Posted on

Thermex Köksfläkt Manual

Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha bygghemmas nyhetsbrev och godkänner att bygghemma behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt bygghemmas integritetspolicy.Rengör fettfiltret genom att placera det i varmt eller kokande vatten med diskmedel eller liknande fettborttagningsmedel. Låt det ligga en stund så att fettet mjuknar. Skrubba sedan med en svamp eller mjuk borste. Ta bort och rengör filtret noga en gång i månaden.

Om fläkten har en ventilationsanslutning har den förmodligen ett återanvändbart nätfilter i metall som behöver rengöras då och då. Om du inte rengör filtret regelbundet kan fett och damm ta sig in till fläktbladen eller innerväggarna. Detta begränsar luftflödet.
Följ instruktionerna i användarmanualen till fläkten om hur du tar bort och byter ut kolfiltret i fläkten. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

Hur vet jag om det är frånluft?
Testa och undersök frånluften Ta en pytteliten bit av toalettpapper och sätt det mot ventilen. Fastnar pappret omedelbart? Bra, då har du god frånluft i huset och det fungerar bra.
När du har kontrollerat att filtren i fläkten är i sin ordning kan du även kontrollera fläktens luftventilation. Om fläkten inte har rengjorts på länge kan damm och fett ha trängt igenom filtren och tagit sig in till fläktbladen. Även om det är osannolikt kan ett annat främmande föremål sugits upp i fläkten, vilket blockerar luftflödet inne i apparaten.Trött på att lägga mycket tid på att tvätta? Låt Beko göra jobbet åt dig! Fläckfria tvättfunktioner och effektiva program gör att du kan lägga tid på annat än tvätt.

Om fläkten inte har någon ventilationsanslutning har den troligtvis ett kolfilter. Kolfilter är avsedda för engångsbruk och behöver bytas ut då och då.
För att vara säker på att detta inte är problemet tar du ut alla löstagbara delar i fläkten och kontrollerar insidan. När du gör det, torka även av innerväggarna med en fuktig trasa. Du kan använda ett skonsamt disk- eller rengöringsmedel. Fläktens luftflöde kan blockeras av föremål som fastnat i ventilationsanslutningen eller i själva ventilationen. Om du misstänker att så är fallet, kontakta auktoriserad servicepersonal. Information om var filtret sitter och hur du tar bort det finns i användarmanualen. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. Val av leveranssätt bestäms av ditt postnummer. Ange postnummer i kassan för att se dina alternativ. Du kan alltid välja att hämta, utan kostnad, i din närmaste Elon-butik. Lycka till med ditt köp och hör av dig till oss om du har några frågor kring leveranser. Det finns även s.k. FTX-system där X:et i FTX står för värmeväxling som kan återanvända all varm luft tillbaka till huset genom ett värmeväxlingsaggregat. Läs mer om FTX-system.Steg för steg beskrivningen beskriver hur du monterar en köksfläkt i ett köksskåp med en befintlig imkanal. Om du inte har en imkanal och måste installera en ny så ska du kontakta skorstensfejarmästaren i din kommun så att installationen blir korrekt utförd enligt gällande branschregler.

1. Om du inte redan har ventilationskanaler måste du göra hål i innertaket och slutligen yttertaket för att installera ventilationsröret. El skall finnas framdraget av fackman för inkoppling enligt gällande regler för säker el.
När du väljer köksfläkt är det viktigt att den har tillräckligt hög kapacitet för ytan i ditt kök. Kapaciteten för köksfläktar uppges i kubikmeter luft per timme (m3/h). En tumregel är att en köksfläkt ska kunna byta ut luften i köket 10 gånger per timme.

Varför fungerar inte köksfläkt?
Kontrollera om något av följande löser problemet. Om fläkten har en ventilationsanslutning har den förmodligen ett återanvändbart nätfilter i metall som behöver rengöras då och då. Om du inte rengör filtret regelbundet kan fett och damm ta sig in till fläktbladen eller innerväggarna. Detta begränsar luftflödet.
En spiskåpa har ingen fläktmotor utan är kopplad till det centrala utsugningssystemet. Spiskåpan är vanligast i flerfamiljshus med centralfläkt. Men spiskåpor finns även för villor med centralfläkt även om det inte är lika vanligt. En spiskåpa styrs med ett spjäll som öppnas och stängs.

Det är inte ovanligt att fritidshus fortfarande saknar köksfläkt i köket. Det gör att du får en högre värmeförlust i huset om du använder huset vintertid och behöver vädra ut matos. Det blir mer ekonomiskt att installera en köksfläkt i ett vinterbonat fritidshus. Det höjer även trivseln och minskar fukten om du väljer en utsugsfläkt.Att byta ut en gammal köksfläkt kan du oftast göra själv, med undantag för elinstallationer som måste utföras av en behörig elektriker. Men förutom elektrikerns arbete så är bytet normalt inte komplicerat om du kan ansluta köksfläkten till en befintlig ventilationskanal. Är du osäker på vilken typ av ventilation du har i bostaden och vilken typ av köksfläkt du behöver ska du kontakta en fackman för rådgivning och eventuell besiktning. Tänk på att arbetsmetoder, lagar, regler och bestämmelser hela tiden ändras och uppdateras för produkter och installationer. Kontrollera därför alltid aktuella regler med myndigheter, gällande branschorganisation eller fackman. Det finns fler funktioner en köksfläkt har som kanske inte många tänker på, och det är att en köksfläkt med utsug blir en fläktstyrd frånluftsanordning och en hjälpfläkt till bostadens ventilation. Den köksfläkt som anses vara mest effektiv är utsugsfläkten. Utsugsfläkten som även kallas frånluftsfläkt pga. att den är kopplad till en så kallad frånluftskanal där luften sugs ut ur huset. En utsugsfläkt passar i de flesta villor och flerfamiljsbostäder. Men samma gäller här som med kolfilterfläkt. Du måste kontrollera vilka regler som gäller i just ditt hus om du bor i flerfamiljshus.Kolfilterfläkten återcirkulerar luften i köket med hjälp av en inbyggd motor, dvs. den suger inte ut luften via en ventilationskanal. En kolfilterfläkt fungerar både i småhus och flerfamiljshus. Men om du bor i flerfamiljshus måste du kontrollera med fastighetsägaren eller föreningen där du bor vilka regler som gäller i just ditt hus.

För att göra ett energismart val så är det viktigt att känna till energimärkning på köksfläktar. Märkningen ska finnas på alla köksfläktar och gör det enklare för konsumenter att jämföra energimärkning och kapacitet.
1 januari 2012 infördes nya byggregler från Boverket (BBR19) där man förändrade och skärpte kraven på imkanaler jämfört med tidigare regler. Vill du läsa mer om branschstandard och vad som gäller för imkanaler kan du besöka imkanal.se

Är Thermex fläktar bra?
Om du letar efter en köksfläkt som kombinerar stil och funktion med hög effektivitet och låg energiförbrukning – ja då är Thermex Preston II en prima kandidat!
Ett fettfilter kan beroende på nedsmutsningsgraden rengöras med vanligt diskmedel och ev. diskmaskin. Men det är viktigt att du först kontrollerar med tillverkarens föreskrifter innan du diskar i diskmaskin eller använder någon annan metod än det som är föreskrivet av tillverkaren.6. VIKTIGT! Du får inte underskrida de minimimått för elspis och induktionshäll där minsta avståndet skall vara 500 mm. För gasspis gäller 650 mm. Mät noggrant!

Det som kan komplicera arbetet är om du måste dra nya ventilationskanaler till köksfläkten. Om du bor i hus kanske du behöver dra ett nytt ventilationsrör genom en övervåning och ut genom taket. Då krävs även kunskaper för att montera rörgenomföringar i taket. Känner du dig minsta osäker är det bättre och tryggare att anlita en fackman för arbetet.
OBS! Försök aldrig att släcka brinnande fett med vatten. Häller du vatten på brinnande matolja får branden ett explosionsartat förlopp och förvärrar branden!Glöm inte att regelbundet rengöra fettfiltret till köksfläkten annars kan fläkten utgöra en brandfara. Matfett och olja som glöms på spisen kan lätt ta eld. Om inte elden bekämpas direkt kan den i västa fall sprida ut i husets ventilationssystem. Var extra försiktigt med användning av köksfläkten när du friterar.Ett fettfilter måste rengöras regelbundet för att vara effektivt. Rengöringsintervallen bör ligga någonstans mellan 3-6 månader beroende på hur ofta köksfläkten används. Ett fettfilter som inte rengörs kan skapa problem. Droppande fett från köksfläkten och varma spisplattor är en dålig kombination både när det gäller bakterier och brandrisken.

Vilken köksfläkt är bäst?
De 5 bästa köksfläktarna i testguiden 2023:Thermex Super Silent. Bästa integrerade köksfläkt.Thermex Preston II. Bäst utformade köksfläkt.Miele PUR68W. Mest användarvänliga köksfläkt.Siemens LC98KLP60. Köksfläkt med bäst kapacitet.Bosch DWB66DM50. Bästa köksfläkt för priset.
Men var försiktig om du äger ett äldre hus eller lägenhet. Om du installerar en köksfläkt i en äldre bostad så kan fläkten förändra luftflödet i både kök och resten av huset. Har du en öppen spis, kakelugn eller kamin ansluten till din skorsten så kan du få s.k. baksug, dvs. det skapas ett undertryck i fastigheten så att luften går åt fel håll. Det kan vara både obehagligt och förenat med livsfara att få in rökgaser från en rökkanal i bostaden.Alla kök behöver en väl fungerande köksfläkt som kan leda bort stekos och vattenångor som finns i luften när man lagar mat i sin ugn eller på spishällen. Har du en äldre köksfläkt som fungerar dåligt är det lätt att hela bostaden luktar matos. Matosen som sprider sig kan även sätta sig i både möbler, gardintyg och andra textiler.

Har du från- och tilluftsventilation i huset, ett s.k. FT-system, så kan du återvinna en del av den renade luften och värmen tillbaka i huset. Men se upp om bor i ett modernare och tätare hus. Då kan du få problem med undertryck i huset. Det gör att luft och fukt från bostaden får svårare att ventileras ut ur huset och som i sin tur kan leda till fuktskador.
1. Ventilationsslangen är en s.k. flexibel frånluftsslang. Tryck på frånluftsslangen över skarvmuffen och spänn fast slangänden eller skruva fast med slangklämma.Installera köksfläkt? I den här artikeln hittar du information, tips och gör det själv beskrivningar med förklarande bilder hur du installerar en köksfläkt i ditt kök.

Det finns fortfarande äldre bostäder kvar som inte har en köksfläkt. Men det finns anledning till att byta ut en gammal köksfläkt om den inte fungerar bra. En ny köksfläktar kan även öka trivseln i köket eftersom dagens moderna köksfläktar oftast är betydligt tystare.
En köksfläkt har fler nödvändiga funktioner än att bara leda ut matos och ta hand om matfett som följer med den förångade luften upp i fläkten. Den tar också hand om stora mängder av fukt från spisen vid matlagning och långkok. Vattenånga som inte förs ut genom bostaden kan i värsta fall ställa till problem med mögelangrepp och fuktproblem i bostaden.2. Ventilationsrörets längd måste anpassas efter avståndet från anslutningen i innertaket till avslutande rörlängd på taket så att du kan montera en takhuv. Blir kostnaden för att installera en ny köksfläkt med utsug och rördragning av ventilationskanaler dyr, kan du komma förbi problemet genom att installera en kolfilterfläkt till en befintlig imkanal. En kolfilterfläkt cirkulerar luften som renas genom ett kolfilter med aktivt kol. Det är värt att tänka på att en kolfilterfläkt inte för bort vattenånga ur bostaden och blir aldrig lika effektiv som en utsugningsfläkt. Om du vill undvika buller från köksfläkten i köket kan du montera en extern motor för köksfläkten på vinden. Men tänk på att fläktmotorn och själva spiskåpan måste passa ihop. Det är även viktigt att du kontrollerar så köksfläkten har ett fettfilter.Alla moderna köksfläktar är försedda med ett fettfilter. Fettfiltret fångar upp fettet som följer med den förångade och varma luften som en köksfläkt suger in vid matlagning.12. Montera köksskåpet med skåpgavlarnas bultar och skruva ihop skåpkonstruktionen. Förankra även skåpen ordentligt i väggen så att det sitter stabilt.

En köksfläkt av ”alliancemodell” passar i både hus och lägenheter. Namnet ”Alliance” kommer av att alliancefläkten har en egen fläktmotor som samarbetar med den övriga ventilationen i huset från t.ex. tvättstuga och badrum. En tumregel för alliancefläkt är att den avråds från att installeras i ventilationssystem byggda innan 1970. I övrigt passar den både i villa och flerbostadshus, men du som bor i lägenhet måste först kontrollera vilka regler som gäller i ditt hus.
För att kunna räkna ut rätt kapacitet på köksfläkten så måste du räkna ut volymen i ditt kök. Det gör du genom att multiplicerar bredden x längden x höjden med 10 så får du fram rätt volym på ditt kök.Om du letar efter en sk\u00e5pintegrerad fl\u00e4kt och du vill ha h\u00f6g kvalitet med modern design till ett rimligt pris, d\u00e5 \u00e4r Super Silent GT fr\u00e5n Thermex ett av de b\u00e4sta val du kan g\u00f6ra. Effektiviteten \u00e4r h\u00f6g och motorn extra tyst (DC-Motor). En modern design med tydliga linjer och touchpanel p\u00e5 fronten. En riktigt p\u00e5litlig l\u00f6sning som passar de flesta hush\u00e5ll. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehåll på sajten, analysera hur den används och för att anpassa marknadsföring efter dina intressen. Du kan läsa mer om hur de används, vilka de är och vilka du tillåter sajten att använda i vår cookie policy. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår sajt. Om du letar efter en skåpintegrerad fläkt och du vill ha hög kvalitet med modern design till ett rimligt pris, då är Super Silent GT från Thermex ett av de bästa val du kan göra. Effektiviteten är hög och motorn extra tyst (DC-Motor). En modern design med tydliga linjer och touchpanel på fronten. En riktigt pålitlig lösning som passar de flesta hushåll. De tester av köksfläktar som genomförts av experter, bland annat Råd & Rön, har endast inkluderat väggmonterade modeller. Detta är inte optimalt då fler och fler kompakta kökslayouter endast har plats för integrerade varianter. En köksfläkt eliminerar även matos och odörer, vilket är särskilt viktigt om du tillagar starkt luktande mat. Annars kan dessa lukter sprida sig till andra delar av huset och sätta sig i tyger och möbler.

En köksfläkt spelar en avgörande roll för att påverka inomhusklimatet i ditt kök och hem. Genom att effektivt ventilera köket från ånga, rök och matos som uppstår vid matlagning bidrar den till att upprätthålla en behaglig och fräsch miljö.Miele PUR68W har avancerade och användarvänliga funktioner som bidrar till ditt köks mervärde. Det effektiva fettfiltret med tio lager i rostfritt stål är en viktig detalj som säkerställer optimal filtrering. Enheten är praktisk, lämplig för alla hushåll och enkel att rengöra tack vare Mieles CleanCover. Samtidigt säkerställer den automatiska avstängningen, som träder i kraft efter tio timmar, en säker drift.

Köksfläkten från Bosch är konstruerad för att filtrera bort över 85 % av fettet från ångorna. Detta är en stor fördel för dig som vill hålla köket rent och fräscht under matlagning. Produkten riktar sig till främst till medelstora kök, och har en storlek som passar de flesta hushåll.
Urvalet av produkter i artikeln baseras på analys och undersökning…, men innehåller endast produkter som våra samarbetspartners tillhandahåller. Artikeln är därför en annons. Läs här hur sponsrade partnerskap påverkar ordningsföljden av våra produkter. I regel innehåller våra artiklar externa tester och recensioner, snarare än tester utförda av oss själva. Läs merMiele PUR68W är utvecklad för att vara enkel att rengöra. Fettfiltret kan tas ner och diskas i diskmaskinen, utan risk för missfärgningar, och bakom fettfiltret sitter ett Miele CleanCover som skyddar mot kontakt med elektriska komponenter och fläktmotorn.

Var kan man köpa kolfilter till köksfläkt?
Vi på Elon tillhandahåller många tillbehör till köksfläktar. Här hittar du t ex kolfilter och slangsatser till köksfläktar från Electrolux, Franke, Siemens och Thermex. Med nya filter kan du förlänga köksfläktens livslängd och bibehålla den effektiva filtreringen.
Vi har av denna anledning valt att ta med köksfläkten Thermex Super Silent, eftersom den kan integreras i ditt köksskåp eller andra existerande kökslayouter. Den har fått bra användarrecensioner – inte minst hos Whiteaway.se –och är samtidigt betydligt billigare än motsvarande väggmonterade modeller.En väggmonterad fläkt syns mycket och därför är det viktigt att man gillar designen om man väljer att investera i en sådan. Miele PUR68W är stilrent formgiven i rostfritt stål som inte kommer att missfärgas trots frekvent användning. Belysningen HighPower LED ger ett bra ljus till minimal energiförbrukning, vilket innebär att spisplattorna lyses upp av ett jämnt och starkt, men samtidigt varmt och naturligt, ljus.

Hur vet jag vilken typ av köksfläkt jag har?
Vilken köksfläkt du ska välja beror på om du bor i villa eller flerfamiljshus, vilken typ av ventilation som finns i huset, men också på hur din köksinredning ser ut – ska fläkten hänga fritt, under ett skåp eller på väggen? Du ska även tänka på bredden, det är bra om fläkten är ungefär 10 cm bredare än din spishäll.
Användarna är väldigt nöjda med denna köksfläkt. Det kan vi läsa på flera återförsäljares webbutiker där de lämnat otroligt positiva recensioner, framförallt gällande modellens övergripande prestanda och design.En detalj som vid första anblick endast verkar vara en designfråga är glasskärmen. Det ligger dock mer än bara design bakom denna; den underlättar rengöring av fett och damm – något som annars kan försämra fläktens prestanda.

Först och främst hjälper köksfläkten till att minska fuktigheten i köket. När vi lagar mat avdunstar vatten och skapar en fuktig atmosfär. Om denna fukt inte ventileras ut kan den orsaka kondens och mögel, vilket i sin tur kan skada både kökets inredning och husets struktur.
Observera att vi Konsumentmagasinet inte själva testar produkter, utan sammanställer istället resultat från opartiska tester för att vår läsare ska få en tydlig överblick av de bästa produkterna på marknaden.Storlek, ventilationskapacitet och materialkvalitet är faktorer som alla påverkar priset på en köksfläkt. Högkvalitativa fläktar har ofta ytterligare funktioner, till exempel energisparande belysning, digitala displayer, smart styrning samt längre hållbarhet. Är du intresserade av en sådan modell bör du räkna med att betala från 8 000 till 20 000 kronor. Är du däremot intresserad av ett mer budgetvänligt alternativ finns det även köksfläktar som endast kostar 400-500 kronor. Vilken köksfläkt du väljer beror på hur länge du planerar att använda den, vilka funktioner du prioriterar samt den övergripande konstruktions- och designkvaliteten.

Kan man byta köksfläkt själv?
Att byta ut en gammal köksfläkt kan du oftast göra själv, med undantag för elinstallationer som måste utföras av en behörig elektriker. Men förutom elektrikerns arbete så är bytet normalt inte komplicerat om du kan ansluta köksfläkten till en befintlig ventilationskanal.
Modellen är som tidgare nämnts vägghängd och en vägghängd modell har både för- och nackdelar. Fördelen är den vägghängda modellens höga effektivitet. Nackdelen är att designen denna vägghängda Gorenje WHC623E16Xs design gör att den syns mycket i köket. Formgivningen har gjorts så slimmad som möjligt för att fläkten från Gorenje inte ska synas mer än nödvändigt.

Sveriges mest ansedda konsumentmagasin Råd & Rön har utfört en granskning där de testat 34 olika köksfläktar. Detta test har vi använt oss mycket av och refererar därför till det vid flera tillfällen i artikeln. Råd & Rön förhåller sig alltid helt objektivt till de olika testade produkterna och offentliggör endast de uppmätta resultaten och betygen. Mer subjektiva tolkningar är därmed upp till dig som läsare. Du kan läsa hela testet här. Observera att du behöver vara betalande prenumerant för att få full tillgång till innehållet.
Vi jämför en rad erkända produkter och varumärken. Vi har partnerskap med många stora återförsäljare, och även om detta kan påverka urvalet av produkter till våra artiklar bygger våra rekommendationer på redaktionens professionella bedömning av vilka produkter som presterar bäst.Antalet hastighetsinställningar kan variera från två till sex, där två är vanligast. Du behöver åtminstone ett högt varvtal för själva matlagningen, och ett lågt för när du vill ventilera köket efteråt. Vissa modeller har en manuell hastighetskontroll av fläkten som fungerar som en dimmer. Detta innebär att du själv kan justera fläkthastigheten utifrån dina exakta önskemål.

Även om kolfilter för recirkulationsgtekniken säljs separat kan du anpassa apparaten till dina specifika behov och se till att du bara betalar för det du behöver.
Thermex Preston II är en av de mest innovativa köksfläktarna på marknaden just nu. Samtidigt som dess design är väldigt estetiskt tilltalande, gör den sitt jobb precis så som den ska. Dess utformning gör det möjligt för dig att stå och pyssla med dina grytor och pannor med tillräckligt stort utrymme för att kunna vaka över allt – även det som står längst in på hällen.Enligt vår research och analys Vi har valt ut produkter som har fått höga betyg i de parametrar som vi utvärderat dem på, och tillhandahåller alltså inte en komplett lista bestående av alla produkter på marknaden.

Testfakta är ett svenskt testmagasin som testar olika konsumentprodukter. Magasinet har blivit väldigt populärt i både Sverige och Norden, eftersom de använder externa oberoende testlaboratorier och experter. I denna artikel refererar vi till ett mycket djupgående test bestående av sju olika köksfläktar. Du kan läsa hela testet här.
Fläkten har dessutom en av/på-kontakt och ett fettutsugsfilter i klass A som är tvättbart. Filtret är tillverkat i aluminum polyurethan skum. Fläktfilteret är effektivt och fångar det mesta i fett och fuktväg som uppstår under matlagningen.Thermex Preston II är en väggmonterad köksfläkt som, förutom visuelt tilltalande, är energisnål och möjliggör goda arbetskapacitet. Modellen har en kapacitet på 774 m3/t och energimärkning A, vilket innebär att den är så energieffektiv köksfläktar kan bli.

Köksfläkten bör vara minst lika bred som din matlagningsyta, som vanligtvis är mellan 70 och 170 centimeter. För optimal prestanda bör du placera köksfläkten ungefär 50-60 centimeter ovanför en elektrisk spis, och 60-75 centimeter ovanför en gasspis. Detta säkerställer att fläkten effektivt samlar in os, rök och ångor som uppstår vid matlagning. Du bör vara noggrann när du ska kontrollera en köksfläkts mått så att de uppfyller alla nämnda krav.
Thermex Preston II är en sammansättning av både estetik och effektivitet. Den har en modern väggmonterad design i rostfritt stål och svart glas med en intuitiv touch-display. Den är dock inte bara visuellt tilltalande, utan också miljövänlig. Med energimärkning A visar den hög energieffektivitet. Tack vare dess fyra hastighetsinställningar och ytterligare Boost-funktion tillgodoser den varierande matlagningsbehov.Förutom funktionen bidrar även den diskreta LED-belysningen även till modellens estetiska uttryck. Modellen är tillverkad i rostfritt stål som ger ett stilrent utseende men som också gör att modellen inte missfärgas efter många års användning. Gorenje WHC623E16X har intern motor och mäter 112,5 cm (maxhöjd), 60 cm (b), 50 cm (d). Det här inte kompromissats med kvaliteten för modellen är både solid och har en bra utsugsförmåga. Dessvärre passar Gorenje WHC623E16X bara till mindre kök. Denna modell är en vägghängd köksfläkt och observera att ifall köksfläkten ska användas till återcirkulering måste fläkten kompletteras med ett kolfilter. Gorenje WHC623E16X kan även användas till återcirkulering av luft om det finns en utsugskanal i köket. Denna köksfläkt har fått 4,7 i betyg på Googles sammanställning av användarrecensioner från olika butiker och 4,6 på Amazon. Användarna imponeras av den snygga designen och av hur lätt den är att installera. De nämner även fläktens utmärkta sugkraft samt bekvämligheten med det dimbara LED-ljuset.

Köksfläkten Miele PUR68W har testats av experterna på både det danska och svenska konsumentrådet, varav båda gav modellen topplaceringar och fina omdömen.Miele PUR68W är en väggmonterad köksfläkt som kan användas i kök där den kopplas till en frånluftskanal, eller för recirkulation. Vill man använda modellen till recirkulation måste man dock köpa till ett kolfilter.

Även om officiella oberoende testresultat är viktiga, kan de inte alltid vara den enda källan. Dels finns det en risk att resultat med tillhörande tolkningar kan vara en aning färgade av de involverades personliga preferenser, samt att testet oftast genomförs över kortare perioder med en enda testad produkt – och oftast i en särskild test- eller laboratoriemiljö.
Konsumentmagasinet.se är en annonsfinansierad konsumenttidning på nätet som hjälper läsarna att hitta rätt produkter till rätt pris genom inspiration och vägledning i sponsrade artiklar.

En tumregel är att ju större spis du har hemma, desto kraftigare köksfläkt behöver du. För dig som ofta lagar mat som avdunstar ånga eller starka odörer, exempelvis asiatisk och friterad mat, behövs en högre ventilationskapacitet på minst 350 m3/h. Om du däremot lagar mat mer sällan eller i huvudsak enklare rätter, räcker förmodligen en enklare köksfläkt. En kraftfull modell ventilerar luften i köket snabbare, men tenderar samtidigt att vara mer högljudd.Det visar sig att pris och kvalitet ofta hänger ihop när det gäller köksfläktar, men trots detta faktum har vi hittat en del testvinnare som är relativt billiga och som i granskningar klarat sig väldigt bra.

Det finns inga skarpa kanter vilket gör att ytan smidigt går att torka av med en disktrasa. Miele PUR68W ingår som sagt i Miele Individual-serien och därför finns det inga fasta mått.

Ovanstående parametrar jämförs sedan med produktens pris och kvalitet. Det är viktigt att nämna att ordningen inte representerar en rangordning av produkter, utan snarare en genomgång av några av de bästa produkterna för olika behov.
Köksfläkten från Bosch har fått höga betyg och positiva användarrecensioner. Användarna har gett fläkten ett betyg på 4,4 på Amazon, där de nämner att den både är tyst och effektiv. Den har dessutom fått ett betyg på 4,3 baserat på Googles insamling av användarrecensioner hos olika butiker. Många användare nämner att fläkten är lätt att installera och att den gjort märkbar skillnad för luftkvaliteten i köket.Köksfläkten från Siemens har en snygg design, ett installationskit som är lätt att följa och ger stort värde för pengarna. I vår research upptäckte vi att vissa användare uppgav att det kan vara knepigt att stänga av ljuset och att modellen är en aning högljudd i boost-läget. Överlag är detta en effektiv köksfläkt och ett mycket bra val för dig som söker en elegant och praktisk modell till köket.

Siemens köksfläkt är utrustad med en iQdrive-motor som förbrukar 80% mindre energi. Detta gör den till ett utmärkt val för dem som letar efter en energisnål köksfläkt. Huven är perfekt för större hus eller lägenheter eftersom den har en kraftfull motor som snabbt avleder ångor och lukter från köket.
Även om denna fläkt jobbar tyst och effektivt i recirkulationsläget kan den vara en aning högljudd vid nivå 3. Vi upptäckte också att det kan ta lite tid att installera skorstenen, men när den väl sitter på plats är själva användningen och underhållningen en barnlek. Därför tycker vi att denna modell är en utmärkt och kvalitativ köksfläkt till ett rimligt pris.Nedan hittar du produkter som vi tidigare har recenserat, men som vi idag inte kunnat hitta hos någon återförsäljare. Trots det har vi valt att behålla dem i artikeln med förhoppningen om att informationen kan vara användbar för dig som läsare.

Thermex Super Silent utmärker sig också med dess LED-belysning. Detta är både energisnålt och praktiskt, då ljusen i stort sätt aldrig behövs bytas. Modellen levereras i em vitlackerad finish som är välanpassad för att integreras med kökets andra existerande vitvaror.
Trots sin kompakta storlek arbetar den med en mycket låg ljudnivå, vilket är en betydande fördel för dem som söker lugn i sin matlagningsmiljö. Det är dock värt att notera att installationen kan vara något utmanande – men för den utrymmesbesparing och prestanda som den levererar är det en rimlig kompromiss.Thermex Super Silent är relativt billig, men bjuder fortfarande på utmärkta prestationer. Med en förflyttad luftmängd på 444 m3/h suger den lika mycket som de betydligt dyrare väggmonterade modellerna. På grund av dess kompakta utformning finns det ingen plats för minskning av ljudnivån i inställningarna, men det är egentligen bara den högsta inställningen som ger en ljudnivå som ligger något över de dyrare modellerna. Det finns tre hastighetsinställningar, varav den lägsta kan reducera ljudnivån till endast 40 dB (A).

Därför söker vi även efter konsumenternas egna upplevelser, i detta fall på Whiteaway.se, där konsumenterna med egna ord kan beskriva och bedöma upplevelsen av produkter baserat på en längre period.
Thermex Super Silent är en effektiv lösning för dem som har begränsat utrymme i köket. Dess kompakta och eleganta design gör den inte bara till ett diskret tillägg i köket, utan passar även bra i olika inredningar. Enheten är prisvärd och erbjuder värdefulla funktioner, som flera hastigheter och en timer, vilket ökar dess användbarhet.Vi på Konsumentmagasinet har i detta test av köksfläktar tittat närmare på de mest populära modellerna på marknaden, med utgångspunkt i offentliga oberoende tester från skandinaviska konsumentmagasin samt användarnas egna bedömningar.

Användarrecensioner erbjuder praktisk information om hur enkel en viss modell är att installera och underhålla; dess prestanda samt övergripande förmåga att rena luften. Experter ger däremot mer detaljerade insikter om fläktens funktioner och hur den presterar i jämförelse med andra modeller på marknaden.

Får man byta köksfläkt själv?
Att byta ut en gammal köksfläkt kan du oftast göra själv, med undantag för elinstallationer som måste utföras av en behörig elektriker. Men förutom elektrikerns arbete så är bytet normalt inte komplicerat om du kan ansluta köksfläkten till en befintlig ventilationskanal.
Även om kolfilter måste köpas till för att nyttja fläktens recirkulationsteknik, gör detta det möjligt för användarna att skräddarsy sin enhet enligt specifika behov, vilket i sin tur garanterar kostnadseffektivitet. Vissa användare har påpekat att manualen är något otydlig – däremot är tillverkarens kundtjänst välrenommerad och ger responsiv och omfattande support. Du kommer alltså utan problem att kunna maximera möjligheterna med din Miele PUR68W.Vi hoppas att vårt köksfläkt bäst i test har gett dig svar på alla dina funderingar och frågor inför köpet. Förhoppningvis har du också fått en bättre översikt av utbudet på marknaden.Den här vajerhängda köksfläkten från EICO Luna N kommer med en kraftfull motor som effektivt håller luften ren. Vi ger fläkten pluspoäng då den är mycket smidig att montera på plats och för att den tar upp minimalt med plats i köket. Fläkten kan även styras med en fjärrkontroll vilket är mycket bekvämt. Tack vare den smarta filterrengöringsindikatorn vet du exakt när det är dags för fettfiltret att städas. Det enda som drar ned betyget är att köksfläkten drar mycket energi när den är igång.I vårt test av köksfläktar har vi valt att fokusera på följande åtta underkategorier av fläktar: Vajerhängda, vägghängda, frihängande, takintegrerade, underbyggnadsfläktar, utdragbara, bänkfläktar och centralventilation. Vi presenterar vinnare i olika prisklasser för att det ska bli enklare att hitta den bästa köksfläkten för ett pris som känns rätt för dig.

Vilken köksfläkt till mekanisk frånluft?
Vid mekanisk till- och frånluftsventilation kan man ha en spiskåpa med inbyggd fläkt eller en utan fläkt. Också vid mekanisk till- och frånluftsventila- tion kan man uppdatera ventilationen till ett tystare alternativ.
Denna modell från Siemens är en frihängande fläkt som hänger fritt över till exempel en köksö. Fläkten är utrustad med en iQdrive motor, vilket betyder att den är tystlåten. Köksfläkten är bra lämpat till ett kök i normal storlek. Den har en kapacitet på 726.7 m3/h vilket gör att den med säkerhet håller luften i köket ren. Tänk på att en frihängande köksfläkt som denna kommer att ta stor plats i ditt kök, så du bör kontrollera att du har tillräckligt med plats. En annan fördel med denna modell är att du kan köpa ett kolfilter och använda den till recirkulation om du inte har möjlighet att ansluta den till en utblåsningskanal. Sammanfattningsvis är denna köksfläkt utrustad med många praktiska funktioner som gör matlagningen enklare och bekvämare. Det dimbara SoftLight-belysningen ger en fin atmosfär i köket samtidigt som LED-ljusen är energisnåla. TouchControl och digital display gör det enkelt att styra fläktens effektnivå och belysning. I Thermex Central Gemini III hittar du en diskret, utdragbar spiskåpa på 60 cm bredd för lägenheter med centralventilation. Den är väldigt slick och diskret och helt klart kompatibel med dom flesta kök utseendemässigt! (Den ser dessutom mycket dyrare ut än vad den är!). Spiskåpan har injusteringsspjäll, aluminiumfilter och LED-belysning. En fördel med inbyggnadsfläktar är att de är mer diskreta än fri- och vägghängda modeller. Genom att placera köksfläkten i ett köksskåp ovanför spisen blir den inte särskilt synlig. Men eftersom fläkten måste byggas in, är det desto viktigare att du mäter ordentligt så att du har tillräckligt med plats i skåpet till fläkten! Vi rekommenderar att du rengör fläktens fettfilter minst en gång i månaden för att se till att fläktens luftflöde är i optimalt tillstånd. Detta eftersom ett smutsigt filter kommer försämra fläktens utsug avsevärt och kan även öka brandrisken. Att rengöra filtret är ofta enkelt och du kan göra det i varmt vatten med diskmedel. Vissa filter kan även rengöras i diskmaskin, men du bör först kontrollera i instruktionsboken om vad som gäller för just ditt filter.Ett faktum är att en köksfläkt består av flera olika delar. Med andra ord kan du behöva köpa till vissa tillbehör beroende på hur din köksfläkt ska monteras, hur köket ser ut, samt vad som ingår vid köpet av fläkten. De tillbehör du kan behöva kan till exempel röra sig om en trumsats för själva monteringen av köksfläkten, en monteringstornförlängning, skorstensförlängning eller en adapter för snedtak. Vissa modeller behöver du även köpa till filtret, till exempel metalltrådsfilter eller kolfilter.

Med Siemens utdragbara fläkt iQ300 på 60 cm blire smidig matlagning! Motorn har både hög prestanda och är tystlåten vilket såklart är en gyllene (men inte given) kombo – och så är den grymt prisvärd! Här slipper du både lukt och ånga under matlagningen och LED-lamporna ger prima belysning så att du enkelt kan se vad du lagar. Dessutom har den ett praktiskt intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att snabbt avlägsna kraftigt matos, och den återgår automatiskt till normalläge. Trots sin kraftfulla motor är denna utdragbara köksfläkt nästan osynlig tack vare sin placering i överskåpet. Och med dess energibesparande LED-lampor får du inte bara en strålande belysning, utan även ett snyggt och modernt tillägg till ditt kök.
Denna Spisfläkt på 60cm från Franke är den billigaste köksfläkten i vårt test och håller verkligen måttet för det skonsamma priset! Visst är det grejer som kunde vara bättre, den drar lite mer energi och har inte en massa high-tech funktioner, MEN! I slutändan gör den vad den ska – renar luften! Den här fläkten skåpmonteras, har 3 hastigheter, mekaniska vred för hastighet och belysning och är enkel att rengöra med Easy Clean.I vårt test blev Siemens – LR97CAQ50 testvinnare, tack vare sina smarta funktioner, prisvänlighet, snygga design. Dessutom är den tystlåten och energisnål!Den elektroniska brytaren gör det enkelt att styra fläkten, och den praktiska timerfunktionen på 30 minuter gör att fläkten stängs av automatiskt efter en viss tid, vilket sparar energi. Det finns också ett speciellt ventilationsläge som ger extra stark sugkraft för tillfällen när det behövs. Fläkten har en indikationslampa som talar om när det är dags att rengöra filtret. Detta är en viktig funktion för att säkerställa att fläkten alltid presterar på toppnivå och ger den bästa luftkvaliteten i ditt kök. För att ytterligare höja både funktionaliteten och utseendet på din spisfläkt kan den med fördel kompletteras med en glasskiva i underkanten av fläkten. Detta ger inte bara ett snyggt utseende, utan skyddar även väggen från stänk och annan smuts. Med den här spisfläkten kan du alltså få både en praktisk och elegant lösning i köket.

Thermex Preston II är en riktig fläktfavorit. Det är en smart och innovativ köksfläkt som kombinerar både stil och funktion. Den vertikala designen ger användaren större utrymme på bänkytan/spisen nedanför och det blir enkelt att hålla koll och röra bland grytorna. Dessutom är skärmen tillverkad i glas vilket gör det enklare att rengöra fläkten vilket också ökar dess prestanda. Thermex Preston II är en väggmonterad köksfläkt som suger upp 774 m3/timmen och har energimärkning A. Denna modell har en låg energiförbrukning vilket såklart gynnar både plånbok och miljö. Överlag är det här en konsumentfavorit, konsumenter är grymt nöjda både med prestandan och den snygga designen. Om du letar efter en köksfläkt som kombinerar stil och funktion med hög effektivitet och låg energiförbrukning – ja då är Thermex Preston II en prima kandidat!
Så vilken är den bästa Köksfläkten? Du måste såklart ta hänsyn till dina ventilationsförutsättningar men vi är rörande överens om att Siemens – LR97CAQ50 från kategorin Lyx förtjänar platsen som Bäst i Test. Nedan presenterar vi vinnare och utmanare i kategorierna Lyx, Mittemellan och Budget.

Ja det är inte fläkten du bara köper för att du behöver en ny fläkt, nej det är en lite större investering men en smart sådan om du till exempel är i färd med att renovera köket eller byta spishäll! Den är otroligt liten och smidig för att inte tala om snygg! Och kan enkelt flyttas efter behov. Smeg har här skapat en revolutionerande uppfinning – en bordsintegrerad fläkt som är enkel att montera. Perfekt för dig som vill spara plats i köket och värdesätter flexibilitet. Dess höga prestanda garanterar enastående resultat och effektiv borttagning av os och lukt från köket. Placera den vid spisen så suger den effektivt ut allt från os till matos.

Våra experter har landat i 9 köksfläktar i olika prisklasser och med olika funktioner, både gällande ventilationstyp, utseende och egenskaper. Dom flesta är köksfläktar med kolfilter, men vi har fångat hela bredden! För att du enkelt ska hitta rätt har vi delat upp dom i kategorierna Lyx, Mittemellan & Budget. För den som tycker att grönt är skönt hittar du även kategorin Klimatsmart längst ner på sidan.
Den här takfläkten från Siemens imponerar inte bara med sin tidlösa design, utan också med sin höga kapacitet och effektiva funktioner som hjälper till att göra matlagningen till en trevligare upplevelse. Fläkten är utrustad med en tyst och högpresterande motor som säkerställer att lukt och ånga snabbt och effektivt avlägsnas från köket. Du kan enkelt styra fläktens effektnivå och belysning från hällen med antingen cookConnect eller Home Connect-appen, vilket ger dig maximal bekvämlighet. Tack vare röststyrning och fjärrstyrd diagnostik är det enkelt att kontrollera fläktens inställningar och se till att den alltid fungerar som den ska. De energibesparande LED-lamporna ger också en skön belysning till hela köket. Med hjälp av “Home Connect”-funktionen kan du även kommunicera med dina andra hushållsapparater och sätta upp “triggers” med hjälp av IFTTT för att koppla samman enheter i ditt hem. Sammanfattningsvis är takfläkten en effektiv och intelligent lösning för alla som vill ha en ren och fräsch luft i köket utan att offra stil eller bekvämlighet.

Jag är utbildad journalist och en av ledsagarna här på Hemfakta! Mitt mission är att vägleda dig i pryldjungeln och jag tror vi är en bra match för jag är en sucker för bäst-i-test – med ett extra öga för coola köksmaskiner. E-post – Anna Sjöö

Bor du i ett hus med frånluftskanal? Då är det en bra ide att välja en frånluftsfläkt. För enfamiljshus med vanlig skorsten, eller flerfamiljshus med lufttrummor eller liknande lösningar för ventilation är utblåsfläkt mest vanligt förekommande. Dessa transporterar all luft utomhus och minimerar mängden matos och fukt som stannar kvar i köket. Dessa fläktar kallas även spisfläktar och de är utrustade med en inbyggd motor och skall kopplas in till din befintliga ventilationskanal.
Ja här har vi en till fläkt som inte bara är att tuta in läggan om den inte finns en egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Men har du just en sådan ventilationskanal eller är inne på att skaffa då har du en prima kandidat i den här ursnygga fläkten från Franke! Den här spisfläkten har alltså en inbyggd motor som tutar ut luften så den aldrig kommer in i ditt kök! Den är avsedd för frihängande montage och har en praktisk LED-belysning som ger en optimal belysning över spisen. Fläkten är utrustad med ett aluminiumfilter som effektivt fångar upp fett och andra partiklar, vilket gör den enkel att rengöra och underhålla.Är du också trött på att behöva duscha så fort du stekt ett paket grillost? Eller är det dags för det där köket att äntligen renoveras? Ja då är det ju läge att införskaffa en köksfläkt som rensar luften! Apparaten som sitter över spisen och suger upp allt det där matoset du klarar dig så förbannat bra utan! När det gäller köksfläktar är det några parametrar att förhålla sig till. Bor du i lägenhet är det oftast en kolfilterfläkt som gäller (men den finns en uppsjö kolfilterfläktar!). Har du kanske en villa med egen ventilationskanal ut mot fasaden då är det en spisfläkt med direkt utsug du ska ha! Sen är det ju storlek och form på spiskåpa, hur den ska monteras; vill du ha en vägghängd köksfläkt, takmonterad eller frihängande? Vad ska det vara för filter på din köksfläkt och har du centralventilation? SÅ många frågor! Längst ned i testet hittar du en köpguide – men i vårt köksfläkt bäst i test har vi samlat alla varianter så du kan hitta den bästa för att göra just ditt kök till en hemtrevlig oas! Spisfläktar tar bort fett och lukt och kan dessutom vara förbannat snygga!

Först och främst behöver du bestämma om du ska ha en modell med utblåsfläkt eller en återcirkulationsfläkt med kolfilter. Ta därför reda på vilket fläktsystem som redan finns i byggnaden. Därefter kan du fundera på om du vill att köksfläkten ska ha en intern eller extern motor. Andra faktorer som är bra att överväga är energiförbrukning, utformning, placering, samt givetvis hur mycket du är villig att betala. I vårt bäst-i-test hittar du de bästa köksfläktarna i olika prisklasser, så att det är enklare för dig att välja rätt.När du ska införskaffa en ny köksfläkt så är det bra att känna till att det finns flera olika typer av köksfläktar att välja mellan: Vajerhängda, vägghängda, frihängande, takintegrerade, underbyggnadsfläktar, utdragbara, bänkfläktar och centralventilation. Namnen på köksfläktarna avslöjar hur de skall monteras. Vilken typ av fläkt du skall välja styrs helt av vilken typ av boende du har, samt vilket befintligt fläktsystem som finns i byggnaden.

Hemfakta hjälper konsumenten att hitta de bästa produkterna genom att på ett enkelt sätt presentera de bästa produkterna och varorna inom olika segment. Vi har som målsättning att göra detta på ett effektivt och tydligt sätt så att det ska bli enkelt för konsumenter att köpa rätt produkt – och därmed slippa tidskrävande och kostsamma felaktiga inköp.
I jakten på den bästa Köksfläkten har vi gjort en gedigen research. Vi har gått igenom konsumentupplevelser, labbtester och benat ut specifikationer – allt för att få en så tydlig bild det bara går av vad som faktiskt skiljer den köksfläkt som är bäst från den som inte är det. När det kommer till Köksfläktar är det en del att tänka på, men nummer ett är såklart att den får matoset att försvinna! Sen är Kapaciteten, energiförbrukningen, designen och priset givetvis avgörande komponenter i vårt test.Stockholm, Uppsala, Borlänge, Enköping, Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Karlstad, Katrineholm, Linköping, Norrköping, Nyköping, Södertälje, VästeråsVi på Aerius ventilationsföretag tycker att alla har rätt till ett hälsosamt inomhusklimat. Med vår breda erfarenhet så kan vi hjälpa dig att hitta en lösning som passar dina behov och din plånbok. Om du vill få bättre luft hemma ska du börja med att ringa, maila eller fylla i en offertförfrågan. Därefter brukar vi ofta boka in ett kostnadsfritt platsbesök där vi kommer hem till dig och ser hur din nuvarande ventilation fungerar.Vi rekommenderar att du gör detta test två gånger per år. Det bästa är att göra det en gång i december då temperaturen är låg och en gång på sommaren då temperaturen är hög. Detta för att säkerställa att det är drag i huset året runt och att det inte bara är det under en viss period. En annan anledning är i de hus man har mekaniska fläktar som driver ventilationen, att man säkerställer så att fläktarna fortsatt funkar eller står still. Att ta reda på om du har dålig luft hemma är enklare än vad du tror. Allt du behöver göra är att undersöka om du har en fungerande ventilation eller inte. Det är främst husägare med äldre hus som drabbas av dålig luft på grund av att ventilationen inte är tillräckligt bra. Äldre hus har ofta självdragsventilation som inte alltid fungerar optimalt. Rör den inte sig alls? Då har du svaret på din fråga om varför det är dålig luft i sovrummet till exempel, om det är där du kör testet med tändaren. Ingen ny luft kommer in – hur ska ni då kunna andas ren och frisk luft? Vi p\u00e5 Aerius ventilationsf\u00f6retag tycker att alla har r\u00e4tt till ett h\u00e4lsosamt inomhusklimat. Med v\u00e5r breda erfarenhet s\u00e5 kan vi hj\u00e4lpa dig att hitta en l\u00f6sning som passar dina behov och din pl\u00e5nbok. Om du vill f\u00e5 b\u00e4ttre luft hemma ska du b\u00f6rja med att ringa, maila eller fylla i en offertf\u00f6rfr\u00e5gan. D\u00e4refter brukar vi ofta boka in ett kostnadsfritt platsbes\u00f6k d\u00e4r vi kommer hem till dig och ser hur din nuvarande ventilation fungerar.\u00a0 Vanliga symtom kan vara huvudv\u00e4rk, torr hud eller problem med astma och allergi. Om du upplever n\u00e5gra av dessa besv\u00e4r s\u00e5 kan det bero p\u00e5 att ventilationen inte fungerar optimalt.\u00a0 Om du har dålig luft hemma ska du alltså börja med att göra dessa två enkla knep. Det viktigaste är att du förstår mellan ny frisk luft som ska in i bostaden, och gammal luft som ska ut. M\u00f6gel i badrummet beror p\u00e5 att den fuktiga luften inte transporteras ut. F\u00f6rst och fr\u00e4mst ska du se till att tv\u00e4tta bort allt m\u00f6gel eftersom det kan vara farligt f\u00f6r h\u00e4lsan. Sedan \u00e4r det viktigt att se \u00f6ver ventilationen. Har du n\u00e5gon badrumsfl\u00e4kt? Om inte \u00e4r det bra att skaffa en s\u00e5dan d\u00e5 den minskar risken f\u00f6r fukt och m\u00f6gel. F\u00e5r du inte ordning p\u00e5 problemet \u00e4r det l\u00e4ge att kontakta en fackman som hj\u00e4lper dig.\u00a0

Aerius Ventilation AB är specialister på ventilation. Vi bistår med helhetslösningar och hjälper till med projekt, från ritning till utförande. Aerius startade sin verksamhet 2015 och har idag ett av branschens högsta betyg vad gäller kundnöjdhet.Det finns flera olika ventilationslösningar för att åtgärda dålig luft hemma. Vilket lösning som passar bäst för just ditt hus beror på flera olika saker och det bästa är att prata med en ventilationsfirma. Vi på Aerius Ventilation har den kunskap och erfarenhet som krävs för att skapa ett bra inomhusklimat i äldre hus. Hör av dig så bokar vi in ett kostnadsfritt platsbesök.När du har testat tilluften är det dags att ta reda på hur frånluften ser ut. För att luft ska kunna tränga in måste vi också ta ut luft från huset, annars spelar det faktiskt ingen roll hur många ventiler du har.

Vanliga symtom kan vara huvudvärk, torr hud eller problem med astma och allergi. Om du upplever några av dessa besvär så kan det bero på att ventilationen inte fungerar optimalt.

Hur kopplar man in en köksfläkt?
Vad behöver jag tänka på vid installation av köksfläkt?Välj rätt diameter på det flexibla röret, NYTTIG TUB. … Placera första kurvan på röret så högt upp som möjligt. … Undvik att böja eller kröka det flexibla röret vid installation. … Försök hålla en så kort sträcka som möjligt på det flexibla röret.
Om pappret inte fastnar i ventilen och du inte känner någon ny frisk luft tränga in via spalt eller väggventiler i sovrum och allrum, ska du direkt kontakta ett ventilationsföretag. De kan då göra en okulär besiktning av din ventilation och ge vidare förslag på åtgärder. Om både tilluften och frånluften står stilla har du garanterat dålig ventilation hemma.Börja med att gå runt i dina sovrum och allrum. Titta och se ifall det finns ventiler i fönster eller väggar som gör det möjligt för luft att fritt tränga in i huset. Känn sedan med handen ifall det kommer in luft i ventilerna eller om det står helt stilla. Tänd en tändare framför ventilen och se vilket håll lågan lutar mot.

Mögel i badrummet beror på att den fuktiga luften inte transporteras ut. Först och främst ska du se till att tvätta bort allt mögel eftersom det kan vara farligt för hälsan. Sedan är det viktigt att se över ventilationen. Har du någon badrumsfläkt? Om inte är det bra att skaffa en sådan då den minskar risken för fukt och mögel. Får du inte ordning på problemet är det läge att kontakta en fackman som hjälper dig.Alltför många gånger har vi träffat kunder som bor i ett hus med dålig luft. Varje vecka kliver vi in bostäder där husägare har beskrivit luften som okej, men att de gärna vill se över den för att veta om den är bra eller dålig. Vi förstår att bor du i ett hus så kommer du med tiden bli van med ett visst inomhusklimat, oavsett om det är bra eller dåligt.