Posted on

Thomas Rupp Consulting

Aptahem AB (publ), meddelar idag att bolaget ingår ett samarbetsavtal med det tyska företaget Granzer Regulatory Consulting and Services för att förbereda för ansökningar till den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA) och den amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Granzer är ett väletablerat konsultbolag inom regulatorisk support och har expertkunskap inom oligonukleotider och aptamerer för läkemedelsprojekt.“Vi är väldigt glada över att få arbeta tillsammans med det ansedda konsultbolaget Granzer i det här viktiga steget för Aptahem. De kommer att hjälpa och stödja oss med det förberedelsearbete som krävs för att få myndighetstillstånd på flera kontinenter, och för att uppnå det kommer de att ha ett nära samarbete med vår aptamerexpert Thomas Rupp och vår COO Ulf Björklund” sager Mikael Lindstam, VD för Aptahem. Granzer Regulatory Consulting & Services erbjuder sina kunder unik och skräddarsydd support för att möta europeiska och amerikanska myndighetskrav. Bolaget erbjuder experthjälp och vägledning för att optimera tiden till marknadsintroduktion för kundernas produkter. Dr Ulrich Granzer, VD för Granzer Regulatory Consulting and Services, kommenterar, “vi är glada att kunna stödja Aptahem i utvecklingsarbetet av ett lovande behandlingsalternativ för patienter som har diagnostiserats med sepsis med syfte att förebygga uppkomsten av organsvikt och vävnadsskador, vilket leder till hög dödlighet i den här patientgruppen och där det finns ett stort medicinskt behov.”

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Genom att ingå detta avtal tar Aptahem nästa steg i förberedelsearbetet med att ta fram regulatorisk dokumentation inför kliniska prövningar av läkemedelskandidaten Apta-1 som behandling för sepsis. Målet är att skicka in dokumentation till EMA och FDA för att få deras regulatoriskt vetenskapliga råd, vilket är ett viktigt steg innan man förbereder kliniska prövningsansökningar och söker tillstånd att starta kliniska studier. Granzer Regulatory Consulting and Services har lång erfarenhet inom det här området och besitter expertkunskap inom aptamerer.
Effektivisera ditt arbetsflöde med vårt förstklassiga digitala filhanteringssystem. Organisera, kontrollera, distribuera och mät allt ditt digitala innehåll.

Få tillgång till det bästa från Getty Images med vår enkla abonnemangsplan. Miljontals högkvalitativa bilder och videor samt högkvalitativ musik väntar på dig.
Skapa innehåll som är exklusivt för ditt varumärke genom att ta del av Getty Images globala datadrivna insikter och nätverk med fler än 340 000 skapare.

Den 28 juni kl. 13.30-14.30 arrangerar AFRY ett seminarium på temat elnätens och energilagringens betydelse för att nå Sveriges klimatmål och säkerhetsställa svensk konkurrenskraft. Medverkar gör flertalet representanter från näringslivet och politiken.
Våra experter bevakar, delar kunskap och bygger relationer inom alla frågor kopplat till den gröna omställningen, med ett speciellt fokus på energi, kompetensförsörjning och klimatneutrala städer.

Vi anordnar ett seminarium om energiförsörjning ”Elektrifiering utan elnät? Är energilagring och smarta elnät en del av lösningen?”. Samtidigt finns våra experter tillgängliga för möten och publika arrangemang. Hör av er om ni är intresserade!Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.

För ytterligare information kontakta: VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01 Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14 Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 12 juli 2012 kl. 08:30.Vitrolife informerade den 10 juli att Maria Forss har utsetts till en ny roll som Vice President Business Development and Global Marketing. Vitrolifes nya ledningsgrupp kommer från och med 1 oktober att bestå av Maria Forss, Emma Sjöqvist COO, Christer Silversand CSO, Mikael Engblom CFO och Thomas Axelsson VD. I moderbolaget är ingen vice VD utsedd.”Med det senaste tillskottet i form av Maria Forss har Vitrolife etablerat en mycket bred och kompetent ledningsgrupp som täcker företagets viktiga områden som jag bedömer kommer att kunna skapa stora värden för Vitrolifes kunder och aktieägare”, säger Thomas Axelsson, VD.”Vi förstår samtidigt att vare sig polis eller arrangör kan garantera en extremistfri vecka, och det är inte heller vad vårt upprop har gått ut på. Det är mycket sällsynt att stora arrangemang förlöper helt utan exempel på brottslighet eller incidenter. Samtidigt har den offentliga förvaltningens prioriteringar och verktygslåda stor betydelse, liksom våra egna möjligheter att påverka.”Efter förra årets Almedalsvecka gick flera företag och branschorganisationer ut i uppropet #näringslivetbackarupp och krävde bättre säkerhet i Almedalen. Nu säger de sig ha fått bra respons på kraven och kommer därför närvara vid årets Almedalsvecka.

En av de stora samtalspunkterna från förra årets Almedalsvecka var den högerextrema organisationen NMR:s närvaro, vilket fick många på plats att känna sig otrygga.
När förra årets vecka var avslutad gick organisationer och företag som Nasdaq, Nordic Capital, Sveriges Annonsörer och Livsmedelsföretagen ut i uppropet #näringslivetbackarupp och krävde att polisen, kommunen och arrangörerna presenterade förbättringspunkter för hur de skulle skydda både individer och organisationer från extremistiska element. Gruppen menade att det fanns betydligt mer att göra inom den befintliga lagstiftningen.Välj Acceptera för att godkänna eller Avvisa för att neka icke-nödvändiga cookies för den här användningen. Du kan ändra dina val när som helst i inställningarna.