Posted on

Neuropsykiatriska Teamet Jönköping

Inför ditt första besök hos oss har vi sammanställt information som kan vara värdefullt för dig att ta del av innan. För att få ut det mesta möjliga av besöket är det bra om du läser igenom nedan.

Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till Dig eller remissvar till den som skickat remissen.

På vår mottagning i Jönköping gör vi neuropsykiatriska utredningar på barn och ungdomar på uppdrag av Region Jönköping. Det innebär att du har möjlighet att via egenremiss söka vård hos oss om du bor i följande län:
På vår mottagning i Malmö erbjuder vi både neuropsykiatrisk utredning och behandling för barn, unga och vuxna. Vi tar emot egenremisser och remisser från vårgivare i hela region Skåne. Som patient kan du ringa vår rådgivningstelefon och göra en egenremiss, du hittar information under respektive klinik. Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din Vårdcentral eller annan vårdgivare. Vi är ett multiprofessionellt team som besår av erfarna psykologer, läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som erbjuder patienter en kombination av fysiska och digitala möten efter patientens behov.Tänk på att ha sökt vård hos vårdcentral innan. Det är viktigt att ta prover och prata med en läkare för att utesluta andra sjukdomar innan vi kan se över din remiss.

Neuropsykiatriska teamet tar emot patienter som är över 18 år för utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser. Utredningsteamet består av läkare, psykologer, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. För att komma till oss rekommenderas man i första hand att kontakta sin vårdcentral för bedömning och ställningstagande till remiss. Personer som har sin vårdkontakt inom vuxenpsykiatrin kan också remitteras därifrån. Behandlingsteamet består av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, dietist, arbetsterapeuter, rehabsamordnare och vårdadministratörer.

Telefonrådgivningen är öppen måndag – fredag klockan 08:00 – 11:00. Du kommer att få göra ett knappval och välja din kontaktorsak, därefter får du en tid när du blir uppringd av vårdpersonal.
Bokning sker genom att logga in på våra e-tjänster eller via meddelande till din kontaktsjuksköterska. Är du osäker kan du ringa rådgivningstelefonen för att få hjälp och vägledning.Utredningsteamet består av läkare, psykologer, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. För att komma till oss rekommenderas man i första hand att kontakta sin vårdcentral för bedömning och ställningstagande till remiss. Personer som har sin vårdkontakt inom vuxenpsykiatrin kan också remitteras därifrån.

Här kan du meddela oss på 1177.se om sidans kontaktuppgifter eller text behöver ändras. För frågor om din vård, kontakta din mottagning via e-tjänster eller telefon.
– Det kanske är så att man inte har en funktionsnedsättning, men man känner igen sig i personlighetsdragen. Och då kanske det är andra saker man behöver hjälp med, men man behöver inte göra en fullgod utredning helt enkelt, förklarar Anette Ekerheim.Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där personen kan ha problem med uppmärksamheten, hyperaktivitet och impulsivitet. Enligt beräkningar som gjorts är det ungefär fem procent av barnen som uppfyller kriterierna för diagnosen adhd. I vuxen ålder kan bekymren klinga av.– Det är namn på en personlighet kan man säga, både adhd och autism. Vi brukar säga att vi alla har en skvätt av det här, vi kan känna igen oss i vissa delar. Skillnaden är att de personer som får en diagnos har svårt inom alla de här områdena.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.
– Men det finns goda exempel i vårt land i dag där man har startat företag som bara anställer folk med neuropsykiatriska diagnoser och där man säger att bättre arbetstagare kan man inte ha om de får en anpassad miljö.

Hon tycker att man borde fundera lite över samhällsutvecklingen. Förr kunde personer med olika neuropsykiatriska hinder ändå få plats på arbetsmarknaden. Med öka effektivisering, där samma personer ska göra fler arbetsuppgifter, har det blivit svårare för denna grupp att fungera på många arbetsplatser.
Tidigare var väntetiden för att som vuxen få en adhd-utredning upp mot tre år i Jönköpings län. Men genom bland annat ett bättre samarbete med primärvården har köerna kunnat kortas.

Efter en utredning som visat att en person har adhd som innebär en funktionsnedsättning så är det viktigt att personen får olika typer av stöd. Ett kan vara att gå i en adhd-grupp där personen får lära sig mer om sin funktionsnedsättning och hur man kan tackla den.
– Många är idérika, de är idékläckare skulle man kunna säga. Det går undan för dem, de är många gånger effektiva och snabba. Då kanske man ska jobba med sådant som inte kräver allt för stor noggrannhet, säger Anette Ekerheim.Du som vårdgivare är varmt välkommen att skicka remisser till oss. Vi ber er förtydliga hur ni uteslutit att bakomliggande somatisk problematik bidrar till symtombilden, samt hur ni uteslutit att det föreligger missbruk av alkohol och eller narkotika. När vi fått svar på dessa frågor kan vi bedöma om vi kan ta emot patienten. Vi arbetar för en snabb handläggning och att hålla vårdgarantin som är 2 månader. F n kan vi tyvärr inte hålla den p g a ett högt tryck med nya remisser.TINA-mottagningen AB är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som bedriver kvalificerad specialistpsykiatri enligt vetenskap och beprövad erfarenhet på ett säkert, patientcentrerat och välorganiserat sätt. Vi har ett tydligt ledningssystem för att förebygga vårdskador, analysera risker och arbeta med ständiga förbättringar. Vi bedriver en systematisk egenkontroll. Vårt motto är ”för själen med hjärtat” Vårt kvalitetsmål är att de patienter som utreds och behandlas hos oss ska vara nöjda med den vård vi tillhandahåller. Vi följer självklart de lagar och andra krav som ställs på vår verksamhet. Vi som arbetar på TINA-mottagningen ska vara så miljöeffektiva som det är möjligt i vår verksamhet och vi arbetar för att förebygga förorening.TINA-mottagningen är en vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Billdal, norra Halland, precis på gränsen mellan Göteborg och Kungsbacka kommun. Verksamheten är bemannad med ett kvalificerat och multiprofessionellt team bestående av specialistläkare i psykiatri, sjuksköterskor, psykologer och psykoterapeuter. Mottagningen erbjuder utredning och behandling av patienter med depression och bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar exempelvis ADHD och autistiska tillstånd. I teamet finns mycket god allmänpsykiatrisk och neuropsykiatrisk kompetens och även specialkompetens inom angränsande tillstånd såsom stressutlöst psykisk ohälsa, s k utmattningssyndrom. Psykologerna arbetar framförallt enligt kognitiv psykoterapeutisk modell men annan psykoterapi kan vid behov erbjudas. Stödkontakt och coaching erbjuds av sjuksköterska. Det finns väletablerade vårdprogram för litium-behandling och medicinsk behandling av ADHD.

Du som är patient på TINA-mottagningen och behöver hjälp med förnyade recept kan här skicka meddelande om det. För att vi skall kunna hjälpa dig korrekt måste du ange LÄKEMEDELSNAMN, STYRKA och vilken DOS du har. Tänkt på att vi enbart kan hjälpa patienter som är inskrivna hos oss och endast med de läkemedel som finns dokumenterat ordinerade i journalen. Tänkt på att höra av dig minst 2 veckor innan medicinerna tar slut. Mer brådskande ärenden ber vi dig ringa.Du som patient söker bäst via remiss från din läkare på vårdcentralen eller annan specialist då vi vill se att man uteslutit att det finns någon bakomliggande somatisk problematik som bidrar till symtombilden, samt att man säkerställt att det inte föreligger missbruk av alkohol och eller narkotika. Vi utför neuropsykiatriska utredningar av vuxna från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer. Vi erbjuder via våra samarbetspartners Täby BUMM och Vallentuna BUMM bedömning, stödsamtal, gruppbehandling samt KBT-behandling inom Första Linjens psykiatri för barn/unga (0-17 år).

Vi sänker våra marginaler för att möjliggöra för fler att slippa stå i kö till utredning och behandling. Våra specialistläkare och legitimerade psykologer genomför neuropsykiatriska utredningar enligt nationella riktlinjer och vårdprogram. Vi använder moderna tester och metoder. För dig som reser till oss finns möjlighet till att genomföra vissa delar digitalt. Efter utredning finns möjlighet till psykologisk och medicinsk behandling. Våra privata patienter och familjer ska inte behöva betala mer än vad regionen ersätter oss med. Varmt välkomna till vår trevliga mottagning vid Odenplan i Stockholm.
Via BUMM Täby och Vallentuna erbjuder vi psykologinsatser samt föräldrastöd till barn och unga som tillhör en barnmedicinsk målgrupp och/eller har adhd. Vi erbjuder både grupp- och individuell behandling.

We are a health care provider in the field of Psychiatry and Psychology. Services we provide are psychological treatment (CBT), neuropsychiatric assessments, school psychologists, medical treatment (ADHD).Vi är verksamma som skolpsykologer inom en rad olika skolor i Stockholmsområdet. Som skolpsykologer är vi en del av skolornas elevhälsoteam och samverkar med elevhälsans övriga professioner.

Vi erbjuder medicinsk behandling vid ADHD för barn upp till och med 17 år. Vi tar emot både remisser från exempelvis utredande instans och egenanmälan.
Vi samarbetar med Täby Centrum Doktorn kring psykologisk behandling (KBT). Du kommer till oss via remiss från dem. Tillstånd vi behandlar är exempelvis oro, ångest, stress, sömnbesvär. Vi tar emot på vår mottagning i Täby Centrum och vid Odenplan. Vi erbjuder även digitala återbesök. Välkommen!Dyslexiutredningar, minnesutredningar och neuropsykiatriska utredningar har en vårdgaranti på 90 dagar i Region Stockholm (men ingår inte i den nationella vårdgarantin). Innebörden av vårdgaranti till utredning 90 dagar är att utredningen ska påbörjas senast 90 dagar efter det att beslut om utredning tagits inom den specialiserade vården som har utredningsuppdraget.

Inside Team erbjuder via Täby och Vallentuna BUMM psykologinsatser och föräldrastöd till barn och ungdomar som tillhör en så kallad barnmedicinsk målgrupp och/ eller har ADHD. Vi erbjuder individuellt psykologstöd och även behandling i grupp. Vi erbjuder psykologstöd då barnets medicinska problem/ ADHD påverkas av/ får konsekvenser för psykisk ohälsa. Behandling sker vid mottagningen i Täby Centrum. Även digitala återbesök kan erbjudas.

Vi utför neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar från hela landet. Inside Teams erfarna utredningsteam består av barn- och vuxenpsykiatriker och psykologer.
KBT-behandling, ADHD-utredningar, breda neuropsykiatriska utredningar. Vi tar emot i centrala Stockholm och i Täby Centrum. Möjlighet finns till vissa digitala besök. Erfaret utredningsteam med seniora leg psykologer och specialistläkare. För mer info mejla leg psykolog [email protected]. Ni kommer till oss via hänvisning från din läkare/ sjuksköterska på BUMM eller via telefon på 08-650 90 65. Övriga barn och ungdomar (utan ADHD/ somatiska besvär) hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen. Vi samarbetar med Täby Centrum Doktorn och Husläkarna i Österåker kring psykologisk behandling (KBT). Du behöver vara listad på någon av de mottagningarna och kommer sedan till oss via remiss från dem. Tillstånd vi behandlar är exempelvis oro, ångest, stress, sömnbesvär. Vi tar emot på vår mottagning i Täby Centrum och vid Odenplan. Vi samarbetar med Hedda & Hector, Täby Centrum Doktorn… et. Vi erbjuder även digitala återbesök. Välkommen!

Inside Team är en psykolog- och läkarmottagning som erbjuder neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling (KBT), skolpsykologtjänster samt handledning. Vi har vårdavtal avseende neuropsykiatriska utredningar med flera regioner. I Stockholm samarbetar vi med flera barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt vårdcentraler. Vi har också en privat mottagning.
Om du redan är patient hos oss kan du i vissa fall få behandling via videolänk. Om du kommit överens med din behandlare eller fått meddelande om att ditt besök ska ske digitalt över länk kan du klicka här för att logga in på dina sidor på Visiba Care. Vården sker enligt avtal med Region Jönköping, det betyder att samma villkor gäller som i den offentliga vården, du kan som medborgare välja din vård hos oss var du än bor. Ladda ner denna pappersblankett, fyll i den och posta den sedan fysiskt till vår adress nedan. Efter att vårt remissteam har bedömt remissen återkommer vi till dig via telefon eller brev.

Varmt välkomna till våra mottagningar i region Jönköping där vi på uppdrag av regionen gör neuropsykiatriska utredningar av vuxna såväl som barn och unga.Om du som patient eller anhörig har synpunkter eller klagomål på hur vården bedrivs på Vuxenmottagningen bör du i första hand ta upp detta med din läkare/behandlare på mottagningen. Du kan även vända dig till vår verksamhetschef Christin Källström alternativt Anna Björkman, biträdande verksamhetschef.

Du kommer initialt att få träffa personal som med dig går igenom vilken typ av problem som föreligger. Därefter tar vi tillsammans ställning till vilken behandling som kan bli aktuell.
Egenremiss görs genom att fylla i och skicka in en pappersblankett till vår mottagning (du hittar länken till blanketten nedan vid ”Ladda ner blankett för egenremiss”). Det går också bra att få en remiss till oss ifrån din vårdcentral eller annan vårdgivare.För allmänna frågor kring vår mottagning kontakta oss via mejl. För rådgivning, recept eller frågor kring behandling ber vi er istället ringa oss på telefon 010-205 11 09, detta för att säkerställa sekretess i den utsträckning vi är ålagda.Vårt remissteam träffas varje vecka för bedömning av inkomna ärenden. Därefter lämnar vi besked i form av kallelse till dig eller remissvar till den som skickat remissen.

Vi erbjuder även handledningar. Syfte och målsättning anpassas efter uppdrag och verksamhet, likaså omfattningen på handledningen. Vi erbjuder handledning på både grupp- och individnivå.

Vi är Bräcke diakoni. En hundraårig, idéburen stiftelse men också en innovativ välfärdsaktör. Vi finns här för dig och för att göra hela samhället medmänskligare.
Vi har hög kompetens i våra team, med tillgång till specialistläkare, psykiater, psykologer och arbetsterapeuter. Våra utredningar bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt de nationella riktlinjer och rekommendationer som finns från bl a Socialstyrelsen.Våra största volymer är idag teambaserade neuropsykiatriska utredningar och skolpsykologutredningar, men vi kan även skräddarsy andra utredningar utifrån behov.

Handledning kan fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet. Det syftar exempelvis till att utveckla de egna förmågorna, hitta nya perspektiv samt ge stöd och avlastning.Vi har en bred erfarenhet av utredningar och behandlingar – en erfarenhet som vi kopplar ihop med den senaste kunskapen. Framförallt genomför vi teambaserade neuropsykiatriska utredningar och skolpsykologutredningar. Klara Tovhult i Jönköping har diagnosen ADHD och Aspergers syndrom. För att bättre kunna klara sig i livet skulle hon vara behjälpt av en dator och vill ha hjälp av landstinget i Jönköpings län. Men de säger nej, neuropsykiatriska diagnoser berättigar inte till stöd för hjälpmedel. – Dels skulle jag slippa alla dessa papper som nu sprids över min lägenhet. Jag skulle få ordning på när jag skulle göra olika saker, säger Klara Tovhult.- Jag tror att utvecklingen vad gäller kunskapen om de här diagnoserna har gått fortare de senare åren och det har gjort att man kanske inte hängt med när det gäller hjälpmedelssidan säger Ekerheim.

Diagnosen Aspergers syndrom och ADHD fick hon för bara ett par år sedan. Hon menar att hon och andra med så kallade neuropsykiatriska diagnoser skulle bli hjälpta med en dator.
Klara Tovhult är 32 år, hon är utbildad journalist och hennes intelligens är det inget fel på. Men hon klarar inte att ha någon struktur i tillvaron när det gäller att hålla reda på papper, passa tider, äta, sova eller ens hitta rätt även i välbekanta miljöer.Datorer är ju inte så dyra idag och man kan tycka att var och en kan köpa en själv, men de här människorna har sällan råd eftersom många är arbetslösa eller sjukskrivna. Det berättar Anette Ekerheim, enhetschef för det neuropsykiatriska teamet på Ryhov. Hon tycker inte att landstinget riktigt har hängt med i utvecklingen.

Annonsen du försökte komma till har tyvärr utgått, men häng inte läpp för det! Här nedan kan du hitta liknande lediga tjänster som kan vara intressanta för dig.
För att komma till utredning rekommenderas att man i första hand kontaktar sin vårdcentral för bedömning och ställningstagande till remiss för utredning. Personer som har sin vårdkontakt inom vuxenpsykiatrin kan också remitteras därifrån.Vid utredningens början får patienten en tydlig beskrivning av hur utredningen kommer att gå till och de olika besökens innehåll. Som patient har man också möjlighet att ha önskemål om hur ofta och vid vilken tidpunkt man lättast kan komma på besök.Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.