Posted on

Mikael åhlund Hansa Bygg

Hansa Bygg ska vara ett självklart val för såväl stora byggentreprenader som småskaliga byggprojekt hos privata kunder. Vi ska nå dit genom kompetens och framsynthet. Men lika mycket genom utveckling, trivsel och lagkänsla i personalgruppen.Till våra småländska egenskaper räknar vi också mod och framtidstro. Samma egenskaper som en gång tog smålänningarna Karl-Oskar och Kristina till Amerika. Oss tar de också till nya platser och inspirerar oss att tänka nytt. Men vi ska aldrig glömma var vi kommer ifrån. För vi vet vilka vi är – ett modernt byggföretag med småländska värderingar.

Hansa Byggs resa startade 1987 när vår vd Mikael Åhlund gjorde entré i byggbranschen. 25 år senare kan vi knappt räkna alla de villor, bostadshus, skolor, förskolor och arbetslokaler vi varit med om att förverkliga.Att bygga något är inget annat än en manifestation av framtidstro. Det är en av anledningarna till att vi älskar det vi gör. Vi är stolta över att kunna sätta vår prägel på vår region genom de byggnader vi lämnar efter oss – och lämnar över till kommande generationer. Och vi är så nyfikna på de utmaningar våra kunder kommer att ställa oss inför i framtiden.

Vi är en komplett byggföretag. Det betyder att vi är precis den partner du vill ha vid din sida vare sig det handlar om att renovera köket, bygga en ny villa eller projektera och förverkliga ett helt bostadskvarter.Vi är också ett småländskt byggföretag. Med småländska värderingar. Frågar du oss betyder det att vi är envisa, uppfinningsrika och snål… nä vi menar snarare väldigt noggranna när det handlar om att hushålla med tid, material och pengar – andras lika mycket som våra egna. Det betyder också att vi tycker att det är viktigt med respekt. Inte för att det skulle falla oss in att stå med mössan i hand, men vi ser det som en självklarhet att bemöta andra som vi själva vill bli bemötta. Lika självklart som att visa respekt för miljön. Kammarrätten instämmer i de bedömningar förvaltningsrätten har gjort och avslår Hansa Byggs överklagan. Rätten anser inte att kommunen har genomfört upphandlingen i strid med de grundläggande principerna vad gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). – Vi tycker det är så mycket brister och att man ska få läka gamla sår på ett så enkelt sätt… jag tycker reglerna är rätt sjuka, men det är vad jag tycker.– Vi är mycket nöjda med utfallet. Nu hoppas vi istället att vi kan skriva ett avtal med kommunen, lämna detta bakom oss och påbörja en byggnation, säger Jesper Thiman, Investment Manager på P&E Invest AB.– Kammarrättens dom var väldigt kortfattad och väldigt klar, vi är glada att vi haft rätt hela tiden. Blir det ett snabbt besked om det blir överprövning eller inte gör jag en beställning i sommar. Vi tycker att Färjestaden behöver den här skolan, ska Bengt Johansson, exploateringschef i Mörbylånga kommun ha sagt till tidningen Barometern.

– Det här är naturligtvis tråkigt. Ibland så kan jag inte förstå varför man tar upp det till kammarrätten överhuvudtaget när man fick den här knapphändiga domen som vi fick. Vi hade förväntat oss något helt annat.Väljer Hansa Bygg att överklaga kammarrättens beslut så kan de begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, detta ska då ha lämnats inom tre veckor.

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!
KNPP är ett komplett byggföretag. Som en del i Hansa Bygg-koncernen kan vi också ta oss an riktigt stora byggprojekt. Men vi jobbar även i det mindre formatet. För att vara ett lokalt byggföretag vågar vi påstå att vi har en unik bredd.

KNPP är egentligen en förkortning av Kjell Nilsson Produkt- och Produktionsutveckling. Ett konsultbolag Kjell började driva på 1990-talet. Sin nuvarande struktur fick företaget 2004 då Kjell köpte byggdelen i konkursboet efter byggbolaget MASAB i Emmaboda. De följande åren expanderade verksamheten och 2013 kom Mikael Karlsson in som ny delägare.Efter det har företaget fortsatt att växa samtidigt som verksamheten har breddats. Bland annat med en smidesverkstad och en VVS-avdelning. Idag har företaget ett 30-tal medarbetare. Kjell och Mikael är kvar som arbetsledare och projektledare under den nya VDn Mikael Åhlund, som driver Hansa Bygg i Kalmar. Detta sedan Hansa Bygg våren 2022 gick in som ny huvudägare.”Vi har jobbat med Göran Johansson några år nu och det känns tryggt. Han håller vad han lovar, ger tydliga råd och kan ta reda på det mesta. Sen uppskattar jag väldigt mycket att han är så tillgänglig.””Spel- och lotteribranschen är under stark omvandling och präglas av regulatorisk osäkerhet. För oss är Göran Johansson ett ovärderligt stöd när det gäller juridiken. Han hjälper oss även med de internationella advokatkontakterna.”

”Göran Johansson är en starkt bidragande orsak till Hansa Byggs kraftiga tillväxt de senaste åren. Han gör fantastisk juridik av mina idéer och tillsammans har vi säkrat flera stora upphandlingsprojekt, med Kalmars nya brandstation i spetsen. Göran Johanssons erfarenhet och omdöme är ett ovärderligt stöd i min dagliga verksamhet.”
Göran Johansson tillhandahåller, baserat på hans breda erfarenhet och med nyttjande av hans omfattande nätverk av specialister, förstklassig och kostnadseffektiv rådgivning till klientföretag som GoJo Advokatbyrå bygger en långsiktig relation med.Tvister som Göran Johansson hanterat har avsett bl a offentlig upphandling, bolagskapning, forskningsoegentligheter, lagen om elektronisk kommunikation (samtrafik, tillträde, SMP-bedömningar m m), aktieöverlåtelseavtal, försäkringsförmedling, ledningsrätt, tvångsinlösen av aktier, ställningsfullmakt, entreprenadrätt, dröjsmålsränta, kreditförsäkring, bygglov, aktieägaravtal och samägandeavtal.

”Vi blev rekommenderade att anlita Göran Johansson i ett för oss mycket angeläget ärende. Med gemensamma krafter tog vi oss fram till ett verkligen tillfredsställande resultat. Göran Johansson navigerade oss fram och vi är mycket imponerande av hans känsla för att göra rätt val hela vägen.”
”Ibland händer det oönskade saker och då har Göran Johansson varit ett ovärderligt stöd. Han har hjälpt till snabbt och med obegränsad energi. Oss har han hjälpt framförallt på det bolagsrättsliga området. Med hans imponerande nätverk finns dessutom alltid specialexpertis nära till hands.”–Jag hade svårt att sitta still och var hela tiden tvungen att ha något som fångade mitt intresse. På den tiden fanns det inte utrymme för den sortens personligheter i skolan, säger Mikael och fortsätter;

–Tillslut blev jag och mina föräldrar kallade till Djurängsskolan. Vi satt i ett rum och min lärare tillsammans med samlad lärarkår och rektor klev in genom dörren och sa till mig och mina föräldrar att det var lika bra att jag lämnade skolan, för att jag var helt hopplös. Då gick jag kanske i fyran. För några år sedan träffade jag henne igen. Då ville hon bjuda på adventskaffe. Så dumt… jag tackade nej.
Kalmars nya brandstation i stadsdelen Oxhagen låter vänta på sig. Kampen mellan byggbolagen NCC och Hansa Bygg om uppdraget har resulterat i ännu en överprövning.Tycker du att IT-upphandlingar är komplexa? Upphandlaren Åsa Brohlén löste detta genom att gå en utbildning och fick hjälp att bena ut komplexiteten: ”Du behöver ta hänsyn till din egen avdelning. Titta på hur IT-miljön ser ut och hänger ihop på hemmaplan. Det är inte bara att titta på någon annan myndighet och planka den rakt av, allt är kundunikt.”

Du behöver förstå grunden för att kunna bli en bra kravställare. Det är så lätt att hållbarhetsfrågan bara blir miljö eller som jag också märkt, bara blir klimat, det är ju många fler frågor än så inom området! Det menar Malin Möller, hållbarhetsexpert och kursledare på Upphandling24.
Aff är det givna alternativet, det finns inget konkurrerande system, säger advokat Pehr Jacobson, som bland annat poängterar de försäkringsmässiga fördelarna: Ett standardavtal är överblickbart och därmed försäkringsbart. Det ger mycket större trygghet för båda parter och är en oskattbar fördel

Jobba inte stenhårt ända in i kaklet. Planera redan nu för den första tiden efter semestern. Det är två råd från psykologen Hanna Malmberg Gavelin som forskar på utmattningssyndrom och ohälsa. Bolagsvärdet är en kvalificerad bedömning av ett företags teoretiska värde som inte nödvändigtvis reflekterar ett eventuellt försäljningspris av bolaget. Med Allabolag Plus får du tillgång till bolagshändelser, uppskattat bolagsvärde och bevakning av upp till 25 bolag. Varje månad får du även följande produkter:Mikael Åhlund och Hansa Bygg fortsätter satsa framåt och på Kalmar. När vi träffar honom är han och hans kollegor i full färd med att färdigställa Hansa Active Arena. En mötesplats i norra Kalmar som erbjuder helt nya möjligheter för familjer, kollegor och kompisgäng.

– Vi är också med och sponsrar årets lokalrevy och satsar massor på vår egen arena, Hansa Active Arena. En mötesplats i norra Kalmar med stora möjlig­heter till möten, padel, golf, gymträning, aktiviteter, konferenser, glädje och rörelse för hela familjen. Vi hoppas att detta ska bli Kalmars nya samlingsplats. Invigningen sker 15 december.
För lite drygt 20 år sedan startade Mikael Åhlund Hansa Bygg. Då var det han och en kollega som ensamma åkte runt och snickrade. Verktyg och utrustning hade man i en ärvd Volvo. I dag är Hansa Bygg ett av Kalmars största byggföretag med drygt hundra anställda. I spetsen står fortfarande Mikael, med stora visioner och stort engagemang.