Posted on

Rostfritt Stål Smycken

Om man svetsar ett austenitiskt stål med hög kolhalt är det en stor risk att kromkarbider utskiljs i korngränserna. Fenomenet kallas sensibilisering och resulterar i att kromhalten blir lägre i korngränserna där karbiderna bildats än i kornen. Det innebär att korrosionshärdigheten minskar markant i korngränserna, vilket kan resultera i interkristallin korrosion. Man undviker risken för sensibilisering genom att välja ett stål med tillräckligt låg kolhalt (vanligen max 0,03 %) eller stål som stabiliserats med titan eller niob. Titan och niob bildar karbider med kolet innan det bildat karbider med krom. Man förhindrar därmed att kromhalten i korngränserna understiger 11 % som är gränsen för att det passiva skiktet skall bildas. Stålen består av krom (12–30 %) och nickel (7–30 %) samt andra metaller, ofta molybden (2–3 %). Kolhalten i dessa stål är mycket låg, i regel under 0,05 %. Rostfritt stål av denna typ är enklare att arbeta med än andra stålkvaliteter. Det är lätt formbart, och den låga kolhalten gör att det är lättare att svetsa i än andra typer av rostfritt stål. De austenitiska rostfria stålen har därför stort användningsområde som konstruktionsstål och som rörledningar. Vissa austenitiska stålsorter kallas syrafasta om man stärkt gropfrätningsmotståndet genom tillsättning av exempelvis molybden (ca 2 % i den vanligt förekommande legeringen EN 1.4401). I Sverige sköts standarder för stållegeringar, halter av legeringsämnen, benämningar med mera av Svenska institutet för standarder (SIS), som i sin tur är medlem i världsstandardorganisationen ISO och den europeiska standardorganisationen CEN. Två olika benämningar finns för legeringsvarianterna, nämligen stålnamn och stålnummer. I Nordamerika finns två standarder som kallas ASTM/AISI respektive UNS som båda kontrolleras av ASTM International samt SAE International. Det finns många olika andra standarder i olika länder men dessa är vanligast i Sverige. Nedan finns en lista över relativt vanliga rostfria legeringar.Rostfritt stål uppfanns på Brown-Firth laboratioriet i Sheffield av Harry Brearley år 1912 som under experiment med olika legeringar till kanonrör upptäckte att järn-kromlegeringar inte rostade vid etsning (se artikel från New York Times).Rostfritt stål innehåller minst 10,5 % krom och används i korrosiva miljöer som exempelvis är sura och utsatta för klorider. Rostfritt stål som innehåller 13–18 % krom och inget nickel kallas även kromstål. Vanliga tillämpningsområden för kromstål är exempelvis vitvaror. Kromstål är billigare att ta fram än traditionellt rostfritt stål då man inte använder nickel, vilket sänker materialkostnaden för framställning. Martensitiska rostfria stål är hårda stål som används i miljöer där stålet utsätts för måttliga korrosionsangrepp, t.ex. i olika eggverktyg som knivar och saxar. Stålen är magnetiska med relativt lågt korrosionsmotstånd på grund av den låga kromhalten. Det låga korrosionsmotståndet gör att exempelvis kvalitetsknivar ofta rostar om de diskas i diskmaskin. Stålet kan inte svetsas eller deformeras plastiskt utan att förlora sin härdning och används därför inte som konstruktionsstål. Ferrit-austenitiska rostfria stål, även kallat duplexstål, innehåller krom (upp till 29 %), nickel (5–8 %), molybden (1–4 %), kol under 0,03 % samt kväve 0,4 %. De har god korrosionsbeständighet och hög mekanisk hållfasthet och lämpar sig i miljöer med höga kloridhalter, t.ex. i konstruktioner vid kuster.Stållegering som innehåller både krom och nickel kallas även för kromnickelstål, eller kromnickel, vilket ej är att förväxla med nichrom. Kromnickel är ett rosttrögt stål bestående av 65 % nickel, 20 % järn och 15 % krom. Denna legering kan användas till elektrisk motståndstråd med resistivitet 1,05 ohm⋅mm²⋅m för tillverkning av bland annat element för värmeapparater och resistorer.

Martensit-austenitiska rostfria stål består av krom (13–16 %), nickel (5-6 %), molybden (1–2 %) och kol (0,04–0,08 %). De är magnetiska och härdbara. Stålet har god svetsbarhet och används bland annat i turbiner och propellrar.

Rostfritt stål korroderar mycket långsammare än kolstål tack vare att det legerats med krom. När kromhalten överstiger cirka 11 % bildas en tunn, passiv hinna som skyddar det underliggande stålet mot vidare oxidation. Ytskiktet består av kromoxid som är bara 20–30 Å tjockt. Om stålets yta skadas, återbildas ytskiktet mycket snabbt förutsatt att det finns syre tillgängligt i omgivningen. Den kemiska motståndskraften i rostfritt stål ökar med stigande kromhalt, men den ökar även med minskande kolhalt, varför rostfria stål bör ha en kolhalt under 0,25 %. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det gör det i många miljöer. Det finns rostfria stål som kallas rosttröga stål eftersom korrosionsfilmen (rosten) bildar ett närmast passivt skikt efter en viss nivå som bromsar vidare korrosion.
Kromhalten är avgörande för rostfritt stål eftersom de definieras av att de har en kromhalt som är högre än 10,5 %. Kromhalten är avgörande för att den passiva kromoxidhinnan ska kunna byggas upp. Krom är en ferritstabiliserare. Kromet i rostfria stål reagerar mer med kol och kväve än kolstål utan krom.

Nickel är en relativt kraftigt austenitstabiliserare. En austenitisk struktur leder till en bättre formbarhet och svetsbarhet. Det krävs ca 8 % nickel för att ett stål ska bli helt austenitiskt. Nicklet reducerar också korrosionshastigheten.
Molybden används för att öka korrosionsmotståndet mot allmän korrosion och lokal korrosion, såsom gropfrätning och spaltkorrosion. Austenitiska stål med 2–3 % molybden brukar kallas syrafast stål. Molybden stabiliserar ferrit vilket gör att en högre nickelhalt krävs för att garantera en austenitisk struktur.

Kväve höjer korrosionsmotståndet mot lokal korrosion som exempelvis gropfrätning och spaltkorrosion. Kvävet höjer hållfastheten på rostfria stål men sänker segheten. Kväve är en stark austenitstabiliserare och brukar tillsättas i halter omkring 0,1–0,5 %.
Gropfrätning (även kallat pitting) är ett lokalt korrosionsangrepp som sker i närvaro av oxidationsmedel med exempelvis klorider såsom saltvatten. Gropfrätning innebär att passivfilmen brister i en punkt varvid den angripna ytan blir anod och det omgivande stålet katod. Det innebär att oxidationen sker i punkten, d.v.s. metallen angrips i en punkt som gröps ur. Korrosionen görs möjlig dels genom komplexbildning mellan metalljoner och kloridjoner, dels genom att hydrolysen är sur vilket sänker pH i gropen.Ferritiska rostfria stål har en kromhalt 12-30 %, kolhalt under 0,12 %. Nickelhalten är mycket låg eftersom nicklet annars skulle stabilisera austeniten. Ferritiskt stål har en ferritisk α-struktur vid rumstemperatur. Värms stålet övergår strukturen först till γ-austenit vid 910°C och vid 1400°C till δ-ferrit. De är magnetiska och kan inte härdas. Vissa typer av kromstål och värmebeständiga stål tillhör denna kategori. Stålet har en dålig svetsbarhet och har ett begränsat användningsområde som konstruktionsstål. Legeringar med lägre kolhalt och tillskott av titan och/eller niob är svetsbara. De användes tidigare enbart i miljöer där stålet utsätts för måttliga angrepp (se korrosion nedan). Senare utvecklade ferritiska legeringar uppvisar korrosionsegenskaper i klass med EN 1.4301 som EN 1.4509. Även ferritiska legeringen EN 1.452 visar egenskaper i klass med syrafasta legeringen EN 1.4404.

En mycket vanlig legering ur denna kategori är 18/8-stål (även 18/10-stål) som är legerat med 18 % krom och 8 % (10 %) nickel. Rostfria husgeråd som grytor, kastruller m m är ofta gjorda av 18/8-stål som EN 1.4307. Bestick framställda av 18/8-stål har en tendens att svärta ned vissa typer av porslin. Vissa maskindiskmedel gör att den passiviserande hinnan som bildas naturligt på alla stål av denna typ blir tämligen mörk i en gråblå nyans. Detta innebär inte att föremålen är dåligt diskade, utan att korrosionshållfastheten ökat. Det går att avlägsna hinnan genom polering.
Även s.k. rostfria stål kan drabbas av korrosion beroende på den miljö de används i. Rostfria stål kan angripas på många sätt såsom allmän korrosion, bimetallkorrosion, interkristallin korrosion, gropfrätning, spaltkorrosion, spänningskorrosion och korrosionsutmattning. Vissa rostfria stål klarar av miljöer med saltvatten bättre tack vare en tillsats av lite molybden. En vanlig sammansättning av rostfritt stål för att motstå saltvatten är, förutom järn, 18 % krom, 10 % nickel och 2 % molybden.

Det finns många olika typer av rostfria stål som framställs kommersiellt, alla med sina unika egenskaper och speciella användningsområden, men de kan delas in i mindre grupper av rostfria stål efter användningsområde och struktur.
Austenitiska rostfria stål utgör den största gruppen av rostfria stål. De har en austenitisk γ-struktur vilket medför att de är omagnetiska och att de inte kan härdas.Martensitiska rostfria stål har en martensitisk struktur. De har vanligtvis en kromhalt kring 12–16 %, låg nickelhalt och en kolhalt runt 0,1–1,2 %. Martensit bildas genom att stål i austenitisk smält fas kyls så snabbt att varken perlitisk eller baintisk struktur hinner bildas. Diffusionen av kol hindras av det snabba förloppet, det vill säga kolet hinner inte flytta på sig utan stelnar på plats. Det martensitiska stålet är därför mycket sprött och brukar därför anlöpas vid cirka 250–650°C så att kolet kan diffundera ut till järnkarbid.

Kan man duscha med stål smycken?
Vilka halsband och andra smycken tål vatten? I regel brukar rostfritt stål kunna klara klor och vatten bra, men det finns ändå en risk att smyckena rostar gradvis. Torka av dem efter bad och förvara dem i en smyckesask när de inte används.
Detta stål är ett starkare material än de austenitiska stålen och det har även en god svetsbarhet samt god formbarhet så det lämpar sig mycket bra i konstruktioner. Duplexa stål är magnetiska och ej härdbara.

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom (enligt EN 10088) som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp.
Syrafast stål, eller syrabeständigt stål, innehåller legeringsmetallerna krom och nickel, samt minst 2 % molybden. Syrafast stål används i miljöer med mer kännbara kemiska påfrestningar, till exempel i rördelar, skruvar och muttrar, beslag och maskindelar avsedda för marin miljö, samt detaljer som kommer i kontakt med syror (dock ej salpetersyra, som regerar med molybden). Ta del av grymma erbjudanden och kampanjer genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Som tack får du även 10% rabatt på ditt köp. (Gäller hela vårt sortiment samt på redan nedsatta priser.) Tack för din registrering! Du kommer nu att ta emot våra utskick till mailadressen du angav. Du kan avbryta din kostnadsfria prenumeration när som helst om du inte önskar fler e-postmeddelanden.

Thank you for signing up! You will now receive our mailings to the e-mail address you entered. You can cancel your free subscription anytime if you do not wish to receive any more e-mails.
Våra guldfärgade mässingsmycken är pläterade med samma 14k guld som vi använder för smycken i Rostfritt stål. Guldpläteringen ger en vacker yta, skyddar smycket mot repor och motverkar att smycket oxiderar och mörknar, vilket är naturligt att mässing som material gör.\nFör att nyansen inte ska vara för långt ifrån vårt guldpläterade stål så har vi pläterat med ett lager koppar före guldplätering i 14k.

Är rostfritt stål bra?
De har god korrosionsbeständighet och hög mekanisk hållfasthet och lämpar sig i miljöer med höga kloridhalter, t. ex. i konstruktioner vid kuster. Detta stål är ett starkare material än de austenitiska stålen och det har även en god svetsbarhet samt god formbarhet så det lämpar sig mycket bra i konstruktioner.
Stål är en legering av järn, krom och kol, samt en lägre andel grundämnen som nickel och molybden. Nickel tillsätts för att ge smyckena den blanka ytan och är så hårt bundet i materialet att de är nickelsäkra enligt EUs nickeldirektiv REACH Regulation (EC) No 1907/2006. Stål är ett hållbart material som sällan missfärgas och är betydligt mer tåligt mot repor än smycken i Sterling silver, mässing och guld. De producenter som vi arbetar med använder stål som kommer från Kina.

Våra syntetiska pärlor är av det bättre slaget bland pärlimitationer. De består av snäckskal som pressats ihop och sedan doppats i en syntetisk lösning, vilket ger pärlan dess hållbarhet, tyngd och glans. Syntetpärlan är inte fullt så glansig som en äkta pärla, men däremot mycket tålig och motståndskraftig mot saltvatten, hudavlagringar och repor.
Våra herrarmband Lewis och Franky är gjorda av vegetabiliskt garvat läder från Italien. Lädret är spårbart vilket innebär att vi vet exakt från vilken gård lädret kommer ifrån. Läder är ett levande material som ändrar karaktär och blir mjukare med tiden.

Korten som våra smycken hänger på, presentaskar och påsar kommer från vår leverantör Märkett AB i Borås. Smyckeskorten är tillverkade av FSC-certifierat papper och i våra askar är kärnan av återvunnet papper och omslaget är delvis återvunnet. Våra påsar är tillverkade av delvis återvunnet papper i en europeisk fabrik som drivs helt av solenergi. Våra loggor och övrig information på smyckeskorten, askarna och påsarna är alla tryckta med vattenbaserad färg.Rhodium är ett ämne som tillhör gruppen platinametaller och som är silvervitt i färgen. Det används för att plätera smycken i exempelvis silver eller mässing. Rhodium härdar ytan och gör smycket mer hållbart mot repor, blankare och förlänger livstiden mot oxidering och att smycket mörknar.

Kan man få rostfritt stål att rosta?
När det gäller icke-rostande rostfritt stål med en kromhalt på över 10,5 %, kan man inte utan vidare utesluta att rost kan uppstå. Även austenitiskt rostfritt stål med en kromhalt på över 20 % och en nickelhalt på över 8 % kan rosta vid felaktig hantering och bearbetning eller p.g.a. konstruktionsbrister.
Det finns flera olika typer av guldplätering och den som vi använder oss av är 14K guld. 14K guld består av 58,5% rent guld och 31,5% silver och koppar. Även tjockleken på guldpläteringen varierar, vilken mäts i mikrometer. Våra smycken har 2-3 mikrometer plätering.

Mässing är en kopparbaserad legering med mestadels zink. Nickel finns inte i det färdiga materialet, vilket gör att det passar särskilt väl om man är känslig mot nickel. Våra mässingsmycken består av återvunnen mässing, där materialet uppfyller kraven för den Europeiska standarden enligt REACH. Mässingen vi använder består av 67% koppar och 33% zink. För att förlänga livstiden på våra smycken i mässing har vi valt att plätera dem.
Metoden vi använder för att plätera våra smycken kallas PVD, kort för Physical Vapor Deposition (fysikalisk ångdeponering). Det är en process då ett eller flera ämnen förångas för att sedan kondensera på en annan yta, så som stål. För att transportera ångan till ytan där den ska kondenseras behövs det en elektrisk spänning mellan och denna process äger alltid rum i en vakuumkammare. Pläteringen som bildas blir mycket slitstark och lätt att rengöra.Kubisk zirkonia är en syntetisk sten som liknar en diamant, både i utseendet och till karaktären. Stenen är mycket hård och den kan slipas för att efterlikna en diamant. De kubiska zirkoner vi använder oss av har gradering AAA (av fyra) och har infattats för hand.

Våra silversmycken består av sterling silver och är märkta med 925 som innebär att smycket innehåller 92,5% silver, resterande del består av koppar. Alla silversmycken är rhodiumpläterade vilket ger en vacker yta och minskar risken för att smycket oxiderar och mörknar.
Till några av våra smycken använder vi oss av färgad emalj som har en blank, fin yta. Emaljen tillverkas av en transparent glasmassa som hettas upp. Färgerna kommer till genom att man tillsätter olika salter och pigment.De allra flesta av våra smycken är tillverkade av kirurgiskt stål, som också kallas 316L. Tillverkningen av 316L följer EUs miljöskyddslagar och regleringar. Materialet kan återvinnas och under produktionsprocessen uppstår minimalt med avfall. Mässing är, precis som sterling silver, ett mjukare material än rostfritt stål vilket gör att även mässingsmycken kan få små repor som kommer naturligt genom användning. Våra silverfärgade mässingsmycken är rhodiumpläterade vilket ger en vacker yta, skyddar smycket mot repor och motverkar att smycket oxiderar och mörknar, vilket är naturligt att mässing som material gör. Rhodium är samma ädelmetall som vi använder för plätering av smycken i Sterling silver. Mässing är, precis som sterling silver, ett mjukare material än rostfritt stål vilket gör att även mässingsmycken kan få små repor som kommer naturligt genom användning. Våra silverfärgade mässingsmycken är rhodiumpläterade vilket ger en vacker yta, skyddar smycket mot repor och motverkar att smycket oxiderar och mörknar, vilket är naturligt att mässing som material gör.\nRhodium är samma ädelmetall som vi använder för plätering av smycken i Sterling silver.Sötvattenpärlor är odlade i sjöar genom att man placerar en rund pärlemorkula inne i en mussla tillsammans med en bit mantelvävnad från en annan mussla. Mantelvävnaden bildar sedan den så kallade pärlsäcken runt det som ska bli en pärla och därefter skapas lager på lager av pärlsubstans. Detta gör att odlade sötvattenpärlor kan variera i färg och form. Alla våra odlade sötvattenpärlor kommer från Kina och uppnår AAA- eller AAAA-standard (av fem).Sterling silver är ett mjukare material än rostfritt stål vilket ger oss andra designmöjligheter. Detta gör även att silversmycken kan få små repor eller skrapmärken, vilket sker naturligt genom användning.

Våra guldfärgade mässingsmycken är pläterade med samma 14k guld som vi använder för smycken i Rostfritt stål. Guldpläteringen ger en vacker yta, skyddar smycket mot repor och motverkar att smycket oxiderar och mörknar, vilket är naturligt att mässing som material gör. För att nyansen inte ska vara för långt ifrån vårt guldpläterade stål så har vi pläterat med ett lager koppar före guldplätering i 14k.
Gemensamt för alla rostfria ståltyper är att de innehåller mer än 12% krom. När stål legeras med minst 12% krom ökar motståndskraften mot rost genom att kromet reagerar med luftens syre och bildar en mycket tunn skyddande hinna på stålets yta. Denna hinna kallas passivskikt och skyddar mot det som vi till vardags kallar korrosion eller rost. Om skiktet skadas bildas ett nytt genom kontakt med syre.Nickel finns i rostfritt stål men det är så hårt bundet i metallen att mindre än 0.1 miljondels gram nickel släpps ut per cm2 och vecka. Det är så lite att våra rostfria produkter galant klarar EU:s direktiv för produkter som kommer i tät och långvarig kontakt med huden. Gränsvärdet är 0.5 miljondels gram/cm2/vecka.

Vilka smycken tappar färg?
Koppar: Koppar är ett grundämne som är rödaktig i färgen och har en klar lyster. Smycken som är gjorda av koppar kan med tiden oxidera, d.v.s. de mörknar av svavel som finns i luften, på kroppen och i olika produkter. De blir lite mattare i färgen och kan få fläckar samt de kan även ärga, bli grönaktiga.
Den vanligaste typen av rostfritt stål är TYP 304 – som står för mer än hälften av det rostfria stål som produceras i världen. Denna typ av rostfritt stål tål vanlig korrosion och motstår de flesta kemikalier. Typ 304 finns i praktiskt taget alla former av produkter.

Hur länge håller rostfritt stål?
Rostfritt ädelstål. – håller nästan en evighe Med över 37 000 infästningsartiklar av högsta kvalitet. hör vi till marknadsledarna inom fästelement i rostfritt stål. Rostfritt stål är ett stabilt, korrosionsbeständigt material med högst 2 % kolandel.
I vår pärlbutik hittar du pärlor, smyckestillbehör, halvädelstenar och annat material för smyckestillverkning, både billiga baspärlor och dyrare märkesvaror.Våra rostfria artiklar är märkta efter typ av rostfritt stål, 304 eller 304L samt 316 eller 316L (amerikanska benämningar). TYP 316 och 316L även kallad Kirurgiskt Stål – innehåller till skillnad från typ 304 molybden. Molybden ökar stålets styrka och värmebeständighet och gör även att stålet blir mer korrosions- och syrabeständig samt klarar av salthaltiga miljöer. Ett standardmaterial för hela den farmaceutiska industrin. Beteckningen L står för ett lägre innehåll av kol. Kolhalten har endast betydelse vi upphettning till temperaturer mellan 500–850 grader Celsius då korrosion kan uppstå.

Kan man duscha med smycken i rostfritt stål?
Rostfritt stål är ett väldigt slitstarkt material som inte missfärgas eftersom det inte oxiderar. Med andra ord är det ett väldigt lättskött material som tål det mesta. Du kan till och med ha rostfria smycken på dig när du badar, duschar och sportar. Cachad
Rostfritt stål är ett väldigt slitstarkt material som inte missfärgas eftersom det inte oxiderar. Med andra ord är det ett väldigt lättskött material som tål det mesta. Du kan till och med ha rostfria smycken på dig när du badar, duschar och sportar. Observera däremot att endast rostfritt stål av typ 316L och 316 klarar saltvatten och bassänger där vattnet innehåller klor. Rostfritt stål är även enkelt att rengöra med ett milt rengöringsmedel som exempelvis såpa och vatten. Oftast räcker det med att rengöra med ljummet vatten. Rostfritt stål är aningen mörkare i färg än silver.Rostfritt stål innehåller även andra legeringsämnen som både skyddar mot korrosion och ger stålet andra önskade egenskaper. Till exempel nickel, som förbättrar formbarhet och molybden som förbättrar materialets beständighet mot klorider och ett flertal typer av syror. Kromet ger stålet egenskaper som förhindrar att metallen rostar eller får repor.

Vid användning av dina smycken tänk på att undvika kontakt med parfym, hårspray, lotion och kemikalier då de kan förstöra eventuell plätering, stenar eller pärlor. Smyckena ska tas av när du tränar, duschar och badar samt när du sover. För att undvika repor, håll isär dina smycken vid förvaring och förvara de i en mjuk påse.

Silverplätering innebär att smycket har ett överdrag av silver. Smyckets kärna är antingen tillverkad i olika metallegeringar eller stål. Smycket har samma utseende som ett silversmycke. Smycken med en plätering ska behandlas varsamt då pläteringen slits med tiden ner. Det är viktigt att undvika kontakt med vatten, kemikalier som parfym, hudkräm och hårspray, vilket kan missfärga smycket.
Pärlor är känsliga och för att pärlor ska behålla sin lyster är det viktigt att undvika kontakt med vatten, kemikalier som parfym, hudkräm och hårspray, vilket kan missfärga smycket.Läder töjer och formar sig med tiden den används. Precis som för övriga smycken ska du undvika att bada och duscha med lädersmycken då vatten påskyndar töjningen. Dina lädersmycken kan du torka av med en fuktad trasa om de blir smutsiga.

Materialet beläggs med ett ytskikt av rodium genom en elektrolytisk process. Det används för att plätera smycken gjorda i silver, mässing och stål. Rhodium härdar ytan och gör smycket hållbarare, blankare och motverkar att smycket oxiderar. Det finns även svart rhodiumplätering. Smycken med en plätering ska behandlas varsamt då pläteringen slits med tiden ner.Guldplätering innebär att smycket har ett överdrag av guld, En tunn guldplåt läggs på mekanisk väg över en kärna av t.ex. stål, silver eller mässing. Smycket har samma utseende som ett guldsmycke. Smycken med en plätering ska behandlas varsamt då pläteringen slits med tiden ner. Det är viktigt att undvika kontakt med vatten, kemikalier som parfym, hudkräm och hårspray, vilket kan missfärga smycket.

Silver är ett väldigt tåligt material och håller hela livet och blir bara finare ju mer du använder det. Silver kan oxidera och då svartnar materialet. Det bästa skyddet är faktiskt att använda dina smycken ofta, då hinner inte smycket oxideras. 925 betyder att smycket innehåller 925 delar äkta silver och 75 delar andra metaller, vanligtvis koppar.Stålsmycken tillverkade av rostfritt stål missfärgas inte eftersom stålet inte oxiderar. Att använda smycken i saltvatten och klor måste undvikas då rost kan bildas. Med andra ord är stålsmycken väldigt lättskötta och tål det mesta. Stålsmycken kan enkelt rengöras med vatten och tvål.

Halsband i stål finns i flera olika stilar och modeller. Hitta ditt nya halsband och utöka din smyckesgarderob. Stålhalsband finns i riktigt bra priser och passar både till honom och henne.
{{^isHidden}}{{/isHidden}} {{#hasVariants}}{{name}}{{/hasVariants}} {{^hasVariants}}{{nameWithConcatAttributeValues}}{{/hasVariants}} {{^isHidden}}{{/isHidden}}Blingit.se är återförsäljare till fler än 40st kända varumärken. Sortimentet består av mer än 5,000st smycken, klockor och väskor till både henne och honom.

Letar du efter en snygg kedja som halsband eller armband? Vill du ha ett lite mer robust material än guld? Då ska du ta en titt på våra stålkedjor för armband och halsband. En kedja i stål kan vara tunn och passa för ett hänge, eller lite grövre som våra stålkedjor för herr, som passar lika bra med eller utan hängen och berlocker. Letar du efter en stålkedja som halsband för herr så finns också här mycket att välja mellan. En kedja i rostfritt stål är inte bara elegant, den är också otroligt hållbar och håller sig snygg länge.Plätering: Plätering är ett överdrag av ett tunt lager ädel metall, t.ex silver eller guld på en annan metall såsom mässing, järn eller koppar. Smycken och kedjor med en plätering bör behandlas varsamt och pläteringen kan med tiden nötas ner så att metallen under exponeras. Det är viktigt att undvika kontakt med vatten och kemikalier som parfym, hudkräm och hårspray, vilket kan missfärga smycket så det blir svart- eller gulaktigt. Vänta till du är helt torr innan du tar på dig smycket efter dusch och bad. Bästa sättet att förvara smycket när du inte använder det är att lägga det i en plastpåse så det inte utsätts för luft eller fukt. Du kan rengöra smycket med putspasta och en fuktig trasa. Skölj noga i vatten efteråt och torka det ordentligt.

För att ditt smycke ska hålla länge är det viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Det som gör att olika metaller missfärgas är svavel som bland annat finns i luften, i olika krämer, parfymer och i många andra produkter. Undvik att duscha, bada och sova med dina smycken på. Ta inte på dig dina smycken direkt efter att du smörjt in dig med krämer eller haft på parfym. Förvara inte smycket där det finns mycket fukt, t.ex. i badrummet eftersom det då lättare blir missfärgat. Låt inte smycket ligga tillsammans med andra smycken så det blir repigt. Kontrollera låset emellanåt så att inte någon ring har öppnat sig och du riskerar att tappa smycket. Förvara gärna smycket i en plastpåse när du inte använder det så behåller det sin lyster längre. En viss försiktighet krävs med smycken gjorda av tråd, wire, så man inte fastnar i något och tråden böjer sig.

Mässing: Mässing är en icke-magnetisk kopparlegering som oftast består av 65 % koppar och 35 % zink. Färgen på mässing är gul och därför liknar den vanligt guld. Precis som de flesta andra metaller så kan den med tiden oxidera, dvs. mörkna, av svavel som finns i luften samt i olika produkter. Det är lätt att putsa upp mässing så att den glänser igen om man så vill. Förvara gärna smycket i en plastpåse när du inte använder det så behåller det sin lyster längre. Använd inte silverdip för att rengöra smycket om det innehåller stenar och pärlor då dessa kan bli förstörda. Innehåller inte nickel.Stenar och pärlor: Undvik att duscha, bada och sova med dina smycken på. Använd inte silverdip för att rengöra smycket om det innehåller stenar och pärlor då dessa kan bli förstörda.

Vilka smycken tål vatten?
Smycken i stål kan användas då du duschar eller badar hemma. Undvik dock saltvatten som kan få stålet att rosta om det har småskador eller inte blir rengjort efter badet. Ska du bada i havet så ta av dig smycket innan, samma gäller om du ska bada i bassänger där vattnet innehåller klor.
Brons: Brons är en legering av koppar och tenn. Ett smycke i brons ändrar färg och karaktär över tiden. I början är smycket glänsande och därefter kan det bli lätt fläckigt för att sedan få en fin patina. Många tycker att bronssmycken får en vintagekänsla och blir vackrare med tiden, men om du vill kan du putsa upp bronset med putspasta och en putsduk så att det glänser igen. Använd inte silverdip för att rengöra smycket om det innehåller stenar och pärlor då dessa kan bli förstörda. Innehåller inte nickel.Koppar: Koppar är ett grundämne som är rödaktig i färgen och har en klar lyster. Smycken som är gjorda av koppar kan med tiden oxidera, d.v.s. de mörknar av svavel som finns i luften, på kroppen och i olika produkter. De blir lite mattare i färgen och kan få fläckar samt de kan även ärga, bli grönaktiga. En del tycker denna patina är fin, andra vill putsa bort den. Detta görs i sådana fall med putspasta och putsduk. Använd inte dip för att rengöra smycket om det innehåller stenar och pärlor då dessa kan bli förstörda. Vissa personer kan bli grönaktiga på huden av kopparsmycken – detta är helt ofarligt. Innehåller inte nickel.

Är rostfritt stål guld?
Smycken tillverkade i rostfritt stål (även kallat kirurgiskt stål) är tåliga och hållbara och känns ofta precis lika lyxiga som äkta guld- och silversmycken. De har en aning mörkare färg än silversmycken men skillnaden är knappt märkbar.
Oxidering: Oxidering innebär att man på kemisk väg skapar en mörkare yta på smycket. Denna beläggning kan med tiden nötas bort, men man kan oxidera om smycket om man vill. Var noga med att inte putsa smycket med putsmedel om du vill ha kvar oxidationen. Om du rengör smycket med putsmedel så försvinner oxidationen, dvs. den mörka beläggningen går bort och smycket återfår den naturliga färgen som metallen har.

Nysilver (German silver): En enklare och billigare version av silver är nysilver. Detta material innehåller inte något silver, utan består av koppar, zink och nickel. Vanligen pläteras nysilvret med ett tunt lager av vanligt silver. OBS! använd inte smycken gjorda av detta material om du är allergisk mot nickel.
925 sterlingsilver fylld: Den tråd jag använder är gjord av mässing med ett 10 % tjockt överdrag av 925 sterlingsilver. Den är 30 gånger starkare än silverpläterad tråd vilket gör att den både ser ut och känns som sterlingsilver. Alla smycken av silver kan med tiden bli gulaktiga eller mörkna d.v.s oxidera av svavel som finns i många saker runtomkring oss, t.ex. i luften, på huden, i krämer, i cigarettrök mm. Smycken som är gjorda av silverfylld tråd kan putsas som vanligt silver med ett putsmedel och en fuktig trasa. Skölj smycket väl med vatten efteråt. Om det finns stenar eller pärlor i smycket ska man inte doppa det i silverdip eftersom dessa kan reagera med vätskan och bli förstörda. Det går även bra att borsta smycket lätt med en tandborste och lite diskmedel och sedan skölja av det i vatten.925 sterlingsilver (äkta silver): Sterlingsilver består av 92,5% silver, resten är koppar. Smycken som är gjorda av sterlingsilver kan gulna om de inte används på ett tag och oxidera (mörkna) av svavel som finns i många saker runtomkring oss, t.ex. i luften, på huden, i krämer,i cigarettrök mm. De putsas med ett putsmedel och en fuktig trasa. Undvik att använda silverdip om det finns stenar och pärlor i smycket eftersom de kan bli förstörda av vätskan. Innehåller inte nickel.MNOP:s smycken är tillverkade i återvunnet silver utan guldplätering. Det går bra att duscha med både silverhalsband och örhängen. Däremot kan de bli missfärgade när du vill bada i poolvatten med klor eller i havet med saltvatten. Det är praktiskt att kunna bära sina favoritsmycken varje dag utan att behöva ta av dem. Många vill ha på sig sina fina accessoarer på semestern vid poolkanten innan det är dags för ett dopp. Dusch och bad missfärgar ibland smycken och det är himla tråkigt när favoriterna inte ser lika fräscha ut längre. Stenar och andra dekorationer kan falla av på grund av väta och slitage. Vad gäller egentligen, tål alla smycken som halsband och örhängen vatten? Mässing är en känslig metall som har lätt för att missgärgas av väta. Vi rekommenderar inte att du duschar med mässingssmycken på. Däremot är de något tåligare om smyckets kärna är i mässing och pläteringen består av guld. De måste fortfarande behandlas varsamt och inte komma i kontakt med kemikalier från till exempel hårspray eller parfym.

I regel brukar rostfritt stål kunna klara klor och vatten bra, men det finns ändå en risk att smyckena rostar gradvis. Torka av dem efter bad och förvara dem i en smyckesask när de inte används.

Är rostfritt stål äkta?
Rostfritt stål Stål är en legering av järn, krom och kol, samt en lägre andel grundämnen som nickel och molybden. Nickel tillsätts för att ge smyckena den blanka ytan och är så hårt bundet i materialet att de är nickelsäkra enligt EUs nickeldirektiv REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Äkta guldsmycken är tåliga mot vatten. Dessutom tål guld både klor och saltvatten utan att missfärgas. Däremot ska man inte duscha med 18K guldplätering, som endast täcker smyckets yta. Tänk också på att en del örhängen kan ramla av när du står i duschen. Tvål och vatten gör att friktionen minskar, och därmed ramlar de lättare av. Det gäller särskilt våra örhängen utan bakpluttar. Använd gärna våra plastbakpluttar som extra säkerhet. Guldsmycken är ofta en fin gåva med högt värde. Inget du vill bli av med, med andra ord!Våra stål smycken är av mycket hög kvalité och Precis som namnet antyder så rostar eller missfärgas inte smycken i stål smycken / rostfritt stål. Stålet är en av de starkaste smyckes metallerna som finns. Stål smycken oxiderar inte och är mycket lättskött. Inga putsningsmedel behövs införskaffas utan enklaste sättet att rengöra smycken i stål med är med lite varmt vatten och en trasa.

Vi har ett stort utbud av pärlor i olika material, storlekar och färger – från glaspärlor till ädelstenar och kristaller – så att du kan hitta de perfekta pärlorna för ditt projekt.
Om du är intresserad av smyckestillverkning och vill skapa något unikt och personligt, kolla in vårt utbud av pärlor och smyckestillbehör på vår startsida. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa vackra smycken som du kommer att älska och uppskatta under många år framöver.

Vi är passionerade när det gäller smyckestillverkning och strävar alltid efter att ge dig det bästa utbudet av smyckestillbehör till konkurrenskraftiga priser. Våra högkvalitativa produkter är handplockade för att säkerställa att du får de bästa materialen för dina smycken.Beställ dina pärlor och smyckestillbehör enkelt och smidigt online hos oss på SkapaiLund. Vi levererar snabbt och säkert till din dörr så att du kan börja skapa fantastiska smycken på en gång.Smycken i rostfritt stål är av hög kvalitet men ändå prisvärda. De känns lätta mot huden och ger dig en avslappnad elegans. Utryck din personliga stil med ringar, armband och halsband i rostfritt stål och botanisera bland kollektioner från FAVS, Guess, Fossil, Tommy Hilfiger, Liebeskind och andra eftertraktade märken.

*Gäller från ett inköpsvärde på 1200 kr. Kan inte kombineras med andra kampanjer/rabatter. Gäller inte presentkort, smartklockor och fitness trackers. Kan inte lösas in retroaktivt för redan gjorda inköp. Återbetaling ges ej kontant.
Det är snyggt att hänga smycken på ett smycketräd, men som förvaringsmetod är detta mindre lämpligt. Att lägga smycken en och en i en plastpåse med lufttät förslutning är en förvaringsmetod som rekommenderas.

Även fukt, parfym, hudlotion, hårspray m m. kan missfärga både sterlingsilver och silverplätering. Ta därför för vana att ta på dig dina smycken det sista du gör, dvs efter du sprayat ditt hår, satt på dig parfym/kosmetika osv. Med andra ord: ”sist på och först av”. Ett gott råd är att alltid torka av smyckena försiktigt varje gång du använt dem, för att ta bort rester av svett eller hudprodukter.
Ett silverpläterat smycke måste du vara extra varsam med. Vid lättare missfärgning kan du torka/polera ditt smycke försiktigt med en impregnerad putsduk eller torr mjuk trasa/linnetrasa. Polering, slipning och ”kraftigt gnuggande” rengöring gör dock att pläteringen slits och blir tunnare och tunnare vilket i sin tur leder till att basmetallen kommer fram när du slipar bort den fina ytan. Därför är det bättre att ta lite ljummet vatten med en rejäl skvätt diskmedel. Doppa sedan smycket upprepade gånger i vattnet. Är det mycket smutsigt kan du låta det ligga i blöt en stund och sedan slutligen doppa det ett antal gånger. Avsluta med att skölja med mycket ljummet vatten och lägg det sedan på en torr handduk för att lufttorka. St\u00e5lsmycken\u00a0\u00e4r vackra och h\u00e5llbara smycken som \u00e4lskas av de flesta! H\u00e4r hittar du v\u00e5ra smycken i rostfritt st\u00e5l f\u00f6r dam, herr och barn. Swarovskikristaller är konstgjorda i laboratorium och tillverkade genom att kiseldioxid och bly smälts samman vid hög värme. Efter kylning och skärning täcks kristallen med ett yttre lager av tunn metall för att reflektera ljus mer, vilket gör att de får liknande lyster som en diamant.Flatbacks och Cabochoner är pärlor utan hål och med en platt baksida. En vacker infattning gör att man enkelt kan använda pärlan till ett smycke. Strass känns alltid festligt och strasstenar är fint att dekorera sina smycken med.

Är rostfritt stål äkta silver?
Rostfritt stål och titan Stålsmycken har en aning mörkare färg än silversmycken men skillnaden är liten. Smycken tillverkade av rostfritt stål missfärgas inte eftersom stålet inte oxiderar. Med andra ord är stålsmycken väldigt lättskötta och tål det mesta.
Under ett samarbete med Christian Dior 1956 skapades en tunn ytbeläggning som spred ljuset som i en regnbåge. Den uppkallades efter fenomenet Aurora Borealis, norrsken. Numera används ofta förkortningen AB för att förmedla effekten.En vacker kedja för berlocker, hängen och dekorationer är alltid uppskattat. En förlängningskedja också är det perfekta sättet att öka längden på ett halsband eller armband. Kedjorna testar vi med Chemo Nickel Test (säljs på apotek).

Örhängen går snabbt och lätt att göra, en bra möjlighet att pröva olika stilar och material. Med våra billiga fiskkrokar och stift har du råd att göra många, till dig själv eller i present. Metall testar vi med Chemo Nickel Test (säljs på apotek).

Bokstavspärlor, även kallade för alfabetspärlor, av akryl med bokstäver och siffror är populära till armband med ett budskap för en välgörenhet, ditt namn eller med ditt telefonnummer på barnens armar. Vi har även hjärtan i flera färger och en #hashtag.
Det finns många olika tekniker och stilar för broderi, så det kan ta lite tid att lära sig alla grunderna. Det kan vara bra att börja med enkla mönster och tekniker och sedan bygga på med mer avancerade projekt när du blir mer bekväm med tekniken.Syntetiska Howlitepärlor och Turkospärlor är gjorda av syntetiska material som ger lätta och hållbara pärlor. Ibland försöker man efterlikna ädelstenar men det finns ett stort antal andra färger och former på pärlorna.En vacker smyckespåse, tygpåse, organzapåse, presentpåse eller presentask för förvaring av smycket gör din gåva än mer uppskattad och säljer du smycken på mässor, marknader eller liknade är en bra display ett ”måste”.Paracord användas framför allt till survival bracelets eller överlevnadsarmband, men kan även användas till hundhalsband, nyckelringar och mycket mera. Nu mera finns paracord att köpa i en rad färg och mönster men även Paracord reflex med invävda trådar som reflekterar i mörkret är kul och praktiskt under den mörka årstiden och Paracord Glow in the dark som lyser i mörker och ger en extra finess till armband mm.