Posted on

Lasarettsgatan 15 Lund

Här kan du meddela oss på 1177.se om sidans kontaktuppgifter eller text behöver ändras. För frågor om din vård, kontakta din mottagning via e-tjänster eller telefon.

Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för besvär och sjukdomar som berör öronen, näsan eller halsen. Det kan till exempel vara problem med hörseln, allergier och balansen eller tumörsjukdomar.
Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.Sammanlagt finns nu nästan 9 000 bilder tillgängliga i en enkelt och effektivt sökbar databas på Internet, och fler kommer. Klicka här eller på bilden här bredvid för att leta efter gamla sjukhusmiljöer. Där finns ännu inte gamla läkarkursfoton med många identifierade kursdeltagare. Sådana gamla läkarkursfoton (mest från kirurgen i Lund) kan du se genom att klicka här.

Boken kostar per exemplar SEK 250,00, vilket samtidigt ger medlemskap i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Vid köp av 10 exemplar eller fler kostar den SEK 150, men ger då inte medlemskap. Den kan beställas från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällska­pet, Postmot­tagningen, Universitets­sjukhuset i Lund, 221, plusgiro 85 Lund.6th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health hålls i Göteborg 27-31 mars 2017. Klicka här för att läsa mer om detta

Det blir ett drygt år med ett fyrverkeri av föreläsningar, demonstrationer, utställningar och många andra evenemang! Klicka här eller på bilden till höger för att se vårt medicinhistoriska kalendarium med redaktörens ohöljt subjektivt urval av medicinhistoriskt intressanta aktiviteter.
Boken har kunnat tryckas tack vare stöd från Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund. Den skickas gratis under april och maj 2014 till alla medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet.Boken kan också köpas på CRC i Malmö, på Akademi­bokhandeln / Gleerups i Lund eller direkt från Sydsvenska Medicin­historiska Sällskapet. Priset är nu SEK 100. Sällskapets plusgiro är 63 15 40 – 2. Glöm inte ange namn och adress vid betalningen! Livets Museum har öppet tisdag – fredag kl 10 – 14 plus söndagar i veckor med jämt nummer, samma klockslag. Det drivs sedan 1. september 2013 av Kulturen i Lund på uppdrag av Region Skåne. Men stödet från Region Skåne räcker bara till en av veckans dagar, och det är aktivt stöd från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet som gör det möjligt att ha öppet de övriga dagarna. Appen fungerar lika bra hemma som på utställningen, dvs man kan mycket väl sitta hemma (eller i ett klassrum) och förbereda sig på vad man kan få se och uppleva eller få hjälp med att minnas vad man sett.

Livets Museum är inte vad de flesta tror, och det ger anklang! En journalist från Stockholm hade fått nys om oss, och kom skäligen anonymt för att se på vår utställning. Klicka här, läs hennes recension och gläds!
Den forna kirurgiska kliniken stod färdig vid nyåret 1867-68 och kom i full drift under 1868. Byggnaden ritades av domkyrko­arkitekten Helgo Zettervall och har blivit ett välkänt landmärke i Lund. Den används nu för fr.a. student­administration vid universitetet.

Alfred Flaum gav på uppdrag från Lasarettet i Lund år 1968 ut en noga genomarbetad och påkostad historik över sjukhuset med anledning av det då fyllde 200 år. Födelsedagen firades med både pompa och upptåg, och inte minst med denna historik.
Berndt Ehinger och Anders Biörklund har i samarbete med den nu bortgångne Torsten Landberg ställt samman en stor bok med fler än 800 fina bilder som berättar Lasarettet i Lunds historia. Bilderna kommer från Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets arkiv, och boken publiceras som supplement till Sällskapets årsbok. Alla SMHS’ medlemmar får den utan extra kostnad.Gå till Google Play (för Androidtelefoner) eller App Store (för iPhone) och ladda ned appen ”Livets museum”. Det finns två olika på App Store. Se till att du får den som är märkt med ikonen . Den andra appen visar våra rörliga bilder i läsplattorna på utställningen, inte audioguiden.Ni visste säkert att klinisk ultraljudsundersökning är en metod som uppfanns i Lund på 1950-talet av hjärtläkaren docent Inge Edler i samarbete med fysikern Hellmuth Hertz, för det har vi länge visat på Livets Museum. Fast lite i skymundan, längst bort i slutet på utställningen. Nu flyttar vi ned ultraljudsapparaten till utställningens start, där den får sällskap med annat intressant värt att veta om hjärta och cirkulation.

Anna-Mi Wendel är journalist, verksam som kommunikatör på Skånes universitetssjukhus (SUS) vid Kunskapscentrum geriatrik och vid den ortopediska forskningsavdelningen. Hon har tidigare skrivit tillbakablickande artiklar på sina avdelningars sidor på Skånes Universitetssjukhus, men I fortsättningen får sådant inte finnas där. Vi är I Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet glada över att få visa hennes texter. Leta upp ”Medicinhistoriska artiklar” i spalten längst till vänster på denna sida. Eller gå direkt till artikeln om hospicerörelsens historik i Malmö (klicka här) eller den om utvecklingen av personlarmen (klicka här).
Byggbolaget, firma SIAB, höll inte bara en fin taklagsfest, det dokumenterade också hela bygget i ett fotoalbum som de gav till en av dåtidens starkaste chefer, röntgenologen professor Olle Olsson. Alla bilderna finns nu att se i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets ’Öppet Bildarkiv’, men det är mer givande att titta på ett bildspel om bygget. Klicka här för att se det, eller på någon av bilderna här invid.F. ordföranden i Medicinhistoriska föreningen i Helsingborg och f. chefen för kvinnokliniken i Helsingborg dog den 7 september 2016, 94 år gammal. Klicka här eller på bilden för att läsa Bengt I. Lindskogs minnesord.

Utanför vår egen dörr har vi också börjat sätt upp en prydlig Öppet-flagga. Agneta Dahlberg satte fransar på flaggan som glädjer vem som helst som tittar på den! Agneta var inte tillstädes när bilden togs, och syns därför infälld i bilden. Det var inte heller Eva Ljunggren, som också var med när vepan och flaggan sattes upp. Hon syns till vänster, vid vepan.Christer Nilsson arbetade på sjukhuset redan i 20-årsåldern och fick några av de speciellt graverade ölglasen för taklagsölet 1966. Han fortsatte hela sitt yrkesliv i sjukhusets tjänst, och Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet har fått ett av hans ölglas från taklagsfesten.Men det finns besökare som gärna vill gå i egen takt och njuta, eller som kanske inte förstår svenska så bra. För dem har vi nu med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Kultur Skåne skapat en audioguide som alla kan ladda ner i sin mobiltelefon om den har endera systemen iPhone eller Android.

I mitten på 1950-talet blev Malmöhus Läns Landsting berett till en mycket stor satsning, ett antal byggnader för regionsjukhuset Lasarettet i Lund. De gamla lokalerna på Södra Lasarettsområdet hade sedan länge blivit alldeles för trånga och omoderna. Tomt fanns, planer smiddes, och hösten 1964 sattes första spaden i jorden för det som skulle bli centralblocket på sjukhuset. Redan den 25 mars 1966 kunde man dricka ”takdagsöl”. Hösten 1967 kunde huset sedan slutbesiktigas, och våren 1968 invigdes det, exakt 200 år efter att första sjukhuset öppnats.Första föreläsningen efter nyår 2017 kommer att ge en genomlysing avUtvecklingen av sydsvensk röntgendiagnostik (prel av (prel) Inga Redlund och Kjell Jonsson, dvs den kommer att knyta an till årsboken för 2016 som just kommit ut. Senare under 2017 planerar vi öppna en ny tillfällig utställning som skall handla om det samma, en internationellt välkänd lundensisk specialitet.Det forna kurhuset från 1824 är den äldsta kvarvarande byggnad som hört till Lasarettet i Lund. Det ligger centralt i Lund i nordvästra hörnet av korsningen mellan Paradisgatan och Sandgatan, på gångvägs avstånd från domkyrkan, universitetes huvudbyggnad och Akademiska Föreningens borg. Nu används det av Lunds Universitet för olika verksamheter, mest studentadministration.

Den 22 april 2016 höll vi en liten minivernissage för i första hand guiderna och de andra som är aktiva på museet och med representanter från Kulturen. Irene Jakobsson öppnade och tackade de medverkande och Magnus Carlsson från HiStory presenterade audioguiden vid den nya stora skärmen vid receptionen som berättar för besökare att audioguiden finns.
Lasarettet i Lund har en mycket lång historia, och skulle år 2018 kunna fira 250-årsjubileum. Som Skånes Universitetssjukhus i Lund är det Skånes största arbetsplats, så visst finns det många som gärna vill bläddra bland bilder som visar hur verksamheten utvecklats.

Anders Biörklund, Torsten Landberg och Berndt Ehinger har under drygt ett års tid ägnat sig åt att gå igenom det arkiv som sjukhusfotograferna på MAS hade samlat ihop och som sjukhusfotografen Björn Henriksson hade tagit till vara. Det handlar om från början runt 30 000 bilder som nu har gallrats och sammanställts till en nästan 170 sidor stor bilderbok, där den intresserade kan hitta bilder av de mest framgångsrika malmöläkarna och kanske också det hus eller den miljö de arbetat i.
Nu är det lättare än någonsin att hitta till Livets Museum, för sedan mitten av april har vi när vi under våra öppettider börjat sätta ut en vacker vepa mitt emellan universitetsbibliotekets huvuingång och besöksingången till Livets Museum. Kom och köp boken! Den kan också fås om SEK 250 sätts in på Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets plusgiro, 63 15 40 – 2. Glöm inte ange namn och adress vid betalningen! För den som har arbetat på Malmö Allmänna Sjukhus kommer Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets nya supplement säkert som en intressant bilderbok att bläddra i och känna igen sig i. Det kom ut våren 2014 och handlar om sjukhuset ända från dess start 1857 och fram till 1999.Utställningen om kliniskt ultraljud har byggts av intendent Mats Engström på Kulturen och museiföreståndaren på Livets Museum Angelica Bondesson i samarbete med utställningsarkitekt Lena Isaksson Drake och barnläkarna Irene Jakobsson, Katarina Hanséus och Nils-Rune Lundström.

Den 15 februari kl 14 släpper vi boken vid en liten ceremoni på Livets Museum i Lund med bubbel och enkelt torrfoder. Alla SMHS’ medlemmar är sedan välkomna att hämta den på Livets Museum i Lund. Det går naturligtvis bra att samtidigt ta del av trevligheterna där. Museet är öppet tisdag – fredag kl 10-14, och därtill samma tid på söndagar i veckor med jämnt veckonummer. Efter den 28 februari börjar vi skicka ut boken per post till dem som inte själva hämtat ut den.
Promenaden är filmad och redigerad av Gunnar Menander. Den är speciellt intressant för alla som varit i kontakt med 1900-talets mentalsjukhus, alla inrättade efter samma mall.

Våra gamla mentalsjukhus var slutna och mycket särpräglade samhällen, nu i stort sett försvunna. Se, hör och njut av en vandring genom St Lars-parkens gamla träd och byggnader där Bengt I. Lindskog, Lars Gustafson och 1:e skötaren från St Lars, Gustaf Arfwidsson, initierat berättar om detta nu snart bortglömda samhälle.

Tack vare våra ideellt arbetande guider och museivärdar kan Livets Museum ha öppet under några helger också 2016: Söndagar i veckor med jämnt veckonummer kl 10 – 14. Under juni till augusti var det inget söndagsöppet, men hösten 2016 har vi kunnat återuppta detta.
Årsboken för 2016 kom ut precis lagom till gåsfesten, precis som planerat och precis som de sista 9 åren har Bodil Persson varit huvudredaktör, Den ger i år en genomlysning av bilddiagnostikens historia,och årets temaredaktör är Inga Redlund Johnell. De två har dragit ett stort lass! Boken är så välmatad som någonsin. Samtidigt utkom ett mycket läsvärt supplement, nr 35, Kristian Ahlströms berättelse om två professorer Ahlström i Lund, hans farfar, ögonprofessorn Gustaf och hans far, patologprofessorn Carl Gustaf (”CG”). En bättre beskrivning av en akademikers vardagsslit i mitten på 1900-talet ges inte, och inte heller hur akademikerhustruns liv tedde sig den gången.Audioguiden är en app som byggts av firma HiStory och det är en grupp medarbetare på Livets Museum som skrivit texterna och läst in dem: Birgitta Castor, Irene Jakobsson, Angelica Bondesson, Per Nettelbladt, Mattias Larsson, och Berndt Ehinger. Den finns f.n. på svenska och engelska, men systemet är förberett för kunna hantera flera andra språk (inklusive teckenspråk), vilket vi kommer att göra så snart resurserna medger. Senare kommer det också en frågelek i mobilerna.

Denna bildsamling är utan jämförelse den förnämsta av alla medicinhistoriska bilddatabaser i Sverige. Intendent Mats Engström på Kulturen i Lund skall ha mycken ära för att ha lyckats driva fram den.
Många har önskat sig ett lite familjevänligare öppethållande än det vi i början förmådde. Vi vill så gärna, och 2014 och 2015 provade vi oss fram, med mycket fint resultat. Vi fortsätter under 2016 i oförminskad takt. Våra ideellt arbetande guider är fantastiska och ger oss en del av sin helgtid för att vi skall klara detta.

På initiativ av Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet har bildsamlingen från Medicinhistoriska Museet i Lund digitaliserats med början år 2010, liksom ett urval bilder från sjukhusfotograf Björn Henrikssons samling negativ från Malmö Allmänna Sjukhus 1951 – 1999 med början år 2013. En stor samling negativ från hela 1900-talet (mellan 40 000 och 50 000) samlade av sjukhusfotograferna i Lund hittades i början av 2014. Även den började Sällskapet år 2014 digitalisera; ett arbete som blev klart i december 2015. Men det finns många fler bilder i olika klinikarkiv på sjukhuset, och successivt kommer även de att ingå i arkivet.
Det blir två särskilda medicinhistoriska evenemang under 2017, ett på våren 2017 och ett på hösten samma år. Klicka här för att se mer om det seminarium som SMHS ordnar. Se i övrigt mer i kalendariet (klicka här). Som närmast arrangerar professor Peter M Nilsson i Enheten för medicinens historia ett symposium om Medicinska Fakultetens historia -Symposiet hålls den 7/12 2016 kl 13 – 18 i sannolikt Jubileumsaulan vid Universitetssjukhuset MAS .Byggherre var Region SkåneRegionfastigheter . Projektet utfördes i form av utförandeentreprenad och MVB Syd blev utsedd till generalentreprenör., som ventilationsentreprenör arbetade IEAB installationsentreprenören och Lunds Värme & Sanitets anlitades som VS-entreprenör. Elinstallationerna hanterades av Bravida Prenad samtidigt som Lundströms Golv utsågs till golventreprenör och Målerifirman Karl Fr Jönsson i Lund hade hand om måleriarbetet.

Ombyggnad av sjukhus/lasarett som består av en byggnad i Lund. Själva byggnationen startade januari 2019 med en beräknad byggtid på 12 månader till en uppskattad kostnad av 20-30 mkr.På den här mottagningen får du som patient ha med dig en närstående vid besöket. Om du behöver ha mer än en person med dig på besöket, vänligen ring mottagningen i förväg för att stämma av. Vi ingår i vårdvalet, vilket innebär att du som är från Skåne själv kan välja var du vill bli undersökt och behandlad för de flesta hud- och könssjukdomar. Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egen vårdbegäran. Det gör du lättast genom vår e-tjänst. Vi tar också emot egen vårdbegäran med post.

Det går också bra att närstående deltar i besöket via röst- eller videosamtal på din egen telefon. Tänk på att andra personer inte hamnar i bild och visa hänsyn genom att ha samtalet på låg volym.Du kan lämna synpunkter på vården på flera olika sätt. Till exempel genom att kontakta mottagningen eller avdelningen där du fick vård eller behandling. På 1177.se kan du läsa om fler sätt att lämna synpunkter och vilket stöd du kan få.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.
När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.Kom ihåg att ta med legitimation. Det kan exempelvis vara ett körkort, pass eller nationellt id-kort. Digitala id-kort i mobiltelefon är ännu inte godkänt som id-handling i Region Skåne.