Posted on

Vad Kostar Det Att Gjuta En Platta Per Kvadratmeter

Betong kostar för vibrationsfri, självkompakterande C28/35, S4 (halvflyt) betong runt 8 till 10.000 kronor per kubikmeter. En normal pool på 4×8 meter rymmer runt 5 kubikmeter betong och kostar i runda slängar 50.000 kronor. Först och främst, satsa på kvalitet! Väljer du en pool från Poolgiganten så kan du lita på att vara tryggad gällande den faktorn. Du får en pool som håller under lång tid framöver. Du har bestämt dig för att köpa pool. Hur går du tillväga? En pool är en investering på många sätt och det är viktigt att det blir rätt från början. Inga problem – ring oss så får du hjälp inför poolköpet!Visst vore det skönt att kunna njuta av sol och bad lite oftare? Lösningen är självklart att skaffa en pool hemma på tomten! Vi listar bra anledningar till att skaffa trädgårdspool. Har du bestämt dig för att skaffa pool? Vägen från pooldröm till verklighet behöver inte vara så lång, bland de första besluten du ställs inför är om poolen ska grävas ner eller placeras på marken. Sommaren är här och semestern hägrar. Även i år kommer många att stanna hemma så att skapa det bästa semestermålet i vår egen trädgård är det hetaste tipset 2021. I vårt skandinaviska klimat så finns det perioder då solen tittar fram lite för sällan för att värma upp vattnet tillräckligt mycket – ett värmetillskott i form av en poolvärmepump är då en utmärkt lösning! Krypgrund är ett kostnadseffektivt alternativ och brukar vara ett av de bästa valen om attefallshuset kommer från fabrik med färdigt bjälklag. Möjligheten att dra in avlopp och vatten är också goda. Ytterligare en fördel med krypgrund är att om den görs på rätt sätt blir det mycket fuktsäkert. Däremot är grundtypen inte lika intressant som betongplatta för den som tänkt ha vattenburen golvvärme.En enklare plintgrund kostar någonstans mellan 40 000 – 100 000 kronor och styrs av markförhållanden, avstånd och inte minst allt fylle som skall fraktas bort. Kan tex en kund slänga alla jordmassor direkt på tomten så kan man spara in massor av pengar på det. Sen också att projektet fortlöper så att maskiner och personal inte blir stående.

Vid offert är det bra att det även specificeras om du önskar fler moment än själva grunden. Det kan vara inhandling av material, murputs eller liknande. Har du någon i din bekantskapskrets som är villig att ställa upp med sin expertis kan det vara läge att spara in några kronor med dennes hjälp. Kontakta en markentreprenör för att undersöka din mark och se över flera offerter från murare eller snickare för arbetet.

Mycket beror på vad syftet med attefallshuset är. Ska det fungera som ett åretruntboende, d.v.s. likvärdig standard som ett villahus, eller ska det fungera som ett ouppvärmt förråd? Här är några exempel på användningsområden:
Attefallshus kan byggas på många olika sätt. Eftersom de även kan användas som bostäder är det vanligt med mer påkostade grundtyper än för en vanlig friggebod.- Ta reda på vilken typ mark som finns under ytan, en geotekniker eller en markentreprenör kan hjälpa till om ni är osäkra. Anlita en kunnig och seriös markentreprenör som ser till att det blir ett bra underarbete och avrinning och att grunden anpassas efter huset. Om inte grunden byggs fackmannamässigt kan det leda till allvarliga konsekvenser ex att vatten samlas under huset vilket kan leda till fuktskador eller sättningsskador.

Hur mycket betong går det åt att gjuta en platta?
Hur mycket material går det åt? Det går generellt åt ca 2 kg betong/m²/mm. Det blir ca 12,8 liter färdigblandad betong av en säck.
– Ja, vilken typ av jordart kan vara avgörande för vilken typ av grund som är mest praktisk och ekonomisk att använda. I de delar av landet där det finns tjäle finns det perioder på året då det inte är lämpligt att utföra vissa typer av grund och markarbeten.

Värt att tänka på när man skall göra en grund är markförhållanden. Typ av grund, gjuten platta eller plint-grund? När man platsbygger ett attefallshus är funktionen av gjuten platta bättre än vid nyckelfärdigt. Då kan värmeslingor placeras direkt i betongen. Det är även viktigt är att få rätt djup vid utgrävning och att sedan mäta in plintarna med laser så att grunden överensstämmer med grundritningen.Nackdelen med plintgrund är att det gör att attefallshuset blir högre, inte minst jämfört med att gjuta platta. Trots allt är attefallshus begränsade i höjd (4 meter) och då kan det bli en utmaning att uppnå samma höga standard.

Vi träffar Per Söderholm, Projektledare/Senior Advisor, på Modulhus för en intervju kring vad man ska tänka på, priser och hur man bygger en attefallsgrund.

Priserna är inklusive totalentreprenad för grund och markarbete. Även rördragning för VA och elkabel samt inkoppling är inräknat. El behöver sedan kopplas in av befintlig elektriker.
Attefallshus kräver en bra grund, men vilken är egentligen bäst för just din tomt vid grundläggning? Det finns många olika alternativ som att gjuta en platta eller använda plintar eller betongblock. Vi går igenom alternativen och vad priset är samt kostnad för markarbete.

Priset för att anlägga grunden till ditt attefallshus kommer att variera beroende på vilken grund du väljer och behöver på just din tomt. Är det mycket av markmassan som behöver grävas ut och fraktas bort? Eller är det relativt enkel mark? Kommer du att utföra hela jobbet själv, delvis eller anlita helentreprenad ändras summan en hel del.
Poängen är att du bör anpassa valet av grundtyp för användningen. Det är också klokt att investera mer om attefallshuset är tänkt att användas mycket. För ”året runt-standard” där någon ofta bor i attefallshuset så är det främst platta, hybridgrund eller krypgrund som gäller. Platta har en klar fördel för dig som tänkt ha vattenburen golvvärme. Att attefallsgarage har platta är också bra för att själva grunden inne i byggnaden ska klara tunga laster.

En stor fördel med platta på mark är att höjden på grundsockeln kan hållas låg. Attefallshus får vara max 4 meter, så vill du ha hög invändig höjd är det en god idé att hålla nere höjden på grunden. En kraftig betongplatta är även bra om tanken är att ha hög standard i attefallshuset med till exempel vattenburen golvvärme. Dessutom blir isoleringen god och värmeförlusterna kan hållas nere med den här grundtypen. Tänk på att framförallt nyckelfärdiga attefallshus inte passar bra ihop med en gjuten platta. Anledningen är att de flesta har ett isolerat golvbjälklag. En gjuten platta på mark passar bra till attefallshus som platsbyggs.
En av de stora frågorna är om man ska välja attefallshus först och därefter välja husgrund, eller göra tvärtom. En del attefallshus levereras som byggsatser som ibland är anpassade för en viss grundtyp. Vill man ha den absolut bästa grunden får man utgå ifrån sina förutsättningar.Det är viktigt att tänka på att få fall på avlopp, om inte detta går pga av berg etc kan man installera en pump som skjuter innehållet till befintligt avlopp. Viktigt att tänka på är också avstånd för grävning av el/va. Priset är rätt högt per löpmeter man behöver gräva. Det är även viktigt att ha koll på markförhållanden innan man börjar. Att allt görs korrekt när man väl håller på så att inte man behöver korrigera i efterhand.Hybridgrund är en grundtyp som är en slags hybrid mellan krypgrund och betongplatta. Grunden har en bärande grundbalk likt krypgrunden, men istället för att ha kryputrymme så fylls det med isolering. Fördelen är att man slipper omfattande arbete med betonggjutning. Samtidigt kan man få en välisolerad grund som dessutom blir ganska prisvärd. Det kan också ge möjlighet till tunnare bjälklag, då bjälklaget inte behöver vara lika isolerande.

– Om berg, sten, gamla grundrester, miljöfarligt avfall eller arkeologiska intressen hittas efter att grävning påbörjats och geoteknisk undersökning inte är gjord, avslutar Per Söderholm, projektledare på Modulhus.
Bilden visar ett bjälklag som byggs på plintgrunden för att sedan placera isolering i facken. En rejäl utgrävning är gjord för att få en så låg höjd på plintgrunden som möjligt.Ett av de bästa argumenten för plintgrund är den låga kostnaden, den är också relativt enkel att bygga. Grundtypen är även utmärkt för den som tänkt bygga på berg. En sak att tänka på är att plintarna måste ha en viss höjd för att komma upp tillräckligt från marken.

Priset kan skilja en del mellan olika entreprenörer och var i Sverige du befinner dig. I storstäderna brukar priserna alltid ligga lite högre än snittpriser på landsorter.
I detta ingår grävmaskinskostnader, dränering, vattenledningar, avloppsledningar, 30 cm cellplastisolering mot mark, vattenburen golvvärme inkl. termostater, betonggjutning med hög ytjämnhet klar för parkettläggning. indragning av vatten, avlopp, el och telerör max 10 meter. Att komma upp med exakta kostnader är såklart svårt. Men det finns några faktorer att förhålla sig till som kan ge ett hum om vad det kommer kosta just för dig. Om du ska ha golvvärme så är nästa steg att lägga ut golvvärmerören, och det gör du enligt fabrikantens anvisningar. De monteras i monteringsskenorna som kommer med i leveransen. Monteringsskenorna har plasttaggar som du trycker ner i cellplasten. Kom ihåg att golvvärmen alltid ska provtryckas av en rörläggare innan du gjuter.

Vad kostar 100 kvm betongplatta?
100 kvm betongplatta med golvvärme och samtliga avloppsrör, byggd på en helt plan tomt kostar ca 270 000 kr inkl moms. I detta ingår grävmaskinskostnader, dränering, vattenledningar, avloppsledningar, 30 cm cellplastisolering mot mark, vattenburen golvvärme inkl. Cachad
Därefter kan du placera ut elementen på underlaget och fästa samman dem med skarvbleck. Om du behöver kapa elementen så kan det med fördel göras med hjälp av en kapsåg som har en diamantklinga.Det kan förekomma instick på kantbalksektionerna, och det innebär att raka järn kapas i angiven längd och sedan placeras dem ovanpå armeringsnäten vinkelrätt mot grundelementen. Detta runt hela grunden, och med inbördes avstånd enligt kantbalksektionen.

Sedan så är det en komplex process att räkna på vad gjuta platta kan kosta, just för att det finns dolda kostnader såsom vad som döljer sig under marken (mer om det under ’guide’). Det är också oftast ett arbete som utförs av en så kallad markentreprenör där det används grävmaskiner, där schaktning av matjord ska göras bland annat.
Nu är det dags att gjuta plattan. Det står angivet i grundsektionerna vad lägsta betongkvalitet är, och val av betong kan med fördel diskuteras med betongstationen. Detta för att faktorer som temperaturen i luften kan påverka ditt val. Det är också viktigt att undvika att spruta betongen på kantelementen, utan i stället ska du rikta slangen inåt grunden och låta betongen rinna ut i kantbalken. Detta gör man för att undvika att kantelementen rubbas.Man bör också alltid se till att underlaget är plant. Det är också viktigt att se till att kabel och rörledningar till huset läggs ner innan det är dags att gjuta. Så, materialet på underlaget för plattan ska bestå av ett dränerande material.

Vad kostar det att gjuta 20 kvm?
Schablon man kan räkna med: cirka 900 till 1 000 kr/kvm. Cachad
Efter att montering och fixering av kantelementen är klara så är det dags att påbörja grundisolering. Den läggs ut så att skarvarna mellan cellplastskivorna i båda skikten blir förskjutna. Cellplastskivorna kan hållas samman med cellplastspik. Se till att du fäster cellplasten mot elementets bakkant, detta för att undvika att cellplasten flyter upp vid gjutningen.Och vilket djup du behöver ta dig ner till för att tjälsäkra beror lite på hur klimatet är där du bor. Ju kallare, desto djupare. Att använda isoleringsskivor i XPS-cellplast är rekommenderat då de tål fukt och tryck bra.

En av förberedelserna som bör göras är att tjälsäkra bygget – det vill säga, kolla upp om det finns en risk för tjälhävning. Tjälhävning är när vattnet i marken fryser till is och sedan utvidgar sig, vilket kan förstöra bottenplattan. Det blir en dyr historia på sikt, så det är en god idé att tjälsäkra och eventuellt tjälisolera vid behov.En annan viktig förberedelse är att se över vart byggnaden ska placeras i förhållande till terrängen. Vanligtvis görs även något som kallas för schaktning, som innebär att marken förbereds genom att ta bort stenar, jord, rötter och andra saker som kan förhindra ett dräneringssäkert bygge. Ofta behöver man dränera konstruktioner med platta på mark för att inte framtida fuktskador ska kunna uppstå. Dräneringsmaterial som fungerar bäst är makadam och grus, då de hindrar vatten från att sugas upp i konstruktionen. Kom ihåg att grus och makadam måste packas enligt föreskrifterna, detta görs med en så kallad markvibrator.

Vad kostar 5 kubik betong?
Betong kostar för vibrationsfri, självkompakterande C28/35, S4 (halvflyt) betong runt 8 till 10.000 kronor per kubikmeter. En normal pool på 4×8 meter rymmer runt 5 kubikmeter betong och kostar i runda slängar 50.000 kronor.
Armering gör du enligt grundsektionerna som har tagits fram för just ditt objekt. Du använder med fördel också armeringdistanser för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan. Placera armeringsdistanser under näten, ca 3 stycken per kvadratmeter. Om speedies markdistans så placeras en av dessa per kvadratmeter. Monteringsplattorna används här för att placera armeringsjärnen i kantbalken. Armeringsnäten ska logga centriskt i betongplattan, om inget annat angetts och vanligtvis så ska armeringsjärn och armeringsnät skarvas med överlapp.Först och främst är kostnaden för en betongplatta. Då kan man dela upp kostnaden i två delar: ett pris för entreprenaden och en för själva grundmaterialet.

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.
På kantbalksektionerna kan instick förekomma. Detta innebär att raka järn kapas i angiven längd och placeras ovanpå armeringsnäten vinkelrätt mot grundelementen runt hela grunden och med inbördes avstånd enligt kantbalksektionen. Innan det är dags att montera kantelementen så ska profiltråden flyttas, så att den visar grundens yttermått. Innan du börjar, kontrollera att mätningen av diagonalerna är rätt och sätt sedan ut hörnen (det vill säga ett rakt element med betong på en gavel och ett urtag för att kunna sluta an till ett standardelement). Läs vår blogg och få tips och inspiration inför ditt nästa Attefalls- Fritidshus- eller Villabygge. Varje vecka delar vi med oss av nyheter, erbjudanden, inredningstips med mera!

När du har monterat kantelementen ska de fixeras, och det gör man med skarvbleck som trycks ner i cellplasten innanför fiberbetongen. Placera också ett skarvbleck i botten eller i bakkanten på elementet.

Om du använder monteringsplattor så ska en placeras ut i varje skarv. Detta gör man för att ge tyngd och stabilitet till elementen samt att bilda distans åt armeringsjärnen.
Det första som du bör ta reda på, är om du behöver bygglov för ditt byggprojekt. I de allra flesta fall behöver man söka bygglov hos kommunen, men det finns undantag. Det kan vara om du till exempel ska bygga mindre än 15kvm. Men oavsett så behöver du göra en bygganmälan och invänta startbesked innan du kan börja, och det finns många andra krav och regler som ska uppfyllas för att man ska få lov att gjuta en grund. Bäst är att kolla ordentligt vad som gäller innan du sätter igång, så att det inte blir något fel. Kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun för att få en helhetsbild av vad som krävs i ditt unika fall.Om kantbalken och betongplattan ska gjutas samtidigt så krävs det att en utfyllnad är gjord, alternativt ett annat stöd för elementen. En återfyllnad kan göras upp till 150 millimeter från elementets underkant. Om man först gjuter kantbalken och sedan betongplattan, så behövs ingen utvändig återfyllnad.

Vad kostar det att gjuta platta 2023?
Platta (120 mm oisolerad betong, stålglättad): 17.500 kr. Totalt: 32.500 kr. Cachad
Sedan är det dags för montering av elementen. Montera då elementen så att utsidan blir så rak som möjligt, men blir det invändiga glipor i skarvarna så går det att fogskumma dem. Det är bra att fogskumma, eftersom de då kommer klara betongtrycket bättre vid gjutningen.En del som bygger hus väljer att göra sin husgrund själv, i denna bloggpost tänker vi berätta hur du kan gjuta en betongplatta steg-för-steg vilket är en vanlig husgrund många husägare väljer.

Vad kostar en betongplatta per kvadrat?
– Dyrare att gjuta under vintern när det är minusgrader ute. En bra betongplatta på mark hamnar oftast i prisintervallet 1000 – 1500: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster. En pålad fribärande betongplatta hamnar oftast i prisintervallet 1300 – 1900: -/kvm beroende på storlek, tjocklek och laster.
Förarbete är viktigt för att i sin tur kunna få grunden så bra som möjligt. Hur mycket förarbete som behöver göras vid just ditt projekt, beror på markförhållandena där grunden skall vara. Men oavsett är det självklart viktigt att vara noggrann i förarbetet. Det finns ett antal olika val man behöver göra och en rad parametrar att ta i beaktning för att resultatet ska bli bra när man ska gjuta platta på mark. Man behöver bland annat veta hur tjock platta man behöver, hur underlaget behöver beredas och vilken typ av betong som ska användas. Därför är det oftast värt det att anlita professionell arbetskraft, så att jobbet utförs både effektivt och på ett korrekt sätt. Det kan emellertid verka lättare i teorin än i praktiken att hitta rätt entreprenör till sitt projekt, men här kan vi på Byggstart hjälpa dig. Vi har samlat kvalitetssäkrade hantverksfirmor och entreprenörer på ett och samma ställe, så att det ska bli enklare för dig att göra ett bra val som du känner dig trygg med. Alla entreprenörer som du kommer i kontakt med via vår gratistjänst kvalitetskontrolleras kontinuerligt – avseende både kompetens, ekonomi och tillstånd. När du registrerar ditt projekt på Byggstart sätter vi dig i kontakt med flera entreprenörer som har den erfarenhet och det kunnande som krävs för att gjuta platta, men även till det övriga arbetet inom ditt byggprojekt.

Hos oss på Byggstart har vi byggt upp en egen prisdatabas baserat på projekt som genomförts med hjälp av tjänsten. När det gäller grunder med gjuten bottenplatta till garage och enbostadshus så varierar priserna kraftigt. Nedan finns två prisexempel för två olika projekt – ett garage på 40 kvadratmeter och ett enbostadshus med en byggarea på 110 kvadratmeter. Dessa ska endast ses som illustrativa priser, för att ge en fingervisning om vad den här delen av byggprojektet kan komma att kosta. Notera att det krävs både ritningar och projektering för att få fram detaljerade anbud.
Att bygga grund innebär en till stor del oförutsägbar process. Det som gömmer sig i backen på den tilltänkta byggplatsen är till stor del avgörande för vilket arbete det är som kommer att behöva utföras. Typen av markmaterial som man möter när man påbörjar grävarbetet kommer att ha en stor påverkan på projektet – både vad gäller tidsåtgång, arbetsinsats och pengar. I denna artikel kan du få bättre koll på prisdrivarna i ett sådant här projekt. Du får också information om genomsnittspriserna för att gjuta platta på mark. Dessa priser är hämtade från prisdatabasen hos Byggstart och är baserade på en rad genomförda byggprojekt.

Kostnaderna för grävarbetet tillkommer utöver de priser som anges ovan. Dessa varierar stort beroende på de markförhållanden som råder på platsen. Väljer du att bygga på ett ställe med berggrund kommer generellt schaktningsarbetet bli mer omfattande. Det är emellertid svårt att veta de exakta förhållandena i marken innan man börjar att gräva, om man inte gör en geoteknisk undersökning av platsen först.
Plattan är ju det fundament som ska bära hela byggnadskonstruktionen – när du ska gjuta platta innebär det alltså att du lägger grunden för ett framgångsrikt byggprojekt. Av den anledningen är det extra viktigt att arbetet håller en hög kvalitet. Även om det kan vara frestande att spara pengar på att göra delar av arbetet själv, kan ett bristande arbete i det här läget leda till merkostnader längre fram i projektet. Fel i grunden kan vara svårupptäckta, vilket gör att de kan få stora konsekvenser för konstruktionen i övrigt. Att påbörja förberedelserna i god tid gör det inte bara enklare att hinna planera projektet noggrannare. Det kan också vara avgörande för att kunna anlita den entreprenör som du vill samarbeta med. Duktiga hantverkare är populära och är gärna bokade för uppdrag under en lång tid framöver. Det är ofta lämpligt att tjälsäkra innan man börjar gjuta, vilket är något som man behöver ta i beaktande redan vid dimensioneringen av grävarbetet. Tjälhävning kan annars leda till omfattande skador på både platta och kantelement. Problem med tjäle är betydligt mindre kostsamt att förebygga än att åtgärda när skadan redan skett.

Du bör ha i åtanke att de flesta betongentreprenörer vill hålla det öppet i kontraktet för att justera för volym i efterhand. Detta beror helt enkelt på svårigheten med att uppskatta exakta mängder innan man kunnat göra en detaljerad projektering.
För att hitta rätt entreprenör till ditt projekt kan du registrera det på Byggstart. Vi kommer därefter matcha projektet med aktörer som har nödvändig kompetens och tidigare projekterfarenhet för att gjuta platta. Alla firmor i vårt nätverk bevakas kontinuerligt så att de håller en god kvalitet, både avseende kompetens, ekonomi och eventuella tillstånd. Därmed kan du vara trygg med att anbuden som du får kommer från pålitliga aktörer. Det är helt gratis att registrera uppdrag hos oss på Byggstart och anbud tas emot utan förpliktelser.

En annan faktor som kommer att ha betydelse för priset är storleken på plattan. Normalt sett blir kvadratmeterpriset lägre för en större platta, vilket beror på att flera kostnadsposter i princip består av fasta kostnader, utan koppling till storleken hos plattan. Kostnaderna för markberedning, samt för arbete och material kopplat till själva gjutningen, blir emellertid något lägre vid anläggningen av en mindre platta.
Vill du ha en offert på arbetet kan du klicka på knappen här nedanför, så sätter vi dig i kontakt med kvalitetssäkrade hantverkare, matchade för just ditt projekt. Det tar bara någon minut att komma igång och anbudet är helt förbehållslöst. Läs mer om tjänsten här!Utöver detta behöver du komma ihåg att du med största säkerhet kommer att få jord- och/eller stenmassor över när du gräver. Mängden beror givetvis på hur omfattande schaktningen varit, men man bör tänka på att schaktmassor alltid utvidgar sig när de grävs upp. Detta gäller särskilt berg som kan utöka sin volym med upp till 50%. En del material kanske kan användas för att fylla ut på andra ställen på tomten, och om du har rena stenmassor kan du använda dem som underlag när du ska gjuta platta. Resten behöver forslas bort, vilket medför kostnader. En möjlighet som du har är att kontakta lokala entreprenörer för att se om de har behov av den typen av massor som du sitter med. Många entreprenörer fraktar gärna bort massorna från din tomt mot att de får materialet gratis. Arbetet med att gjuta platta innebär en del okända parametrar, men ju bättre förberedd du är desto enklare blir det att göra eventuella justeringar under projektets gång. En kompetent hantverkare kommer i de lägena att kunna tala om för dig vad för arbete som måste till, samt vad det kan komma att kosta. Genom att ha gott om tid för förarbete blir det även enklare att anpassa projektet efter säsong och väder. Eftersom betongen till så stor del består av vatten blir den känslig för frostskador under härdningstiden. Dessutom tar det väldigt lång tid för betongen att härda ordentligt om det är kallt i luften. Det kan därför vara en bra idé att undvika gjutning under vintern. En del betongentreprenörer har också vintertillägg med 5–10 % på normalpriserna.

Ska du gjuta platta? I den här prisguiden hittar du allt om finansiering, kostnader, prisdrivare, spartips och mycket mer. Undvik att betala mer än nödvändigt och få råden som säkerställer att arbetet håller sig inom budgetramen. Läs den här prisguiden och lär dig allt som du behöver veta!

BALLAST – är material som fyller ut betong eller puts och oftast består av naturlig eller krossad sten och grus där kornstorleken har anpassats efter behov.
10. BLANDNING – Betong består av sand, grus och sten samt av vatten och bindemedlet cement. Till detta sätts speciella tillsatsmedel för att förbättra betongens egenskaper. En normal betongfabrik har ett stort antal recept för att kunna tillgodose olika önskemål vad gäller t ex hållfasthet och beständighet.I den här guiden får du en inblick i hur det går till vid beställning och leverans av fabriksblandad betong, samt hur du på bästa sätt arbetar med den.

11. TRANSPORT – Köper du fabriksblandad betong kommer den i s k roterbil. Dessa tar upp till 6 m3 åt gången. Bilarna är i regel försedda med en ränna, normalt minst 6 m lång, så att betongen kan tippas direkt i gjutformen på marken. (Marken måste tåla minst 10 tons axeltryck/16 tons boggitryck.)
En platta på mark är en grund som placeras direkt på marken. Plattan består av betong och isoleras med hjälp av cellplast för att ge bästa isoleringsresultat i det framtida attefallshuset som ska stå ovanpå.En plintgrund är ett bra val de gånger ett hus ska stå på en berggrund, en väldigt ojämn och/eller stenig mark samt när marken lutar. Det passar också bra till hus som kommer med ett färdigt bjälklag. Här gjuter man plintar på plats eller så köper man färdiga, och på dessa kommer sedan huset att vila. Detta är en ekonomisk husgrund, med nackdelen att den är hög så att du går miste om en del av takhöjden i ditt attefallshus. Läs mer om plintgrund till attefallshus.Marken under betongplattan behöver schaktas och fyllas med bl.a. makadam som sedan ska paddas. Efter det placeras ett lager med finare grus som plattan sedan ska gjutas på.Cellplast är ett annat namn för frigolit, och det är det man lägger som isolering ovanpå makadamen innan man gjuter ovanpå. Dess främsta syfte är värmeisolering och att skydda mot fukt.

När du väl har bestämt dig för att bygga ett attefallshus så är en bra grund en av de viktigaste delarna för att bygget ska lyckas. Inte bara för att undvika problem med sättningar, utan även för att inte behöva stå ut med kalla golv och höga räkningar för uppvärmning.
Plattan ger bra isolering, och du kan med fördel lägga in golvvärme direkt i plattan. Var bara noga med att själva markarbeten och grunden blir noggrant utförda så att du inte får några framtida problem med fukt.I priset ingick även bortforsling av snårigt förväxt buskage som tog upp hela platsen där huset placerades och jordmassorna för markarbetet i sin helhet.

I en platta på mark är det själva husgrunden som är inkluderad. Det är viktigt att du tar dit en fackman som kan studera marken innan konstruktionen inleds.

Ett av de mest populära alternativen är en platta på mark, och det ska vi titta lite närmare på i den här artikeln. Vi går igenom vilka hustyper det passar till, fördelar respektive nackdelar med den här typen av grund, ungefärliga priser och allt annat du behöver veta!
Olika typer av attefallshus och olika typer av förutsättningar gör att olika sorters grunder passar bäst för just olika tillfällen. Här nedanför listar vi de populäraste. Läs vår stora guide om olika grunder till attefallshus.I den här guiden hjälper vi dig med allt du behöver veta om att bygga en platta på mark som grund för attefallshus. Vi har själva byggt ett attefallshus på en betongplatta. Här nedanför går vi igenom fördelar med en platta på mark och steg för steg hur du bygger en.

Hur lång tid tar det att gjuta en betongplatta?
För ett bra resultat bör dessa moment utföras av en fackman. Normalt tar det 2-4 timmar efter gjutning innan man kan gå på och riva ytan. Efter ytterligare 2- 3 timmar är det möjligt att glätta ytan. En hög temperatur i betongen ger kortare tid innan rivning och glättning, medan en låg temperatur förlänger tiden.
En gjuten platta på mark som är 30 kvadratmeter kostar omkring 120.000 kr. Observa att det är priset för själva plattan – markarbete, bortforsling av jord, golvvärme osv är inte inkluderade.Under en gjuten betongplatta bör du lägga ett lager ren makadam. Detta lager bör vara minst 15 cm och väl komprimerat, och fungerar som en fuktspärr mellan betongen och marken. Även dräneringsrör runt omkring kan vara nödvändiga om marken inte släpper igenom vatten på ett bra sätt.

Vårt markarbete som gjordes inför att vi göt vår platta på mark till attefallshuset kostade cirka 100.000kr. Men viktigt att väga in då var att det inkluderade grävarbeten och material för att koppla på avlopp (cirka 25 meter) och vatten (ca 10 meter). Se bild här nedanför.Man kan göra allt förarbete själv, men det är att rekommendera att du hyr in en betongbil för själva gjutningen. Om du gör det själv måste det göras i sektionen, och då uppstår det skarvar som försvagar plattans hållbarhet.

En krypgrund är ett mycket bra alternativ till ett färdigbyggt hus som kommer med färdigt bjälklag. Det är kostnadseffektivt och skyddar väldigt bra mot fukt. Det är även enkelt att installera vatten och avlopp i utrymmet som skapas under huset.
För att platta på mark ska vara det bästa alternativet krävs det att marken där huset ska stå är så platt som möjligt och inte lutar. Om marken är ojämn eller sluttar kan du fortfarande använda dig av en platta på mark, men det kommer att krävas betydligt mer markarbete som gör att kostnaden stiger.När man gjuter en platta mot mark ska man helst ta dit en betongbil och gjuta alltsammans på en gång. Om du faller för frestelsen att dela upp plattan i sektioner och gjuta en bit i taget kommer du oundvikligen att få skarvar och konstruktionen blir mindre stabil. Ovanpå makadamen läggs ett lager av isolering, oftast cellplast men även andra varianter kan förekomma. Sedan gjuter man en betongplatta ovanpå detta, med en tjocklek på minst 8 cm. Kantelement utgör kanten på en husgrund. Syftet med kantelementet är att det ska bära upp byggnadens laster, samtidigt som det skyddar mot både fukt och radon. På denna kant lägger man sedan isolering, armering och betong när man gjuter.Golvvärme kan med fördel gjutas in i plattan. Med golvvärme har du ett extra skydd mot fukt och en garanti för att ditt golv alltid kommer att vara varmt och skönt för fötterna. Den läggs ovanpå cellplasten.Många väljer att lägga in golvvärme i en betongplatta. Fördelarna med det är att det hjälper till att hålla fukten borta samtidigt som ger ett trevligt inomhusklimat och håller kostnaderna för uppvärmning nere.

En hybridgrund är en mix av krypgrund och platta mot mark. Du har en bärande kant av betong runt omkring huset, som sedan fylls med isolering. Det ger mindre arbete då det inte behövs gjutas lika mycket, och du kan göra ett tunnare bjälklag då grunden redan är bra isolerad.
Nej, du behöver inget bygglov för att gjuta betong på din tomt. Däremot behöver du ett startbesked från kommunen innan du bygger ditt attefallshus. Ansök därför om det innan du gjuter plattan så du vet att du får bygga huset på det sätt som ni önskar.Priset per kvadratmeter ligger i snitt på ca 2000-3000 kr. Var noga med att kontrollera vad din offert inkluderar, det kan tillkomma kostnader för t ex markarbete, bortforslande av jord osv. Golvvärme tillkommer också om du bestämmer dig för det.

Grovbetong från Torrbruksprodukter kan användas till gjutningar av trappor, husgrunder, pelare, plintar, bjälklag samt till lagningar av betongunderlag med mera.
Betongbilen kan kosta väldigt mycket i framkörning, även om det bara är till ungefär 2-3 kvm. Nedanstående schabloner ger i alla fall ett hum om vad det kan kosta.

Vad kostar det att gjuta en platta till garaget?
Räkna med någonstans runt 400-700 kr/kvadratmeter betongplatta i arbetskostnad. Detta är alltså den del av kostnaden som du får göra ROT-avdrag på (det ska givetvis specificeras från entreprenören i offert och faktura vad som är arbetskostnad).
Om du ska bygga ett hus på en tomt som är bergig kan du behöva spränga. För att få bästa möjliga pris för sprängning är det fördelaktigt att lägga tid på att planera. Vanligast är det ett fast pris som erbjuds vid sprängning. Det kan dock tillkomma ytterligare områden som behöver sprängas vilket betyder att priset stiger.Det kan vara en hel del att tänka på när du ska bygga en husgrund. Fundera på punkterna i den här artikeln och ta in offerter från flera olika företag och jämför dessa. Var noggrann med att kolla vad som ingår och inte ingår. Tänk också på vad du själv kan göra och vad som är värt att kosta på sig för att det ska bli rätt från början.

När du ska bygga en husgrund är det flera faktorer som påverkar vilket pris det blir. En av dessa är om du ska bygga ett hus eller garage. Ett garage behöver inte lika mycket isolering men ett grövre armeringsnät och en villahusgrund planeras på annat sätt. I den här artikeln tänker vi utgå från att ett hus ska byggas.
Det är bra att ta in flera offerter men det kan vara svårt att jämföra vissa delar. I offerter som du får in kan du exempelvis se om frakten ingår i de kostnader som du har fått specificerade. Du kan också jämföra vilka kostnader som byggentreprenaden bakar in i arbetet, det kan därför vara bra att ha lite koll på vad som ska göras för att minimera att hantverkaren själv tar beslut kring detta.Faktorer som är nödvändiga för att företag som arbetar med sprängning ska kunna ge ett rättvisande pris är djupet som behövs för att borra, hur mycket berg det handlar om och att det finns ritningar på grunden.

Ett annat tips är att kolla upp vilka steg i arbetet som kan innefatta dolda kostnader. Exempelvis kräver ett arbete med färdiggjutna grundbalkar kranbilar. Andra faktorer som kan döljas i offerter är att betongbilar kan behövas. Läs på lite för att ha koll och fråga leverantören som lämnar offert.

Vattenburen golvvärme kan skilja sig mycket åt beroende på objekt. Uppvärmningskriterier (värmepumpar) och även typen av byggnad (om det är en ny villa, en tillbyggnad eller ett garage) har stor betydelse men prisexemplen nedan är iallafall en riktlinje.
I det här exemplet har vi utgått från att det ska sprängas 150 kubik berg till en husgrund. Tre byggnader i området påverkas av sprängningen och det är annars idealiska förhållanden.

Cellplastens pris beror på flera faktorer som notospont, kvaliteten på cellplasten, mängden cellplast som behövs i kvm och tjockleken på själva cellplastskiva. Följande exempel är baserat på en cellplastskiva i kvadratmeter som har en tjocklek på 100 mm utan notospont.

Får man gjuta en platta utan bygglov?
Måste man ha bygglov för en betongplatta? Nej, du behöver inget bygglov för att gjuta betong på din tomt.
Ska det sprängas behöver entreprenören ha försäkring samt tillstånd från polisen. Det är också viktigt att du och entreprenören tillsammans tar reda på vilka byggnader i området som behöver besiktas inför sprängningen och även få vibrationsmätare installerade. Enligt lag måste byggherren se till att alla byggnader inom området kring sprängningen blir besiktade för att inte bli negativt påverkade eller skadade. Men om man tänker sig under normalförhållanden, dvs marken är helt jämn och man inte behöver spränga och inte behöver röja växtligehet? ja typ på en gräsmatta med lerjord under. Att säga vad en platta på mark kostar inkl allt markarbete är omöjligt att svara på då det skiljer oerhört från tomt till tomt vad som behöver göras, det kan handla om ett par hundra tusen men det kan lika gärna springa iväg bortåt miljonen om det vill sig illa. Det bästa är att ta in offert utifrån markens förutsättningar och alltid lägga till lite extra då det ofta är på just markarbeten det springer iväg när man bygger.Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Kanten på elementet ska förstärkas vid garageportsöppningen. Detta kan göras på flera sätt. Ett sätt är att skära ner elementet 60 mm i portöppningen. Sätt en brädform i portöppningen där elementen är lägre än de övriga elementen. Därefter gjuts betongplattan.Som underlag för elementen läggs en bädd av makadam som komprimeras väl. Om undergrunden består av löst material som t ex lera ska en geoduk läggas mellan schaktbotten och makadambädden. Detta för att förhindra att makadamen trycks ner i undergrunden och tappar sin dränerande förmåga.

Vid schaktning schaktas även för utvändiga VA- och dräneringsledningar. Sedan VA- och dräneringsledningar dragits sker återfyllning kring dessa med dränerande material.
Vid eventuella punktlaster kan man behöva plocka bort översta lagret cellplast för att förstärka plattan med ett tjockare lager betong. Detta framgår i konstruktionen (grundsektionerna) för grunden.Garageportsöppningens kant kan förstärkas ytterligare med ett kantjärn. Vid användning av kantjärn utförs förstärkningen enligt ovan men med skillnaden att kantjärnet skruvas fast i brädformen. Kramlorna som är förankrade i järnet viks ut för att järnet ska förankras i betongen. Kantjärn för garageport kan beställas som ett tillval.Innan schaktning behöver du veta exakt var grunden ska placeras på tomten. Du behöver även veta hur grunden ska placeras i höjdled. Du kan boka både grovutsättning och finutsättning via kommunen, Metria eller liknande bolag.

Vad kostar en lastbil med betong?
Vad kostar det att beställa en betongbil En betongbil inklusive betong för en normal villagrund kostar cirka 20 000 – 30 000 kr beroende på storleken på betongplattan.
Golvvärmerören läggs ut enligt fabrikantens anvisningar. Golvvärmen monteras i monteringsskenorna som medföljer golvvärmeleveransen. Monteringsskenorna har plasttaggar som trycks ner i cellplasten. Golvvärmen ska alltid provtryckas av rörläggare innan gjutning.Vid grundläggning med U- och L-element schaktas markytan av från all matjord och så mycket som krävs med hänsyn till grundläggningsdjupet. Normalt schaktar man ca 600 mm utanför grundens mått för att få plats med dränering och dagvatten. Hur många mm dränerande material du behöver under kantelementet bestäms av vart i landet du bor och hur mycket isolering du har i grunden samt ifall du tjälisolerar eller inte. Mer info om detta kan du se under fliken konstruktion. Generellt gäller att aldrig bygga på matjord eller frusen mark. Vid grundläggning för garage används i princip alltid platta på mark. I garage har man ofta något mindre krav på isolering än till en vanlig villa. Det vanligaste är 300 mm höga kantelement och 200 mm isolering. Önskas golvvärme i garaget är det vanligt att gå upp till 300 mm isolering även i garaget. Armera enligt den för objektet framtagna grundsektionerna. Armeringsdistanserna används för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan. Armeringsdistanser placeras under nät ca 3 st/m2. Vid användning av speedies markdistans placeras dessa ca 1 st/m2. Monteringsplattorna används för att placera armeringsjärnen i kantbalken. I hörnen ska armeringsjärnen bockas. Armeringsnäten ska ligga centriskt i betongplattan om inget annat anges. Generellt gäller att armeringsjärn och armeringsnät ska skarvas med överlapp.

Därefter kan betongplattan gjutas. Lägsta betongkvalitet står angivet på grundsektionerna. Val av betong kan även diskuteras med betongstationen då t ex temperatur i luften kan påverka valet av betong. Undvik att spruta betongen på kantelementen utan rikta slangen inåt grunden och låt betongen rinna ut i kantbalken för att undvika att kantelementen rubbas. Vid användning av monteringsplattor placeras en monteringsplatta ut i varje skarv. Monteringsplattor används dels för att ge tyngd och stabilitet till elementen och dels för att bilda distans åt armeringsjärnen. En grovutsättning innebär oftast att en stolpe sätts ut en bit utanför grundens ytterhörn samt att en arbetshöjd markeras. Efter schaktning kan en finutsättning bokas in. De vertikala profilbrädorna som sitter på hörnstolparna ska markera grundens höjd. På dessa profiler placeras vid finutsättningen en spik som markerar grundens yttermått och mellan dessa spikar kan en profiltråd spännas.

Innerhörn – Placera elementet så att betongsidan precis går förbi det andra elementets yttre del. Första lagret cellplast läggs som vanligt så att det täcker marken. Det andra och ev tredje lagret cellplast ska placeras så att kantbalksrännan fortsätter runt hörnet.
När betongen styvnat något drar man av ett fall från väggens insida ut mot brädformen på ca 10 mm. Detta görs för att vatten inte ska rinna in under garageporten.Om det finns tydliga referenspunkter som ofta är fallet vid tillbyggnader eller byggnader nära befintliga, inmätta byggnader behöver inte utsättningar bokas in. Boka dock en lägeskontroll innan grunden gjuts igen.I skarvarna mellan kantelementen används speciella skarvbleck. Skarvblecken trycks ner i cellplasten innanför fiberbetongen. Placera även ett skarvbleck i elementens botten eller bakkant.