Posted on

Pyrus Elaeagnifolia Silver Sails

Klicka på ”Okej” om du tillåter alla cookies eller välj vilka cookies du tillåter och vilka du vill stänga av genom att klicka på ”Inställningar” nedan.Vi använder cookies för att ge dig en personlig shoppingupplevelse, personanpassad annonsering och för hålla våra webbplatser tillförlitliga och säkra. För detta ändamål samlar vi in information om användarna, deras mönster och deras enheter.

Flerstammigt busträd eller mindre träd. Vackert bronsfärgat bladutspring. Ganska stora sju-lobade blad som under sommaren är mörkgröna och går över i en spektakulär röd höstfärg. Höjd 5-6m. Zon 4-(5).

Tätt vasformig buske ympad på 150cm stam. Sen trollhasselblomning feb-mars, stora ljusgula blommor. Stora hassellika blad som får en gul-orange höstfärg. Höjd och bredd 3-4m. Passar bra tillsammans med vintergröna buskar och rhododendron. Zon 1–5.
Vackert mindre träd eller buskträd med vasformad krona. Vackra mörkgröna ovala till långsmala blad med djup nervatur. Bladen har ett rosarött bladutspring. Höstfärgen är gyllengul. Vacker som solitär. Höjd 6-8m. Zon 1-3(4). Kompakt, oval till pyramidal krona. Ovanligt och exotiskt träd med en fantastisk blomning. Blommorna sitter i små bollar som är omgivna av stora vita högblad (dessa är de vi kallar den riktiga blomningen). På håll liknar blommorna fladdrande näsdukar. Blomningen inträffar i juni. Normalt blommar näsduksträdet efter 10-15 år, men ’Sonoma’ blommar redan efter 3-5år. Bladen är stora, sågtandade och mörkgröna. Bladen har ett fint rödtonat bladutspring. Passar bra att samplantera med rododendron och barrväxter. Höjd 6m. zon 1-3. Långsamtväxande, kompakt och buskigt växtsätt. Vita små blomklasar i maj. Bären skiftar från vitt, gulorange till rosa. Glänsande små ormbunksliknande blad som blir bronsfärgade till röda under hösten. Passar bra ihop med barrväxter, i stenpartier och till permanenta krukplanteringar. Höjd 0,5-1m. Zon 4-5.

Träd eller buske med rundad krona. Blommar rikligt i maj med vita blomklasar. Vackra rosaröda ovala frukter under hösten. Mörkgröna långsmala blad med vit undersida. Kraftig orangeröd höstfärg. Blommorna är uppskattade av pollinerande insekter och bären av fåglar. Unga skott och grenar är vacker vitaktigt med en luden eller filtaktig beklädnad. Sol till halvskugga, anspråkslös. Höjd 8m och bredd 6m. Zon 1–4(5).
Mindre buskträd. Sort med mycket vackert grönglänsande bladverk. Höstfärgen är gul till intensivt röd. Fruktsättningen (näsorna) har en intensivt röd färgning. Höjd 6-8 m. Zon 1-4 (5).Buskigt kargt växtsätt. Hemtagen på 180 cm stam. Mer ljusgröna blad än många andra järnekar. Små vita doftande blommor i maj. Får rikligt med röda bär. Självfertil men får bättre fruktsättning med en hanplanta i närheten. Anspråkslös. Höjd och bredd 1,5-3m. Zon 1-4(5).

Snabbvuxen bred buske eller litet träd med upprättväxande grenar. Blommar i april- maj med stora rosa röda blommor. Stora ovala, mörkgröna blad. Zon1-3(4).Litet toppympat träd eller buske med luftig upprätt till oval krona. Blommar med vita blommor i maj och får under hösten iögonfallande rosa rönnbär. Mörkgröna små blad som får en vacker gul-orangeröd höstfärg. Höjd 2-3m. och bredd 2m. Zon 1-5. Vacker storvuxen björk. Barken är glansigt mörkbrun till guldgul och flagnande. Vackert guldgul höstfärg. Klarar smer skuggiga lägen än vanlig björk. Föredrar fuktig och näringsrik jord. Höjd 18-20 m. Zon1-4 Bildar ett mindre träd med bred och rundad krona. Stora ovala blad. Bladen är som nyutvecklade purpurfärgade för att sedan bli mörkgröna. Blommorna är krämvita med ett gult svalg. Blomningen infaller i maj-juni Arten är anspråkslös vad det gäller markförhållanden, dock ej täta jordar. En av de härdigaste arterna. Höjd 6-9m. Zon 1-2(3).Kompakt liten buske, även ympad på stam. En kompakt form av den vanliga rödbladiga perukbusken, med mindre blommor och blad. Mycket användbar till krukodling. Torktålig och solälskande. Höjd 1 m. Zon 1-3. Medelstort buskigt träd eller buskträd med oval till rundad krona. Mörkgröna tandade blad. Sorten är selekterad efter sin tydliga orangeröda flagnande stambark. Barken har ett mycket stort prynadsvärde och gör sig bäst då den blir solbelyst. Passar bra i grupp. Höjd15m och bredd 10m. Zon 1-4. Spännande ek med grova kompakta grenar. Bladen är säregna, stora, ovala och läderartade. Bladen får en chokladbrun höstfärg. De kraftiga grenarna och knopparna skapar ett fint vintervärde. Höjd 5-6m. Zon1-3

Buske eller litet träd. Tidig gul vårblomning på bar kvist, röda ätbara frukter. Bladen får en vacker orangeröd höstfärg. Tålig och anspråkslös. Höjd 4-6 m. Zon 1-5.

Mycket ovanligt vackert litet träd. Sorten får bärnstensfärgade frukter på hösten. Mycket stora silvergrå blad som utmärker sig kraftigt under bladutspringet på våren. Gör sig bra mot en mörk bakrund. Härdig och anspråkslös Höjd 8-10m och bredd 6-8m. Zon 1-4(5).
Upprätt pyramidalt växtsätt. Vita klockformade/snödroppslika blommor i juni. Frukterna är dekorativa 5 cm stora, bruna och kraftigt vingade. Ovala ljusgröna blad som får en fin gul höstfärg. Passar bra tillsammans med rododendron och andra surjordsväxter men även solitärt. Höjd 3-5m. Zon 1-2

Medelstort träd med en samlad äggformad krona. Blommorna är vita och slår ut i maj. Mycket vacker fruktsättning. Trädet översållas under hösten med små rosa frukter. Den rika fruktsättningen skapar ett rosa skimmer när löven ramlat av. Bladen är friskt gröna med en tydlig nervatur. Bladen gör sig fint med den vita blomningen. Höstfärgen är gul till orangeröd. Höjd 10m. och bredd 6m. Zon 1-5.
Flerstammigt buskträd eller mindre träd med bred pyramidal tät krona. Arten får större blad och blommor jämfört med den vanliga körbärskornellen och har lättare att bli ett stamträd. Den rika blomningen i gult sker tidigt på bar kvist i februari-mars. Barken är glänsande brunfärgad och flagnande. Höjd 4-6 m. Anspråkslöst och härdigt träd passande för den lilla trädgården. Zon 1-4(5).

Litet träd eller buske med samlad krona, mycket härdig. Bägarformade ljusgula blommor med rosa rodnader och orangeröda strimmor. Den sena vårblomningen hindrar skador i blomningen orsakad av vårfrost. Sätter blomknopp redan som ung planta. Höjd 5m och 2-3 m. bred. Zon 1-4(5).
Samlad vasformig krona, kronan är i början smalt upprättväxande. Ljusrosa blommor i maj. Bladen får en orangreöd höstfärg. Höjd 8m. och bredd 4m. Zon 1-5.Litet till medelstort buskträd. Väldoftande stora blommor som skiftar i rosa och gröna toner. Mycket egen flouroserande blomfärg. Blommar som ung planta. Höjd 8-10m och bredd 2,5 m. Zon1-3 (4)Mycket kompaktvuxen namnsort nu även som stamträd. Tidig och lång blomning, juni-oktober. Blomfärgen börjar med en grönvit ton, under sommaren får klasarna ljusrosa inslag och under hösten avslutas färgen i mörkrosa toner. Utmärkt till krukodling. Höjd och bredd 0,6m. Zon 1–5.Medelstort träd eller stort solitärt buskträd. Först pelarformig krona som med tiden blir mer skärmlik. Stambarken flagnar på äldre träd. De flagnande plattorna lämnar efter sig ett mosaikmönster i grått, rött och orange. Arten blommar vackert i maj-juni med gyllengula blommor som har ett rött svalg och får därefter karaktäristiska hästkastanjer, dock helt släta. Bladen är vackert ljusgröna och glänsande. De långa bladstjälkarna och de hängande småbladen ger ett vackert utseende. Höstfärgen är lysande orange till scharlakansröd. Trädet föredrar fuktiga markförhållanden. Arten är mer motståndskraftig mot svampsjukdomar och skadeinsekter än den vanliga hästkastanjen. Höjd 12-15m. och bredd 10m. Zon 1-4.

Kompakt klotformad krona. Sorten blommar i maj-juni med violetta blommor, kan även blomma om efter några veckor. Blomningen drar till sig många bin och fjärilar. Små mörkgröna runda blad. Passar bra till den lilla trädgården, i Kompakt tät dvärgform. Överdådig blomning. Karminrosa knoppar som slår ut till fyllda, halvfyllda rosa små blommor. Bronsfärgade små frukter på hösten. Mycket frisk och motståndskraftig mot sjukdomar. Lämplig i ros, perennrabatter och till krukodling. Kronan blir 1,5-2m hög och bred. Zon 1-4. Kompakt dvärgform med lätt hängande växtsätt ofta ympad på stam. Passar bra till den mindre trädgården eller stenpartiet. Mjuka, vackert ljusgröna barr. Fäller barren på hösten. Höstfärgen går i vackert bruna till bronsfärgade toner. Höjd 1,20 och bredd 0,9m. Zon 1-3.Upprätt tät krona. Blommar i maj juni med purpurfärgade, ljusrosa toppiga blomklasar. Gul höstfärg. Motståndskraftig mot syrenbakerios. Höjd 3-4m. Zon 1-6

Hängande form av ’Yoshino’, som bildar ett öppet krontak. Blomningen är massiv och startar mycket tidigt på våren. Blommorna är stora, rent vita och halvfyllda. Bladen intar en gul-röd orange höstfärg. Väldränerad, näringsrik jord. Höjd 5-8m bredd 6-8m. Zon 1-3.
Upprättväxande flerstammig buske eller mindre träd. Denna syren blommar senare än våra vanliga syrener. Blommorna slår ut på försommaren med väldoftande creamgula klasar. Bladen intar en kraftigt guldgul höstfärg. Stambarken är glänsande kanelbrun. Härdig och anspråkslös. Höjd 2-4 m. Zon 1-5. Höjd 4,5-6 och bredd 3,5-4,5. Zon 1-5.

Som ungt träd har hybriden ett mycket hängande utseende. Med tiden reser sig grova grenar uppåt och utvecklar en bred krona där skotten hänger lodrätt. Skotten är lysande gula och ger vintertid det hängande formen ett fint vinterhabitus. Behöver uppbindning för att få hjälp med höjdtillväxten som ungträd. Förerdrar väldränerad, fuktig och näringsrik jord Sorten är friskare och bättre en fontänpil.Höjd och bredd 15-20m. Zon 1-3(4)
rre buske eller mindre träd med kompakt krona. Bladen liknar skogslönnens men är hälften så stora. Bladutspringet är vackert rödtonat till bronsfärgat för att senare bli glänsande mörkgrönt. Höstfärgen är kraftigt orangeröd. Hybriden har bra motståndskraft mot mjöldagg. Anspråkslöst och robust hybrid. Passar bra till den lilla trädgården. Höjd 3-4m. och bredd 3m. Zon 1-3(4).Lite träd eller buske med gracilt bågböjda grenar. Överdådig blomning i maj. De vita blomknopparna sitter som i långa pärlband, de utslagna trattlika blommorna täcker hela busken i ett vitt moln. Mycket tålig och anspråkslös buske. Fin i perennplanteringar och tillsammans med japanska lönar och vintergröna lövbuskar. Höjd och bredd 1,5m. Zon 1-5.

Tät, välformad, klotformad till oval krona. Trädet blommar tidigt i april med kraftigt rosa blommor. Bladen får orangeröd höstfärg. Höjd 6 m. Passar bra till den lilla trädgården. Zon 1-4.

Frestammigt buskträd eller mindre träd. Stora handflikiga, limegula blad som får en orange höstfärg. Utmärkt träd till den lilla trädgården eller till krukodling på altan. Höjd 5m. Zon 1-3.
Kompakt, tätförgrenat, naturligt bonsaiformigt växtsätt. Bladen sitter tätt taktegelaktit fördelade mot de gröna bambulika grenarna. Bladen har ljust limfärgat bladutspring och övergår till ljusgrönt för att mot hösten inta en lysande gul-gulröd ton. De gröna bambulika grenarna ger ett vintervärde. Lämplig till bonsaiodling och till krukplatering. Höjd 1,5 m. Zon 1-4.Mycket snabbvuxet träd. Utvecklas till ett stort träd med en bred oval krona med något hängande skott. Silverpilen är en varitet av arten med kraftig behårade blad som ger ett silvrigt skimmer. De silvervita bladen är smalt lancetlika. Mycket motståndskraftig mot skorv. Föredrar fuktiga och näringsrika jordar. Höjd och bredd 20-25m. Zon 1-5.Medelstort träd eller buskträd med öppen rundad krona. Blommar i maj-juni, mycket rikligt med rosa blommor med purpurfärgad fläckning i svalget. Stora attraktiva ovala till hjärtformade blad som är kopparfärgade i bladutspring. Föredrar varma skyddade lägen, torktålig. Höjd 6-8m och bredd 4-6m. Zon 1-2.Kompakt dvärgväxt. Blommar i maj med vita till ljusrosa blommor, senare röda frukter. Härdig och frisk selektion av M. sargentii. Lämplig till krukodling. Zon 1-4.

Kompakt upprättväxande buske eller mindre träd. Blommar som ung planta med väldoftande purpurröda kupformade blommor. Frodigt tätt bladverk. Stora ovala fräscht grön blad. Höjd 2-4m. och bredd 2-3m. Zon 1–3.
Brett upprätt växtsätt. Träd, buske eller flerstammigt buskträd. Stora ovala tunna blad, bladfärgen skiftar vackert i rött och olivgrön. Blommar i jul med stora luftiga rosa vippor. Får dekorativa förställningar i form av luftiga peruklika plymer. Mycket torktålig. Passar bra tillsammans med rosor, buddlejor och perenner. Höjd och bredd 2-3m. Zon 1-4.Kompaktvuxen sort. Bronsfärgat bladutspring, som övergår till mörkgrön och vitbrokigt marmorerade blad. Blomning i maj. Anspråkslös. Höjd och bred 5-6m. Zon 1-5.Litet träd med en tät kägelformad krona. Översållad, tät, ljusrosa blomning i april-maj. Blommar direkt på grenarna. Glänsande, mörkröda hjärtformade blad. Klarar sommartorra lägen bra. Föredrar mullrik jord. Höjd 4,5m och bredd 3,5m. Zon 1-2

Upprättväxande pyramidalt träd, mycket jämn krona. Trädet översållas med små, rent vita väldoftande blommor i maj. De långsmala bladen har ett bronsfärgat bladutspring, blir sedan mörkröna. Höstfärgen sparkar i orange till rött. Vackert solitärt prynadsträd. Kronan blir 4m. hög och 3 m. bred. Zon 1-3 (4).
Upprättväxande vintergrön buske eller stamträd. Ovala, tandade, mörkgröna glänsande blad. Honklon som producerar talrikt med röda bär på hösten. Härdig ny hybrid. Trevligt vintergrönt träd för den lilla ytan. Höjd 2-3 m och bredd 2m. zon 1-4(5).Träd av sorten utvecklar som ung ett tydligt upprätt växtsätt, för att som äldre få en rund till oval kronform. Glänsande lönnlika blad,sorten har mer djupflikade blad jämfört med den genomsnittliga arten. Magnifik höstfärg i aprikos till rödorange. Stam och grenar får karaktäristisk korkaktig bark. Fin att samplantera i surjordsplanteringar med rhododendron, japanska lönnar och magnolior. Har bättre härdighet än arten. Varm växtplats. Höjd 6-8 m. Zon I-II

Uppstammad klotform, på 60 cm stam.Vitbrokbladig järnek,sorten har en rik fruktsättning. Passar till krukodling, samplantering med japanska lönnar och barrväxter. Zon 1-3 eller övervintring i kruka i kallgarage.Långsamvuxet, kompakt litet dvärgträd. Blommar i maj, mörkrosa knoppar som slår ut till en rosa blomning, senare små mörkröda äpplen. Lämplig till krukodling. Höjd och bredd 1-1,5m. Zon 1-4.

Litet tätkronigt träd. Blommar överdådigt med lila/rosa, fyllda blommor direkt på grenarna i april-maj. Producerar inga frökapslar. Glänsande, mörkgröna, hjärtformade blad. Passar bra till den lilla trädgården. Etablerade träd klarar torka bra. Föredrar mullrik jord. Höjd och bredd 4-5m. Zon 1-2
Bredkronigt träd eller flerstammig buske, med öppet, flat, krontak. Blomningen är massiv och startar mycket tidigt på våren. Blommorna är stora, ljust rosavita, doftande med rosa centrum. Bladen får en mycket fin gul-rödorange höstfärg. Väldränerad, näringsrik jord. Höjd 5-8 m bred 6-8 m. Zon 1-3Kargt fågrenat växtsätt. Tropiskt utseende, skilljer sig från arten med djupt skurna bladflikar, 25 cm stora femlobade blad. Blommar i augusti med gulvita bolformad flockar. Blommorna är mycket rika på nektar och uppskattade av insekter. Passar bra i stenpartier, prennnplanteringar eller till krukodling. Anspråkslös.Höjd 5-6m Zon IV-VNyligen introducerat buskträd. Iögonfallande stora frukthängen 5-12 cm långa. Stora ovala till lancett lika blad, kanterna kraftigt tandade. Bladutspringet är purpur-bronsfärgat. Höjd 6-8m. Zon 1-3.Tät gracil krona. Vita blomklasar i maj. Rönnbären blir vackert purpurfärgade. Bladskiva med många små mörkgröna blad. Gulorange höstfärg. Höjd 2-3 m Zon 1-4.

till medelstort träd.Till skillnad från den vanliga rödeken med sina mörkgröna glänsande blad får denna spännande namnsort gula till limegula blad. Höstfärgen lysande orangegul. Vacker tillsammans med barrväxter och vintergröna lövbuskar.Höjd 12m och bredd 7-8m. Zon 1-4(5).
Sort med mer tydlig genomgående stam. Bildar en smal oval krona. Purpurröd blomning tidig vår. Glänsande mörkgröna blad som får en sprakande höstfärg i rött, gult och purpur. Bra stadsträd för trånga ytor. Klarar sol och torka bra. Höjd 6-8m och 1,5-2 m bred. Zon 1-2 Träd av sorten utvecklar en smalväxande habitus med en tydlig genomgående stam med uppåtriktade grenar. Vindtåligt och intressant träd för trånga ytor. Höjd 10-15m. Zon 1-3. En tät klotform av manna-ask. Bladen är glänsande gröna och höstfärgen gyllengul. Klarar varma och torra platser bra. Lämplig för den lilla trädgården Krona får en diameter på 3-4 m. Zon 1-3 (4)

Snabbvuxen lagerhäggssort. Blir snabbt tät och bildar bra insynsskydd. Förutom som buske blir den fin som uppstammat träd och som spaljeform. Bladen är stora ovala, glänsande mörkgröna. Robust och motståndskraftig mot sjukdomar. Höjd 2,5-3m och bredd 1,5-2m. Zon 1-3Spännande björk med upprätt växtsätt. Sorten har ett mycket mörkt purpurfärgat bladverk med glansig, nästan metallisk yta. Vacker vit stambark som harmonierar fint ihop med de röda bladen. Höjd 8 m. Zon1-3

Kargt fågrenat växtsätt. Tropiskt utseende, skilljer sig från arten med djupt skurna bladflikar, 25 cm stora femlobade blad. Blommar i augusti med gulvita bolformad flockar. Blommorna är mycket rika på nektar och uppskattade av insekter. Passar bra i stenpartier, prennnplanteringar eller till krukodling. Anspråkslös.Höjd 5-6m Zon 4-5.
Tät marktäckand liten buske. Lämpar sig bra ympad på stam som dvärgträd. Får som stamträd en tät knubbig hängande krona. Små rosavita blommor i maj-juni som följs av röda bär. Runda små, mörkröna vintergröna blad. Utmärkt litet dvärgträd för krukodling. Torktålig!Ovanlig men oerhört vackert accentträd. Kronan är brett kägelformad. Bladen är tjocka glänsande mörkgröna och får en påtaglig rödviolett höstfärg, ofta är trädet med på bild då det visas nordamerikanska skogar i sprakande höstfärg. Föredrar varma lägen, torktålig. Höjd 6-8 m. Zon I-III

Snabbvuxen upprättväxande björk. Flerstammigt buskträd eller träd. Mörkgröna stora ovala blad. Bladen får en fin gul höstfärg. Vackert ljusrosa till vit stambark med stora ljusbruna ovala lenticeller. De lysande stammarna skapar stort vintervärde vintertid. Passar bra tillsammans med vintergröna lövbuskar Höjd 8m.Zon 1-4.
Smal pelarform med genomgående stam. Bladen är smala, djupt flikiga och mörkt blodröda till färgen. Ny spännande sort för trånga utrymmen, krukodlingar eller stenpartier. Ett bra alternativ där inte de japanska flikbladiga lönnarna inte klarar sig. Bra vinterhärdighet. Höjd 3-5m. Zon 1-5.Kompakt och tålig hybrid. Väldoftande purpurfärgade-violetta stora blomklasar. Mycket rikblommande sort. Vind och värmetlig hybrid. Höjd 5 m och bredd 4 m. Zon 1-5.

Trevlig videsort med upprätt växtsätt med slanka skott. Normalt en buske men nu hemtagen som ett intressant litet träd med gracil krona. Bladen är rosmarinlika och gråsilvriga till färgen. På våren får den små vackra rodnade videkissar. Används till buskage, som friväxande eller klippt. Som friväxande blir den bambulik medan den som formklipt framhäver de nya silvergrå bladen tydligt. Passar i den moderna trädgården och till krukodling. Höjd 3m och bredd 2m.Zon 1-4.