Posted on

Per Henrik Ling

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam).Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Statistiska kakor samlar in och rapporterar information om hur du som besökare interagerar med webbplatsen. Informationen hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra ditt besök på webbplatsen.
Cookies som används för marknadsföring i andra kanaler gör det möjligt för oss att kommunicera med dig och visa dig så relevanta annonser som möjligt efter ditt besök på vår webbplats eller våra digitala tjänster.Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.Dessa kakor är obligatoriska. De ger tillgång till basfunktionerna för webbplatsen och de relaterade tjänsterna. Utan de här kakorna kan inte webbplatsen fungera. Därför går de inte att inaktivera.

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering. Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. Med sin gymnastik likaväl som med sin diktning ville L. väcka till liv en ny ”götisk” anda. Samtidigt var hans strävan att åstad komma ett rationellt, för alla användbart system. De av honom skapade formbestämda övningarna gav dessutom gymnastiken en speciell uppgift: att korrigera och om möjligt förebygga dålig kroppshållning. Genom studier i anatomi och fysiologi sökte L. förutsäga varje rörelses verkan; denna strävan, som han själv inte hade mojlighet att realisera, fick stor betydelse for den kommande utvecklingen. Från läkarhåll mötte L:s sjukgymnastik ett motstånd som endast småningom övervanns. Personligen var L. disharmonisk, känslig och obehärskad; en tidigt ådragen bröstsjukdom nedsatte hans hälsa för livet. L. är begravd vid Annelund i Solna, vid Brunnsviken; hans barndomshem, prästgården i Södra Ljunga, Kronob. l., är bevarat som museum.

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen.
I Köpenhamn fick L. kontakt med den begynnande romantiken, och i Lund tillhörde han Tegnérs krets. Litterärt tog han dock starkast intryck av 1700-talets Sturm und Drang-diktning och äldre göticism. Han skrev storvulna epos och tragedier med patriotisk tendens, som numera endast har historiskt intresse. Uppmärksammad blev främst revanschdikten Gylfe (1810). Jätteeposet Asarne (1816 – 33) är som helhet misslyckat men rymmer inslag av melodisk visdiktning, en genre där L. tidigt hade viss framgång (visan Tiggargossen, 1800).

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke.
1. Per Henrik L., f. 15/11 1776, d. 3/5 1839, den svenska gymnastikens skapare, författare; led. av Sv. akad. 1835. L. vistades 1799 – 1804 i Köpenhamn, där han bl a. studerade gymnastik och fäktning. Som fäktmästare vid Lunds Univ. 1805 – 13 började han utforma den nya gymnastik som skulle ge honom världsrykte. 1813 blev han fäktklärare vid Krigsakademien på Karlberg, och s.å. fick han i uppdrag att upprätta Gymnastiska centralinstitutet, vars föreståndare han blev. Han fick professors namn 1825.HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies. Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se.

På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används.
Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies.

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).L. föddes 15 nov. 1776 i Södra Ljunga socken (Kronobergs län) och avled 3 maj 1839. Han var son till kyrkoherden Lars Peter Lingh och Hedvig Maria Molin.

L. blev student i Lund 1793 men flyttade 1794 till Stockholm och 1797 till Uppsala, där han avlade teologisk examen. Åren 1799–1804 vistades han i Köpenhamn, där han studerade språk och litteratur men även fäktning och gymnastik. Efter återkomsten till Sverige blev L. 1805 fäktmästare vid Lunds universitet. År 1813 flyttade han till Stockholm och blev gymnastiklärare, senare också fäktmästare, vid Krigsakademien på Karlberg. Samma år erhöll han tillstånd att inrätta en gymnastisk undervisningsanstalt, Gymnastiska centralinstitutet, där han var verksam som föreståndare till sin död. Tjänsterna vid Karlberg lämnade han 1825.