen sågar du till alla plankor i förväg, eller så sågar du av dem efter att ha skruvat fast dem. Om du väljer att såga i förväg kommer du ha stor nytta av en kap- och gersåg. Efter att ha ställt in kap- och gersågen kan du såga mängder av plankor och reglar med samma höga precision.