Posted on

Svarta Maja Kortspel

För att spela Dam används en kortlek med 52 kort, jokrarna ska alltså inte vara med. Det behövs inga övriga tillbehör för att spela. Det är viktigt att alla är medvetna om kortens poängvärde innan spelet börjar. Hjärter kung är värd noll poäng, resten av kungarna samt damerna är värda tretton poäng, med undantag för spader dam som är ett trumfkort som kallas för stjärnan. Övriga kort är värda sin valör.

Börja med att blanda korten ordentligt och dela sedan ut sex kort till varje spelare, de korten som blir över bildar en talong. I talongen kommer ni att hämta kort från under spelets gång för att komplettera era händer. Alla spelare ska alltid ha sex kort på handen. Ni spelar var för sig och turen i spelet går hela tiden medurs.
Den första spelaren lägger ut valfritt antal kort i samma färg, nästa spelare ska sedan gå över med ett högre kort i denna färg eller spela trumfkortet, som är spader dam. Lyckas spelaren med detta, vänds högen bort och spelaren plockar upp från talongen, i annat fall får spelaren plocka upp högen från bordet. Nästa spelare kan inte lägga över spader dam, utan måste plocka upp henne. Den som har spader dam som sista kort kvar på handen har förlorat spelet.Dam är ett roligt kortspel för hela familjen som ibland kallas för Svarta Maja eller Spader dam. Spelet kommer från början från Finland där det går under namnet Musta Maija, därav de svenska namnen. En annan snarlik version som du kanske också har stött på är Svarte Petter. Dock är det sistnämnda ett spel som är mer inriktat till barn och yngre.Dam är ett roligt kortspel som passar bra för hela familjen, till och med de lite yngre barnen kan delta. Spelet kommer från vårt grannland Finland och heter där Musta Maja, och därför kallas det ibland för Svarta Maja i Sverige. Spelet passar för allt mellan två till åtta spelare och det går ut på att inte ha några kort kvar på hand i slutet.Gurka är ett kortspel som går ut på att inte sitta med det högsta kortet när alla spelare bara har ett kort kvar på handen. Spelet är mycket likt krypkille, men en viktig skillnad är att krypkille spelas med den speciella killeleken, medan man i gurka spelar med en vanlig, det vill säga fransk-engelsk kortlek. Antalet kort som delas ut i given är vanligtvis 6 per spelare, varefter vidtar spel om stick. Varje spelare måste då om möjligt lägga ett högre kort än det närmast föregående eller ett lika högt kort (färgerna har ingen betydelse i gurka). Kan man inte det, är man tvungen att lägga sitt lägsta kort. När en bonde har nått brädets andra ände kan den inte flyttas längre, eftersom den alltid måste flyttas framåt och inte bakåt. Bonden förvandlas då (”promoveras”) till en dam, ett torn, en löpare eller en springare. Denna promovering utförs som en del av draget. Oftast är pjäsen som väljes damen, vilket kallas för ”dampromovering”. Övriga pjäser väljes ibland, när deras rörelse kan hjälpa till att nå schackmatt, vilket ofta kallas ”underpromovering”. Bonden kan förvandlas till en pjäs även om den pjästypen fortfarande finns på bordet. Sålunda kan man ha två damer eller tre torn, löpare eller springare på brädet samtidigt.

Det finns två sorters rockad. Den ena kallas ”rockad på kungsflygeln”. Den kallas också ”kort rockad”, eftersom den utförs på brädets korta sida och tornet bara behöver flyttas två rutor till kungens andra sida. Den visas i diagrammet nedan:
I diagrammet nedan har inte den vita bonden flyttats från sin ursprungliga position. Den kan antingen flyttas en eller två rutor framåt. Den första rutan är hotad av den svarta bonden (bönder anfaller diagonalt), som anges av det röda krysset. Den vita bonden flyttas framåt två rutor, och undgår hotet. Vid nästa drag, flyttas den svarta bonden till rutan dit den vita skulle ha flyttats om den bara kunde gå en ruta vid det första draget. Den svarta bonden slår den vita ”en passant”, och den vita bonden tas bort från spelet.För att göra en rockad i Knights, flyttar du kungen två rutor mot tornet. Knights fullbordar rockaden. Flytta inte tornet, eftersom Knights då antar att du bara vill flytta tornet och inte göra rockad.

En rockad använder kungen och ett torn, och är det enda tillfället under ett parti då mer än en pjäs får flyttas i ett drag. Vid en rockad flyttas kungen två rutor mot tornet, och tornet flyttas därefter till rutan på andra sidan kungen.
Den andra sortens rockad kallas ”rockad på damflygeln”, då kungen flyttas mot rutan damen har lämnat. Den kallas också ”lång rockad”, eftersom den utförs på brädets långa sida och tornet måste flyttas tre rutor till kungens andra sida. Den visas i diagrammet nedan: När regeln som tillåter en bonde att gå två rutor första gången den flyttas lades till, kunde en bonde potentiellt undgå att slås av en motståndares bonde genom att gå förbi en hotad ruta. Att slå en passant (från franskans ”i förbigående”) lades till för att förhindra det. Då slås bonden precis som om den bara hade flyttats en ruta framåt. Det finns särskilda villkor för att få slå en passant: Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Man börjar med tio kort var på hand, resterande kort placeras med baksidan upp i en hög på bordet. Därefter vänds det första kortet upp och läggs bredvid högen.
Spelet går ut på att samla serier av minst tre kort med antingen samma valör eller i sammanhängande stege av samma färg. Gin är när alla kort på hand ingår i serier.Hollywood gin är en variant med ett raffinerat sätt att räkna poäng. Spelarna har tre kolumner var i protokollet. Poängen för en spelares första vinst skrivs in i kolumn 1, den andra vinsten i både kolumn 1 och 2, och den tredje och följande vinsterna i alla tre kolumnerna. Kolumnerna blir färdigspelade allteftersom någon når 100 poäng, och när den tredje kolumnen är klar görs en slutsummering.

Hur spelar man Svarta Maja?
Spader dam, benämnd Svarta Maja eller Maja, är spelets viktigaste kort. Det kan inte användas för att sticka över med och kan heller inte stickas över av något annat kort. En utlagd spader dam måste tas upp på hand men får användas som utspelskort vid ett senare tillfälle.
Spelet pågår i omgångar där spelaren väljer att antingen ta upp kortet som ligger uppvänt eller ta nästa kort från högen (se ovan för vad som gäller första omgången). Omgången avslutas genom att spelaren väljer ut ett kort från handen och lägger detta överst på högen av uppvända kort på bordet. Det är nu tid för nästa spelare att spela sin omgång.Gin rummy spelas med två spelare och en 52-korts kortlek utan jokrar. Ess räknas lägst och har värdet ett, de numeriska korten har sitt angivna värde och därefter kommer knekt, dam och kung som alla räknas som tio poäng. Dvs. värdeföljden är Ess-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Knekt-Dam-Kung. Spelet fortsätter tills högen av resterande kort tar slut eller tills någon av spelarna avslutar sin omgång genom att knacka vilket görs genom att lägga ned sitt kort med baksidan upp istället för framsidan som vanligt. För att knacka får skrotet dvs. de kort som ej ingår i serier inte uppgå till mer än tio poäng. Oklahoma gin är en variant av Gin rummy där kortet som först vänds upp anger hur många poäng man tillåts ha för att knacka. Om det först uppvända kortet är spader utdelas dubbla poäng denna omgång. Oklahoma gin spelas normalt till 150 poäng istället för 100 poäng som i vanlig Gin rummy. Gin rummy spelas med en vanlig 52-korts kortlek utan jokrar. Spelet går ut på att samla tretal, fyrtal och sekvenser i färg. Trots att Gin rummy är relativt enkelt vad gäller reglerna är det mycket strategi inblandat, och i det långa loppet vinner en bra spelare över en sämre. Turfaktorn kan dock inte elimineras helt. Gin rummy (ofta bara Gin) är ett kortspel som tillhör Rummy-familjen. Gin rummy är en Rummy-variant för två personer som sägs vara skapad av Elwood T. Baker 1909.Vid avslutad omgång räknar man samman alla poäng som inte ingår i serier. Vinnare är den spelare som har lägst antal poäng skrot som då vinner poängskillnaden. I samband med knackning utgår bonus på 25 poäng om den som knackade har Gin dvs. att alla kort på handen ingår i serier. Om motspelaren till den som knackade har samma eller lägre poäng skrot är det istället denna spelare som vinner spelomgången och dessutom ges en bonus på 20 eller, i en del spelarkretsar, 25 poäng.

Spelet börjar med att spelaren som inte delade ut korten ges möjlighet att ta det uppvända kortet och påbörja spelet. Om spelaren inte vill ha det uppvända kortet ges delaren istället möjlighet att ta det. Om ingen av spelarna tar kortet börjar spelet med att spelaren som inte delade ut korten tar det översta kortet från högen och på så vis startar den första omgången.
Behövs för att funktioner och personanpassning ska fungera. Hjälper oss förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen slås ihop för alla användare och kan aldrig kopplas till just dig.Var spelare lägger sju nedåtvända kort framför sig. De kort som blir över läggs i en hög på bordet. Förhand börjar genom att dra kort från högen på bordet. Vill denne ha kortet byter man ut det mot det första i sin rad och sedan vidare med utbytt kort tills man ser ett kort man inte vill ha, detta kort kastar man sedan bredvid högen. Spelare på tur kan nu antingen plocka upp det slängda kortet eller plocka ett nytt från högen. Man får enbart gå från vänster till höger kortraden och dessa kort ska alltid ligga nedåtvända. Väljer man att gå hela raden ut måste sista kortet kastas, även om detta är bättre. Man får alltså inte ångra sig.

Vad heter kortspelet?
Dessa stora kortspelsgrupper är främst bridge, whist, rummy, kille och hjärter. Namn på vissa grupper av kortspel som samtidigt inte är namn på ett enskilt spel har också tagits med av fullständighetsskäl. Patienser är kortspel av pusselkaraktär för en spelare.
Det gäller att ha så få poäng som möjligt när spelet är slut. Damer och hjärter kung räknas som noll poäng, ess är ett poäng, två är två poäng och så vidare. Övriga kungar är alltså värda hela 13 poäng.

Vi använder cookies för att göra din upplevelse här på webbplatsen smidig och säker. En del cookies används för att tjänster ska fungera eller kunna förbättras, andra för att skräddarsy din upplevelse.

Det här går spelet ut på: Här är gäller det att så snabbt som möjligt bli av med alla sina kort. Den som först lyckas med det har vunnit. Det gäller också att inte bli sittande med spader dam på handen.
När talongen är slut är det dags för slutspelet. Det finns inga kort kvar i talongen och nu lägger alla spelarna ihop sina egna kort i handen så att ingen kan räkna hur många den andre har. Nu gäller nämligen den regeln att ingen får spela fler kort till sin bordsgranne än vad denne redan har på handen. Gör du det, får motspelaren lämna ifrån sig alla sina kort till dig. Men också nu handlar det om att sticka utspelade kort och undan för undan försvinner det allt fler och fler kort. Och därmed blir också spelare efter spelare av med alla sina kort. Den som sist har kort kvar på handen eller om man så vill, den som sist får kort av sin medspelare till höger om sig, han har förlorat.

Kortens värde: Essen är högst och tvåorna lägst. Men det finns ett kort som är mera värt än alla andra och det är spader dam. Kring detta kort är det som det här spelet kretsar.
Spelregler: Spelet har två avdelningar. Den första håller på så länge som det finns kort kvar i talongen. Den andra börjar, när de enda kort som är kvar, är de som finns på spelarnas händer. Som vanligt gäller det att följa färg. Saknar du kort i någon färg, kan du ta med trumf. Det är emellertid ingen trumftvång. Det är inte säkert att spelarna känner till trumfen i förväg eller när spelet börjar. Den spelare som får en kung och en dam i samma färg på handen anmäler detta och har därmed bestämt trumffärgen. Om mer än en spelare redan i given fått ett kung-dam-par, så är det alltså den som sitter först i tur som får bestämma trumffärgen. Observera att det är spelaren själv som bestämmer, när han vill anmäla trumffärgen. Om han av taktiska skä1 finner att han inte omedelbart vill tala om att han har ett kung-dam-par, så är han inte tvingad att göra det. Vad skulle det då vara för taktiskt skäl som gör att man inte omedelbart skulle anmäla trumffärg? Jo, det att man vill avvakta att övriga spelare ska göra sig av med bra kort i den blivande trumffärgen. Tillbaka nu till själva spelföringen, Låt oss anta att du sitter i förhand. Du börjar då med att lägga ut så många kort i en och samma färg som du själv vill. Och du spelar ut korten till motspelaren, som sitter till vänster om dig. När du gjort det, tar du upp nya kort från talongen så att du hela tiden har 6 kort på handen. Motspelarna, som fått korten utspelade till sig, gör nu så här: med högre kort i samma färg som den utspelade, eller trumf när färgen är slut, sticker han över kort efter kort, så länge han kan. Stuckna kort vänds. Lyckas han sticka alla korten, kompletterar han sin hand med kort ur talongen. Så länge högen med kort finns kvar på bordet, skall alla spelare förse sig med nya kort så att de alltid har 6 kort på handen. Sedan han stuckit alla kort och försett sig med nya, är det hans tur att spela ut så många kort han kan i samma färg till nästa spelare till vänster om sig o s v. Om emellertid spelaren till vänster om dig, den till vilken du spelade dina kort, inte kan sticka alla, eller inte ens något, då måste han ta upp de o-stuckna korten från bordet. Och skulle det vara så, att han, efter det att han tagit upp kort från bordet, ändå inte har 6 kort på handen, då ska han ta kort ur talongen. l det här fallet, då han inte kan sticka över alla kort på bordet, får han inte spela ut några kort till sin bordsgranne utan det är i stället denne som får föra spelet vidare.För att ge någon form av exempel, så det enkla kortspelet patiens finns bara det i över 500 varianter (även kallat Solitaire). Här kan ni nu se en lista över kortspel som är vanligt förekommande. En del av dessa kortspel har vi även recenserat och förklarat hur man spelar. Vi väljer helt enkelt ut godbitarna till dig (dessa hittar du högre upp i denna guide).

Hur kör man damen?
DamDam är ett enkelt kortspel för två eller fler personer i alla åldrar.Det gäller att ha så få poäng som möjligt när spelet är slut. Damer och hjärter kung räknas som noll poäng, ess är ett poäng, två är två poäng och så vidare. … Var spelare lägger sju nedåtvända kort framför sig.
Lika enkelt som det är att spela kort online på datorn är det att spela i mobilen. Både Apples App Store och Androids motsvarigheter har hur många alternativ som helst. Så det spelar alltså ingen roll om du använder en Iphone, Samsung eller annan smart telefon.

Kort passar alla, oavsett om du lever f\u00f6r sp\u00e4nningen, eller om du bara sitter och myser med familjen framf\u00f6r brasan p\u00e5 skidsemestern. Vi p\u00e5 Spadercasino h\u00e5ller kortspel h\u00f6gt och tycker att det \u00e4r ett fantastiskt bra underh\u00e5llsv\u00e4rde, d\u00e4rf\u00f6r har vi samlat de roligaste och b\u00e4sta spelen p\u00e5 v\u00e5r sajt f\u00f6r att f\u00f6rklara regler samt hur man spelar!Man kanske inte tror det, men det finns jättemånga olika sorters kortlekar. Alltifrån de billiga varianterna man kan hitta i den lokala livsmedelsbutiken till de mer exklusiva ”proffslekarna” som oftast inhandlas på nätet.Casino och spel på nätet ska i första hand göras för nöjes skull. De pengarna du satsar finns det alltid en risk att du kan komma att förlora. Vi uppmanar alla till ett ansvarsfullt spelande.Du har möjligtvis någon gång ställt dig frågan: ”hur gammalt är kortspel?”. Spelkortens historia tar oss tillbaka till sent 1300-tal. En munk vid namn Johannes kom i kontakt med spelkort ungefär vid denna tid, och beslöt sig för att skriva ner hur han introducerades för spelet.Öppna kort: Alla deltagare kan se korten. Spelar man med ”Öppna kort” ligger spelkorten upplagda så att samtliga ser vilka kort respektive deltagare har.Informationen som ges ut är ämnad för underhållning och kunskap. Tredje part kan ändra eller avsluta bonusar & erbjudanden och SpaderCasino kan ej hållas skyldiga för felaktig information. Observera att samtliga erbjudanden endast gäller för personer som är bosatta i Sverige och är över 18 år gamla. Vänligen läs regler och villkor hos respektive nätcasino innan du registrerar dig eller tackar ja till ett erbjudande.

Han förklarar i denna skrift att kortleken han fått tag i består av 52 kort uppdelade i fyra olika serier. Där två utav serierna upplevs som goda och två anses vara onda. Johannes skriver vidare att dessa fyra serier är en sammanfattning utav världen vi lever i, där varje serie motsvarar ett utav de fyra största rikena. Där strukturen på korten motsvarar landets hierarki, från bonden längst ner till den största makthavaren i toppen.
Kortleken och därmed kortspel kommer någonstans ifrån Asien, man vet inte exakt vem som just kom på idén. Men spelet nådde Europa genom handelsvägarna, handelsmän som kom från öster hade en efter en kortlekar med sig.

Sedan datorerna slog igenom ordentligt på 90-talet har man kunnat spela kort på datorn. Det började mer eller mindre när Microsoft Windows hade förprogrammerat sitt operativsystem med Solitaire (Harpan eller Patiens), det populära gamla kortspelet där man ska pussla ihop korten i olika mönster för att till sist vara av med alla korten.För att nämna några populära kortlekar har vi Bicycle, KEM, Honeybee, Copag. Både KEM och Copag har använts i världsmästerskapen i Poker vid flera tillfälle, och dessa två håller vi på SpaderCasino som de bästa man kan spela med! 18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få 100 Free Spins (på något av spelen: Cleopatra’s Golden Spells, Cash ’N Riches Megaways eller Fishin’ Pots of Gold) när du gör din första insättning. Free Spinsen är omsättningsfria och giltiga i 60 dagar. Min. insättning 100 kr. 18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få 99 Free Spins (på Golden Joker) när du gör din första insättning. Free Spinsen är omsättningsfria och giltiga i 60 dagar. Min. insättning 100 kr. Sedan dess har man funnit olika typer av kortspel i datorerna. När internet sedan växte till sig började folk programmera in populära och roliga kortspel på olika hemsidor, och idag kan du spela de flesta kortspel online och i princip alltid gratis. Det finns en stor samling hemsidor som även låter dig spela mot andra människor online, vilket är toppen om du söker lite sällskap men är hemma i ensamhet. Att spela kort är vanligt förekommande i de svenska hemmen. Men även på skidsemestern, campingingen, på flyget eller bara hemma i vardagsrummet. Att spela kort är roligt och alla kan spela, det finns lätta kortspel som även barn kan klara av. Samtidigt som det finns mer avancerade kortspel som kan ta flera timmar att lära sig. Kortspelandet har utvecklats med tiden och idag är det även en stor del av nätcasinonas verksamhet.

Det \u00e4r sm\u00e5tt fantastiskt att man med en enda kortlek p\u00e5 52 kort kan spela flera hundratals om inte tusentals kortspel s\u00e5 l\u00e4nge man bara kan f\u00e5 tag i reglerna. M\u00f6jligheterna \u00e4r stora, man kan spela ensam eller flera stycken. Det finns kortspel f\u00f6r tv\u00e5, f\u00f6r tre eller f\u00f6r fyra spelare i regel. Sj\u00e4lvklart finns det ocks\u00e5 spel d\u00e4r man \u00e4r \u00e4nnu fler. Kortspelandet runt omkring i v\u00e4rlden har blivit s\u00e5 popul\u00e4rt att man \u00e5rligen arrangerar v\u00e4rldsm\u00e4sterskap i olika kortspel.
Kortspel är en spelform som vanligtvis spelas i sällskap om två, tre eller fyra stycken deltagare. Det finns även kortspel där man spelar ensam. I princip alla kortspel handlar om att vinna över sina motspelare på något sätt. För att spela kort behöver man en kortlek, ett antal deltagare samt någonstans att sitta bekvämt då det ofta tar en stund att spela.

• Börja försiktigt och registrera dig på en sajt som erbjuder kortspel med ”playmoney”, alltså låtsaspengar. Detta kostar dig ingenting även då du spelar mot andra riktiga människor som också valt att spela på ”låtsas”.Som nybörjare har man kanske svårt att förstå vad alla ord man hör eller läser om betyder, vi guidar dig genom de mest förekommande begreppen och termerna! I listan nedan kan du läsa vad de vanligaste orden betyder.

En av sakerna som gör kortspel med en kortlek så underhållande är det slumpmässiga utfallet som många gånger avgör vem som vinner. Men för att spelet ska gå helt rättvist till så gäller det att blanda kortleken ordentligt.
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få 100 Free Spins (på något av spelen: Cleopatra’s Golden Spells, Cash ’N Riches Megaways eller Fishin’ Pots of Gold) när du gör din första insättning. Free Spinsen är omsättningsfria och giltiga i 60 dagar. Min. insättning 100 kr.

Hur spelar man gin?
Gin rummy spelas med en vanlig 52-korts kortlek utan jokrar. Spelet går ut på att samla tretal, fyrtal och sekvenser i färg. Trots att Gin rummy är relativt enkelt vad gäller reglerna är det mycket strategi inblandat, och i det långa loppet vinner en bra spelare över en sämre. Turfaktorn kan dock inte elimineras helt.
18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få din första insättning dubblerad upp till 2000 kr + 11 Free Spins (på Pink Elephants 2) i bonus. Omsättningskrav 35x. Gratissnurren är omsättningsfria. Bonusen är giltig i 60 dagar. Min. insättning 100 kr.

Detta nya spelsätt spred sig fort och brett, vid denna tid handlade det om enkla lätta kortspel. Till en början kunde ett populärt spel vara så enkelt som att två personer fick dra varsitt kort och sedan gissa om det var högt eller lågt från ”tian”.
Varje kort är värt olika mycket i olika kortspel, i vissa spel är kanske tian det mest värdefulla kortet medans du absolut inte vill ha en tia i ett annat.För att ha något att jämföra med finns den än mer klassiska varianten att blanda på som kallas ”Overhand Shuffle”. Här blandas korten helt enkelt genom att man lägger en slumpmässigt del av korten över varandra, och upprepar detta tills man känner sig nöjd. Skillnaden mellan dessa två sätt är att som tidigare skrivet rekommenderas ca 7 blandningar i en Riffle Shuffle, medans det krävs tusentals upprepningar av Overhand Shuffle.

Men i samband med att pesten återigen dök upp i Europa förbjöd makthavare i olika länder och riken kortspelandet. När pesten återinfanns var inte detta det enda man förbjöd, folk var livrädda för spridningen och man förbjöd till exempel olika sorters föremål och olika sätt att umgås, däribland tärningspel och kortspel. Allt för att försöka hindra smittans framfart. Man visste ju inte säkert var smittan kom ifrån, så man ville därför vara på den säkra sidan.
Att spela kort \u00e4r n\u00e5got som gjorts i flera hundra \u00e5r. Det var troligen asiaterna som uppfann kortspelet och som sedan p\u00e5 n\u00e5got s\u00e4tt s\u00e5g till att de hamnade i Europa och i \u00f6vriga v\u00e4rlden. Och f\u00f6r detta \u00e4r vi givetvis v\u00e4ldigt tacksamma. F\u00f6r vem har inte n\u00e5gon g\u00e5ng haft riktigt trevligt ihop med v\u00e4nner och en kortlek? 18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få din första insättning dubblerad upp till 500 kr i bonus. Insättning + bonus behöver omsättas 30x. Bonusen är giltig i 60 dagar. Min. insättning 100 kr. Att spela kort är något som gjorts i flera hundra år. Det var troligen asiaterna som uppfann kortspelet och som sedan på något sätt såg till att de hamnade i Europa och i övriga världen. Och för detta är vi givetvis väldigt tacksamma. För vem har inte någon gång haft riktigt trevligt ihop med vänner och en kortlek?

I denna guide hittar du även en lista över olika popluära kortspel, både enkla och avancerade varianter. Vi går igenom spelreglerna för flera roliga och enkla kortspel.
Här finns roliga kortspel som är lätta att lära sig. Här finns både klassiska och nya kortspel. Förutom gratis varianterna går det ju självklart bra att spela i mobilen hos någon av alla casinosajter. Här kan du slå två flugor i en smäll och kanske till och med vinna lite pengar på kortspel.

Hur spelar man kortspelet Chicago?
Spelets idé Varje deltagare får fem kort och får sedan göra ett byte med valfritt antal kort. Den deltagare som har den bästa pokerhanden får de poäng som dennes hand är värd. Proceduren med kortbyte upprepas två gånger till. Sedan spelas ett spel om stick där det gäller att vinna det sista sticket av fem.
Det beror lite på hur många ni är som spelar. Vi har i vår guide plockat fram de kortspel som vi anser vara de absolut roligaste kortspelen, uppdelat utifrån hur många deltagare ni är. Men tre av våra absoluta favoriter är: Plump, Chicago & Fusk!

Att spela kort är väldigt roligt och skapar stor gemenskap samt bringar mycket glädje. Och det är väl egentligen det som är huvudsyftet med spelet. Men i alla tider har det funnits möjligheter att göra sig en hacka ekonomiskt genom kortspel.Vi på SpaderCasino har genom åren testat ett stort antal olika kortspel, kanske eftersom vi alla har ett generellt intresse för spel överlag. Här nedan hittar ni våra favoriter!

Spela kort ska vara kul! Men långt ifrån alla kortspel är roliga. Att lära sig nya spelregler kan ibland ta tid och om då spelet inte är skoj, känns det verkligen som bortkastad tid. Eftersom det finns så extremt många olika kortspelvarianter är det inte lätt att veta vilket av spelen man ska testa.
Vi kommer inte i den här guiden gå in på djupet av dessa kortspel, däremot beskriver vi i största allmänhet om möjligheterna som finns om du vill spela kort med pengar. Att spela med pengar kan du antingen göra på ett fysiskt casino eller på ett nätcasino. Väljer du det sistnämnda är friheten större, för tack vare mobiliteten idag kan du spela kortspel med pengar både på surfplattan, i mobilen eller på datorn. Det finns numera tv kanaler som inte s\u00e4nder n\u00e5got annat \u00e4n n\u00e4r folk spelar kort. Och p\u00e5 var och varannan casinosajt p\u00e5 n\u00e4tet finner du en m\u00e4ngd olika kortspel att v\u00e4lja mellan. En vanlig kortlek består av 52 kort. Dessa 52 kort är indelade i fyra olika sviter (färger). De fyra sviterna kallas Spader, Hjärter, Klöver och Ruter. Varje svit innehåller Ess, Kung, Dam, Knekt (dessa fyra kallas i folkmun även för klädda kort) samt nummer 2 till 10. Med kortleken kommer även ett antal jokrar, i vissa spel används dessa men i de flesta ska dessa plockas bort.

Det vanligaste sättet att blanda på kallas för ”Riffle Shuffle”, metoden känner du igen när dealern tar ungefär hälften av korten i varje hand och sedan böjer båda högarna uppåt med hjälp av tummarna. När man sedan släpper försiktigt på tummarna ”trillar” korten på ett överlappande sätt in i varandra, och därmed blandas korten. Ska man vara noga så bör detta sätt upprepas ungefär sju gånger för att blandningen av korten ska vara tillräckligt bra.18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få din första insättning dubblerad upp till 500 kr + 100 Free Spins (på Book of Dead) i bonus. Omsättningskrav 35x på casino, eller 6x på sport (Min. odds 1,80). Bonusen är giltig i 60 dagar. Min. insättning 100 kr.

Vill man imponera på kompisarna eller om du bara är en prylnörd ska du givetvis investera i en maskin som blandar korten automatiskt. Budgetvarianterna finns att köpa hos de flesta butiker som säljer teknikprylar, och de kostar knappt 200 kronor. Nackdelen med de billigaste kortblandarna är att de inte är 100% säkra, fördelen är att de kan blanda två kortlekar år gången.

Hur många kort ska man ha i Maja?
Förberedelser & Trumf Var spelare får 6 kort, dessa delas ut medurs. Resten av kortleken läggs därefter med bildsidan neråt i en hög på bordet. Det gäller att följa färg i Dam. Skulle en spelare saknar kort i någon färg, kan denne använda sig av ett trumfkort. Cachad
SpaderCasino.se är den bästa sidan för att jämföra casinon på nätet. Vi är en oberoende sajt som enbart rekommenderar de bästa casinona med svensk spellicens. Hos oss hittar du exklusiva bonuserbjudanden, gratis free spins och hjälpsamma guider. Sajten uppdateras dagligen.Sedan skiljer sig internationella klassiska kortspel sig något från svenska kortspel, här i Sverige har vi några egna roliga kortspel som är lätta att lära sig. Till exempel Finns i sjön, roligt och enkelt kortspel som går ut på att samla fyrtal i en och samma valör. Eller varför inte Skitgubbe, spelet som i all enkelhet handlar om att göra sig av med alla kort, den som är sist kvar med kort på hand förlorar. Kortspel kan alltså vara väldigt enkla men ändå bjuda på mycket nöje för hela familjen.De mest omtalade och klassiska kortspelen är de som spelas över hela världen, till dessa hör Patiens (Solitaire), Poker, Gin Rummy, Bridge, Chicago, Blackjack med flera. En del av dessa är rena sällskapsspel medan andra förekommer i casinosammanhang. När det gäller kortspel på casino är Poker och Blackjack de absolut vanligaste, dessa spelas runt om i hela världen och omsättningen rent ekonomiskt är flera miljarder kronor årligen. Poker & Blackjack är de två kortspel som tillhör den absoluta toppen. Dessa spelas oftast på fysiska casinon eller hos något nätcasino. Bortsett från dessa casinospel är Patiens förmodligen världens mest spelade kortspel. 18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få din första insättning dubblerad upp till 1000 kr + 100 Free Spins (på Book of Dead) i bonus. Insättning + bonus behöver omsättas 35x. Bonusen är giltig i 60 dagar. Min. insättning 100 kr. 18+ | Spela ansvarsfullt | Stodlinjen.se | Spelpaus.se | Regler & Villkor Gäller | Endast nya spelare. Få 100 Free Spins (på Book of Dead) när du gör din första insättning. Free Spinsen är omsättningsfria och giltiga i 60 dagar. Min. insättning 100 kr. För att statuera ett exempel, i ett av världens mest populära kortspel Poker, är kortens värde satta efter hur du har kombinationen av kort på hand (lite som poängsättningen i tärningspelet Yatzy). Det högsta värdet har du om du lyckats få fram en stege i en och samma svit (färg) med korten 10, Knekt, Dam, Kung, Ess.Det är smått fantastiskt att man med en enda kortlek på 52 kort kan spela flera hundratals om inte tusentals kortspel så länge man bara kan få tag i reglerna. Möjligheterna är stora, man kan spela ensam eller flera stycken. Det finns kortspel för två, för tre eller för fyra spelare i regel. Självklart finns det också spel där man är ännu fler. Kortspelandet runt omkring i världen har blivit så populärt att man årligen arrangerar världsmästerskap i olika kortspel.

Casino kortspelen som erbjuds blir mer och mer avancerade även om reglerna alltid är desamma. Du kan självklart välja hur stora insatser du vill göra, det påverkar förstås summan du sedan har möjlighet att vinna. Ju mer man satsar och riskerar, desto högre blir vinstsummorna i regel.
Roliga kortspel där flera av spelen dessutom tillhör de mest populära kortspelen i Sverige. De allra flesta är lätta att lära sig, så ni slipper spendera halva kvällen åt att lära er reglerna. Faktum är att enkla kortspel också brukar vara de roligaste! Att ange ett exakt antal är väldigt svårt, det finns otroligt många kortspel. Det finns åtminstone några tusen olika kortspel i världen, och av dessa finns det lika många till som är olika varianter av samma spel. • Låt det ta tid, skynda långsamt. Analysera det du gör bra och mindre bra. Dra lärdom av detta för att hela tiden utveckla ditt sätt att spela, för att du ska kunna bli så bra som möjligt.Bland sällskapsspel tillhör kategorin kortspel den absoluta toppen. Kort har spelats världen över sedan 1300-talet! På senare år spelas det dessutom flitigt online! Både i form av casino kortspel samt de mer familjevänliga kortspelen. En helt vanlig kortlek för den glade amatören kostar omkring 50 kronor, medans de professionella kostar från 500 kronor och uppåt. Den största skillnaden är att de dyrare korten ofta är gjorda utav någon form av plast och håller därmed längre. Turn: Efter ”floppen” (de tre första korten som läggs från dealern i Poker) kommer ”Turnen”. Detta är alltså det fjärde kortet som läggs fram på bordet av dealern i Poker.

Trumf: Kort av en bestämd färg som värderas högre än andra kort. Med hjälp av ett trumfkort kan man ofta ta eller ”besegra” andra deltagares ”vanliga kort”.
Det finns numera tv kanaler som inte sänder något annat än när folk spelar kort. Och på var och varannan casinosajt på nätet finner du en mängd olika kortspel att välja mellan.Kort passar alla, oavsett om du lever för spänningen, eller om du bara sitter och myser med familjen framför brasan på skidsemestern. Vi på Spadercasino håller kortspel högt och tycker att det är ett fantastiskt bra underhållsvärde, därför har vi samlat de roligaste och bästa spelen på vår sajt för att förklara regler samt hur man spelar!Den spelare som sist utför rätt hälsning måste ta upp alla kort som ligger mitt på bordet. Spelets vinnare är den som först blir av med alla sina kort.

Spelarna har varsin korthög framför sig med baksidan uppåt, och turas om med att vända upp det översta kortet och lägga detta med framsidan uppåt mitt på bordet. Om det senast uppvända kortet är en tia eller högre, gäller det för spelarna att snabbt reagera och utföra den föreskrivna korrekta hälsningen, vilken vanligtvis är en av följande:
Spel antas ha sitt ursprung från Italien trots att det inte finns märklig direkta bevis på att det någonsin spelats där, i alla fall ej med detta namn. Det finns flera kända Italienska fiskespel och det är en bidragande anledning till att hane tror att kasino härrör därifrån. Den här sidan behandlar kortspelet kasino. Ni söker en annan typ av blad ifall du letar efter casino såsom man kan spela för pengar. Etta gången kasino förekommer i kortspelsböcker är under slutet av talet i London och kort därefter i Tyskland. Inom de senare delarna av talet blev spelet modernt i USA och nya varianter av spelet utvecklades.

Kortspelet Casino har sitt ursprung i Kina och har spelats i Sveriges annorlunda socknar sedan början av talet. Det är ett väldigt simpelt och festligt spel som kan spelas med alltsammans familjen. Det krävs dock lite strategiskt tänkande vilket är roligt och evolution.
Spelet kommer från vårt grannland Finland och heter där Musta Maja, och därför kallas det ibland för Svarta Maja i Sverige. Spelet passar för allt mellan två till åtta spelare och det går ut på att inte ha några kort kvar på hand i slutet. Förberedelser För att spela Dam används en kortlek med 52 kort, jokrarna ska alltså inte vara med. Det behövs inga övriga tillbehör för att spela. Det är viktigt att alla är medvetna om kortens poängvärde innan spelet börjar. Hjärter kung är värd noll poäng, resten av kungarna samt damerna är värda tretton poäng, med undantag för spader dam som är ett trumfkort som kallas för stjärnan.

Kan man få två damer i schack?
Bonden kan förvandlas till en pjäs även om den pjästypen fortfarande finns på bordet. Sålunda kan man ha två damer eller tre torn, löpare eller springare på brädet samtidigt.
Det här är en guide för dej som gillar kortspel och vill bilda dig mer om regler och annorlunda former spel. Läs vår guide samt hitta ditt favoritspel! Observera: Snabbare erbjuder inte de kortspel som beskrivs inom den här guiden, däremot har vi ett brett urval av bland övrigt slots. Kortspel för två eller ytterligare Det finns många olika kortspel samt vi har valt ut några sällskapsspel som passar spelare i alla åldrar. Du kan enkelt se hur flera deltagare ni måste vara för var form av kortspel. Hej Knekt Mängd spelare: st. Antal kort: Alla aktör skall få lika många kort Eftersom måste antalet kort justeras beroende gällande hur många personer som deltar inom spelet.Dam, även kallat Svarta Maja, spaderdam eller Maja, är ett kortspel som går ut på att bli av med korten på handen och att undvika att bli sittande med spader dam vid spelets slut.

Spader dam, benämnd Svarta Maja eller Maja, är spelets viktigaste kort. Det kan inte användas för att sticka över med och kan heller inte stickas över av något annat kort. En utlagd spader dam måste tas upp på hand men får användas som utspelskort vid ett senare tillfälle. Mot slutet av partiet blir deltagarna en efter en av med alla sina kort och utgår ur spelet. Den som är sist kvar sitter med spader dam på handen och har förlorat.

Spelarna får i given sex kort var, och de återstående korten bildar en talong, från vilken spelarna kompletterar sina händer under spelets gång. Den som är i tur att spela ut lägger upp ett valfritt antal kort i en och samma färg. Nästa spelare ska försöka sticka över, det vill säga matcha dessa kort med högre kort i samma färg eller spela trumf. Lyckas detta vänds korten bort och utgår ut spelet. De kort som inte gått att sticka över får spelaren ta upp på hand. En spelare som kunnat sticka över alla kort får göra nästa utspel. Om spelaren varit tvungen att ta upp kort på hand blir det i stället nästa spelare som får spela ut.
Köpstopp: en vanligt förekommande tilläggsregel är att man, när man kommit upp i 46 poäng eller fler, inte får köpa för att förbättra sin hand. Detta gäller dock inte i samma giv som man når eller överskrider 46 poäng, utan bara i de följande givarna.Utse en protokollförare. Given ger varje spelare fem kort. I turordning får sedan alla som så önskar köpa nya kort, dvs. man kastar valfritt antal kort från handen och får lika många nya. Efter köpet får den spelare som har den bästa pokerhanden poäng enligt tabellen ovan.

Om en spelare som tidigare fått poäng för högsta handen vill bryta upp den kombinationen inför det följande köpet (för att förbättra sina chanser i det köpet eller förbättra sin hand inför sticktagningen), måste han visa upp sin hand innan köpet görs, eller vara beredd på att kunna visa upp de kastade korten efter omgångens slut.Observera att i kortspelet Chicago så är det bara spelaren med den högsta handen som får poäng. Spelarna anger muntligt i tur och ordning, med början på förhand, vad för slags hand man har. Den som har en högre hand än den senast angivna säger vad för slags hand han har. Har man däremot en lägre hand än den senast namngivna säger man bara ”pass”.

Chicago är ett kortspel, som sannolikt uppfanns i Sverige omkring år 1980. Det kan ses som en utveckling av det äldre spelet poängpoker, vilket i sin tur har uppkommit som en kombination av poker och det svenska kortspelet femkort. I likhet med de flesta andra kortspel utövas Chicago med smärre variationer i spelreglerna.
Därefter får alla de spelare som så önskar göra ännu ett köp, och spelaren med den högsta handen får poäng igen enligt ovan. Det kan vara samme spelare, eller en annan om dennes köp föll bättre ut. Därefter görs ett tredje och sista köp.När poäng delats ut två gånger och det tredje köpet gjorts, spelar man fem stick med de fem kort man har. Förhand har första utspel, man måste följa färg och i annat fall saka, ingen trumf finns, högsta kortet i utspelsfärgen vinner och vinnaren av ett stick spelar ut i nästa. Man lägger dock inte ut korten i en hög mitt på bordet, utan placerar dem efterhand i en hög framför sig, med framsidan upp. De fyra första sticken har ingen betydelse; det viktiga är vem som tar det sista sticket. Vinnaren av det sista sticket får 5 poäng. Därefter visar alla upp korten de har i sin hög, och den som har den högsta handen får som vanligt poäng enligt pokermodellen ovan. Man summerar fortlöpande poängen och spelar över flera givar, till dess att någon av spelarna kommit upp i 52 poäng eller mer och därmed blir vinnare.

I Chicago räcker det vanligtvis med att man säger till exempel ”två par” eller ”triss” utan att närmare precisera vilka par eller vilken triss. Först om flera har samma kombination måste händerna preciseras närmare, varvid vanliga pokerregler avgör vilken hand som är högst. Observera att det hela sker muntligt, utan att händerna visas upp.
I stället för att låta en färgstege ge 8 poäng och ett fyrtal 7 poäng, kan man spela med regeln att färgstegen ska vara värd 11 poäng och att den spelare som ska ha poäng för fyrtalet får välja mellan att själv erhålla 8 poäng eller att nollställa samtliga motspelares poäng. I en annan poängräkningsvariant ger alla slag av färgstegar vinst direkt, och ett fyrtal innebär att innehavaren får 7 poäng, samtidigt som övriga spelare åker ner till 0 poäng. I denna variant vinner den som först kommer till sammanlagt 51 poäng eller fler.

Varje deltagare får fem kort och får sedan göra ett byte med valfritt antal kort. Den deltagare som har den bästa pokerhanden får de poäng som dennes hand är värd. Proceduren med kortbyte upprepas två gånger till. Sedan spelas ett spel om stick där det gäller att vinna det sista sticket av fem.
Man kallar oftast kortens valörer för ”Färger”, och dessa värderas i ordningen; Spader ♠️, Hjärter ♥️, Ruter ♦️ och Klöver ♣️. Notera dock att det finns kortspel där färgerna har lika värde.

För dig som är över 18 år så finns även kategorin med casinospel där du kan lära dig allt från blackjack regler och det klassiska spelet baccarat till videopoker och live casino med riktiga dealers.
Det råder lite delade meningar, men det finns 10 kortspel som de flesta betrodda källor är överens om. Patiens är helt klart stört som kategori, i övrigt är det spelen poker, UNO, Spader Dam, blackjack, Gin Rummy, Hjärter, Finns i Sjön samt två spel med engelska namn, Spoons och Crazy Eights.AllaKortspel.se är en guide som samlar populära kortspel från världens alla hörn. Syftet med webbplatsen är att du som vill spela kort, enkelt och snabbt, ska kunna hitta ett passande spel.

Hur spelar man Hej knekt?
Hej knekt är ett kortspel för barn, i vilket deltagarna så snabbt som möjligt ska utföra överenskomna hälsningar när vissa kort läggs ut på bordet. Spelarna har varsin korthög framför sig med baksidan uppåt, och turas om med att vända upp det översta kortet och lägga detta med framsidan uppåt mitt på bordet.
Vi vill ta ett extra steg och inte bara ge dig spelen, instruktioner och regler, vi vill även hjäpa dig att bli en bättre spelare. Därför kommer vi att utöka med tips och strategier för mängder av kortspel.

[aces-card spades=”2″] [aces-card spades=”3″] [aces-card spades=”4″] [aces-card spades=”5″] [aces-card spades=”6″] [aces-card spades=”7″] [aces-card spades=”8″] [aces-card spades=”9″] [aces-card spades=”10″] [aces-card spades=”J”] [aces-card spades=”Q”] [aces-card spades=”K”] [aces-card spades=”A”]
Hitta bra kortspel utefter antalet deltagare som ska vara med och spela kort. För dig som är 18+ så finns även kortspel inom kategorierna casino och poker.
När du ska spela kort så finns det alltid något nytt kortspel att lära sig på vår webbplats. Vi lägger kontinuerligt till nya kortspel och ibland även spel inom andra kategorier. Besök Allakortspel.se med jämna mellanrum om du är intresserad av att lära dig nya spel.Kortspel för en person kallas för patiens. Populära patienser är Harpan, Spindelharpan och Kungen. Det finns även pokerpatiens, där man ska försöka få bra pokerhänder som man kan lägga ut och då få poäng. Läs mer om kortspel för en person.

Hur spelar man gurka?
Gurka är ett kortspel som går ut på att inte sitta med det högsta kortet när alla spelare bara har ett kort kvar på handen. Spelet är mycket likt krypkille, men en viktig skillnad är att krypkille spelas med den speciella killeleken, medan man i gurka spelar med en vanlig, det vill säga fransk-engelsk kortlek.
Man har fastställt att kortspel ska ha spelats i Kina på 900-talet. Det finns däremot teorier om att man spelade med kort i det Romerska Riket, hundratals år f.Kr.

En kortlek består av 52 kort. Den har fyra uppsättningar med så kallade ”färger”, Spader ♠️, Hjärter ♥️, Ruter ♦️ och Klöver ♣️. Varje färg har valörerna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knekt, Dam, Kung och Ess. Nedan ser du alla valörer i spader som exempel.Spader är det jag spelar mest,sitter numera på amerikanska sajter och spelar..började dock att spela det på 2000 talet då Tv4:a hade en sajt som hette blip.se ..annars blir det 4mans whist och bismark när vi träffas å umgås el plump om vi är flera st

Kortspel är spel som spelas med hjälp av kortlekar. Vill du göra en lite längre recension får du gärna starta en egen tråd om dina favoritspel, men här kan du tipsa om de bästa kortspelen!Kortspel över lag är min favorittyp av sällskapsspel. Men jag är extra intresserad av Skip-Bo, Stress, Vänd-Åtta, Skitgubbe, Vänd-Tia och Svarta Maja. Kort-kamp är en, enligt mig, roligare variant av Svälta Svin.Många kortspel finns i många olika varianter. De olika varianterna är medtagna om de är kända under eget namn. I fallen när ett spel är känt under flera namn är de olika namnen medtagna med hänvisningar. Undantaget är om det bara är frågan om en mindre skillnad i stavning.Patienser är kortspel av pusselkaraktär för en spelare. De har ej tagits med här. En lista över sådana spel finns i artikeln patiens. Angående pokerspel hänvisas även till artiklarna poker och pokerspel. Den sistnämnda innehåller en lista över några undergrupper till den stora grupp av spel som pokerspelen utgör. Se även artikeln sticktagningsspel som beskriver principen för de flesta västerländska kortspels (inklusive whist-, bridge- och hjärter-familjerna) uppbyggnad.Det finns några stora kortspelsfamiljer ur vilka har utvecklats ett flertal olika spel och artiklarna för dessa familjer innehåller listor över spel inom gruppen. De här gruppernas namn är samtidigt ofta namnet på det spel som uppfattas som urvarianten i gruppen. Dessa stora kortspelsgrupper är främst bridge, whist, rummy, kille och hjärter. Namn på vissa grupper av kortspel som samtidigt inte är namn på ett enskilt spel har också tagits med av fullständighetsskäl.

Vilket är det populäraste kortspelet?
Populära KortspelTopp 5 patienser. Harpan. Idioten. Spindelharpan. Pokerpatiens. Kungen.Topp 5 spel för två Gin Rummy. Tvåmanswhist. Plump. Canasta. Vändåtta.Topp 5 spel för 3+ Hjärter. Femhundra. Chicago. President. Spader.Casino & Poker(18+) Blackjack. Baccarat. Live casino. Videopoker. Texas Hold’em.
Spel som inte bara spelas med spelkort utan också med andra typer av spelredskap är medtagna i listan. Kasinospel och hasardspel där kort används är också medtagna. Detsamma gäller kommersiella kortspel som spelas med specialkortlekar, dock ej samlarkortspel. För dessa, se separat lista.Hej! Innan du skriver om ett potentiellt problem så vill vi påminna dig om att du faktiskt inte är ensam. Du är inte onormal och världen kommer inte att gå under, vi lovar! Så slappna av och gilla livet i några minuter – känns det fortfarande hemskt? Skriv gärna ner dina tankar och frågor, vi älskar att hjälpa just dig!Man får inte spela fler kort än vad den som sitter bredvid har i handen. Om man ända skulle göra det, då kommer ens granne (till vänster) att ge en alla sina kort.