Posted on

Motorvärmare Vw Touran

Låter uruselt Yamahafj. Jag kan på min Insignia 2009 med Eberspächervärmare programmera 3 olika veckodagar i rad. Nu 2017 borde man ju åtminstone som du vill, kunna programmera veckovis.Kan ju faktisk vara så att du parkerar på annat ställe än normalt, t ex i ett hotellgarage, och glömmer bort att avaktivera din programmering, VolvoXC90. Det var f ö bara en spekulation ifrån min sida men det skulle ju kunna finnas ett regelverk runt detta. Jag tror att Pi har helt rätt här, för inte ens de tre dagarna du ser i bilens meny är ett rullande schema. Det är bara tre snabbval som du kan aktivera manuellt, men de går bara en gång varje aktivering. Har just skaffat en Passat B8 (2017 års modell) med dieselvärmare. Underbar finess så här på vintern. Men hur jag än läser i manualen begriper jag inte hur jag får till en programmering som funkar må-fredag.Vill alltså att bilen ska vara varm när jag kör iväg på morgonen (06.45) varje vardag. Men det finns bara tre poster att fylla i via infotainmentsystemet. Räcker till må, tis och onsdag bara. Testade att ej specificera dag utan bara skriva 06.45 som avresetid. Men då värmer den ändå bara dag 1, dag 2 var värmaren inte igång när jag kom ut och bilen var kall.

Tyvärr kan vi inte längre erbjuda denna eftermontering. För tillfället genomför vi inga eftermonteringar på motorvärme / parkeringsvärme i väntan på vår leverantör.

Kit f\u00f6r eftermontering av GSM-\/SMS-\/APP-styrning av original\u00a0parkeringsv\u00e4rmare i\u00a0Volkswagen Touran. Aktivera\u00a0parkeringsv\u00e4rmaren \u00e4ven d\u00e4r fj\u00e4rren inte har t\u00e4ckning via en app eller\u00a0ett\u00a0SMS fr\u00e5n din telefon\u00a0till modulen. St\u00f6djer \u00e4ven timer-funktion via app. Enkel\u00a0installation\u00a0med hj\u00e4lp av bilspecifikt\u00a0adapter-kablage. Kr\u00e4ver inte kodning\/programmering av bilen efter montering.

Kit för eftermontering av GSM-/SMS-/APP-styrning av original parkeringsvärmare i Volkswagen Touran. Aktivera parkeringsvärmaren även där fjärren inte har täckning via en app eller ett SMS från din telefon till modulen. Stödjer även timer-funktion via app. Enkel installation med hjälp av bilspecifikt adapter-kablage. Kräver inte kodning/programmering av bilen efter montering.En kupévärmare värmer upp kupén genom att blåsa ut varm luft, och är bra både för komforten och ur ett säkerhetsperspektiv. Det blir varmt i bilen och man slipper att skrapa rutorna. Dessutom immar rutorna inte igen under färd.

Värmaren kan startas från bilens förarplats. Det finns lösningar där värmaren startas med en fjärrkontroll, men i dag blir det allt vanligare att man använder sig av en mobilapp i sin smartphone.
Bränslevärmaren är monterad utanför kupén, skild från motorn, och använder bränsle från bilens bränsletank. Värmaren hettar upp bilens kylarvätska och en liten elektrisk pump transporterar den varma kylvätskan in i passagerarutrymmets värmeelement. Bilens ordinarie kupéfläkt körs samtidigt med värmaren så att värmen kan sprida sig.En elektrisk motorvärmare har energieffektiva fördelar när temperaturen ligger under 10 grader. Men, det finns saker att tänka på. Du behöver ha koll på utomhustemperaturen och tiden som motorvärmaren är inkopplad för att inte elkostnaden ska äta upp bränslebesparingen.

Kan man ha motorvärmare på hela tiden?
SVAR: Nej, motorn mår inte dåligt av att vara konstant uppvärmd men vad säger den som tillhandahåller strömmen? Du kommer att förbruka en stor mängd energi i onödan om motorvärmaren är konstant inkopplad. Dessutom har värmeelementen i motorvärmaren en begränsad livslängd.
Elektrisk motorvärmare är bra för miljön, brukar det heta i reklamen. Genom att värma upp motorn i förväg blir det lättare att starta motorn och efter kallstarten når motorn snabbare sin drifttemperatur. Om motorn bli varm snabbare innebär det också att uppvärmningen i kupén går fortare. Ett nog så viktigt argument på vintern då kylan kan bita sig fast som en krokodil i rumpan.

Är motorvärmare bra för motorn?
En bil som varm startas minskar sin bränsleförbrukning vid start med upp till en deciliter jämfört med en bil som kallstartas. Sam tidigt minskar värmen slitaget på motor och avgasreningssystem. Motorvärmaren är energieffektiv vid temperaturer ända upp till +10° C.
Värmeelementet brukar monteras på motorblocket, som är förberett för detta. En elektrisk motorvärmare går utmärkt att eftermontera men jobbet bör utföras av en fackman.Ju kallare det är, desto större betydelse har den elektriska motorvärmaren. I södra Sverige blir det sällan riktigt låga temperaturer men bor man i norra delarna av landet är det förmodligen ganska självklart med en motorvärmare. Över tio plusgrader behövs inte motorvärmare.

Eftersom merparten av alla resor med bil är ganska korta ger kallstarter stora avgasutsläpp. Forskningsstudier från USA visar att en modern bil med bra avgasrening släpper ut lika mycket avgaser under de första 30 sekunder efter kallstart som den sedan gör under 50 mils körning!

Och på tal om avgasutsläpp, om en motor går på tomgång mer än tio sekunder så förbrukas mer bränsle än själva uppstarten kostar. Ur miljösynpunkt bör alltså en motor aldrig gå på tomgång i mer än tio sekunder.Att tjäna pengar på en elektrisk motorvärmare gör du alltså inte. Installationskostnaden är för hög i förhållande till minskad bränsleförbrukning. Men man gör miljön en tjänst genom att avgasutsläppen minskar vid kallstart och slitaget på motorn blir mindre tack vare uppvärmningen. En bränsledriven motorvärmare är bekvämt men får se upp med ökad bränsleförbrukning under färd och de oklara avgasutsläppen.

Hur lång tid tar det för motorn att bli varm med motorvärmare?
Hur lång tid det tar för en motorvärmare att värma upp motorn beror på flera faktorer, bland annat motorns storlek, vilken typ av värmare som används och temperaturen utomhus. Som en allmän riktlinje kan det ta 30 minuter till 2 timmar för en motorvärmare att värma upp motorn.
Enligt mätningar som MTC AB gjorde i slutet på 90-talet kan man med hjälp av en elektriskt motorvärmare spara 1-1,5 deciliter bränsle per kallstart vid minus 15 grader – fast det gäller bara för äldre bilar. Nyare bilar med katalysator sparar cirka 0,7 deciliter vid samma temperatur.Den stora fördelen med elektrisk motorvärmare och invändig kupévärmare är att du stiger in i en uppvärmd bil på vintern, skrapa rutorna går snabbt och du slipper att frysa häcken av dig. Det kan vara värt en hel del!

Hur mycket kostar det att sätta in en motorvärmare?
Att installera en elektrisk motorvärmare brukar kosta 4.000–6.000 kronor. Den elektriska kupéfläkten kan kosta från 300 kronor och uppåt, beroende på effekt och utförande. Vad man ska tänka på är att elkabeln, som ofta ansluts i fronten på bilen med ett speciellt uttag, är relativt dyr.
Den andra stora nackdelen är att bränslet förbränns utan avgasrening. Hur stora avgasmängderna är finns det lite uppgifter om, då det nästan helt saknas oberoende forskning. Ett test som utfördes av finska VTT 2007 visar koloxidutsläpp i nivå i nivå med Euro 6, kolväten låg på halva nivån. Det finska testet visade att man vid en färd på elva kilometer i minus 20 grader kunde minska bränsleförbrukningen med 20 procent.

Plockar vi fram vårt excelark och matar in bränslepris, elpris, bränslebesparing och priset för en motorvärmare hamnar vi vid ”break even” efter 17 (!) år. Men då har vi inte räknat in arbetet. Ska en verkstad göra jobbet har du en veteranbil innan kostnaden går att räkna hem, rent ekonomiskt.
Att installera en elektrisk motorvärmare brukar kosta 4.000–6.000 kronor. Den elektriska kupéfläkten kan kosta från 300 kronor och uppåt, beroende på effekt och utförande. Vad man ska tänka på är att elkabeln, som ofta ansluts i fronten på bilen med ett speciellt uttag, är relativt dyr. Att glömma kabeln i fronten när man ska köra hemifrån – som alltid brukar leda till att kabeln slits sönder – kan alltså bli en dyrbar läxa.

Elektriska kupévärmare finns i en mängd utföranden, den här från Defa är ganska platt och lätt att få plats med. Viktigt är att kupévärmaren är S-märkt och den får gärna också vara temperaturstyrd, det vill säga att den stänger av sig själv.
Ett alternativ till elektrisk motorvärmare är en bränsledriven kupé- och motorvärmare. Den drivs av bränsle från tanken, bensin eller diesel. Fördelarna med en bränsledriven motorvärmare är att man inte behöver ansluta någon kabel och ofta kan fjärrstyra påslag och avslag. En annan fördel är att dieselmodeller, som ibland inte har så mycket överskottsvärme, kan få kupén uppvärmd under färd vintertid (av den bränsledrivna kupévärmaren). Den extra uppvärmningen innebär dock en märkbart högre bränsleförbrukning.

Men viktigare ändå – för miljön – är att motorvärmaren hjälper katalysatorn att värmas upp snabbare med hjälp av. En katalysator måste nå en viss arbetstemperatur innan den kan sätta igång sin avgasrening. Innan dess renas avgaserna inte alls, det är därför kallstarter är så dåliga ur miljösynpunkt. Det här gäller för både bensin- och dieselmotorer.
Ur uppvärmningssynpunkt är tomgångskörning inte heller effektivt, snabbast uppvärmning uppnås genom att köra bilen. Att ha motorn på tomgång medan du skrapar rutorna fria från is är alltså inte alls lika bra, miljömässigt, som en elektrisk motorvärmare och en invändig kupévärmare.

Eftersom en kupévärmare blir så varm måste den placeras med omsorg, annars kan det i värsta fall bli brand i kupén. Man bör välja en kupévärmare som stänger av sig själv vid höga temperaturer. En annan bra variant är att använda ett stativ, som det här från Calix.
Det lär finnas trådlösa kontroller som klarar även en motorvärmare. Oftast tar det någon tid att göra sig färdig för avfärd, med en sådan fjärrkontroll kan man använda den tiden till att värma motorn. Visserligen kommer den troligen inte upp i full värme men det hjälper till både för miljö och hälsa.Stora biltillverkare som Volkswagen och Volvo kan inte heller svara på frågor om utsläpp från bränsledrivna värmare. De dominerande leverantörerna på eftermarknaden – Webasto och Eberspächer – kan inte (eller vill inte) lämna några fakta i ämnet.Med en kupévärmare behöver du inte skrapa rutorna på bilen och slipper sätta dig i en iskall bilstol. Kompletterar du med en elektrisk motorvärmare gör det bilen mera lättstartad, motorslitaget minskar och avgasreningen förbättras. Win-win, som man säger!

En elektrisk motorvärmare och kupévärmare drar förstås en hel del energi. Sammantaget kan det handla om 2 kW eller mer per timme. Det finns ingen anledning att elda för kråkorna och därför är det mest energieffektivt att anpassa uppvärmningstiden till yttertemperaturen. Vid –15 grader kan värmaren vara på i 1,5 timme, vid nollstrecket räcker det med en timme och vid 5–10 plusgrader kan 45–25 minuter räcka. Över 10–15 plusgrader är det inte meningsfullt med motorvärmare.
Forskarrapporten visar att en ny bil kan släppa ut lika mycket skadliga ämnen under 30 sekunder efter en kallstart som den gör på 50 mils körning! Mätningarna visade också att nyare bilar är oändligt mycket bättre avgasrenade än de äldre:När det gäller bränsledrivna värmare har vi försökt att ta reda på de miljömässiga effekterna, vilket visat sig mycket svårt. Varken Naturvårdsverket eller Transportstyrelsen har några uppgifter.

När motorvärmare används ökar temperaturen på kylvattnet, motorblocket och även motoroljan. Det gör motoroljan lättare att pumpa runt, vilket minskar bränsleförbrukningen och snabbar på oljesmörjningen av hela motorn efter kallstart. Man ska dock inte tro att det går att ”köra in” installationskostnaden för motorvärmare, så stor är helt enkelt inte bränslebesparingen.
De senaste åren har det inte gjorts så mycket ny forskning i Skandinavien när det gäller kallstart och avgasutsläpp. Det finns några äldre rapporter som visar på mycket stor minskning av kolväten (HC) och partikelutsläpp om man förvärmer motorn elektriskt. Även koldioxid (CO2) går ned något med motorvärmare.

Det miljömässigt effektivaste sättet att snabbt få upp arbetstemperaturen på motorn är att använda en elektrisk motorvärmare. Då finns det stora miljövinster att göra, visar en amerikansk forskarrapport:
Det statliga finska företaget VTT gjorde ett test 2007 av bränsledrivna värmare och det är en av få mätningar som gjorts. Eberspächers värmare ökade förbrukningen upp med 2,5 l/100 km om värmaren användes under gång, då den fungerade som en typ av tillsatsvärmare. Vintertid kan det alltså bli kännbart i plånboken om man använder bränslevärmaren.

Däremot minskar inte kväveoxiderna (NOx) något nämnvärt med motorvärmare, åtminstone inte direkt efter kallstart. För att starta avgasreningen av NOx måste avgastemperaturen komma upp i runt 200 grader och över. Dessa temperaturer når man enklast genom att köra bilen, vid tomgång tar det väldigt lång tid för motorn att få upp temperaturen.
EU:s allt strängare avgasnormer har inneburit stora förbättringar hos moderna bilars avgasrening, det har våra tester visat. Redan idag har många bilmodeller en så effektiv avgasrening att de ligger långt under nuvarande och kommande avgaskrav.

”I framtida fordonsteknik måste vi fokusera på kallstarten. Där finns den bästa möjligheten att minska utsläppen”, sa Greg Drozd, ledare för forskningsprojektet till Green Car Congress.

Vad är skillnad på kupévärmare och motorvärmare?
Motorvärmaren värmer upp motorn så att den är varm innan man startar. Därmed blir kupén varm något snabbare eftersom varmluften snabbare strömmar in i bilens system. Vill du däremot direkt ha det varmt och behagligt inuti bilen ska du också använda en kupévärmare.
Det är ju bra, men som bilägare går det att gå ett extra och viktigt steg för att minska avgasutsläppen ytterligare – snabba på uppvärmningen efter kallstart.

I vår premiumguide nedan finns det ytterligare information om motorvärmare och kupévärmare. Vi har även gjort en premiumartikel om bränsledrivna värmare.”Det tydligaste resultatet är hur effektiv avgasreningen blivit för organiska gaser. Nyare fordon släpper ut blott 1 (en) procent av den totala mängd organiska gaser som ett 20-årigt fordon ger ifrån sig”, sa Greg Drozd. Värmarna består av ett värmeelement och en vattenkammare med in- och utloppsstos anpassade för olika slangdimensioner. Värmarna 758-799 och 2701-2799 består av värmare samt olika monteringsdetaljer (slangar, T-stycken, slangklämmor m.m.). Monteras oftast i slangen till oljekylaren eller till kupéelementet. Mekster.se erbjuder dig reservdelar och tillbehör som passar din bil. Du kan känna dig trygg och säker när du handlar hos oss på Mekster.se då alla våra reservdelar håller samma kvalitet som originalbildelar och vissa fall högre kvalitet.Reservdelar – Behöver du t.ex. motorolja, bromsbelägg, bromsskivor, bilbatteri eller bromsok till din SAAB, Volvo, Volkswagen eller Audi behöver du inte vänta länge. Det utbud av reservdelar du hittar på Mekster.se är alla lagerförda artiklar och kan därför levereras till dig snabbt! Samma sak gäller för de tillbehör vi visar för dig!Your vehicle may be equipped with battery cells or modules supplied by either LG Energy Solution or SK On. Please see your dealership or Monroney label (window sticker) for battery cells and modules supplier.

Med sin verkningsgrad på upp till 45 % var dieselmotorn med pumpinsprutare den mest effektiva av alla förbränningsmotortypernär den lanserades. I motorer med pumpinsprutarsystem har varje cylinder en pumpinsprutare, som alstrar ett högt tryck på upp till 2400 bar och sprutar in exakt rätt mängd bränsle i exakt rätt ögonblick. Eftersom dessa insprutare monteras direkt i cylinderhuvudet eliminerar man de högtrycksledningar, som används för vanliga dieselmotorers fördelningsinsprutningspumpar. Tryckökningen alstras mekaniskt, genom att en liten kolv påverkas av en kamnock på motorns kamaxel. Kamnocken är utformad så att den ger kolven den höga hastighet som krävs för att snabbt bygga upp det höga trycket. Insprutningstidpunkten styrs av en solenoidventil. Trycket kan inte byggas upp, förrän solenoidventilen stänger (elektriskt). Solenoidventilens snabba stängning gör att insprutningen avbryts abrupt, vilket är mycket viktigt, för att skapa en fullständig förbränning. Fördelarna med pumpinsprutartekniken var såväl lägre avgasemissioner, minskad bränsleförbrukning och högre motoreffekt. Idag är systemet ersatt av Common Rail system.
Thanks for all of the love – the Volkswagen ID.4 SUV is a hit! With the enthusiasm for the Model Year 2023 at a high, we can’t take anymore reservations.

Är det värt att ha motorvärmare?
En motorvärmare värmer upp bilens motor i förväg, vilket gör att den snabbare kommer upp i rätt arbetstemperatur. Det ger bättre bränsleekonomi, minskat motorslitage, mindre avgasutsläpp och en snabbare uppvärmd kupé. Cachad
Detta system ger extra hög komfort under alla årstider. Det startas via av tidur, fjärrkontroll (med upp till 600 m räckvidd), eller i We Connect appen. Värmaren arbetar då under ca. 30 minuter (drifttiden är inställbar). På sommaren ger samma aggregat en effektiv ventilation av bilen, genom att aktivera kupéfläkten när bilen står parkerad. Det innebär en extra komfort under de första minuterna efter start. Tiduret för parkeringsventilationen och parkeringsvärmaren aktiverar systemet automatiskt vid den inställda tiden. Därmed kan man vara säker på att man alltid kommer till en lagom varm och behaglig kupé.Vivir a medias nos hace soñar el doble. Por eso, hemos reducido la cuota de My Renting a la mitad hasta 2022 para que disfrutes aún más de tu nuevo Volkswagen.

Kan man starta motorn på bilen när motorvärmaren är på?
Nej, motorvärmare ska inte vara inkopplade längre än den rekommenderade tiden eftersom det bara innebär onödig energiförbrukning.
Webbplatsen är optimerad för iOS version 14.5 och Android version 10 eller nyare. För bästa användarupplevelse bör du, om möjligt, uppdatera OS på din mobil. Park Assist gör det enklare att fickparkera. Vid en hastighet på upp till 30 km/h kan du aktivera parkeringsassistenten med en knapptryckning på mittkonsolen. Systemet mäter upp avståndet mellan andra parkerade bilar via ultraljudssensorer. När en tillräckligt lång parkeringsruta finns tillgänglig ges klartecken i bilens färddator att du kan stanna och lägga i backväxeln. Parkeringsassistenten tar nu över rattmanövreringen och föraren kan koncentrera sig på att sköta gas och broms. Den rätta vinkeln för att komma in i parkeringsrutan beräknar parkeringsassistenten själv ut. Además, este programa está al alcance de todo el mundo. Seas particular, autónomo, administración pública, gran empresa o pyme, con el Plan MOVES III tú también puedes disfrutar de esta ayuda. Simplemente asegúrate de solicitarla antes de comprar tu nuevo Volkswagen en el caso de ser una empresa. Así de sencillo.* Nettopriser inkluderar inte moms. Bruttopriser inkluderar moms. Inga priser inkluderar fraktkostnader. Reparationspriset är ett standardbearbetningspris för respektive enhet. Vid särskilt allvarliga skador, såsom förstörda processorer, kan vi efter samråd reparera det till ett högre reparationspris. Vi tar ut en reparationskostnad om enheten har varit öppnat och reparerat sen tidigare, se vänligen våra ”försäljnings- och leveransvillkor”.

OBSERVERA VÄNLIGEN: Värmaren skicka utan avgassystemet och cirkulationspumpen. Vid mottagning av värmare med dessa komponent, tillkommer en extra kostnad på kr 360,- med moms.
Att använda motorvärmare är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. En förvärmd motor förbrukar nämligen mindre bränsle än en kall motor, och producerar dessutom en mindre mängd avgaser. Under korta resor blir skillnaden mellan att köra iväg med en kall respektive en varm motor väldigt stor.Defa erbjuder också en garanti på sina motorvärmare, som kan variera beroende på den specifika modellen och regionen. Klicka här för att ta reda på vilken motorvärmare du bör ha. Defa har under många år specialiserat sig på att skapa marknadsledande motorvärmare. Vi har sett till att bli industriledande inom denna industri och därför kan vi svara på det mesta angående det här ämnet. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna! Defa erbjuder en rad motorvärmare som passar en mängd olika motortyper och storlekar, från små bilar till lastbilar, bussar och tunga fordon. Det är dock viktigt att bekräfta motorvärmarens kompatibilitet med den specifika motortypen före köpet. Kotakta oss eller en av våra återförsäljare för att få reda på vilken motorvärmare passar din bil.Livslängden för en Defa motorvärmare beror på flera faktorer, bland annat användning, underhåll och miljöförhållanden. Med rätt skötsel och underhåll kan en Defa motorvärmare hålla i flera år.

Vad händer om man inte använder motorvärmare?
Att starta en kall bil är som att träna utan att värma upp. Det ger ett ökat slitage och motorns livstid förkortas. Dessutom blir förbränningen inledningsvis inte optimal, då det tar längre tid att komma upp i rätt arbetstemperatur.
Effektförbrukningen för en Defa-motorvärmare beror på den specifika modellen och storleken på den motor som värms upp. Som en allmän riktlinje ligger energiförbrukningen för en Defa-motorvärmare vanligtvis i intervallet 400-1200 watt.

Defa-motorvärmare är konstruerade och tillverkade för att uppfylla höga säkerhetsstandarder och testas noggrant för att garantera tillförlitlig och säker drift.Som med alla elektriska apparater är det dock viktigt att följa tillverkarens anvisningar och säkerhetsriktlinjer och att låta en kvalificerad yrkesman installera värmaren.

Det finns flera anledningar till varför det kan vara en smart investering för fordonsägare att använda en Defa-motorvärmare. Här är några av de viktigaste fördelarna:
Det är dock viktigt att följa tillverkarens riktlinjer och rekommendationer och att inte använda värmaren under alltför varma eller fuktiga förhållanden.Defas motorvärmare fungerar genom att cirkulera varm kylvätska genom motorblocket och värma upp det innan motorn startas. Värmaren drivs av en elektrisk källa och kan programmeras så att den börjar värma upp motorn vid en viss tidpunkt, så att den är varm och redo att starta när den behövs.Defa-motorvärmare är utformade för att ge tillförlitlig prestanda i kalla väderförhållanden, men de kan också användas i mildare väder, till exempel under svala nätter eller i områden med måttliga temperaturer.Våra tekniker väljer och utvecklar den idealiska värmarlösningen för varje ny bil på marknaden. Du kan lita på att du får den bästa och mest effektiva lösningen för just din bilmotor. Motorn kommer effektivt att värmas upp snabbare och gå smidigare direkt från start.Alla våra motorvärmare är utvecklade för att vara enkla att montera. Vår nya PTC-värmare levereras med stosar i vinklarna 180°(x2), 135° och 90°, vilket gör monteringen enkel och smidig i de allra flesta fordon. De finns också i tre diametrar, Ø16, Ø18 and Ø19 mm.

Kan man installera motorvärmare själv?
Är man händig går det att montera själv, men de flesta lämnar nog jobbet till en yrkesman.
Med den nya designen elimineras risken att kylarvätska ska läcka in i värmeelementet och att trycket inne i aluminiumhöljet ska bli för högt eller lågt.

Vi utvecklar optimerade motorvärmelösningar för alla bilar på marknaden. En motorvärmare från DEFA minskar motorslitaget, bränsleförbrukningen och de skadliga utsläppen.Genom att installera ett komplett WarmUp-system får du full kontroll över uppvärmningen via din smartphone. Ett komplett WarmUp-system innehåller också en kupévärmare och en batteriladdare.

Nu känner du till varför du ska undvika kallstart. Men vad ska du göra för att undvika kallstart? Om du har ett garage är saken klar. Parkera alltid där. Men även för dig som parkerar utomhus, är lösningen enkel.
Att minska sin egen bils bränsleförbrukning är bra både för miljön och pånboken. Genom att använda ett elektriskt bilvärmesystem sänker du bilens bränsleförbrukning. Detta genom att man i en varm bil inte behöver använda energikrävande elektriska klimatfunktioner såsom sätesvärmare, defroster, uppvärmning av fram- & bakruta. Eftersom generatorn inte behöver driva alla dessa funktioner blir bränsleförbrukningen lägre. Som en trevlig följd minskar också driftskostnaden & resursslöseriet.Oberoende studier visar att ett komplett elektriskt bilvärmesystem är ett effektivt verktyg i kampen mot kallstarter och dess miljöskadliga påverkan. VTT, Finlands oberoende statliga forskningsinstitut, kom fram till att ett elektriskt bilvärmesystem kan minska de skadliga utsläppen med upp till 71 %! (Läs mer här)