Posted on

Systembolaget öppettider Hjo

1.13. Användarkonto får inte registreras för annans räkning eller av kommersiell aktör, till exempel näringsidkare som förmedlar eller marknadsför alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat.1.14. Systembolaget kan, efter eget val, annullera din beställning och/eller stänga av/radera ditt användarkonto (tillfälligt eller permanent) om Systembolaget har skälig anledning att misstänka (i) att ditt användarkonto innehåller felaktiga, missvisande eller inaktuella uppgifter, eller (ii) att ditt användarkonto, Webbplatsen eller Appen i övrigt används på sätt som inte är tillåtet enligt de Allmänna Villkoren. Om annullering av din beställning och/eller avstängning/radering av ditt användarkonto sker, kommer du att få ett meddelande från Systembolaget till din till användarkontot knutna e-postadress.1.5. Driftsstopp för underhåll med mera kan förekomma på Webbplatsen eller i Appen. Systembolaget ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma på Webbplatsen eller i Appen – och inte heller för de följder som orsakats av sådant avbrott eller störning.

3.4. Leverans av varor kan ske vardagar och lördagar inom vissa tidsfönster (tillgängliga dagar och tidsfönster för leverans varierar dock beroende på område och anges på Webbplatsen). Du väljer tidsfönster för leverans vid beställningstillfället, och du är sedan skyldig att ta emot beställd vara inom detta tidsfönster. Angivna leveranstider är ungefärliga och Systembolaget ansvarar inte för eventuella leveransförseningar.

1.8. Om tvist skulle uppstå mellan dig och Systembolaget ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol. Tvist avgörs enligt svensk rätt. En eventuell tvist kan även lösas via EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning (ODR – Online Dispute Resolution).
Väljer du att skicka tillbaka varan (till exempel med egen transportör/bud) till Systembolagets varudepå i Örebro behöver du betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaden för återsändande av dryckesvaror uppskattas till maximalt cirka 300–700 kronor per kolli (kostnaden kan dock variera beroende på typ av vara, antal varor, transportlösning samt avstånd till Systembolagets varudepå).5.7. Vid utövandet av din ångerrätt betalar Systembolaget tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de varor som omfattas av det ångrade köpet. Systembolaget återbetalar även erlagd leveranskostnad som du betalat för frakten till dig (gäller vid hemleverans) eller proportionerlig andel därav (om du endast ångrat del av din beställning). Återbetalning sker utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag vi mottog ditt meddelande om ångrat köp. Systembolaget förbehåller sig dock rätt att hålla inne betalningen tills dess att vi mottagit varorna i retur. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som du själv använde vid köpet, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Får man följa med in på systemet om man är under 18?
En av våra viktigaste uppgifter är att följa alkohollagens tre försäljningsregler: Den som inte har fyllt 20 år får inte handla på Systembolaget. Den som är märkbart påverkad får inte handla på Systembolaget. Systembolaget får inte sälja till någon om vi misstänker langning.
Du kan också skicka tillbaka varan genom att själv ombesörja och bekosta transport/bud till Systembolagets varudepå i Örebro, efter att du kontaktat Systembolagets kundtjänst enligt punkt 5.4 ovan. Dryckesvaror kan på grund av sin beskaffenhet (skrymmande och ömtåliga varor) dock inte skickas med sedvanlig post-/pakethantering.1.11. Du kan göra en beställning av vara eller förfrågan om privatimport när du har skapat ett användarkonto på Webbplatsen eller i Appen, varvid du bland annat måste ange ditt namn och personnummer. Om du saknar svenskt personnummer eller inte är skriven i Sverige kan du kontakta Systembolagets kundtjänst för assistans med att skapa ett konto. 5.6. Om du utövar ångerrätten ska du på egen bekostnad returnera varan till Systembolaget senast fjorton (14) dagar efter den dag du meddelat Systembolaget att du ångrat ditt köp. Du kan returnera varan genom att lämna tillbaka den i valfri Systembolagsbutik. Hitta adresser till Systembolagets butiker på denna sida. 4.8. I avsnitt 5 nedan finns villkor om öppet köp, ångerrätt och reklamation. Kunden har inte ångerrätt eller rätt till öppet köp avseende vara köpt genom Systembolagets privatimport.

I förhållande till dryckesvaror och alkoholdrycksliknande preparat krävs att minst en tredjedel av drycken eller preparatet i en förpackning finns kvar för att reklamation av dryckesvara eller alkoholdrycksliknande preparat ska godtas.
för del av beställning som omfattas av kollikrav vid köpet, det vill säga för ordervaror där Systembolagets leverantör uppställt krav på att drycken endast går att beställa i hela kollin (till exempel sex (6) eller tolv (12) flaskor/burkar). Öppet köp gäller däremot vid retur av helt och obrutet kolli.1.16. Systembolaget AB, organisationsnummer 556059-9473, med adress Kungsträdgårdsgatan 14, 103 84 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas. 1.20. Betalning och eventuell återbetalning av Systembolaget sker alltid i svenska kronor (SEK). Det pris som anges för respektive vara i Systembolagets sortiment inkluderar mervärdesskatt och alkoholskatt. Vid hemleverans tillkommer avgifter för till exempel frakt enligt vid var tid gällande prislista och läggs då på priset inför slutförandet av din beställning. Det pris som anges i det sista beställningssteget på Webbplatsen, i Appen eller i offerten (vid förfrågan om privatimport) är således det totala priset för beställningen. 5.1. Systembolaget erbjuder 30 dagars öppet köp. Öppet köp ger dig pengarna tillbaka om du returnerar en oöppnad och oskadad vara mot uppvisande av kvitto i butik. Ombudsbeställning kan även returneras hos samma ombud där du hämtade din beställning. Återbetalning till dig sker med samma betalsätt som du använde vid betalningstillfället.för del av beställning som omfattas av kollikrav vid köpet, det vill säga för ordervaror där Systembolagets leverantör uppställt krav på att drycken endast går att beställa i hela kollin (till exempel sex (6) eller tolv (12) flaskor/burkar). Ångerrätten gäller dock för helt och obrutet sådant kolli. 4.6. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning i butik meddelas du via sms eller telefon. Du ska betala och hämta ut varan i butiken inom fjorton (14) dagar från meddelandet. Avhämtning av endast del av beställning är inte tillåtet. 3.2. Du är bunden av din beställning när den har registrerats på Webbplatsen. Systembolaget är inte bundet av din beställning förrän Systembolaget har konstaterat att försäljning och utlämning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 1.18 ovan) samt dessa Allmänna Villkor.

När kan man köpa alkohol på Systembolaget?
I dag måste man vara minst 20 år fyllda för att kunna handla på Systembolaget, medan man samtidigt vid 18 års ålder kan gå ut och köpa alkohol på barer och restauranger utan problem.
1.15. Alla personuppgifter som du lämnar till Systembolaget på Webbplatsen och i Appen behandlas i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) samt tillsynsmyndighets bindande beslut och föreskrifter samt tillkommande lokal anpassning och reglering avseende dataskydd. Personuppgifter får endast registreras av den person som uppgifterna avser. Systembolaget behandlar dina uppgifter för att1.12. För att kunna nå ditt användarkonto på Webbplatsen eller i Appen ska du välja ett personligt och unikt lösenord som, tillsammans med ditt valda användarnamn (din e-postadress), ger dig tillgång till användarkontot. Du ansvarar själv för att hålla ditt lösenord konfidentiellt. Genom din registrering av användarkontot bekräftar du4.5. Du är bunden av din beställning enligt Offerten från och med när du accepterat Offerten. Systembolaget är bundet av din beställning först när Systembolaget på plats i butik har konstaterat att försäljning och utlämning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 1.18 ovan) och dessa Allmänna Villkor.4.1. ”Privatimport” innebär att du som privatperson – om du önskar köpa alkoholdryck eller alkoholdrycksliknande preparat som inte erbjuds i Systembolagets sortiment, för avhämtning i Systembolagets butiker – på Webbplatsen kan göra en förfrågan om sådan vara. Din förfrågan om privatimport är inte bindande för vare sig dig eller Systembolaget.

4.3. Utifrån din förfrågan framställer Systembolaget en offertförfrågan till den leverantör/producent som tillhandahåller efterfrågad vara (”Leverantören”). Leverantören kan avböja Systembolagets offertförfrågan eller kräva att viss minsta kvantitet av varan köps. Om krav på minimi-kvantitet framställs och du önskar fullfölja beställningen måste du köpa begärd minimi-kvantitet.

3.6. Om du inte är hemma under det tidsfönster du angett vid beställningstillfället, om du angett en felaktig leveransadress, eller om mottagaren av varorna enligt punkt 3.5 (du eller någon annan på folkbokföringsadressen) inte uppfyller alkohollagens försäljningsregler förfaller hela din beställning, varvid varuvärdet, men inte kostnaden för frakten, återbetalas till dig.3.3. Vid hemleverans betalas varan samt tillkommande avgifter alltid i förväg genom betalning på Webbplatsen. Godkända betalmöjligheter är kortbetalning (Visa, Mastercard och American Express), Swish samt direktbetalning via bank.

Du har även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter och att invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
1.19. Systembolaget ansvarar inte för eventuell slutförsäljning av beställd vara eller varubrist av andra skäl, och har rätt att avboka din beställning avseende de varor som är slutsålda eller av annan anledning inte kan levereras (till exempel på grund av beslutat säljstopp eller produktåterkallelse). Systembolaget ansvarar inte heller för, i förekommande fall, felaktig information om årgång för drycker (till exempel i anslutning till årgångsbyte, utfasning av tidigare årgång eller då Systembolaget inte fått information om att årgångsbyte har skett). Om Systembolaget inte kan leverera hela eller delar av din beställning informeras du om det så snart det är möjligt. Om du erlagt betalning för vara som inte kan levereras sker återbetalning inom 14 dagar från att du blivit meddelad om detta, med samma betalsätt som du använde vid betalningstillfället.

1.10. För länkning gäller de villkor och riktlinjer för länkning som vid var tid finns tillgängliga på denna sida: Om länkning. Dessa villkor gäller all typ av länkning till Webbplatsen, inklusive länkning till produktsidor.
Om du är skriven i Norge anger du det, varpå du i stället lämnar följande uppgifter; förnamn, efternamn, födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD), gatuadress samt postnummer. 3.7. Om den vara/de varor du mottager från Systembolaget i fråga om sort eller antal inte stämmer överens med det du beställt ska du kontakta Systembolagets kundtjänst. 1.3. Systembolaget ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på Webbplatsen eller i Appen och har rätt att när som helst ta bort eller göra ändringar i information och funktionalitet på Webbplatsen eller i Appen. Systembolaget äger också rätt att ändra de Allmänna Villkoren. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns publicerade på Webbplatsen och är tillgängliga i Appen. Det åligger dig att förvissa dig om vad som gäller enligt de Allmänna Villkoren vid varje besök på Webbplatsen samt vid användning av Appen (och vid varje beställning av vara eller förfrågan om privatimport).

Varför är Systembolaget stängt idag?
Vi begränsar alkoholproblemen genom att sälja med ansvar, informera om riskerna med alkohol och kolla legg noggrant för att vara säkra på att inte sälja till någon under 20. För oss är allt detta självklart och viktigt – vi vet att det gör skillnad.
Väljer du att returnera varan genom att själv lämna tillbaka den i butik står du som kund för denna kostnad (det vill säga din kostnad för att själv ta med varan till butiken).4.4. När Leverantören svarat på Systembolagets offertförfrågan återkommer Systembolaget till dig antingen med en offert avseende efterfrågad vara (”Offert”) eller med besked om att leverans inte kan ske. Systembolaget ansvarar inte för Leverantörens möjlighet/vilja att leverera aktuell vara eller de lagliga hinder som kan föreligga mot en privatimport av varan. I Offerten anges den butik där varan kan hämtas ut, varans totala pris (se punkt 1.20 ovan) samt eventuellt krav från Leverantören på köp av minimi-kvantitet.

Exempel på när Systembolaget behöver behandla dina personuppgifter är för att administrera din användning av Webbplatsen, Appen, kundförhållandet, historik (på Mina Sidor), och för att kunna informera dig om förhållanden som påverkar din användning av Webbplatsen och/eller Appen och fullgöra avtal med dig, följa upp leveranser eller annars vidta åtgärder som du har begärt. Din e-postadress kan komma att användas av oss för att skicka ut formulär och enkätundersökningar. Dina uppgifter används inte för någon form av marknadsföringssyfte. I vissa fall, då Systembolagets samarbetspartner behöver få del av dina kontaktuppgifter (inte personnummer) för att exempelvis kunna utföra vissa beställningar, kommer sådana nödvändiga kontaktuppgifter överföras till Systembolagets samarbetspartner. Historik för Mina beställningar (del av Mina Sidor) raderas av Systembolaget när du begär det, dock senast 13 månader efter beställningen. Historik för Mina bokningar (del av Mina Sidor) raderas av Systembolaget senast sex (6) månader efter bokningsdagen.2.2. När beställd vara finns tillgänglig för avhämtning meddelas du via sms (om du angett ett mobiltelefonnummer). Du behöver hämta beställd vara inom fjorton (14) dagar från mottagandet av meddelandet och vid uthämtningen ska du uppge ditt beställningsnummer/referensnummer samt förekommande kontrollkod (gäller vid förbetalda varor hos ombud).

1.7. Det är inte tillåtet att använda tekniska lösningar eller automatiska verktyg som exempelvis så kallade agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till Webbplatsen eller Appen för att registrera eller reproducera information, lämna eller göra beställningar, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om Webbplatsen eller Appen i syfte att tillhandhålla funktioner eller tjänster relaterat till marknadsföring av, eller information om alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. Du får inte heller (i) störa eller påverka den av Systembolaget avsedda funktionaliteten på Webbplatsen eller i Appen, eller (ii) kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Systembolaget har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Webbplatsen eller Appen.
2.3. I vissa fall kan varor endast beställas genom att varorna betalas direkt vid beställningstillfället (förbetalda varor). Godkända betalmöjligheter är kortbetalning (Visa, Mastercard och American Express), Swish samt direktbetalning via bank.1.2. Vid beställning av vara på Webbplatsen eller i Appen för avhämtning i butik eller ombud gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i avsnitt 2 (Beställning till butik och ombud). Vid beställning av vara på Webbplatsen för hemleverans gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i avsnitt 3 (Beställning för hemleverans). Vid din förfrågan om privatimport gäller, förutom Användarvillkoren, även villkoren i avsnitt 4 (Privatimportsvillkoren). Samtliga villkor i avsnitt 1–5 (”Allmänna Villkoren”) gäller i tillämpliga delar även om du gör din beställning av vara eller förfrågan om privatimport i Systembolagets butiker, via telefon eller via Systembolagets kundtjänst.

Kan man lämna tillbaka alkohol på Systembolaget?
5.6. Om du utövar ångerrätten ska du på egen bekostnad returnera varan till Systembolaget senast fjorton (14) dagar efter den dag du meddelat Systembolaget att du ångrat ditt köp. Du kan returnera varan genom att lämna tillbaka den i valfri Systembolagsbutik. Hitta adresser till Systembolagets butiker på denna sida.
2.1. Du är bunden av din beställning när den har registrerats på Webbplatsen eller i Appen. Systembolaget är emellertid bundet av din beställning först när Systembolaget, på plats i butik eller hos ombudet, har konstaterat att försäljning och utlämning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan ske i enlighet med alkohollagen (se punkt 1.18 ovan) samt dessa Allmänna Villkor.4.7. Systembolaget har rätt att fritt förfoga över beställd vara som inte hämtats ut i tid (se punkt 4.6 ovan). Om en vara inte hämtats ut i tid har Systembolaget rätt att fakturera dig ett belopp motsvarande Systembolagets kostnader för beställningen och för att köpet inte fullbordas (inbegripet kostnaden för varorna och eventuella merkostnader).

Får barn följa med till systemet?
En av våra viktigaste uppgifter är att följa alkohollagens tre försäljningsregler: Den som inte har fyllt 20 år får inte handla på Systembolaget. Den som är märkbart påverkad får inte handla på Systembolaget.
5.3. Vid beställning online (via internet eller via Appen) eller på telefon har du som kund alltid ångerrätt i fjorton (14) dagar enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Tiden räknas, vid hemleverans, från den dag när varan togs emot vid leveransen, och vid beställning till butik/ombud, från den dag när varan hämtades ut.1.4. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen eller Appen, till exempel åtkomst till internet, webbläsare och e-post. För att utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du meddelar Systembolagets kundtjänst enligt ovan, eller besöker någon av våra butiker eller ombud, innan ångerfristen gått ut. Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.1.17. Om du har fyllt 20 år och skapat ett användarkonto (se punkt 1.11–1.14 ovan) kan du göra en beställning av varor ur Systembolagets sortiment på Webbplatsen eller i Appen, antingen för avhämtning i Systembolagets butiker eller hos Systembolagets ombud. Din beställning av varor på Webbplatsen kan även göras för hemleverans. Du kan också göra en förfrågan om privatimport av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som inte erbjuds i Systembolagets sortiment.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08–503 300 00 eller e-post via [email protected]. Samtliga immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen och i Appen tillkommer Systembolaget (eller tredje man). Systembolagets immateriella rättigheter omfattar bland annat, men inte uteslutande, företagsnamnet Systembolaget, varumärket Systembolaget, design till exempel, Systembolagets smakklockor och matsymboler, verk enligt upphovsrättslagen samt fotografier och databaser (härefter ”Immateriella rättigheter”). Du får inte hantera Immateriella rättigheter i kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet. Systembolagets så kallade öppna API får dock användas i kommersiellt syfte, detta i enlighet med de villkor som finns tillgängliga. Läs mer om Systembolagets API portal. Om du är osäker på vilket material som du får använda och hur, är du välkommen att kontakta Systembolagets kundtjänst.1.18. I enlighet med alkohollagen säljer eller lämnar Systembolaget (butiker, ombud och vid hemleverans) inte ut beställda alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till en person som (i) inte kan styrka att denne fyllt 20 år, (ii) är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller (iii) om det finns särskild anledning att anta att personen olovligen kommer att tillhandahålla varan till någon som inte själv får köpa varan på Systembolaget enligt punkt (i) eller (ii) ovan (så kallad langning). Systembolaget lämnar härutöver inte ut beställd vara förrän den är fullt betald.3.5. Leverans av beställda varor sker antingen till din folkbokföringsadress eller annan godkänd adress som du anger. När du tar emot varan måste du uppvisa giltig ID-handling för att styrka din identitet och för att uppfylla alkohollagens försäljningsregler (se punkt 1.18 ovan). Varan du har beställt kan även tas emot av annan förutsatt att du beställt varan till din folkbokföringsadress. Detta dock under förutsättning att denna mottagare kan uppvisa giltig ID-handling för styrkande av sin identitet samt uppfyller alkohollagens försäljningsregler (se punkt 1.18 ovan).

Lämnade uppgifter kontrolleras av Systembolaget mot folkbokförda uppgifter via en extern leverantör. När uppgifterna har kontrollerats raderas ditt personnummer ur Systembolagets datasystem. Uppgift om ålder, kön och postort samlas in för interna analyser och undersökningar. Uppgifterna används endast i pseudonymiserad form. Systembolaget bekräftar via e-post att du har skapat ditt användarkonto.
1.21. Om du vid flera tillfällen underlåter att hämta ut beställda varor i tid, vägrar ta emot varor vid hemleverans, eller på annat sätt bryter mot någon punkt i dessa Allmänna Villkor, har Systembolaget rätt att stänga av dig från beställningstjänsten samt radera ditt användarkonto. Detsamma gäller vid väsentligt brott mot dessa Allmänna Villkor.

Kan Systembolaget neka en att köpa något?
Systembolagets personal ska neka köp till personer som är märkbart påverkade, under 20 år eller där vi misstänker att personen kommer att langa. När du är 20 år och får handla hos oss kommer vi att fråga om legitimation, och det kommer vi att fortsätta göra i ganska många år därefter.
Användarkonto får inte användas av eller överlåtas till annan. Användarkontot raderas automatiskt om du inte har varit inloggad under en period om tretton (13) månader eller om du särskilt begär att ditt användarkonto ska raderas.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

– Det är redan legaliserat i många länder och i helt nya livsmedelsprodukter finns cannabisolja tillsatt. Dessa är förstås helt förbjudna i Sverige i dag men om EU ger sitt medgivande till sådana produkter och ger medgivande till cannabisförsäljning då kommer staten plötsligt att ha helt andra drogrelaterade frågor att hantera än alkoholen. Man kan tänka sig att man släpper en sak för att kontrollera en annan, menar Tellström.
Tellström pekar på flera anledningar till sin profetia. Dels tror han att människors ökade behov av att hitta särpräglade produkter kommer att påverka och han tror också att gårdsförsäljningen blir ett exempel på hur man allt mer kommer att vilja värna om den svenska landsbygden.Det är i en artikel i tidningen Land Lantbruk som Tellström gör sin analys för Systembolagets framtid. Han tror att Systembolaget och alkoholmonopolet försvinner under 2020-talet.

– Frågan är om Systembolaget kommer att klara av att argumentera för sitt monopol när vi har alla dessa mikrobryggerier och gårdsproducenter som börjar producera produkter som konsumenten är väldigt intresserad av. Systembolaget tillhandahåller ju ett mycket begränsat sortiment av produkter, säger han till Land Lantbruk.
Dags att fylla på lagren till fest eller kommande högtider? Tänk på att Systembolaget har stängt på röda dagar och vissa helger. Här är en lista över bolagets öppettider under årets helgdagar.Socialministern Lena Hallengrens statssekreterare Maja Fjaestad (S) uppger i en skriftlig kommentar till SVT att förslagen ”skulle medföra ökad tillgänglighet, vilket utifrån ett folkhälsoperspektiv inte är önskvärt”.

Hur länge är Systembolaget öppet på lördag?
Systembolagets ledning begärde i höstas, enligt SVT Nyheter, att få utöka öppettiderna på lördagar samt att möjliggöra hemleveranser även när butikerna är stängda. Ledningen hänvisade till ”omvärldsförändringar” och ”bolagets legitimitet” i begäran att få hålla öppet längre än till klockan 15 på lördagar.
Systembolagets ledning begärde i höstas, enligt SVT Nyheter, att få utöka öppettiderna på lördagar samt att möjliggöra hemleveranser även när butikerna är stängda. Systembolaget bildades 1955 och är ett helt statligt bolag med monopol på försäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Det finns 436 butiker runt om i Sverige och cirka 500 ombud. Bläddra i den senaste Systembolaget-katalogen i Hamngatan 18, Hjo, ”Systembolaget Erbjudande Aktuella Erbjudanden” giltig från 11/04/2023 till 12/04/2023 och börja spara pengar nu!

Sessionskakor saknar utgångsdatum. Dessa kakor lagras endast tillfälligt när du är inne på webbplatsen och sparas alltså inte till ditt nästa besök. Sessionskakor raderas när du stänger webbläsaren.
Hotjar använder kakor för att samla in information om våra användares beteende på webbplatsen och deras utrustning, till exempel typ av enhet, operativsystem, skärmupplösning, språk, landet du befinner dig i samt typ av webbläsare.

Du kan när som helst ta tillbaka eller ändra ditt samtycke, till exempel om du vill stänga av vissa kakor. Det gör du under Dina kakor längst ned på webbplatsen.
De flesta kakor på våra webbplatser är Systembolagets egna kakor som helt och hållet hanteras av oss (så kallade förstapartskakor). Förstapartskakor ställs in av webbplatsen som du besöker. Tredjepartskakor placeras av annat företag än Systembolaget.En kaka, webbkaka eller cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet med internetuppkoppling. Textfilen lagras i webbläsaren och innehåller information om ditt besök på webbplatsen.Vi rekommenderar att du tillåter alla kakor. Du bör åtminstone inte stänga av Omystembolagets obligatoriska kakor eller kakor för en bättre upplevelse. Med dessa avstängda blir upplevelsen av webbplatsen avsevärt sämre. 

Kan man bli avstängd från Systembolaget?
Avstängning bör vidare kunna ske som ett led i kriminalvård. Dessutom skall avstängning kunna ske på den enskildes egen begäran. En legitimationskontroll som upprätthåller dessa regler bör införas. legitimationskontroll — från inköp på systembolag.
Om du inte vill att dina besök på systembolaget.se ska visas i Google Analytics statistik kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare.Vi använder Hotjar för analys av besökarflöden och ibland för enkäter och formulär för användarfeedback. Hotjar är ett analys- och enkätverktyg som hjälper oss att se vilket innehåll som är intressant för våra besökare (till exempel hur lång tid som en viss sida besöks, vilka länkar som klickas på och hur en besökare rör sig på webbplatsen i form av musrörelser, navigering och scroll).

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Google Analytics samlar in information om hur ofta en besökare besöker webbplatsen och vilka andra webbplatser besökaren har använt innan sitt besök på webbplatsen. Vi använder informationen för att förbättra webbplatsens tekniska prestanda, optimera webbplatsfunktioner, förbättra din upplevelse på webbplatsen, anpassa webbplatsen efter dina behov samt göra det enklare att använda webbplatsen.
Under Dina kakor längst ned på webbplatsen kan du när som helst ta tillbaka eller ändra ditt samtycke, om du till exempel vill stänga av vissa kakor.Vi begränsar alkoholproblemen genom att sälja med ansvar, informera om riskerna med alkohol och kolla legg noggrant för att vara säkra på att inte sälja till någon under 20.

Google Analytics samlar in den IP-adress som tilldelas dig det datum som du besöker webbplatsen. Systembolaget sammanför inte information som samlats in med hjälp av Google Analytics med personligt identifierbar information.
Ett glas vin till en god middag kan vara trevligt. Men alkohol är också beroendeframkallande och kan få andra konsekvenser som sjukdomar, dödsfall, våld och olyckor.

Kakor regleras även genom dataskyddsförordningen (GDPR), som Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet över. Mer information på IMY:s webbplats.
När vi behandlar din IP-adress under tiden för ditt besök är IP-adressen beskuren och därmed anonymiserad innan den överförs till servrarna. Detta görs genom att eliminera de sista siffrorna i din fullständiga IP-adress. Hotjar sparar denna information för vår räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller Systembolaget kommer att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare.Du bestämmer själv hur du vill hantera kakor. Du kan göra inställningar både på omsystembolaget.se och i din webbläsare.

När försvinner Systembolaget?
Om tio år har vi gårdsförsäljning, men Systembolaget är borta. Det tror mathistorikern Richard Tellström. Det är i en artikel i tidningen Land Lantbruk som Tellström gör sin analys för Systembolagets framtid. Han tror att Systembolaget och alkoholmonopolet försvinner under 2020-talet.
När Systembolaget började ha öppet på lördagar såg vi en ökad konsumtion. Men eftersom lördagsöppet var så starkt efterfrågat vägde det över när riksdagen beslutade i frågan.Användande av kakor regleras i flera lagar, däribland lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Enligt LEK ska alla som besöker en webbplats med kakor informeras om att webbplatsen innehåller kakor samt hur och varför kakor används. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att kakor används på detta sätt innan de lagras eller hämtas.

Webbläsare skiljer sig åt i vilka kak-inställningar som går att göra. Detta är exempel på inställningar som kan gå att göra:
På omsystembolaget.se använder vi kakor (cookies). Nedan hittar du detaljerad information om hur och varför vi använder dem, och en lista över kakorna.

Det finns olika typer av kakor. Dels finns de två huvudtyperna permanenta kakor och sessionskakor, dels finns Systembolagets egna kakor (förstapartscookies) och så kallade tredjepartskakor som andra företag hanterar.Läs här om du inte vill att Hotjar ska spara data om din användning av webbplatsen, eller andra webbplatser som använder Hotjar (på engelska)

Permanenta kakor är textfiler som sparas på din enhet under en viss tid, tills du som besökare, eller servern som sänt dem, raderar dem.

Denna fil innehåller detaljerad information om varje kaka uppdelat efter kategori. Du finner kakans namn, användning, vad som lagras, lagringstider och om kakan är från Systembolaget eller tredjepartskaka. (PDF)
Huvudregeln enligt lag är att samtycke krävs för att använda kakor. Därför ber vi om ditt samtycke varje gång du besöker våra webbplatser från en ny enhet.Googles möjligheter att använda och dela information som samlats in med hjälp av Google Analytics om ditt besök på vår webbplats begränsas av Google Analytics användarvillkor och Googles integritetspolicy.

Får man ob på Systembolaget?
§ 6 OB-tillägg med 75% av timlönen.
Du samtycker genom att acceptera alla kakor eller vissa kategorier av kakor. Du gör det i den informationsruta som visas när du kommer till webbplatsen.

Öppettiderna är alltså ett sätt att begränsa alkoholkonsumtionen. Men gör det verkligen någon skillnad? Svaret är ja. Världshälsoorganisationen (WHO) har pekat ut tre huvudsakliga verktyg länder kan använda för att begränsa alkoholens skadeverkningar. De tre är:
För många är det viktigt när vi har öppet. För andra är det viktigt att vi har stängt. Systembolaget har inte lika generösa öppettider som till exempel mataffärer. Det finns viktiga anledningar till det.

Nödvändiga kakor kallar vi de kakor som behövs för att vissa tjänster eller viss funktionalitet ska fungera. Dessa kan du inte välja bort.
Konsekvenserna påverkar inte bara de som dricker utan även barn, partners och vänner. Det är därför Systembolaget finns – när alkohol inte säljs överallt och när som helst, begränsas konsumtionen och alkoholproblemen.

Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren, till exempel för att du lättare ska kunna navigera på webbplatsen och kunna använda den utifrån sina önskemål och gjorda inställningar eller val. Kakorna ger dig således en bättre upplevelse när du använder webbplatsen.Vi rekommenderar att du tillåter obligatoriska kakor i webbläsaren då webbplatsen annars kommer att upplevas dåligt. Med avstängda kakor blockerar du också kakor från andra webbplatser du besöker (det finns mer detaljerade inställningar du kan göra i webbläsaren om du vill tillåta kakor endast från vissa webbplatser).

Systembolagets öppettider beslutas av riksdagen. De är en del av vårt uppdrag som statligt ägt bolag: att sälja alkohol med god service, men utan att försöka sälja så mycket som möjligt eller maximera vinsten.Ålderskontroller är en viktig del av vårt arbete med att skydda unga från alkohol. Därför ber vi alla som skulle kunna vara under 25 att visa legg i kassan.Eftersom det är svårt att bedöma en persons ålder, ber vi om legg om du skulle kunna vara under 25 år. Dessutom har vi hjälp av ett oberoende företag som regelbundet provköper i våra butiker för att kontrollera att vi frågar efter legg som vi ska.

Är du under 25, eller är du en av dem vi alltid frågar om legg trots att du passerat 25 för länge sedan? Vi blir bara glada om du visar upp din legitimation innan vi hinner fråga. Då går det snabbare och smidigare i kassan. Omtänksamt, både mot vår personal och mot kunderna bakom dig i kön.När du är 20 år och får handla hos oss kommer vi att fråga om legitimation, och det kommer vi att fortsätta göra i ganska många år därefter. Det är för att vi vill vara helt säkra på att vi inte säljer till någon som är under 20 år och för att det är svårt att bedöma någons ålder.

Det korta svaret är att riksdagen har bestämt det. De två huvudsakliga anledningarna till varför det är 20-årsgräns för att handla alkohol på Systembolaget är:
När du är 18 år får du rösta, köra bil och köpa alkohol på restauranger och barer. Men på Systembolaget får du inte handla förrän du har fyllt 20 år. Varför finns dessa olika åldersgränser för att köpa alkohol?Du kan enkelt hitta aktuella Systembolaget öppettider i Hjo genom att välja din filial. Gå till filialer och klicka på platsen för att hitta öppettiderna för din Systembolaget butik.Systembolaget har öppet nästan alla dagar i veckan, inklusive söndagar. På allmänna helgdagar, som jul, kan öppettiderna för Systembolaget variera. Se de aktuella öppettiderna högst upp på den här sidan eller kolla in webbplatsen Systembolaget för öppettider på: