Posted on

Nationellt Vårdprogram Prostatacancer

Män som önskar hälsokontroll med PSA bör erbjudas skriftlig och muntlig information. Regionala cancercentrum i samverkan ger tillsammans med 1177 ut en kortfattad broschyr för detta ändamål. LänkNär du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar. För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer. Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med regioner, patienter, närstående och vårdpersonal för en mer patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad och tillgänglig cancervård.

Regionala och åldersrelaterade skillnader i prostatacancervården ska bort. Fler män med högriskcancer ska opereras eller strålbehandlas. Män med lågriskcancer ska behandlas i mindre utsträckning än idag. Män med mycket låg risk ska inte behandlas alls, utan enbart följas upp. Det framgår av det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer som publiceras idag.
Du behöver lämna vävnadsprov om det finns förändringar i prostatan. Vävnadsproven gör att läkaren kan säga säkert om det är en cancertumör, och beräkna cancertumörens så kallade Gleasonsumma. Det är ett mått på hur allvarlig cancern är och hur snabbt cancern växer. Vävnadsprov kallas också biopsi.

Försök att äta så att du mår bra. Du som får behandling mot testosteron behöver få i dig extra av livsmedel som stärker skelettet. Läs mer om benskörhet.Det kan kännas jobbigt i perioder. Det är vanligt att det känns bättre med tiden. En del känner sig sårbara och oroliga länge efter att behandlingen är klar. Du kan känna så även om du inte behöver någon behandling.

När kroppen slutar att tillverka testosteron får man biverkningar. Det är till exempel vanligt att inte ha någon sexlust och att det blir svårt att få stånd. Orken kan minska, och du kan öka i vikt. Innan behandlingen börjar sövs du, eller får ryggbedövning. Sedan för läkaren in nålar genom huden mellan pungen och ändtarmsöppningen, och vidare in i prostatan. Det kan gå att ordna så att du får träffa någon som har fått samma behandling som du ska få. Fråga läkaren eller kontaktsjuksköterskan om de kan hjälpa till.Cancer kan påverka din sexualitet på olika sätt. Tankar och känslor eller biverkningar av behandlingen kan förändra hur du trivs med dig själv eller med andra. Du kan också få svårare att ha sex på samma sätt som förut. Ofta går det att stärka lusten och förmågan att ha sex.Läkaren kan känna om prostatan är förändrad genom att föra in ett finger i ändtarmen och trycka lite. Du kan ligga eller stå. Undersökningen går snabbt och gör inte ont. Läkaren använder handskar.

Det finns många olika sätt att reagera på att få ett cancerbesked. Du kan behöva gott om tid att prata med din läkare och annan vårdpersonal om vad beskedet innebär.
Oftast går det inte att säga vad prostatacancer beror på. Men ungefär var tjugonde person med sjukdomen har en ärftligt ökad risk för cancer i prostatan.Men det är vanligt att det inte går att bli av med sjukdomen. Då kan man få behandling som saktar ner sjukdomen i stället, bland annat med hjälp av läkemedel mot hormonet testosteron.

Det kan verka bäst att få behandling så att du blir av med sjukdomen genast, om du har möjlighet att välja det. Men sådan behandling har risk för biverkningar.
Innan behandlingen börjar kan läkaren behöva ta reda på om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna. Du kan till exempel bli undersökt med PET-kamera eller datortomografi.Du kan få inre strålbehandling om cancertumören är stor eller växer snabbt. Inre strålbehandling kallas också brachyterapi, och innebär att man får behandlingen inifrån prostatan. Då går det att få högre stråldoser utan att den friska kroppsvävnaden påverkas så mycket.

Om man får läkemedel med så kallade antihormoner, så fortsätter kroppen att tillverka testosteron. Då är biverkningarna lindrigare. Bröstkörtlarna kan börja växa och göra lite ont men det går att förebygga med strålbehandling mot brösten.
Prostatacancer kan behandlas med operation, strålbehandling och olika slags läkemedel. Vad som blir bäst för dig beror bland annat på hur stor cancertumören är, om den har spridit sig, hur du mår i övrigt och vad du själv vill.Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Operationen kan försämra din förmåga att få stånd. En del får besvär med att det läcker urin, eller med svullnader i benen. Besvären kan lindras med tiden, och det finns hjälp att få.
Du får strålbehandlingen från en strålkälla som läkaren för in genom nålarna. Behandlingen tar ungefär 20 minuter. Sedan tar läkaren ut strålkällan och nålarna.Om cancern fortsätter att utvecklas kan den sprida sig och bilda metastaser, till exempel i lymfkörtlarna, bäckenbenet eller nedre delen av ryggraden. Metastaser är samma sak som dottertumörer.

Kontakta en vårdcentral så snart som möjligt om du har blod i urinen. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills vårdcentralen öppnar.
Du får en spruta med en liten dos radioaktivt läkemedel. Läkemedlet gör att går att se om det finns skador i skelettet som kan bero på cancer. Det syns när du undersöks med en så kallad gammakamera. Det radioaktiva läkemedlet försvinner ur kroppen efter några timmar.

När behandlingen är klar behöver man komma på uppföljande besök i upp till tio år. Då blir man undersökt och får lämna blodprov för att se om cancern är på väg tillbaka. De första åren får man komma några gånger om året, sedan brukar det räcka med en till två gånger om året. Du kan få yttre strålbehandling i stället för att bli opererad, till exempel om du har någon annan allvarlig sjukdom. Yttre strålbehandling innebär att du får strålningen från en apparat som är riktad mot dig. Du kan till exempel få nedsatt sexlust, nedsatt förmåga att få stånd och få besvär med att det läcker urin. Biverkningarna kan lindras med tiden och det finns hjälp att få. Men för en del blir biverkningarna bestående.Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Läkemedel mot testosteron kan vara en del av behandlingen för att bli av med sjukdomen, till exempel om man ska få strålbehandling. Utan testosteron krymper tumören och cancercellerna blir känsligare för strålbehandlingen. Det är vanligt att behöva behandling mot testosteron i tre år.
Tarmen kan ha blivit känsligare om du har fått strålbehandling. Då kan det vara svårare att ha omslutande analsex. Läs mer längre ner på sidan: Hjälp om du har besvär med urin eller avföring.Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken vård eller behandling som är bäst för dig.

Symtomen kan ha andra orsaker än prostatacancer. Besvär med att kissa kan till exempel bero på en godartad förstoring av prostatakörteln, som är vanligt hos personer över 60 år.

Sexlusten kan påverkas av många orsaker. Du kan känna annorlunda inför din kropp. Du kan vara trött, ha ont eller oroas över din situation. Behandling mot testosteron kan också göra att lusten minskar.
Du kan kontakta Cancerrådgivningen, Cancerfonden eller till exempel en patientförening. Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa mer om hur du kan få råd och stöd vid cancer.

Att träna stavgång innebär att gå en rask promenad med stavar. Det kan vara ett bra sätt att förbättra konditionen och samtidigt stärka muskler och skelett. Vid stavgång kan du höja pulsen mer än vid en vanlig promenad. Det brukar gå bra att prata om du har sällskap med någon som har lika bra kondition.Det är vanligt att få behandling en gång varje dag, fem dagar i veckan. Hela behandlingen pågår i två till fyra veckor. Varje behandlingstillfälle tar några minuter och känns inte.

Det finns olika läkemedel som motverkar testosteronet, eller gör så att det inte kan bildas i kroppen. Läkemedlen får man som tabletter eller sprutor, och oftast tillsammans med annan behandling.Efter en operation har du inte längre någon sädesvätska och kan inte få utlösning. Det kan komma lite urin, men det är oskadligt både för dig och även för en partner.

Det kallas återfall om cancersjukdomen kommer tillbaka. Det kan gå att bli av med cancern igen om det är en liten tumör och den inte har spridit sig. Du kan behöva en annan behandling än tidigare.PSA kan mätas med ett blodprov. PSA är ett protein som bildas i prostatan. Förhöjda värden av PSA kan vara ett tecken på att det finns en cancertumör i prostatan. Men det kan också ha andra orsaker, till exempel en godartad prostataförstoring eller en infektion i prostatan.

Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att organisera utredningen så att det går så snabbt som möjligt att bli undersökt och få svar på de undersökningar som behövs.

Läkemedel mot testosteron kan göra att sjukdomen utvecklas långsammare, även om den inte går att bli av med. Då brukar man också få läkemedel med till exempel cytostatika. Det är samma sak som cellgifter.
Prostatan är en del av det manliga könsorganet. Cancer i prostatan är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Sjukdomen kan vara ärftlig men för de flesta går det inte att säga vad som orsakar prostatacancer. Det finns olika behandlingar. Ibland går det att vänta med behandling. Du har möjlighet att göra en vårdplan tillsammans med kontaktsjuksköterskan. Vårdplanen ska svara på frågor som är viktiga för dig. Det kan till exempel vara om din behandling, uppföljning, rehabilitering och vem du kan kontakta om du behöver. All strålbehandling kan göra att det blir svårare att få stånd. En del får besvär med urinen eller avföringen. Biverkningarna kan komma efter ett tag. Det finns hjälp att få.

Vilken medicin är bäst mot prostatacancer?
Läkemedel mot testosteron kan vara en del av behandlingen för att bli av med sjukdomen, till exempel om man ska få strålbehandling. Utan testosteron krymper tumören och cancercellerna blir känsligare för strålbehandlingen. Det är vanligt att behöva behandling mot testosteron i tre år.
Men statistiskt sett är risken att drabbas högre för män som har en pappa eller bror med prostatacancer, särskilt om de fick diagnosen redan före 60 års ålder.Prostatacancerceller producerar mindre PSA än normala prostataceller. Att PSA-halten i blodet ökar vid prostatacancer beror bland annat på att cancern bryter ner prostatavävnaden, så att mer PSA läcker ut i blodet.Efter en operation eller strålbehandling för prostatacancer följs mannen upp med regelbundna PSA-prov. PSA-värdet visar hur effektiv behandlingen varit. PSA ger även information om hur effektiv bromsande behandling är.

Hur länge kan män leva med avancerad prostatacancer?
För män med fjärrmetastaser vid diagnos (vanligen begränsade till skelettet) var tidigare medianöverlevnaden 3 år, men de nya behandlingar som har introducerats under senare år har medfört att många män med metastaserad prostatacancer nu lever betydligt längre (18). Enstaka lever i mer än 10 år.
Om du tycker att fördelarna med att lämna PSA-prov överväger nackdelarna, bör du lämna prov regelbundet. För att se om du får ta ett PSA-prov kan du kontakta din vårdcentral, företagshälsovård eller en privat urolog.På en urologimottagning undersöker en läkare prostatan med ett finger i ändtarmen (palpation) och gör en ultraljudsundersökning med hjälp av en sond i ändtarmen. Ultraljudet ger en bild av prostatakörteln.Om en man har ett riktigt lågt PSA-värde, under 1 mikrogram per liter, är det inte bara mycket osannolikt att han har en allvarlig prostatacancer, utan också mycket osannolikt att han utvecklar en allvarlig prostatacancer de närmaste sex-åtta åren.

Hur länge kan män leva med prostatacancer utan behandling?
Medianöverlevnaden låg tidigare på tre år, vid prostatacancer med spridning till skelettet I dag lever männen betydligt längre än så. Det beror på nya, effektiva behandlingar. Enstaka män lever i mer än tio år. Prostatacancer är en sjukdom som skiljer sig från person till person.
Vid en del sjukhus analyseras något som kallas PSA-kvot. Förhållandet mellan den mängd PSA som är fritt löst i blodet och den mängd som är bundet till bärarmolekyler kan ge vägledning om ett måttligt högt PSA (upp till drygt 10 mikrogram per liter) är orsakat av cancer eller av en godartad prostataförstoring.Om magnetkamerabilderna inte visar något cancermisstänkt område och PSA-värdet bara är lite förhöjt behövs inga fler undersökningar, men PSA-värdet bör följas upp regelbundet.Enskilda män kan förstås värdera fördelarna med PSA-prov högre än nackdelarna. Socialstyrelsen anser därför att män bör få information om vad PSA-prov kan innebära, så att de själva kan väga för och emot.

Läs mer om varför PSA-prov inte räcker som screening i en intervju med Ola Bratt, professor i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ordförande i Socialstyrelsens sakkunniggrupp, som utrett screening för prostatacancer.
De negativa effekterna är dels att många män behöver upprepade undersökningar på grund av ett högt PSA-värde, trots att de inte har någon prostatacancer, dels att PSA-prov leder till att många män får en cancerdiagnos och behandling med biverkningar helt i onödan.Om läkaren misstänker prostatacancer på grund av symtom eller efter att ha undersökt prostatakörteln är PSA-test mycket värdefullt. Däremot är det mer oklart vilka för- och nackdelar PSA-testning av män utan symtom på prostatacancer har.Om magnetkamerabilderna visar ett cancermisstänkt område, om läkaren känner en förhårdnad i prostatan, eller om PSA-värdet är högt i förhållande till prostatans storlek, behövs vävnadsprov för att ta reda på om det finns cancer i prostatakörteln.

PSA-provet tas ju inte för att tar reda på om en man har en normal prostata eller inte, utan för att få en uppfattning om hur stor sannolikheten är att han har en prostatacancer som behöver behandlas.
Män med så låga PSA-värden behöver inte ta något nytt PSA-prov på många år, eller kanske inte några fler PSA-prov överhuvudtaget – läs mer är nedanför, under ”Hur ofta ska ett PSA-prov tas?”. Forskning har på senare tid lett till nya tester som kan komplettera PSA och ge säkrare svar på om en man har hög risk att ha en allvarlig prostatacancer, eller inte. Utvecklingen av PSA-värdet över tid, det vill säga hur snabbt värdet stiger, ger ofta vägledning om behandling av en tidig prostatacancer ska sättas in, eller om man kan nöja sig med regelbunden kontroll av cancern. Det är en bra undersökning för att konstatera om det finns en godartad prostataförstoring och för att mäta hur stor prostatan är, men det är inte någon känslig metod för att hitta prostatacancer. Om mer än en man i familjen drabbats av prostatacancer ökar risken kraftigt. Regelbundna PSA-prov med start vid 40 års ålder rekommenderas därför för män som både har en pappa och en bror med prostatacancer (eller far och farbror, far och farfar, eller två bröder).En mer måttlig förhöjning talar för att cancern är begränsad till prostatakörteln. Då kan det bli aktuellt med operation eller strålbehandling för att bota mannen.

Slutsatsen blev att den minskade dödligheten och sjukligheten i prostatacancer inte säkert skulle uppväga de negativa effekterna, sett till hela befolkningen.
Ett mycket högt PSA-värde tyder på att prostatacancern spridit sig. Då väljs vanligen behandlingsmetoder som är inriktade på att hålla cancern under kontroll.

Enligt det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer är gränsvärdet 3 mikrogram per liter för män under 70 år, 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år och 7 mikrogram per liter för män över 80 år.
Eftersom prostatacancer är en så vanlig sjukdom, är det många män som har en pappa eller bror med prostatacancer utan att det finns några speciella arvsanlag i släkten som ökar risken.Ett av de nya testerna har tagits fram i Sverige: Stockholm-3-testet. Under 2018 påbörjades ett stort forskningsprojekt i Stockholm som undersöker en kombination av PSA-prov, Stockholm-3-testet och magnetkamera.För sildenafil, vardenafil och avanafil varar den erektionsstimulerande effekten i några timmar. Det betyder inte att du får konstant erektion, utan att erektionen kan förstärkas inom den tidsramen. För tadalafil varar den erektionsstimulerande effekten i 1½ dygn. Ett alternativ till att ta något av dessa läkemedel vid behov är att ta en daglig lägre dos av tadalafil som ger möjlighet till förstärkning av erektionsförmågan när helst under dygnet. Daglig dosering ger för många män lite bättre effekt än dosering vid behov. Med alprostadil börjar man med en låg startdos, 2,5–5 mikrogram, och ökar därefter dosen successivt. Vanligen är 5–20 mikrogram en lagom dos, men i vissa fall krävs upp till 40 mikrogram. För hög dos kan ge en långvarig, smärtsam erektion. De vanligaste biverkningarna är ömhet och smärta i penis. Visa endast rekommendationer ger en överblick över rekommendationerna i kapitlet. Du kan klicka på plussymbolen för att fälla ut fördjupande text under respektive rekommendationsruta eller underrubrik.Behandling av prostatacancer minskar chansen att bli biologisk förälder. Prata med din läkare eller kontaktsjuksköterska om du planerar att skaffa barn. De kan informera om eventuella följder för fertiliteten innan behandlingen börjar och kan även fungera som stöd om du behöver prata ingående om de konsekvenser för fertiliteten som uppstår av behandlingen.

Vilken behandling är bäst vid prostatacancer?
För de flesta män med tidig prostatacancer är strålbehandling ett alternativ till operation som ger lika goda möjligheter till bot. Om tumören växer utanför prostatakörtelns kapsel ger strålbehandling ofta bättre möjlighet till bot än enbart operation.
För att tabletterna ska kunna ha effekt behövs en viss bevarad nervfunktion. Om penisen inte blir lite större vid stimulering är chansen mycket liten att tabletter ska fungera bra. De flesta har för dålig nervfunktion direkt efter en operation. Om nervtrådarna har kunnat bevaras under en operation, kan nervfunktionen ofta återhämta sig med tiden så att tablettbehandling blir möjlig. Återhämtningen kan pågå under flera år.

Kan män bota spridd prostatacancer?
En metastaserad prostatacancertumör kan oftast inte botas helt och hållet, och livslång behandling av cancern är då nödvändig. Prostatacancer brukar sprida sig till skelettet och lymfkörtlarna. Den primära behandlingsmetoden för metastaserad prostatacancer är alltid läkemedelsbehandling.
Behandling med cytostatika i kombination med hormonell behandling kan leda till minskad produktion av könshormoner och till att spermieproduktionen upphör.Det säljs många falska varianter av dessa läkemedel på internet. Eftersom man aldrig kan vara säker på vad de innehåller avråder vi absolut från att du köper läkemedel på annat sätt än från apotek.

Sjukvården tillhandahåller inga sexhjälpmedel. De kan köpas på apotek eller i butiker som säljer sexhjälpmedel (både apotek och butiker har också försäljning på internet).
Nedan följer en kort beskrivning av de olika erektionsstödjande behandlingarna. Det är bra om du vet lite i förväg innan du diskuterar dessa med din behandlare. Om du har en partner är det en stor fördel om ni kan diskutera de olika möjligheterna tillsammans och se den som en gemensam del av ert samliv.För närvarande finns fyra läkemedel i tablettform mot erektionsproblem: sildenafil, tadalafil, vardenafil och avanafil. De ger samma chans till effekt och har samma risker för biverkningar, men de kan fungera olika bra för olika män. Du kan få recept på förpackningar om fyra tabletter vardera av olika läkemedel, så att du kan prova dem och sedan välja den som fungerar bäst för dig. Därefter kan du hämta ut större förpackningar (tolv tabletter). Dessa läkemedel ingår inte i läkemedelsförmånen och priset varierar mellan olika sorter och apotek.

Om du får hormonell behandling i samband med strålbehandlingen brukar den sexuella lusten minska kraftigt eller försvinna helt. Detta beror på att produktionen av det manliga könshormonet testosteron blockeras. Produktionen av testosteron återhämtar sig ofta sex till tolv månader efter avslutad behandling; i så fall återkommer lusten gradvis. Nivån av testosteron kan mätas med ett blodprov.
En vakuumpump består av ett plaströr som du trär över penis. Pumpen är antingen handdriven eller har en motor som suger ut luften ur plaströret. När tillräckligt med blod har fyllt svällkropparna trär du ner en gummiring (penisring) över penisbasen, som gör att erektionen håller i sig. Eftersom en vakuumpump inte blodfyller de inre delarna av svällkropparna kan erektionen som uppnås med hjälp av en vakuumpump upplevas ”svajig”.Att ge sig själv en injektion i penis svällkroppar kan först verka främmande. Många undrar om det gör ont. Dessbättre är man inte särskilt känslig i huden på penisens sidor, där injektionen ges. Efter en träningsperiod är många män mycket nöjda med injektionsbehandling.

Båda läkemedlen kan i enstaka fall orsaka en förlängd erektion. Om erektionen inte minskar inom 1–2 timmar ska du lägga något kallt mellan låren och under pungen (exempelvis isbitar i en påse) eller springa i trappor eller liknande. Om erektionen trots detta inte minskar kraftigt inom 4 timmar ska du söka akutmottagning för behandling, annars kan svällkropparna skadas permanent.
Det finns flera olika läkemedel och hjälpmedel som kan förbättra erektionsförmågan: tabletter, läkemedel som injiceras direkt i penis svällkroppar eller förs in i urinröret, vakuumpump och penisring. Det tar oftast lång tid innan man hittar en metod som fungerar tillfredsställande. För ett bra resultat på längre sikt krävs tålamod, motivation och engagemang.Några får biverkningar av tabletterna. De är övergående och ofarliga med undantag för kombinationen med nitroglycerin (se nedan) och för dem som har en viss sällsynt, ärftlig ögonsjukdom (retinitis pigmentosa). De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, ansiktsrodnad, illamående och, för tadalafil, muskelvärk.

Aviptadil/fentolamin finns i en standarddos. Den vanligaste biverkningen är snabbt övergående värmekänsla och rodnad i ansiktet, direkt efter injektionen. Läkemedlet ger sällan någon ömhet i penis.
Du kan erbjudas nedfrysning av spermier innan behandlingen påbörjas, som senare användas till konstgjord befruktning. Åtgärden får dock bekostas av dig själv om du är över en viss ålder. Åldersgränsen är olika ålder i olika regioner.

Kan män få stånd efter prostatacancer?
Nästan alla män förlorar förmågan att få stånd, erektion, efter en operation av prostatan. Det beror på att nerverna som styr erektionen är belägna precis utanpå prostatakörteln. I samband med operationen skadas nervtrådarna alltid mer eller mindre.
Något som ofta diskuteras är om dagligt intag av erektionsförbättrande tabletter förbättrar återhämtningen av den spontana erektionsförmågan. Forskningsresultaten talar dock för att regelbunden behandling inte förbättrar återhämtning av den spontana erektionsförmågan jämfört med dosering vid behov.Det är bra för erektionsåterhämtningen att tidigt återgå till sexuell aktivitet. Svällkropparna behöver fyllas med blod då och då för att behålla sin funktion. Detta innebär inte nödvändigtvis sexuell aktivitet tillsammans med en partner; stimulering av penis på egen hand är också bra. Du bör inte ha samlag de första tre veckorna efter operationen.

Hur länge lever män med prostatacancer?
Medianöverlevnaden låg tidigare på tre år, vid prostatacancer med spridning till skelettet I dag lever männen betydligt längre än så. Det beror på nya, effektiva behandlingar. Enstaka män lever i mer än tio år. Prostatacancer är en sjukdom som skiljer sig från person till person.
Om din erektion inte hålller i sig tillräckligt länge, kan du prova att använda en penisring. Den blockerar återflödet av blod från penis och gör därför att erektionen kan behållas längre. Vid erektion träs ringen ner över penis, mot penisroten.Förmågan till orgasm finns kvar vid strålbehandling och oftast är känslan oförändrad. Vissa kan ibland känna smärta vid orgasm, vilket brukar vara ett övergående problem. Sädesvätskan minskar i mängd vid orgasm och försvinner ofta helt. Det är bra om du ger dig själv en provinjektion på mottagningen (med läkemedel eller vatten), så att du känner dig trygg och säker på tekniken när du ger dig injektionen hemma. Provinjektionen kan också vara bra för att komma förbi den första, mentala spärren mot att sticka sig i penis. Mängden sädesvätska minskar och kan ibland försvinna helt. Strålbehandling kan därför leda till bestående infertilitet. Strålbehandlingen kan också leda till nedsatta nivåer av manligt könshormon, testosteron.Observera: Att kombinera sildenafil, tadalafil, vardenafil och avanafil med läkemedel som innehåller nitroglycerin är livsfarligt. Om du har eller har haft kärlkramp eller behandlas med nitroglycerinsalva måste du därför berätta det för din läkare. I kunskapsbanken finns alla nationella vårdprogram, vägledningar och standardiserade vårdförlopp samt Nationella regimbiblioteket från Regionala cancercentrum (RCC). Du bör se de första injektionerna som ett sätt att träna in tekniken och prova ut rätt dos, och inte förvänta dig att ha tillfredsställande erektion redan efter den första injektionen.Förmågan till orgasm finns kvar, men den kan kännas annorlunda, särskilt den första tiden efter operationen. Däremot kommer det ingen sädesvätska i samband med orgasm. Det kan istället komma en liten mängd urin. Detta är ofarligt och läckaget brukar minska eller försvinna med tiden.

Kan män ha 500 i PSA värde?
Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer anger åldersspecifika gränsvärden för PSA, över vilka patienter bör remitteras till urolog: Män < 70 år: PSA ≥ 3 µg/L. Män 70–80 år: PSA ≥ 5 µg/L. Män > 80 år: PSA ≥ 7 µg/L.
Om ingen av behandlingarna ovan fungerar kan man överväga att operera in konstgjorda svällkroppar. När man har opererat in sådana kan andra erektionsbehandlingar inte fungera. Omkring en tredjedel drabbas av komplikationer eller fel på implantatet som gör att det får tas bort eller bytas ut.Nästan alla män förlorar förmågan att få stånd, erektion, efter en operation av prostatan. Det beror på att nerverna som styr erektionen är belägna precis utanpå prostatakörteln. I samband med operationen skadas nervtrådarna alltid mer eller mindre. Nervfunktionen återhämtar sig mycket långsamt. Det kan ta månader för erektionsförmågan att återhämta sig, ibland upp till 3 år. Ofta är nervskadorna för stora för att de ska kunna läka och förmågan att få erektion kan inte komma tillbaka. Chansen att få tillbaka erektionen beror på hur stor prostatatumören är, vilken kirurgisk teknik som använts, hur god erektionen var före operationen och hur gammal man är. Äldre män har sämre återhämtningsförmåga.

Strålbehandling av prostatan leder sällan till en försämring av erektionsförmågan i samband med att behandlingen ges, men efter några år behöver cirka hälften av dem som har strålats använda läkemedel för att få god erektion. Hur mycket erektionsförmågan minskar beror på åldern och på hur bra erektionen var före strålbehandlingen.

Visa endast rekommendationer ger en överblick över rekommendationerna i kapitlet. Du kan klicka på plussymbolen för att fälla ut fördjupande text under respektive rekommendationsruta eller underrubrik.
Samtliga läkemedel i tablettform har samma verkningsmekanism och kallas PDE5-hämmare. De förstärker nervsignalerna när erektionen har börjat. Att enbart ta en tablett ger därför i sig inte någon erektion. Lust och sexuell stimulering är nödvändiga för effekt. Erektionen avtar efter avslutad sexuell stimulering. Effekten förbättras vanligen efter att man har provat några gånger.För en del män med svag erektion kan ett penisstöd (Elator) hjälpa vid samlag och onani. Stödet användas tillsammans med erektionsstimulerande läkemedel. Det kan beställas på internet.

I slutet av stråbehandlingsperioden kan det uppstå besvär från urinblåsan och tarmen. Det kan röra sig om täta trängningar och ibland läckage från blåsan, mer sällan läckage från tarmen. Detta kan innebära att möjligheten till anal stimulering försvåras under och efter strålbehandlingen.
Prostatacancer är med omkring 10 000 nya fall per år den vanligaste cancerformen i Sverige. Från 2019 till 2020 minskade antalet nya fall från omkring 11 000 till 9 000. Minskningen orsakades sannolikt främst av minskad diagnostik under pandemin med covid-19, men även av att vårdprogrammet sedan våren 2020 rekommenderar MRT inför ställningstagande till biopsi. År 2021 diagnostiserades 10 266 fall.Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i Sverige. Omkring 5 % av svenska män avlider av prostatacancer. Prostatacancer angavs som dödsorsak för 2 243 av de svenska män som avled år 2020. Hälften av dem som dör av prostatacancer är över 82 år; tre fjärdedelar är över 75 år. Den åldersstandardiserade dödligheten i prostatacancer för män under 85 har halverats under de senaste 15 åren (figur 3). Antalet svenskar som dör i sjukdomen har däremot varit tämligen oförändrat kring 2 400 män årligen under de senaste 10 åren, eftersom antalet äldre män i befolkningen ökar.

Antalet nya fall av prostatacancer ökade snabbt kring sekelskiftet, med en dubblering från 1990 till 2004 (figur 1). Orsaken var främst ökad diagnostisk aktivitet med PSA-testning och systematiska prostatabiopsier, men även det ökade antalet äldre män i befolkningen bidrog. Var femte svensk man diagnostiseras med prostatacancer under sin livstid. Den ålderstandardiserade incidensutvecklingen visas i figur 2.
Icke-metastaserad prostatacancer indelas i riskgrupper beroende på lokalt stadium, Gleasonsumma och PSA-värde (se avsnitt 8.3 Riskgruppsindelning för prostatacancer utan känd spridning).

Kan män få stånd utan prostata?
Nästan alla män förlorar förmågan att få stånd, erektion, efter en operation av prostatan. Det beror på att nerverna som styr erektionen är belägna precis utanpå prostatakörteln. I samband med operationen skadas nervtrådarna alltid mer eller mindre.
Prostatacancer är starkt åldersberoende. Sjukdomen förekommer sällan före 50 och nästan aldrig före 40 års ålder. Den ökade diagnostiska aktiviteten har gjort att medianåldern vid diagnos sjönk från 74 till 69 år 1995–2005. För närmare detaljer om incidens, sjukdomskaraktäristika vid diagnos och primärbehandling, se Nationella prostatacancerregistret (npcr.se). Där finns även regionala uppgifter på sjukhusnivå. God omvårdnad för alla! Trygg, säker och jämlik. Utförd i partnerskap med patienten. Av självständiga, stolta, skickliga och empatiska sjuksköterskor som vill utveckla både sig själva och omvårdnaden. Det är vad Svensk sjuksköterskeförening jobbar för. Den reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes av RCC i samverkan den 13 april 2021. Nedan redogörs för några av de viktigaste nyheterna jämfört med 2020 års version.

Hur högt PSA vid cancer?
Om läkaren känner en förhårdnad i prostatan eller om PSA-värdet är över 10 mikrogram per liter är risken för cancer högre. För att ta reda på orsaken till ett högt PSA-värde behövs ytterligare undersökningar. Ofta görs först en undersökning med magnetkamera. Undersökningen tar oftast bara 10-15 minuter.
PSMA-PET/DT finns nu vid samtliga svenska universitetssjukhus. Undersökningen har betydligt högre sensitivitet och specificitet för att detektera metastaser än datortomografi och skelettskintigrafi. Trots att det ännu saknas evidens för vilken nytta en eventuell ändring av behandlingen har för patienterna kan PSMA-PET/DT övervägas vid hög risk för metastatiskt återfall efter radikal prostatektomi, om strålbehandling är aktuell i frånvaro av metastasmisstänkta fynd. Andra modaliteter för bilddiagnostik bör inte användas i denna situation.Vårdprogrammet rekommenderar därför nu att män med förhöjd risk för att vara mutationsbärare erbjuds remiss till onkogenetisk mottagning för att diskutera genetisk testning. Denna grupp definieras som män som före 60 års ålder diagnostiseras med prostatacancer med metastaser och/eller Gleasonmönster 5, och som har en eller flera med förstagradssläktingar med cancer i bröst, äggstock, prostata eller bukspottkörtel. Av dessa har 5-10 procent en mutation i BRCA 2. Att identifiera dessa män kan vara av betydelse både för deras egen behandling och för deras släktingar.

Den tidigare riskgruppen högriskcancer har delats upp i grupperna hög och mycket hög risk. Vårdprogrammet rekommenderar utredning med DT buk enbart vid mycket hög risk, vilket minskar antalet DT .
Vill du ha ett nyhetsbrev som summerar nyheterna inom cancerområdet för veckan som gått, eller få det senaste numret av tidningen som PDF i din inkorg?En reviderad version av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Ny riskgruppsindelning och utökad indikation för remiss till onkogenetisk mottagning är några av nyheterna.

Gleasonmönster 4 med kribriformt utseende har sämre prognos än andra former av Gleasonmönster 4. Eventuellt kribriformt mönster ska nu alltid anges i PAD-utlåtandet. Aktiv monitorering är olämpligt för män med inslag av kribriformt monster i sin cancer. Även perineural infiltration av cancern talar emot aktiv monitorering.
Män med mutation i BRCA 2 har kraftigt ökad risk för att drabbas av snabbt förlöpande prostatacancer i förhållandevis unga år. Bara en liten andel av mutationsbärarna är identifierade.

PSMA-PET/DT är ett alternativ till utredning med datortomografi och skelettskintigrafi vid prostatacancer med hög eller mycket hög risk, men med reservationen att det är oklart hur begränsad metastasering detekterad med PSMA-PET/DT bör påverka behandlingen.

DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER KAKOR (COOKIES). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Läs mer om vår cookie policy. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag godkänner”. Vårdprogrammet rekommenderar nu tydligare att alla vårdenheter som utreder och behandlar patienter med prostatacancer bör kunna hänvisa till en kurator. Därför är det svårt att säga vilken behandling som skulle kunna bli aktuell för dig i framtiden, om du nu påbörjar den hormonella behandlingen och med tiden får behov av kompletterande behandling. Kanske du erbjuds att delta i en forskningsstudie?Prognosen vid prostatacacancer beror bland annat på vid vilken ålder man insjuknar, vilket stadium tumören befinner sig i och på hur elakartade cancercellerna är (Gleasonsumman).

Innan man bestämmer sig för att avstå från att operera eller strålbehandla en medelålders man med prostatacancer brukar man göra en magnetkameraundersökning av prostatan.

Om du är förhållandevis ung och har en lokaliserad prostatacancer med Gleasonsumma 7 eller mer, eller har en lokalt avancerad cancer i stadium T3, kommer din läkare att föreslå en behandling som kan bota sjukdomen.
Medicinsk kastrering innebär att testosteronproduktionen hämmas med läkemedel (GnRH-analoger eller -antagonister) som påverkar hormoncentrum i hjärnan.Det finns flera olika behandlingar för män med erektionsproblem, till exempel tabletter eller injektioner i svällkropparna. Sädesvätskan försvinner efter operationen, men mannen kan fortfarande få orgasm. Om spridningen av cancern enbart har skett till skelettet och spridningen dit börjar ge smärtor, kan man ge injektioner med den radioaktiva isotopen radium. Direkt efter operationen läcker nästan alla, mer eller mindre. Efter några veckor eller månader brukar läckaget försvinna, men några fortsätter att läcka en skvätt när de till exempel lyfter tungt eller nyser.

Prostatacancer kan bromsas av hormonell behandling. Prostatacancerceller behöver testosteron för att växa. Även de som har spridit sig utanför prostatakörteln. Därför kan prostatacancer behandlas genom att kroppen hindras från att producera testosteron.
Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda. Sjukdomen är vanligare i vissa familjer än andra. Det tyder på att man kan ärva en benägenhet för att få sjukdomen.