Posted on

Sophämtning Hässleholms Kommun

Fyll i gatuadressen och nummer. Därefter visas de två närmasta tömningsdagarna i rutan. Väljer du att ”Ladda ner” får du en pdf-fil, ibland på flera sidor, som berättar om alla årets planerade tömningsdagar.Ladda ner vår app June Avfall & Miljö och skriv in din adress. Därefter får du ett pling dagen innan tömning. Via nedanstående länk hittar du lite mer information:

När kommer sopbilen? När hämtar vi ditt trädgårdsavfall? När tömmer vi ditt latrin? När tömmer vi ditt slam? Fyll i din adress i ovanstående fält så får du svar direkt. Utgå alltid efter datum – inte veckodag.
På vår webbplats används kakor (cookies) för att den ska fungera så bra som möjligt och för att vi ska kunna förbättra och utveckla den efter dina behov.För att läsa mer om detta, var vänlig läs vår Integritetspolicy som berör vår behandling av dina personuppgifter, och Integritetspolicy för Contacts som berör behandlingen av dina personuppgifter från ägaren av nyhetsrummet du följer. Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsdrivet bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter, producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt ansvarar för att leverera kranvatten och hantera spill- och dagvatten. Vi sköter även kommunens drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Vi är omkring 150 anställda som tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun, och med stor hjälp av våra entreprenörer, dagligen gör en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö. När du väljer att skapa ett konto och följa ett nyhetsrum kommer dina personuppgifter behandlas av oss och av ägaren av nyhetsrummet för att du ska kunna motta nyheter och uppdateringar enligt dina bevakningsinställningar.

När du komposterar matrester, hushållspapper med mera ska du göra det i en behållare som är säker för skadedjur. Du kan också kompostera i en gödselvårdsanläggning tillsammans med gödsel. Det ska inte finnas några risker för människors hälsa eller för miljön när du komposterar.
Du kan själv kompostera ditt organiska hushållsavfall som till exempel matrester, hushållspapper och blommor. Innan du ordnar en egen kompost ska du göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. På denna webbplats använder vi cookies. Detta gör vi för att utvärdera och maximera vår service till dig. Genom att surfa vidare accepterar du att vi använder cookies. Läs mer om cookies När det är snö och kallt fryser avfallet lätt fast i sopkärlen. Kontrollera så att dina matavfallspåsar inte har fastnat och peta i sådana fall loss dem innan du ställer ut ditt matavfallskärl för tömning.

Båda kärlen ska vara placerade ute vid körbar väg med med öppningen ut mot körbar väg vid fastighetsgräns. Vägen bör vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden eller den fria höjden!Du kan välja att ha ett kärl där du lägger allt ditt hushållsavfall eller så väljer du att sortera ut ditt matavfall och får ett särskilt kärl för det. Det finns tre storlekar på kärl för avfall att välja mellan: 190, 240 och 370 liter. För matavfall gäller 140 liter. Sopbilarna har två fack − ett för restavfall och ett för matavfall. Kärlen töms vid samma tillfälle vilket innebär färre transporter och mindre utsläpp. När Värmdö kommun har hämtat ditt hushållsavfall ansvarar de för att transportera det till en behandlingsanläggning för omhändertagande på bästa sätt för oss och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en renhållningsavgift. Hushållsavfall som inte kan återvinnas samlas in och transporteras till Högdalenverket söder om Stockholm. Där bränns det och tas tillvara i form av el och fjärrvärme.

Som service till det rörliga friluftslivet (båtfolk och turister) finns det ett 40-tal sopmajor som kommunen ansvarar för. I sopmajorna finns en del för avfall och del med torrdass eller tank.Observera att trasiga speglar, fönsterglas och dricksglas lämnar du på återvinningscentralen eller till grovsopfärjan i containern för restavfall. Detta glas återvinns på ett annat sätt än förpackningsglaset man lämnar till återvinningsstationen.Om ditt kärl inte blivit hämtat trots korrekt placering, kan du anmäla utebliven sophämtning tidigast arbetsdagen efter. För att anmälan ska behandlas måste den inkomma senast tre arbetsdagar från ordinarie hämtdag. Vid godkänd reklamation sker hämtning senast arbets-dagen efter att anmälan inkommit

Vilken vecka kommer sopbilen?
Avfallshämtning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt. Du som bor i villa eller radhus har sophämtning varannan vecka under hela året from 2023. Du kör ut hushålls- och matavfallskärlen när du vill få dem tömda. Behöver du inte hämtning av avfallet låter du kärlet eller kärlen står kvar inne på tomten.
Se också till att det är snöröjt och halkfritt runt avfallskärlen så att avfallshämtaren kan rulla kärlen fram och tillbaka till sopbilen. Även sidlastarsopbilen har problem att tömma om avfallskärlen inte står fritt. Borsta bort snön från locket och kontrollera att locket inte frusit fast.

Måste man betala för sophämtning?
Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling.
SMS-tjänsten fungerar till mobiltelefoner i Sverige, Danmark och Tyskland. Tänk på att sms-utskick som görs i samband med oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveransen kan komma när som på dygnet. Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan samt de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. En avfallsplan är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och i Hässleholm har vi valt att kalla den Resursoptimeringsplan. Priser för sophämtning samt renhållningsföreskrifterna för Hässleholms kommun. Priserna gäller fr.o.m. 2023-01-01 och är angivna inklusive moms. Samtliga priser och allmänna bestämmelser hittar du i renhållningstaxan.Ladda ner fastighetsägarhandboken som PDF, Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. med råd och anvisningar gällande transportvägar, hämtningsplatser och skötsel.

Håll Sverige Rent lär dig och dina elever om nedskräpning. På sidan finns till exempel en stor lektionsbank och information om Skräpplockardagarna och Grön flagg.
Hässleholms sopsamlarmonster har blivit väldigt populära, och de används inte bara i Hässleholms kommun utan även i kommuner runt om landet. Och dom hittar ständigt på nya användningsområden, så som målarbilder, pärlplattor och virkmönster.

Naturskyddsföreningen är en svensk miljöorganisation som bland annat står bakom märkningen Bra miljöval. Här hittar du som pedagog övningar, faktablad och annat material till din undervisning.
Under några veckor på året är det helgdagar som infaller på veckodagar då det normalt är ordinarie sophämtningsdag. Det gäller exempelvis jul, påsk, första maj och midsommar. Det får till följd att hämtningen kan bli förskjuten i någon riktning. Här nedan kan du läsa om hur vi hämtar då. Håll utkik här på kommunens webbsida för mer information inför storhelger.Vi använder cookies, inklusive tredjeparts, på vår webbplats för att den ska fungera så bra som möjligt. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.Om du ibland har mer avfall än vad som ryms i soptunnan så finns det möjlighet att lämna brännbart grovavfall och extra säckar i samband med den ordinarie sophämtningen.

Du som har fritidsbostad som bara används under sommarhalvåret kan välja att få sommarhämtning av soporna. Hämtning vid fritidsbostäder sker vid tretton tillfällen var fjortonde dag under perioden april till oktober.Vissa helgdagar töms hushållsavfallet på andra dagar än ordinarie hämtningsdag. Utgå från ordinarie hämtdag i tabellen nedan och se vilken dag avfallet töms på i stället. Ställ ut kärlet senast kl 06:00 på angiven tömningsdag och låt det stå kvar tills det blivit tömt.

Dina sopor hämtas oftast på samma veckodag (varannan vecka) men ibland kan hämtningsdagen flyttas. Att hämtningsdagen flyttas sker oftast i samband med röda dagar och storhelger som till exempel påsk, jul och nyår. Ta därför för vana att alltid ställa fram kärlet dagen innan dina sopor brukar hämtas.
I renhållningstaxan kan du läsa mer om vad det kostar att lämna grovavfall och extra säckar. På säckarna/kollit skall finnas en lapp med namn och adress. Visserligen finns möjligheten att dela sopkärl med grannen men för Karl Olof Fritiofsson fungerar inte det eftersom han har olika institutioner som grannar. Karl Olof berättar att han tidigare komposterade själv. Men i samband med att fyrfackskärlen infördes härom året försvann möjligheten att välja bort lämning av organiskt material.Om man har egen kompost och färre hämtningar hamnar avgiften på 1 949 kronor per år. Har man så kallad gleshämtning som innebär sophämtning ungefär varannan månad samt egen kompost hamnar avgiften på endast 1 271 kronor per år.

Hon förklarar också att kommuninvånarna har möjlighet att sortera ut elva fraktioner vid husknuten och dessutom beställa hämtning av farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil. Det finns dessutom sex återvinningscentraler.
Här kan man ha färre hämtningar och det finns även en möjlighet att ha så kallad gleshämtning vilket innebär att man blivit godkänd att ha egen kompost.

Höjningen av taxan i Hässleholm beror på att den ska täcka kostnaden för den service som erbjuds, förklarar Maria Karlén som är kommunikatör på Hässleholms miljö AB.Här hittar du priser för att lämna källsorterat avfall på återvinningscentralerna i Hässleholms kommun samt priser på kompostjord. Priserna är angivna inkl. moms.

Hur ofta är det sophämtning?
Avfall från villor och småhus hämtar vi varannan vecka. Det finns alltid möjlighet att få ännu glesare hämtning, var fjärde vecka, om du sorterar ditt matavfall.
Kompostjord produceras på vår anläggning i Vankiva av det trädgårdsavfall som kommer in från trädgårdskärlen ute i kommunen. Kompostjorden som vi erbjuder kan användas som jordförbättrare och är inte likvärdig med planteringsjord eller såjord. Produktionen är beroende av vädret men vanligtvis erbjuder vi kompostjord under perioden 1 april till 31 oktober.Du som har företag, lantbruk eller annan verksamhet* betalar för servicen på återvinningscentralerna eftersom den inte ingår i våra företagsabonnemang. Fakturering av besöket sker i efterhand.

Kompostjord i lösvikt hämtar du på vår återvinningscentral i Vankiva, glöm inte att ta med egen skyffel. Kontakta personal när du kommer till återvinningscentralen.
Mordrättegången i Hässleholms tingsrätt fortsatte på torsdagen med förhör av målsägande och den tilltalade 17-åringen. Först ut var pojkarna som utsattes för knivhot och rån samma kväll som den hemlöse mannen mördades. Båda var säkra på att 17-åringen var gärningsmannen. Själv ser han sig som oskyldig. Eftermiddagens förhör med 17-åringen handlade mycket om telefonsamtal och sms-konversationer. […]Den borgerliga alliansen tar över ledningen i Hässleholms kommun och kräver att kommunstyrelsen och nämnderna upplöses. Det blev resultatet av måndagskvällens extrainsatta kommunfullmäktige. Efter en tuff debatt inför stor publik röstades det rödgröna styrets förslag till reviderad budget ner av övriga partier. Därmed kommer den styrande minoriteten att ställa sina ordförandeposter till förfogande. Men de […] Sven Carlsson blir ny vd på kommunala bolaget Hässleholm Miljö från och med den 1 februari. Det beslöt bolagets styrelse på måndagen. Han har varit tillförordnad vd sedan Gunilla Holmberg slutade den 30 september, men det var inte självklart att han skulle få jobbet. Ett rekryteringsföretag har hjälpt till med rekryteringen och 32 personer sökte […] Nu ger sig även jättarna Telenor och Bredbandsbolaget in i konkurrensen om fiberutbyggnaden i Hässleholms kommun. Mer än 5 000 villor i Vinslöv, Bjärnum, Vittsjö, Hästveda, Tyringe och Sjörröd erbjuds inkoppling under 2017 för 16 900 kronor, drygt 2 000 kronor billigare än kommunens. Villkoret är att tjänster tecknas hos Bredbandsbolaget. Telenor räknar med att få grävtillstånd, trots […]
Härmed gör Frilagt sin debut som sporttidning. Nja, det var väl en överdrift. Inte så liten heller. Men anledningen till den här krönikan är faktiskt en händelse i sportens värld. Men egentligen handlar den om mycket mer än så. Kanske framför allt om respekt för folkets vilja. Att inte sätta sig på höga hästar […]
Förberedelserna för att lyfta musikpaviljongens tak fortsätter. Om planeringen håller kommer lyftkranarna på onsdag i nästa vecka och sedan flyttas taket till den nya placeringen på andra sidan kaserngården. Idag sågades den kvarvarande stora balustern i räcket loss för att bli modell för två nya. Personalen från Erlandssons Bygg och Sven Jinert har arbetat på […]Det blir troligen inga gratis jojo-kort för funktionshindrade till och från daglig verksamhet. Förslaget kom upp i samband med omsorgsnämndens beslut om att fria resor i kommunens egen regi ska upphöra, vilket sparar cirka tre miljoner kronor. Kostnaden för korten skulle i så fall hamna på kommunstyrelsen, liksom när det gäller seniorkorten för invånare över […]
Förvaltningsrätten i Malmö hanterar sedan i höstas överklagandena av Hässleholms kommuns beslut om ny renhållningstaxa och nya renhållningsföreskrifter från oss i Sörby Byalag. Kommunala beslut måste överklagas inom tre veckor och föreskrifterna antogs av en knapp majoritet först en månad efter taxebeslutet. Därför var vi tvungna att göra två överklaganden och de behandlas nu som […]
Anneli Hulthén, Skånes nya landshövding, gästade Hässleholm under torsdagen. Samtal fördes om ökat bostadsbyggande i kommunen och hur integrationen av nyanlända kan förbättras. Från kommunens sida medverkade kommunalråden Lena Wallentheim, (S) och Pär Palmgren (M) samt representanter från stadsbyggnadskontoret och vuxenutbildningen på T4. Anneli Hulthén biträddes av länsarkitekten Elisabet Weber. Är ni här för att […]Samtliga ledamöter i oppositionen i Hässleholms kommunstyrelsen sa på onsdagseftermiddagen nej till den rödgröna minoritetens förslag till reviderad budget med bland annat mer pengar till omsorgen. Därmed är det inte heller troligt att den går igenom på det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet på måndag, vilket innebär att de styrande avgår. Opposítionsrådet Pär Palmgren (M) säger att den […]
Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö AB ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. Hässleholm Miljö AB sköter även avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i kommunen.
Du vet väl att allt avfall sorteras och återvinns på bästa sätt i kommunen. Det är anledningen till att Hässleholm utsågs till årets miljökommun år 2012 av Avfall Sverige.Hässleholms kommun har sex bemannade återvinningscentraler som tar emot källsorterat avfall. Vankiva återvinningscentral är störst och finns på Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Övriga återvinningscentraler i kommunen finns i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv.

Vad kostar sophämtning i Hässleholm?
289 kr inklusive moms. I grundavgiften ingår max 3 m³ avfall per tillfälle. 30 kr per rulle (10 st). 4 rullar för 100 kr.
Du som bor i hyresrätt hos Hässlehem har valt ett tryggt och trivsamt boende. Hyresrätten är en bekväm boendeform där vi som hyresvärd tar hand om den gemensamma utemiljön, reparationer, underhåll, sophämtning med mera. Läs mer om fördelar med att bo i hyresrätt.

Den här webbplatsen behöver lagra så kallade kakor (cookies) på din dator för att fungera. De finns två typer av kakor, temporära och permanenta. De kakor som den här webbplatsen behöver är av temporär natur och rensas bort när du stänger din webbläsare. För att kunna lagra undan att du accepterar kakor måste webbplatsen dock skapa en permanent kaka för den här webbplatsen för att lagra att du accepterar användning av kakor även vid kommande besök hos oss. För att kunna använda webbplatsen behöver du acceptera att vi lagrar undan kakor på din dator. Information om cookies
Du och dina grannar har, förutom Hässlehem, ansvar för boendemiljön. Tänk på att visa hänsyn gentemot dina grannar, att hålla rent i gemensamma utrymmen samt att ta hand om ditt eget hem.

Vi satsar i Sverige och har som målsättning att etablera oss som en av de ledande aktörerna inom renhållningstjänster. Vi har en kort tid på anbud med följande kommun; Göteborg, Hässleholm, Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Norrtälje, Tranemo, Svenljunga, Österåker, Vaxholm, Rättvik, Gagnef, Vansbro och Leksand.
Lina Bengtsson hävdar att kommunen trots beskedet om indragen sponsring indirekt stöttar Torsjö Live genom tjänster inom sanitet, såsom sophämtning och tömning av toaletter via Hässleholm Miljö AB. Men faktum är att vi så sent som förra veckan fick besked från Hässleholm Miljö att de inte kan hjälpa till med sanitetstjänster under sommarens upplaga av Torsjö Live, med hänvisning till kommunens riktlinjer.Sammanfattningsvis tycker vi att argumenten för avslag saknar logik och kommer att begära ett nytt möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott för att få en ny dialog kring fortsatt samarbete. Vi tror att Torsjö Live erbjuder alla Hässleholmare och övriga skåningar en unik upplevelse för hela familjen i en trygg och vänlig miljö och är ett arrangemang som ger Hässleholms kommun en positiv exponering i hela Sverige. Vi tycker även det är viktigt att beakta att det är ytterst få festivaler i Sverige som klarar av att stå på egna ben utan ekonomisk stöttning. Vill Hässleholms kommunpolitiker ha en levande och attraktiv kommun behöver de också ge förutsättningar för att lokala arrangemang ska kunna överleva.

Därför är det med stor förvåning vi tar del av beslutet den 15 februari från Kommunstyrelsens arbetsutskott (Hanna Nilsson (SD), Lina Bengtsson (M) och Lena Wallentheim (S)) om att avslå vår ansökan om evenamangssponsring med röstsiffrorna två mot en (Lena Wallentheim ville bevilja oss 250 000 kr).

Hässleholms kommun har under drygt 10 år varit positiv och stöttande till vår vision om Torsjö Live, i vår strävan att göra festivalen till en glädjefest för hela familjen. Politiker och tjänstemän har genom åren prisat vår satsning och gett såväl moralisk som ekonomisk support. För att exponera kommunen i en positiv anda har vi tillsammans haft ett sponsringsavtal under alla år. Denna summa har på senare åren legat på 250 000 kronor och varit ett värdefullt bidrag för att vi ska kunna marknadsföra festivalen och locka nya besökare till vår fina kommun.
Vi vill passa på att tacka vår trogna publik, våra samarbetspartners i det lokala föreningslivet, entusiastiska sponsorer, funktionärer och sommarjobbare. Utan er hade Torsjö Live inte varit möjligt.Man hänvisar i beslutet till dålig ekonomi i kommunen men i efterföljande kommentarer från ovannämnda nejsägande politiker talas det om att man inte vill sponsra företag. Vid vår träff med samma politiker 1 december framkom även denna tveksamhet mot att stödja företag, trots att kommunens egna policydokument anser detta vara fullt möjligt. Under detta möte föreslog vi bildandet av en förening för att underlätta ansökningen men fick besked att detta inte skulle hjälpa. Är det enbart kommunens ekonomi som ligger bakom så bör ju alla andra bidrag och sponsringsavtal som kommunen har med föreningar och företag även sättas till noll. Om man menar att sponsring/bidrag även ska fortgå under dålig ekonomi så skulle ju en generell reducering av bidragen vara motiverat men inget totalt avslag.

– Vi får frågor i princip varje dag från villaägare som vill ha fjärrvärme. Det är fantastiskt. Vi ser nu över hur vi kan utveckla fjärrvärmenätet så att vi kan erbjuda fler att ansluta sig, säger Jimmy Månsson, försäljningschef på Hässleholm Miljö.
Hässleholm Miljö har redan hittills i år installerat fjärrvärme hos fler kunder än vi gjorde under hela förra året. Förhoppningen är att hinna med minst lika många till.Sophämtningen kan vara försenad i större områden, till exempel på grund av tekniska problem, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe, eller ordnat container eller kärl, till exempel på grund fysiska hinder som snö och halka. Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Från och med torsdag den 29 juni klockan 15.00 trappas det skärpta eldningsförbudet ner och ordinarie eldningsförbud gäller tills vidare. Förbudet gäller all eldning och grillning i skog och i markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.
När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan soptömningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Det kan till exempel betyda att du måste ställa ut ditt kärl upp till två dagar innan ordinarie hämtningsdag för att tömning ska ske. Aktuella ändrade hämtdagarSopbilen kommer på vardagar och hämtar ditt avfall enligt schema som vår entreprenör har gjort upp för att göra sin körrutt så effektiv som möjligt. Matavfallet kan hämtas en annan dag än restavfallet.Avfall från villor och småhus hämtar vi varannan vecka. Det finns alltid möjlighet att få ännu glesare hämtning, var fjärde vecka, om du sorterar ditt matavfall. Matavfallet hämtas däremot alltid varje vecka, eftersom det annars kan börja ruttna och lukta mycket. Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. I Örnsköldsviks kommun har ansvaret att hantera avfallet överlåtits till Miva, vilket innebär att man är skyldig att ha ett abonnemang hos Miva. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Miljö- och hälsoenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och va-området. Det är med andra ord inte Miva som beviljar dispens från ett abonnemangs grundavgift, utan Örnsköldsviks kommun i egenskap av tillsynsmyndighet. Miva har ingen insyn i inkomna dispensansökningar eller någon möjlighet att påverka dessa.

Det enklaste sättet att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet, är att du ansluter dig till vår gratistjänst SMS-påminnelse. Då får du ett SMS dagen innan det är dags för tömning. SMS tjänsten gäller enbart privatpersoner. Du kan anmäla dig till SMS påminnelse genom att mail till [email protected] eller ringa kundservice på 042-400 13 40.P\u00e5 den h\u00e4r webbplatsen anv\u00e4nder vi cookies (kakor) f\u00f6r att webbplatsen ska fungera p\u00e5 ett bra s\u00e4tt f\u00f6r dig. Genom att klicka vidare godk\u00e4nner du att vi anv\u00e4nder cookies.

Ditt kärl töms mellan 6:00-22:00. Bor du i villa kan du söka i vår tömningskalender. Där får du en tömningskalender för hela året. Du kan även hitta dina nästkommande tömningsdagar på Mina sidor ( gäller företag och privatpersoner).

9 Var slänger man vad? rakapparat telefonkatalog rakblad telefonsvarare raketer (obs avfyrade) rakhyvel regnkläder reklamblad råttgift tepåse termometer (digital) termometer (kvicksilver) thinner tidning toalettstol S saftflaska (glas) saftflaska (plast) korken lös sax schampoflaska – korken lös servett skaldjur skivspelare skor skrivare till dator skruvar snus snusdosa (papper) snusdosa (plast) sockerpåse sot (förpackat) glasförpackningar / pappersförpack./ toarulle tops träföremål (mindre) tub () med kork tub, plast (tex. tandkrämstub) tuggummi tv-apparat tvättlapp tvättmaskin tvättmedelsförpackning (papp) tvättmedelsförpackning (plast) tvättställ tvättsvamp tyg täcke tändvätska spackel spegelglas spik U uppladdningsbar apparat spis sprayförpackning med innehåll sprayförpackning tom () sprayförpackning tom (plast) stearinljus stekjärn stomipåse strykjärn stålull stövlar V, W vattenkokare wellpapp verktyg (ej elektriska) video videoband våffeljärn värmeljushållare väska elavfall suddgummi symaskin syra Y yoghurtburk yoghurtkartong T tablettkarta tablettub/-rör () tablettub/-rör (plast) tallrik (porslin) tampong tandborste tandborste el telefon Ä äggkartong äggkokare äggskal Ö ölback pantas ölburk pantas ölburk ej pant 9

Vilken vecka hämtas mina sopor?
Dina sopor hämtas oftast på samma veckodag (varannan vecka) men ibland kan hämtningsdagen flyttas. Att hämtningsdagen flyttas sker oftast i samband med röda dagar och storhelger som till exempel påsk, jul och nyår. Ta därför för vana att alltid ställa fram kärlet dagen innan dina sopor brukar hämtas.
A-Ö lista A Aceton Aluminiumfolie Armaturer Asbest Avfettningsmedel B Badkar Bakplåtspapper Bandspelare Barnvagnar Batterier Bekämpningsmedel Bestick, metall Bestick, plast Bestick, trä Bilbatterier Bildelar

SKROTA SKRÄPET En sorteringsguide för dig som jobbar i Göteborgs Stad goteborg.se/kretsloppochvatten Gör en insats för miljön förebygg och sortera avfallet! Göteborg ska bli en föregångare i miljöfrågorKällsorteringsguide Denna guide omfattar verksamhet i fastighet med adress Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Fastighetsägare: HIGAB Kontakt: Frågor angående källsortering, var god kontakta respektive miljörepresentant

Sorteringsguide A-Ö A B Avfall Sorteras som Lämnas till Aceton Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Adventsljusstake Elektronikavfall ÅVC Akrylfärg Farligt avfall ÅVC eller miljöbox Allrengöringsmedel Farligt
SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning ELAVFALL…5

Nu börjar vi källsortera! Torsdag den 30/3 2017 klockan 18:15 är alla välkomna till soprummet. Styrelsen tillsammans med personal från STV Återvinning kommer att finnas på plats för att svara på frågor
Sopsortera – ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart
AVFALLSHANTERING Konsten att sortera och kasta sopor Kista Torn Fastighetskomplex – Grannar som hjälps åt – Vad kan vi sortera METALLFÖRPACKNINGAR ELAVFALL GLASFÖRPACKNINGAR, OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR,

Är det sophämtning på röda dagar?
Under några veckor på året är det helgdagar som infaller på veckodagar då det normalt är ordinarie sophämtningsdag. Det gäller exempelvis jul, påsk, första maj och midsommar. Det får till följd att hämtningen kan bli förskjuten i någon riktning.
SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden GräsklippareA-Ö Var slänger man vad? En uppslagsbok i källsortering Osby och Östra Göinge kommuner Villor och Fritdshus 2015 SÅ HÄR SORTERA MATAVFALL Här kan du lägga allt brännbart som inte kan återvinnas eller återbrukas.Vad gör man pappersförpackningar av? 1. Olja X. Glas 2. Träd Vem hämtar avfallet hemma hos er? 1. Kommunchefen X. Personal i mataffären 2. Sopåkarna Vilket är ett matavfall: 1. Löv X. Äppelskrutt 2. SlajmÅtervinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften. Alla sopor är inte skräp Alla sopor är inte skräp Returmaterial och restavfall Inom de flesta av LKFs bostadsområden finns källsorteringsutrymmen. Där kan du sortera returpapper, förpackningar av kartong, Var slänger man vad? En uppslagsbok i källsortering Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner Hyreshus 2011 SÅ HÄR SORTERA BRÄNNBART ORGANISKT AVFALL DEPONIREST TIDNINGAR Här kan du lägga allt brännbartSorteringsguiden A Ö 2014 Var ska man sortera vad? Källsortering för hyreshus i Hässleholms kommun Foto: Ieanah Veronica Svensson Det är viktigt att du sorterar ut elavfall, glödlampor och batterier! Se

SORTERINGSGUIDE FÖR DITT AVFALL BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL 1 2 Med den här sorteringsguiden vill vi göra din sortering smidig. Här FÅR DU REDA PÅ hur du SKA sortera avfallet. Innehållsförteckning TIDNINGAR
Sida 1 av 6 BRF RIKSDALERN Fr om 2014-01-01 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Bakgrund SRV återvinning AB har tillsammans med kommunen beslutat att avsluta insamlingen av icke1 Bilaga till ansökan om förlängt hämtningsintervall eller befrielse från hämtning av hushållsavfall Sökande: Adress: Fastighetsbeteckning: Antal månader per år som fastigheten nyttjas: Antal personer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten
DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Källsorteringsguide Denna guide omfattar de som arbetar i fastighet med adress Medicinaregatan 5A Fastighetsförvaltare: Akademiska hus Avfallsslag Exempel Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Sorteringsguide A Ö Mycket av det avfall som vi producerar kan återvinnas och bli nya produkter. Att sortera avfallet rätt är dock inte alltid lätt. Den här sorteringsguiden är tänkt som en hjälp på vägen. Sida 1 av 13 Sopsorteringsguid – A till Ö Anpassad efter de fraktioner som finns hos Brf Veken 1 Listan finns även på vår hemsida: brfveken1 A – Avfallsslag: Aceton Aluminiumburk, med pant AluminiumfolieA – Ö Var slänger man vad? En uppslagsbok i källsortering Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner Hyreshus 2010 SÅ HÄR SORTERA BRÄNNBART ORGANISKT AVFALL DEPONIREST TIDNINGAR Här kan du lägga allt brännbart

Det här får slängas i Miljöstugans behållare Det som INTE står med ska INTE slängas här Avfallsslag Sortering Aluminiumfolie Aluminiumformar Anteckningspapper Ask, plast Metall Metall Plast Bageripåsar
Så här hanterar vi soporna i Brf Jupiter Sophantering i brf Jupiter Den 1 mars 2018 stängdes sopnedkasten i trapphusen. Soporna från hushållen slängs efter datumet i de sopbehållare som installerats utanförAceton Alkaliska kemikalier Aluminiumburk Aluminiumburk, pant Aluminiumfolie Aluminiumform/ förpack. Ammoniak Ammunition, vapen etc. Ring polisen! Aska från öppen spis Badkar Barnvagn Batterier, små BenresterAvfallsguiden Information till dig som bor i villa…2 Information till dig som bor i lägenhet…3 Så här sorterar du ditt avfall…4 Övrigt avfall…6 NSR Tips & Trix…7 Här lämnar du ditt avfall…8

Sorteringsguide för dig som arbetar i Göteborgs Stad Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans
AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t exSorteringsguide Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Det gröna Poseidon Vår målsättning är att göra det så lätt som möjligt för våra hyresgäster att lämna sitt avfall på ett

Aceton Alkaliska kemikalier Allduk Aluminiumburk Aluminiumfolie Aluminiumform/förpackn Ammoniak Ammunition, vapen etc RING POLISEN Asbest Aska från öppen spis Assietter Badkar Barnvagnar Batterier, små
Obs! Förpackningarna skall vara rengjorda och torra. SORTERINGSGUIDE A-Ö Material Aceton Aluminiumburk, svenska Aluminiumburk, utländska Aluminiumfolie Aluminiumform Aluminiumoblat (t ex på keso, leverpastej,Sida 1 av 7 BRF RIKSDALERN Fr om 2015 10 08 gäller nya regler för soprummen för 19 A och B samt 23 A och B Bakgrund SRV återvinning AB har tillsammans med kommunen beslutat att avsluta insamlingen av icke

Det är viktigt att ni sorterar matavfall i dessa bruna påsar. Där får endast läggas matavfall och man måste använda dessa bruna påsar. Tomma påsar finns i postrummet i varje hus. När ni skall kasta eraAvfall och sophämtning Hur funkar det? Osby och Östra Göinge kommuner METALL- PAPPERS- PLAST- BRÄNNBART MINDRE ELAVFALL GLÖDLAMPOR BATTERIER Var slänger man vad? A-Ö, sid 8-11 R Göingebygdens renhållningsbolag

3 Så här sorterar du Metall Konservburk Lock Kapsyl Metalltub Aluminiumfolie Gryta och stekjärn Metall blir ny. Om du inte vet om avfallet är gjort av eller plast kan du testa att knyckla ihop det till en boll. Om avfallet stannar som en boll är det, öppnar sig avfallet igen är det en plastförpackning. Matavfall Skal från grönsaker och frukt Kött- fisk- och skaldjursrens Te- och kaffesump Vissna blommor Övriga matrester Matavfallet blir biogas som används som drivmedel till bilar och Hässleholms stadsbussar. Matavfallet måste slängas i en spåse av papper. Biogasanläggningen kan inte hantera plast. Brännbart Blöja Binda Tampong Dammsugarpåse Kattsand Hundbajspåse Bomullstops Disktrasa Tandborste Diskborste Sot och aska Blir till fjärrvärme i Hässleholms kommun. Plastpåsen ska vara knuten. Det är inte mycket som ska slängas i. Det mesta ska slängas i förpackningar. Ofärgat glas Flaskor och burkar av ofärgat glas. Glaset blir nya glasförpackningar. Flaskorna och burkarna ska vara tomma. Korkar ska ligga i, kapsyler och ock ska läggas i. Färgat glas Flaskor och burkar av färgat glas. Glaset blir nya glasförpackningar. Flaskorna och burkarna ska vara tomma. Korkar ska ligga i, kapsyler och ock ska läggas i. Deponi Dricksglas Keramikkruka Tallrik Trasiga glasföremål De flesta sopor går att återvinna, därför är det inte många som ska läggas i. Mycket av det som tidigare slängdes i ska idag slängas i. 3

Avfallsordlista En guide för återvinning Regler för sortering 1. Farligt avfall Farligt avfall från hushåll lämnas till en återvinningscentral eller miljöstation och det bör märkas upp tydligt vad förpackningarna
Sorteringsguide ÅVC = återvinningscentral, finns i Brånan, Side och Ljundalen Återvinningsstation = producenternas insamlingsplatser för förpackningar och tidningar Avfall kategori lämnas till A Aceton A Aceton Farligt avfall Återvinningscentral Aluminiumburkar (pant) Retursystem Inköpsställe Aluminiumburkar (utan pant) Producentansvarsmaterial Återvinningsstation Ammoniak Farligt avfall Återvinningscentral Enkelt och bekvämt att sortera hemma! Fastighetsnära insamling av avfall för villahushåll Vårt avfall är en resurs som tas till vara genom återvinning Hej, här är det nya insamlingssystemet för dig iAVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips ImpregneratELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandasSortera rätt! Så här sorterar du i fyrfackskärlen Kärl 1 Töms varannan vecka. I kärlet sorterar du: Restavfall Matavfall Färgat glas Tidningar Kärl 2 Töms var fjärde vecka. I kärlet sorterar du: Plastförpackningar Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss 5 Farligt avfall Exempel på farligt avfall: Olja, färg, lösningsmedel, bensin, aceton, ammoniak, nagellack, parfym, sprayförpackning med innehåll. Farligt avfall budas i en miljöbox. Farligt avfall kan läggas tillsammans med i boxen men måste vara tydligt separerat. Flerfamiljshus Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. Tänk på att dina flaskor och burkar ska vara märkta med vad de innehåller. Detta för att minska riskerna för personal och miljö, det förenklar även sorteringen. Trädgårdsavfall Exempel på trädgårdsavfall: Gräsklipp, löv, kvistar och blommor. Bor du i villa kan du abonnera på trädgårdskärl. Kärlet töms var 14:e dag under perioden 15 mars till 15 november. Har du inget trädgårdskärl lämnas avfallet på en återvinningscentral. Matfett/Matolja Matfett/matolja budas i miljöbox tillsammans med farligt avfall och. Matfett och farligt avfall kan läggas tillsammans i boxen men ska vara tydligt separerat. Matfett och matolja kan även lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Har du endast små mängder är det lättare att torka ur stekpannan med hushållspapper och slänga i. Men, om du till exempel friterar hemma och därmed fått stora mängder fett ska du hälla det avsvalnade fettet i en pet-flaska och ta med till en återvinningscentral eller buda i miljöboxen. Flerfamiljshus Ta kontakt med din fastighetsskötare. 5

Hur mycket kostar sophämtning per månad?
En normal kostnad för sophämtning för en villaägare ligger i genomsnitt på cirka 3 000 kronor per år. För personer som bor i lägenhet inkluderas nästan alltid sophämtningsavgiften i hyran.
RETURPAPPER Allt papper som kan återvinnas, t ex: dags- och veckotidningar reklamblad kontorspapper telefonkataloger övriga kataloger OBS! Ej självhäftande eller inplastat. METALL Tex: konservburkar kaviartuber- Tonerkassetter – Bläckpatroner – Toner och bläck i flaskor Tonerkassetter Tonerkassetter/bläckpatroner du lämnar in återanvänds. De rengörs och vissa delar byts ut. Därefter återfylls de med tonerpulver/-bläck

Vilken dag har jag sophämtning?
Fyll i gatuadressen och nummer. Därefter visas de två närmasta tömningsdagarna i rutan. Väljer du att ”Ladda ner” får du en pdf-fil, ibland på flera sidor, som berättar om alla årets planerade tömningsdagar.
Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behövaVar slänger man vad? En uppslagsbok i källsortering Osby och Östra Göinge kommuner 2013 SÅ HÄR SORTERA MATAVFALL BRÄNNBART GLAS- METALL- Förpackas väl i kompostpåsar. Här kan du lägga allt brännbart som

När töms mitt kärl?
Du kan även hitta dina nästkommande tömningsdagar på Mina sidor ( gäller företag och privatpersoner). Det enklaste sättet att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet, är att du ansluter dig till vår gratistjänst SMS-påminnelse. Då får du ett SMS dagen innan det är dags för tömning.
Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivnaAvfall och sophämtning Hur funkar det? Hyreshus Osby och Östra Göinge kommuner R Göingebygdens renhållningsbolag – avfallshantering för din miljö SÅ HÄR SORTERA Förpackas väl i kompostpåsar. DEPONIREST

Vilken vecka är det sophämtning?
Avfallshämtning sker måndag till fredag oavsett helgdagar, året runt. Du som bor i villa eller radhus har sophämtning varannan vecka under hela året from 2023. Du kör ut hushålls- och matavfallskärlen när du vill få dem tömda. Behöver du inte hämtning av avfallet låter du kärlet eller kärlen står kvar inne på tomten.
Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar. Sorteringsguide Flik 11 Medlemspärmen 1(11) 2005-10-03 Generellt Vår återvinning finansieras till stor del av de avgifter som läggs på förpackningar inom handeln. Återvinningen omfattar av den anledning Sorteringsguide Förpackningar och avfall som lämnas sorterat till er och en Förpackningar Förpackningar Förpackningar Förpackningar Glas Metall Plast Kartong och wellpapp Sortera glas i färgat och ofärgat.A Aceton Lämnas på återvinningscentral Farligt avfall. Häll ej ut i Aluminiumfolie Återvinningsstation Metallförpackning Aluminiumform Återvinningsstation Metallförpackning Ammoniak Lämnas på återvinningscentral