Posted on

Mattias Bengtsson Allra

Analys och utveckling, anpassning för annonser, marknadsföring och innehåll, annons- och innehållsmätning, målgruppsstatistik och produktutveckling, exakta uppgifter om geografisk positionering och identifiering via skanning av enheten, lagra och få åtkomst till information på en enhet, nödvändiga cookies och liknande tekniker.För att kunna erbjuda en så bra upplevelse som möjligt använder vi och våra partners cookies och liknande tekniker som innebär att vi lagrar och får tillgång till viss information på din enhet. Vi behandlar också personuppgifter såsom IP-adresser. Vi och våra partners använder samtycke eller berättigat intresse som laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Genom att klicka på ”Fler inställningar” kan du välja vad du vill godkänna eller inte. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar eller återkalla ditt samtycke genom att klicka på ”Anpassa Cookies” på denna webbsida. I vår cookiepolicy och personuppgiftspolicy kan du fördjupa dig ytterligare.

• De två personerna som befinner sig utomlands tro ha haft centrala roller i de transaktioner som ledde fram till fällande domar i Allra-målet. Nu kommer de inte att dömas för sina handlingar eftersom brotten är preskriberade.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av beslutet att lägga ned förundersökningen mot Evran Mersin, och här hittar du beslutet rörande Mattias Bengtsson.I hovrättens fällande dom mot de fyra personer som dömdes till långa fängelsestraff i Allra-målet sades att de två personerna som lämnat Sverige hade centrala roller i de transaktioner som ledde fram till fällande domar i Allra-målet. Evran Mersin beskrevs som hjärnan bakom Allras bedrägerier och Mattias Bengtsson var på papperet tidigare huvudägare till Oak Capital, som genomförde Allras warrant-affärer under 2012. Evran Mersin har varit egentlig huvudägare till Oak Capital, genom sin bror.

Evran Mersin och Mattias Bengtsson har sedan åtalet väcktes varit häktade i sin frånvaro och internationellt efterlysta. Men nu kan de röra sig fritt eftersom brotten som de misstänks för är preskriberat.
Evran Mersin har stått åtalad för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Mattias Bengtsson har stått åtalad för bland annat mutbrott och penningtvätt. Han häktades av polis i Dubai 2019 men släpptes efter några dagar utan att något förhör genomfördes.

Kammaråklagare Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten har beslutat att lägga ned förundersökningen mot de två misstänkta personerna i Allra-härvan som lämnade Sverige 2017 och sedan dess inte har kunnat nås av svenska myndigheter. De två personerna antas befinna sig i Dubai, där myndigheterna inte tycks ha gjort något för att efterleva den internationella efterlysningen.
“De misstänkta personerna befinner sig alltjämt på okänd plats utomlands och har inte häktats eller kunnat delgetts åtal av brottet inom den tid som är föreskriven i 35 kap 1§ brottsbalken. Brottet har sålunda preskriberats”, skriver kammaråklagare Thomas Hertz som är förundersökningsledare i Allra-härvan.Till att börja med gjordes beräkningar i Excel av Allra-fondernas utveckling månad för månad och år från år. Det jämfördes därefter med ett antal andra fonder med liknande inriktning. Efter den första artikeln om Allra-fondernas avkastning fick journalisten många tips och det var svårt att följa upp dem alla. De första veckorna ägnades därför, bland annat, åt att systematiskt kartlägga Allra-koncernens olika bolag, personerna i ledning och styrelse samt bolag som de tidigare varit engagerade i. Det gjordes via årsredovisningar, sökningar i bolagsregister samt intervjuer med personer som tidigare arbetat med de aktuella personerna.

Huvuddelen av arbetet skedde mellan mitten av januari och mitten av mars. Den 16 mars fattade Pensionsmyndigheten beslut om att avregistrera Allras fonder i premiepensionen och granskningen gick in i en ny fas. Under de två månaderna som granskningen var intensiv arbetade Joel Dahlberg drygt halvtid med Allra-granskningen.
Grävet om PPM-förvaltaren Allra innehöll en serie avslöjanden av tidigare okända förhållanden kring en av PPM-systemets största aktörer samt premiepensionens funktion i stort. Genom ett stort antal intervjuer med personer i finansbranschen samt tidsödande genomgång av årsredovisningar från ett 15-tal bolag lyckades journalisten visa hur Allra via komplicerade finansiella transaktioner med utländska dotterbolag kunde plocka ut 100-tals miljoner kronor vinst. Samtidigt har Allras fondavkastning fallerat, och spararna gått miste om stora summor pengar. Grävet visade också på en tidigare ouppmärksammad brist på kontroll inom premiepensionen. Granskningen har varit en direkt orsak till den stora omdaning av hela PPM-systemet som nu påbörjats. Åklagare bedriver även, sedan i våras, en brottsutredning kring verksamheten i både Allra och Oak Capital.SvD hade fått ett par allmänna tips från personer i den svenska fondbranschen om att ”titta på Allra”. Tipsen innehöll inget specifikt utan endast en uppmaning att syna Allra. Mot bakgrund av att Allra då hade 130 000 PPM-sparare som tillsammans hade cirka 18 miljarder kronor i tillgångar i fyra fonder gjorde journalisten Joel Dahlberg en granskning av fondernas utveckling och jämförde med likvärdiga fonder. Resultatet visade att fondernas avkastning, med tanke på inriktning och innehav, var så låg att man kunde misstänka att pengar på något sätt ”läckte” ur fonderna. Ganska tidigt arbetade journalisten även efter hypotesen att personerna i bolagets ledning knappast kunde låta sig nöjas med de intäkter som PPM-förvaltning normalt genererar. För att få marknadsföra en fond inom PPM-systemet måste fondbolaget nämligen erbjuda spararna stora rabatter på fondavgiften. Ett exempel på en sådan person var en av dotterbolagscheferna i Allra, som tidigare arbetat på en amerikansk investmentbank i London. Under ett år, när han deklarerade i Sverige, hade han en inkomst på över 10 miljoner kronor.I den inledande fasen om Allra-fondernas utveckling användes uppgifter från de olika fondernas fondrapporter och fondbolagens hemsidor. De uppgifterna bearbetades därefter i Excel. Ganska tidigt var det uppenbart att huvudspåret i Allra-grävet gällde bolagets hantering av spararnas pengar samt personerna bakom bolaget. Nästan alla nyhetstips om Allra och dess ledning byggde på löfte om anonymitet vilket gjorde att uppgifterna behövde bekräftas antingen via dokument eller från de berörda personerna i Allra. En annan viktig källa var Pensionsmyndigheten, som gav löpande information om utredningen kring Allra.

Grävande i finansbranschen är generellt besvärligt eftersom ”alla känner alla”. En person uttryckte det som att ”man vet aldrig vem som kan bli ens nästa arbetsgivare”. Det betyder att det är väldigt svårt att få källor att ställa upp med namn, vilket i sin tur betyder att man antingen måste skaffa flera av varandra oberoende källor som bekräftar en uppgift eller hitta dokument som kan styrka den. Det lyckades vi med i många fall, men det fanns också viktiga uppgifter som förblev opublicerade på grund av att uppgifterna inte gick att bekräfta. Arbetet med att spåra pengarna i en central företagsaffär från 2012 var särskilt besvärlig eftersom upplägget i den affären var ämnat att vilseleda myndigheter och andra intressenter. En annan svårighet var att en central del av granskningen rörde Allras dotterbolag i Dubai och här är möjligheterna att få ut uppgifter mycket begränsade. En bit in i granskningen påbörjade emellertid både Pensionsmyndigheten och bolagets revisor Deloitte egna granskningar av Allra, vilket gjorde att nya detaljer om bolagets verksamhet kom i dagen. Allra beslutade sig för att bemöta SvD:s uppgifter på en egen blogg, där de trots bevis från SvD försökte visa en verklighet som inte stämde.Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Ewran Mersin vad tidigare verksam hos investmentbanken Crédit Agricole. I rättegången mot de tidigare Allracheferna påståds att Ewran Mersin hade ägt Firstmile Asset Holding med Mattias Bengtsson som bulvan.
Ytterligare två personer är åtalade, däribland medgrundaren David Persson Rothman, som enligt artikeln i Expressen anklagas för grovt mutbrott och tagande av muta samt grovt penningtvättsbrott.

”Det dotterbolag som hette Allra Försäkring såldes i våras och heter numera Hela Försäkring”, berättar Alexander Ernstberger och konstaterar i Expressen att ”det är tufft för ett bolag att bedriva en verksamhet under samma varumärke som Allra och med ägare som är fullt upptagna av att bedriva legala processer i stället för att kunna lägga fokus på ny expansiv verksamhet”.
Allra kastades ut från PPM-systemet från att ha haft nästan 130.000 kunder, skriver Dina Pengar, och bolaget hade dessutom flera kända ansikten i styrelsen, däribland Thomas Bodström och Ebba Lindsö, den sistnämnda var Allras styrelseordförande.

Under 2017 hade pensionskunderna 19 miljarder kronor placerade i Allra, enligt Expressen. I dag, två år senare, har bolaget och dess dotterbolag nya ägare men affärsverksamheten under Allras namn är skrotad. Och Allra-skylten ska nu plockas ned. Raset för Allra, som bolaget sedan bytte namn till från Svensk Fondservice, har sedan varit totalt efter att pensionsbolaget tidigare mottagit en rad priser. ”Allra är avvecklat”, säger medgrundaren Alexander Ernstberger, som står åtalad för grovt mutbrott och tagande av muta och tidigare har suttit häktad, till Dina Pengar i Expressen.

Slutligen är Mattias Bengtsson, som pekats ut som en av hjärnorna i härvan, åtalad. Han uppges vara häktad i sin frånvaro och är gripen i Dubai, som han begärts utlämnad från. Han är åtalad för misstänkt grovt penninghäleri och grov bestickning, framgår det.
Det var den 1 oktober i fjol som åtal väcktes i Allra-härvan för misstänkt muta på 100 miljoner kronor som ska ha skett vid en affär 2012 mellan Allras föregångare Svensk Fondservice och kapitalbolaget Oak Capital.

Förutom Alexander Ernstberger, den mest kända Allra-toppchefen, står den tidigare ansvarige för Allras verksamhet i Luxemburg, Olle Marcusson, åtalad för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grov bestickning, grovt givande av muta och grovt bokföringsbrott.
Förutom allt du redan gillar med Omni Ekonomi får du nu fördjupning från Financial Times, The Economist och Bloomberg. Dessutom dagliga expertkommentarer och aktieanalyser. Och mycket, mycket mer.Förutom allt du redan gillar med Omni Ekonomi får du nu fördjupning från internationella affärsmedier, dagliga expertkommentarer och aktieanalyser varje vardag.

Häktningarna låg kvar ända fram till tingsrättens friande domar mot de fyra Allra-topparna den 31 januari förra året. Kammaråklagare Thomas Hertz tvingades samma dag gå till tingsrätten och begära att häkningarna av Ewran Mersin och Mattias Bengtsson skulle hävas.
Ewran Mersin, som senare också varit vd för Allras värdepappersbolag i Dubai, beskrivs som något av en mentor för Allra-topparna Alexander Ernstberger och David Persson Rothman. Förutom sitt svenska medborgarskap är han även turkisk medborgare.– Vi anser att utredningen bör läggas ned. Ärendet är gammalt och utifrån min bedömning finns det ingen anledning att förhöra min klient eftersom misstankarna saknar grund, säger han.

Mattias Bengtsson häktades i sin frånvaro den 6 november 2017 misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Misstanken utvidgades senare till att också gälla grov bestickning. Spåren ledde till Dubai i Förenade Arabemiraten. I Stockholm tog Kronofogden hans bostadsrätt och lyxbilen, en Maserati Gran Turismo, som stod i garaget på hans adress. Bengtsson misstänktes ha olika identiteter. Förutom sitt svenska pass fanns det polisuppgifter om ett polskt pass och eventuellt även ett pass utfärdat i ett tredje land utanför Europa.
Svea hovrätts fällande domar mot Allra-topparna har plötsligt fått polisen och Ekobrottsmyndigheten, EBM, att på nytt intressera sig för de två försvunna pusselbitarna i härvan: Mattias Bengtsson, 43, och Ewran Mersin, 44, som länge var häktade i sin frånvaro, internationellt efterlysta och på flykt undan gripanden.Dels är det en brottsutredning som inletts i Turkiet mot Ewran Mersin. Dels är det Svea hovrätts fällande domar mot Allra-topparna. Hovrätten gör nämligen indirekta utpekanden av både Mersin och Bengtsson.

”Det framgår av utredningen i målet att Mattias Bengtsson och Ewran Mersin haft centrala roller i de transaktioner som ligger till grund för åtalet och att Olle Marcusson arbetat nära dem båda. Åklagaren har uppgett att varken Mattias Bengtsson eller Ewran Mersin varit möjlig att nå under förundersökningen.”
Ewran Mersin häktades i sin frånvaro slutet av oktober 2017 för grov trolöshet mot huvudman. Spåren efter honom ledde också till Dubai där han hade en adress i Palm Jumeira. I Stockholm agerade Kronofogden genom att säkra Mersins våning på Östermalm och en del bohag.Båda förnekade via sina försvarare att de gjort något brottsligt och begärde att häktningarna skulle hävas. Men häktningarna och de internationella efterlysningarna låg kvar månad efter månad. Polisen i Dubai agerade genom att gripa Bengtsson, för att senare släppa honom fri.

Förundersökningen ligger dock öppen och så sent som den 21 juni meddelande åklagaren att förundersökningen mot Ewran Mersin och Matias Bengtsson pågår.”Som vi så många gånger påpekat överträffa Sverigedemokraterna gång på gång satiren, denna artikel är inget undantag. I en insändare till Ulricehamns Tidning skriver SD:s lokala företrädare en upprörd artikel om att de inte fått delta i möten om den nya tågstationen. Det finns bara ett litet problem, inte nog med att de faktiskt var inbjudna, de deltog även på mötet.” 😟😂

”SD Ulricehamns ordförande Mattias Bengtsson kontaktade oss efter publicering och förklarade att deras debattartikel inte gällde själva mötet. Istället menar Bengtsson att SD uteslutits från diskussioner gällande en gemensam debattartikel från de olika partierna i Ulricehamn. Han säger också att mötet som SD deltog vid var mer av ett informationsmöte och inte ett möte för diskussion.

Mattias Bengtsson var storägare och en av nyckelpersonerna i mäklarbolaget Oak Capital och hade, enligt utredningen, en viktig roll i de transaktioner som gjorts mellan Oak Capital och Allra. I en affär mellan bolagen gjorde Allras två grundare en vinst på 50 miljoner kronor vardera, pengar som åklagaren hävdar kom från vinster som Oak Capital hade gjort på affärer med Allra.Uppdaterad. Mattias Bengtsson, en av de misstänkta i Allra-härvan, har gripits av polis i Dubai. Den misstänkta var sedan tidigare varit häktad i frånvaro tillsammans med ytterligare en person.Mattias Bengtsson häktades redan den 6 november förra året i sin frånvaro som misstänkt för grovt penninghäleri. Senare efterlystes han också internationellt. Åklagare Thomas Hertz fick i förra veckan en officiell framställan från Förenade Arabemiraten där de förklarar att Mattias Bengtsson gripits till följd av efterlysningen, uppger han för SvD. – Jag fick i förra veckan en officiell framställan från Förenade Arabemiraten där de förklarar att han gripits till följd av efterlysningen, säger åklagare Thomas Hertz till Svd.Mattias Bengtsson är misstänkt för grovt givande av muta medan Allras grundare och huvudägare Alexander Ernstberger och David Persson är misstänkta för grovt tagande av muta.

Genom att klicka på “STARTA PREMIUM” godkänner du Bonnier News AB:s (org.nr. 559080-0917) prenumerationsvillkor för Expressen Premium och bekräftar att du tagit del av personuppgiftspolicyn. Av tekniska skäl kan ett belopp på 1 kr komma att reserveras på ditt konto, men betalas tillbaka inom kort.
Minst en person kommer att åtalas i utredningen av det tidigare pensionsbolaget Allra. Det uppger åklagaren Thomas Hertz för Di.Samtidigt kan Di redogöra för de dokument som enligt åklagarens misstankar visar hur Allra mjölkade pensionsspararna.

Kronofogden ska säkra 340 miljoner från de brottsmisstänkta i härvan kring pensionsbolaget Allra. 75 miljoner har hittats i Sverige, och nu jagar åklagaren de återstående miljonerna som man tror är gömda utomlands.När Pensionsmyndigheten flyttade drygt 80.000 pensionssparare från Allra till Ålandsbanken hamnade merparten i en fond som inte bara är dyrare, utan också har en högre riskklass. Det trots att en fondflytt normalt inte kan ske till en fond med högre avgift eller riskklass. Kretsen runt Oak Capital misstänks ha lurat av Allras pensionssparare 170 miljoner kronor genom överpriser på värdepapper. Nu kommer ett åtal allt närmare. ”Förundersökningen är huvudsakligen slutförd”, säger åklagaren, Thomas Hertz, till Di. Ålandsbanken har i flera fall pantsatt Allra-topparnas fastigheter precis innan de greps, rapporterar Dagens Nyheter. Tilltaget är juridiskt tveksamt, eftersom banken på så sätt får förtur vid eventuella konkurser.