Posted on

Solceller På Fasad

Det är för övrigt inte bara för uppvärmning som solenergi är både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt, utan även för kylning. När din luftkonditionering går för högtryck under varma och soliga dagar producerar samtidigt din solcellsanläggning särskilt mycket ström, som kan användas för att driva luftkonditioneringen.

Med Fronius får du allt detta. För det första får du i Fronius Solar.web ett överskådligt onlineverktyg som hjälper dig att förstå och optimera energiflödena.
Elen som produceras på ditt tak är på många sätt gynnsammare än elen från elnätet. Sänk energikostnaderna långsiktigt genom att använda så mycket egen solel som möjligt. Beroende på anläggningens storlek använder ett genomsnittligt hushåll 20–40 % av den egenproducerade solelen.Med det kostnadsfria övervakningsverktyget Fronius Solar.web behåller du överblicken över din energiförbrukning och din energiavkastning så att du får ut det mesta av din solcellsanläggning.

En solcellsanläggning genererar grön och billig ström. Med ett genomtänkt solcellssystem och smart energistyrning kan du använda mesta möjliga av den egenproducerade elen på ett flexibelt sätt.

Värmepumpen är högeffektiv och kan skapa en tillgänglig strömandel på upp till 5 gånger i värme. Den snabba förbrukningsregleraren Fronius ohmpilot kan därför redan med mycket små strömmängder styra värmestaven i din varmvattenberedare eller ackumulator. Det gör att enheten kan hålla en konstant hög temperatur i varmvattenberedaren med hjälp av överskottsström från solenergi. Det leder till färre korta påslagningar och avstängningar för värmepumpen, vilket ger längre livslängd.
Om du använder överskottselen för att bereda varmvatten eller för uppvärmning matar du ut mindre ström i elnätet. Så kan du höja din egenförbrukning till över 60 %. Därmed behåller du mer av din egenproducerade solel, skickar ut mindre el i det offentliga elnätet och sparar pengar.Din solcellsanläggning kan bidra till uppvärmningen av huset, oavsett om det annars värms med värmepump, pellets, olja eller gas. Så fort det finns ett överskott av solel kan det användas för uppvärmning.

Måste man vara elektriker för att installera solceller?
Elinstallationsarbete i samband med installation av solceller får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning.
”Fram till för några år sedan använde vi värmen enbart för varmvatten från april till oktober. Nu kan vi göra det med solel istället, så under sommaren kan vi numera stänga av värmen helt.” Dock är det annorlunda med solceller på väggar. Solceller på väggar syns väl från grannarna och från där folk kommer och går. Man kommer då behöva välja mellan solceller som ser bättre ut om man bryr sig om väggarnas utseende. De har därmed betydligt högre motivation av att generera så mycket el från solcellerna som det bara går. Ladugårdar är ofta ganska stora byggnader, och sätter de solcellerna både på taket och på väggarna får de mycket mer ström än om de bara hade satt solceller på taket. För en ladugård behöver heller inte utseende vara lika viktigt som för en för en villa, så man kan montera de solceller som är bäst utan oro för utseendet.

I Sverige behöver solceller oavsett montering inte rengöras. Regn, vind och snö tar oftast bort eventuell smuts som har samlats. Dock är denna effekt betydligt större för solceller på väggar och fasader. All smuts eller nederbörd som hamnar på väggarna faller ner på marken direkt.
Om du har ett tvåvåningshus så kan väggytan faktiskt vara betydligt större än en av taksidorna. Fastän du får mindre elproduktion per kvadratmeter vertikala solceller, kan den totala elproduktionen från väggpanelerna överstiga den från panelerna på taket.I denna artikel kommer vi gå igenom allt du behöver veta om solceller på fasad och väggar. Trots att de genererar mindre el per kvadrat än solceller på taket, är de inte ovanliga bland större byggnader. De förekommer bland annat på ladugårdar och större hyreshus.

Problemet med skuggning försvinner också ofta i praktiken, eftersom ladugårdarna är omringade av åkermark. De kan alltså utnyttja hela väggen utan att skuggor försämrar elproduktionen.För fastigheter i detaljplanerade områden behöver man däremot undersöka bygglovsreglerna mer noggrant. Om du vill veta mer om bygglov för montering av solceller, kan du läsa om det i vår artikel om bygglov.

Man kan tro att solceller på vägg och fasad har striktare bygglovsregler än solceller på tak, eftersom de ändrar husets utseende och karaktär. Dock stämmer det inte helt.
Hur mycket dyrare det blir beror på hur tak- respektive väggmontaget ska se ut. Det går eventuellt att spara lite på hyra av byggställning. Det går eventuellt att kompensera monteringskostnaden genom en högre egenanvändning av den producerade elen. Detta eftersom väggmonterade solceller kan hjälpa till att sprida produktionen av el över dagen..

Hur får man bort snö från solceller?
Om du ändå behöver ta bort snö, välj en skonsam metod utan vassa kanter eller direkt kontakt med solelanläggningen. Gå aldrig på panelerna. Ta bara bort översta lagret. Det är svårt att ta bort all snö och is från panelerna, lämna i stället några centimeter snö kvar.
Med detta sagt, innebär montering av solceller fortfarande en säkerhetsrisk för den som monterar dem. Vi rekommenderar därför alltid att monteringen sköts av en utbildad montör.Generellt sett, om man ser till avkastning, är solceller på taket bättre. Du kan läsa mer om detta på vår artikel om tak, i grund och botten har detta med lutningen på taket att göra.Först och främst har lantbrukare mycket större elbehov än vanliga villaägare. De har maskiner som har stor energiförbrukning, såsom maskiner för behandling av mjölk från kor, utfordringsmaskiner med mera.Om man bor i en fastighet utanför detaljplanerat område behöver man ofta inte bygglov för fasadmonterade solcellspaneler, så länge man väljer utanpåliggande solcellspaneler som följer väggen.

Trots detta finns det situationer där solceller på väggar istället för eller i kombination med solceller på taket är ett bra val. Dels blir solpanelerna renare, men det är också säkrare att montera dem på väggarna. Dessutom producerar vertikala solceller mer ström under vintern. Du får även större yta att placera solceller på, något som kan hjälpa om man har stor förbrukning av el.
När man monterar solceller på tak ligger de betydligt högre över markytan och det finns då färre saker som kan blockera solstrålarna. Potentiellt kan det finnas träd eller höga byggnader som blockerar sikten, men då kan man ibland anpassa sig genom att rikta solpanelerna mer åt öster eller väster.Som vi tidigare har nämnt i vår artikel om väderstreck och lutning, är den optimala lutningen och riktningen 30-40 grader rakt söderut. Paneler som är monterade med lutning på taket har även en bra elproduktion om de skulle vara riktade åt öster eller väster. Det finns även integrerade solceller, alltså solceller man integrerar i själva väggmaterialet snarare än att sätta dem utanpå. Dessutom finns det solceller med särskilda ställningar som vinklar panelerna (denna lösning är ovanlig i Sverige). För båda dessa typer kommer det krävas bygglov. I vanliga fall är solceller mest effektiva när de lutar 30-40 grader rakt söderut. I Sverige står dock solen väldigt lågt under vintertid, och vill man ha extra el just under vintern är det faktiskt mer lönsamt med vertikala solceller.

Detta är också en bidragande faktor till varför solceller på väggar genererar mer ström på vintern. Det finns ingen snö som behöver skottas bort, eftersom den faller ner med en gång. Solceller på taket blir i princip obrukbara under vintertid eftersom snön blockerar solstrålarna under större delen av vinterhalvåret. För att säkerställa att solceller på fasaden är ett alternativ för dig, kan du kolla den södra väggen eller fasaden regelbundet under dagens gång. Vilka skuggor kommer upp på väggarna? Det kommer påverka vilken eller hur stor del av väggen du kan använda för solceller. Om man behöver extra stor elproduktion är det inte säkert att solceller på tak är tillräckligt. Då kan det vara smart att sätta solcellspaneler både på taket och på väggarna.

Solceller producerar oavsett placering och lutning betydligt mindre el under vintertid, eftersom dagarna blir kortare. Vi rekommenderar vanligtvis inte att du optimerar för elproduktion på vintertid. Om du däremot har en byggnad såsom växthus eller fritidshus där mest ström förbrukas under vinterhalvåret, kan det vara smart med solceller på väggarna.
Detta kan man dock inte göra på samma sätt med solceller monterade på en vägg. Om du har solceller på väggen som pekar rakt åt öster eller väster kommer elproduktionen att halveras mot om de var monterade söderut på taket.

Montering av solceller på väggen kan vara säkrare än att montera dem på taket, i alla fall för fastigheter i ett plan eller som har tak med mycket brant lutning. Kan man arbeta från marken eller i enkel rullställning blir fallrisken uppenbarligen lägre.
Nuförtiden finns det dock många solceller med modernt utseende. Det borde vara ganska enkelt att hitta solceller som faktiskt passar till husets fasad och väggar.

På taket syns inte solcellerna lika väl, och man kan då vara mer flexibel vid val av solcellspaneler. De måste inte se moderna eller fina ut, utan behöver bara ha bra hållbarhet och ge bra avkastning.
Oavsett montagematerial står en sak klart. Solceller på väggar ger generellt sämre avkastning eftersom lutningen inte är optimal. Att montera solceller på väggar eller fasad är troligtvis endast rimligt att göra vid de tillfällen där takmontering inte är möjligt eller tillräckligt.

Detta fungerar dock inte lika bra med solceller på fasaden. De flesta byggnader är lägre än träden, så om du råkar ha skog eller grannområde söder om byggnaden räcker det för att orsaka skuggor på hela väggen. Eftersom solcellerna ofta är vertikala blir det inte önskvärt att montera dem på väggarna som går åt öst eller väst.

Solceller på vägg och fasad kan ge högre avkastning under vissa förhållanden. Dock finns det generellt en del nackdelar med denna metod jämfört med montering på tak. Utöver försämrad avkastning överlag på grund av sämre lutning och skuggor blir det viktigare att skaffa solceller som inte försämrar byggnadens utseende.

Måste man betala nätavgift om man har solceller?
Det var en välkommen nyhet, där lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2022. Det betyder att småhusägare kan fylla sina tak med solceller utan att behöva tänka på risken att bli nettoproducent och att därmed behöva betala en årlig avgift till nätägaren för inmatningsabonnemanget, om lagförslaget går igenom.
Det korta svaret är att solceller på taket är billigare än solceller på väggar. Det finns flera faktorer som driver upp priset. Dels kräver vertikala solceller mer montagematerial. Materialet behöver även vara mer specialiserat, något som kan göra det dyrare än takmontering. Det kan dessutom bli dyrare med väggmontering om man bryr sig om utseendet.

Senaste årets prishöjningar på livsmedel har ändrat vårt konsumtionsmönster, men vissa varor fortsätter vi ändå att köpa i hög utsträckning. Kaffe och läsk är fortsatt populära i matkassen.
Kaffeodling som gynnar ekologisk mångfald kan bidra till ökad levnadsstandard i utsatta regioner i Thailand. KTH-studenter berättar om sina fältstudier på plats i Ratchaburi.– ShingEl lades ut i alla fyra väderstreck, eftersom även det diffusa ljuset ger energi. Solenergi kan också utvinnas ur mindre fönster i norr, det är nytt, berättar Anna Svensson.

Måste man ha bygglov för att installera solceller?
Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det finns inget särskilt undantag från krav på bygglov för tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar.
– Jag tycker att vår svenska regering borde få in solenergi tydligare i Sveriges klimatmål. Regeringen borde gå i bräschen som en tydligare förebild – visst borde väl åtminstone samtliga statliga byggnader ha solceller, säger Anna Svensson.– Jag tror vi kommer att elektrifiera fasader i hela den urbana miljön i framtiden. Att klä väggar med solcellspaneler är inte dyrare än att använda andra väggmaterial, konstaterar KTH-alumnen Anna Svensson, Innovationschef på SolTech Energy.– Ibland tycker jag att det saknas kompetens hos byggbolagen i Sverige, i det att de inte känner till vilka solenergi-produkter som finns idag. I exempelvis Asien är skillnaden enorm – Kina är världsledande på att producera solenergi, och där har SolTech Energy också etablerat ​​​​​​​samarbeten ​​​​​​​.

Nu har den nya solcells-tekniken börjat sprida sig till fastighetsbolagen. Exempelvis bytte Vasakronan nyligen ut ett falsat plåttak till Anna Svenssons innovation: solpaneler med så kallad ShingEl .
– Att i dagsläget lägga en vanlig glas-fasad på ett hus, istället för att välja en inbyggd solcellslösning direkt, det är faktiskt idiotiskt. Materialet ser ju exakt likadant ut, det kostar lika mycket, och dessutom sänks elkostnaderna med minst hälften, säger Anna Svensson.– Företag har äntligen börjat se att Sverige är mer mottagligt för solcellslösningar nu, efter en lång tid av extremt låga elpriser i Sverige, jämfört med andra länder.

– Till exempel kommer vi att se större takytor i söderläge, samtidigt som fasaderna mot syd kommer att ha mindre fönster. Detta för att på bästa sätt kunna utnyttja solenergin, säger Anna Svensson.
De två senaste åren har utvecklingen av solenergi tagit fart på riktigt i Sverige. I Europa ligger länder som Storbritannien, Tyskland, Schweiz och Holland betydligt längre fram när det gäller forskning och produktion.

I Kalifornien, USA, blir solcellslösningar snart obligatoriska i alla nya hus. När den nya lagen träder i kraft 2020 måste den amerikanska byggindustrin installera solpaneler i alla nya enfamiljshus, alternativt skapa gemensamma solenergisystem som kan delas av flera bostäder.

Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?
Hur mycket solceller man behöver till ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på sin huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh.
Taket på din nästa fastighet kan vara helt anpassat i form och stil för ditt moderna hus, samtidigt som det förvandlar vardagens solljus till förnybar energi.Efter signerat avtal påbörjar vi projektering och gör platsbesök (med undantag vid enbart materialleverans) Sedan skickar vi en föranmälan om kommande solcellsinstallation till nätägaren. Inför byggstart skickar vi all dokumentation till er för godkännande. Sedan utförs arbetet av en behörig och kompetent personal enligt lagar och branschstandard. Vid färdigställande testas systemet av elektriker. Utifrån era behov, specifikationer och ett fastighetsbesök tar vi fram en offert som tydligt beskriver vad som ingår i installationen, kostnadsförslag och tidsåtgång för projektet.

Måste man göra en besiktning av solcellsanläggning?
Om ni precis installerat solceller på er fastighet eller bostad så är det viktigt att genomföra en besiktning av installationen. På så sätt får ni en opartisk bedömning från en certifierad besiktningsman gällande entreprenörens arbete.
Våra solcellslösningar är konstruerade för att göra solenergi enkelt, från första installation till pågående underhåll. Våra soltak och solfasader är en investering som från dag ett gynnar både din ekonomi och vår miljö – samtidigt som en tidlös design ökar husets värde.Tillsammans med dig och elektriker görs en slutbesiktning av anläggningen. Vi ger dig även utbildning i hur system och dina specifika lösningar fungerar vid överlämning. Nu börjar din anläggning betala av sig själv!

Våra integrerade solpaneler är moderna takpannor med fullt integrerade solceller. Hållbara material och snygg design gör att det inte bara ser ut som vanliga takpannor, utan ersätter dem helt och hållet.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?
Ungefär 3 – 7 % av solcellernas årliga elproduktion producerar under vintermånaderna januari, februari och december. Ju längre norrut anläggningen är installerad desto mindre andel av elproduktionen sker på vintern. I kWh blir detta för en 10 kW solcellsanläggning 300 – 750 kWh.
Soltechs takintegrerade solceller är en större takpanna med fullt integrerade solceller. Med bärkraftig design ersätter den andra takpannor helt och hållet. Det anpassningsbara systemet kan inkludera en dummy som ger dig ett och samma utseende, ända ut i takets kanter.Den är cirka 10 betongpannor stor för att maximera antalet solceller, och därmed även energiupptagningen. Trots det är taket inte mer komplicerat att lägga än vanliga takpannor.

Våra integrerade solfasader är utvecklade för att vara ett självklart val vid ditt nästa byggprojekt. Som klimatskal ersätter eller kompletterar det tegel, plåt, trä eller puts helt och hållet. Med integrerade solceller i hela fasaden, från marken ända upp till taket, tar du tillvara på solens förnybara energi på bästa möjliga sätt.

Kan man ha solceller på fasaden?
Kan man ha solceller på en fasad? Ja, faktum är att vi ser att allt fler kommersiella byggnader som väljer att klä in fasaden i solceller. Även en del privata hushåll som saknar förutsättningar för att installera på taket väljer att montera sina solceller på väggen. Cachad
De är konstruerade för att göra solenergi enkelt, från första installation till pågående underhåll, och är lika lätt att lägga och byta ut som vanliga takpannor. Våra soltak är en investering som från dag ett gynnar både din ekonomi och vår miljö — samtidigt som en tidlös design ökar husets värde.Om du är ute efter en stilren och enhetlig solcellslösning kan vår högblanka panel vara något för dig. När den kombineras med likadana passbitar får du ett heltäckande resultat som kan liknas vid en glasfasad. Vi kan erbjuda olika infästningssystem och kan därför anpassas till vad som passar din byggnad bäst. Skapa din egen design med över 40 olika färgtoner!

Med Soltechs moderna solcellslösningar kan ni omvandla er fastighet till en självdrivande solcellsanläggning. Hållbara material och snygg design gör att det inte bara ser ut som vanliga takpannor och fasader, utan ersätter dem helt och hållet.
Med ett stort urval av färger, mönster och olika grad av transparens kan du förverkliga din vision av framtidens klimatsmarta byggnad — både till utseende och effektivitet. Utan att tumma på designen.För att solcellsanläggningen ska vara bygglovsbefriad ska solpanelerna monteras utanpå antingen tak eller fasad. Detta undantag gäller alltså inte solceller som är integrerade i tak eller fasad. Integrerade lösningar är dock undantagna lovplikt om de inte ändrar husets utseende markant. Krav om bygganmälan gäller sällan helt vanliga solcellsinstallationer. Det kan dock gälla exempelvis vid installation av solcellstak som ändrar på den bärande konstruktionen. Eller om anläggningen t.ex. skulle kräva förändring av utrymningsvägarnas utformning. Efter inlämnad ansökan om bygglov har kommunen en 10 veckors handläggningstid. Handläggningstiden kan, om ärendet är komplicerat, förlängas med 10 veckor. Kommunen ger dig ett startbesked när du får påbörja installationen av solceller.

Om solcellerna ska installeras på jordbruksmark som i och med detta inte längre används till jordbruk krävs en anmälan om detta. Om marken var anläggningen installeras fortfarande kan användas till exempelvis betesmark krävs ingen anmälan. Läs mer om reglerna för lantbruk på vår sida om lantbruk och solceller.
Tak- och fasadintegrerade solceller kräver inget bygglov så länge de inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Lovplikt kan dock gälla om du exempelvis byter ut ett rött tegeltak till ett svart plåttak med integrerade solceller. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.För att solceller inom ett detaljplanerat område ska vara bygglovsbefriade krävs det att de uppfyller nedan listade krav. Även om kraven inte uppfylls behöver det inte betyda att bygglov krävs, men att en prövning ska göras av kommunens byggnadsnämnd.

Bygglov beviljas av en handläggare som arbetar för din kommuns byggnadsnämnd. Men när det kommer till solcells- samt solfångarinstallationer finns ingen rättslig praxis, bara vägledande rekommendationer.
Om det finns anmälningsplikt måste anmälan lämnas in till kommunen innan arbetet kan påbörjas. En vanlig anmälan har en handläggningstid på 4 veckor, medan en komplex anmälan kan ta 8 veckor. Byggnadsnämnden ger dig ett startbesked när du får påbörja installationen.Bygglovet för solceller slopades den 1:a augusti 2018 i och med att de förenklade reglerna infördes. Under 2021 ligger ännu en revidering av reglerna hos regeringen, dock förväntas inga större förändringar kring lovplikten för solceller om den införs.

Byggnadsintegrerade solceller som installeras på t.ex. bostadsrättshus, flerbostadshus och kontorsbyggnader kräver bygglov. Undantag kan fås om byggnaden ligger utanför kulturhistorisk värdefull miljö och solcellerna placeras så att de vetter mot kringbyggd gård. Samt om detaljplanen inte kräver lovplikt. Om byggnaden klassats som särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte undantaget från bygglov. Detta gäller även om området där byggnaden finns är klassat särskilt värdefullt. Notera! Solceller kräver inget bygglov om byggnaden eller området varken omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta även om byggnaden ligger inom riksintresseområde eller område som är särskilt värdefullt.Domstolen beslutade att solfångaren inte var lovpliktig (dvs. att den ej krävde bygglov), trots att den installerats uppåtvinklad gentemot det platta taket. Det faktum att anläggningen inte påverkar byggnadens yttre utseende var av mycket stor vikt, menar Boverket.

Solcellsparker kräver idag inget bygglov så länge de finns utanför detaljplanerat område. Det kräver dock en anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar bland annat så att skyddade områden, artskydd samt fornlämningar inte påverkas av solcellsparken, genom ett 12:6-samråd.
Huruvida din solcellsanläggning följer byggnadens form eller om den påverkar konstruktionen är subjektivt. Boverket menar att det inte finns någon etablerad rättslig praxis för solenergianläggningar, och beskriver detta som problematiskt.Om du vill installera solceller på ett hus som är särskilt värdefullt bör ärendet prövas av kommunen. Om solpanelerna enligt bedömningen inte påverkar byggnadens utseende avsevärt så krävs inget bygglov.Det betyder dock inte att vinklade solpaneler alltid kräver bygglov, utan att de endast behöver prövas av kommunen. Så länge solpanelen inte avsevärt påverkar husets utseende krävs vanligtvis inget bygglov (vilket avgörs av kommunen).Solceller på marken kräver inget bygglov så länge de installeras utanför ett detaljplanerat område. Däremot krävs bygglov för transformatorstationer och teknikbodar i anslutning till solceller på marken. Solcellsanläggningar på ställningar som är högre än 3 meter kan även kräva bygglov.

Även om solceller inte alltid kräver bygglov för installation kan det finnas krav om anmälan till kommunen. Krav om anmälan gäller främst om solcellerna påverkar bärande konstruktion eller byggnadens brandskydd.
Mark- och miljööverdomstolen dömde i ett fall från 2021 att solpaneler som installerats på en hög markställning krävde bygglov. Ställningen i fallet hade en lägsta höjd på 3 meter och ansågs därför utgöra ett utrymme var människor kan vistas. Av den orsaken räknades ställningen som en byggnad och bygglov krävdes.Det är möjligt att påbörja ett solcellsprojekt utan bygglov. Däremot kan du bli ålagd att återställa taket eller fasad till tidigare skick om din ansökan avslås. Vi rekommenderar därför att du kollar med din kommun innan påbörjad installation av solceller.

Vid installation av vanliga solceller på tak behövs vanligtvis inte bygglov. Bygglov kan krävas på detaljplanerade områden eller där det finns områdesbestämmelser. Inom detaljplanerade områden finns undantag för lovplikt om solpanelerna monteras utanpå huset och följer byggnadens form. Erfarna installatörer är behjälpliga i hela anskaffningsprocessen. Därför kan du i många fall få hjälp av din installatör att ansöka om bygglov när du ska köpa solceller. Lantbruksföretag som vill installera solceller på jordbruksmark behöver inte ansöka om bygglov, så länge marken är utanför detaljplanerat område. Anläggningen behöver dock anmälas till Länsstyrelsen för att genomgå ett 12:6-samråd.

Solpaneler som följer byggnadens form är undantagna från lovplikt. Paneler som vinklas upp från takets form, till exempel solpaneler som monteras på platta tak, omfattas inte av undantaget för lovplikt.
Sedan de förenklade bygglovsreglerna trädde i kraft den 1:a augusti 2018 har det blivit enklare att installera solpaneler utan bygglov. I denna artikel går vi igenom reglerna, undantagen, handläggningstider samt pris på bygglov för solceller.Solpaneler är inte bygglovsbefriade om de ligger inom ett detaljplanerat område som även är inom eller i anslutning till område av riksintresse för försvarsmakten. Anledningen till detta är att solceller kan ge störningar på totalförsvarets elektriska komponenter.

Företag som ska installera solceller på kontor- och industribyggnader har i de flesta fall anmälningsplikt. Vi rekommenderar att ni tidigt tar kontakt med kommunen för att utreda lovplikt och anmälningsplikt om ni ska installera solceller som företag.
Notera! Även om handläggningstiden har ett max på 10 veckor behöver det inte ta så lång tid. Det går vanligtvis mycket snabbare att få igenom en bygglovsansökan.Skulle du behöva bygglov för dina solceller ligger handläggningspriserna mellan 1 600 – 10 000 kronor. Större kommuner som Stockholm och Göteborg har dyrare priser på 5 000 – 9 000 kr medan mindre kommuner ligger runt 1 600 kr.I vissa detaljplaner kan det ingå färdiga bestämmelser kring krav på bygglov för solceller. Om detaljplanen för området har lovplikt för solfångare och solpaneler gäller detta för alla installationer. Vi rekommenderar företag och bostadsrättsföreningar med solceller som ska integreras i fasad eller tak att kontakta kommunens byggnadsnämnd för anpassad rådgivning kring bygglov. Endast en dom från mark- och miljödomstolen (MMD) existerar idag som vägledning. Rättsfallet gällde om en solfångare på en friggebod var lovpliktig eller inte.Nej, vanliga solpaneler som monteras i samma vinkel som väggen kräver normalt inget bygglov. Om solpanelerna vinklas eller installeras i ett område som kräver bygglov kan dock lovplikt gälla. Fasadintegrerade solpaneler har lovplikt om de väsentligt ändrar husets utseende.

Husets klimatskal är ett stort och viktigt val inför ditt nästa byggnadsprojekt. Med våra energiproducerande fasader blir varje kvadratmeter en lönsam investering för din framtid — en solstråle i taget.
Med ett stort urval av färg, mönster och till och med grad av transparens kan du förverkliga din vision av framtidens klimatsmarta byggnad — både till utseende och effektivitet.Har du ett tak med potential ser vi förstås till att också ge förslag på en lönsam soltakslösning med byggnadsintegrerade produkter eller utanpåliggande system. Soltech Facade är utvecklad för att vara ett självklart val vid ditt nästa byggprojekt. Som klimatskal ersätter det tegel, plåt, trä eller puts helt och hållet. Med integrerade solceller i hela fasaden, från marken ända upp till taket, tar du tillvara på solens förnybara energi på bästa möjliga sätt. SOLID WALL är tillverkade av SoliTek i Litauen som är den enda tillverkaren av solcellspaneler i världen som uppnått silvernivå av ”Cradle to Cradle” (C2C). C2C-certifieringen innehåller 5 olika delar för en produkt som är kompatibel med cirkulär ekonomi:

Just nu finns det ingen information för den här produkten men vi säljer den. Ring till oss på +46 (0)31 761 85 80 eller maila till [email protected] så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.
SOLID Wall har flera fördelar: De är väldigt lätta att montera och underhålla. De är klarar regn, kyla och värme även i miljöer med höga ammoniaknivåer eller i marint klimat. De har brandklass A och klara vindlaster upp till 2400 Pa. Dessutom finns de i en rad olika varianter; 2 olika storlekar, 2 färger (svart och blå) och 5 olika nivåer av transparens.På många byggnader där takytan är begränsad erbjuder fasaderna ytor med enormt stor potential att generera el. På så sätt kan ett fasadbyte som oftast bara är en dyr utgift faktiskt bidra till att sänka fastighetens kostnader och därigenom över tid betala sig själv. Vem vill inte ha väggar man tjänar pengar på?SOLID Wall passar till de flesta olika typer av väggar och kan förvandla även en ojämn vägg till en platt, vacker glasfasad med ramlös, självrengörande och glänsande yta. Inte nog med att SOLID Wall har minimal påverkan på miljön, de har dessutom 30 års produktgaranti och 30 års effektgaranti vilket göra att de inte bara kommer att ge er en vacker fasad under många år fram över utan också generera el i minst tre decennier! SOLID Wall är en solcellspanel som består av 2 lager härdat, laminerat glas. Detta gör panelen otroligt stark vilket med sin ramlösa design och estetiska yta gör den perfekt att använda som just fasad.

SellPower har ett brett sortiment av produkter inom solenergi, energiförvaring och elbilsladdning. Vår personal har nyckelkompetensen som krävs för att kombinera dessa produkter och skapa moderna, smarta och hållbara system utefter kundens behov och önskemål.
Ansvarsfull verksamhet från deras verksamhet till deras etik angående så väl försörjningskedjan som den naturliga miljön. Att vara partner för alla intressegrupper.

För att göra investeringen lönsam behöver du åtminstone 3 kW, vilket motsvarar ca 8 solpaneler. Vill du täcka din årliga elförbrukning med solel behöver du en solpanelseffekt i watt motsvarande din elförbrukning i kWh.
Solcellsanläggningens totala effekt är den maximala toppeffekt som den kan uppnå. I praktiken är det väldigt sällsynt att maxeffekten uppnås, och om den uppnås är det endast under kortare perioder (t.ex. mitt på dagen vid en ovanligt solig sommardag).Den genomsnittliga solcellsanläggningen under 2021 hade en storlek på ca 50 m2 vilket motsvarar ca 28 paneler. En solcellspanel har en storlek på runt 1,8 m2. Du kan dock sällan fylla hela taket med solceller, på grund av t.ex. skorsten och takfönster, och bör därför räkna med 2 m2 yta per panel.

Vad händer vid strömavbrott om man har solceller?
Visste du att solceller inte fungerar vid ett elavbrott? När ett elavbrott uppstår i elnätet stängs solcellsanläggningen automatiskt av. Det är en säkerhetsåtgärd. Elnätsbolaget måste kunna skicka ut tekniker som kan åtgärda felet i elnätet utan att riskera att få ström i sig.
Hur mycket solceller man behöver till ett hus beror på den årliga elförbrukningen samt storleken på huvudsäkringen. En tumregel är att maximalt installera lika många Watt solceller som storleken på sin huvudsäkring x 690, och inte fler watt än din årliga elförbrukning i kWh.När du ska installera solceller på taket begränsas storleken på anläggningen av din tillgängliga takyta. Både den totala ytan samt eventuella takfönster eller skorstenar sätter begränsningar för hur många paneler som har rum på taket. Detta begränsar i sin tur anläggningens totala effekt i kW.

Mät först takets bredd, och efter det längden från takfot till taknock, alltså från stupränna till takets högsta punkt. Om du vill slippa klättra kan du binda en tyngd i ett snöre och kasta det över huset. Klipp därefter av snöret vid takrännorna, och multiplicera längden med bredden.
Notera att du vanligen inte driver ditt hus till 100 % på egen solel. Exempelvis köper du el under de tider solpanelerna inte producerar el och säljer överskottet när solpanelerna producerar mer el än du använder.Om huset ska vara helt självförsörjande, utan möjligheten att köpa el, behövs dock fler solceller för att kunna säsongslagra tillräckligt med el till vintern. Detta eftersom du tappar el om du exempelvis ska lagra el som vätgas. Vill du lära dig med om att vara självförsörjande med solceller kan du läsa vår artikel om att vara självförsörjande med solceller.

Av denna anledning är det vanligt att överdimensionera anläggningen något i förhållande till huvudsäkringen. Detta görs framförallt om man har solpaneler i flera väderstreck, eftersom de når sin fulla produktionspotential vid olika tidpunkter under dagen.
Solceller placeras vanligtvis inte i norrläge i.o.m. att exponeringen av solljus är mycket lågt i detta väderstreck. Med låg exponering för solljus blir elproduktionen låg vilket i sin tur gör investeringen i solceller olönsam. I vår artikel om solcellers väderstreck och lutning hittar du mer djupgående information om solceller i norrläge.

Enligt Energimyndighetens prisstatistik är priset per installerad kW runt 20 % högre för 5 kW solcellsanläggningar jämfört med 10 kW (17 625 vs 14 750 kr). För anläggningar mindre än 5 kW blir priset per installerad kW något högre.Har du en för liten huvudsäkring är risken att du ofta får strömavbrott. En 16A huvudsäkring klarar av solceller med en maxeffekt på 11 kW medan 20 A klarar maxeffekten 13,8 kWp. På vår sida om hur huvudsäkringar fungerar hittar du mer information om vilken mängd solceller en huvudsäkring klarar av.

Ska du köpa nätanslutna solceller till din villa är det rekommenderat att köpa en anläggning som är 3 kW eller större. Priset per kW blir nämligen i överkant för mindre anläggningar i.o.m. att de fasta avgifterna förblir desamma som för större anläggningar.

Kan man värma upp ett hus med solceller?
Solcellsanläggningar är mångsidiga. Solelen som genereras kan användas flexibelt i hela hushållet. Värm vatten som kan användas för dusch och bad eller för uppvärmning. På så sätt kan du använda så mycket av din egen solel som möjligt och sänka energikostnaderna ytterligare.
Du kan installera en solcellsanläggning på 15 kW på en 16 A huvudsäkring genom att ha en växelriktare på 11 kW. Växelriktaren stryper då solcellsanläggningens effekt under de få tillfällen effekten går över 11 kW, och förhindrar huvudsäkringen att bli överbelastad. Det är rekommenderat att på årsbasis inte sälja mer el än du köper in. Detta eftersom du då blir nettoproducent, vilket kan leda till inmatningsavgifter och sämre villkor på ditt elavtal. Din förväntade årliga elproduktion bör därav vara samma eller mindre än din nuvarande elförbrukning. Vilken effekt solcellerna har per kvadratmeter beror på solcellens totala effekt. En normal solcell har en verkningsgrad på runt 21 %. Effekten per kvadratmeter blir för en sådan panel 210 Watt. Vill du lära dig mer om verkningsgrad och effekt på solpaneler kan du läsa vår djupgående artikel om solcellers effekt per kvadratmeter.Solpaneler har en area på 1,57 – 2,58 kvadratmeter, den vanligaste storleken är dock 1,82 kvadratmeter. En solcell på 1,82 kvadratmeter har måtten normalt 1,75 x 1,03 meter. Effekten per kvadratmeter för en solpanel ligger normalt på 170 – 210 watt. För att driva ett hus helt på solceller behövs tillräckligt med solceller för att täcka elförbrukningen. Ett hus med en elförbrukning på 12 000 kWh behöver runt 13 kW solceller. Ju större solcellspaket du installerar, desto kraftigare säkringar behövs. Huvudsäkringen begränsar solcellernas maxeffekt. Du kan räkna ut hur mycket solceller din elcentral tillåter så här: 230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen = effekten på solcellerna din bostad klarar av.En vanlig fråga hos solcellsspekulanter är hur mycket solceller man behöver. Vi på HemSol har därför sammanfattat hur man dimensionerar en solcellsanläggning – både utifrån storlek på solpanelerna, maximal lönsamhet och ditt befintliga elbehov.Det finns ingen gräns för hur mycket solceller du får ha, utan det är fritt. För att räknas som mikroproducent får du dock ha en solcellsanläggning på max 43,5 kW. Överstiger du detta kan du behöva betala avgifter när du säljer överskottsel till elnätet.Viktigt när det kommer till solinstrålning är att den kan variera upp till 10 % från år till år. Läs mer om solinstrålning per månad och år på vår sida om solinstrålning i Sverige.