Posted on

Solpaneler På Marken

För att kunna sälja solel behöver du först installera en solcellsanläggning, vilket kanske säger sig själv. Du kan antingen montera solceller på taket eller ha en fristående anläggning på gården. För att du ska kunna sälja el till elnätet behöver du installera solceller som är nätanslutna.Rent praktiskt kan du inte välja vart din överskottsel levereras och var den används, utan den blandas med den el som finns i elnätet. Vill du leverera el exklusivt till dina grannar behöver ni lägga upp ett eget lokalnät.

De flesta elbolag kräver att du köper el från dem för att även få sälja el till dem. Det är endast ett elbolag, Bixia, som enligt vår undersökning köper solel från kunder som inte har ett elavtal hos dem. Detta gör det viktigt att jämföra både pris på såld el och köpt el vid val av elbolag.
När du säljer överskottsel till elnätet fördelas elen till närmast behövande elkonsument. Elen går i praktiken oftast till dina närmaste grannar som i stunden förbrukar el. Det är dock det elbolag du valt att sälja din el till som betalar för elen, och inte dina grannar.

Vanligtvis ger elhandelsbolag bättre villkor och ersättning till mikroproducenter som säljer solel. Det kan t.ex. tillkomma en avgift på 2 – 4 öre/såld kWh om du har en huvudsäkring över 63 A eller om du säljer mer el än du köper under ett år.
Notera att det är mycket ovanligt att elbolag missköter sig, och vi har aldrig hört om något sådant. Om det elbolag du tecknat med mot förmodan inte ersätter dig enligt avtal, följ stegen nedan:Moms betalar du inte så länge du inte säljer solel för mer än 80 000 kr per år. En anläggning som säljer solel för 80 000 kr per år behöver uppskattningsvis en effekt på minst 50 kW. Om försäljningen överstiger maxgränsen behöver du momsregistrera dig och applicera 25 % moms på all såld solel.

Företag med solceller har även möjlighet att sälja överskottsel. Den enda skillnaden är att om företaget är en momspliktig näringsverksamhet appliceras moms på både såld el och ersättning för nätnytta. Vill du läsa mer om reglerna för företag kan du besöka vår guide för företag som producerar solel. Att vara mikroproducent av solel ger dig rättigheten att inte behöva betala någon inmatningsavgift hos ditt elnätsföretag. Du klassas som mikroproducent om din huvudsäkring är mindre än 63 A, din anläggning är mindre än 43,5 kW och du samtidigt är nettokonsument av el. Vill du läsa mer om bestämmelser kring hur mycket el man får sälja innan ersättningen minskar finns mer information under sektionen som behandlar regler att beakta när du säljer solel.

Din elmätare ditt håller koll på hur mycket du säljer via ditt elnätsabonnemang. I regel räknas dina försäljningsintäkter av på din elräkning. Skulle du någon månad har mer i intäkter än i utgifter (t.ex. på sommaren) kan du få en insättning på ditt bankkonto.
I vår jämförelse av elavtal för solceller får du idag bäst erbjudande från Telge Energi. De erbjuder att köpa solel för spotpris + 10 öre per kWh samt en låg månadskostnad för elavtal. Du kan läsa mer om jämförelsen på vår sida om bästa elavtalen för solceller. BRF med solpaneler kan sälja överskottsel från solceller på samma sätt som företag. Om föreningen har en omsättning på över 80 000 kronor/år (inkl. hyror och årsavgifter) appliceras moms på försäljningen. Läs mer om reglerna för BRF på vård sida om solpaneler till BRF. Skattereduktion får du om din huvudsäkring är max 100 A och om el matas in och ut via samma elmätare. Maxgränsen för skattereduktionen är 30 000 kWh per år, alternativt max så mycket el du årligen köper in från elnätet. Både privatpersoner och företag har rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh.

Vem är störst på solceller i Sverige?
De just nu tio största solcellsparkerna i Sverige är:Strängnäs: 14 MW (under uppbyggnad till 20 MW)Linköping: 12 MW.Sjöbo: 5,8 MW.Göteborg (Säve): 5,5 MW.Göteborg (Utby): 5,5 MW.Borås: 5 MW.Uppsala: 4,4 MW.Kristianstad: 4 MW.
I slutet av varje kalenderår sammanställer nätägaren i ditt område hur mycket el du matat ut på elnätet. Denna information vidarebefordras senare till Skatteverket så att din skattereduktion kan förtryckas i din inkomstdeklaration. På så sätt slipper du krångel och administration med skattereduktionen.Notera! För att nå upp i inkomster på över 40 000 kronor kräver det att du säljer över 60 000 kWh solel. Detta skulle kräva en anläggning på minst 60 kW, vilket är betyder att privatpersoner sällan behöver betala skatt på solel. För att sälja solel och få ersättning krävs två olika elavtal, ett produktionsavtal (för att sälja solel) och ett förbrukningsavtal (för att köpa vanlig el). Det är alltid en bra idé att jämföra ersättningen hos olika elhandelsbolag innan man väljer vilket bolag man tänker sälja till. Elbolagens så kallade mottagningsplikt är endast aktuell om du är kvalificerad för skattereduktionen. Mottagningsplikten innebär inte heller att ett avtal tecknats mellan dig och elbolaget. Du har alltså inte rätt till ersättning bara för att elbolaget noterat att du överfört el till dem.

När du har bytt din elmätare behöver du skaffa ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Inmatningsabonnemanget ger dig rätt att mata in el på elnätet samt som att det fastställer din ersättning för nätnytta. För mikroproducenter är abonnemanget vanligtvis kostnadsfritt.
Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet. Du slipper betala energiskatt på använd och såld solenergi så länge anläggningen har en effekt lägre än 500 kW (vilket motsvarar ca 3 000 kvm). För anläggningar större än 500 kW ligger energiskatt på solenergi på 44,5 öre/kWh. Du får även ersättning för nätnytta från ditt elnätsföretag. Detta dras, på samma sätt som försäljningsinkomster, automatiskt av på din räkning till elnätsföretaget. Ersättning för nätnytta ligger normalt på runt 5 öre per kWh. Du behöver sällan betala skatt när du säljer solel som privatperson. Inkomsterna betraktas som kapitalinkomster från privatbostad, vilket har ett årligt schablonavdrag på 40 000 kronor. Du behöver alltså ha inkomster på över 40 000 kronor från att sälja solel för att behöva betala skatt på såld solel. Ja, det är möjligt att sälja solenergi som du producerar själv med exempelvis solceller. Din anläggning behöver vara nätansluten samt som att du behöver två elavtal (ett produktionsavtal och ett förbrukningsavtal) hos ett elbolag för att sälja el från solenergi.

Tack vare din elcentral fördelas all den solel du producerar först till bostadens egna förbrukning. Om du producerar mer solel än vad du för tillfället förbrukar i huset matas överskottselen automatiskt ut på elnätet.
När dina solceller är installerade behöver din elmätare bytas ut, detta hanterar ditt elnätsföretag kostnadsfritt om du har en huvudsäkring under 63 A. Elmätaren byts till en dubbelriktad mätare som mäter både inmatad och uttagen el.

Notera! Kravet att du ska vara nettokonsument, alltså köpa mer el än du säljer, för att klassas som mikroproducent av solel kommer att försvinna under 2022.Utan elavtal har du inte rätt till ersättning för den el du matar ut i elnätet. Det elhandelsbolag som tar emot din el måste dock bokföra den mängd el de tar emot från dig. Tack vare det har du rätt till skattereduktion, även om du inte får någon ersättning för såld el.

Notera att det idag inte finns system för att sälja solvärme. Om du alltså har solfångare som omvandlar solenergi till solvärme kan du inte sälja överskottet av solvärme.
I denna artikel gå vi igenom det praktiska kring att sälja solel. Du kan bland annat läsa om hur det går till att sälja överskottsel, vilka regler som gäller samt hur du får betalt vid försäljning av egenproducerad solel.Elhandelsbolag betalar vanligtvis spotpris, dvs marknadspriset för el, för solel de köper av solcellsägare. Vissa elbolag erbjuder utöver spotpriset även ett påslag på 5 – 15 öre per kWh. Förutom ersättning från elhandelsbolaget tillkommer även ersättning från nätägaren och staten för såld solel.Man får sälja hur mycket solel man vill, men det finns det gränser på hur mycket solel man får sälja innan man tappar vissa skatteförmåner. En tumregel är att man inte bör producera mer solel än vad ens villa totalt förbrukar på ett år, och inte sälja mer än 30 000 kWh årligen.Solpanelen med bäst produktgaranti är Eureners MEPV Double Glass. Eurener-panelen har en produktgaranti på 30 år. Solpanelen ha dessutom en effekt på 380 W och verkningsgrad på 20,84 procent. För att utse vilken solpanel som bäst lämpar sig för sandiga områden har vi jämfört solpaneler med certifieringen IEC 60068. Solpaneler märkta med IEC 60068 ska klara av påfrestningar från vindar innehållande sandkorn. Det gör att panelerna kan monteras i ökenområden eller på stränder utan problem. Den solpanel som utsätts som bäst har även presterat över medeltalet i andra kategorier än verkningsgraden. I och med att det finns två paneler med högst verkningsgrad (22,8 procent) avgjorde effektgarantin valet av den absolut bästa solpanelen.Av de solpanelstillverkare som finns med på PVEL:s lista över de bästa solcellerna har Jinko Solar och Trina Solar legat med längst på listan. De har båda funnits med på topplistan sedan 2014 utan avbrott. De bästa bifacial solcellerna 2023 är Luxor EcoLine Glass-glass Bifacial. Solpanelen från Luxor genererar el på både fram- och baksida och har en verkningsgrad på 22,61 procent. Luxor garanterar 80 % bibehållen effekt efter 30 år samt en produktgaranti på 30 år för solpanelen. Det finns ett fåtal oberoende tester att gjorda på solceller, bland annat PVEL:s årliga utvärdering av solpaneler. För svenska klimat bör man dock se till Energimyndighetens test som görs med jämna mellanrum. Det finns även oberoende testlabb som testar solpaneler för certifieringar som TUV Sud. Testresultaten från dessa test hittas normalt i solpanelens datablad.Solcellen som utsetts som absolut bäst i HemSols jämförelse är den solpanel som har den högsta verkningsgraden. Den solpanel med högst verkningsgrad anses nämligen kunna producera mest el på minst yta, vilket gör den bäst. Kom dock ihåg att inte lägga för stor vikt på solcellers verkningsgrad utan även jämföra andra parametrar.

Måste man ha bygglov för solceller på marken?
Att montera solfångare eller solceller som är tak- eller fasadintegrerade kan kräva bygglov. Detta eftersom det räknas som byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Det finns inget särskilt undantag från krav på bygglov för tak- och fasadintegrerade solenergianläggningar.
Den bästa typen av solceller år 2023 är kiselsolceller. SunPower som uppnått högst verkningsgrad på sin solpanel tillverkar deras solcell Maxeon av, enligt dem själva, ultrarent kisel. Fördelen med kiselsolceller är att det är gjorda av lättillgängliga material och att verkningsgraden är hög.

För att utse solpanelen som bäst lämpar sig för havsnära boende har vi endast jämfört solpaneler med certifieringen IEC 61701. För att en solpanel ska få certifieringen IEC 61701 behöver den klara av test för motstånd mot luft med hög salthalt (eng. salt mist).
Under 2020 utvärderade Energimyndigheten tillsammans med RISE över 40 solcellsinstallationer för att se hur de presterat samt hur installationerna höll måttet. Störst fokus låg på installationen, av vilka en stor del ansågs vara undermåliga.

Vilka solceller är bäst på marknaden?
Jämförelse av de 5 effektivaste solpanelerna 2023Märke/modellEffektgaranti (procent/år)Verkningsgrad (%)1. Sunpower M-Series AC92/2522,802. Windon Effecta 325+ Mono85/2522,803. Windon Effecta 360+ Mono86/3522,754. Sunpower A-Series DC92/2522,50
Den bästa vinkeln för solceller är 30–40 grader, i denna lutning får du ut mest kWh solel på ett år. Det är dock möjligt att installera solceller med en lutning på 10–70 grader utan allt för stora förluster i elproduktion. Den absolut bästa vinkeln för solceller beror på var du bor och i vilken riktning panelerna placeras.OBS! I detta fall är det en glas-glas solpanel som har bäst produktgaranti. Normalt erbjuds längre produktgarantier för solpaneler med dubbla glas i och med att de har bättre hållbarhet.

I denna utvärdering av solpaneler har bifacial solceller placerats i en egen kategori och jämförts endast mot varandra. Grunden till detta beslut är att de särskiljer sig i både funktion, pris och användningsområde och därför bör jämföras separat.
För att utse solcellen som är bäst lämpad för snörika områden har vi utvärderat solpanelernas testresultat för snöbelastning. För de solpaneler som har samma testresultat har verkningsgraden avgjort vilken modell som utsetts som bäst i test.

Hur nära tomtgräns får man sätta solceller?
Solceller på marken kräver inget bygglov så länge de installeras utanför ett detaljplanerat område. Däremot krävs bygglov för transformatorstationer och teknikbodar i anslutning till solceller på marken. Solcellsanläggningar på ställningar som är högre än 3 meter kan även kräva bygglov.
De bästa solcellerna för installation i sandiga områden är CandadianSolar panelen HiKu7. Solpanelen är certifierad enligt IEC 60068 vilket innebär att den ska kunna motstå förslitning av vindburna sandkorn. Verkningsgraden på HiKu7 ligger på 21,60 procent.I testen hittades bland annat brister i elinstallationerna, bristande dokumentation över installationerna samt anläggningar var snö- och vindlastberäkningar saknades. Det fanns även flera installationer var produktionen inte kontrollerades på något sätt vilket gör det svårt att utvärdera panelerna.

Solpanelen ZebraPro BC 132 av FuturaSun har idag marknadens bästa effektgaranti. ZebroPros effektgaranti gäller i 25 år och garanterar att solpanelen bibehåller åtminstone 93 procent av sin effekt efter utlöpt garantitid. Detta innebär en linjär årlig degradering på 0,28 procent.De bästa solcellerna år 2023 är SunPower M-Series AC. Solpanelen från SunPower har marknadens högsta verkningsgrad på 22,8 procent och en toppeffekt på 440 Watt. SunPower erbjuder även en förstklassig effektgaranti för att solcellerna ska bibehålla åtminstone 92 % effekt efter 25 år.Alla som skaffar en solcellsanläggning vill förstås köpa de bästa solcellerna, men vilka solceller är bäst i test? För att besvara den frågan går HemSol igenom vilka de bästa solpanelerna år 2023 är samt hur du ska tänka för att utvärdera vilka solceller som passar just dig bäst.

Helsvarta solpaneler har i denna utvärdering fastställts som paneler med svarta solceller, svart ram och svart bakstycke. Den bästa helsvarta solcellen är den panel som uppfyller dessa krav och därtill har högst verkningsgrad. Bificial solpaneler har solceller på båda sidorna av panelen och kan således generera el från både fram- och baksidan av panelen. Denna typ av solpanel används främst i solparker och andra öppna installationer där solljus når båda sidorna av panelen. De bästa solcellerna i helsvart utformning år 2023 är Q-Cells Q.Tron BLK. Solpanelen har en verkningsgrad på 22,0 procent och effekt på 395 W, vilket är högst bland alla helsvarta solpaneler. Solpanelen är helt svart med både svarta solceller, svart ram och svart bakstycke.Nedan har HemSol samlat tips och råd för hur du ska tänka när du väljer ut de bästa solcellerna för dig. Du hittar bland annat en genomgång av specifikationerna du bör jämföra och råd för hur du ska tänka när du väljer ut den mest prisvärda solpanelen.

För att lista de bästa solcellerna har HemSol jämfört över 235 solpaneler från 33 olika solcellstillverkare. För varje solpanel har vi jämfört över 20 datapunkter. Den främsta jämförelsefaktorn har varit verkningsgrad, men vi har även beaktat:
OBS! Helsvarta solpaneler har vanligtvis lägre verkningsgrad än paneler med vitt bakstycke. Det beror på att helsvarta solpaneler blir varmare. Om det är viktigt för dig att ha ett estetiskt tilltalande tak där solcellerna syns så lite som möjligt är dock helsvarta solceller något för dig.För att utse den bästa solcellen för lantbruk har vi begränsat urvalet till solpaneler med certifieringen IEC 62716. Modeller med certifieringen IEC 62716 har testats för motstånd mot ammoniak och ska klara av ammoniakutsöndring utan att det leder till korrosion.

De bästa solcellerna för lantbruk är Panasonic EVPV410H som är certifierad enligt IEC 62716 och har en verkningsgrad på 22,2 procent. Panasonic EVPV410H klarar av att utsättas för ammoniakutsläpp utan att få problem med korrosion.
Som slutsats av Energimyndighetens test kan vi rekommendera att besiktiga anläggningar för att hitta fel i installationen. Därtill är det viktigt att kolla upp installatören så att den har rätt kompetenser att utföra elinstallationsarbetet.För att utse solcellen som är bäst för vindstarka områden har vi utvärderat solpanelernas testvärden för vindbelastning. Om solpanelerna har haft samma testresultat har verkningsgraden avgjort vilken panel som är bättre.

OBS! De flesta solpaneler klarar normalt en snöbelastning på 5 400 Pa, vilket motsvarar 550 kg/m2. Enligt SMHI väger packad senvintersnö 200–300 kg/m3. Paneler med 5 400 Pa ska därför klara snöbelastningen så länge du inte har över en meter med snö på solpanelerna regelbundet.
För att välja ut solpanelen med bäst produktgaranti har vi i första hand beaktat längden på respektive solpanels produktgaranti. Eftersom det finns flera solpaneler med en produktgaranti på 30 år har solpanelernas verkningsgrad avgjort vilken solcell som har bäst produktgaranti.OBS! Svenska installatörer erbjuder nödvändigtvis inte de solpaneler som presterar bäst i test. Det beror främst på att panelerna är förhållandevis dyra och därmed inte alltid bäst rent ekonomiskt.

Bland solpanelerna med certifieringen IEC 62716 har den panel med högst verkningsgrad och bäst effektgaranti valts som den bästa solcellen för lantbruk.
Solcellen med bäst effektgaranti valdes baserat på vilken solpanel som hade lägst årlig effektdegradering. För att beräkna den årliga degraderingen beaktades längden på effektgarantin samt den procentuella andelen av effekt som garanterades finnas kvar.Monokristallina solpaneler med en verkningsgrad på runt 20–21 procent är de mest prisvärda solcellerna. Det gäller trots att de inte är inte är världens mest effektiva solpaneler. Vid denna verkningsgrad får du nämligen en bra presterande solpanel till ett rimligt pris.

Solceller som idag har störst tolerans mot snöbelastning är SolarWatts Panel Vision H 3.0 Pure och Panel Vision H 3.0 Style. Solpanelerna är bäst på grund av att de klarat av en testbelastning på 12 150 Pascal, vilket motsvarar ett tryck på ca 1 240 kilogram per kvadratmeter.

OBS! Solpaneler klarar i normalfall av vindbelastningar på cirka 2 400 Pa, vilket motsvarar cirka 63 m/s. Detta är mer än nog för att kunna installeras på en villa i Sverige. Den maximala vindhastigheten som används vid vindlastberäkningar i Sverige ligger nämligen på 26 m/s.

För att hitta de bästa solpanelerna för en lönsam investering rekommenderar HemSol att du tar in flera offerter. På så sätt kan du jämföra de solceller som erbjuds av installatörer nära dig och hitta den lösning som passar dig bäst!
Solcellerna som bäst står emot hårda vindar år 2023 är SunPower M-Series AC. Solpanelen klarar av vindbelastningar på upp till 6 000 Pascal, vilket motsvarar vindar på ca 100 meter per sekund. En sådan panel kan främst vara aktuell på utsatta områden såsom fjäll, där vindbyarna kan överstiga 80 m/s.

När vi har tagit fram listan över de bästa solpanelerna har HemSol delat upp panelerna i olika kategorier. Målet är att hjälpa dig hitta rätt solpanel för rätt typ av installation. För varje kategori har vi resonerat på så sätt som uppges nedan.Det bästa batteriet för solceller är idag BYD Battery Box. Det är bäst tack vare ett lågt pris, bra prestationer i långvariga tester samt kompatibilitet med flera olika system. BYD Battery Box är dessutom ett modulärt batteri som kan byggas ut i flera etapper. Tillsammans gör detta BYD Battery box till det bästa batteriet för solceller. De bästa solcellerna anpassade för installation nära kusten är Panasonic EVP410H. Solpanelen har certifierats med IEC 61701 som säkerställer att den klarar av att utsättas för saltstänk utan att det påverkar panelen märkbart. Därtill har Panasonic EV410H en hög verkningsgrad på 22,2 procent. Det går att installera solpaneler på de flesta tak, men störst elproduktion får du om taket ligger i söderläge med lutning på 30–40 grader. För enkel och billig installation av solceller på taket är det bäst om det antingen är plåt eller betongpannor.

Monokristallina kiselsolceller kan kombineras med tekniker för att öka effektiviteten något, exempelvis PERC (ett extra lager ljusabsorberande medel) eller HJT (blandning av kisel och tunnfilmssolcell). Kiselsolceller har idag högst verkningsgrad men i och med den snabba utvecklingen av tunnfilm förväntas denna typ av solceller ta över ledningen i framtiden.
Panelerna med högst verkningsgrad tenderar att vara betydligt dyrare och kan kosta runt 3 500 kronor per panel utan avdrag. Priset på solpaneler med verkningsgrad på 20–21 procent ligger på 1 800–2 500 kronor utan avdrag.

Institutionen PVEL ger årligen ut PV Module Reliability Scorecard som listar världens toppresterande solpaneler. De överser test för bland annat termisk cykling, fukt och värme, hållbarhet, mekanisk stress och exponering utomhus. Testerna ligger tillsammans till grund för deras utvärdering av solpanelerna.
Du får bygga ihop montageställningen för en markbaserad anläggning, men du får inte utföra elarbete såsom kabeldragning. För att garantier och försäkringar skall gälla är det viktigt att du följer tillverkarens instruktioner samt gör en snö- och vindlastberäkning.

Får man placera solceller på marken?
Solceller på marken kräver vanligtvis inget bygglov. Däremot kan det behövas diverse tillstånd för anläggningen. Solceller för mark kan exempelvis behöva dispens från strandskydd, dispens från biotopskydd och tillstånd för åtgärder nära väg. Vid undantagsfall kan ställningen för solpaneler kräva bygglov. Cachad
På grund av att det krävs extra montagematerial (i form av markstativ för solceller) vid en markbaserad solcellsanläggning ökar installationskostnaden.

Hur bra är Ikeas solceller?
Till skillnad från de varierande omdömen som finns att läsa om Svea Solar har Ikea solstråle solceller fått övervägande goda betyg. Det inte minst när det kommer till solcellernas styrka och effektivitet, där de i många tester och undersökningar klassats som de bästa.
Vad som är bäst beror på dina förutsättningar, men generellt sett är solceller på taket bäst. Investeringskostnaden för solceller på marken är högre än för solceller på taket.

Markställningar i stål fästs vanligtvis i marken med markskruvar eller stavar. Alternativt kan man använda tunga vikter för att hålla montagesystemet på plats. På stativen i stål läggs sedan skenor i vilka solpanelerna fästs.
Ett paket med solceller på marken kostar mellan 12 500–13 900 kr per installerad kW inklusive avdrag. Jämfört med en takinstallation får ni räkna med en prisökning på ca 16 % för markmonterade solpaneler, om ni köper en färdig markställning i metall.Normalt brukar man benämna solceller på marken som solcellsparker när den installerade effekten överstiger 43,5 kW, eftersom detta inte längre räknas som mikroproduktion. Markområden som används till solcellsparker bör vara fria från skugga i sydläge och ha relativt kort avstånd till elnätet.

Måste man betala nätavgift om man har solceller?
Det var en välkommen nyhet, där lagändringarna föreslås börja gälla 1 juli 2022. Det betyder att småhusägare kan fylla sina tak med solceller utan att behöva tänka på risken att bli nettoproducent och att därmed behöva betala en årlig avgift till nätägaren för inmatningsabonnemanget, om lagförslaget går igenom.
När solpaneler installeras på marken finns det olika markställningar till olika pris att välja mellan. Markställningar i metall från fabrik är vanligtvis det billigaste alternativet. Har du tillgång till billigt virke kan du dock få ner priset på en träställning rejält.Notera! När man bygger en platsbyggd lösning är det viktigt att göra beräkningar för hållbarheten mot vind- och snölaster, samt att följa paneltillverkarnas anvisningar för infästning. Försäkringsbolaget kan även kräva en snö- och vindlastberäkning för godkännande.

Solceller på marken kräver vanligtvis inget bygglov. Däremot kan det behövas diverse tillstånd för anläggningen. Solceller för mark kan exempelvis behöva dispens från strandskydd, dispens från biotopskydd och tillstånd för åtgärder nära väg.
Genom att skaffa solceller på marken kan du investera i solceller även om ditt tak är skuggat av närliggande träd och/eller byggnader. Eftersom att du har mer valfrihet kring panelernas placering är det också enkelt att undvika lägga solpanelerna i skugga.

Placeras solcellerna på marken långt ifrån huset där solelen ska användas uppstår en extra kostnad för kabelförläggning. Anlitar du ett företag kostar kabelförläggningen ca 400 – 500 kr per meter. Du kan dock hålla ner kostnaderna om du själv gräver diket för kabeln.Ditt försäkringsbolag kan ha extra höga krav på en solcellsanläggning installerad på marken på grund av att den är mer utsatt för slitage. Det kan exempelvis finnas krav på att solcellerna ska vara inhägnade och ha något typ av skydd från kvistar från närliggande träd.

Hur mycket el får man av solceller på vintern?
Ungefär 3 – 7 % av solcellernas årliga elproduktion producerar under vintermånaderna januari, februari och december. Ju längre norrut anläggningen är installerad desto mindre andel av elproduktionen sker på vintern. I kWh blir detta för en 10 kW solcellsanläggning 300 – 750 kWh.
Med en markanläggning ökar stöldrisken på solpanelerna eftersom att de blir enklare att komma åt. I Sverige finns det flera exempel på stölder av solpaneler från markanläggningar. Att installera solceller på marken är ett alternativ om det av någon anledning inte går att montera solceller på taket samt vid bygge av solcellspark. HemSol går nedan igenom hur det går till att installera markmonterade solceller, hur du ska välja mellan metallställning och markmontage i trä samt estimerade priser för både solceller och montageställningar. Ju fler solpaneler du installerar desto högre blir kostnaden för både solpaneler och markställning. Du kan dock räkna med att priset per kW minskar något om du installerar en anläggning på mer än 20 kW i och med att kostnader för t.ex. projektering slås ut på större antal.Med en markbaserad solcellsanläggning får du välja vilken riktning och lutning panelerna installeras i. På så vis kan du därför installera solcellerna i optimalt väderstreck och lutning. Optimal lutning för solceller i Sverige är 35 – 45 grader i sydlig riktning.Notera att förläggning av elkabel är ett elinstallationsarbete som enligt Elsäkerhetsverket ska utföras av ett elinstallationsföretag. Att hjälpa till och gräva diket medan elinstallationsföretaget hanterar själva kabelförläggningen för solcellerna är dock helt tillåtet.Äger du mark som inte används idag har du möjlighet att arrendera ut marken till ett energiföretag för byggnad av en solcellspark. Du kan då få ca 6 000 – 12 00 kronor per hektar och år i arrende. För att marken ska passa för arrende behövs åtminstone 10 hektar skuggfri mark som är lätt att påla.

Vill du vara helt säker på vad som gäller kan du kontakta kommunens byggnadsinspektion för att se om dina solceller kräver bygglov eller andra tillstånd.Vid undantagsfall kan ställningen för solpaneler kräva bygglov. Detta gäller främst om ställningen är så hög att den kan användas som skärmtak. År 2021 bedömde Mark- och miljööverdomstolen att en ställning till solpaneler med lägsta höjd på 3 meter räknades som en byggnad och därmed krävde bygglov.Vill man inte använda stålställningar kan man bygga en ställning i trä. Träställningar fästes i marken med antingen markskruvar eller betongplintar. När man använder en träställning fäster man solpanelerna med skenor eller genom att fästa panelerna direkt i träkonstruktionen med skruvar.När du monterar solceller på marken kan du antingen använda färdiga markställningar från fabrik i galvat stål eller en platsbyggd markställning i trä. Markstativ från fabrik är vanligtvis dyrare, medan ställningar i trä kan byggas på egen hand och är vanligtvis billigare.Solceller kan monteras på åkermark i kombination med odling eller betesmark. Har du betesdjur kan de beta fritt på ytorna kring solpanelerna på marken. Solceller som installeras på aktiv odlingsmark kallas agrivoltaiskt system, och monteras normalt vertikalt för att ta upp så lite yta som möjligt.

Priset för att installera solceller på markställning påverkas av markförhållandena på installationsplatsen. Är marken hård och stenig kan det uppstå problem vid installation av markstativ i stål, eftersom de borras ner åtminstone 45–60 cm. Det leder i sin tur till ökade kostnader.

Om du har kunskapen att bygga en markställning kan du göra detta själv och på så sätt minska installationskostnaden. Du kan fråga din installatör om hjälp med beräkningar för snö- och vindlaster samt vilka krav det finns för fästen till solpanelerna.
Detta kompenseras däremot till viss del av att du slipper hyra och rigga byggställning. Läs mer om hur kostnaden är fördelad vid en solcellsinstallation på vår sida om kostnaden för solceller.Om panelerna inte klarar av vindlasterna kan det uppstå mikrosprickor (vilket försämras dess effektivitet) eller att solpanelerna till och med knäcks. För mer information om kvalitét och egenskaper på olika panelmodeller, besök vår sida om solpaneler.Notera! Om du får endast använda grönt avdrag på materialkostnaderna om de faktureras av samma företag som gör installationen. Alltså får du inte använda grönt avdrag på material som du köper in på egen hand.

När du installerar solceller på marken har du även rätt att använda grönt avdrag på 20 % av material- och arbetskostnader. Grönt avdrag fungerar som ROT-avdraget och dras av direkt på fakturan. Du får max ta ut 50 000 kr i grönt avdrag per person och år.
För att arrangera din mark för en solcellspark kan du antingen kontakta ett direkt kontakta ett energiföretag. Alternativt kontaktar du våra solcellsrådgivare per mail eller telefon så kan HemSol hjälpa dig hitta ett energiföretag i ditt närområde!Om du inte gillar utseendet av solceller på hustaket, eller bor i ett område där det krävs bygglov för solceller, kan solceller på marken vara en bra lösning. De påverkar nämligen inte husets utseende överhuvudtaget. Ja, det går att installera solceller på marken, men det kräver både annorlunda montage och elarbete jämfört med solceller på taket. Det kräver bla. markställningar och kabeldragning utomhus. Solceller på markställning används normalt i solcellsparker men kan även användas vid villainstallationer. De fungerar inte att använda billiga solpaneler av lägre kvalitet för en markbaserad solcellsanläggning eftersom dessa sannolikt inte klarar vindlasterna de kommer utsättas för. Beroende på hur stativ ser ut kan stora krafter påverka solcellerna vid storm.

En solcellsanläggning på taket är inte i vägen i och med att ytan sällan nyttjas. Med solceller på marken är det däremot bra om du har gott om plats, eftersom de täcker en förhållandevis stor area.
Att denna breddning inom företaget blivit ett så pass lyckat koncept – och att många valt Ikeas solceller trots att de i grund och botten inte är en solcellsinstallatör – beror på att de sen länge varit ett av de absolut största, mest välkända och lönsamma företagen på den svenska marknaden. Det är av flera anledningar mångas förstaval när det kommer till köp av möbler och prylar till hemmet.Något som dock förvånade oss rätt rejält var att IKEA solstråle omdöme och Svea solar omdöme talar för två helt olika saker. Det vill säga, de omdömen som finns att hitta online om solcellerna från IKEA talar starkt för att många är mycket nöjda med både produkt och installation och att det av flera anledningar är ett av de bästa alternativen på marknaden.

Måste man sälja sin el från solceller?
Ja, om du har en solcellsanläggning som producerar mer el än vad du själv kan använda går det att sälja överskottet till ett elhandelsbolag. Det elbolag du väljer att sälja din el till ersätter dig per inmatad kWh och säljer sedan vidare elen till andra användare på elnätet.
Idag finns det många undersökningar online som tyder på att allt fler väljer de större aktörerna, så som Svea Solar, då man vill installera solceller. Den främsta anledningen till det är att det är just dessa större aktörer som både syns mest och tar mest plats på marknaden. Ju fler nöjda kunder desto större blir spridningen bland de som eftersöker produkten som erbjuds.Här är både Svea solar och IKEA solstråle tydliga exempel på att en större aktör har mycket att vinna på att vara just stor och välkänd. Många vet redan vad företaget har att erbjuda och vad man kan förvänta sig, och är mycket nöjda med det, vilket gör att valet om att fortsätta vara en återkommande kund även inom nya segment är självklart.

Experterna på SveaSolar ser till att du får bästa möjliga Solar-system, helt skräddarsytt efter dina personliga energibehov. De ger ett seriöst intryck redan från första stund, och arbetar sen så snabbt som möjligt tills arbetet är slutfört. Detta är något som många kunder talar för, att responsen var snabb och att installationen slutfördes som utlovat.
Du är alltså inte beroende av att få svar från kundsupporten, utan allt finns som vanligt väldigt lättillgängligt. Samtidigt vill de erbjuda alla sina kunder att leva hållbart på ett billigt sätt, som främjar både det egna hushållet och miljön. Detta har de verkligen lyckats med tack vare den öppna och ärliga kommunikation IKEA har med sina kunder.Ikeas solstråle solceller verkar producera väldigt mycket energi i förhållande till andra välkända alternativ från både större och mindre aktörer. Detta trots att de både är mycket prisvärda och lättillgängliga. Att Sverigefavoriten IKEA valt att göra en satsning för miljön verkar vara mycket populärt bland deras kunder, som fortsatt väljer dem.

Många av dessa negativa recensioner talar för att supporten haft väldigt långa svarstider och att många försökt få kontakt med företaget utan framgång. Detta har bidragit till att majoriteten av dessa missnöjda kunder anser att företaget är mycket oseriöst och opålitligt, bland annat på grund av felanmälningar som inte besvarats, oavklarade projekt, osv.
Med Svea Solar blir det enkelt att köpa solpaneler och att byta till grön energi. Med över 10 000 genomförda installationer kan du känna dig trygg med att SveaSolar och deras experter hjälper dig med allt du behöver från start till slut. Oavsett frågor och funderingar finns de vid din sida under alla steg på vägen.Ser man istället till de omdömen som Svea Solar fått överlag finns är omdömena väldigt mycket mer varierande. Detta alltså trots att Svea Solar är den installatör som ligger bakom både tillverkning och installation av Ikea solstråle, som nästan enbart fått positiva recensioner.

Att IKEA rankats högt i många undersökningar och är väldigt välkända bland svenskarna överlag är det som med stor sannolikhet varit de främst avgörande anledningarna till att så många valt just IKEA solceller före Svea Solar. Det trots att även Svea solar rankats högt i liknande undersökningar, och att det faktiskt är Svea solar som står för installation.Svea Solar och IKEA solstråle är utan tvekan två av de mest populära alternativen av solceller. Dessa två väldigt stora aktörer har med andra ord lyckats med sitt koncept och fortsätter idag att växa på marknaden, där de både breddar sina sortiment och sina kundbaser.

Som Sveriges största installatör av solceller finns det mycket som talar för att Svea Solar är en mycket erfaren, kunnig och pålitlig aktör att vända sig till då man själv vill installera solceller. Detta lever företaget också upp till, och det inte bara när det kommer till deras produktsortiment utan det även när det kommer till deras installationer och service.
Dessa undersökningar och tester är mer avgörande idag än vad många tror när det kommer till vilket företag och vilka produkter en konsument vänder sig till i slutändan. Det i kombination med tidigare vetskap om och erfarenhet av ett företag.Ju större företag desto större kundbas, och med många väl genomförda arbeten kommer en stor kundbas innebära många goda Svea solar omdömen. Det bidrar i sin tur till att företaget i fråga blir rekommenderat till ännu fler potentiella kunder som i sin tur väljer att installera deras solceller – företaget växer då än mer och att deras produkter blir än mer populära.

En annan viktig aspekt i detta är att då man ska välja solceller och solcellsinstallatör ofta går efter hur mycket el per installerad kilowatt solcellerna producerar. Detta då man med denna mätning kan få ett svar på hur mycket de genererar i förhållande till priset. Här har IKEAs solstråle solceller listats högst i flera undersökningar och tester som gjorts online.Trots att majoriteten av kunderna som valt Svea Solar vid installation av solceller givit positiva recensioner och mycket goda omdömen är det även en stor skara kunder som givit negativa omdömen om Svea solar, deras produkter och installation. Det framförallt när det kommer till företagets kundservice och bemötande.

Vad kostar 50 kvm solceller?
Kostnaden per kvadratmeter för solceller ligger i genomsnitt på cirka 2 750 kronor. Denna kostnad innefattar både installation och grönt avdrag på 19,40 procent. Beroende på taktyp, val av produkter samt storlek på solcellerna varierar priset mellan 2 000–5 000 kronor per m2.
I och med de varierande betyg som Svea solar fått överlag är det tydligt att IKEA gjort ett mycket bra jobb när det kommer till att förvalta produkterna och sköta samtliga steg i processen på ett önskvärt sätt. De har en mer öppen och ärlig kommunikation med sina kunder, de vet vad kunderna förväntar sig och de ser till att gemeneman blir nöjd. Ett sådant exempel är IKEA, som har breddat sitt sortiment och gått från att främst erbjuda inredning och möbler till att idag även erbjuda solceller och solcellsinstallation – IKEA solstråle. Något som de också fått mycket beröm för är att deras solceller är enkla och smidiga att hantera oavsett tidigare kunskap och erfarenhet. Hur alla steg i projektet ska genomföras och gå till kan du få svar på från deras steg- för- steg videos och tydliga bilder, som gör att det inte är svårt för någon att bygga sin egen solsystemspanel.Tack vare att installatören redan sedan tidigare har riktigt goda omdömen, många kunder och anses vara en pålitlig aktör när det kommer till solceller har många valt att installera just Ikea solstråle.

Ett annat stort företag som blivit en mycket populär aktör bland de som vill installera solceller är IKEA. Sen IKEA valde att gå ihop med Svea Solar för att ta fram prisvärda, hållbara och tillgängliga solceller har företaget vuxit sig ännu större. Trots att det finns flera kvalitativa solcellsinstallatörer av mindre storlek anses de större aktörerna som absolut bäst! Detta är något som Svea Solar omdöme och IKEA solstråle omdöme talar för i stort.
Till skillnad från de varierande omdömen som finns att läsa om Svea Solar har Ikea solstråle solceller fått övervägande goda betyg. Det inte minst när det kommer till solcellernas styrka och effektivitet, där de i många tester och undersökningar klassats som de bästa. De erbjuder allt fler att både tänka och leva mer hållbart, utan att det blir krångligt eller dyrt.