Posted on

Dansk Collie Klub

Lång- och korthårig collie skiljer sig bara genom pälslängden. Båda hårlagen förekommer i tre olika färger; Sobel med vita tecken, trefärgad och blue merle. En collie utstrålar stor skönhet, värdighet och fysisk harmoni. Kroppsbyggnaden ger intryck av styrka och rörlighet utan att vara grov eller klumpig. Mankhöjd för hanar är 56–61 cm och tikar 51–56 cm.

Korthårig collie ligger sammantaget på en medelnivå när det gäller skadestatistik, men Collie Eye Anomaly (CEA) och colobom (ögonsjukdomar) och höftledsdysplasi (HD) förekommer. Rasen finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD) för riskområden som alltför små djupt liggande ögon, felställda hörntänder och ängslig mentalitet.
Rasen är vänlig till sinnelaget, lättlärd, lyhörd och arbetsvillig. Den ska inte vara nervös eller aggressiv. Den har ingen stor jaktlust och har lätt att umgås med andra hundar och djur. Rasklubben arbetar aktivt med mentalitetsfrågor. Bland annat genom projektet Mentalt Sund Collie där ett mentalindex har tagits fram. Mer om mentalindex hittar du på klubbens webbplats. Collie, som i dag finns som lång- respektive korthårig, anses vara skotsk. Var rasen egentligen kom från är okänt. De dyker upp som vallare av de enorma fårhjordar som medföljde härarna under tiden för romarnas invasion av de brittiska öarna. Första gången rasen ställdes ut var 1861 i England. Drottning Victoria var en stor beundrare av collie vilket ökade intresset för de vackra vallhundarna som fashionabla sällskapshundar. Collie är Sveriges första importerade brukshundsras. Rasen blev lanserad som sanitetshund, vilket är föregångare till dagens räddningshund. Korthårig collie är en brukshund som inte bara duger för de klassiska bruksgrenarna som spår, sök och rapport. Rasen tillhör gruppen vallhundar, där hundarna är aktiva och lättlärda och älskar att jobba. Den har visat goda resultat inom bruks, lydnad, agility, viltspår, rallylydnad och som servicehund. Rasen är en populär utställningshund. Det är en mycket allsidig hund som trivs när den får känna sig delaktig i sin ägares närvaro.Det är viktigt för rasen att så många hundar som möjligt blir MH-beskrivna (Mentalbeskrivning Hund). Rasklubben arbetar för att minst 50 procent av varje årskull ska delta på MH-beskrivning för att på så sätt dokumentera och utvärdera rasens mentala status. Rasklubben arbetar aktivt med att sprida kunskap om mentalitet till både uppfödare och valpköpare via sin tidning och webbplats. Arbetet med att förbättra rasens mentalitet är ett prioriterat mål.

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!
DK Ch, N Ch, 3x CACIB, 4x R.CACIB, 8x BOB, 6x BOS, BIS-2 Sweden Collie Club Special Show, BIG-1 & BIG-2 & BIG-3 breeding group, BIG Breeding group with children, Best Winning Show dog of the year 2016 Sweden Collieclub

Grupp 5 FCI-nummer 317 FCI-standard på engelska publicerad 1999-06-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1994-12-20 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-18 KAI NordiskGrupp 1 FCI-nummer 297 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 BORDER COLLIE

Grupp 9 FCI-nummer 227 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 LHASA APSO3 Innehåll Collierasernas historia… 2 Colliens många dygder… 2 Något om standarder… 5 Den perfekta collien… 6 FCI:s standard för långhårig collie, med kommentarer… 7 FCI:s standard för korthårig collie, med kommentarer Slutord Singletracka, illustration Tänder och bett, illustration Anatomi beteckningar Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) Rasspecifika avelsstrategier för collie (RAS) Huvuden, bildserie Huvudprofiler, bildserie Ögon, bildserie Öron, bildserie Proportioner/överlinjer, bildserie Vinklar, bildserie Päls/färger, bildserie Svansar, bildserie Kompendium för kort- & långhårig Collie 1

Grupp 10 FCI-nummer 228 FCI-standard på engelska publicerad 2011-12-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-12-19
Grupp 3 FCI-nummer 86 FCI-standard på engelska publicerad 2012-02-22 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2011-11-10 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-10-01

Grupp 1 FCI-nummer – Originalstandard 1999-05-18 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 LANCASHIRE HEELER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Grupp 6 FCI-nummer 130 Originalstandard 2005-06-09 SKKs Standardkommitté 2005-06-09 DREVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Grupp 5 FCI-nummer – Originalstandard 1993-08-30 SKKs Standardkommitté 1993-08-30 SVENSK VIT ÄLGHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben
Grupp 1 FCI-nummer 332 FCI-standard på tyska publicerad 1999-09-03 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1999-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-19 CESKOSLOVENSKÝ

Grupp 1 FCI-nummer 293 FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-11 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13Grupp 8 FCI-nummer 126 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 WELSH SPRINGER

Grupp 3 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Australian National Kennel Council 2015-11-18 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-03-07 TENTERFIELD TERRIER Nordisk Kennel
Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2011-11-29Grupp 6 FCI-nummer – Ej erkänd av FCI Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 1995-11-30 GOTLANDSSTÖVARE Foto: Åsa Lindholm Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands NorskGRUPP 9 (Tibetan Spaniel) FCI 231 C 1987-06-24 STANDARD FÖR TIBETANSK SPANIEL SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 1994-11-22-e ä URSPRUNGSLAND: Tibet HEMLAND: England OMRÅDE: Sällskapshund BAKGRUND/ ÄNDAMÅL: Tibetansk

Grupp 1 FCI-nummer 88 Originalstandard 1987-06-27 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 1997-09-02 SHETLAND SHEEPDOG (Shetland Sheepdog) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag
48 Proportioner/överlinjer Korrekta proportioner/överlinje. Korrekta proportioner/ överlinje. Korrekta proportioner/överlinje. Schäfersiluett, stel front. Felaktig överlinje, för välvd över korset. Samtidigt är korset stelt och stelt sluttande. och sluttande. För lång. För kort. 48 Kompendium för kort & långhårig Collie 46 Kompendium för kort- & långhårig Collie51 Svansar FOTO MANGLER Acceptabel svansföring, kort och brant kors. Den första delen av svansen bärs i nivå med ryggens förlängning. Bara svanstippen är högre än rygglinjen, vilket är korrekt, då svansen ska ha en en uppåtböjd tipp. Här är det lite mer än svanstippen, som bärs över rygglinjen. Något hög svansföring. Svansföringen är lite hög helt inifrån svansroten, vilket man kan acceptera. Helt oacceptabel svansföring. Helt oacceptabel svansföring. Helt oacceptabel upprullad svans. Kompendium för kort- & långhårig Collie 49

Grupp 1 FCI-nummer 271 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-07-14 BEARDED COLLIE
Grupp 2 FCI-nummer 157 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 BULLMASTIFF

Grupp 6 FCI-nummer 294 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-09-29 OTTERHOUND
Grupp 7 FCI-nummer 320 FCI-standard på tyska publicerad 1996-07-24 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1995-01-06 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-10-09 Grupp 5 FCI-nummer – Interimistisk standard HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto 41 Om raserna i grupp 1 Gruppen omfattar flera arbetande hundraser, för vilka sundhet och vitalitet i beteende och rörelseförmåga är särskilt viktig. Rörelser ska därför bedömas med stor omsorg om kapacitet, sundhet och rastyp. Diskvalificerande Diskvalificerande bett bett där där hörntänderna hörntänderna går går på på insi insidan. I gruppen finns såväl molossoida som kondrodystrofa raser. Här finns även raser som har problem med överdriven skygghet och otillgänglighet. Kraftig rädsla eller skygghet är aldrig önskvärt. Vid aggressivt beteende eller tydligt flyktbeteende ska hunden tilldelas disqualified. Mycket Mycket smalt smalt bett, bett, prisnedsättande. prisnedsättande. SRD för collie I rasen förekommer riskområden som: Text inom citationstecken återger standardtexten. 1. Käkar och tänder: Smal underkäke kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen. Underkäken skall vara stark och väl markerad. 2. Ögon: Alltför små, djupt liggande ögon. Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) mandelformade. För information, se Appendix 3. skk.se/globalassets/dokument/utstallning/sarskilda_rasspecifika_domaranvisningar-a7.pdf 3. Uppförande/karaktär (mentalitet): Ängslighet och otillgänglighet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas underkäke, bett, ögon liksom också mentaliteten. Standarden lyder; Collie är gladlynt och vänlig, aldrig nervös eller aggressiv. Mycket djupt liggande ögon. Collie är en brittisk ras som inte har några diskvalificerande punkter i standarden förutom aggressiv eller extremt skygg. Men om man anser att ögat är osunt, t ex mycket djupt liggande ögon kan diskvalificerande pris ges. Kompendium för kort- & långhårig Collie 39

Grupp 3 FCI-nummer 74 FCI-standard på engelska publicerad 2009-05-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-09-29 SEALYHAMTERRIERGrupp 10 FCI-nummer 269 Originalstandard 2000-10-25 FCI-Standard 2000-11-29; engelska SKKs Standardkommitté 2001-12-06 SALUKI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel

44 Huvuden Svag underkäke och fallande noslinje, droppnos. Korrekt huvud. Two piece head (bred och djup bakskalle + tunt förhuvud), huvudets överlinjer är inte parallella. Brett flat stop. Nospartiet är är kantigt. Sheltietyp huvudet är är kort och trekantigt, no- nospartiet spetsigt och och insjunket under ögonen. 4 Bakhuvudet är för djupt, öronen för brett ansatta, ögonen lite för runda. 42 Kompendium för kort- & långhårig Collie
Grupp 8 FCI-nummer 314 Originalstandard 1989-03-10 FCI-Standard 1990-01-31; engelska SKKs Standardkommitté 1995-09-12 KOOIKERHONDJE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Grupp 6 FCI-nummer 30 FCI-standard på franska publicerad 1997-04-18 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1964-10-19 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2012-12-19 PORCELAINE Nordisk

Grupp 3 FCI-nummer 339 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 PARSON RUSSELL
Grupp 3 FCI-nummer 7 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-02-09 AIREDALETERRIERGrupp 8 FCI-nummer 111 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 GOLDEN RETRIEVER

45 Huvudprofiler Huvudets överlinjer är inte parallella, möts i en knäck. Helt sublimt. Huvudet nästan utan stop. Det lilla stop som finns är inte korrekt placerat. Svag underkäke, parallella överlinjer men bakhuvudet är för djupt. Huvud helt utan stop. Stop för djupt. Huvudets överlinjer är inte parallella, lösa läppar. 4 Kompendium för kort- & långhårig Collie 43

Grupp 10 FCI-nummer 158 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 GREYHOUND

Grupp 3 FCI-nummer 76 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-01-20; engelska SKKs Standardkommitté 2003-04-25 STAFFORDSHIRE BULLTERRIER (Staffordshire Bull Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk KennelGrupp 9 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av RKF 2010-11-24 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-12-19 RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA (Svensk översättning av rasnamnet: ryskGrupp 7 FCI-nummer 108 FCI-standard på franska publicerad 1998-09-25 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1964-10-30 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-10-1239 Anatomi beteckningar 1. Underkäke/haka Underjaw 2. Nostryffel Nose 3. Nosparti Muzzle 4. Stop Stop 5. Skalle Skull 6. Nackknöl Occiput 7. Öron Ear 8. Nackböjning Arch of Neck 9. Nacke/hals Neck 10. Manke Withers 11. Rygg Back 12. Länd Loin 13. Höftbenskam Hip bone 14. Kors Croup 15. Svansansättning Set of Tail 16. Svans Tail 17. Överben/lår Upper thigh 18. Knäled Stifle joint 19. Underben Second thigh 20. Hasled Hock 21. Baktass Hind foot 22. Flank Flank 23. Bröstkorg Rib cage 24. Armbåge Elbow 25. Underarm Forearm 26. Mellanhand Pastern 27. Framtass Front foot 28. Förbröst Brisket/forechest 29. Överarm Upper arm 30. Bröstbensknapp Point of shoulder 31. Skuldra Shoulder Kompendium för kort- & långhårig Collie 37Grupp 2 FCI-nummer 335 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-09 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 SREDNEASIATSKAJA

Grupp 7 FCI-nummer 1 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-09-14 POINTER Nordisk
43 Exteriör Nulägesbeskrivning Aktuell status: Collierasernas exteriör behöver förbättras då den på flera punkter avviker från standarden. I SRD nämns bettproblem pga smal underkäke och därmed felställda hörntänder, som biter upp i gommen, ögonproblem pga för små, djupt liggande ögon, samt ängslighet och otillgänglighet som prioriterade riskområden för rasen. I exteriörbeskrivningsprotokoll syns förutom dessa fel knappa vinklar fram och bak vilket stör funktionen i en arbetande ras. Mål exteriör Kortsiktighet: Att få minst 50 % av varje kull officiellt utställd. Att öka andelen exteriörbeskrivna hundar. Långsiktighet: Att andelen exteriörbeskrivna hundar ska nå 20 % Strategi: Sporra Lokala Aktivitetsområden att arrangera fler exteriörbeskrivningar och att införa exteriördiplom. Redovisa utfallet gällande exteriörbeskrivningar på hemsidan, Facebook samt vid olika möten. Exteriöra överdrifter SRD: I rasen förekommer bettproblem pga. smal underkäke och därmed felställda hörntänder, som biter upp i gommen, ögonproblem pga för små, djupt liggande ögon. Därför skall särskild uppmärksamhet ägnas underkäke, bett, tänder och ögon. Även mentaliteten ska värderas, och hundar som uppvisar rädslor vid hantering ska inte premieras. Erfarenheter exteriörbeskrivningsprotokoll Genom att systematiskt gå igenom alla exteriörprotokoll kan man se att rasen har vissa problem som man behöver beakta. Förenklad hjälp till det viktigaste vid den exteriöra bedömningen av collie: Proportioner för långa i förhållanden till höjden. Vinklar dåliga vinklar runt om, höga haser. Fronten branta skulder- och överarmsvinklar med dåligt utvecklade framställ. Huvudet felplacerade stop som är svagt markerat, tunna underkäkar och snipigt nosparti. Öron brett ansatta öron, tunga öron. Ögon ljusa, för små, för djupt liggande. Rasklubben önskar att vid bedömning ska större hänsyn tas till mentalitet. Standarden talar om en mycket vacker hund, som framträder med opåverkad värdighet. Allt på den ska vara i harmoni med helheten. Kompendium för kort- & långhårig Collie 41 Grupp 7 FCI-nummer 6 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-09-14 GORDONSETTER Grupp 1 FCI-nummer 38 FCI-standard på engelska publicerad 2010-05-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 WELSH CORGIGrupp 1 FCI-nummer 347 Originalstandard 2002-11-26 FCI-Standard 2002-12-18; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 VIT HERDEHUND (Berger blanc suisse) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub HundaræktarfélagGrupp 7 FCI-nummer 2 Originalstandard 1987-06-14 FCI-Standard 1987-06-14; engelska SKKs Standardkommitté 1995-06-20, ändrad 2004-09-01 ENGELSK SETTER (English Setter) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Grupp 1 FCI-nummer 38 FCI-standard på engelska publicerad 2010-05-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-12-22 WELSH CORGI Grupp 5 FCI-nummer 262 Originalstandard 1987 FCI-Standard 1999-06-16; engelska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 JAPANSK SPETS (Nihon Supittsu) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Grupp 5 FCI-nummer 189 FCI-standard på engelska publicerad 2016-10-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2016-09-30 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2017-09-13
Grupp 6 FCI-nummer 267 Originalstandard 1997-09-18 SKKs Standardkommitté 1999-01-13 HALDENSTÖVARE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska KennelklubbenGrupp 8 FCI-nummer 121 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-07-14 FLATCOATED

Grupp 1 FCI-nummer 38 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WELSH CORGI CARDIGAN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands47 Öron Helt perfekta öron. Lägg märke till hur örat avslutar överlinjen på ett ett vackert sätt. Mycket stora oeleganta öron allt för mycket vikta. Allt för stora och dominerande öron, som är för brett ansatta, för mycket vikta och för tungt burna. Oacceptabelt brett ansatta, för mycket vikta och tungt burna öron. Allt för brett ansatta och tungt vikta öron. Lätta öron, som inte är tillräckligt vikta, spår av tyngder på öronen (örontopparna verkar feta). 4 Kompendium för kort- & långhårig Collie 4549 Vinklar FOTO MANGLER Dåligt bakställ, ingen hasvinkel., stel fram. Korrekt front, korrekt överlinje och bakställ. För stel och kort överarm, bättre vinklad bak. Höga hasor, tunn benstomme. Svag hasled/övervinklad. Höga hasor, hastrång/kohasig. 4 Kompendium för kort- & långhårig Collie 47

Grupp 1 FCI-nummer 252 Originalstandard 1988-06-08 FCI-Standard 1997-07-14; engelska SKKs Standardkommitté 2000-11-07 POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag
Grupp 2 FCI-nummer 45 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 BERNER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Grupp 6 FCI-nummer 31 FCI-standard på franska publicerad 1998-02-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-01-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 PETIT BLEU DE
Grupp 10 FCI-nummer 162 FCI-standard på engelska publicerad 2007-05-14 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2007-03-06 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-03-03 WHIPPET Nordisk

Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 AMERICAN STAFFORDSHIRE
Grupp 6 FCI-nummer 161 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-01-29Grupp 3 FCI-nummer 85 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21 Grupp 9 FCI-nummer 209 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 TIBETANSK TERRIER Raskompendium för Hälleforshund Svenska Älghundklubben Denna publikation är tänkt som ett hjälpmedel för auktoriserade domare som dömer Hälleforshund på utställning. Den är också tänkt att användas vidGrupp 3 FCI-nummer 73 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-10 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-09-29 SKOTSK TERRIERGrupp 9 FCI-nummer 140 FCI-standard på engelska publicerad 2009-09-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 BOSTONTERRIERGrupp 8 FCI-nummer 125 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 ENGELSK SPRINGERGrupp 5 FCI-nummer 291 Originalstandard 1994-01-06 FCI-Standard 1994-01-06; tyska SKKs Standardkommitté 1997-02-19 EURASIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel

Grupp 6 FCI-nummer 159 FCI-standard på engelska publicerad 2009-06-03 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-29 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 FOXHOUND (Rasnamn
Grupp 8 FCI-nummer 111 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1999-01-29; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 GOLDEN RETRIEVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands NorskGrupp 3 FCI-nummer 341 FCI-standard på spanska publicerad 2007-06-06 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2007-05-21 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-05-12 TERRIER BRASILEIRO Grupp 5 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Dansk Kennel Klub i november 2003 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2012-12-19 DANSK SPIDS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Grupp 1 FCI-nummer 293 Originalstandard 1989-09-11 FCI-Standard 1997-04-21; engelska SKKs Standardkommitté 2001-09-26, ändrad 2006-08-21 AUSTRALIAN KELPIE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Grupp 5 FCI-nummer 276 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Centralstyrelse 2009-02-05 NORRBOTTENSPETS
Grupp 7 FCI-nummer 224 FCI-standard på engelska publicerad 2003-05-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2003-03-25 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-03-23 STANDARD FÖR

Raskompendium PARSON RUSSELL TERRIER Rasklubb inom Svenska Kennelklubben En kortfattad historik Kyrkohereden (parson) John (Jack) Russell (1795-1889). En kortfattad historik Trump. En kortfattad historik
Grupp 6 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av SKKs Centralstyrelse 2017-02-03 GOTLANDSSTÖVARE Foto: Åsa Lindholm Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub SvenskaGrupp 5 FCI-nummer 135 FCI-standard på engelska publicerad 2012-02-22 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2011-11-10 Översättning fastställd av SKKs Centralstyrelse 2011-02-16 SVENSK LAPPHUND

Posted on

Hallberg Rassy Klub

Ange din epostadress nedan så får du varje kväll eller fredag eftermiddag ett epostmeddelande med alla annonser som lagts in under dagen. Du kan enkelt avsluta din prenumeration när du själv vill.

Jag har en drygt trettio år gammal HR 312 som jag vårdar ömt. Jag saknar däremot kontakt med andra HR 312 ägare som jag kan diskutera båten och dess särskilda egenskaper med. Jag undrar därför om det finns något intresse bland andra ägare till HR 312:or för att bilda ett sällskap för denna fina båttyp. Kanske är 312:an för smal för att sällskapet skall bli tillräckligt stort. Det kunde kanske i så fall vidgas med HR/OE båtar, det vill säga Olle Enderlein ritade HR-båtar, eller andra sammansättningar av sällskapet. Jag vänta förväntansfullt på era svar.En facebookgrupp kan vara hur smal som helst…. IF seglare som använder motorbrunnen hade en egen grupp tidigare. Jag tror att det var…. Typ fem medlemmar. Nu verkar den dock vara nedlagd men jag var in och tittade för något år sedan trots att min motorbrunn är igenplastad

Hur mycket kostar en Hallberg-Rassy?
3,3 miljoner kostar Hallberg-Rassy 372 utrustad som den båt vi testade.
Självklart är det trevlig med bredd, men en klubb skall ju administreras också, vilket kan bli tungt om bredden är för stor. Då tror jag att det är bäst att utgå ifrån en HR klubb/OE-sektion, men som är öppen för att fler sektioner tillkommer, till exempel en GF sektion. En medlemsstark klubb är alltid bra!Om ni inte gjort det redan så kan det eventuellt vara idé att lyssna med HR varvet om det finns någon uppslutning redan som de kan tipsa om. Min erfarenhet av varvet är att de alltid är mycket hjälpsamma även om man har en äldre HR. Tack för bra förslag. Jag tänkte att jag skulle inventera intresset här innan jag går vidare. Jag tycker att det borde finnas tillräckligt många ägare som är intresserade av att utbyta erfarenheter med likasinnade. Do you want to advertise in the branchregistry or via web ads/banners? Or would you like to discuss a collaboration with Sweden’s largest marine portal?

Hur mycket kostar världens dyraste båt?
History Supreme (4,8 miljarder dollar) Den dyraste båten i världen 2022 är en 30 meter lång båt som tog tre år att färdigställa och som är tillverkad av 100 000 kg massivt guld och platina.
Jag har en HR 352 från 87 och startade en Facebook gruppen” Båliv och underhåll ” av båtar i gruppen finns flera HR ägare välkomna att vara med i den gruppen. Jag har även en egen sida som heter Hallberg Rassy 352 M/S Aquila. Om intresse finns kan man ju alltid bilda en ren HR grupp på Face Book, men kontakta mig isåfall på FB // mvh Janne

Maringuiden was founded in 1996 and has long been Sweden’s largest marine portal. In the high season, approximately 650,000 page views are displayed each week on the site for approximately 80,000 unique visitors.
Det är ju bara att dra igång den på Facebook, uppmana intresserade att ansluta sig. Är det ingen som ansluter sig så finns inget intresse heller. Facebook kräver ju minimalt med administration oxå! Då borde det ju rimligtvis finnas intresse för en sådan klubb. Frågan är kanske då om man skall begränsa den till OE båtar, eller om den skall vara öppen för alla HR? När Y. Co: s ordförande nämner några ”milstolpsfartyg” för det året, får fantasin genast fart på fantasin om hur dessa båtar skulle kunna gå om några av de största och dyraste fartygen som presenterades i 2014 års Top 100-lista. Den 140 meter långa Ocean Victory från den italienska yachttillverkaren Fincantieri; det kolossala fartyget var den största av de sex modeller som släpptes i årets lista. Bland dem finns 104 meter långa Quantam Blue från Lürssen Yachts, 101 meter långa V853 från Kusch-varvet, 95 meter långa Kismet från Lürssen, 91 meter långa Equanimity, 88,5 meter långa Y710, båda från Oceanco , och slutligen 82 meter långa Kibo från Abeking och Rasmussen.

Vad som står klart är att branschen har utvecklats enormt sedan 2013, och förutsägelserna för 2015 är att gränserna för lyx, teknik och yachtingkapacitet kommer att flyttas fram med ett momentum som inte är mindre banbrytande.
Dubai International Boat Show var en verkligt internationell händelse och markerade starten på det som blev det mest innovativa årtiondet inom tillverkning och design av de dyraste privata yachterna i världen från och med 2022-2023.

Yachtbranschen är en marknadsplats som inte liknar någon annan. Och den berömda topp 100 som skapats av några av de ledande branschexperterna är en referenspunkt för oligarker, emirater och medlemmar av glitteratian. Det är verkligen här som världens superrika söker sig till för att köpa sina dyraste superyachter i världen – stora ikoner av rikedom, industri och privilegierad lyx.
Yachten har bytt ägare ett par gånger genom åren och ägs för närvarande av den kinesiske miljardären Samuel Tak Lee, som tog över ägandet 2016. Denna sista plats på vår 2022-lista över världens dyraste superyachter har plats för 24 gäster och 46 besättningsmedlemmar, inklusive kaptenen. Yachtens faktiska egenskaper hålls oftast hemliga, men den genomgick en stor ombyggnad 2018 som utfördes av Kusch Yachts.

Båten har en mängd imponerande funktioner och bekvämligheter, bland annat stabilisatorer med nollfart, en jacuzzi på däck, dubbla landningsplatser för helikoptrar, ett garage för anbud, en pool och en badplattform, en biograf, en fitnesshall och ett konferensrum. Enligt medieuppgifter ägs A+-yachten av Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, som också äger investeringsbolaget ADUG – ägaren till Manchester City Football Club. Världens dyraste superyacht från och med 2022 har 26 hytter ombord och plats för 62 gäster och 79 besättningsmedlemmar.
Yachten sägs ligga i Sultan Qaboos hamn större delen av tiden, även om det i juni i år avslöjades att den har sålts. Detaljerna om detta har ännu inte offentliggjorts.

Dessutom är fina tillgångar alltid mycket efterfrågade eftersom priserna på auktioner runt om i världen fortsätter att stiga varje år. Vi erbjuder också lån mot följande tillgångar: diamanter, fina smycken, klassiska bilar, fina viner, fin konst, fina klockor som Patek Philippe, Audemars Piguet eller Rolex, antikt silver och Hermes handväskor.Om du någonsin har undrat vilka de dyraste båtarna i världen är år 2022, vem som äger och köpte dessa superyachter och vad som gör dem så värdefulla i första hand, hoppas vi att vår artikel nedan kommer att besvara alla dina frågor. De 10 dyraste privata yachterna 2022 – 2023 är följande:

Serene är en av världens största superyachter och mäter imponerande 133,9 meter med en bredd på 18,5 meter. Det byggdes av det italienska varvet Fincantieri och interiören designades av Reymond Langton Design. Fartyget byggdes ursprungligen för den ryske vodkamagnaten Turi Shefler 2011 och såldes 2014 till Saudiarabiens prins Mohammed bin Salman för uppskattningsvis 500 miljoner euro.Eclipse är världens näst dyraste superyacht och byggdes av Blohm + Voss i Hamburg, Tyskland. Det är den tredje längsta yachten som för närvarande finns i vattnet och har en mängd imponerande designfunktioner som gör att det höga priset är motiverat. Den ägdes av Roman Abramovich och lanserades 2010 och var då den längsta och dyraste privata yachten, en titel som den behöll i tre år. Det finns en imponerande säkerhetsnivå ombord, med ett missildetekteringssystem, självförsvarssystem och missilavfyrare om det någonsin skulle bli attackerat.

Det finns en mängd faciliteter ombord på båten, bland annat stabilisatorer med nollfart, helikopterplatta, massagerum, simbassäng, jacuzzi, biograf, pool, strandklubb och mycket mer. Radiant är en av de dyraste privata yachtchartrarna och har plats för 20 personer, med 10 individuellt utformade hytter ombord. Det kan också rymma upp till 44 besättningsmedlemmar.
I ett nötskal kan man säga att bara 2015, ett jämnt tal som verkar futuristiskt, har varit ett år med fantastisk teknik och ett milstolpeår som präglats av en snabb förändring av tekniken i seglingsvärlden eller på annat sätt.

Vem äger världens största segelbåt?
Dilbar 157 meter är med ett tonnage på 15,917 bruttoton räknas hon faktiskt som den största yachten i världen. Båten ägs av Alisher Usmanov.
Dubai är världens näst största superyacht och ägs av Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, härskare av Dubai och vice president/premiärminister i Förenade Arabemiraten. Den femte dyraste privata yachten i världen 2022, som är imponerande 162 meter lång och lanserades för första gången 2006. Med en exteriör designad av Andrew Winch och en interiör designad av Platinum Yachts är det verkligen ett lyxigt fartyg som är designat för att imponera.Eftersom det rör sig om en industri som omsätter flera miljarder dollar är drivkraften att förnya och tillämpa högteknologiska lösningar för den finansiella eliten mycket attraktiv.

Vem äger världens dyraste hus?
Nu är den pampiga fastigheten till salu – och beräknas att säljas som det dyraste hemmet i världen. Villan, som byggdes 1830, ägs idag av spritföretaget Campari som tog över fastigheten när de köpte upp cognacproducenten Grand Marnier Group förra året.
Stuart Hughes, skaparen av History Supreme, berättade om de material som används i båtens interiör och berättade en intressant sak om sovplatserna, som alla har en fondvägg. [This is] ”Tillverkad av meteorsten med äkta dinosaurieben från raptorn T-Rex.” Förutom de imponerande materialen som används har båten också en otrolig design med både inre och yttre platser för att koppla av och bli bjuden på vin och middag i total överflöd.

På Dubai International Boat Show 2015 (som är på sitt 23:e år) började några båtar av en kaliber som aldrig tidigare skådats visa på den enorma förändringen i branschen och den hastighet i vilken den skedde 2015. Med högprofilerade gäster som hans höghet Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresident och premiärminister i Förenade Arabemiraten, som bara var en av de tusentals personer som deltog i det globala samfundet av kapitalstarka personer. Sultan Al Shaali, VD för Al Shaali-gruppen, sade då:
Det året behöll Azzam, som byggdes av Lürssen yachts , sin position bland de 100 bästa båtarna på grund av sin storlek, med en häpnadsväckande längd på 180 meter. När man undersökte de individuella fördelarna med var och en av dessa symboliska symboler för högförmögenhet blev det tydligt att de 100 största företagen ändrade sina kriterier och började visa upp inte bara storlek utan även teknik. Detta var trots allt branschens centrum, det var här kunderna ville se annorlunda, originella eller tekniskt avancerade aspekter av sina dyra yachter.

Serene Yacht är byggd för att rymma upp till 24 gäster med 12 sviter ombord – en master, sju dubbelrum, tre tvillingrum och en VIP-hytt. Hon kan också ta med upp till 62 besättningsmän och en kapten. Några av de faciliteter ombord som är utformade för att underhålla gästerna är skönhetssalong, strandklubb, gym, jacuzzi på däck, spa och dansgolv. Imponerande både på insidan och utsidan, och det är tydligt varför detta är en av de dyraste privata yachterna i världen år 2022.

History Supreme Yacht är känd som världens dyraste superyacht och med ett pris på 4,8 miljarder dollar är det uppenbart varför. Den dyraste båten i världen 2022 är en 30 meter lång båt som tog tre år att färdigställa och som är tillverkad av 100 000 kg massivt guld och platina. Båtens botten, matplats, ankare, däck, räcken och trappor är fyllda av lyx.
Några av de viktigaste funktionerna på Eclipse är 24 gästhytter, två pooler, ett antal bubbelpooler, tre sjösättningsbåtar och en miniubåt. Det finns också en diskotekslokal för dem som vill dansa och släppa loss håret. Bland de material som använts för att utforma båten och ge den dess överdådiga finish finns snäckor, bronsmetallpaneler, mosaik och fossiliserat trä.Superyacht A ägs för närvarande av den ryske entreprenören och industrimannen Andrey Melnichenko och designades av Philippe Starck i november 2004. Bygget tog fyra år och båten sjösattes i januari 2008. Starck har tidigare berättat om projektet för Boat International, som är en av världens dyraste privata yachter år 2022. Han sa: ”Det var det fina med projektet och ägarens skönhet och intelligens, han lämnade mig helt fri.”This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Italiano (Italienska) Português (Portugisiska, Portugal) Español (Spanska) Български (Bulgariska) 简体中文 (Förenklad kinesiska) 繁體中文 (Traditionell kinesiska) hrvatski (Kroatiska) Čeština (Tjeckiska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) हिन्दी (Hindi) Magyar (Ungerska) Latviešu (Lettiska) polski (Polska) Português (Portugisiska, Brasilien) Română (Rumänska) Русский (Ryska) Slovenčina (Slavisk) Slovenščina (Slovenska) Türkçe (Turkiska) Українська (Ukrainska) Albanian (Albanska) Հայերեն (Armeniska) Eesti (Estniska) Suomi (Finska) Ελληνικά (Grekiska) Íslenska (Isländska) Indonesia (Indonesiska) 日本語 (Japanska) 한국어 (Koreanska) Lietuvių (Litauiska) Norsk bokmål (Norskt Bokmål) српски (Serbiska) TamilDet sägs att det finns ett konsertsal med plats för en 50-mannaorkester – perfekt för att underhålla gäster. När Al Said byggdes fick hon kodnamnet ”Project Sunflower” och stod klar 2008 innan den presenterades för jaktägaren, sultanen av Oman.

Nästa på vår lista över världens dyraste yachter 2022 är Radiant – en privat motoryacht som byggdes 2009. Det mäter imponerande 110 meter och har en bredd på 16 meter. Interiören är designad av Glen Pushelburg medan exteriören är designad av Tim Heywood och är byggd av stål och aluminium. Ägaren till Radiant-yachten är den emiratiska miljardären Abdulla Al Futtaim.
Nästa på vår lista över världens dyraste privata yachter år 2022 är Topaz. Topaz-yachten kom till i maj 2012 och bytte namn till A+ 2019. Den är en lyxig motoryacht och den fjärde dyraste privata superyachten i världen och designades av Terence Disdale Design, med Tim Heywood som designade exteriören. Den är imponerande 147 meter lång och byggdes på samma tyska varv som Azzam.Superyacht Azzam är en annan av världens dyraste privata yachter från 2022 och lanserades i april 2013 och tog över efter Eclipse som världens största superyacht. Den är 180 meter lång och ritades av Mario Pedol, grundaren av Nauta Design. Båten är utrustad för 36 gäster och 80 besättningsmän med en stor öppen salong. De viktigaste detaljerna i interiören har för det mesta hållits hemliga, men det har sagts att det finns en mängd intrikata trämöbler ombord med detaljer av pärlemor.

Några av de faciliteter som du kan använda är ett träningsrum för golfspel, ett gym och en pool ombord. Azzam är en av världens snabbaste superyachter och är lika snabb som en fregatt från flottan, med liknande teknik som hjälper den att glida genom vattnet. Hastigheten och manövrerbarheten underlättas också av de olika motorerna och lägena – en är byggd för ”sprint” och en för ”lång räckvidd”.
Pelorus-jakten beställdes 1999 och togs i bruk 2003. Den såldes till Roman Abramovich under sin jungfruresa, som lade till ytterligare förbättringar av konstruktionen, t.ex. en andra helikopterplatta, ändringar av undervattensavgasen och uppgraderade nollhastighetsstabilisatorer för att ge den en stadigare färd genom vattnet.För att ytterligare sätta Wrights kommentarer i ett sammanhang är det viktigt att se på milstolparna i båtvärlden, särskilda båtmodeller, banbrytande tillverkare och individer som har drivit på den avgörande utvecklingen av konstruktionen av världens dyraste superbåtar.När den först beställdes var det inte mycket känt om superyachten, men många av dess funktioner har sedan dess avslöjats. Den är inredd enligt högsta standard med speglade ytor och möbler i Baccarat-kristall. Det finns en helikopterplatta, tre pooler och ett diskotek samt sju gästhytter med rörliga väggar som kan omvandlas till fyra större hytter.Al Said är en av världens dyraste privata yachter och har en imponerande exteriör designad av Espen Øino International och en interiör designad av RWD. Fartyget är 155 meter långt och har en rymlig interiör med plats för upp till 70 gäster och 174 besättningsmedlemmar samt kaptenen. Precis som för många av de dyraste privata superyachterna hålls detaljerna om vad båten har för egenskaper i stort sett hemliga.

New Bond Street Pawnbrokers har lånat ut på yachter som ligger i några av de mest exklusiva hamnarna i Europa. Att frigöra kapital som investerats i/uppta ett lån mot en yacht kan vara en ganska okomplicerad och enkel process. Vi har ett exklusivt samarbete med en av Europas största båtmäklare, vilket gör att våra kunder kan dra nytta av många års erfarenhet och aktuella marknadsvärderingar.
Det fanns en tid då en tillverkare som släppte en modern yacht på 50 meter skulle ha fått en plats på topp 100-listan och därför ha blivit utställd som en av de mest framstående. Den globala marknaden och efterfrågan på dyra superbåtar – tillsammans med den grundläggande storlek som utarbetades på ritningsstadiet – har ökat snabbt sedan listan började utarbetas.

Hur mycket kostar en Hallberg Rassy 310?
PrisstatistikFörsäljningsårÅrsmodellPris202020101 200 000:-201720121 550 000:-
Dubai började byggas mer än tio år innan det sjösattes och hette ursprungligen Platinum, Panhandle och Golden Star. På fjärde plats på listan över de dyraste privata båtarna finns det en mängd imponerande funktioner ombord som är utformade för att ge gästerna den mest överdådiga och avkopplande upplevelsen. Här finns en helikopterplatta, två 10 meter långa motorbåtar, en matsal med plats för upp till 90 gäster och en 10 meter lång pool. Det finns också en squashbana, en hummertank, en ubåt, en biograf, ett discorum och mycket mer.”I och med att den 180 meter långa superyachten Azzam – världens största yacht byggd av Lürssen Yachts – gick i vattnet 2013 har rankningen av de 100 största yachterna i världen förändrats avsevärt bara under de senaste tre åren. Ben Roberts – SY & Y. CO Launch Top 100 2015 Forecast.

Nu händer det saker på Beckholmen, och mer lär det bli. Stina Jansson som i några år jobbat som lärare på den expansiva Sjöskolan går in som ägare och ledare. Sjöskolan har sin tyngd i yrkesutbildningar men deras fritidsutbildningar är både bra och fullbelagda. Och eftersomn Stina alltid är full av energi ska det bli väldigt spännande att se vad som händer. Hemma i Göteborg kommer det alldeles säkert att röra på sig. Sittbrunnen önskar lycka till!
Lucas Emilsson tog över sin pappas roll i familjens båtliv sedan hans pappa tragiskt rycktes ifrån familjen i mars 2015. Dödsfallet kom dagen efter att familjens ”nya” båt var färdig på marinan och skulle levereras till familjen.Renlund, som verkar inom båtbranschen i fjärde generationen, vill engagera sig i allt mer nordiskt samarbete inom båtbranschen och stärka förmedlingen av kvalitetsbåtar.

Mattias kommer att arbeta halvtid från 1 april under tiden som avslutar sin sista seglingssäsong och från och med den 1 augusti kommer han att arbeta heltid som elitsamordnare på Västsvenska Idrottsförbundet.
Längdskidåkningen i Sverige har gått från en mer begränsad publik till en riktigt ”het” sport som attraherar alla. Vasaloppet har varit starkt bidragande till den omvandlingen. Seglingen har andra förutsättningar men också unika möjligheter i vårt land.Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Myndigheten ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och hav i balans samt Levande kust och skärgård.Havs- och vattenmyndigheten har en viktig roll i att bidra med underlag och expertkunskap för det arbete på miljöområdet och inom fiskeriförvaltning som regeringen bedriver nationellt och internationellt. Myndighetens medverkan i arbetet inom EU är mycket omfattande. Seglarförbundets nyvalde ordförande Anders Selling byter nu skidorna mot segling. Efter tre år som VD på Vasaloppet greppar han klubban i Svenska Seglarförbundet. Yrkesmässigt har Marie en bred grund. Hon är certifierad mental/idrottspsykologisk rådgivare och är legitimerad sjuksköterska och barnmorska. Hon har arbetat både inom sjukvården, medicinsk teknik och läkemedel med fokus på försäljning, utbildning, ledarskap. Marie har haft både personal- och verksamhetsledande positioner. Närmast kommer hon från Kompetenshamnen där hon arbetat med utveckling av individer och verksamheter, inom både idrott och näringsliv.En seglare med smak för fina båtar blir nu Hallberg-Rassys återförsäljare i Korea. Han KIM, Koreas yngsta jordenruntseglare, ser verkligen fram emot att driva Hallberg-Rassys försäljning i Korea.

Sen kan man fortsätta med att titta på ”Behind the scenes”, hur inspelningen gjordes. Om de här Keelwalk, Mastwalk och nu Skywalk tar honom till första platsen i Vendé Globe, ensamseglingen runt jorden som startar i november, det återstår väl att se. Sist kom han 3:a.Han KIM arbetar för Gin-A Co. Ltd, som är en av de ledande aktörerna inom den marinindustrin i Korea, samt för Sportizen som marknadsför sporter och aktörer på den Koreanska marknaden. ”Det kan verka som en annorlunda kombination men med bra marknadsföring blir seglingsintresset större, både inom racing och fritidssegling som då naturligt genererar ett behov för fler båtar. Allt jag behöver göra då är att förse marknaden med de bästa båtarna”, säger Han.Håkan Hallberg sköter om hamnen i Visby. En stridbar hamnfogde som just har lyckats rädda det utomordentliga gästhamnskontoret från att bli bryggeri. Men han är också seglare och mannen bakom den allt vanligare båtflaggan. En flagga som faktiskt inte är någon svensk flagga. Och som man alltså inte måste ta ner klockan nio på kvällen, t ex.

Vad kostar en Hallberg-Rassy 340?
Den nya modellen är modernare, har större sittbrunn och är nästan lika stor under däck som 37-fot-aren samtidigt som den är billigare och enklare att hantera. Nya HR 340 kostar 2,3 Mkr i segelklar version, vilket är jämförbart med utgående modell.
Havs- och vattenmyndigheten har ca 250 medarbetare och har sitt huvudkontor i Göteborg. Myndigheten arbetar även med fiskekontroller ute i fält och dessa utgår från myndighetens lokala kontor som finns i Kungshamn, Simrishamn, Karlskrona, Västervik och Luleå.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 17 januari 2016 till Miljö- och energidepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett förseglat kuvert märkt med referensnummer M2015/04333/S.
Mattias hann ta två VM-guld i E-jolle innan han inledde en OS-satsning mot OS i Sydney. På väg mot OS var Mattias med och tog EM-guld, VM-silver och VM-brons. OS-äventyret i Sydney slutade med en 12:e-plats. Efter OS har han framför allt satsat på matchracing. Bland annat har han seglat Americas Cup på Victory Challenge och vunnit Swedish Match Cup på Marstrand. De senaste åren har han med framgång seglat i den nya M32-serien.Anders Selling bor utanför Uddevalla där havet och segling ständigt är närvarande. Själv har han erfarenhet av seglingen genom olika seglarläger som barn, brädseglare som ungdom och Expresseglare som vuxen. Men det är skidåkningen som tagit största delen av hans idrottsintresse genom åren.

Mattias är 43 år och har sin idrottsliga förankring inom seglingen där han varit aktiv på internationell nivå i mer än 20 års tid. Under den tiden har han hunnit samla på sig en rad internationella meriter.
– Jag fick förfrågan att bli Seglarförbundets ordförande för mina erfarenheter från privata näringslivet och ideella verksamheter. Inte för mina seglingsmeriter. Segling är en sport jag brinner för – tillsammans med skidåkning. Jag trivs i miljön och jag älskar att vara på havet.

Svenska Seglarförbundets förbundsdirektör och sportchef, Stefan Rahm, lämnar förbundet efter tolv år, för att bli ny klubbdirektör på Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS).
Jordenruntseglaren Alex Thomson ger verkligen allt för sina sponsorer Hugo Boss och Mercedes Benz. Först gick han på kölen under gång, sen uppför masten, i filmer som delas hej vilt på Youtube, och som visats typ 4,5 miljoner gånger. Nu flyger han drake efter segelbåten. Fastbunden i masten kite-surfar han och lyfter upp i himlen. Allt i en fläckfri vattensäker Hugo Boss-kostym. Nu ska hon ge sig ut på långsegling igen, med kvinnliga besättningar till Söderhavet och tillbaka. Runda Tahiti och ner till Patagonien på Sydamerikas sydspets. Jag träffade henne på Rhodos där hon har sin medelhavsbas som blir utgångspunkten för det nya äventyret, som startar om någon vecka. Havs- och vattenmyndigheten är en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd samt är anslagsfinansierad med ett förvaltningsanslag om ca 208 mnkr för 2015. Däreutöver disponerar myndigheten sakanslag som till stora delar fördelas till andra aktörer, i första hand länsstyrelserna. Totalt disponerar myndigheten drygt 1020 mnkr.

Vem äger världens dyraste båt?
Azzam – 650 miljoner Ägs av Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nayan som är president i Förenade Arabemiraten. Anses vara den mest komplexa och avancerade jakt som byggts. Med sina 590 fot är den också världens största jakt.
Nu lägger Mattias Rahm katamaranerna på hyllan. Han ska istället ta hand om elitseglarna på riksidrottsuniversitet Chalmers i Göteborg och samordna elitverksamheten i segling för Västsvenska Idrottsförbundet.Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

– Inom seglingen finns ovärderliga eldsjälar och traditioner. Kombinerar vi dem med modet att tänka nytt inom t.ex. utveckling av tävlingsformer, båtar och material och ny mediateknik har vi en mycket intressant tid framför oss.
Det är en 51 årig civilekonom med rötter i bilindustrin som nu ska ta sig an Seglarförbundet. Närmast kommer Anders från VD-jobbet på Vasaloppet i Mora och är sedan i höstas återigen verksam i Göteborg. Seglarförbundets vision är att göra Svensk segling tillgänglig för alla, något som Selling känner ett starkt engagemang för. Han är delägare in en Hallberg-Rassy 42 och använder den för att segla bland de ca 3600 öarna som finns sydost om Koreas kust samt för att delta i lokala regattor. Just nu planerar han för att delta i Arirang Yacht Race med sin Hallberg-Rassy 42. Racet, som är IRC klassat, går mellan Korea och Japan med en distans på 120 nautiska mil Peter Follin blev förra veckan vald till ordförande för Svenska Kryssarklubben, efter diverse meningsskiljaktligehter mellan Stockholm och västkusten. För att få reda på vad det hela egentligen handlar om åkte jag ut till honom på Lilla Varholmen där han bor med havet utanför fönstret.

Det blir Marie Björling Duell som tar över rodret på Svenska Seglarförbundet (SSF). Henne primära uppdrag blir att utveckla SSF:s verksamhet mot visionen ”Svensk segling – tillgänglig för alla”.- Vår tillgång till vatten är oslagbar precis som våra unika föreningstraditioner. Därtill har vi beundransvärda elitframgångar genom åren och en tradition av fritidssegling. – Det ska bli fantastiskt kul att komma till KSSS som är en väl fungerande klubb som levererar så mycket spännande och med en otrolig bredd, roliga och utvecklande läger, träning och ÅF Offshore Race. KSSS vill vara världsledande och det sporrar mig. Det är ett mål som jag vill jobba mot, säger Stefan. Maries CV, inom seglingsvärlden, är imponerande. Åren efter millennieskiftet var hon i det närmaste oslagbar på matchracingarenorna runtom i världen. Fyra år i sträck toppade hon världsrankingen överlägset. Marie har sex VM-medaljer, varav den senaste är ett silver från 2009. Sedan 2013 har hon varit styrelseledamot i Svenska Seglarförbundet som elitansvarig/utbildningsansvarig.- Jag föll för Hallberg-Rassys båtar vid första ögonkastet. Den vackra designen och det fina träarbetet är i perfekt samspel med det robusta utförandet.

Vilken är den bästa båten?
Under 2020 har det gjorts tester med Bella 500 BR och båten är en av de absolut bästa båtarna i sin storleksklass, sett till helhetsintrycket av båten. Den stabila gången i sjön, den smarta förvaringen, och det sociala utrymmet i sittbrunnen är stora fördelar med Bella 500 BR.
Efter att ha seglat mer än 65 000 nautiska mil är Han en av de mest erfarna havskappseglarna i Korea. Han är en välmeriterad seglare och har som första korean deltagit i Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2015, seglat Clipper Round the World Race under 2015-16 samt samlat ihop en helt koreansk besättning som deltog i Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2016. Han arbetar också aktivt som en rådgivare åt den koreanska regeringen för att ta fram idéer som främjar segling och utvecklar den marina branschen.Det visade sig att det inte är Stockholmskretsen han är emot. Men möjligen riksföreningens styrelse. Den nye ordföranden i Sveriges största båtklubb vill gärna aktivera medlemmarna och kretsarna, på samma sätt som han själv under alla år varit aktiv med att fixa hamnskisser, dubbar och bojar. Och han framhåller gärna västkusten som den mest aktiva kretsen när det gäller föredrag, utbildningar, eskadrar etc.

Mer information om anställningen lämnas av expeditions- och rättschefen Lena Ingvarsson, tel. 08-405 2048. För upplysningar om anställningsvillkoren, kontakta personalchefen Monica Andersson, tel. 08-405 2032.
SSF:s nuvarande förbundsdirektör, Stefan Rahm, lämnar sin tjänst i samband med årsmötet 18 mars. Exakt datum när Marie Björling Duell tillträder är ännu inte bestämt.Lucas Emilsson, 17 år, från Örebro är Båtlivets Unga Hjälte 2017. Han får priset på 15 000 kr för att han räddade sin familjs båtliv sedan pappan avled.

Det svåra är inte att få Knut Frostad att berätta, svårigheten är att sluta. Trots att vi höll på mer än en timme fanns det inte något annat än ett falsklarm mitt i att klippa bort. Så välkommen till en dryg timme modern seglingshistoria.
– Det ska bli fantastiskt roligt att få jobba med svensk segling och visionen ”Svensk segling – tillgänglig för alla”. Svenska Seglarförbundet är ett väl fungerande förbund med erfarna och kompetenta medarbetare, som jag ser fram emot att få jobba tillsammans med. Som elitseglare är det förstås en dröm att få denna möjlighet och jag skall göra mitt yttersta för att utveckla svensk segling på bästa, säger Marie Björling Duell.

Linda Lindenau är nog den kvinna som gjort mest för att få ut sina medsystrar i segelbåt. Från det att hon gav sig ut med barnen på långsegling och skrev en bok om det, har hon tränat och utbildat massor med kvinnor i segling, i Sverige och Medelhavet. Hennes elever organiserar i dag kvinnoseglingar och kvinnoeskadrar.
– Det är med stor glädje jag konstaterar att vi lyckats knyta till oss Marie som ny förbundsdirektör i SSF. Marie är, med sin bakgrund och erfarenhet, mycket kompetent att vidareutveckla SSF, säger Anders Selling, ordförande i SSF.Han är över 80 och seglar fortfarande Stare och sin egen Humbug. Men nu vill Pelle Petterson bygga en 50-fotare och åka ner till Bermudas och se den svenska båten ta hem bucklornas buckla till Sverige. Något han själv nästan gjorde, liksom att han nästan tog OS-guld. Men han tog silver och byggde Sveriges i särklass mest framgångsrika familjesegelbåt och en massa andra motor- och segelbåtar. Under de häftigaste seglingsbilderna står det Oskar Kihlborg. Han har plåtat det mesta sen han cyklade till Rom för drygt 30 år sen. Bestigit de högsta bergstopparna, plåtat Volvo Ocean Race och Americas Cup, inte bara skarpt utan alltid med en egen liten twist i bilden. När han besökte Båtmässan och berättade om sina seglingfotografier passade Anna-Karin Öjerskog på att gör den här exklusiva intervjun för Sittbrunnen. 2012 var det ytterst nära att sagan Volvo Ocean Race hade tagit slut. Nästa Volvorace kommer man att kunna följa live i HD från båtarna. Det är inte mediabevakningen som är avgörande för seglings framtid, det är tillgången på seglingsmöjligheter för ungdomarna. Det säger Knut Frostad i den här intervjun, eller samtalet, någon månad innan han slutar som chef för världens tuffaste havskappsegling. Han har både gjort tävlingen mer kommersiell och samtididigt mer angelägen om att stimulera ungdomar att börja segla.Vid årsskiftet köpte båtmäklaren Robert Renlund det svenska företaget Båtagent. Tidigare ägare Anders Hultman fortsätter som mäklare i Göteborg. Den Hangöbaserade företagaren Renlund har ansvarat för Båtagents finländska förmedlingsverksamhet i över fyra år.

Motorn är en väl tilltagen Volvo Penta D2-60 med 44 kW/60 hk och räckvidden under motor är vid 2/3 gaspådrag, 6 knop, ca 845 sjömil om man väljer en trebladig Goripropeller med överväxel.
Masten är 1,05 m högre. Det moderna segelplanet är lätthanterligt med ett stort storsegel och en något överlappande genuafock. Självslående fock finns som tillval. En kraftig akterstagssträckare ingår som standard. Riggen är optimerad för bidevindssegling och har tre svepta spridarpar. Toppvanten går nästan ut i fotlisten och undervanten mot överbyggnaden, vilket ger en mycket smidig passage på däck. En gennaker eller Code Zero kan föras mellan masttoppen och ett löstagbart bogspröt. Frers fartdiagram indikerar till och med ännu högre farter än för Hallberg-Rassy 40, som är en erkänt snabb båt.Det finns inte mindre än fem stora skylights, alla flushmonterade så att glasytan ligger i nivå med överbyggnaden. Skylightsen till toa respektive akterkabin har mjölkfärgade glas, för att släppa in ljus, men medger ändå inte någon insyn.

Norska båttidningen Seilas, som funnits i över 100 år, säger i sitt test att ”Vi har aldri målt så lavt støynivå før, hverken i cockpit eller under dekk. Lavt turtall gir også en hyggeligere motorlyd.”Hallberg-Rassy 372 vann båtvärldens Oscar, den åtråvärda titeln European Yacht of the Year 2010 inom kategorin Luxury Cruiser. Priset väljs av Europas elva ledande båttidningar efter ingående tester av nominerade båtar.

Hallberg-Rassy från Sverige är känt över hela jorden för stabilt byggsätt, enastående hantverk och sjövärdighet. Dagens lätthanterliga program är ritat av argentinaren Germán Frers med inbyggd seglingsglädje. Båtarna har vunnit världsomspännande respekt för sina eleganta linjer och robusta konstruktion.
Under däck är inredningen rymlig och ljus. Det finns två skylights i salongen och även skjutluckan har ljusinsläpp. Alla sidofönster är öppningsbara och är för övrigt identiska i storlek med Hallberg-Rassy 54. Pentryt är väl tilltaget, U-format och sjögående. Pentryts arbetsyta är gjort i ett kompositstenmaterial. Bägge sofforna i salongen är två meter långa. Det rymliga toalettutrymmet har ett separat duschutrymme med duschväggar i PlexiGlas. Det finns en våtgarderob i toalettutrymmet. Förpiken är osedvanligt rymlig. Kojen är 210 cm lång, 68 cm bred vid fotändan och 202 cm bred i huvudändan. Här finns också en sits, två byråer och två garderober. Även akterkabinen är generös, med byrå och en ovanligt bred dubbelkoj.

Hallberg-Rassy 372 har blivit en omedelbar framgång. Hon har snabbt hittat köpare från Danmark, England, Finland, Frankrike, Holland, Italien, Japan, Norge, Ryssland, Schweiz, Skottland, Sverige, Tyskland och USA.Redan första provslagen gav klart besked: Hallberg-Rassy 372 seglar som en dröm! Hon är snabb, styv, lättstyrd i alla lägen och lättseglad. Hon har mycket seglingsglädje inbyggd! Aktersittbrunnen är väl tilltagen och den läderklädda ratten är stor med 122 cm diameter. En direktlänksstyrning ger exakt seglingskänsla. Fallen leds dolda under överbyggnaden och hanteras av två vinschar på sittbrunnssargen, och inte som brukligt på de yttre kartborden. Detta möjliggör den Hallberg-Rassytypiska ”Knappseglingen” med elektriska fall- och skotvinschar, även med ett traditionellt icke-rullat storsegel. Ordet Knappsegling är inregistrerat varumärke för Hallberg-Rassy. Det finns två rejält tilltagna yttre kartbord i teak. Genuafockens rulle är monterad under däck. Även en elektrisk ankarvinsch kan monteras under däck. Avståndet mellan vinschen och stuvnivån för kättingen är avgörande för att kättingen blir självstuvande. Detta uppnås genom ett speciellt arrangemang av design och layout.

Villa Les Cèdres på franska halvön Saint-Jean Cap Ferrat var belgiska kung Leopold II:s semesterhus i början av 1900-talet. Nu är den pampiga fastigheten till salu – och beräknas att säljas som det dyraste hemmet i världen.
Villan, som byggdes 1830, ägs idag av spritföretaget Campari som tog över fastigheten när de köpte upp cognacproducenten Grand Marnier Group förra året. Nu finns den storslagna fastigheten till salu via Savills för det hisnande utgångspriset 350 miljoner euro (drygt 3 miljarder kronor).

I priset ingår själva huvudbyggnaden på drygt 1 600 kvadratmeter (!) med bland annat 14 sovrum och ett bibliotek som rymmer över 3 000 böcker. Till ägorna hör även en imponerande trädgård på 14 hektar med över 14 000 olika växtarter.Det är såklart statuskrig i miljardärvärlden om att äga världens största båt. Och nu har en arabisk miljardär gett Chelseaägaren Roman Abramovich en rejäl knuff ned från tronen. Den nya yachten “Azzam”, vilket betyder hängiven på arabiska, är både 17,5 meter längre och markant snabbare. Lite kort info: Det finns totalt 560 km kabel ombord, man har använt lika mycket färg som behövs för att lacka 38 000 bilar, 4 000 personer har i och med projektet fått anställning och det tog sex miljoner mantimmar att bygga henne. Ett rykte säger att Azzam klarar hela 36 knop. Den har två dieselmotorer och två gasturbiner och framdrivningen sker genom fyra jetstrålar. Men farten lär kosta, bränsletanken rymmer en miljon liter. Eclipse har fyra dieslar och mäktar bara med 22 knop. Den 180 meter långa megayachten “Azzam” klarar tack vare 94 000 turbinladdade hästkrafter över 30 knop. Det betyder att den är både större och snabbare än världens tidigare största privatägda yacht – Chelseaägaren Roman Abramovich “Eclipse”. – Vi är väldigt stolta över att ha varit en del av projektet som resulterat i världens mest spektakulära och helt unika yachtbygge. Bygget av Azzam har varit extremt utmanande men vi har lyckats uppnå uppdragsgivarens fantasier och förhoppningar, säger Jonathan Beckett, VD för Burgess.

Vem äger världens största båt?
Ryktet säger att Azzam tillhör Förenade Arabemiratens president Khalifa Al Nahyan. Hon levererades i september 2013 och är fortfarande världens största privatägda fartyg.
Det finns inte så mycket information om inredningen men även där lär den vara konkurrenskraftig och då kan nämnas att Eclipse ledigt kan husera 36 gäster med bland annat skönhetssalong, dansgolv, två swimmingpools, bastu, en biograf, en miniubåt, två helikopterplattformar och ett eget försvarssystem med missiler. Hon kräver en besättning på 50 man.Den nya megajakten Azzam tog ett år att designa för italienska Nauta Yachts och tre år att bygga för tyska Lurssen Yachts i samarbete med Burgessyachts.

Vem äger Hallberg Rassy?
Hallberg-Rassy Varvs AB är ett båtvarv i Ellös på Orust, som tillverkar segelbåtar, sedan 1988 ritade av Germán Frers från Argentina. Varvet är idag Sveriges största fritidsbåtsvarv. Företaget drivs sedan 2003 i andra generation av Magnus Rassy.
I helgen samlade sammanhållande skepparen Roger Granath 30 personer till skepparmöte i Rindö Hamn. Sex båtar – First 50 Freakout med Roger himself, First 50 Team Styrbord med Fastnet Race seglaren Jonas Sandberg, Oceanis 54 med Niclas Herrlin, Jeanneau 51:an Logout med Olle Enström, Oceanis 500 Zama med Bosse Sjödin och Jeanneau 39:an Arabesque med Rolf Grönqvist.

När vi anländer till Las Palmas från Lanzarote klockan fem en morgon, träffar vi skånske Magnus Reslow på kajen. Han hade precis firat sin 56:e födelsedag ute på stan med en fransk långseglare och skulle hitta lift tillbaka till sin Havsfidra som låg ankrad norr om marinan.Särskilt mycket julkänsla är det inte i hamnen; 25-26 grader varmt i solen, t-shirt och kortbyxorna är på och det är nästan lite för varmt att jobba nere under däck. Men de har hängt upp lampor på palmerna uppe på stora vägen som går förbi hamnen och som blinkar glatt när det blivit mörkt. Vad sägs om lite Big Boat Racing på hemmaplan i vinter? Det lockar förstås och sedan nio år är detta tradition för min del på första advent tillsammans med charterfirman Out. Dom förfogar över ett antal 50-fotare och tvekar sällan. Vi har haft en meter snö på vår adventssegling, vi har haft minus tio och brutit is, och vi har haft så svaga vindar att vi avbrutit. Men vi har alltid kappseglat. Varje år. Listan över jobb att göra på båten är ganska överkomlig; toaletten ”Baby Blake” ska få nya och täta packningar, vattentankar ska installeras, lampor kopplas in, skåpluckorna ska få lås, mantågen ska sättas upp och reservdelslagret gås genom. Sedan ska det stuvas om, så att mat för någon månad + reserver ska få plats. Det är nu det blir tydligt att 35 fot är större än den 27-fotare vi först planerade att långsegla med. Läs mer om de här: Har trefotssjukan slagit till?Säsongen lider mot sitt slut, nästan all personal har åkt hem, till byn eller till Marmaris. Mustafa får göra allt själv; laga mat, servera – och baka bröd. Han börjar blanda degen vid femtiden på morgonen. Mjöl, ljummet vatten, salt och torrjäst. Degen jäser en timme och under tiden hämtar Mustafa pinnar och ris och eldar i ugnen. En halvtimmes eldning räcker när ugnen används varje dag, då hinner den inte kallna. Aska och glöd sopas åt sidan och sen, skjuts in i ugnen! Magnus är just nu bekant som den svenske långseglaren som var försvunnen på haven. Den sanna historien är inte alls särskilt dramatisk och rubrikerna var ingenting Magnus själv önskade … Det är frågan många ställer sig efter att ha nåtts av nyheten ett en engelskbyggd Oyster 825 har tappat kölen. Händelsen inträffade i juli 30 sjömil utanför spanska kusten, men först nu har båten bärgats och bogserats in till Alicante.Men det finns ingen automatik i det! Den som ger sig ut för att segla i syfte att varva ner men tar med sig vardagsstressen ut i flytetyget kommer, tvärtom, att få panikångest och slita sitt hår i förtvivlan. Sannolikt bli på gränsen till skallig innan man åter är på landbacken och kan söka tryggheten i mobiltelefonen, surfplattan tjänstebilen och möteskalendern,Varvet bildades genom att Christoph Rassy, ursprungligen från Tyskland, först, vid mitten av 1960-talet, tog över lokalerna för Harry Hallbergs varv i Kungsviken, Orust och senare 1972 köpte dennes nya varv i Ellös.Hallberg-Rassy Varvs AB är ett båtvarv i Ellös på Orust, som tillverkar segelbåtar, sedan 1988 ritade av Germán Frers från Argentina. Varvet är idag Sveriges största fritidsbåtsvarv. Företaget drivs sedan 2003 i andra generation av Magnus Rassy.

Den första helt egna produktionen var HR35 Rasmus, vars breddmått fick avgöras av dörröppningen på varvshuset i Kungsviken. Monsun 31 är den modell som producerats i flest exemplar. Under åren 1974–1982 byggdes 904 båtar.
ARCONA 380 KLASSISK CRUISER-RACER ”Det här är utan tvekan ett genuint bygge som lockar lika mycket till nagelbitande kappsegling som avslappnad … Läs merGran Turismo (Grand Tourer på engelska), eller kort och gott GT, är en italiensk term med rötterna i bilvärlden. En GT utmärks av att den är sportig och … Läs merI FOKUS ASTUS 20.2 Prisvärd och snabb. Astus 20.2 är en liten, trailerbar trimaran från Frankrike. På vattnet är hon snabb, hanterbar och ger mycket … Läs mer

Efter 30 år och sex generationer Oceanis lanserar Benetaeu modellen 51.1. Ambitionen har varit att skapa en båt som passar ”alla”, oavsett om man är ute efter en … Läs merVi befinner oss i Ellös. Öppna Varv pågår för fullt. Vid flera tillfällen ser vi en fin, liten, blå skapelse med vita segel som lugnt och tryggt glider fram och … Läs merMaxus 22 lanserades förra året och är en trailerbar segelbåt med sänkköl. Den är liten och kompakt men fullt utrustad och inredd för bekväm nöjessegling, både … Läs merDet blåser 35-40 knop. Solen skiner och det är fyra grader varmt. Vågorna mäter i medeltal fyra meter. Med revade segel gör vi knappa sju knop. Upplevelsen ligger … Läs mer

Du vet den där känslan när man sitter och tittar på youtube-klipp och drömmer sig bort bland gigantiska lyxkryssare, turkost vatten, vita sandstränder och vajande … Läs mer
I FOKUS M-32 M-32 är en lätt, styv och snabb allroundkatamaran skapad av Göran Marström på Marström Composite. Grundstrukturen är väl genomarbetad och bygger … Läs merSnygg tysk design, smarta lösningar och FINA seglingsegenskaper Nya Dehler 38, designad av Judel/Vrolijk, har fått många att höja på ögonbrynen. Båten ser … Läs mer

I FOKUS J70 LITEN BÅT. MYCKET SEGLINGSGLÄDJE. J/70 introducerades i mars förra året och har sedan dess sålts i cirka 400 exemplar runt om i världen med … Läs mer