Posted on

Sony Sbh52 Reset

Smart Wireless Headset pro Användarhandbok Innehåll Inledning…4 Tillbehörsöversikt…4 Ikonöversikt…5 Basinformation…7 Ladda batteriet…7 Minneskort…7 Starta och stänga av…7 Starta displayen…8

TV-Adapter 2 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag
Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning…3 MHL to HDMI Adapter-översikt…3 Komma igång…4 Smart Connect…4 Uppgradera Smart Connect…4 Använda MHL to HDMI Adapter…5 AnslutaAnvändarhandbok Smart Imaging Stand IPT-DS10M Innehåll Användarhandbok för Smart Imaging Stand…3 Inledning…4 Funktioner översikt…4 Maskinvara översikt…4 Basinformation…5 Montering…5 Batterier…5 Compact Mini 1. Introduktion…2 Vad finns med vid leverans…2 2. Beskrivning av Compact mini…3 Ovansidan…3 Undersida…4 Ovansida…5 Höger sida…6 Undersidan…7 3. Komma igång…8 Slå på och slå 12 Batteri Ett nytt batteri eller ett batteri som används oregelbundet kan ha minskad kapacitet. Du kan behöva ladda om det flera gånger. När batterinivån är låg blinkar indikatorlampan rött och ett lågt pipljud hörs. Om du inte laddar headsetet stängs det automatiskt av efter 10 minuter. 12

Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3 (PN-T21-3) PN-TX-MD6 (PN-T21-6) PN-TX-MD8 (PN-T21-8) PN-TX-MD10 (PN-T21-10) IM-PN-TX105-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL
7 Laddning Innan du använder headsetet första gången måste du ladda det med den medföljande laddaren i 8 timmar (se figur 2).I vanliga fall tar laddningen 2,5 timmar.använd bara Sony Ericsson-laddare. 715 Felsökning Headsetet stängs av automatiskt. Batterinivån är för låg. Du hör ett pipljud ca 10 minuter innan headsetet stängs av. Ladda batteriet. Headsetet stängs av om du inte kopplar ihop det med telefonen inom 10 minuter. Oväntat beteende Återställ headsetet. Ingen anslutning till telefonen Se till att headsetet är laddat och inom räckhåll för telefonen. Vi rekommenderar ett avstånd på högst tio meter och att inga stora föremål finns emellan. Kontrollera eller ändra Bluetooth-inställningarna i telefonen. Koppla ihop headsetet med telefonen igen. 15 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning…3 TV Dock baksida, översikt…3 Komma igång…4 LiveWare -hanteraren…4 Uppgradera LiveWare -hanteraren…4 Använda TV Dock…5 Ladda telefonen…5 Trådlöst headset Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset MIC MUTING-knapp Statusindikator POWER-knapp Knappen VOL + Knappen VOL – Telefonknapp Mikrofon Öronclip Högtalare RESET-knapp USB-kontakt LaddningsstationAnvändarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning…3 Om DK52 USB Charging Dock…3 Använda DK52 USB Charging Dock…4 Använda tillbehören…4 Ladda…4 Juridisk information…6 Declaration of

BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707538 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 TILLÄMPNING 4 MASKINVARUINSTALLATION 5 ROUTERKONFIGURATION 6 WPS 11 CE/FCC 12
9 Koppla ihop headsetet Koppla ihop headsetet med telefonen Om du vill använda headsetet tillsammans med en telefon måste du koppla ihop det med telefonen. När de har kopplats ihop ansluter headsetet automatiskt till telefonen så fort det startas och är inom räckhåll. Koppla ihop headsetet med telefonen 1 Se till att headsetet är avstängt. 2 Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen. Anvisningar finns i användarhandboken. 3 Aktivera synlighet för Bluetooth i telefonen. Detta gör att andra Bluetooth-enheter kan upptäcka din telefon. 4 Placera telefonen högst 20 cm (8 tum) från headsetet. 5 Tryck ned på headsetet i ca 5 sekunder tills indikatorlampan blinkar grönt och rött om vartannat. 6 Autokoppling i telefonen: Följ instruktionerna som visas när du blir ombedd att lägga till din VH Normal ihopkoppling i telefonen: sök efter och lägg till en ny enhet. 8 Skriv in 0000 om du blir ombedd att ange en sifferkod. 9

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande
Användarhandbok Style Cover Window SCR46 Innehåll Komma igång… 3 Inledning… 3 Översikt…3 One-touch-konfiguration… 3 Laddning…4 Grunderna… 5 Interagera med fönstret…5 Tona ned och aktivera

10 Sätta på sig headsetet Sätta på sig headsetet Skjut in öronbygeln bakom örat och rikta mikrofonen mot munnen. Se bild 3 och 4. Du kan använda headsetet med eller utan öronbygeln. Headsetet passar på både höger och vänster öra. Se bild 5. 10
Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innehåll Inledning…3 Funktioner översikt…3 Maskinvara översikt…3 Basinformation…5 Ladda batteriet…5 Hantering av batteri och ström…5 Sätta påAnvändarhandbok Bluetooth Remote with Handset Function BRH10 Innehåll Inledning…3 Funktioner översikt…3 Maskinvara översikt…3 Basinformation…5 Ladda Bluetooth -fjärrkontrollen…5 Starta och stänga

6 Introduktion Din VH110 Bluetooth -handsfree kan anslutas till alla enheter med Bluetooth -teknik som stöder headsetet.den här användarhandboken är inriktad på användning med en Sony Ericsson-mobil. 6
BROADBAND ROUTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707517 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15Användarhandbok SmartBand 2 (for ios) SWR12 Innehåll Basinformation… 3 Inledning… 3 Maskinvara översikt…3 Ladda ditt SmartBand 2…4 Montering…4 Bära SmartBand 2… 5 Starta och stänga av… 5GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehållerInstallationsguide och bruksanvisning TV-ADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 6 Introduktion 8 Översikt TV-adapter 2 9 Installationsguide 11 Installera TV-adapter 2 12 Ansluta TV-adapter 2 till vägguttag

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelandenAnvändarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset…3 Inledning…4 Funktioner översikt…4 Maskinvara översikt…4 Statusikoner översikt…5 Basinformation…6

P C I – E A D A P T E R W I R E L E S S 1 5 0 N 1 5 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I – 7 0 7 5 2 9 S U O M I – F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 – T E K N I S K A S P E C I F I K AT
Guide för icube Trådlös programmering Innehållsförteckning Översikt…2 Installering… 3 Ansluta icube till datorn… 3 icube konfigurationsalternativ…5 Batteristatus… 6 Brukstid… 6 Använd icubeAnvändarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

PREXISO XL2 Korslaser Användarmanual Prexiso XL2… 5 1 Användarmanual Prexiso XL2 1.1 Översikt 1.2 Isättning av batterier Se skiss, öppna batterilocket på undersidan och sätt i batterierna med rätt
Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

2 Innehåll Översikt över headsetet…5 Introduktion…6 Laddning…7 Starta och stänga av enheten…8 Koppla ihop headsetet…9 Koppla ihop headsetet med telefonen…9 Sätta på sig headsetet…10 Ringa…11 Överföra ljud…11 Batteri…12 Skydd…13 Återställa headsetet…14 Felsökning…15 Headsetet stängs av automatiskt…15 Oväntat beteende…15 Ingen anslutning till telefonen…15 FCC Statement…16 Industry Canada Statement…17 Declaration of Conformity for VH
DDC Series Dial Digital Controller INSTALLATION OCH ANVÄNDAR INSTRUKTIONER Tack för du valde Toro DDC (Digital Dial Controller) bevattnings automatikskåp. I DDC skåpet används den senaste programmeringsSIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l’utilisateur Guida dell’utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство
Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innehåll Inledning…3 Funktioner översikt…3 Maskinvara översikt…3 Basinformation…5 Ladda batteriet…5 Sätta på och stänga av headsetet…5 Justera Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!…2 OM…2 HEADSETETS FUNKTIONER…3 KOMMA IGÅNG…3 LADDA HEADSETET…4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET…4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN…5 BÄR SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning…3 SmartDock-översikt…3 Ladda med SmartDock…3 Komma igång…5 LiveWare -hanteraren…5 Uppgradera LiveWare -hanteraren…5 Välja ett startprogram…5ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska…………………… 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon 7500/7600 SNABBGUIDE Läs denna Snabbguide innan du startar din P-touch. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen. Bruksanvisningen finns på den cd-skiva som medföljer PT-7500/7600. Förvara denna Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Se din användarmanual för drifttemperatur. Kontakta din återförsäljare om sådan händelse
Användarhandbok SmartTags Innehåll Inledning…3 Komma igång…3 Använda SmartTags…4 Juridisk information…5 2 Inledning Vad är SmartTags? SmartTags använder enhetens NFC-funktioner för att utlösa snabba SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det Användarhandbok Bluetooth Speaker BSP10 Innehåll Inledning…3 Funktioner översikt…3 Maskinvara översikt…3 Status för aviseringslampan…3 Ladda…4 Ladda tillbehöret…4 Komma igång…5 Förbereda

Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast…3 Konfigurera trådlös visning med Miracast…4 Maskinvara översikt…4 Starta och ansluta
18 Declaration of Conformity for VH110 We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type DDA and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V2.1.1 and EN :2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC. Lund, May 2010 Jacob Sten, Head of Product Business Unit Accessories Vi uppfyller kraven i R&TTE-direktivet (1999/5/EC). Sony Ericsson VH110 Prior to use, please read the Important information leaflet separately provided. This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide. All rights reserved. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010 Publication number: Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of such mark by Sony Ericsson is under license. Interoperability and compatibility among Bluetooth devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or higher, and Headset or Handsfree profile. The Liquid Identity logo is a trademark or registered trademark of Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony and ”make.believe” are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation. Ericsson is a trademark or registered trademark of Telefonaktiebolaget LM Ericsson. 18Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning…3 Om USB Charger…3 Använda USB-laddaren… 4 Ladda enheten…4 Juridisk information…5 Declaration of Conformity…6 2 Inledning Om USB Charger

Guide för icube II Trådlös programmering Innehållsförteckning Snabbguide…3 Indikationslampor…4 Översikt…5 Installering…6 Anslut icube II till din datorn…7 Batteristatus…8 Drifttid…8 Använd

17 Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 17
Bruksanvisning REPO Radiorepeater Innehåll Viktig information… 2 Översikt… 3 Installation… 4 Konfiguration… 5 Repetera alla larm eller bara från utvalda larmsändare… 5 Max antal hopp… 6 FördröjningAnvändarhandbok USB Type-C laddningsdocka DK60 Innehåll Inledning…3 Om DK60 USB Type-C laddningsdocka…3 Använda DK60 USB Type-C laddningsdocka… 4 Använda tillbehören… 4 Ladda…5 Juridisk information…6 5 Översikt över headsetet Se bild 1. 1 Högtalare 2 Öronbygel 3 Mikrofon 4 Volymknappar 5 På/av-knapp, Samtalsknapp 6 Indikatorlampa 7 Uttag för laddare 8 Öronplugg 5 14 Återställa headsetet Återställ headsetet om det beter sig konstigt. När du återställer headsetet raderas all information om ihopkopplade enheter. Återställa headsetet Håll nedtryckt i 10 sekunder. Återställa headsetet till fabriksinställningarna Håll knappen intryckt i kopplingsläget. 1411 Ringa När du har kopplat ihop headsetet med telefonen och headsetet är påslaget kan du ringa och ta emot samtal. Ringa Slå numret med hjälp av telefonens knappar. Samtalet aktiveras automatiskt i headsetet. Avsluta ett samtal Tryck på knappen för att avsluta samtal. Besvara ett samtal En signal indikerar ett inkommande samtal.tryck på samtalsknappen. Avvisa ett samtal En signal indikerar ett inkommande samtal.håll samtalsknappen intryckt. Besvara ett andra samtal Tryck på samtalsknappen. Det pågående samtalet parkeras. Stänga av mikrofonen under ett samtal Tryck ned båda volymknapparna samtidigt.tryck ned båda volymknapparna samtidigt för att sätta på mikrofonen igen. Ändra volymen för högtalaren Tryck på någon av volymknapparna under ett samtal. Överföra ljud Överföra ljudet från headsetet till telefonen Se Överföra ljud till och från en Bluetooth-handsfree i telefonens användarhandbok. 11

Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter… 4 Delar… 5 Specifikationer… 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll… 7 Content Safety
Användarhandbok Quick Charger UCH10 Innehåll Inledning…3 Enkelt att ladda…3 Använda Quick Charger…4 Ladda enheten…4 Juridisk information…5 Declaration of Conformity for UCH10…5 2 Inledning U S B A D A P T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I – 7 0 7 5 2 2 S U O M I – F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 – T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O B R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I – 7 0 7 5 3 4 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s k a s p e c i f i k

Bruksanvisning FJÄRRKONTROLL RC-N 2 Grattis till din nya RC-N-fjärrkontroll. Med den kan du justera dina hörapparaters volym och programinställ ningar. Vänligen läs hela innehållet innan du använder dinBackbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med Användarhandbok SmartWatch MN2 Innehåll Inledning…3 Översikt…3 Ladda…3 Komma igång…4 Starta och stänga av…4 Konfigurera…4 Installera Smart Connect…4 Koppling SmartWatch…5 Installera SmartWatch-programmet…5 Installationsguide och bruksanvisning TELEFONADAPTER 2 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera Telefonadapter 2 första gången 10 Anslut TelefonadapterSE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

SyncBraille Rev: 20120130 Innehåll SYNCBRAILLE…0 1. KOMMA IGÅNG…5 2. VAD FÖLJER MED…5 3. ÖVERSIKT…5 4. ANSLUTNING TILL DATOR…6 4.1 Att ansluta SyncBraille till dator… 6 4.1.1 Installera drivrutinernBruksanvisning SOUNDGATE 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Bruksanvisning 6 Allmänna varningar 7 Varningar 7 Introduktion 10 Komma igång 13 Byta batteri 13 Statusindikator 15 Batteritid 17

JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respectiveB R O A D B A N D R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S B R U K S A N V I S N I N G N I – 7 0 7 5 4 9 S U O M I F Ö R PA C K N I N G E N S I N N E H Å L L 5 T E K N I S K A S P E C I F I KVarning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell
G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U K S A N V I S N I N G N I – 7 0 7 5 3 3 1 S U O M I F ö r pa c k n i n g e n s i n n e h å l l 5 T e k n i s

160418 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION… 2 1.1 Vad följer med vid leverans… 2 2 KOM IGÅNG… 2 2.1 Att använda med eller utan hållare… 3 2.2 Rengör lins och spegel… 4 2.3 Knappar… 4 Slå på16 FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user’s authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 16

8 Starta och stänga av enheten Sätta på headsetet Håll intryckt tills indikatorlampan lyser med ett fast grönt eller rött sken.(om indikatorlampan lyser rött behöver headsetet laddas.)lampan släcks efter 3 sekunder och headsetet sätts på. Stänga av headsetet Håll intryck tills indikatorlampan blinkar grönt och rött om vartannat.(om indikatorlampan lyser rött behöver headsetet laddas.)efter tre sekunder släcks ljuset och headsetet är avstängt. 8
Bruksanvisning SOUNDGATE MIC Används tillsammans med SoundGate 3 Innehåll Generella varningar och säkerhetsföreskrifter 6 Introduktion 8 Översikt SoundGate Mic 9 Så fungerar SoundGate Mic 10 Bära SoundGate

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:BROADBAND ROUTER WIRELESS 300N 300 MBPS BRUKSANVISNING NI-707521 SUOMI FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 5 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5 TILLÄMPNING 5 MASKINVARUINSTALLATION 6 ROUTERKONFIGURATION 8 WPS 14 CE/FCC 15Användarhandbok Style Cover Window SCR26 Innehåll Komma igång…3 Inledning…3 Översikt…3 Laddning…3 One-touch-konfiguration…4 Grunderna…5 Interagera med fönstret…5 Tona ned och aktivera skärmen…5 Användarhandbok Power Cover CP12 Innehåll Inledning…3 Enkelt att ladda…3 Specifikationer…3 Använda Power Case-skalet…4 Ladda telefonen…4 Juridisk information…6 2 Inledning Enkelt att ladda NANO USB ADAPTER WIRELESS 150N 150 MBPS BRUKSANVISNING NI-707541 SUOMI -FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL 4 -TEKNISKA SPECIFIKATIONER 4 -TILLÄMPNING 4 -MASKINVARUINSTALLATION 5 -INSTALLERA PROGRAMVARAN 6 -PROGRAMVARA170126 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION… 2 1.1 Vad följer med vid leverans… 2 2 KOM IGÅNG… 3 2.1 Att använda i öppet eller stängt läge.. 3 2.2 Rengör lins och spegel… 5 2.3 Knappar… 5 2.4

User guide Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Contents Inledning…3 TV Dock-översikt…3 Komma igång…4 Smart Connect…4 Uppgradera Smart Connect…4 Använda TV Dock…5 Ladda telefonen…5

SOUNDCLIP-A Bruksanvisning Introduktion Denna bruksanvisning visar hur du använder och sköter din nya SoundClip-A. Läs bruksanvisningen noggrant, inklusive avsnittet om varningar. Det hjälper dig att
Användarhandbok Magnetic Charging Dock DK48 Innehåll Inledning…3 Om den magnetiska laddningsdockan…3 Använda den magnetiska laddningsdockan…4 Välja ett tillbehör för telefonen…4 Ladda telefonen…4

Användarhandbok Stereo Bluetooth -headset SBH20 Innehåll Inledning…3 Tillbehörsöversikt…3 Basinformation…4 Ringa…6 Lyssna på musik…6 Multipoint-teknik…7 Felsökning…7 Juridisk information…7 Användarhandbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innehåll Inledning…3 Funktioner översikt…3 Tillbehörsöversikt…3 Basinformation…4 Ladda handsetet…4 Sätta på och stänga av headsetet…4 Parkoppla 130103 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION…2 1.1 Vad följer med vid leverans… 2 2 KOM IGÅNG…2 2.1 Att använda med eller utan hållare… 3 2.2 Rengör lins och spegel… 4 2.3 Knappar… 4 Slå på och

Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MX8B (PN-T19-2) IM-PN-TX103-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLL Kapitel 1: KUNDINFORMATION 3 Kapitel 2: SÄKERHET 5 Kapitel 3: PRODUKTBESKRIVNING
Trådlös TV-länk SLV3100 Bruksanvisning A 1 2 SLV3100 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR DC 9V Channel 1 2 3 4 ON/OFF 7 6 5 4 3 B 8 9 SLV3100 WIRELESS TVLINK RECEIVER Channel 1 2 3 4 DC 9V ON/OFF 13 12 11 10Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH80 Innehåll Inledning…3 Funktioner översikt…3 Maskinvara översikt…3 Basinformation…5 Ladda batteriet…5 Batteristatus…5 Sätta på och stänga av headsetet…5
Panther Installationsinstruktioner Sändare PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-SE SPRÅK: Svenska (översättning från engelska) INNEHÅLLPower Link 4 Användarhandledning 1 Varning: för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador Observera Stäng av/koppla ur enheten innan rengöring eller annat underhåll Om stickkontaktenOutdoor H.264 Day/Night Weather-proof Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska IP8330 Supreme Night Visibility 60 fps @ VGA IP8332 Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer OSLO Bruksanvisning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information 1 Read these instructions. 2 Keep these instructions. 3 Heed all warnings. 4 Follow all instructions. 5 Do not use this apparatus

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två
Användarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset… 3 Inledning… 4 Funktioner översikt… 4 Maskinvara översikt… 4 Statusikoner översikt…5 Basinformation…6

TELEFONADAPTER 2 INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING 2 Innehållsförteckning Varningar 5 Introduktion 7 Översikt Telefonadapter 2 8 Installation 9 Aktivera telefonadapter första gången 10 Anslut telefonadapterNokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s B r u k s a n v i s n i n g N I – 7 0 7 5 4 7 S U O M I n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Tack för SVENSKA LADDNING PARKOPPLING SAMTAL SAMTALSLOGG MEDDELANDEN RÖST KONTROLL AKTIVITET 06 07 09 11 12 13 14 PULSMÄTARE HITTA MIN TELEFON KAMERA FJÄRRAN APPS MUSIK INSTÄLLNINGAR TEKNISKA DATA 14 15 15 15 16BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

10 Grundläggande inställningar Komma åt inställningar Du kan visa och ändra inställningar direkt på SmartWatch 3 via inställningsmenyn. Du öppnar inställningsmenyn med hjälp av strömknappen, röstkommandon eller startskärmen. Öppna inställningsmenyn med hjälp av strömknappen 2 Håll strömknappen intryckt tills inställningsmenyn visas. Öppna inställningsmenyn med hjälp av röstkommandon 3 Säg ”Settings”. Öppna inställningsmenyn genom att trycka till på skärmen 1 Tryck till på startskärmen och svep sedan uppåt. 2 Hitta och tryck till på Settings. Skärminställningar Du kan justera skärmens ljusstyrka och välja att alltid visa en nedtonad urtavla när skärmen är inaktiv genom att aktivera skärmfunktionen Alltid på. Du kan även ändra vilken urtavla som visas på startskärmen. Justera skärmens ljusstyrka 1 Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och hitta och tryck till på Adjust brightness. 2 Bläddra uppåt eller nedåt för att välja önskad nivå på ljusstyrkan. Aktivera och inaktivera skärmfunktionen Alltid på. Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och hitta och tryck till på Always-on screen för att aktivera eller inaktivera funktionen. Byta urtavla direkt på SmartWatch 3 1 Gå till inställningsmenyn på SmartWatch 3 och leta upp och tryck på Change watch face. 2 Svep åt vänster eller åt höger för att visa tillgängliga urtavlor och tryck sedan till på den urtavla du vill använda. Du kan också peka och hålla kvar fingret på startskärmen om du vill byta urtavla. Byta urtavla via telefonen eller surfplattan 1 Öppna appen Android Wear på telefonen eller surfplattan. 2 Välj ett alternativ under Watch faces eller tryck på More om du vill visa fler urtavlor och välj sedan ett alternativ. Om du vill få tillgång till fler alternativ för urtavlor med hjälp av appar från tredje part på Google Play rullar du längst ned på skärmen och trycker på Get more watch faces. 10
12 Använda SmartWatch 3 Hålla dig organiserad med SmartWatch 3 Du kan prata med SmartWatch 3 för att ställa in påminnelser, göra anteckningar, kontrollera ditt schema, svara på ett SMS med mera. Du kan även trycka till på skärmen för att hantera enkla uppgifter som visas i uppgiftsmenyn. De flesta av funktionerna ovan fungerar om språket är inställt på engelska, franska, italienska, japanska, koreanska, ryska, spanska, tyska eller portugisiska (brasiliansk). Tänk dock på att en del röståtgärder kanske inte är tillgängliga på alla språk och i alla länder. Öppna uppgiftsmenyn 3 Svep uppåt för att öppna uppgiftsmenyn. Alla tillgängliga uppgifter visas i en lista. Appar som fungerar med SmartWatch 3 Listan nedan visar några appar som är kompatibla med SmartWatch 3 när de är installerade på en telefon eller surfplatta med Android. Hela urvalet med hämtningsbara appar som har stöd för Android Wear finns på Google Play. Vi rekommenderar att du kontrollerar Google Play regelbundet eftersom nya appar läggs till hela tiden. Meddelanden E-post Kalender Walkman och andra Android -musikspelare av standardtyp Lifelog Google-appar, till exempel Google Keep, Google Maps och Gmail Du kan behöva uppdatera dessa appar till den senaste versionen för att få bästa kompatibilitet med Android Wear. Hantera SMS När det kommer ett SMS till telefonen eller surfplattan kan du läsa meddelandet direkt på SmartWatch 3 i form av ett kort. Du kan även använda SmartWatch 3 för att skicka SMS till kontakter som finns sparade på telefonen eller surfplattan. Skicka ett SMS 3 Säg ”Send a text” och namnet på en kontakt som finns sparad på telefonen eller surfplattan, och säg sedan den text du vill skicka. 4 Du kan även säga något i stil med ”Text Jack I’m ready” eller ”Send Jane a message that I’m back”. I båda fallen skickas meddelandet automatiskt. Svara på ett SMS 1 Välj det kort som motsvarar det SMS som du vill svara på. 2 Svep från höger till vänster tills du ser Reply och tryck sedan till på Reply. 3 Svep uppåt och välj ett fördefinierat meddelande, eller tala in ett svar genom att säga meddelandet högt. När du är klar skickas textmeddelandet automatiskt. Hantera e-post När det kommer ett e-postmeddelande till telefonen eller surfplattan med Android kan du läsa och svara på det med hjälp av SmartWatch 3. Varje e-postmeddelande visas med ett motsvarande kort på tillbehöret. Du kan även tala in i SmartWatch 3 för att skicka e-postmeddelanden till sparade kontakter. 12Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera iAnvändarhandbok Stereo Bluetooth Headset SBH50 Innehåll Användarhandbok för Stereo Bluetooth Headset…3 Inledning…4 Funktioner översikt…4 Maskinvara översikt…4 Statusikoner översikt…5 Basinformation…6

Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning
SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, StrömknappenDIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

19 Spåra paket När inkommande aviseringar om status för paket till dig tas emot via Gmail-appen på en telefon eller surfplatta med Android visas de automatiskt som kort på SmartWatch 3. Använda SmartWatch 3 som en fristående enhet Du kan fortfarande använda en del grundläggande funktioner om SmartWatch 3 kopplas från mobilen eller surfplattan. Eftersom röstkommandon inte fungerar efter frånkoppling måste du trycka till på skärmen för att navigera med SmartWatch 3 och bekräfta åtgärder. I fristående läge kan du fortfarande göra följande: Visa tid och datum. Ställa in ett alarm. Använda tidtagaruret. Använda timern. Visa din agenda för den aktuella dagen. Lyssna på musik som har sparats på SmartWatch 3 med ett anslutet Bluetooth – headset. Registrera dina utomhusaktiviteter. Visa din stegräknare. Ändra urtavlans utseende. Aktivera och inaktivera flygplansläge. En del av funktionerna som beskrivs ovan kräver hämtning och installation av relevanta appar, till exempel en musikspelare eller en träningsapp. 19
Anslutnings guide (för COOLPIX) I det här dokumentet beskrivs proceduren för att använda SnapBridge-appen (version 2.0) och upprätta en trådlös anslutning mellan en kamera som stöds och en smart enhet.16 Ställa in en påminnelse 3 Säg ”Remind m
e” och säg sedan vad du vill bli påmind om. Du kan till exempel säga ”Remind me to run at 7pm” eller ”Remind me to call John when I get home”. Påminnelsen sparas sedan i Google Now och ett kort visas på SmartWatch 3 när påminnelsen blir aktiv. Anteckningar Du kan prata med SmartWatch 3 för att skapa anteckningar eller visa befintliga anteckningar som har sparats i Google Keep eller andra kompatibla program. Skapa en anteckning 3 Säg ”Take a note” och säg sedan det du vill spara som en anteckning. Du kan till exempel säga ”Take a note, try the new restaurant on Main Street”. Om detta känns igen sparas anteckningen i Google Keep. Visa en anteckning 3 Säg ”Start Keep”. Appen Google Keep öppnas på SmartWatch 3. 4 Om du vill bläddra till den anteckning som du vill välja att se kan du svepa uppåt eller nedåt. 5 Om du vill öppna en anteckning och se detaljer om den trycker du till på anteckningen. Agenda Information om kommande händelser som har sparats i kalenderappen på telefonen eller surfplattan visas automatiskt på SmartWatch 3 som kort. Du kan även prata med SmartWatch 3 för att kontrollera ditt schema, det vill säga visa din agenda. Visa din agenda 3 Säg ”Agenda”. Kalenderkortvyn öppnas. Om du vill visa en viss händelse säger du det du önskar få fram, till exempel ”When’s my next meeting?”. Få snabba svar Du kan använda SmartWatch 3 för att få snabba svar på enkla frågor. Du kan till exempel prata med SmartWatch 3 för att få sportresultat, ta reda på definitionen av ett ord och ställa frågor om enkla fakta, till exempel huvudstaden i ett visst land eller det högsta berget i Sydamerika. Få ett snabbt svar 3 Fråga något som du vill veta, till exempel ”How do you say ’hello’ in Spanish?” eller ”Where was Albert Einstein born?”. Om frågan registreras korrekt visas svaret på SmartWatch 3. 16

4 Komma igång Inledning SmartWatch 3-tillbehöret, som har Android Wear, organiserar din information, föreslår vad du behöver och visar dig det innan du ens hinner fråga. Använd det för att ta emot och svara på meddelanden, visa aviseringar om möten och se väderuppdateringar allt inom nära räckhåll på din handled. Du behöver inte sträcka dig efter en telefon eller surfplatta så länge det finns en Bluetooth -anslutning till SmartWatch 3. Med hjälp av röstkommandon kan du ställa frågor som When is my next meeting? eller How do I get to the train station? och få svar direkt. Du kan också använda SmartWatch 3 som en stegräknare. Om du vill utöka funktionerna kan du ladda ned nya appar från Google Play, eller uppdateringar av befintliga appar. Du får automatiska uppdateringar när sådana uppdateringar är tillgängliga. SmartWatch 3 fungerar med alla smartphones och surfplattor med Android som kör Android version 4.3 eller högre. Om du vill kontrollera om din Android -enhet kan användas med Android Wear går du till Använd SmartWatch 3 tillsammans med det medföljande armbandet för optimala prestanda och funktionalitet. Översikt 1 Mikrofon 2 Ljussensor 3 Pekskärm 4 Strömknapp 5 Huvudenhet 6 NFC -avkänningsområde 7 Lucka för Micro USB-port 8 Handledsband Laddning Innan du använder SmartWatch 3 för första gången måste du ladda produkten i cirka 30 minuter. Vi rekommenderar att du använder laddare och USB-kablar från Sony. 4SB7J01(1B)/ 6MB4121B-01 Anslutnings guide (för D-SLR-kameror) Sv Innehållsförteckning Introduktion…2 Gränssnittet…2 Problem med att ansluta?…2 Mer om SnapBridge…2 Vad du behöver…3 Vad du kan

IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal
Användarhandbok Smart Bluetooth Handset SBH52 Innehåll Användarhandbok för Smart Bluetooth Handset… 3 Inledning… 3 Basinformation…5 Komma igång…7 Använda handsetet… 8 Juridisk information…11