Posted on

Namnsdag 8 Maj

Maria var den 31 december 2006 Sveriges vanligaste kvinnonamn och bars av 444 908 personer, varav 81 849 personer hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 4 340 flickor namnet, varav 159 fick det som tilltalsnamn.

Vem fyller är den 8 maj?
Fotbollsledaren Joao Havelange fyller 89 år på söndag (8/5). Skådespelaren Tomas von Brömssen fyller 62 år på söndag (8/5). Popstjärnan Enrique Iglesias fyller 30 år på söndag (8/5).
Maria är ett kvinnonamn, och en grekisk eller latinsk form av det ursprungliga arameiska namnet Mariam, (hebreiska Mirjam, arabiska Maryam). En finsk form av namnet är Marja, och likaså smekformerna Maj och Maja. Den engelska formen av namnet är Mary, den franska är Marie. I framför allt katolska länder är Maria/Marie också vanligt namn på män, oftast sammansatt som sista delen av ett dubbelnamn (jämför Marie-José Pérec med Jean-Marie Le Pen).

Före reformationen i Sverige gavs inga flickor namnet Maria av religiösa skäl. Därefter blev det desto vanligare, och namnet är idag ett av de allra vanligaste kvinnonamnen i Sverige. Det är överhuvudtaget i sina olika former den kristna världens vanligaste kvinnonamn.
Detta är en lista över Sveriges namnsdagar sorterad efter datum. Den nuvarande namnlängden har funnits sedan 2001, och innehåller sedan dess både ennamns- och tvånamnsdagar. Totalt listas 616 namn, varav 300 är kvinnonamn och 316 är mansnamn. Från och med år 2022 innehåller namnlängden 627 namn, 310 namn som oftast bärs av kvinnor och 317 namn som oftast bärs av män.

Vilka har namnsdag den 8 mars?
MarsDatumNamnsdag8 marsSiv, Saga9 marsTorbjörn, Torleif10 marsEdla, Ada11 marsEdvin, Egon
Birthday.se hjälper dig att säkerställa glädjen för dina nära och kära, och andra du vill hylla på deras bemärkelsedagar. En kostnadsfri tjänst som föddes 11 maj 2006.Bandhagen, Enskede, Enskede gård, Enskededalen, Hägersten, Johanneshov, Lidingö, Nacka, Nacka strand, Solna, Stockholm, Tomteboda, Trekanten, Trångsund, Årsta

Kan män heta Maria?
I framför allt katolska länder är Maria/Marie också vanligt namn på män, oftast sammansatt som sista delen av ett dubbelnamn (jämför Marie-José Pérec med Jean-Marie Le Pen).
Vilka namn har egentligen namnsdag i månaden maj? Här listar vi allihop, så att du enkelt kan hitta dem och klicka dig vidare till de namn du vill läsa på mer om.Utifrån Robert Schumans förslag utarbetas ett fördrag som sex länder undertecknar. Fördraget innebär att ländernas kol- och stålindustrier förvaltas gemensamt. Tanken är att göra det omöjligt för ett enskilt land att producera vapen för att starta ett krig mot de andra länderna. De sex länderna är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Europeiska kol- och stålgemenskapen grundas 1952.

Vilka har namnsdag i maj?
Det finns 104 namnsdagsbarn i maj. Månaden inleds med Valborg som har namnsdag 1 maj och avslutas med Nilla, Pernilla, Pernille och Petronella som har namnsdag 31 maj.
Frankrikes utrikesminister Robert Schuman lägger fram en plan för hur samarbetet kan fördjupas. Han föreslår att kol- och stålindustrin i Västeuropa knyts samman. Senare kommer den 9 maj att firas i EU som Europadagen.Det första sammanträdet i Europeiska parlamentariska församlingen, som är föregångaren till dagens Europaparlament, hålls i Strasbourg i Frankrike och Robert Schuman väljs till talman. Församlingen ersätter Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling och byter namn till Europaparlamentet den 30 mars 1962.

Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen blir en framgång och 1957 beslutar de sex grundarländerna att utöka samarbetet till andra ekonomiska sektorer. De formaliserar detta genom att underteckna två fördrag om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Dessa organ grundas den 1 januari 1958.
Andra världskriget tar slut i Europa. Kontinenten ligger i spillror. Miljontals människor är döda, sårade eller på flykt. Sex miljoner judar har mördats i förintelsen.Europeiska kol- och stålgemenskapen, som grundas 1951, är det första steget mot varaktig fred. År 1957 inrättas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) genom Romfördraget. Det är början på en period av allt närmare samarbete i Europa. Samtidigt upplever dock Europa kalla kriget som delar kontinenten i över 40 år.

Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) är en mellanstatlig säkerhetsallians mellan USA, Kanada och 10 västeuropeiska länder. År 2020 har Nato 30 medlemsländer, varav 21 är EU-länder.

Hur många heter Maria 2023?
I Sverige finns det 444417 kvinnor som har Maria som förnamn varav 81786 kvinnor har Maria som tilltalsnamn. I Sverige finns det 628 män som har Maria som förnamn varav 7 män har Maria som tilltalsnamn. 17 personer heter Maria i efternamn.
Tio västeuropeiska länder inrättar Europarådet för att främja demokrati och skydda de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna träder i kraft den 3 september 1953.

För att få slut på de täta och blodiga konflikterna i Europa, som till slut ledde till andra världskriget, inleder de europeiska politikerna arbetet med att skapa det vi i dag kallar Europeiska unionen (EU). I den rikssvenska almanackan 28 februari, till minne av Gustav IV Adolfs dotter. Bibelns jungfru Maria ihågkommes i vår nuvarande namnlängd på kyndelsmässodagen (2 februari) och Marie bebådelsedag (25 mars). I den finlandssvenska almanackan 2 juli. Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.

När är det namnsdag för Maria?
På 1800-talet var Maria (efter Anna) det näst vanligaste kvinnonamnet, och idag är det allra vanligast av våra kvinnonamn. I den rikssvenska almanackan 28 februari, till minne av Gustav IV Adolfs dotter.
Under medeltiden var Maria för heligt för att användas som förnamn i Sverige. Det introducerades här först 1579 via Karl IX:s första hustru Maria av Pfalz och blev senare vanligt i alla samhällsklasser.Sundsvalls Tidning, ST, är en dagstidning som getts ut sedan 1841. Nyhetsförmedling i Medelpads kommuner är ett uppdrag som vi har haft i över 180 år. Hos oss får läsarna både djupgående granskningar och snabba uppdateringar om de senaste händelserna dygnet runt. ST finns som papperstidning, e-tidning, sajt, app, i nyhetsbrev och på sociala medier.