Posted on

Svenska Skolan I Australien

Jag har inte direktkontakt med någon av de svenska skolorna utomlands, men generellt så kostar det pengar att studera utomlands framförallt när man inte studerar på det inhemska språket. Vad jag vet är de flesta svenska skolorna privata men icke vinstdrivande skolor. De tar ut en kursavgift för att täcka sina kostnader (som ofta är högre än i Sverige, samtidigt som skolmiljön också ofta är bättre). Skolpeng betalas ut per elev från den svenska kommunen så det är inget de utländska skolorna är garanterade. Vissa svenska kommuner tillåter överföring av skolavgifter till Svenska Skolan utomlands. Detta kan då täcka en del av skolavgiften, ta kontakt med din hemkommun för mer information.Ladda ned en gratis utlandsstudiehandbok! 40 sidor späckade med råd och tips som hjälper dig att planera dina utlandsstudier steg för steg. Klicka här.Här kan du hitta flera internationella skolor i Wien. De jag tittade på verkar dock ha kursavgifter. Runt om i EU så finns det massor med engelska skolor. Kursavgifterna varierar från skola till skola. Generellt sett så är det dock lättare att hitta utbildning som är mer eller mindre gratis i norra Europa, främst de nordiska länderna och Tyskland. Det är också värt att notera att den Engelska skolan i Stockholm bara är öppen för studenter som flyttar hit och har uppehållstillstånd samt ett svenskt personnummer så att de täcks av skolpengen. Villkoren på utländska grund- och gymnasieskolor kan påverkas på motsvarande sätt där kostnaderna kan vara lägre om familjen bosätter sig i landet.Vi har information om högre utbildning på universitet utomlands, språkresor och high school. Vår målgrupp är främst studenter som vill studera utomlands efter gymnasiet och högre utbildning är det som efterfrågas av de flesta så vi har mest information om det. Nu verkar ni inte har någonting om grundskolan. Annars är min fråga om ni vet om det finns någonstans där man kan gå gratis i en engelsk skola (förutom i engelsktalande länder inom EU då), precis som utländska barn kan gå gratis i t.ex. Engelska skolan i Sverige? Jag har nyligen fått reda på att svenska skolan i Wien kostar €14500 per läsår. Otroligt mycket eftersom jag trodde att svenska skolan var gratis eller nästan gratis även utomlands (de får ju skolpeng).

Vi besvarar alla frågor här gratis baserat på vår kännedom om ämnet vid frågetillfället. Om det sker några större förändringar så försöker vi i möjligaste mån att uppdatera våra svar. Vi kan dock inte hållas ansvariga för problem du kan stöta på med hänvisning till våra svar.

Vi har en samarbetspartner som kan hjälpa dig gratis med skolval och ansökan till alla universitet i Australien. Fyll i vår intresseanmälan om du vill ha hjälp.
Ja det är svårt att komma in på juridiklinjen i Australien. De har något som kallas ATAR-poäng (Australian Tertiary Admissions Rank) för att avgöra vilka inhemska studenter som antas till olika utbildningar. En elevs ATAR-poäng baseras på hur bra man preseterat i jämförelse med alla övriga elever i sin åldersklass. Har man t.ex. ett ATAR-score på 99% så har man presterat bättre än 99% av de andra Australiensiska eleverna i sin åldersklass. Som internationell student bedöms du utifrån andra kriterier men ATAR är bra för att ge dig en förståelse för hur tufft det kan vara att bli antagen på olika universitet är det bra att titta på ATAR. Här är några exempel på vad som krävdes härom året för att studera Law:

Så med andra ord är det riktigt tufft på de högrankade universiteten men lite lättare på de lägre rankade universiteten. Om du vill jobba i Sverige bör du dock inte läsa en hel juridikutbildning utomlands då de legala systemen skiljer sig såpass mycket.
Här kan du se hur många år en person är förväntad att gå i skolan i olika länder. Detta är räknat utifrån andelen som är inskrivna på de olika årskurserna.En del utbildningar har inte poäng, utan där följer utbildningen en studieplan. På de utbildningarna uppfyller du resultatkravet om du uppnått studieresultat i den takt som framgår av den ordinarie studieplanen för din utbildning. Vi kan acceptera mindre och tillfälliga förseningar i din studieplan.

Det finns också många stipendier från privata aktörer att söka för studier utomlands. Fråga skolan du ska studera vid om de har stipendier för utländska studerande. Om du får ett stipendium kan det påverka din rätt till studiemedel.
Australien har ingen central antagning för utländska studenter. Du måste vända dig till skolan du vill studera på för information om hur antagningen går till. Du kan läsa mer om hur du ansöker till skolor i Australien på webbplatsen Study In Australia.

Är det svårt att komma in i Australien?
Svar: Ja det är svårt att komma in på juridiklinjen i Australien. De har något som kallas ATAR-poäng (Australian Tertiary Admissions Rank) för att avgöra vilka inhemska studenter som antas till olika utbildningar.
Om du studerar utomlands kan du under vissa förutsättningar få studiestöd eller stipendium från det land du studerar i. Men du kan inte samtidigt få studiemedel från CSN. Du måste meddela CSN om du får studiestöd eller stipendium från ett annat land.I Australien studerar du oftast i två terminer under ett läsår. Terminerna är det omvända jämfört med Sverige och första terminen börjar vanligtvis i februari och sträcker sig till slutet av juni. Den andra terminen börjar oftast i mitten av juli och pågår till slutet av november. Du kan söka studiemedel antingen för skolans faktiska studietider eller för det antal veckor som CSN har fastställt. Den tid som CSN har fastställt är något längre än den faktiska studietiden.

När har man sommarlov i Australien?
Australien. I Australien bestämmer delstaterna över skolloven, och det kombinerade jullovet/sommarlovet brukar börja kring 20 december och pågå till de sista dagarna i januari. Årskurs 10-12 brukar börja sitt sommarlov tidigare än så, så att studierna kan förbättras för de som inte lyckats så bra.
De flesta skolor i Australien har en hög avgift. Om du tänker ta lån från CSN till avgiften bör du planera så att pengarna räcker till hela din utbildning. Läs mer under undervisningsavgift.

Du kan bara få studiemedel enligt de fastställda veckorna om du ska läsa på universitet, högskola eller en eftergymnasial utbildning som följer universitetens studietider.
För att få studera i Australien behöver du visum. Du ansöker om visum via webbplatsen DIBP, Department of Immigration and Border Protection. Australiens ambassad i Stockholm hanterar inte visum.

När du studerar i Australien måste du normalt studera på heltid för att få studiemedel. Det finns inget enhetligt poängsystem som gäller för alla skolor i Australien.
Tänk på att du måste skicka in intyg som styrker din kostnad för undervisningsavgiften. På de flesta skolor går det att dela upp avgiften i flera inbetalningar till skolan. Kontakta skolan för att undersöka vilka möjligheter du har att dela upp din undervisningsavgift på flera inbetalningar. Om det inte går att dela upp avgiften måste du skicka in intyg som styrker att du måste betala hela avgiften vid ett tillfälle.

Om du läser på gymnasienivå eller en språkkurs kan du inte få studiemedel enligt de fastställda veckorna. Då får du bara studiemedel för den faktiska studietiden.
Vid de flesta universitet i Australien kan du även läsa på sommaren (december–januari). Om du söker studiemedel ska du skicka in ett intyg eller antagningsbevis tillsammans med din ansökan. På intyget ska det framgå hur många credits du ska läsa samt studietiderna.

Du kan få studiemedel för eftergymnasiala utbildningar och språkkurser i engelska i Australien. Utbildningen måste normalt vara på campus och inte online/distans. Ska du läsa en gymnasial utbildning kan du bara få studiemedel för den om du inte kan gå motsvarande utbildning i Sverige.De flesta skolor kräver att du ska skicka in ett intyg som visar att du kan finansiera dina studier. Blankett för att ansöka om intyget finns under blanketter.Normal tid för att bli klar med en Bachelor på tre år kan exempelvis vara 40 credits per termin. Minimikravet för att räknas som heltidsstuderande och ha rätt till heltidsstudiemedel är då 30 credits per termin. Resultatkravet efter de första 40 veckorna blir därför 30 credits per termin för en sådan utbildning.Efter de första 40 veckorna med studiemedel på heltid ökar kravet på studieresultat. Du måste då klara minst det antal poäng som krävs för att du ska ha rätt till heltidsstudiemedel under perioden.

Du kan ansöka om studiemedel för att läsa en gymnasial eller eftergymnasial utbildning i Australien. Förutom bidrag och lån, kan du ansöka om lån för andra utgifter som exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring.
Sommarlov är det skollov som infaller under landets sommarperiod. Det varierar därmed mellan olika länder när på året det infaller och även längden på lovet varierar. I Sverige är sommarlovet drygt två månader långt och det är det längsta lovet under ett skolår, följt av jullovet. Det börjar vanligen i början av juni och avslutas i mitten av augusti.I Australien bestämmer delstaterna över skolloven, och det kombinerade jullovet/sommarlovet brukar börja kring 20 december och pågå till de sista dagarna i januari. Årskurs 10-12 brukar börja sitt sommarlov tidigare än så, så att studierna kan förbättras för de som inte lyckats så bra. Årskurs 10 brukar påbörja sitt sommarlov i slutet av november, årskurs 11 och årskurs 12 i slutet av oktober.

När den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige 1842 fick läsåret anpassas efter det gamla svenska bondesamhället. Barnen behövdes hemma på sommaren för att hjälpa till i jordbruket.
För studenter på universitet och högskolor är sommarlovet längre och varar vanligtvis från månadsskiftet maj-juni till månadsskiftet augusti-september. Många studenter har dock sommarjobb och/eller omtentor under sommarlovet. Sommarlovet i Sverige pågår mellan vårterminens slut och höstterminens start, normalt från omkring 10 juni till mitten av augusti. För skoleleverna i Sverige innebär det ledighet mellan två olika skolår. Lärarna har också ledigt då, men de arbetar i början och slutet av sommarlovet. I Sverige inleds sommarlovet ofta med en skolavslutning i skolan eller i kyrkan. Vissa sånger och psalmer har genom tradition blivit starkt förknippade med skolavslutningar, till exempel Den blomstertid nu kommer, En vänlig grönskas rika dräkt, I denna ljuva sommartid och Idas sommarvisa. I USA varar sommarlovet i 9–11 veckor. Exakt vilka veckor varierar mellan de olika staterna. En del börjar sitt sommarlov redan i maj och en del lov startar i mitten av juni. Lovet håller på till slutet av augusti eller början av september.

Vilket land är bäst i skolan?
Finland har vid flera tillfällen utnämnts till det bästa utbildningslandet i världen. Grundskolan har uppvisat goda resultat i internationella undersökningar av 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och fysik.
I det dåvarande Västtyskland beslöts det den 28 oktober 1964 att sommarferierna skall vara 6 veckor långt. Sommarferierna i Tyskland infaller olika i olika förbundsländer.Sverige är inte längre ett bondesamhälle, och många yngre barn tillbringar stora delar av lovet på fritidshem eftersom föräldrarna arbetar under sommaren.

I Irland har primärskolorna sommarlov från slutet av juni till första eller andra veckan i september. Sekundärskolorna, som har lite andra lovdagssystem, påbörjar sitt sommarlov sista veckan i maj eller första veckan i juni, men avslutar det samtidigt som primärskolorna.
För att hitta en bostad i Australien vänder du dig i första hand till det universitet eller den skola där du ska läsa. De flesta lärosäten har en särskild bostadsservice, Accommodation Office, som kan hjälpa dig att hitta olika typer av boende.I Australien finns ingen central antagningsenhet eller liknande utan du söker utbildningar direkt hos universiteten. Kontakta i god tid antagningsenheten vid det universitet du är intresserad av och be dem skicka kurskatalog och ansökningshandlingar. Eller gå in på skolans webbplats där det oftast finns information och möjlighet att ladda ner blanketter eller ansöka online.Du kan även ansöka via en förmedling i Sverige som representerar olika universitet i Australien. Då hjälper förmedlingen dig med ansökan och sköter kontakterna med det universitet du vill studera på.

Får man CSN i Australien?
Du kan få studiemedel när du studerar på heltid i Australien. *Utöver dessa belopp kan du även låna för exempelvis undervisningsavgift, resa och försäkring. Beloppen utgår från de vanligaste studietiderna i Australien. Läs mer under studietider nedan.
I Australien kan man i regel inte läsa fristående kurser, utan man studerar på hela utbildningsprogram som leder fram till olika examina. I varje program ingår det dels obligatoriska kurser, core courses, och dels kurser som studenterna själva väljer, electives.

På många universitet i Australien finns möjlighet att bo på studenthem, Residential colleges. Dessa ligger antingen på universitetsområdet, campus, eller precis i närheten.
Antagning till utbildningar på postgraduate-nivå sker utifrån tidigare studiemeriter på högskolenivå, och ibland relevant arbetslivserfarenhet och intervjuer.För att kunna söka till en utbildning i Australien måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Det handlar dels om akademiska förkunskaper och dels om språkliga förkunskaper.

Om du vill studera på högskolenivå i Australien har du 43 olika universitet att välja mellan. 40 av dessa är statliga, två är internationella och ett är privat. Universiteten i Australien har tusentals utbildningar att välja mellan.
Skicka aldrig originalbetyg och intyg utan se till att ta kopior på alla handlingar. Ta reda om det räcker att få kopiorna bevittnade eller om de måste legaliseras och stämplas hos ambassaden eller Notarius Publicus.

Precis som i Sverige har man tvåterminssystem, men eftersom årstiderna är motsatta ligger sommaruppehållet mellan två läsår i Australien mitt i vintern här hemma. På många utbildningar kan du själv välja om du vill börja din utbildning termin 1 eller termin 2.
För utländska studenter som inte vill läsa en hel utbildning i Australien finns på många universitet möjlighet att läsa en eller två terminer som så kallad Study Abroad-student. Man kan då fritt välja vilka ämnen man vill studera.Vilka resultat som krävs på proven skiljer sig åt mellan olika universitet. Kolla upp exakt vilket eller vilka test som accepteras och vilken poäng som krävs där du vill läsa!OBS! Svenska studenter som har minst VG i engelska A och/eller B från gymnasiet behöver i regel inte göra något språktest för att kunna söka till universiteten i Australien.

För dig som ska studera i Australien finns olika typer av boende att välja mellan. Några alternativ är att bo på studenthem, vara inneboende eller att dela lägenhet med andra studenter.

Vill du studera utomlands? I Kanada kan du studera på både engelska och franska. Kanada erbjuder en oslagbar natur och vackra städer. Låter detta lockande? Här hittar du all info du behöver!
Alla universitet i Australien tar ut undervisningsavgifter, tuition fees. Avgifternas storlek varierar och beror dels på vilket universitet du väljer och dels vilken typ av utbildning det handlar om. Tabellen nedan ger en indikation om priserna. Observera att utbildningar till läkare, tandläkare, veterinär ligger högre i pris. Stipendier kan vara ett annat sätt att finansiera eller få ett bidrag till utlandsstudierna. Det finns en mängd fonder och stiftelser här i Sverige som delar ut stipendier, och det finns även möjligheter att söka australiska stipendier för studenter från andra länder. Utländska studenter som vill studera på universitetsnivå i Australien måste först klara ett engelskt språktest eller på annat sätt bevisa att de har tillräckliga kunskaper i engelska.Australiska studenter läser generellt sett inte enstaka kurser på högre lärosäten då det är väldigt ont om dem. Som australisk student läser man hela program som ger dem en färdig examen. Som internationell student har du däremot möjlighet att endast läsa en eller två terminer. Du kallas då för en Study abroad-student. Tänk på att alla universitet i Australien inte ger den möjligheten, så dubbelkolla med skolan du är intresserad av innan du ansöker. Det finns ett fyrtiotal universitet i Australien som tillsammans har tusentals utbildningar att välja mellan. De flesta av universiteten är statliga. Precis som i Sverige är läsåret uppdelat i två terminer. Men eftersom årstiderna är motsatta så är det australiska sommarlovet december-januari varje år. Termin ett är lagd från februari till juni och termin två från juli till november. Både TOEFL och IELTS kostar ca 2500 kronor att göra. Testtillfällen ges ofta, men de är väldigt populära och blir ofta fulla. Det är därför bra att vara ute i god tid när du anmäler dig.

För att som internationell student studera i Australien krävs ofta att du gör ett språktest. Vad för poäng du behöver för att komma in varierar, precis som förkunskaper, mellan olika skolor och utbildningar. De flesta engelskspråkiga universiteten (oavsett var i världen du vill studera) vill att du tar något av följande test:
Språkkurser: Det är väldigt vanligt att internationella studenter i Australien väljer att läsa en kurs i engelska. Kurserna finns i alla nivåer, från nybörjare till avancerad. Du kan välja att läsa en kortare kurs, till exempel under ett lov, men också en mer formell kurs där du lär dig engelska på en högre nivå. Australien har inte en gemensam ansökningsportal som Sverige, utan du måste skicka en separat ansökan till varje skola. Ta kontakt med de skolor du är intresserad av att läsa på för att få tag på deras ansökningshandlingar. Generellt sett ska din ansökan innehålla följande: Universitet: På de australiska universiteten är internationella studenter välkomna att läsa både hela program och enstaka kurser som utbytesstudent. Du som väljer att läsa ett helt program kan läsa på tre olika nivåer:Du kan själv välja hur du vill bo när du ska studera i Australien. Skolan kan hjälpa dig med information om dina olika alternativ. De flesta australiska skolor har ett Accomodation office som hjälper studenterna att hitta någonstans att bo. Generellt sett finns det följande alterantiv:

Att få studiebidrag och lån från CSN är något som gör livet som student väldigt mycket enklare än det annars skulle vara. Men är det tillräckligt att leva på och hur mycket får man egentligen tjäna vid sidan av CSN? Här hittar du svar på några av de frågor du kan tänkas ha kring studiestöd.
Till skillnad från många andra populära länder får du som studerar i Australien extrajobba vid sidan av dina studier. Ditt studentvisum ger dig rätt att jobba upp till 20 timmar i veckan, vilket ger dig en större inblick i det australiska samhället plus att du inte behöver ta lika stora studielån.Många finansierar sina studier med stipendier. Det finns olika stipendier för dig att söka både via fonder och föreningar i Sverige och i Australien. Men håll lite koll – om du har ett stipendium kan det påverka hur mycket du får låna av CSN. Vi rekommenderar dig att kontakta CSN för att tillsammans med dem komma fram till hur mycket du eventuellt kan låna.

Du som ska studera i Australien kan söka studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden om du ska läsa en eftergymnasial utbildning eller språkkurs. För att din ansökan om studiemedel ska bli godkänd krävs det att du ska studera på ett lärosäte som är godkänt av Universitets och Högskolerådet (UHR) eller av CSN. På CSN kan du förutom att söka studiemedel också söka lån för din skolavgift, samt lån för att täcka kostnaderna för en tur och retur-resa till Sverige per kalenderhalvår.
Men hur tar man steget mot studier i Australien? Vi rekommenderar dig att läsa på innan du börjar skicka ansökningar till skolor, för att göra din studietid så smidig och innehållsrik som möjligt. I den här guiden hittar du sånt som är bra att veta innan du startar ditt liv som student i Australien!Det finns ingen sista ansökningsdag i Australien, utan universiteten har löpande antagning. Det innebär att du kan söka sålänge det finns lediga studieplatser. Däremot är det rekommenderat att du söker minst fyra månader innan läsåret startar (kom ihåg att läsåret startar i februari i Australien). Många skolor tar ut en avgift för att hantera din ansökan. Att studera i Australien innebär att du får ett internationellt och globalt nätverk, redan under din studietid! Landet har en lång erfarenhet av att ta emot internationella studenter och deras skolor har ofta egna avdelningar med kompetent personal som enbart är där för att hjälpa dig som är internationell student. Din bekräftelse på att du är antagen kallas för Electronic Confirmation of Enrolment (eCoE). Det är smidigast att söka studentviusm online på Department of Immigration and Border protection. För att söka behöver du din eCoE-kod, ditt passnummer och ett giltigt kreditkort. Australiens ambassad i Stockholm hanterar inte visumansökningar.

Vi rekommenderar dig att börja med att kolla vad det kostar att studera på den skola du är intresserad av innan du ansöker. Observera också att medicinska utbildningar och veterinärutbildningar oftast är lite dyrare. Inför varje studiestart arrangeras orientation weeks på skolorna i Australien. Veckan påminner lite om de svenska universitetens nollning och är till för att du som ny student snabbt ska lära känna din nya skola och de andra studenterna. Under orientation week får du till exempel en rundvisning på skolan och campusområdet, de olika student-organisationerna rekryterar nya medlemmar och det arrangeras en hel del sociala aktiviteter. När du studerar i Australien är du själv ansvarig för att finansiera dina studier. Kostnaderna varierar mellan olika skolor och utbildningar. När du lägger upp din budget för din utbildning bör du räkna med både skolavgiften och dina levnadskostnader som mat, boende och transport. Generellt sett varierar kostanderna mellan nedanstående spann (samtliga priser är angivna i australisk dollar):

Certifikat/Diplomutbildningar: Under en certifikat/diplomutbildning skaffar du dig praktiska, branschanpassade färdigheter som är eftertraktade hos relevanta arbetsgivare. Du som läser en certifikat/diplomutbildning gör mycket praktik och har därför möjlighet att själv påverka dina studier. När du är klar får du ett certifikat eller diplom. Många som läser en certifikat/diplomutbildning fortsätter att studera, men väljer att gå vidare mot en universitetsutbildning. Men du kan också välja att gå rakt ut i arbetslivet. Certifikat/diplomutbildning finns i nästan alla kategorier, allt från marknadsföring till business, turism och hälsa.Du som studerar i Australien och har ett giltigt studentvisum kan söka arbetstillstånd. Då kan du jobba upp till 20 timmar i veckan under terminerna och heltid under studielov. Att jobba extra under din studietid ger dig större inblick i det australiska samhället, breddar ditt kontaktnät och hjälper din studentekonomi på traven.

Spännande storstäder, sol, stränder, låga levnadskostnader, universitet av hög standard och ett brett kursutbud lockar studenter från hela världen till Australien. Landet har under det senaste decenniet blivit ett av de mest populära studieländerna för svenska studenter, och det är inte svårt att förstå varför. Landets soliga klimat och den gästfria och avslappnade attityden får många att stanna kvar längre än planerat.
När du har bestämt dig för vilken nivå och sektor du vill läsa på behöver du ta reda på om du har rätt förkunskaper. Kraven på behörighet och förkunskaper varierar mellan olika skolor och utbildningar. Men generellt sett så är du som har fullständiga gymnasiebetyg och är behörig för studier på svenska universitet även behörig för studier på australiska universitet.Konst- och kulturutbildning är en utbildningstyp med estetiska utbildningar inom bland annat konst, dans, teater, musik, mode, grafisk design, smide och foto. Utbildningarna riktar sig till dig som vill förbereda dig för andra estetiska utbildningar på eftergymnasial nivå eller om du vill utveckla ditt yrkeskunnande och börja jobba med din passion direkt!

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket. Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning. När ni är utomlands kan ditt barn ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå mot en avgift. Svenska utlandsskolor är fristående skolor som ligger utanför det svenska skolväsendet. Om ni väljer att flytta utomlands har hemkommunen inte någon skyldighet att betala för ditt barns skolgång utomlands. Svenska utlandsskolor och distansinstitut tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan utbildningarna. Ta kontakt med den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna.Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Eleven har rätt till utbildning vid återkomsten men detta innebär inte garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

År 1991 stod svensk skola på topp. Då valde Ingvar Carlsson att dra igång en av de största politiska reformerna i svensk skolhistoria – kommunaliseringen. Lärarna protesterade liksom högern. Nu är det snart 25 år sedan skolan kommunaliserades – hur mycket har det bidragit till de sjunkande resultaten och den allt sämre likvärdigheten i svensk skola? Är det här vi ska leta efter svaret på skolans problem och dåliga resultat? Vi får se hur olika kommuner hanterar ansvaret för skolan. En kommun fattar beslut som står i strid med skollagen, en annan kommun har ingen aning om de goda resultaten och i en tredje verkar de goda resultaten hänga på föräldrarnas och läxhjälpsföretagens insatser.

I vilka länder finns svenska skolan?
Svenska utlandsskolor – adresser i EuropaEngland, London. Swedish School Society in London Ltd. … Frankrike, Paris. Svenska skolföreningen i Paris. … Portugal, Lissabon. Svenska skolföreningen i Lissabon. … Spanien, Fuengirola. … Spanien, Gran Canaria. … Spanien, Madrid. … Spanien, Marbella. … Spanien, Teneriffa. Cachad
10-årige Dujuan är en skicklig jägare som helar folk och talar tre språk. Trots det får han underkänt i alla skolämnen. Dujuan tillhör Australiens urfolk och i skolan lär de varken ut hans språk eller historia. Hotet om omhändertagande av socialen och polisen är ett faktum. Vi följer Dujuan när han delar med sig av sina sanningar och sina drömmar. Dujuans släkt och samhälle fortsätter att kämpa för rättvisa för sina barn och rätten att ha sina egna utbildningssystem.Beslutet följer den debatt som pågått i landet kring barns immunförsvar. De som är emot vaccinering har uppfattningen att det kan vara skadligt för barn att vaccineras mot dödliga sjukdomar.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Finns det svenska skolor i Australien?
Svenska Skolan i Sydney är en ideell förening som startade 1978 med ett fåtal elever. Idag har vi drygt 150 elever och är därmed en av de största svenska skolföreningarna i världen. Svenska Skolan i Sydney erbjuder kompletterande undervisning i svenska för elever med svensk härstamning.
I Australien har uppskattningsvis 90 procent av alla ettåringar vaccinerat sig de senaste fem åren. Men regeringen tror att runt 39 000 barn under sju år är ovaccinerade, vilket är en ökning med 24 000 barn de senaste årtiondet.Om beslutet godkänns av parlamentet så kommer det innebära att föräldrar som vägrar vaccinera sina barn förlorar utbetalningar på runt 15 000 australiensiska dollar, eller runt 100 000 svenska kronor per år och barn, från och med år 2016. De förlorade utbetalningarna inkluderar barnbidrag och andra skatteförmåner för familjer.

När var svenska skolan bäst i världen?
År 1991 stod svensk skola på topp. Då valde Ingvar Carlsson att dra igång en av de största politiska reformerna i svensk skolhistoria – kommunaliseringen. Lärarna protesterade liksom högern.
– Det är här ett väldigt viktigt ställningstagande för folkhälsan från vår regering. Det är viktigt att våra barn och familjer är trygga, sade Abbott till reportrar i Sydney. Genom att studera i Australien får du möjlighet att plocka upp lokala uttryck och prova alla typer av populära livsmedel, samtidigt som du vässar ditt CV genom förbättrade språkkunskaper. Våra språkkurser Australien är en upplevelse som kommer att öppna ögonen. Det finns säkert många frågor som uppstår kring hur du ska gå tillväga när du ska studera i Australien. Alla EF:s utbildningar och skolor är CSN berättigade och våra erfarna studievägledare hjälper dig genom hela ansökningsprocessen. Kostnaderna för att studera i Australien utgår från:

På östkusten finner du även vår andra skola, som är belägen i Brisbane. Staden är en av Australiens största och upplevs som charmig med en avslappnad attityd och med närhet till guldkustens stränder. Tvärs över kontinenten, i Perth på västkusten ligger vår tredje skola i Australien. Oavsett vilken stad du väljer när du ska plugga i Australien så kommer du ha möjlighet att uppleva allt det vackra med landet. Här finns gott om sevärdheter att upptäcka och du kan se fram mot en spännande och aktiv fritid när du pluggar i Australien.

Har du någonsin velat se känguruer och koalor i det vilda, surfa på berömda Bondi Beach eller testa på snorkling i Great Barrier Reef, det största korallrevet på jorden? Allt det får du chansen till om du ska plugga i Australien. Australien är känt för sitt soliga klimat, milslånga stränder och varierande natur.
Upplev Australien samtidigt som du pluggar engelska och tar del av en annan kultur. Detta unika land är inte bara känt för sina varma vindar utan råkar också vara perfekt för dig som vill varva dagar på stranden med stadspuls. Vi hjälper dig att plugga i Australien genom att erbjuda kurser anpassade efter dina mål och intressen.

Hur många är går man i skolan i Australien?
Antal år i skolan2020LandÅr (2020)Finland14Ryssland14Belgien14Australien14
Våra skolor som är belägna längs med kusten gör det enkelt att leva ett roligt och spännande studentliv i Australien. Här får du verkligen uppleva ett beachliv, testa på surfing och uppleva ett varmt klimat. Dessutom erbjuder vi utbildning i några av Australiens största städer som är fyllda av sevärdheter och nöjen. Som student i Australien får du även en direkt inblick i kulturen ”Down under” och kan anamma den till fullo. Vi arrangerar utflykter till bland annat:För att få veta mer eller om du vill ha ett personligt prisförslag för att plugga i Australien kan du kontakta våra studievägledare på 08-587 930 00. De hjälper dig gärna på vägen! Du kan naturligtvis också beställa en gratis broschyr, full av användbar information.

EF studenthem – När du bor på vårt studenthem på våra destinationer i Australien så kommer du ha nära till våra skolor. Våra studenthem är belägna nära våra skolor så att du ska ha en smidig restid till skolan. Dessutom har du nära till shopping, restauranger och nöjen när du bor på vårt studenthem under din utbildning i Australien. I vårt studenthem ingår Wi-Fi, måltider och mycket mer. Om du bestämmer att åka till Australien med en kompis så kan ni bo tillsammans på vårt studenthem.
Värdfamilj – Lär känna kulturen när du studerar i Australien och lev som lokalbefolkningen när du bor hos en värdfamilj. Här kommer du vara omgiven av språket även efter lektionstid och kan prata engelska med din värdfamilj varje dag. Upptäck hur ditt uttal och ordförråd förbättras när du konverserar med värdfamiljen. Vem vet, du kanske återvänder hem med en australiensk dialekt!EF erbjuder destinationer över hela landet och har skolor i Sydney, Brisbane eller Perth. På varje destination kan du sedan välja mellan ett brett utbud av kursupplägg och ämnen, på så vis får du den utbildning som passar just dig.

När du väljer att studera i Australien kommer du att öppna upp många nya och spännande möjligheter och samla minnen för livet. Genom att studera utomlands spetsar du även ditt CV, och för framtida arbetsgivare visar det att du är en självständig person som har drivkraften att läsa en utbildning på ett annat språk i ett annat land.
EFs språkstudier är skräddarsydda efter dig och dina behov. På så sätt kan du förbättra dina engelska-färdigheter efter dina preferenser. På flera av våra skolor i Australien kan du också förbereda dig för internationellt erkända språktest så som Cambridge-certifikatet, IELTS eller TOEFL. Dessa är bra om du vill förbereda dig för en vidare karriär eller kanske studera vidare utomlands i framtiden.Om du vill studera i Australien under en längre period så måste du se till att ansöka om ett studentvisum i god tid. Då har du möjlighet att jobba i Australien under din utbildning och kan samtidigt skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet. Med ett sådant visum har du begränsad rätt att arbeta under din vistelse och vi på EF kan hjälpa dig att organisera en obetald praktik i samband med din utbildning i Australien. Vill du stanna för att plugga i Australien på universitet eller college så kan vi hjälpa dig med dina ansökningar och lämna referenser.

Får man barnbidrag i Australien?
De förlorade utbetalningarna inkluderar barnbidrag och andra skatteförmåner för familjer. I Australien har uppskattningsvis 90 procent av alla ettåringar vaccinerat sig de senaste fem åren. Men regeringen tror att runt 39 000 barn under sju år är ovaccinerade, vilket är en ökning med 24 000 barn de senaste årtiondet.
Vill du uppleva ett land med många kontraster ska du studera i Australien. Från öde vildmark till lummiga regnskogar, storstäder till hänförande stränder – Australien är fullt av överraskningar! Med EF:s utbildning i Australien kommer du hitta något som passar dina intressen och mål, oavsett var du väljer att plugga. Landet, som ständigt charmar backpackers, är minst lika känt för att locka tusentals internationella studenter varje år, med universitet och skolor med högt rankade utbildningar. En utbildning i Australien sätter garanterat fart på utvecklingen av dina kunskaper i engelska.

Med EF kan du studera i Australien och samtidigt lägga en god grund för vidare studier med hjälp av våra universitetsförberedande program. Vi kan även hjälpa dig att hitta rätt utbildning och universitet i Australien.

Australien är ett stort land med många vackra platser och städer. Här finns mycket att upptäcka, och genom att studera i Australien får du även tid till att utforska detta spännande land. Våra skolor finns belägna i Sydney, Brisbane och Perth. Om du vill uppleva storstadspuls och strandliv så är Sydney perfekt för dig. Staden, som är Australiens största, ligger vid kusten och det är här fantastiska Bondi beach – en av världens mest kända stränder – ligger. Våra skolor är centralt belägna i Sydney, Brisbane och Perth, så att du har nära till alla stadens sevärdheter och nöjen. Här får du möjlighet att upptäcka en ny stad, kultur och träffa vänner för livet. Trots sin avlägsna plats är Australien en av de största ekonomierna i världen, vilket gör det till en naturlig plats för många erkända universitet och vidare studier. Australien har en hög akademisk standard på utbildningar och här finner du därför många högt rankade universitet runt om i landet. EF hjälper dig med dina studier i Australien och kan även hjälpa dig med meriterande grunder för vidare studier utomlands.

Du kan välja att studera mellan Sydney, Brisbane eller Perth. Oavsett vilken destination du väljer kommer du att kunna skräddarsy kursen efter dig och dina behov. När du pluggar engelska med EF i Australien kan du även förvänta dig följande:
Om du väljer att studera i Australien genom en av våra språkkurser kommer du att förbättra dina språkkunskaper och studie- och karriärmöjligheter, samtidigt som du breddar dina kulturella horisonter. Njut av känguruer och koalor i naturen, snorkla i Great Barrier Reef eller gå på utomhusföreställningar på en av Australiens kosmopoliska musikfestivaler. Förutom alla dina nya språkkunskaper kommer du också att lära känna den gästvänliga australienska kulturen, därav att många svenska trivs så bra när de pluggar i Australien.Australien har blivit ett attraktivt land när det kommer till studera på universitet och många utbildningar i landet har en bra standard och högt rankade utbildningar. Om du vill studera på universitet i Australien är det viktigt att ha behörighet samt att ha goda kunskaper i engelska, särskilt om du ska kunna ta del av klassdiskussioner eller förstå kurslitteraturen.

Du kan välja kurser i Australien som passar dina intressen och utbildningsmål, och kan använda din fritid till att utforska det vackra landet med nyfunna vänner på utbildningen.
Postgraduate studier riktar sig till dig som idag har, eller blir klar med en Bachelor och som vill fortsätta på masternivå. Studierna ger dig chans att fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt område och leder till en internationellt erkänd examen. En Masters Degree tar vanligtvis 1 – 2 år att genomföra. På följande länk finner du skolans Master program. University of South Australia är det största universitetet i staten South Australia. Skolan har en lång universitetstradition och har rötter från 1856 då Adelaide School of Arts grundades. Nio fakulteter erbjuder över 300 kurser inom 40 olika områden. En undergraduate degree vid University of South Australia tar normalt 3 år. Studierna leder fram till en Bachelor Degree som motsvarar en kandidatexamen i Sverige. På följande länk finner du skolans olika Bachelor program.Study Abroad rekommenderar ”Studera utomlands”, en heltäckande försäkring utan självrisk, via Gouda försäkringsbolag. Försäkringen täcker exempelvis sjukvård, hemtransport vid sjukvård, överfallsskydd och vid rån, stöld och inbrott. Du kan låna från CSN till försäkringskostnaden. Mer information hittar du här.University of South Australia kan erbjuda lägre terminsavgift och lägre levnadskostnader än andra storstäder i Australien och detta lockar studenter från hela världen.Med dess vita stränder, vackra dalar och lockande vindistrikt, har Adelaide det bästa av allt. När man sedan inkluderar klimatet så är det ingen överraskning att ’the New Yorker magazine’ har föreslagit Adelaide som ’’den sista välplanerade och tillfredställande staden på jorden’’. Adelaide anses vara det bästa mat- och vindistriktet i Australien och har fler restauranger per capita än någon annan storstad i Australien.

Fristående kurser från: 8900 AUD för 4 kurser (30 ECTS) och 7425 AUD för 3 kurser (22,5 ECTS). OBS! Detta pris är enbart för studenter som ansöker via Study Abroad. Ansöker man direkt till universitet är det 1000 AUD dyrare per termin.Heltidsstudier för Study Abroad studenter vid University of South Australia innebär att du läser 18 credit points eller fyra kurser per termin. Universitetet ser helst att svenska studenter söker till minst sju kurser per termin.Vill du ha hjälp med att fylla i själva ansökan, boka en tid så kan du göra det på plats på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö eller följ stegen nedan.Du kan bo på campus i studentlägenhet, hyra lägenhet utanför campus eller bo i familj. Att dela lägenhet med en annan student är det vanligaste. Fördelen med att bo på campus är kortare restid, närheten till alla studieresurser och fritidsaktiviteter på skolan. Skolan har välordnad service för internationella studenter. Vid början av varje läsår hålls en omfattande genomgång för alla nya elever. En mycket aktiv studentorganisation sköter om de flesta aktiviteter genom ett stort antal studentklubbar med olika intresseområden.

Är det gratis att gå i skolan i Australien?
Australiens utbildningssystem har gott anseende. Skolgången är obligatorisk och avgiftsfri för alla barn mellan 6 och 16 år. Delstatsmyndigheterna ansvarar för skolorna.
Universitetet har också riktigt bra stipendiemöjligheter! Bland annat kan du som ska läsa en hel utbildning söka ett stipendium som ger 50% rabatt på terminsavgiften. Det finns även möjlighet att söka stipendium som ger 25% rabatt och här krävs inte lika höga betyg som i det förstnämna stipendiet. Vill du har mer information om skolans stipendier, kontakta [email protected]älkommen att boka in en tid för personlig rådgivning på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det går även att boka in telefon/skype möte om det passar dig bättre. Du bokar din tid på länken till höger eller ringer 031-15 10 90. Sedan 1989 är det ett nationellt mål att aboriginska barn ska fullfölja skolgången i samma utsträckning som övriga australier. Andelen aboriginer som går ut den obligatoriska skolan ökar också, men på högre stadier sjunker deras andel av eleverna snabbt. I internationella kunskapsmätningar ligger australiska 15-åringar väl framme. Samtidigt har samarbetsorganisationen OECD pekat på att landsbygds- och urbefolkning får sämre skolresultat än genomsnittet och att de inte har lika stora möjligheter att läsa vidare på universitetet.

Via vårt nyhetsbrev får du uppdaterad information om vad som händer vid Utrikespolitiska institutet. Här får du tips på intressanta seminarier, nya inlägg i Utrikesmagasinet och tips på nya artiklar och publikationer från våra forskare och redaktörer. Anmäl dig nu!
Omkring två tredjedelar av alla treåringar beräknas delta i någon form av förskola. Efter sex eller sju år i låg- och mellanstadium (primary school) följer ett fortsättningsstadium (secondary school) på tre till fyra år där eleverna i vissa delstater kan välja mellan teknisk, akademisk eller annan inriktning. De som vill studera vidare måste gå två extra år, något som nära sex av tio gör idag. Det är betydligt fler än kring millennieskiftet då bara fyra av tio 17-åringar och äldre läste de extra två åren.

Följ Utrikespolitiska institutet, UI, på Twitter! Där får du som är intresserad av utrikespolitik tips på intressanta artiklar,seminarier och analyser. Delta gärna i diskussionerna!
Australiens utbildningssystem har gott anseende. Skolgången är obligatorisk och avgiftsfri för alla barn mellan 6 och 16 år. Delstatsmyndigheterna ansvarar för skolorna. De federala myndigheterna försöker dock samordna utbildningarna. Drygt två tredjedelar av eleverna går i statliga skolor, övriga går i privatskolor, främst i katolska kyrkans regi.