Posted on

Sturegatan 4 Sundbyberg

Data vi samlar in är enbart av sådan art och i syfte att kunna använda våra tjänster fullt ut. Genom att fortsätta använda svåra tjänster från och med den 25 maj godkänner du vår uppdaterade GDPR- och cookie-policy.* Det här telefonnumret är aktivt i 3 minuter. Det är inte mottagarens telefonnummer utan ett nummer till en tjänst som kopplar dig till mottagaren. Den här tjänsten är producerad av Kompass.com Varför det här numret?

* Det här numret är bara tillgängligt i 3 minuter och är inte ett nummer till företaget. Numret går till en tjänst som kommer att koppla dig vidare till företaget. Den här tjänsten är producerad av Kompass.com Varför det här numret?
Sidan om gatunamnet Sturegatan som finns i Sundbyberg och har postnummer 17231. Hitta närliggande gator till Sturegatan och se på karta var Sturegatan i Sundbyberg ligger. Se lägenheter och hus till salu i närheten av Sturegatan. Läs nyheter från Sundbyberg.

Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för att riva befintligt bostadshus och möjliggöra ett nytt bostadshus med centrumverksamhet (handel, lokaler) i markplanet som anpassas till den omgivande bebyggelsen. Vidare behöver det utredas vilka funktioner som kan lösas gemensamt för Tallbacken 3 och 4. Fastigheten avses tillsammans med Tallbacken 3 bilda ett slutet kvarter mot Sturegatan.Sektorn för samhällsbyggnad fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 31 oktober 2022 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Tallbacken 4 i centrala Sundbyberg.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Objektvision AB.
När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy. För att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande och ge dig bästa möjliga service, kommer ett kostnadsfritt konto skapas åt dig. Detta behövs bland annat för att vi bättre ska förstå dina behov och kunna tillhandahålla en skräddarsydd upplevelse.

I och med att du lämnar uppgifter till Objektvision ger du din tillåtelse till att Objektvision registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du använder samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Objektvision att hänvisa till uppfyllande av policydokument och berättigat intresse i de syften som angetts ovan.
I Objektvisions policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Objektvision. Objektvision är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.Objektvision AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför samt skydda dina data.

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Objektvision samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.
Objektvision behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: Vid intresseanmälan skickas informationen vidare till tredje part för att fullgöra beställningen av tjänsten. Objektvision sparar informationen som längst i fyra år och informationen raderas därefter automatiskt. Läget i Sundbybergs centrum erbjuder närhet till ett brett serviceutbud med butiker, bank, vårdcentral och många restauranger av varierande sort. Här får du det bästa av två världar – ett kontor med småstadskaraktär och storstadskvalitet mellan stadens puls och småstadens idyll. Restaurang & Café McDonald’s Stationsgatan 1, öppet: månd-sönd 07-23 Subway Rosengatan 3A, öppet: månd-fred 09-19, lörd-sönd 12-16 Café Food Wise Sturegatan 9 (i fastigheten), öppetid: månd-fre 08-19, lörd 08-15 Bagel Street Café Landsvägen 50A, öppet: månd-fred 09-16 Itamae Sushi & Grill Landsvägen 33, öppet: sönd-torsd 11-21, fred-lörd 11-22.30 Texas Longhorn Sundbyberg Järnvägsgatan 36 Butiker & Service Hemköp Sturegatan 7 (i fastigheten), öppet: månd-fred 07-22 Systembolaget Landsvägen 53B, öppet: månd-lörd 10-19 Pressbyrån Järnvägsgatan 10, öppet: månd-fred 05.30-21 Lidl Landsvägen 47, öppet: månd-fred 08-20, lörd-sönd 08-19 Kronans Apotek Sturegatan 4, öppet: månd-fred 08-18, lörd 10-15 ICA Maxi Stormarknad Solna Svetsarvägen 18, öppet: månd-sönd 07-22 Hälsa & motion Nordic Wellness Sturegatan 9 (i fastigheten), öppet: månd-sönd 05-23 Fitness Club Sturegatan 7 (i fastigheten), öppet: månd-sönd 05-23 Sats Sundbybergs torg 1

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på avanmälningslänken i epostkommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Objektvision eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten.Parkering Parkeringsmöjligheter finns i garage för våra hyresgäster. Nedfarten ligger på Fabriksgränd 1, med en maxhöjd på 2,5 meter. Hyra parkeringsplats Vasakronan har gett parkeringsoperatören Selero uppdraget att förvalta garaget i denna fastighet, selero.se/ För dig som hyresgäst innebär det att: • du alltid kontaktar Selero vid frågor kring förhyrda platser. • du tecknar parkeringsavtal direkt med Selero. Vasakronan kvarstår som hyresvärd. • Selero sköter hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor m.m. Seleros kundtjänst Du är alltid välkommen att kontakta Seleros kundtjänst via telefon eller e-post. Telefon: 08-406 66 55 (öppettider vardagar 08.00-17.00) E-post: [email protected] Hemsida: selero.se/Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Objektvision kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Du är kund hos Objektvision så länge du har ett aktivt konto. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än fyra år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Objektvision inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Som kund menas både dig som användare och som annonsör. Objektvision registrerar personuppgifter i samband med:I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Sturegatan. De prickade linjerna visar ungefärliga arbetsområden för Trafikverket och cirklarna etapp ett. De röda H:na visar ungefär var de nya hållplatslägena blir.
Trafikverket är nu klara med de mer omfattande arbetena för att förbereda körbanan för dubbelriktad busstrafik på sikt. Parkeringsplatserna på södra sidan av Sturegatan kan användas tillfälligt fram tills att busstrafiken blir dubbelriktad på Sturegatan.Det kommer att byggas tre nya hållplatser för buss på Sturegatan. Den befintliga hållplatsen vid Sturegatan 20, i höjd med Stationsgatan, kompletteras med hållplatser vid: En del arbete med plattsättning och de nya busshållplatserna kvarstår i gångbanan längs Sturegatan, men det bedöms påverka i liten utsträckning. Dessa arbeten är till viss del väderberoende och kan behöva utföras vid varmare väderlek. Längs med norra sidan av Sturegatan finns ett antal ytor som används delvis som lastzon för butikerna delvis som besöksparkering, under bestämda tider. Dessa parkeringar blir kvar.När parkeringsplatser på Sturegatan tas bort för att ge plats åt busstrafiken kommer staden och Trafikverket sträva efter att i den mån det är möjligt hitta utrymme för ersättningsplatser i närområdet. Dock prioriteras parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastzon i första hand, för att bibehålla stadens funktioner.

Trafikverket och Sundbybergs stad har tillsammans med Trafik-förvaltningen sett över olika lösningar. Det förslag vi bedömt vara mest lämpligt är att dubbelrikta busstrafiken på Sturegatan.
Nya hållplatser i båda riktningarna kommer att finnas även i början av Sturegatan, i närheten av Allaktivitetshuset. Dessa hållplatser blir de som är närmast järnvägsstationen Sundbyberg station där pendel-, region och fjärrtåg går samt t-banestation Sundbyberg.Ett antal övergångsställen påverkas av breddningen och behöver byggas om i viss utsträckning. Parkeringar på Sturegatans södra sida tas bort i samband med att all busstrafik leds om från Järnvägsgatan, preliminärt midsommar 2021. Dessa parkeringsplatser kommer i den mån det är möjligt att ersättas på närliggande gator. Dock prioriteras parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastzon i första hand, för att bibehålla stadens funktioner.När arbetet med breddningen är klar kommer tillfälliga parkeringsplatser finnas på tillgängliga ytor tills att busstrafiken flyttas från Järnvägsgatan till Sturegatan. Preliminärt till midsommar 2021.

Posted on

Starlord Sims 4

Som partner till Amazon tjänar jag pengar på kvalificerade köp. Visst innehåll på denna webbplats tillhandahålls av AMAZON SERVICES LLC. Detta innehåll visas direkt av Amazon och kan komma att ändras eller tas bort.Här kommer de olika outfitsen jag har på mina hästar! Dreamy har en fodervärd för tillfället & rids därmed inte av mej,så han är tyvär inte med. Men enjoy^^Hejhej! Nu tänkte jag börja med en ”Sims 3 Horse Making Totourial” där jag kommer att visa hur jag gör mina hästar från en vanlig till en fin arab t.ex :)) Men om ni vill få lite tips & sånt så följ denna ”serie” ;D

Heejj allihopa,jag har tänkt lite och kommit fram till att jag troligen kommer att byta bloggportal till blogg.se för att jag vill slippa reklamen m.m + att man kan ha finare design utan att behöva kämpa jätte länge ;3 Men jag KANSKE byter men har inte bestämt mej riktigt än! Här får ni 3 bilder jag redigerade i veckan ^-^
Hejj,nu är JAAAG tillbaka! Kan inte blogga 1-2 dagar i veckan då jag tillbringar min tid i stallet me pållar & katter. Men som ni ser så har jag ändrat design IGEN x$ Men eftersom de ha kommit snö på Jorvik så kände jag mej tvungen! :)) Oxå kommit på att jag är en ägare av 4 hästar vars namn börjar på S xDHej! Jag undrar om du skulle kunna skriva ett inlägg och försöka förklara det här med lager på t.ex Gimp, Ps med mera, då det är ganska svårt att fatta varför och hur man använder sig av lager:D

Jag kollade tbx mycket långt bak i bloggen och enda tills du hade ägt Isabellen med brun man i FG och den mörkbruna hästen i GÅD,varför sålde du dem? xc
Hej! Älskar din blogg och allt du lägger upp ♡ Men jag har undrat ganska länge om du är kär i Kim som han har sagt i ett klipp? Hoppas jag kan få svar på frågan! ♡♡

Jämför spelpriser. Köp för Falcon A.T. PC i fysisk förpackning eller som produktnyckel. Aktivera Falcon A.T. på officiella plattformar som Steam. Falcon A.T. billigast pris
Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.Efter att ha korat det vi anser vara 1980-talets tio finaste filmscener har det blivit dags att kliva in i det ljuva 90-talet… Här kommer de första fem scenerna

Det har blivit dags för Gamereactors filmnissar att kora det vi anser vara de tio enskilt bästa filmscenerna från 1980-talet… Här kommer den första halvan av listan!Vilka är de bästa och mest ikoniska filmscenerna från 90-talet egentligen? Det har blivit dags för oss att kora våra fem absoluta favoriter… Håller du med oss? Grave är tillbaka med sitt enorma jättegevär och den här gången handlar det om ett försök att stoppa skumraskorganisationen Scum som lanserat dödsdrogen Seed. Låter det fränt? Gamereactor Sverige. Dagsfärska nyheter, tunga artiklar, intervjuer, personliga bloggar, intressanta forumdiskussioner och rättvisa recensioner. Gamereactor är Sveriges största speltidning- och spelcommunity Gamereactor uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy with our cookies policyUmeå-studion Turborilla låter crossarna vila för att kunna bjuda på snöskoterracing dränkt i mikrotransaktioner den här gången… Petter är inte imponerad

Vi använder inte ett enkelt medelvärde för att beräkna den totala stjärnrecensionen och den procentuella fördelningen per stjärna. Istället tar vårt system hänsyn till saker som till exempel hur nyligen en recension har gjorts och om recensenten köpte artikeln på Amazon. Det analyserar också recensioner för att verifiera deras trovärdighet.

Om du samtycker, använder vi även cookies för att komplettera din shoppingupplevelse i Amazon stores enligt beskrivningen i vårt cookiemeddelande. Detta omfattar användning av första- och tredjepartscookies som lagrar eller får tillgång till standardinformation om enheten, till exempel en unik identifierare. Tredje parter använder cookies för att visa och mäta anpassad annonsering, generera målgruppsinsikter samt utveckla och förbättra produkter. Klicka på ”Anpassa cookies” om du vill neka dessa cookies, göra mer detaljerade val eller få mer information. Du kan ändra dina val när som helst genom att gå till cookieinställningarna, enligt beskrivningen i cookiemeddelandet. Om du vill veta mer om hur och för vilka ändamål Amazon använder personuppgifter (t.ex. orderhistorik i Amazon Store) kan du gå till vår sekretesspolicy.
Amanda Westberg älskar allt som har med gaming att göra och skriver gärna om nya spel, streams och e-sport. Som träningsfreak har hon även en förkärlek för smartklockor och håller alltid koll på de senaste modellerna och spännande nya funktioner. Filmer, serier och streamingtjänster ligger också högt upp på hennes topplista på saker att skriva om.Trailern släpptes på måndagen den 18 april och ger oss vår första officiella titt på Natalie Portmans karaktär Jane Foster med superkrafter och ett helt gäng andra smaskiga detaljer som är enkla att missa om man inte är uppmärksam.

I ett pressmeddelande gav Marvel ytterligare information om nästa soloäventyr för Thor. ”I filmen får vi följa en Thor på en resa som är olik allt han tidigare stått inför – en strävan efter inre frid. Men hans pensionering störs av en galaktisk mördare känd som Gorr the God Butcher, vars mål är att utrota gudarna.Märkligt nog dök det inte upp något konkret släppdatum när trailern närmade sig sitt slut, utan det stod endast ”juli 2022”. Men vi vet redan att Thor: Love and Thunder kommer att ha premiär på bio den 8 juli 2022 och en tweet som laddades upp av Marvel Studios tillsammans med filmens officiella poster bekräftar just det:

Posted on

Petito 4 Sits

Med C2-komforten består sittplymån av tillskuret kallskum med fjädertopp. Ryggenplymån består av en mix av fjäder och bollfiber med god spänst för maximal komfort. Med C4-komforten är sittdynans kallskum toppat med syntetiskt dun och ryggkuddarna fyllda med helt med syntetiskt dun. Klädseln är avtagbar och ryggplymåerna vändbara.4-sitssoffa Petito från Furninova. Soffan Petito har raka former, med ett avslappnat intryck; en soffa att umgås i. Observera att detta är varinten, som består av två kollin, för en stabilare och mer lätthanterig soffa.

Denna möbel går att få i många variationer och kombinationer. Ett urval presenteras här på webben, men om du kontaktar eller besöker butiken i Säter hjälper vi dig att upptäcka alla möjligheter.
Alice är ett tyg med härlig lyster. Tillverkat av 51 procent polyester, 42 procent akryl och 7 procent bomull. 52 000 martindale, kan tvättas i 30 grader.

Furninova tillverkar stoppmöbler sedan tidgit 90-tal. Med en skandinavisk affärsfilosofi har finns de idag i stora delar av värden. Genom omsorg om detaljer skapas möbler med målet att erbjuda alla kunder en egen individuell soffa. Furninovas soffor kläs med tyger och läder av högsta kvalitet.Tristan är ett stentvättat tyg, som ger det en naturlig look. Observera att tyget därför kan skilja något från olika stentvättningar. Tillverkat av 60 procent bomull och 40 procent lin. 20 000 martindale, tvättbart i 30 grader.

Dina personuppgifter kommer användas för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, hantera åtkomst till ditt konto och för andra ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy.
Furninova tillverkar stoppmöbler och har som ambition att kunna erbjuda individanpassade möbler till ett bra pris. Visst har de lyckats med sin vision och varje år lämnar ca 250.000 unika soffor deras produktion i Polen. Furninova erbjuder inte enbart många olika möbler utan har även ett stort, välsorterat sortiment av tyger och läder för att något skall passa alla smaker och behov. En Furninova soffa är en stilren möbel som dessutom är otroligt skön att sitta i. Fåtöljerna från Furninova är tillverkade i liknande design som sofforna och de två möblerna passar bra ihop.

Bergmans Möbler är en fullsortimentsbutik inom möbler och heminredning. Välkommen in till vår nästan 2.500 kvadratmeter stora butik på Herkulesvägen 8 i Jönköping.
Samtliga priser är cirkapriser inklusive 25% moms. Priserna kan variera beroende på utformning, tillval, erbjudanden etc. Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella felskrivningar.

Soffan Petito med avtagbar klädsel finns i flera olika modeller. Välj mellan två olika komforter. Denna soffa är delad för att underlätta frakt och hantering. Frånpris delad 4-sits med tre sittkuddar prisgrupp 1.
En lätt bohemisk touch och enkla linjer ger Petito nästan ett ikoniskt utseende. Soffans avtagbara klädsel ger även möjlighet att ändra utseende efter säsong, rum eller helt enkelt för bekvämlighetens skull. Fjäder- eller dunfyllningen gör det till en mycket bekväm och avslappnad soffa att sitta i.

Denna produkt är en beställningsvara special vilket innebär att leveranstiden är ca 8-12 veckor. Öppet köp/bytesrätt gäller ej. Leverans sker till ytterdörr (villa) eller trappuppgångsdörr (lägenhet) förutsatt att lastbil kan ta sig fram. Inbärning ingår ej. Leveransen telefonaviseras, tidsbokas och levereras vardagar kl. 8-17. Det är viktigt att du kontrollerar varan noggrant när du tar emot den. Har din vara synliga fel/emballageskador måste du göra en skadeanmälan/reklamation i samband med att du tar emot den genom att fylla i vårt kontaktformulär. Läs mer under våra allmänna köpvillkor.
Dynorna har en kärna av kallskum och är toppade med fjäder medan ryggdynorna har en blandning av bollfiber och fjäder i stoppningen för att vara mjuka och fluffiga.Denna variant levereas med delad stomme för att göra soffan enklare att bära upp för trånga trappor. Klädseln är däremot hel varför det inte syns att soffan har delad stomme. Klädseln är avtagbar och tvättbar i 30 grader, alternativt kemtvätt. Tyget är stentvättat, vilket ger dina möbler ett unikt utseende. Tristan är certifierad för och Oeko-Tex klass I, vilket innebär att det garanterat inte innehåller skadliga ämnen. Soffa Petito 4 Sits (Delad) är en riktig kvalitetsmöbel från Furninova som finns i flera olika storlekar, tyger och färger. Önskar du en stor soffa men har svårt att få in den i ditt hem då är en soffa med delad stomme rätt väg. Soffans armstöd är modernt smala vilket även hjälper till maximera sittytan i förhållande till möbelns längd.

Vi använder kakor för personligt innehåll och annonser samt för analys av vår trafik. Vi delar information om din användning av tjänsten med våra partners inom sociala medier, annonsering och trafikanalys. Våra partners kan kombinera denna data med information som du delat med dem.En av våra skönaste och mest populära soffor med väl tilltagna mått att krypa upp och mysa i. Petito Kampanj är egentligen samma soffa som Petito – men med ett något mer begränsat urval av tyger. Ett mycket prisvärt alternativ som även har avtagbar klädsel och vändbara sitt- och ryggplymåer. Finns tillgänglig i sex olika färger i tyget Tristan.Det billigaste priset för Furninova Petito Soffa (4-sits) just nu är 7 620 kr. Det är en av de 100 mest populära produkterna i kategorin Soffor. Prisjakt jämför priser och erbjudande från 8 butiker.

Förutom tygval kan man även välja att få Petito 4-sitssoffan delad vid leverans. Detta för att underlätta frakt och för att kunna få in soffan trots trånga trapphus eller liknande. På den delade soffan kommer fortfarande en hel kappa vilket för att soffan ser precis likadan ut och det är inget som kommer märkas av i komforten.Serien Petito har kommit att bli en storfavorit och det är inte så konstigt. Med helt avtagbar klädsel i ett riktigt snyggt stentvättat tyg och sist men inte minst ett rimligt pris så blir Petito en soffa som går hem hos de flesta. Soffans sits har en mjuk kallskumskärna med fjädertopp. Ryggdynorna är stoppade med fjäder/bollfiber. Petito är en riktig storfavorit! Soffan har hög komfort, all klädsel är avtagbar och tvättbar. Här klädda i det snygga stentvättade tyget Tristan. Nyans grey. Svarta metallben. Pueblo Night, Pueblo Sand, Pueblo Snowwhite, Pueblo Soft Blue, Pueblo Soft Green, Pueblo Soft Pink, Pueblo Stone, Eros Antracit, Eros Midnight Blue, Eros Night, Eros Stone, Tristan Beige, Tristan Grey, Tristan Mole, Tristan Sand, Tristan Snowwhite, Tristan StoneSoffa 4-sits Petito är en stilfull och bekväm soffa med stomme som är byggd av massivt trä i alla bärande delar. Vissa komponenter är gjorda av plywood. Kärnan består av kallskum med fjädertopp. Plymån är vändbar. Innerfodralet är stoppat med 70 % fjäder och 30 % bollfiber. Tygklädsel som är avtagbar och tvättbar enligt tvätt- och skötselråd. Kommer med svarta kromben. OBS! Bilderna är modifierade att efterlikna tygerna. Färg- samt strukturskillnader kan förekomma. Tygprover finns med som bilder.

Petito soffa erbjuds även med hel sittdyna i olika storlekar. Vänligen kontakta oss för mer information om du är intresserad. Vill du ha en stor soffa men har begränsad svängradie på väg till rummet där den skall stå. 4-sitsen går att beställa som delbar för att öka möjligheten.Tvätt: 30 grader eller kemtvätt. Låt tyget vara något fuktigt när soffan kläs igen efter tvätt för att lättare få på klädseln.Furninova är ett skandinaviskt bolag med rötterna i Bjärnum i södra Sverige. Deras vägledande principer är Passion, Engagemang och Ansvar. 

Ett snyggt och tåligt möbeltyg med lite kraftigare struktur. Tyget är certifierat med märkningen Oeko-Tex vilket innebär att inga giftiga kemikalier finns i tyget.Tvätt: 30 grader. Låt tyget vara något fuktigt när soffan kläs igen efter tvätt för att lättare få på klädseln.

March är ett chenilletyg med lite grövre struktur. Chenilletyger karakteriseras av ett vävt tyg av sammetsliknande garn. Tyget blir då mjukt och följsamt. Dessutom är tyget Öko-tex certifierat vilket garanterar att det inte innehåller några skadliga substanser. Tyget finns i 4 olika färger.
Matiss tyg har en fin struktur med en känsla liknande linnetyg. Med dess blandning av både syntet och naturmaterial får tyget både slitstyrka och en härlig känsla att sitta på.

Posted on

Mercruiser 4 3 Mpi Förbrukning

Om du har fler frågor kring denna installation så är du välkommen att ringa oss på Diesel Power för rådgivning. Vi har till exempel ett brett sortiment av alla tillbehör som ofta behövs vid en installation av en ny motor.Vikt c. 1,8 ton, längd 7,05 m, bredd 2,55 m, 4 kojplatser, planande båt från 10-talet. Tidigare satt det en Mercruiser 4.3 MPI ECT (220hk/4400 rpm) 4-cylindrig motor med Mercruiser Alpha drev. Toppfarten med den gamla motorn var 34 knop med en förbrukning på c 2,2 liter/distans efter 74 timmars drift. De nya ägarna ville genast byta till en dieselmotor. Ny motor är en Hyundai SeasAll D170S (170 hk/3800 rpm)

En daycruiser på sju meter är det bästa flytetyget för den som vill uppleva sommaren i skärgården och här är en guide till 2000-talets hetaste modeller. De är fortfarande fräscha, men kostar småpengar idag jämfört med nypriset.
När solen lyser är en daycruiser världens bästa uppfinning. Den tar dig, familjen och vännerna ut till favoritön snabbt och bekvämt. Vill du dra en wakeboard i aktersvallet, går det utmärkt tack vare den kraftiga motorn. Vill du stanna över natten går det också bra, ruffen rymmer minst två- tre personer. I tidigare tester har vi enbart klagat på den trånga förarplatsen. Det finns däremot olika åsikter om hur praktisk stegen upp till fördäck är. Istället för en stege vid vindrutan, får du gå in i ruffen och fälla ned en trappa som leder upp till fördäck. Vägen är säker men bökig – speciellt om du är ensam och ska lägga till. I övrigt är det här en smart sol- och badbåt med en förvånansvärt stor ruff. Här inne är det högre i tak än på konkurrenterna. I sittbrunnen ryms sju personer, samt ett litet pentry. Ruffen och köket gör F68 DC duglig för några övernattningar. En lucka i durken rymmer ett enormt stuvutrymme, något som ärkerivalen från Yamarin saknar.Här har vi samlat våra åtta favoriter från det förra årtioendet. På tio år har priserna hunnit falla till rimliga nivåer. Ofta får du en för halva nypriset, trots att vi snackar om båtar som fortfarande känns moderna och i vissa fall fortfarande nytillverkas.

Andrahandsvärdet är gott och lär stå sig, vilket gör 23 DC till ett tryggt köp. Priserna börjar på 300 000 kronor för tidiga modeller av denna svenska klassiker.
År 2008, det sista året, kostade Askeladden Z7 över 700 000 kronor, långt mer än konkurrenterna. Idag får du detta marina rymdskepp för under halva priset.Som alla jänkarbåtar är Stingray bäst när solen skiner. Lägg dig i sofforna eller på den stora solbädden på motorrummet. Eller dra en wakeboard eller badring bakom båten, det är lätt att ta sig ombord igen via den stora badbryggan. Med full gas till V8:an på 260 hästar är toppfarten 45 knop och den kan du hålla i de flesta väder. Det stegade FasTrac-skrovet går utmärkt i sjön och med pondus. Finnmasters snygga, knappt sju meter långa daycruiser kom år 2009 och fick lovord av båtpressen – men trots det uteblev försäljningen. Kanske blev Yamarins mer välkända 68 DC en för svår konkurrent, trots att Finnmaster satt sitt pris 100 000 kronor lägre.

Stingray betyder rocka, men med rätt motor är det här en raket. En 5 liters V8 från Volvo Penta eller Mercruiser ger drygt 45 knop på topp och en tyst gång i 25 knop, då drar den stora motorn blott en liter per sjömil. Båtens enda nackdel är det bökiga kapellet. Kolla också upp om båten är CE-märkt. Om inte, bör priset justeras – nedåt.
Sist men inte minst är det värt att fundera på om inombordare eller utombordare passar dig bäst. Nästan alla modernare daycruisers har utombordare, som ger mer utrymme i sittbrunnen. En utombordare är också lätt att byta ut – men framförallt lätt att stjäla. En DC med inombordare är därför ett val som garanterar god nattsömn. Dessutom har Ryds 23, Uttern D68, Aquador 23 DC och de amerikanska modellerna med inombordare betydligt bättre badbryggor än snurrebåtarna.Stingray har funnits på den svenska marknaden i många år och förklaringen är att deras 235 CR passar nordiska förhållanden. Det är lätt ta sig upp till fördäck via den breda trappan. Fördäcket är platt och lätt att gå på. Förtöjer du mot en sandstrand, går du iland via den smarta badstegen som fälls ut ur i ankarboxen.

I ett blott sju meter långt skrov har Aquador lyckats klämma in hela tre kojplatser, riktig toalett, ett pentry och en suverän aktersoffa. Det gör 23:an till den bästa modellen i den här samlingen för dig som vill semestra några nätter till sjöss.D68 fick skrovet från storsäljande walkarounden S64. Inget fel i det – skrovet är lättdrivet och toppar 40 knop med den 4,3 liters Mercruiser bensinmotor som sitter i 99 gånger av 100. Några exemplar bestyckades med Mercruisers alldeles för svaga diesel på 116 hästkrafter, som tvingar föraren att ständigt ligga på toppvarv.

På en punkt slår dock Ryds 23 DC motståndarna ur brädet: sjöegenskaperna. Det 23 grader djupa, luftsmorda skrovet går mjukt med perfekt balans. Det kommer från amerikanska Four Winns 235 men fick ett steg av John HV Lindblom, som därmed skapade ett av de mest lättkörda skroven på marknaden. Trimplan är onödiga, planingströskeln minimal. Med standardmotorn, en V6:a på 220 hästar, är toppfarten 40 knop och marschfarten drygt 30. Det andra motoralternativet är Volvo Pentas dyrare och bullrigare diesel på 190 hästar.
Bland modellerna på nästa sidor finns nordiska modeller från kända tillverkare som Yamarin, Ryds och Uttern. Där finns också amerikanska Glastron och Regal. De amerikanska båtarna är betydligt billigare på andrahandsmarknaden, trots att de ofta är av nyare årgång. Beror det på att jänkarbåtarna är sämre byggda? Nix, inte alls. Tvärtom känns de många gånger betydligt mer ombonade i sittbrunn och ruff. Nordiska, kända modeller har helt enkelt bättre andrahandsvärde än jänkarbåtar.D68 var den sista daycruisern som togs fram på gamla Uttern-fabriken i Norrlångträsk. Då hade familjen Sandström redan sålt bolaget till amerikanska Marine Power, som dock gav de gamla ägarna i uppdrag att utveckla den nya modellen.

Andra finesser är tamparna, som likt en dammsugarsladd rullas in på en vinda. Askeladden lade en del krut på att få till en bra vindruta som skyddade de åkande mot vinden. Resultatet var så lyckat att nya Askeladden-modellerna än idag har samma lutning och höjd på rutan. I sittbrunnen ryms sju-åtta åkande i ett bekvämt möblemang, och att plana upp är inga problem med standardmotorn, en Mercruiser på 5 liter och 260 hästkrafter. Eftersom det är en inombordare finns ingen anledning att rädas motortjuvar.
Succén beror på att Yamarin med 76 DC snuddat vid att skapa den ultimata daycruisern. Det strömlinjeformade utseendet skvallrar om ett av Nordens bästa skrov någonsin. På sin tid var det här en värsting. Toppfarten med standardmotorn på 300 hästar (i början Yamahas tvåtakts HPDI) var 50 knop. När denna förbjöds av miljöskäl såldes 76 DC med Yamahas största fyrtaktare på 250 hästar och toppfart på 45 knop. Yamarin 76 DC går prickfritt i sjön, stadigt som ett tåg även i toppfart.

Uttern D68 föddes 2002 men ser yngre ut. Med sin stora sittbrunn, smidiga gång runt motorn ut till badbryggan och rejäla trappa upp till fördäck, hade modellen lösningar och utrymmen som de flesta amerikanska och nordiska dc-båtar skulle få först fem år senare.Aquador 23 DC har höga fribord och därför ryms en stickkoj under durken. Höjden gör att båten känns större än de andra modellerna. Sittbrunnen är djup, och i U-soffan sitter sex-sju personer skyddat. På babordssidan ligger det lilla pentryt, som duger att koka en enklare måltid på. Under däck ryms en V-koj, en stickkoj för barn och dessutom en avskiljd toalett med spolmugg. Aquadors blå kuddar och blanklackade träpaneler ger ett ombonat intryck.

Hur fort går en båt med 4 hk motor?
Med en 4 hk kan komma upp i planing vid fullgas och gör då cirka 10 knop.
Bakpå hänger ofta Yamahas 250 hästars fyrtaktare som ger en toppfart på hisnande 46 knop. Men även en 150-hästare är en vanlig motor, som räcker till respektabla 38 knop på topp. Skrovet är kul att köra och har ett grymt grepp i kurvorna.

Sjöegenskaperna är goda om än inte sportiga. Toppfarten varierar från dryga 30 knop till över 40 beroende på motorvalet, under huven kan du hitta allt från Mercruisers bensinmotorer till Volvo Pentas dieslar.Uttern D68 sålde bra i några år, tills nyare modeller med utombordare tog över marknaden. Idag får du ett begagnat exemplar från 250 000 kronor. Viss förvirring råder när det gäller modellbeteckningen. År 2009 kom en ny version av D68, som egentligen var den mindre utombordarmodellen D66 bestyckad med inombordare.

Inredningen bjuder på en rejäl aktersoffa och djup, trygg sittbrunn. Till skillnad från de senaste modellerna i klassen har 76 DC ett riktigt pentry i sittbrunnen. Bra för den som faktiskt vill leva campingliv i skärgården. Båtens enda blotta är den väl trånga ruffen. I övrigt är Yamarins mästerverk en båt som står sig mot moderna konkurrenter.
Askeladdens mest avancerade båt någonsin hette Z7 och var kulmen på varvets satsningar innan kraschen år 2008. Köper du en Z7 får du teknik som än idag saknas på nya daycruisers. Den smartaste finessen är suffletten, som ersätter ett vanligt kapell. Den vilar under en lucka i aktern och fälls med ett kraftigt ryck upp över hela sittbrunnen. Manövern går på en minut och är en befrielse för den som är van att brottas med nordiska kapell eller amerikanska lapptäcken.

Ryds klassiska 23 DC kom 2004 och var då 100 000- 300 000 billigare är de norska och finska konkurrenterna. Inredningen är rymlig med en U-soffa som sväljer sex personer och en ruff för två. Med ett hyggligt pentry går det att laga mat ombord. Skrovet är vacuumgjutet och styvt, Ryds hävdar att det är 60 procent starkare än motsvarande handplastade. Jämfört med konkurrenterna ligger dock design och utförande på en lägre nivå, här är gott om naken vit plast och ont om trä och textilier. Några detaljer är mindre lyckade, värst är motorluckan som först går att öppna efter att en del av inredningen monterats bort.
Yamarins mest framgångsrika modell någonsin tillverkades i nästan 1 000 exemplar, från 2006 till 2013 då den bytte namn till 79 DC som fortfarande säljs.Ibland kan jänkebåtens misstänkt låga prislapp bero på att just det exemplaret importerats privat från USA och därmed saknar CE-märkning. Denna formalitet har inget med kvaliteten att göra – båten är ju godkänd enligt US Coast guards stränga säkerhetsregler. Däremot kan avsaknaden av CE-skylt göra det svårt för dig att sälja den till en båthandlare, den dagen du vill byta båt.Regals lyxiga daycruiser är en orgie i bekväma soffor, vinyl, V8-muller och snygga former. Den här überamerikanska sol- och badbåten har plats för tio i sittbrunnen, en stor badbrygga som man lätt kommer ut via en gång om sidan av motorrummet och en ruff som rymmer minst två personer. Vi tar fram varje motors fulla potential med den främsta tekniken. Hos oss får du mer effekt och körglädje i din motor och ofta även möjlighet till lägre förbrukning. Vår tjänst är trygg och säker med 60 dagars full returrätt. Kontakta oss på [email protected] för att få information om vi kan optimera din motor och hur mycket extra effekt det kan ge. Vi kan optimera de flesta vattenskoter- och båtmotorer, både inom- och utombordare, men det finns vissa modeller vi tyvärr inte kommer åt. I vissa fall kommer vi be dig ta en bild på motorstyrenheten och skicka in till oss så vi kan vara säkra på att det är en modell vi kommer åt.Vi installerar inga trimboxar eller chiptrim utan jobbar endast med modern motorprogrammering, med samma metod som motortillverkare använder för att uppnå olika effektnivåer i en grundmotor.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats, vilket du accepterar genom att fortsätta att använda webbplatsen.
Vi är Sveriges största kedja för motoroptimering och finns från Umeå i norr till Ystad i söder. Vi har optimerat fordon sedan 2007 och har erfarenheten och kunskapen från 10.000-tals optimerad fordon bakom oss. Det gör att ni kan känna er trygga och säkra på att vi levererar en bra produkt. Vi är även ett rekommenderat företag 7 år i rad av våra kunder på Reco.se. Läs mer om oss »

Vi är så säkra att du kommer bli nöjd att vi utlovar en 60 dagars nöjd kund-garanti. Skulle du inte bli nöjd återställer vi ditt fordon till original igen och betalar tillbaka pengarna. Detta har vi gjort sedan start och trots 10-tusentals optimerade fordon sedan 2007 kan vi räkna återställningarna på ena handens fingrar.

Har du ingen OptiOne-optimeringsplats i närheten kan du med fördel skicka din motors motorstyrenhet till oss så optimerar vi den och skickar tillbaka. När du fått tillbaka den behöver du bara installera den igen, ut och kör och njut av din båts nya prestanda.

Vi kommer att kontrollera detta manuellt och återkomma med besked ifall vi kan optimera din bil. Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast möjligt. Du kan även lägga till dig på vår bevakningslista, då får du meddelande så snart din bil finns i vår databas.Ange din epostadress nedan så får du varje kväll eller fredag eftermiddag ett epostmeddelande med alla annonser som lagts in under dagen. Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du själv vill.

Längd 9.30m, bredd 3,0 m, djup 1,07 m, 6 kojplatser, planande båt från 90-talet. Vikt ca 5 ton med fulla bränsle- och vattentank (3,8 ton tom enligt Bayliner).
Det var en mycket lätt installation då motorn passade direkt på gamla motorfästena och bränsleförbrukningen har minskat med nästan hälften! Är grymt nöjd med båten – den går nu väldigt tyst i marchfart och man behöver inte höja rösten när man ska prata på flyen eller när man kör inne. Ska köpa auto trim till båten och testa och se om jag kan få upp den lite snabbare i planing.Båten är utrustad flödesmätare från Garmin kopplad via NMEA-2000 till Garmins sjökortsplotter. Tidigare satt det en Mercruiser 7.4l MPI Bravo (330 hk / 4400 rpm) bensin V8 motor med förgasare och Bravo 2 drev, med ca 500 motortimmar. Vid farten 6-7 knop förbrukade motorn 12-15 l/h – Marchfart 22-23knop förbrukade den 3 – 3,5 liter/nm beroende på väder. Toppfart ca 27knop vid 4400rpm och en förbrukning över 4 liter/nm. Ny motor är en Hyundai SeasAll S250S (250 hk / 3800 rpm)

Det är egentligen helt oväsentligt vad din motoe/båt gör i snitt. Allt beror på, precis som en bil, körsätt och fart. Det som skilljer mellan båt och bil är att planande båtar går snålare när de kommit upp i plan. Om du kör strax under planingsfart kommer du säkert få förbrukningssiffror upp till tre liter/Nm medans du i planingsfart bör ligga på 0,6-0,8 l/Nm.
Nja, TS är helt ute och cyklar i sitt första inlägg, så denna orimligt höga förbrukning kan inte tas till intäkt för några jämförelser. En rimlig skillnad mellan 5000 och 6000 varv givet liknade båt är inte 250 % utan 10 – 20 %.Do you want to advertise in the branchregistry or via web ads/banners? Or would you like to discuss a collaboration with Sweden’s largest marine portal?

Hur mycket drar en Mercury?
Du bör klara dig på 0,6-07 l/nm vid 18-20 kn, när båten planat ut ordentligt. Om båten toppar 25 kn och motorn i övrigt går bra så kan dålig service inte svara för hela skillnaden. Om du räknat rätt så drar motorn ca 3 gånger det normala.
Nej det är inte rimligt. Som jämförelse drog vår 5.2 m HT-båt ca 0,8 l/nm med en 55 hk 2-takt. Toppfart 26 kn. Du bör klara dig på 0,6-07 l/nm vid 18-20 kn, när båten planat ut ordentligt. Om båten toppar 25 kn och motorn i övrigt går bra så kan dålig service inte svara för hela skillnaden. Om du räknat rätt så drar motorn ca 3 gånger det normala. Den kan knappast göra detta och samtidigt gå bra.

Maringuiden was founded in 1996 and has long been Sweden’s largest marine portal. In the high season, approximately 650,000 page views are displayed each week on the site for approximately 80,000 unique visitors.
Motorn är en Mercury 50 hk från 1999 och är en fyrtaktare. Motorn varvar 6000 rpm vid full gas och båten har en toppfart på ca 25 knop. Båten väger 525 kg utan motor om jag inte har missuppfattat specifikationen.I första exempel under visas båtens modell och motor, toppfart, förbrukningen i den farten per timme, kostnaden i kr per timme, den mest ekonomiska farten (marschfart), förbrukningen per timme samt kostnaden per timme.

Välkommen till Bottenviken.se! Vi hjälper dig med att hitta besöksmål, boende, kryssningar, se & göra, båtliv och service i Bottenvikens skärgård. Sidan startades i februari 2000. Under Bottenviken.se hittar du hundratals sidor med information, artiklar och videoreportage från hela Bottenviken. Ansvarig utgivare: Alf-Arne Harjo [email protected] +46 (0)70-621 39 81

Är Mercury en bra motor?
Sedan 1939 har Mercury konstruerat och tillverkat marinmotorer som är bland de bästa i världen när det gäller prestanda och tillförlitlighet. Det finns en Mercury för alla dina behov, från 600 hk V12-motor till den minsta fyrtaktaren på 2,5 hk.
Men vad kostar det att åka båt och hur mycket bränsle drar de olika båtmotorerna? Den första tabellen nedan visar olika båtmodellers bränsleförbrukning och vad det kostar med olika båtar. Bensinpriset är satt till 20,26 kr per liter (Maj 2023 priser).Av brukskostnaderna på en motorbåt utgör bränslet den största delen. En båt drar ungefär fyra gånger så mycket som en bil, på samma sträcka. Till exempel, en fyra hk utombordsmotor förbrukar ungefär två liter bensin i timmen. Två stora bensindrivna inombordsmotorer kan förbrukningen stiga med 150 liter i timmen!

Hur mycket drar en 90 hk båtmotor?
Jag hade en 90hk V4 på min Lami 570 ac förut. Då var förbrukningen ca 1,6l /nm. Bytte motor hösten 05 till en ny tohatsu 90hk tldi. Nu e förbrukningen ca 0,7l/nm.
Jag fick upp den i 26,2 Knop enl GPS men nu är båten upptagen pga av ras i växelhuset ( Krökte proppelleraxel på ett grund och oljan runit ut) och det var mkt påväxt på skrovet tror inte den vart tvättad förra åretDet är det som är kruxet, Longblocket är nytt sen förra säsongen men tidigare ägare har enbart flyttat över allt gammalt, Jag har enbart justerat tändning och enl gamla kvitton jag hittat blev det nya tänddelar Säsongen 2018

Om din motor fungerar korrekt i övrigt hade jag sett till så den är rätt justerad. Kommer ta rätt många år att köra ikapp förbrukningsbesparingen kontra priset att byta.

Jag skall ta bort förgasaren så fort Drevet är lagat och sända upp det till en firma i Stockholm och han skall tydligen vara riktigt vass på dessa Förgasare, Är den orörd och är X antal år kan iaf inte en genomgång vara onödigt
Visst har ni rätt, Men som Kalle säger 4 liter distansen är mkt det är ju ingen Muskelbåt och jag ligger på ca 21-22 Knop och båten skall väga 2600 men efter 30 år så finns nog lite vatten i skrovet så man får nog lägga på ett par 100 kgHar nu hittat felet och bjuder på detta😂 Skulle ta kompressions prov och fick se att tändkabel till 7an cylinder inte satt på. Kom nu upp i 29,5 knop och flödesmätaren var mkt snällare mot mig Jag tuffar runt i en väldigt likartad båt Formula 26 PC med 7.4l mpi motor, bravo 3. Som inläggen innan nämner så ska det rätt justerat inte vara nämnvärd skillnad i förbrukning mot förgasare. Motorn är frisk och ligger på runt 2.3-2.7 l/nm i marschfart 25-27 knop beroende på vind, vågor och last. Fullastad med packning och 8 pers ligger den nog runt 3/nm. Sen drar denna tunga gamla båt ungefär lika mkt upp till fullgas 4400 rpm, 32 knop olastad. Egentligen helt enligt spec med bränsleflöden angivna av mercruiser själva. Skulle nog tro att detta borde vara ganska nära de värden du borde få om motorn går riktigt. Fick skräp i railen som helt satte igen spridare #6. När den gick på 7 burkar tappar den runt 50 hästar och beter sig som att den gör det samtidigt som förbrukningen gick upp till runt 3.5 l/nm. Låter som om det var många fel som samverkade här. Själv fördrar jag förgasarmotor, då det är enklare att felsöka och sköta själv, skillnaden i förbrukning är verkligen marginell. En bra grej är att köra motorn på lite alkylatbensin, det sista innan vintersömnen, då slipper man avlagringar i bränslesystemet. Ordentligt vattenavskiljande bränslefilter, då Rochester du har verkligen inte gillar skräp i soppan, annars är det den bästa och mest ekonomiska förgasaren på en standardbåt. Lär dig höra när sekundärportarna öppnar, strax innan har du din sweetspot!

Vilken båtmotor drar minst?
Räknar vi ut genomsnittsförbrukningen vid våra givna farter mellan 15 knop upp till toppvarv så blir Yamaha F80 snålast på 0,72 l/nm, sedan kommer Suzuki DF80 på 0,73 l/nm, Mercury F80 på 0,76 l/nm och sist Honda BF80 som drar 0,77 l/nm.
Hej igen…den drar ca 2L/distansen men då kör jag sakta 7-10 knop, jag vet att det inte är idealfart men vem har bråttom. Ska köpa snipa bara jag får denna Utter 690 såld.

Planande båtar drar minst (per sjömil räknat) vid den punkt där varvtalet är minsta möjliga, samtidigt som skrovet har så lite vattenkontakt som möjligt. I ditt fall skulle jag tippa på ca 19-23 knop om båten är mellan 5 och 6 meter långt.
Hej, är det någon som har koll på bränsleförbrukningen på 2-taktsmotorer. Jag har en V4 utombordare på 90hk från -93 och jag tycker den drar mycket. Jag har hört att man ska multiplicera antalet hk med 0,4 för att få ungefärlig förbrukning per timma i maxfart. Det stämmer hyfsat på min lilla 4hk. Alltså 4hk x 0,4= 1,6L/tim… I vilken hastighet har ni erfarit att en båt med planande skrov drar minst, precis när båten lägger sig bör det väl vara. Med andra ord runt 12-15 knop.

Ja, 7-10 knop är ju ingen idealisk fart om man vill snålköra… Tvärtom. Mycket vatten att knuffa undan blir det. Skulle tippa att den drar nästan som mest runt det fartregistret!
Kan rekommendera ett propellerbyte däremot om du fortfarande har standardprop på din båt, jag provade ett flertal propar och fastnade tillslut för en Thunderbolt från propellertrim.På min senaste båt en Dc 21fot med V8 5.0L 230hp Alpha1 drev med 19” alupropp allt från 1986 🙂 så kopplade jag in Garmins GFS10 flödesmätare till GPS 520 och fick då L/nm och även L/h

Håller du dig inom rek varvintervallet vid maxfart? Rätt propellerval? Jag har 19tums propp alu och ligger korrekt. Ditt medel är naturligtvis blandad körning. Jag rekommenderar någon form av bränsleflödesmätare så du hittar optimalt snålläge. Och det är viktigt att båtbotten är fri från den allra minsta beväxtning, hela tiden.
Tittade i katalogen på din båt. Tycker det verkar rimligt med din genomsnittförbrukning. Men återigen skaffa ngn mätare för förbrukningen, så kör man snålare. Tanka landbensin? Billigare!Jag ser förbrukningen i realtid. Kan konstatera att fartområdet 7-20 knop är ajabaja, drar för mkt… antingen håller jag max 6 kn och då drar den ca 1,1-1,2 l/nm. Eller så ska den upp i marschfart, ca 21-26 knop. då kan jag ligga på 1,4l/nm med 2 pers. Ensam och medvind, samt solen i ryggen, och en vårdag, ja då 1,35l/nm. Max fart ca 36kn kanske 1,7? Kommer faktiskt inte ihåg. Brukar räkna med 1,5 om jag ska längre sträckor..Har under sommaren mätt bränsleförbrukning på min Ryds 23WA med en Mercruiser 4.3MPI 220hp. Har totalt kört ca 3 tankar och mätt distans (på gps) och mängden bränsle vid tankning. Varje gång blir det ca 1.6L/Nm vilket jag tycker låter mycket. Någon som har liknande båt med denna motorn och som vet vad era båtar drar? Kör mestadels omkring 22-27knop, maxar endast någon enstaka gång (ca 35knop) så borde inte göra så mycket på snittförbrukningen.

Hur mycket bränsle drar en motorbåt?
Av brukskostnaderna på en motorbåt utgör bränslet den största delen. En båt drar ungefär fyra gånger så mycket som en bil, på samma sträcka. Till exempel, en fyra hk utombordsmotor förbrukar ungefär två liter bensin i timmen. Två stora bensindrivna inombordsmotorer kan förbrukningen stiga med 150 liter i timmen!
Båtmiljö.se och Havstulpanvarningen drivs av Svenska Båtunionen, av en världens största båtlivsorganisationer som organiserar 23 båtförbund och två direktanslutna båtklubbar, över 900 båtklubbar med drygt 180.000 medlemmar. Svenska Båtunionen driver även Europas största båttidning, tidningen Båtliv.Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Hur mycket drar en Mercruiser?
Min Ryds 23 DC med en Mercruiser 4.3 MPI drar 1,4-1,5 l/nm i marschfart ca 23-24 knop. Förbrukar ca 4-500 liter bensin på en säsong.
Om du kör din gamla 70 hk 2-taktare på full gas i 25 timmar kommer du hälla ut 300 liter oförbränd bensin rakt ut i vattnet. Om du istället byter ut den mot en nyare 2-taktare eller 4-taktare minskar bränslespillet till cirka 15 liter. Det är en skillnad på 285 liter!De nyare tvåtaktarna har direktinsprutning. Det innebär att förbränningen blir mycket mer effektiv än hos den traditionella tvåtaktaren. Insprutningen och smörjningen är elektroniskt styrda för att minimera åtgången av bränsle och olja. Konstruktionen av motorn är mer förfinad än hos den traditionella tvåtaktaren och blir då också dyrare. Om man jämför en direktinsprutad tvåtaktsmotor med en fyrtaktsmotor är effekten i förhållande till vikten bättre hos tvåtaktsmotorn.

Nästan var femte utombordsmotor är en tvåtaktare med förgasare. Gamla 2-taktsmotorer har dålig förbränning och en stor del av bränslet går rakt genom motorn och ut med avgaserna utan att förbrännas. Förlusten uppskattas till 20-30 % av bränsleförbrukningen, för varje liter bensin går hela 2-3 dl rakt ut utan att förbrännas.Småbåtar rör sig ofta i grunda vatten under den period när de flesta fiskarterna förökar sig. Flera studier har visat att halterna gift i avgasvattnet efter en gammal 2-taktare är tillräckligt höga för att påverka alger, bakterier, fiskar och kräftdjur negativt, bland annat dör fiskäggen och fiskyngel får missbildningar.

Ett annat alternativ är att istället för vanlig bensin köra sin gamla 2-taktare på alkylatbensin. Det har visat sig att utsläppen av de skadliga ämnena till luft och vatten minskar med 80-90 %. Idag är skattesubventionerad alkylatbensin dyrare än vanlig bensin men det beror på att den är komplicerad att tillverka och att den tas fram i små volymer. Innan man använder alkylatbensin i nyare båtmotorer bör man först ha ett godkännande från båtmotortillverkaren.
Fyrtaktsmotorn kan vara aningen effektivare än de moderna tvåtaktsmotorerna med direktinsprutning. Fördelarna med en fyrtaktare är att den har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser samt en lägre bullernivå jämfört med äldre tvåtaktare. Själva smörjsystemet är slutet, vilket innebär att oljan inte följer med avgaserna ut i vatten och luft.

Hur mycket bränsle drar en Snipa?
Utmärkt ekonomi tack vare lågt pris och liten förbrukning. Vid fem knop drar en 8hk motor 2dl per sjömil.
Enligt en rapport från Europeiska båtbranschen kan man spara mycket bränsle och på så vis också miljön genom att byta sin gamla 2-taktare med förgasare till en nyare 2-taktare med direktinsprutning eller en 4-taktare. Här kan du se skillnaderna i utsläpp av oförbränd bensin om du kör på full gas i 25 timmar med olika motorer.2-taktare med förgasning kräver att bensinen blandas med olja. I de avgaser som kommer ut från tvåtaktsmotorn utgör tvåtaktsoljan en stor del. Det beror på att oljan inte förbränns i samma grad som bensinen. Det bästa för miljön är att välja en biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja oavsett om man blandar själv eller motorn gör det. De oljorna bryts ner snabbare än vanlig olja och ger mindre utsläpp av farliga ämnen. Eftersom förbränningen är så pass låg bör man inte använda mer olja än nödvändigt.Jag har en Maxum 2400 scr som är ca 7,5 M. Motorn är en Mercruiser 5,7 Vortec. Körde tur och retur Kungsbacka-Läsö, mätte då upp förbrukningen till exakt 1,8 liter/distans. Blandad körning.

Vi har en DC på 26 fot med diesel och den drar väl ca 1.1-1.2 per distans i marschfart (23-24 knop) i gynnsam sjö/vind. Går vi ner och myser runt 6 knop så ligger vi nog kring 0.8 vilket jag tycker är bra i en båt som med tank och lite packning väger över 3 ton. Inte sällan brukar man få höra att soppa ändå är den minsta kostnaden med båten och att det inte spelar någon roll.
Jag är taksam för alla som har svarat. Som jag skrev innan detta är helt nytt för mig. Jag vill skaffa en båt och vill lära mig allt. Min fru är med på det också men jag vill inte skrämma henne sen så att hon blir chockad när vi ska ta vår första båttur.GBG – Marstrand är väl ca 20-25 sjömil x 2 liter/nm = soppa för 1000 kr enkel resa kanske för en båt med törstig V8. Och kanske 500 kr enkel resa för en båt med utombordare.

Jag tror på psykologi och är av omvänd uppfattning. Eftersom båtägandet generellt är ett kostsamt nöje så vill jag åtminstone känna att motorn är så snål som det bara går när man nyttjar kalaset. Så slipper man åtminstone tänka så mycket på förbrukningen.

Hur mycket drar en båt per mil?
Även Busters största båtmodeller, som Buster XXL och Magnum, kan uppnå en bränsleekonomi på cirka 1 liter per sjömil vid marschfarter på 20 till 30 knop. Precis som för de mindre båtmodellerna är bränsleförbrukningen 1,5 till 2 gånger högre vid toppfart.
Om du hittar en bil med V8 som tar 0,2 l/mil då köper jag den gärna. Du kanske kan räkna 0,2 l/hästkrafttimma både för bil och båt. En resa på en timma med användning av 200 hkr skulle då elda upp 40 liter. Hur långt kommer man då? Det beror på båten. Med en bil kommer man inte så långt, polisen kommer att hejda framfarten.Jag har kört fort i skärgården i 15 år i olika motorbåtar – fart var viktigt, sen skaffade vi större motorbåt och kände att bränslekostnaden blev väl hög när vi gasade och började köra sakta och insåg tjusningen med det.. För ett år sedan bytte vi mot alla odds till en segelbåt.. Ett byte som vi borde gjort för många år sedan – helt magisktHar du inte bråttom och kan tänka dig en snipa eller en segelbåt så kommer du ner till 0,5/ nm eller liknande. Nu skrev du DC 7-8 meter – det är inte samma mindset som en snipa eller en segelbåt – det fattar jag oxå. Vill sätta lite perspektiv på det.

Hur mycket bensin drar en 70 hk utombordare?
Om du kör din gamla 70 hk 2-taktare på full gas i 25 timmar kommer du hälla ut 300 liter oförbränd bensin rakt ut i vattnet. Om du istället byter ut den mot en nyare 2-taktare eller 4-taktare minskar bränslespillet till cirka 15 liter. Det är en skillnad på 285 liter!
Skall dui köra 200-400 nm/ år då kommer troligen en diesel att bli dyrare även om bränslekostnaden är lägre iom att servicekostnaderna ofta blir högre. Detta om du kör planande båt.

Man kan omöjligt svara på din fråga. För att vi ska hjälpa dig behövs mera information om båten. Sen beror det på hur man gasar, drar såklart mindre vid 5 knop respektive 30 knop.En daycruiser med sb V8 i den storleksklassen (6-8m ca 1500-2000kg) som går i sin effektivaste planande hastighet drar rimligtvis 8-10liter/10km. Högst generaliserat! Som en förstabåt kan jag tycka att du gott kan titta på en populär DC med V8 – håll koll på begagnatmarknaden så du lär dig vilka som säljs fort – köp en av dessa. Då kan du enkelt om du antingen känner att båt livet inte var något för dig sälja, eller om ni känner WOW detta är fantastiskt och vill ha något annat lätt sälja och köpa det ni känner att ni har behov av. Som första båt hade jag med facit i hand köpt något som är populärt så jag kan sälja den och börjat känna efter – vad gillar jag vad saknar jag – ofta vill man ha annat när man väl är ute än vad man trodde från början. Hur är det med andra motoralternativ,fimns det båtar som passsr bättre mig som tänkte kanske njuta av en svensksommar lite oftare då. Med mina beräkningar skulle jag då spendera 40 000 på bränsle under 4 veckor semesternDet är lite moment 22 i ditt fall. Visst kan det vara en tanke att köpa en billigare DC med bensinare för att känna om båtlivet är för er. Å andra sidan kanske ni av samma anledning gör att ni blir lite avtända pga förbrukningen.

Mitt mål är att åka i GBG eller runt GBG mest på sommaren. Kamske gå och fiska ibland men tanken var mest för en lyx semester hemma med min fru och mina barn.
Som Kane skriver 1.5-2 liter/nm är en rimlig uppskattning. Min Ryds 23 DC med en Mercruiser 4.3 MPI drar 1,4-1,5 l/nm i marschfart ca 23-24 knop. Förbrukar ca 4-500 liter bensin på en säsong.Det låter som att ni skall överväga diesel om sträckorna du nämner kommer avverkas på löpande band. En diesel har också oftast en väsentligt längre livstid än dito bensinare. När båten är i rörelse bör trimningen långsamt ökas tills motorljudet börjar förändras och hastigheten ökar. Samtidigt kan du dra av på gasen. När trimnivån överskrids kommer motorljudet att öka och båten börjar sakta ner, även om varvtalet på motorn ökar. Detta är ett tecken på att utombordaren har kommit för högt upp och att propellern är ur vattnet. – De mest ekonomiska hastigheterna skapar också en behaglig fartkänsla och glädje i båtlivet, även om man främst tänker på bränsleeffektivitet, säger Finnberg.Den genomsnittliga båtägaren använder vanligtvis sin båt 30 till 40 timmar om året. I sin mest effektiva marschfart förbrukar Buxter Lx cirka 8 liter per timme, detta motsvarar cirka 200 liter bränsle per år. Men det är också bra att komma ihåg att en betydande del av tiden körs båten med mycket låga hastigheter som till exempel in och ut ur hamnen, under fiske och navigering på grunda vatten, och då är bränsleförbrukningen bara 1 till 2 liter per timme.

Posted on

Sarva Xero 4

Det billigaste priset för VJ Sport Sarva Xero 5 (Dam) just nu är 1 650 kr. Prisjakt jämför priser och erbjudande från nätbutiker och fysiska butiker.Under slutandet har jag trots allt unnat mig att köpa några ”onödiga” saker med motiveringen ”jag har ju slutat snusa”. Men kostnaden för dessa har varit låg. Skönt att veta att man går plus… 🙂 Utan att jag noterat det på förhand så passerade tydligen 150-dagarsfirandet igår. Ganska skönt att det inte känns som den viktigaste saken i världen längre. Grattis mig! 🙂 Ingefäran börjar däremot kännas som ett gissel, jag kan ju inte gå runt och tugga ingefära för tid och evighet för då är jag lika fast som tidigare. Nej, skärpning! Ska bara formulera en plan…

eIKa: Härligt! Asics GT 2000 har ju i tester visat sig vara fantastiskt bra mängdskor! Jag springer själv i Adidas Supernova Glide, just nu version 7, har tidigare ägt 1:an, 2:an och 4:an. Samma där. Hittar man en modell som funkar så är det bara att utgå ifrån den nästa gång…
Ah, nej vi ska inte göra tråden till ett sko- eller löparforum… 🙂 MEN för min del hänger löpning och annan träning just nu intimt ihop med slutandet. Hade jag inte slutat snusa så hade träningspassen antagligen bara varit hälften så många… Tack Jimmyq! Jag har också funnit tröst, glädje och inspiration genom att läsa igenom långa dagböcker här på forumet och jag hade ALDRIG klarat detta annars! Fortsätt läsa det andra har skrivit! Det finns såklart många som inspirerar, men ett litet urval av dom som gjort skillnad i mitt slutande är cumulusnimbus, mumintrollet, iceman, LinaMie och Vante Ante. Även DrSnus, som tyvärr föll ifrån den slutande skaran, men som säkert kommer att sätta nästa försök… D’vil har jag bara småspurtat med en gång på gården än så länge, varit så förbannat förkyld och krasslig att jag inte haft möjlighet att prova ordentligt. De känns iaf som de eventuellt(?) kan vara för brutala att löpa annat än korta intervaller med på hårt underlag, Xero3 känns något skonsammare. Matchvikten har betydelse med, just nu är jag säkert 5-6kg tyngre än i somras, ska prova jogga bort kilona under vårvintern. Jag är i tillägg tyvärr mera av en hällöpare än tålöpare så vi får se om jag förstört mina bägge knän innan jag firar 500dagar som snusfri 😉

Mumin: Ah, jag tror att du just sålde ett par Sarva Xero! 😉 Har smygtittat på Sarva D’vil 2 flera gånger, men känt mig osäker på så lågt drop (van vid 10-12 mm). Xero har ju iaf 8 mm. Är de ”normala” i storlek annars?
Den ekonomiska delen har inte utgjort någon större motivation i mitt slutande. MEN… nu när 164 dagar har gått och jag för varje dag har sparat ca 55 skattade kronor, så är det ju värt att räkna på vinsten:Snus tänker jag knappt alls på. Åtminstone förnimmer jag inte lukten, smaken, känslan och kicken längre, vilket jag nog gjorde ganska länge. Säkert ända fram till dag 80-90 eller nåt.

Snus ja. På en fika häromdagen fann jag mig själv stirrandes på en kollegas dosa. Vet inte om jag tänkte så många tankar om snus, men när jag släppte dosan med blicken så kände jag mig nästan generad och påkommen. Fast ingen såg…
Jag springer alltid i shorts och bar överkropp hela hösten fram till vinterkanten, och ibland efter. Efter några minuter har man sprungit sig varm och det känns bara friskt. Bättre att härda sig mot kylan än att klä sig varm. Bästa sättet att slippa förkySpecialistbutik för orientering, trailrunning och andra aktiviteter utanför asfalten. Vi har funnits sedan 1984 och är den lilla butiken med det stora hjärtat. Välkomna att handla i webshopen eller om ni har vägarna förbi butiken på Kungsholmen och se vårt urval av Skor, Pannlampor, Kompasser, Löparryggsäckar, Energi mm.Tack för din registrering! Du kommer nu att ta emot våra utskick till mailadressen du angav. Du kan avbryta din kostnadsfria prenumeration när som helst om du inte önskar fler e-postmeddelanden.Thank you for signing up! You will now receive our mailings to the e-mail address you entered. You can cancel your free subscription anytime if you do not wish to receive any more e-mails.

Idag finns det mycket att välja på. Det finns nu även skor med dämpning men som verkar för ett naturligt steg. En kombination med dämpning, zero drop och låg vikt har visat sig vara ett väldigt bra koncept för flera användare. Bland barfotalöpare används de som ett komplement för att variera träningen och de är väldigt populära för de som vill testa att gå ifrån traditionella klumpiga skor. Vi på Northsport variera ofta mellan väldigt tunna skor till denna typ av sko beroende på underlag och distans.

Vi tränar mycket löpning själva och testar alla skor vi säljer. Skicka e-post till [email protected] så svarar vi snabbt på dina frågor och hjälper dig med allt från träningsråd och tips om barfotalöpning till goda råd vid köp av barfotaskor.VivoBarefoot! Unika på marknaden med sin design, känsla, passform och kvalitet! Löparskor, kängor, barnskor m.m m.m! Lätta barfotaskor för löpning, crossfit, vardag och jobbet!Naturliga skor som barfotaskor, minimalistiska skor och skor med zero drop är något som vi länge förespråkat. Vi var förmodligen den första sportbutiken i Sverige som öppet kritiserade de traditionella löparskorna och valde att enbart satsa på mer lätta och naturliga löparskor med låg häl. Barfotaskor möjliggör samma teknik som barfotalöpning men ger samtidigt skydd åt fötterna. Barfotalöpning och barfotaskor behöver inte bara vara ett komplement till att springa med vanliga löparskor. Många som börjat springa med mer naturliga skor övegår ofta helt och håller till denna typ av skor.

Snabb leverans, bra service och riktigt bra varor! Supernöjd med mina Sarva Xero 5. De uppfyller allt en terränglöpare kan önska sig av en sko för säker och skön vinterlöpning.
Länge funderat över att köpa rotoborstar. Gjorde nu slag i saken.Snabb hantering av order och leverans, trots julklappstider. Suveränt pris. Här ska borstas lagg. Vem som helst får skriva ett omdöme på Trustpilot. Den som skriver ett omdöme äger sitt omdöme och detta innebär att personen i fråga kan redigera eller ta bort sitt omdöme när som helst. Omdömen finns kvar på Trustpilot sålänge omdömeslämnarens konto är aktivt. Få denna produkt levererad fram till dörren. Lagerförda varor skickas från vårt lager inom 1-3 vardagar. Handla för mer än 999 kr kronor för att få gratis frakt!

Här kan du logga in för att se alla ordar du gjort på Outnorth, följa status, ändra dina adressuppgifter och registrera/avregistrera dig för vårt nyhetsbrev. Använd samma e-postadress du angav när du handlade. Saknar du ditt lösenord så kan du använda ”glömt lösenord”-funktionen. Observera att alla som har handlat hos Outnorth har ett konto men att det går bra att handla hos Outnorth utan att hålla reda på sina kontouppgifter.
Som medlem i vår kundklubb får du poäng på allt du handlar hos oss, poäng som i din personliga poängbank kan omvandlas till trevliga erbjudanden. Har du handlat hos oss tidigare har du redan ett konto hos oss och du kan då använda samma inloggningsuppgifter för att gå med i kundklubben. I så fall kan du istället klicka på ”Logga in” längst ner på denna sida.Få denna produkt levererad fram till dörren. Hemleverans tar normalt sett en dag längre för leverans (efter att det lämnat vårt lager) jämfört med Standardleverans.

På vinterintervallerna vill man lita på att skorna fäster på det hala underlaget – och detta gör verkligen Sarva Xero 4. Med sina 20 stjärndubbar i metall och mönstrade sula kan man kanske kapa några sekunder på intervallslingan även vintertid. Skon fungerar också bra för stiglöpning tack vare dämpningen i häl och framfot och sin härliga löpkänsla.
När vägarna är hala då är det Sarva’s tid. Greppet är bra tack vare 20 stjärndubbar i metall och den mönstrade sulan, med andra ord som gjord för vintervägar. Det finns Poron® dämpning i framfot och hälen. Ovandelen är vindtät och är starkt vattenavvisande.Tyvärr har vi inte så många varor på lager av den vara som du önskar beställa. Vi har justerat antalet till så många varor som finns tillgängliga enligt vårt lagersaldo. Gå till kundkorgen för att se hur många det blev.

Löparskornas sula har även en mellansula som består av EVA. Detta material är mycket uppskattat för sin hållbarhet och balanserade dämpning. Detta har sedan kombinerats med en medel-flexibel vridstyvhet som gör att du kan ta ut ett fullt steg under träningen. Skornas fulla dämpning gör att du kan prestera bättre och mindre belastning ges till dina knän och fötter under löprundan.
Visst går det att löpträna även det mörka halvåret i Sverige med sina vanliga löparskor, men man får vara försiktig och kanske inte kan ta ut sitt normala löpsteg på grund av halkrisken. Tänk på dubbarnas placering, för löpning på is är dubbar nära kanten på sulan att föredra för att slippa halka i kurvtagning till exempel. Nedan är tre löparskor med dubb för dam som är populära hos näthandlarna.Speedspike CS från Salomon är en terränglöparsko som är designade för löpning på is och snö. Dubbarna sitter på yttersulan för bra grepp på isiga gator såväl som på snöklädda stigar. Yttersulan är gjord med Contagrip Premium Wet Traction med mönster och gummiblandning för bästa möjliga grepp. Och ovandelen är försedd med ett skal som håller dina tår varma oavsett väder, och mellansulan är uppbyggd med stötdämpande EVA för mjuk och lätt känsla. Läs mer

Dessa har av olika anledningar halkat ner, ibland utkonkurrerade av nya modeller och ibland är det bara gamla produkter som inte längre säljs. Vi behåller dem ändå på sidan som referens för vad vi tycker är viktigt med dessa typer av skor.
Dts4 W Bugrip är ett par riktigt sköna löparskor för damer. Med sina sköna passform, greppvänlighet på samtliga underlag och fulla dämpningsförmåga, är det ett par dojor som helt klart är värt att kika vidare på.One One W Challanger ATR 6 passar framförallt terränglöpning och är utformad med funktioner och material som ska underlätta just detta. Tillhörande dubbar är till exempel placerade på ett sätt för att ge en mer balanserad viktfördelning och ett bra grepp. Tack vare en mellansula i CMEVA-foam får du även en förbättrad stötdämpning och stabilitet när du springer.

Denna uppdatering från varumärkets tidigare modell Challenger ATR är helt enkelt en mer mångsidig sko, som gör att du kan prestera bättre. Med sin lätta vikt på endast 229 gram kan du få ett bra steg och stabiliteten som skorna ger, gör att dina knän och fötter belastas mindre under träningen.
Icebug Pytho4 W Bugrip är löparskor för terräng- och vinterlöpning. Försedd med en vridstyv mellansula som avlastar foten vid längre tids löpning i ojämn terräng, både vintertid och när det är barmark. Mjuk vaddering både i plös och häl, som tillsammans med en rymlig box för tårna ger lite extra komfort under långa pass. Läs mer

Tack vare 19 dynamiska dubbar kan skorna användas sommar som vinter. Under sommarmånaderna ger skorna dina fötter en bra andningsförmåga, samtidigt som Dts4 W Bugrip ger dig god värme under årets kallare månader.Mellansulan är tillverkad av PowerFlow som bidrar till en 10% bättre stötdämpning i jämförelse med andra sulor på marknaden. Utöver detta är skorna tillverkade av material som ger dem en lättare vikt och är vattenavvisande. Ett par utmärkta löparskor för damer som vill kunna prestera på topp.

Att syssla med löpning vintertid kan på våra breddgrader vara mycket krävande. Det är ofta mörkt, halt, blött och kallt. Trots det kan man komma ut i löpspåret om man förser sig med rätt utrustning och i denna artikel ska vi titta närmare på löparskor med dubb för dam.

När du springer är komfort mycket viktigt och vid kalla temperaturer, när underlaget kan vara svårt att springa på, är det viktigt med ett bra grepp för att du ska kunna ta ut dina steg ordentligt. En bra löparteknik är viktig för att minska belastningen på dina knän och har stor betydelse över komforten.
Att välja ut de bästa löparskorna är en utmaning även för oss då det inte finns några större sammanhållande tester av enbart löparskor med dubb för dam.Vi ger exempel på olika löparskor och olika märken för flertalet syften. Vi själva prioriterar kvalitet och har inte tagit hänsyn till priset i någon högre grad. Andra egenskaper är viktigare för att peka ut riktigt bra dubbförsedda löparskor och därför ser listan ut som ovan. Letar du efter en löparsko så hoppas vi att du finner det med hjälp av denna sammanställning och blir riktigt nöjd. Vi har även funnit mycket nytta i denna artikel

X-Talon Ultra 260 är ett par väldesignade och mycket funktionella löparskor för damer, konstruerade för att vara riktigt sköna under användning och som ger dig ett bra grepp på samtliga underlag.Utvecklarna för dessa löparskor är omtalade varumärket Inov-8. De har konstruerat denna modell lite extra för att underlätta vid långdistanslöpning. Tillhörande dubbar och sula ger dig ett gott fäste även på snö, grus och lera. Sulans stickyGrip-gummi ger en fantastiskt grepp som varumärket sedan har kombinerat med en bra komfort.

Vi har istället fått titta på konsumenters egna omdömen, videos och fördjupa oss i de produkter som är mest populära och för att sedan den vägen utse vilket löparskor som är bäst och mest uppskattade.Varumärket Hoka har designat ett par lätta och bekväma löparskor för damer med en dubb på 4 millimeter. Detta ger dig ett bra grepp på samtliga underlag och kan med fördel användas året om. One One W Challenger ATR 6 är skorna för dig som vill kunna träna på ditt löparsteg årligen, oavsett väder och underlag.

Sarva Xero 4 Woman är en vinterlöparsko från VJ Sport och den erbjuder ett mycket bra grepp på vinterunderlag som är halt och isigt. 20 stjärndubbar i metall och mönstrade kan kanske hjälpa till med personbästa även under vintern. Dämpning i häl och framför ger en skön löpkänsla även vid stiglöpning. Läs mer
Allt som allt är One One W Challanger ett bra val för alla som letar efter en mycket funktionell löparsko, med flera utmärkande drag. Skorna har även en fin design och är tillverkade av blått tyg, med detaljer i gult.Vinnande modellen Dts4 W Bugrip från varumärket Icebug har flera utmärkande funktioner som gör den till ett toppval på vår lista. Dels har den konstruerats av fantastiska material som bland annat en fodrad sida av Quickdry mesh, den har dessutom en sula som är konstruerad av ett särskilt framtaget gummi. Detta ger löparskorna ett fantastiskt grepp.

Vi kan inte utse en absolut vinnare då behoven är så olika, men i denna sammanställning har vi försökt tillgodose behoven för så många som möjligt. Så vi har radat upp ett antal exempel på bra tremanstält och ni kan jämföra några viktiga huvudegenskaper för dessa.
Pölder Sport är en komplett butik för dig som gillar att åka skidor. Vi har allt du behöver och lite till för längdskidåkning, turåkning och rullskidåkning. Lägg dessutom till över 30 års erfarenhet av att plocka ut precis rätt skidor till våra kunder. Det gör att du kan vara trygg med att du får rätt utrustning när du väljer att köpa skidor online hos oss.När du ska välja skor för din träning ska du indentifiera vilket ändamål skorna ska användas till. Vilket underlag, vilken årstid och framförallt också dina personliga egenskaper.

Posted on

Fidget Spinner 4

För att öva alla dina coola trix är det bättre att öva med spinners som inte är av den allra dyraste och lyxigaste varianten. De här tåls att åka i backen och skulle de gå sönder så är det inte en förmögenhet som går förlorad. Vissa av dem kan redan från början ha lite obalans. ofta går det att justera kullagret och ploppen i mitten så de blir mer balanserade. spinner de dåligt så är en droppe symaskinsolja botemedlet.

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att produkterna du beställer levereras kompletta och enligt dina specifikationer. Om du däremot skulle ta emot en ofullständig beställning, eller andra artiklar än de du beställt, eller om det finns någon annan anledning till att du inte är nöjd med din beställning, kan du returnera beställningen, eller valfria produkter som ingår i beställningen, och få fullständig ersättning för artiklarna. Visa fullständig returpolicy Vi använder cookies på våra webbplatser. Du kan när som helst hantera detta via webbläsarens inställningar. För mer information, se vår integritetspolicy. Just nu är det otroligt poppis med leksaker som ger avkoppling och stimulans för händerna. Allra hetast är Fidget Bubble Pop som fungerar precis som bubbelplast, fast den kan poppas om och om igen. På leksaksavdelningen har vi också klassiska Fidget spinners och magnetiska ringar som fyller samma funktion. Skynda att fynda, det är strykande åtgång!Fidget Spinners är en stressleksak som hjälper dig att öka koncentrationen och som samtidigt har en lugnande effekt. Passar dig som har svårt att hålla fingrarna i styr och som ständigt måste ha något i handen att leka med.Leksaken marknadsförs ofta för sina hälsofördelar, de sägs bland annat vara lugnande, stresslindrande och hjälpa människor med koncentrationssvårigheter eller som har problem med att fokusera eller är nervösa (såsom de diagnosticerade med ADHD, autism eller ångest). Leksaken började användas av elever i skolorna, vilket resulterat i att en del skolor förbjudit produkten med argumentet att leksaken blivit ett störande inslag i klassrummen. I andra skolor har leksaken använts i syfte att hjälpa elever att koncentrera sig bättre. En fidget spinner är en roteringsbar leksak. Den är utformad med ett kullager och (vanligen) tre små blad som får leksaken att snurra. Materialen varierar och de tillverkas av både plast och metaller som stål, titan, koppar och aluminium. Det finns också spinners som skrivs ut på 3D-skrivare. Macskal är ett av Nordens största e-handelsföretag inom tillbehör till MacBook & iPhone. Här finner du ett komplett utbud av tillbehör till dina enheter.På Macskal hittar du Nordens bästa utbud av produkter till iPhone & MacBook. Hos oss handlar du snabbt, enkelt och alltid till de lägsta priserna. Med 30 dagars öppet köp och en mycket kompetent kundtjänst kan du känna dig trygg att handla hos oss. I vårt sortiment hittar du iPhone skal, MacBook skal, MacBook Skin, iPad-skal, Fidget Spinners, Bluetooth Hörlurar, Laddningskablar, iPhone högtalare, Marmorskal för iPhone, Marmor MacBook och mycket mer. Välkommen in och kika runt i Nordens största iPhone/Macbook-tillbehörsbutik på nätet!

Vad gör man med en fidget spinner?
Leksaken marknadsförs ofta för sina hälsofördelar, de sägs bland annat vara lugnande, stresslindrande och hjälpa människor med koncentrationssvårigheter eller som har problem med att fokusera eller är nervösa (såsom de diagnosticerade med ADHD, autism eller ångest).
Fidget Spinner – Space – the final frontier – Perfekt för dig som har svårt att hålla fingrarna i styr. Med Fidget spinner kommer dina fingrar och händer att ha fullt upp. Hur länge kan du spinna? Denna fidget spinner snurrar mellan 2 – 4 minuter beroende på din spinn teknink och styrka. Den levereras med ett kullager helt gjort i rostfritt stål allt för att förlänga din spinn tid. Det rostfria stållet förlänger även livslängden på din fidget spinner.

När du besöker någon webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av ’cookies ’. Den här informationen, som kan vara om dig, dina inställningar eller din enhet (dator, surfplattform eller mobil), används mest för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig.
Vill du vara lika hipster som grannen och brygga ditt eget öl men känner att du inte riktigt vet var du ska börja och hur du ska göra? Med det här ölbryggarkitet från tyska Brewbarrel kan du enkelt och smidigt tillverka din alldeles egna öl på fat utan några som helst förkunskaper.För att kunna skriva ett omdöme måste du verifiera att du har köpt produkten genom att ange ditt ordernummer samt din e-postadress. Ordernumret hittar du till exempel i orderbekräftelsen du fått på mail. Sök på ”partykungen” i din mail så bör du hitta den!

Bor man inte alltför långt bort är det helt klart värt att även inhandla livsmedel här. Även om de inte har samma prutmöjlighet på mat som andra varor är Gekås mål att även vara billigast på mat. Har man lång hemresa kan man bunkra upp med torrvaror. Lösgodiset, som här ska vara billigast i Sverige, är också populärt, och då det är sådan åtgång är det alltid superfärskt!En tredjedel av all Gekås försäljning är konfektion, och damkläderna har den största avdelningen. Många handlar kläder för flera säsonger framåt. Exempelvis säljs 700 000 par jeans per år! Har du tur kan det finnas ett parti riktiga märkeskläder precis när du kommer (utbudet byts ut och förnyas dagligen). Även barnkläder säljer stort. De finns från tio kronor och uppåt.

Finns det fidget toys på Ullared?
På leksaksavdelningen har vi också klassiska Fidget spinners och magnetiska ringar som fyller samma funktion. Skynda att fynda, det är strykande åtgång!
Gekås i Ullared har räknat ut att snittkunden reser 21 mil enkel resa för att handla hos dem. Omkring fem miljoner besökare per år lägger fem miljarder på shopping i det numera riksberömda shoppingfenomenet till varuhus.Även om det finns normalstora förpackningar är det mest extra stora förpackningar eftersom det ger störst valuta för pengarna. Schampo, balsam, hudkrämer och liknande blir väldigt förmånligt att bunkra upp. Varje år säljs 1,7 miljoner flaskor schampo. Är man här ska man också passa på att köpa stora kartonger med tvättmedel och maskindiskmedel.

Juletid är det rusning på just denna avdelning av naturliga skäl. Åker du andra tider på året är det större chans att det inte är lika utplockat. Fynda i deras enorma legoavdelning, bokavdelning, eller varför inte spel och barnfilmer (50 kronor styck) och babyleksaker. 4,6 miljoner leksaker säljer man om året.
Här finns allt man behöver till hemmet, men det är lätt att känna sig borttappad och inte veta var man ska börja. Kanske har man inte heller flera dagar på sig. Då är det bra att veta vad man ska leta efter. Här är de smartaste tipsen på vad du ska rikta in dig på, och hur du sparar mest pengar.

Allt du kan tänkas behöva till ditt kök hittar du här. Kanske har du bestämt dig för att plastbanta, då kan du handla nya stekpannor, stekspadar och skärbrädor i andra material till bra pris. Eller varför inte någon ny köksmaskin som du önskat dig länge?
Bunkra upp med både underkläder, strumpor, långkallingar och linnen till hela familjen. Sånt som går åt och slits fort. Oerhört billigt. 13 miljoner par strumpor varje år säljs inte utan anledning. Har du tur kan du även hitta märkesunderkläder.Allt som har med inredning att göra är oerhört populärt. Handdukar, mattor, lampor, lyktor, gardiner, här hittar du allt du kan tänkas leta efter. Och superbilligt!Varor byts ständigt ut och därför finns heller inga prisuppgifter på hemsidan. Dock lägger man ut vissa bilder på en del nyinkomna varor. Emellanåt kommer det även in partier med märkeskläder. Om de sedan finns kvar vet man inte, det är en del av spänningen med att handla i Ullared.

– Vi har aldrig rea eller specialkampanjer. Till oss ska man kunna komma när som helst på året och fynda, vårt mål är att alltid ha låga priser, lägre än alla andra, säger Jan Wallberg, koncern-vd på Gekås.
Att de säljer mest fryspåsar i hela Sverige är inte så konstigt. De kostar inte många kronor, är lätta att ta med sig och går alltid åt. Enligt Gekås säljer man 100 000 fryspåsar om dagen! Bullformar kan du få för under tian – för 125 stycken, vilket gör att man säljer 100 miljoner bullformar varje år.

The toy’s success is attributed to a 2020 TikTok video of a monkey named Gaitlyn in which the monkey played with a Go Pop. Many spin-offs of the toy were made, creating a massive hike in silicone raw material prices in China.

Vad får man inte glömma på Ullared?
10 bästa fynden du kan göra på UllaredSpara pengar på Ullared. Varor byts ständigt ut och därför finns heller inga prisuppgifter på hemsidan. … Strumpor/underkläder. … Hygien/rengörings-artiklar. … Fryspåsar och andra engångsartiklar. … Kläder. … Husgeråd. … Hemtextilier/inredning. … Medieavdelningen.
At first, there were no buyers to manufacture the toy because its rubber construction made mass production expensive. In 2009, it was acquired by Montreal-based company FoxMindGames. Many iterations of the prototype were made, and the product material was ultimately changed by them to silicone.A Pop-It (also known as Go Pop and Last One Lost) is a fidget toy consisting of a usually-brightly colored silicone tray with poppable bubbles, similar to bubble wrap, that can be flipped and re-used. They come in a variety of colors, shapes, and sizes, and even come in wearable formats. It is marketed as a stress-reliever and rose in popularity in the spring of 2021 due to TikTok influencers as well as boredom and stress attributed to the COVID-19 pandemic.

Vilket är var fidget spinner kändast?
Livsstil2010-talet har fått sitt svar på stressbollen. De kallas för fidget spinners och är de hetaste prylarna på skolgårdarna just nu.
The mechanical design of the Pop-It bubble popper was originally invented in 1975 by Theo and Ora Coster of Theora Concepts: a married Israeli couple who had invented many games including Guess Who? and Zingo!. Incidentally, Theo was a former classmate of Anne Frank.

According to the BBC, inspiration for its design came from a dream Ora Coster had when her sister, an artist, passed away from breast cancer. She is quoted as saying ”…imagine a large field of breasts, that you can push the nipple’ […] She went to him and said do a carpet of nipples that you can press from one side to the other. And he did just that.”
It was introduced as a logic game for the first time by FoxMind in 2014 during the Nuremberg Toy Fair, followed by the New York Toy Fair. The company marketed the product as a logic game that is quick and fun to play and fidget with. It gained popularity initially with toys and games specialty stores and special education specialists. In 2019, FoxMind partnered with Buffalo Games, LLC to introduce the toy/game under the FoxMind’s Pop It! trademarked brand in all Target stores in the US under the name ”Pop It!”.

När kom Popit?
The mechanical design of the Pop-It bubble popper was originally invented in 1975 by Theo and Ora Coster of Theora Concepts: a married Israeli couple who had invented many games including Guess Who? and Zingo!.
Enkelt, diskret och roligt, även effektivt för koncentration och djupt tänkande. Fantastisk Kill Time-leksak för datorarbete, avkoppling, ladda ett spel och studera.Hos oss gör du alltid ett fynd och vi vill att du ska hitta både exakt det du letar efter och bli inspirerad av produkter du inte ens visste fanns, allt till ett bra pris. Vi skickar dina prylar direkt från våra leverantörer till dig var du än bor inom Sverige

Om du samtycker, använder vi även cookies för att komplettera din shoppingupplevelse i Amazon stores enligt beskrivningen i vårt cookiemeddelande. Detta omfattar användning av första- och tredjepartscookies som lagrar eller får tillgång till standardinformation om enheten, till exempel en unik identifierare. Tredje parter använder cookies för att visa och mäta anpassad annonsering, generera målgruppsinsikter samt utveckla och förbättra produkter. Klicka på ”Anpassa cookies” om du vill neka dessa cookies, göra mer detaljerade val eller få mer information. Du kan ändra dina val när som helst genom att gå till cookieinställningarna, enligt beskrivningen i cookiemeddelandet. Om du vill veta mer om hur och för vilka ändamål Amazon använder personuppgifter (t.ex. orderhistorik i Amazon Store) kan du gå till vår sekretesspolicy.
”De kan verka harmlösa, men de plockas fram under lektioner och stör elever och anställda” och ”de är visserligen små, men de kan skada någon”, skriver en skola i Brooklyn i New York och en professor i mänsklig utveckling vid Boston College hävdar att Fidget Spinners bara hjälper på kort sikt. Och på Twitter har ett mindre läraruppror börjat hopa sig.Den lilla snurran, ungefär lika stor som en handflata, ser inte märkvärdig ut vid första anblicken. Vissa utför tricks med leksaken (en växande trend på Youtube med miljontals videovisningar), men vanligast är att låta leksaken snurra mellan exempelvis pekfinger och tumme. Materialet varierar och prislappen med det, men modeller i standardutförande kostar kring hundralappen.

När vår fidget spinners populära?
Vårens och sommarens stora trend heter fidget spinners. De här små snurrarna är populära bland barn och unga i alla åldrar. Snurrorna har sålt slut nästan överallt. Det är nämligen så många som vill ha dem att de som tillverkar dem inte riktigt hinner med.
– Min son har en hemma och en i skolan. Han använder dem dagligen! På lektionerna, på rasterna, när han kollar på film, när han sitter framför datorn, säger hon.– Elever som inte har behov utan tycker fidget spinners är kul kommer att lägga fokus på den och därmed tappa fokus på undervisningen. Vi utgår ifrån att elever förstår detta, vill och kan ta ansvar. Märker vi att de inte kan, tar vi ansvar och bestämmer.

– Ärligt talat tycker vi att de har motsatt effekt. Barnen byter dem med varandra eller snurrar dem istället för att skriva, säger rektor Kate Ellison från Washington Elementary School till Chicago Tribune.
Huruvida fidget spinners-trenden blir långlivad eller blåser över lika snabbt som den kom återstår att se. Det hör till sakens natur när det gäller trender.– Eleverna älskar dem, i princip alla ville få använda dem men vi informerade om syfte, behov och mål. Jämförelse, om en elev med bra syn vill ha mina glasögon för att det är kul eller snyggt så kommer de att se sämre, alltså är det ingen bra idé, förklarar hon.

Finns det fidget toys på Dollarstore?
Pop it är uppföljaren och tronarvingen till Fidget Spinner och den nu kanske hetaste produkten som regerar bland fidget toys. Silikonplattan som finns i olika färger och former och när du trycker på bubblorna ger de ifrån sig ett ”poppande” ljud – precis som vanlig bubbelplast.
Leksaken skulle dock snart hitta snart en större målgrupp. I december skrev Forbes.com att fidget spinners är ”måste ha-leksaken för kontoret 2017” och under våren har populariteten bara accelererat, både bland barn och vuxna.

Febern drabbade USA först. Nätbutiken Amazons lista över de bäst säljande leksakerna erbjuder en ensidig läsning (fjorton av femton leksaker är fidget spinners av olika slag).– Den professorn (som uttalat sig, red.) har ingen kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder tyvärr. Att en Fidget Spinners stör stämmer inte heller – så länge den inte tappas i golvet! Att förbjuda är bara dumt! Är det ett hjälpmedel, oavsett om man har diagnos eller ej, så fyller det ju en väldigt viktig funktion i individens vardag – och varför skulle man förbjuda det?Amerikanska återförsäljare rapporterade rekordsiffror för april månad och New York Post skriver att många handlare nu kräver flygfrakt från tillverkare i Kina. Det är betydligt dyrare än med båt, men snabbare, och det finns ingen tid att spilla när hyllorna står tomma.

I Sverige beställdes leksaken inledningsvis mest från utlandet, men på senare tid har även svenska nätbutiker börjat sälja den. Bli dock inte förvånad om du möts av röd text med budskapen ”tillfälligt slut” och ”ej i lager”.
Vår nyhetsapp är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter. Den är gratis att ladda ned och finns givetvis till både iPhone och Android. Med appen får du en snabb och bra upplevelse där du får möjlighet att själv styra över vilka nyheter som ska skickas som pushnotiser direkt till din telefon.Det dröjde inte länge innan Sverige drabbades. Vi har pratat med flera småbarnsföräldrar som upplever en ”vill ha”-hets och hype som liknar den som drabbade Pokémon Go sommaren 2016. Men den här gången är det inte en teknikpryl som lockar.

Hur mycket kostar en fidget spinner?
De allra enklaste kan man få från 19 kronor, medan de lite mer avancerade, exempelvis i metall, kostar lite mer. En Fidget spinner är en bra investering för den som vill öva upp sin koncentrationsförmåga och därmed även bli en bättre spelare under långa lan.
Men vad vore en hype utan att det höjs kritiska röster? I USA, där Fidget Spinners snabbt har blivit en jättesuccé, har flera skolor beslutat att förbjuda dem.Familjedelning ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.

Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Det här är en uppskattad funktion som gör att du får ut så mycket som möjligt av din prenumeration.Chansen är stor att du redan har kommit i kontakt med vårens hetaste leksak, särskilt om du har barn eller känner barn. Och har det inte redan hänt, så kommer det sannolikt att ske snart. Precis som rockringen på 50-talet och mer nutida exempel som Pokémon, Pogs och Tamagotchi, håller så kallade ”fidget spinners” på att ta världen med storm med ett omedelbart grepp om skolgårdarna.

Jennie Berg säger att hon och sonen märker av leksakens popularitet, särskilt i högstadiet, men de börjar sprida sig till de yngre klasserna också. ”Alla vill ha sin unika färg eller mönster”, säger hon. Att hjälpmedlet blivit en trendpryl upplever hon som positivt.Fidget spinners togs ursprungligen fram som ett hjälpmedel för barn med olika typer av diagnoser eller koncentrationssvårigheter. Idén var enkel. Om användaren tilläts pyssla med något med händerna, skulle det bli lättare att koncentrera sig på vad som sades.

Posted on

Utmarksvägen 4 Gävle

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade ”tillfälliga cookies” eller ”session-cookies” som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade ”varaktiga cookies”, som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).
Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Ger 1 i betyg för att det inte går att ge 0. Totalt värdelöst fraktbolag! Blir lovad ett leveransdatum som de inte håller. Ringer, de lovar leverans samma dag. Problem igen. Ringer igen och blir lovad leverans dagen efter, den 23/12, men så kommer ändå inte paketet! När jag idag ringer dem så har de ingen aning vem som lovat igår, och de kan ej leverera innan jul, tar inget ansvar, ringt flera dagar utan lösning. Dåligt kundfokus och bryr sig inte om kunder. Nu får kuna vänta 5 dagar till pga jul. Ett riktigt uselt fraktbolag, vet flera som haft problem med dem!
Bolaget skall i Skellefteå driva lastbilsterminal för hantering av inkommande och avgående gods samt i samband därmed speditionsrörelse, åkeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Hade jag kunnat ge 0 hade de fått det. Ingen förvaring när de ska dyka upp, ringer men kunde inte svara. Ringer upp max 3min senare då kan de ej leverera till mig längre. Sjukt värdelösa och icke samarbetsvilliga.
Skellefteå Lastbilsstation AB gick med förlust, -1 545 000 kr. Skellefteå Lastbilsstation AB ökade sin omsättning med 22,5% senaste räkenskapsåret. Bolaget har 299 anställda, snittlönen har ökat 0%.Skellefteå Lastbilsstation AB är verksam inom övriga stödtjänster till transport och hade totalt 299 anställda 2022. Antalet anställda har ökat med 89 personer sedan 2021 då det jobbade 210 personer på företaget. Bolaget är ett aktiebolag som varit aktivt sedan 1997. Skellefteå Lastbilsstation AB omsatte 512 310 000 kr senaste räkenskapsåret (2022).

Dom borde lägga ner verksamheten eftersom dom är urusla på att utföra jobbet som dom påstår sig göra. Leveransförsök, stängt… märker dom paketen med fast dom inte ens varit på plats och försökt. Mer regel än undantag.
Under de senaste 5 åren har Autolack i Gävle betalat in totalt 303 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 148 372 av Sveriges alla 728 891 aktiebolag.Autolack i Gävle AB är ett aktiebolag som ska bedriva verksamhet inom fordonsbranschen, en billackering som återställer plåt och lackskador på fordon till originalskick, och därmed förenlig verksamhet. Läs mer om Autolack i GävleBolaget hade då en omsättningstillväxt på 37,6 %. Autolack i Gävles vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 11,6 % vilket ger Autolack i Gävle placeringen 218 593 i Sverige av totalt 728 891 aktiebolag. Det ger samtidigt Autolack i Gävle placeringen 1 770 av kommunens totalt 5 667 aktiebolag. Autolack i Gävle AB har organisationsnummer 556963-7274. Autolack i Gävle har säte i Gävle. Det går bra att ta kontakt med Autolack i Gävle AB på telefonnummer 026-370 70. Här kan du se bolag som liknar Autolack i Gävle AB. Listorna visar bolag i samma bransch (SNI 4520 – Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar), som antingen är bland de största i Sverige, de största i kommunen, eller ligger i närheten av Autolack i Gävle AB.Lastbilsstation Gävle, beläget på Utmarksvägen 4, 80291 GÄVLE, är en ledande aktör inom kategorin Övriga stödtjänster till transport sedan grundandet 1997. Med en lång och gedigen historia levererar de förstklassiga stödtjänster till transportsektorn. Genom åren har Lastbilsstation Gävle byggt upp ett rykte om att leverera pålitliga lösningar med högsta professionalitet och effektivitet.