Posted on

Stänga Ner Poolen För Vintern

När hösten kommer och vattentemeperaturen sjunker under tio grader är det dags att vinterstänga din pool. Läs igenom alla steg nedan noga innan du börjar vinterförvara. kontakta oss om du har några frågor.

Kan poolen frysa?
Får inte frysa En frusen pool kan orsaka skador på poolväggarna, rören och annan utrustning. Poolvatten bör förhindras från att frysa. När temperaturen faller, rekommenderas det att hålla poolpumpen igång.
Har du bestämt dig för att skaffa pool? Vägen från pooldröm till verklighet behöver inte vara så lång, bland de första besluten du ställs inför är om poolen ska grävas ner eller placeras på marken.Först och främst, satsa på kvalitet! Väljer du en pool från Poolgiganten så kan du lita på att vara tryggad gällande den faktorn. Du får en pool som håller under lång tid framöver.I vårt skandinaviska klimat så finns det perioder då solen tittar fram lite för sällan för att värma upp vattnet tillräckligt mycket – ett värmetillskott i form av en poolvärmepump är då en utmärkt lösning!Du har bestämt dig för att köpa pool. Hur går du tillväga? En pool är en investering på många sätt och det är viktigt att det blir rätt från början. Inga problem – ring oss så får du hjälp inför poolköpet!

Visst vore det skönt att kunna njuta av sol och bad lite oftare? Lösningen är självklart att skaffa en pool hemma på tomten! Vi listar bra anledningar till att skaffa trädgårdspool.
Ja man kan eller bör ha vatten kvar i poolen över vintern. Det man skall tänka på är att sänka vattennivån till under bräddavloppet, vintersäkra enligt instruktionerna från leverantören samt att se till att känslig elektronisk utrustning flyttas till inomhus.

Måste man tömma poolen på vintern?
Nej man måste inte tömma poolen på vintern men du måste sänka vattennivån till under bräddavlopp/inlopp och tömma de på vatten så de inte sprängs av expanderande vatten. Hur mycket chockklor som skall tillsättas vid vinterstängning varierar beroende på vilka klorvärden poolen har.
Att noggrant stänga ner poolen gör det lättare att få i ordning den inför nästa badsäsong. Vinterförberedelserna av din pool bör dock vara klara innan den första frosten.

När det blir höst och poolsäsongen är slut bör du se till att du stänger ner poolen på rätt sätt. En normal poolsäsong pågår från mitten av april till slutet av september. Du bör dock vänta tills vattentemperaturen sjunkit och är lägre än 10 grader. Detta minskar risken för algtillväxt i poolen innan vinterkylan anländer.
Och vips så var det dags att stänga poolen för vintern. Den här instruktionen är väldigt utförlig men låt dig inte skrämmas av dess längd. Första gången kan det kännas mycket men för varje år kommer det att kännas enklare och enklare tills du tillslut kan det hela utantill. Hela processen med att vinterstänga poolen börjar med att du en dag bestämmer dig för att det är färdigbadat för i år.Börja med att stänga av eventuell värme till poolen. Låt reningsverket fortsätta arbeta och dosera som vanligt med kemikalier tills pooltemperaturen sjunker under +10°C. Vinterstänger du vid högre temperatur ökar risken för tillväxt av alger, vilket innebär att du måste tillsätta mer kemikalier och lägga mer tid på att städa poolen till våren. När vattentemperaturen sjunkit till cirka 10°C kan poolen stängas för vintern. Observera att poolen ska vinteriseras med full vattennivå. Lämplig nivå är att vattnet slutar ungefär mitt på ytvattenrenaren.Poolen behöver inte tömmas helt och hållet eftersom det viktiga är att vattnet inte når inloppsmunstyckena ”jetsen” som är i plast och kan frysa sönder, men glasfibern klarar att resterande vatten fryser. Tänk på att täcka poolen ordentligt om tex regnvatten kommer ner i poolen så kan vattnet stiga upp över inloppen och orsaka att dessa fryser sönder.Om man har vatten i sin dräneringsbrunn eller runt poolen så finns det risk för att poolen kan lyfta från sitt ursprungliga läge. Detta kan medföra stora komplikationer och därför är det mycket viktigt att kontrollera sin dräneringsbrunn med jämna mellanrum.

När är det dags att stänga poolen?
Nedstängningsguiden. Tumregel #1 – När dygnsmedeltemperaturen ligger på ca 10 plusgrader och vattentemperaturen ligger på runt 10 – 12 plusgrader – Ja då är det dags att stänga ner poolen inför vintern. Det är då alger och mikroorganismer slutar växa och föröka sig.
Inför vintern, så är det viktigt att utföra vissa åtgärder på poolen, så att man förhindrar frysskador. Tips på åtgärder när poolen ska stängas inför vintern

Man behöver inte tömma ur en glasfiberpool från Spaobad vid säsongsstängning. Men vattnet får inte frysa i till exempel in- och utlopp, som riskerar att frysa sönder – då skall vattennivån istället sänkas. Ska allt vatten finnas kvar i poolen måste pumparna köras så att vattnet inte fryser och skadar inlopp, utlopp och lampa.
Det får aldrig finnas vatten i dräneringsbrunnen. Detta är extra viktigt under vinterstängningen av poolen. Om det finns vatten i brunnen måste vattnet pumpas bort snabbt. Det görs enklast med en dränkbar pump (tillbehör, ingår ej).

Vid vinterstängningen, då en del sänker vattennivån under inlopp och utlopp, måste man (innan man genomför stängningen) se till att inget vatten finns runt poolens utsida. Detta kontrollerar du genom att titta i dräneringsbrunnen!Med en bra vintertäckning, som exempelvis pooltak, är detta ett mycket smidigt sätt att övervintra en pool, eftersom vattnet egentligen är redo inför nästa säsong. Finns dock inte möjligheten att behålla allt vatten och cirkulera det, så att det inte fryser, skall vattennivån sänkas under munstyckena. (Detta görs enklast med hjälp ut av en dränkbar pump. OBS! ingår ej i pool-kit).När sommaren är slut och kylan närmar sig är dags att vinterstänga poolen för säsongen. Om du följer råden för vinterstängning undviker du problem med frost och alger och förenklar uppstarten av din pool inför kommande säsong.Ett tips – Se till att du förvarar alla kopplingar, dräneringspluggar och andra delar till poolen på samma ställe på så vis blir det lättare sen till våren när poolen ska startas igen.

När temperaturen närmar sig 12-15 grader är det dags att börja förbereda poolen för vinterstängning. Håll koll och justera pH efter behov, pH ska ligga mellan 7,2-7,6. Fortsätt klorera vattnet men med en mindre mängd. Stäng av värmen till poolen men låt cirkuleringen vara i gång.
Gör rent liner, utlopp och andra delar av poolen. Plocka ur silkorg och klaffluckan ur bräddavloppet. Dammsug ur poolens botten och väggar. Backspola sedan filtret i några minuter och stäng nu av cirkuleringen av vattnet. Stäng av strömmen till poolen. Töm ur vattnet ur poolen så att nivån ligger under inloppets nivå. Finns det risk att vattenytan höjs under vintersäsongen så behöver du plugga inloppen för att säkerställa att inget vatten rinner ner i tekniklådan.

Dränera filter, pump och alla slangar från vatten. Ta bort manometern från sandfilter huvudet. Pumpen behöver kopplas loss och förvaras inomhus under vintersäsongen. Det är av stor vikt att inget vatten finns kvar i systemet eller att det finns risk att vatten kommer in i systemet under vinter.
Våra pooler tål att ha vatten kvar under vintern. Det är dock viktigt att vattennivån sänks till under inloppens hål. Beroendes på vilket överdrag du har över poolen kan du också behöva plugga inloppen om det finns risk att regnvatten kommer ner i poolen under vintersäsongen och att vattennivån därför höjs. När badvattnet är runt tio grader är det dags för nästa steg i stängning av poolen. Några timmar innan du ska stänga ner poolen så chock klorerar du vattnet så att cirkulationen på vattnet får vara igång ca 3 timmar innan strömmen stängs av. Lös upp kloret i en hink innan och häll sedan i badvattnet, dosera enligt anvisning. Eventuell värmepump behöver också dräneras från vatten och vintertäckas. Koppla loss alla slangar och luta värmepumpen för att allt vatten ska kunna rinna ur.Innan du lämnar poolen till sin vintervila är det viktigt att du kontrollerar att allt vatten är helt dränerat ur alla rör, slangar och övriga delar. Finns det vatten kvar i någon del av poolen och det sedan fryser kommer det med största sannolikhet gå sönder och inga garantier täcker detta.

13. Vid saltklorinator: Saltklorinatorn ska tömmas helt på vatten. Behåll saltcellen på plats, dock tom på vatten. Avstängningsventilerna ska vara öppna. Givarna till saltklorinator ska förvaras i de medföljande plaströren. Fyll rören med kranvatten. Viktigt att givarna är fuktiga under hela vintern. Kontrollera ibland vattennivån. Plaströren ska förvaras i rumstemperatur.

11. Pumpen ska tömmas helt på vatten. Detta görs genom att locket lossas och silkorgen plockas ut. Pumpen har en avtappningsplugg i botten. Använd endast avtappningspluggen om det finns risk att vatten fortfarande finns kvar i vissa fack i pumpen.

Att ta väl hand om sin pool såsom kontinuerlig rengöring, god vattenkvalitet, korrekt vinterstängning/uppstart gör att man får ut det mesta av sin pool och kan förlänga livslängden på tillbehören. Nedan förklarar vi hur poolen startas upp på våren och stängs ner på vintern. Vi beskriver även vad som behövs göras under badsäsongen för att vattnet ska hållas klart och rent.
5. Sänk vattennivån till ca 50 mm under bräddavloppet. Detta görs oftast med hjälp av en sänkpump. Sätt vinterpluggar i inloppen. Ett annat alternativ är att sänka vattennivån under inloppen.

7. Ta bort de ställbara kulorna i inloppen. Sätt vinterpluggar i inloppen om vattennivån inte sänkts under inloppen. Det kan vara bra att ha vinterpluggar även om vattennivån sänks under inloppen ifall det finns risk att den vintertäckning man har tar in regnvatten.
8. Värmepumpen ska tömmas helt på vatten. Lossa på kopplingarna och luta värmepumpen ca 45 grader för att helt säkerställa att vattnet rinner ut från värmepumpen. Täck värmepumpen med medföljande vinterskydd för att undvika att det regnar in i den.16. Täck över poolen för vintern. Kontrollera om ditt poolskydd klarar snöbelastning. Om poolskyddet inte klarar snölast rekommenderas vinterplåtar eller vinteröverdag. Poolrobot ska stå frostfritt.

6. Ta bort silkorgen ur bräddavloppet. Flytta pluggen från dräneringshål till hålet där slangen går till teknikrummet. Ett alternativ är att sätta i en upp- och nervänd petflaska som passar i bräddavloppet. Denna används för att ta upp kraften av is som expanderar och skyddar därför bräddavloppet.1. Plocka ur lamporna medan vattnet fortfarande är behagligt. Detta behövs endast göras om det finns risk att vattnet fryser ner till lamporna. Förvara lamporna i en plastpåse på poolkanten. Tips: Om du har tillgång till en våtdammsugare kan denna användas för att tömma slangar och pumpar. Se till att förvara alla smådelar som skruvats av på ett bra ställe som är lätt att komma ihåg =) 2. Tillsätt algmedel enligt rekommendationer på förpackningen och justera pH-värdet till 7,2-7,6 ett par dagar innan vinterstängning. Stäng även av värmepumpen och låt temperaturen sjunka till under 7-12 grader. Låt kloret reduceras under den tiden som temperaturen sjunker. Om vattnet är under 10 grader bildas inte tillväxt i vattnet och poolen håller sig klar under vintern vilket är trevligt om man har ett pooltak och kan se vattnet.

Kan vattnet vara kvar i poolen på vintern?
Ja man kan eller bör ha vatten kvar i poolen över vintern. Det man skall tänka på är att sänka vattennivån till under bräddavloppet, vintersäkra enligt instruktionerna från leverantören samt att se till att känslig elektronisk utrustning flyttas till inomhus.
Vår poolstomme klarar av att frysa. Vattnet kan behållas i poolen men vattennivån ska sänkas ner under inloppen. Viktigt att tänka på är att dränera all utrustning på vatten i teknikrummet om teknikrummet inte håller över 10 plusgrader. Även värmepumpen ska tömmas på vatten. Om pumpen är placerad under vattnets yta ska vinterpluggar monteras i inloppen om det finns risk att poolen fylls med vatten pga regn (beror på vilken typ av vintertäckning man har).Håll reningsverket igång och klorera vattnet ända tills pooltemperaturen sjunker under +10°C för att undvika tillväxt av alger mm. Värmeverk och annat kan stängas av tidigare.

Av denna anledning har vi gjort videon Poolvärmepump – Vinternedstängningsskolan så du som GreenMachine kund aldrig någonsin ska behöva råka ut för något liknade! Men samma sak som beskrivs ovan gäller alla poolvärmepumpar oavsett tillverkare eller märke.

Hur gör man för att inte vattnet ska frysa?
Fakta: Enkla tips för att inte vattnet ska frysaAtt låta lite vatten rinna ur kran hela tiden är ett klassiskt knep för känsliga ställen.Man ska även undvika att skotta bort snön där vattenledningarna ligger eftersom snön isolerar.Undvik också att packa snön över vattenledningarna, så isolerar snön bättre.
Ett bra tips är att man tar alla de delar man plockar av som skimmerkorg, bottenpluggen till pumpen, manometern från filtret osv osv och sparar det i en och samma hink eller kartong på en frostfri plats fram till våren så du hittar alla grejor när det är dags för uppstart. Vi brukar använda en urtvättad gammal kemikalie plasthink till det. Hur många gånger har man inte lagt grejor på en plats där man ”säkert ska komma ihåg” det till nästa säsong och sen har man glömt var denna fantastiska plats var!

Måste pumpen till poolen gå hela tiden?
Ska man köra poolpumpen dygnet runt? Svaret är nej. Även om filtrering är bra för poolvattnet så vill man stänga av cirkulationspumpen över natten. Anledningen till att man vill stänga poolpumpen är att man inte vill blanda vattnet speciellt om vattnet varmt och det är kallt ute.
Tumregel #1 – När dygnsmedeltemperaturen ligger på ca 10 plusgrader och vattentemperaturen ligger på runt 10 – 12 plusgrader – Ja då är det dags att stänga ner poolen inför vintern. Det är då alger och mikroorganismer slutar växa och föröka sig. Har du mycket smuts och skräp i din pool när det är dags att stänga ner för vintern så är det nu läge för att ta bort det värsta med en bottenhåv och sen dammsuga och kantrengöra med PoolKlubbens Rengöring Fett och Rengöring Kalk.

Detta betraktas av poolvärmepumps tillverkarna som ett rent slarvfel från poolägaren och det täcks aldrig av garantin. Man skulle helt enkelt sett till att få ut allt vatten ur sin poolvärmepump vid nedstängningen!
Ibland så gäller inte ens hemförsäkringen utan att man får ett avdrag på ersättningen som kallas ”oaktsamhets höjning av självrisken” Dessutom är det både dyrt att åtgärda och något man inte är ett dugg intresserad av att hålla på med när fåglarna kvittrar och vårkänslorna börjar komma. Då ska nämligen poolen i gång mede bums! Så man kan hoppa i och njuta såklart!Jo massor med poolägare i Sveriges sydligare delar råkar varje år ut för en obehaglig överraskning när de ska dra i gång sin pool på vårkanten. Man startar upp poolpumpen och det sprutar vatten åt alla håll för att Poolvärmepumpens värmeväxlare enhet har frusit sönder under köldknäppen – som man aldrig trodde skulle komma! Och det var ju inte så kallt – säger många kunder när de kontaktar sin pool leverantör.

Ett skräckscenario som händer poolägare oftare än man kan tro, är att när man startar upp poolpumpen på vårkanten så sprutar det vatten åt alla håll runt poolvärmepumpen! Detta för att poolvärmepumpens värmeväxlare enhet har frusit sönder under vintern. Av denna anledning har vi gjort GreenMachine – Vinternedstängningsskolan så du som kund aldrig någonsin ska behöva råka ut för en sönderfrusen poolvärmepump!Nu är det dags att plocka bort de saker som kan ta skada av vatten som fryser. Börja med att backspola ut så mycket vatten som möjligt ner till skimmern med hjälp av poolpumpen. Till den sista biten ner under skimmern eller bräddavloppet kan du kan använda en dränkbar pump.

Man har pumpat ut det vatten som ska ut ur poolen och monterat vinterpluggar osv och poolen = nedstängd + poolpumpen = avstängd (systemet är tömt på vatten + sandfilter tömt på vatten + poolpump pluggen är urskruvad och poolpumpen tömd på vatten).

Kan en pool frysa?
Får inte frysa En frusen pool kan orsaka skador på poolväggarna, rören och annan utrustning. Poolvatten bör förhindras från att frysa. När temperaturen faller, rekommenderas det att hålla poolpumpen igång. Det rekommenderas att ha ett varningssystem för att meddela när temperaturen sjunker.
Inte så förtjust i kallbad? Med en poolvärmare håller sig poolen behagligt varm och du kan njuta av en längre badsäsong. Här berättar vi om de olika sätten att värma upp en pool, och vad som kan vara bra att tänka på. P …läs merÖvervintringsmedlet minskar utkristalliseringen av mineralsalter, vilket innebär att uppkomsten av besvärliga kalkränder reduceras avsevärt. Tillväxt av resistenta algsorter samt anhopning av bakterier och mikroorganismer i fogar, hörn och kanter förhindras eller reduceras dessutom i stor utsträckning. Börja med att rengöra din pool grundligt med håv och bottensug.

En sak är säker – så länge som vattnet i poolen är klart och rent är det en fröjd att bada! Men det är inte lika roligt att slänga sig i ett vatten som är kallt, smutsigt och grumligt. Poolvattnet har flera olika värden …läs mer
Det finns flera anledningar till varför du ska ha ett överdrag på din pool vintertid. Dels är det en säkerhet, så att ingen riskerar att trilla ner i poolen av misstag. Men också för att slippa skräp och föroreningar i poolen under vintern. Många råkar ut för att tyngden av snö och regn ändå trycker ner vinterskyddet i poolen. Detta kan du undvika genom att exempelvis placera en pilatesboll i mitten av din pool under vintertäcket. Då får du en viss lutning på överdraget och nederbörd halkar lättare av.När badsäsongen är över och det inte längre är aktuellt att bada i poolen, är det dags att ta ställning till hur den ska vinterförvaras. Fast Set-pool, barn- och stålrörspooler rengörs, torkas, monteras ner och förvaras inomhus. Stålväggspooler och andra vintertåliga pooler behöver förberedas inför vintern. När poolen tas ur bruk inför vintern är det också viktigt att göra ett avslutande underhåll för att nästa säsong ska kunna inledas utan problem.

När badsäsongen är över och det inte längre är aktuellt att bada i poolen, är det dags att ta ställning till hur den ska vinterförvaras. Fast Set-pool, barn- och stålrörspooler rengörs, torkas, monteras ner och förvaras inomhus. Stålväggspooler och andra vintertåliga pooler behöver förberedas inför vintern. När poolen tas ur bruk inför vintern är det också viktigt att göra ett avslutande underhåll för att nästa säsong ska kunna inledas utan problem.
Skillnaden mellan poolskydd för sommar- och vinterbruk, är i huvudsak kvalitén och styrkan på poolskyddet, samt låsningen för att få det att sitta fast. Ett poolskydd som är avsett att användas under vintern är betydligt starkare för att det ska hålla tyngden från snö och is. Spännet som håller poolskyddet på plats är också rejälare, och inget du gärna plockar bort dagligen. En pooltäckning som är avsedd för sommaren är enklare och kommer oftast med ett insytt gummispännband i kanten, för att du enkelt ska kunna ta av och på skyddet när du känner för ett dopp!

Vilken temperatur stänga pool?
Innan du kan börja behandla och stänga din pool för vintern ska temperaturen i vattnet ha sjunkit till högst 10 grader. Stänger du poolen när vattnet är varmare än 10 grader ökar risken för att det bildas alger under vintern vilket leder till att du behöver tillsätta mer kemikalier och städa poolen mer till våren. Cachad
Har du övervintrat din pool ute i trädgården? Då är det nu hög tid att fylla på med vatten och göra rent poolen. Löv, smuts och andra föroreningar som har hamnat i poolen under vintern bör nu avlägsnas. Här förklarar vi …läs mer

Det magiska ordet mot ansträngande skrubbning under vårrengöringen är övervintringsmedel! Det hindrar dessutom poolens vatten från att frysa under vinterhalvåret. Det övervintringsmedel som du köper på HORNBACH är en produkt av hög kvalité som är fosfatfri, och vid rätt dosering underlättar den vårrengöringen.
Säkerställ att poolstommen klarar av att frysa, både Thermpoolen och Flexipoolerna klarar av det. Om poolstommen inte klarar av att frysa ska du kontakta din säljare/poolleverantör för mer information.

5. Ta ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet innan du monterar en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, det här gör du för att ta upp isexpansionen som kan bli. Det här är jätteviktigt när du stänger din pool för vintern15. Om poolen är försedd med en trappa monterar du en expansionsupptagare i trapputrymmet, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan exempelvis vara några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten-/glykolblandning, som är fästa med en tyngd. Hör med oss om du har frågor!9. Lossa pumpens lock och ta ur silkorgen. Ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus. Står pumpen utomhus bör du demontera motorn demontera och förvara den inomhus12. Finns det ingen plugg lossar du på rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren blir tömd på allt vatten. För värmepump är det väldigt viktigt att allt vatten ur värmeväxlaren blir dränerat, läs gärna tillverkarmanualen för att säkerställa att dräneringen blir gjord på rätt sätt

6. Ta bort de ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna). Är reningsverket placerat under poolens vattennivå ska du montera vinterpluggar där insprutningsmunstyckena var placerade
7. Ta upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten – eller sänk ned insatsen till poolens botten OBS! Gör det här när vattnet fortfarande har en skön badtemperatur

När vintern kommer och temperaturen sjunker är det dags att stänga poolen för säsongen. När man vill göra det, är högst individuellt och beror på väderförhållandena och temperaturen samt om du har planer på att kallbada. Tänk på det här när du stänger din pool för vintern: Det är viktigt att man alltid tömmer all utrustning som står utomhus. Står cirkulationsanläggningen inomhus i plusgrader behöver man inte dränera. Men det blir då viktigt att se till att rör, ventiler mm som faktiskt löper risk att frysa blir ordentligt tömda.Vattennivån i poolen får inte tömmas ner mer än maximalt 40 cm från poolens ovankant då vinteröverdraget fjädrar ner och vilar på vattenytan när det belastas med snö. Eftersom överdraget vilar på vattenytan när det är belastat med snö finns där inga begränsningar hur mycket snölast den tål.

Hur stänger man poolen för vintern?
Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. … Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.Ta bort eventuell stege, torka av den och förvara den torrt. Cachad
Som vikt ska du använda något som inte skadar linern. Exempelvis en transparent vattendunk 25 liter som fylls med 20 liter vatten och placeras liggande. En dunk per meter pooltrappa

När badsäsongen är slut och värmen stängts av så ska reningsverket fortsätta arbeta och klorhalten bibehållas i poolen tills pooltemperaturen sjunker under +10°C.
Om vattnet är grönt och grumligt krävs först en ordentlig Chockklorering med Aktionchock 200 gr/10 m3 och låt pumpen gå minst 12 timmar innan den stängs av. Gör vinterstängningen när vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm.Alternativt behålls vattennivån och bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar. Ventiler öppnas vid maskinrum på lägre nivå så att ledningar kan dräneras ut. Det är viktigt att ledningarna går med fall mot maskinrummet så att de töms och inget vatten blir stående i rören. Montera Folkpools frysflaska i brädavloppet eller fyll det med frigolitbitar som tar upp isexpansionen.» OBS: Om du sänker vattennivån och har inbyggnadstrappa som är klädd med liner så rekommenderar vi att du placerar en tyngd på steg som hamnar över vattenytan för att motverka att linern drar ihop sig under vintern.När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess utrustning. Exakt när man skall göra det, beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor man har. För vissa poolkonstruktioner måste vattenytan isoleras och cirkulation bibehållas. Sommaren är här och semestern hägrar. Även i år kommer många att stanna hemma så att skapa det bästa semestermålet i vår egen trädgård är det hetaste tipset 2021. Hur mycket chockklor som skall tillsättas vid vinterstängning varierar beroende på vilka klorvärden poolen har. När poolvattnet är rent och klart och har en klorhalt på maximalt 3 ppm kan du vinterstänga poolen.Nej man måste inte tömma poolen på vintern men du måste sänka vattennivån till under bräddavlopp/inlopp och tömma de på vatten så de inte sprängs av expanderande vatten. Ett tjugotal privatpersoner slog larm till Vatten Östersund under den senaste köldknäppen när temperaturen var runt -27 grader. Nu tipsar kommunen om hur man kan göra för att minska risken att vattnet fryser. Fastighetsägaren själv ansvarar för att tina ledningen om det är inne på fastigheten. Vatten Östersund kan hjälpa till med att stänga och öppna ventilerna.