Posted on

Vangstycke 6 Steg

Då både varuhuskunder och webbshopskunder välkomnas att skriva produktrecensioner på Hornbach.se, presenteras recensioner både från kunder med en validerad webbshopsbeställning, men även från kunder som inte har verifierat att de har använt eller köpt produkterna.

Hur många trappsteg ska man gå per dag?
Forskare som har jämfört antal steg med tid som har tillbringats i olika grader av intensitet, har kommit fram till att rekommendationen för vuxna bör vara minst 7 000 steg per dag, säger Eva Jansson.
Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha byggshops nyhetsbrev och godkänner att byggshop behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt byggshops integritetspolicy.Trappor och ramper ska utformas så att även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig säkert. Vid viktiga målpunkter som terminaler och större busshållplatser bör nivåskillnader större än ett våningsplan överbryggas med hiss. Bra belysning, ledstänger, halk- och snubbelfri yta och kontrastmarkeringar underlättar för alla.

Hur höga trappsteg kan man ha?
Steghöjden begränsas inte i normerna, men erfarenhetsmässigt är steghöjder på 170-180 mm att föredra. Stegdjupet i gånglinjen bör vara minst 250 mm. För att uppfylla barnsäkerhet i öppna trappor, får fritt vertikalt mått mellan plansteg inte överstiga 100 mm.
En ramp ska uppta högst 0,5 meter i höjdskillnad. Vid större höjdskillnad måste rampen delas upp i sektioner med vilplan mellan. Varje vilplan ska vara minst 2 meter långt.Trappor ska ha minst 3 och högst 8 steg. Längre trappor avdelas med minst 1,3 meter långa vilplan. Det är bra med sittmöjlighet i avsats och ovanför en längre trappa.

Markeringen ska vara infräst och vara av pavextyp eller liknande. I trappor med väldigt långa trappsteg, så kallade åsnetrappor, ska varje trappstegskant markeras. I nya trappor av betong eller granit kan hela trappsteget vara i avvikande ljushet. Samtliga kontraster måste fungera vid alla väderlekar.
Ramper ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan förflytta sig, även med flera vilplan kan nivåskillnaden bli arbetsam för en person i rullstol. (ALM 1, §§ 7, 9, 11, 15. HIN 1 §§ 12, 16.). För utformningskrav på hissar se Handbok för en tillgängligare utemiljö (pdf, 7,5 MB), avsnitt Hissar.Trappans översta och nedersta trappsteg samt överst och nederst i en avsats, ska kontrastmarkeras med vit färg. Markeringen ska finnas längs hela trappsteget, den ska vara minst 5 centimeter bred och vara placerad vid trappnosen.

Det här är stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok. Den ska användas vid beslut, planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Helsingborgs stad. Syftet med Teknisk handbok är att underlätta för alla att arbeta långsiktigt, hållbart, effektivt och ekonomiskt med stadens utemiljö. Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsenLedstången ska löpa 90 centimeter ovanför trappan längs med hela trappans längd. Ledstången ska ha en rundad avslutning och vara greppbar hela vägen, även vid infästningarna, samt gå förbi översta och nedersta stegframkanten med minst 30 centimeter.

Vad är ett normalt trappsteg?
Steghöjden begränsas inte i normerna, men erfarenhetsmässigt är steghöjder på 170-180 mm att föredra. Stegdjupet i gånglinjen bör vara minst 250 mm. För att uppfylla barnsäkerhet i öppna trappor, får fritt vertikalt mått mellan plansteg inte överstiga 100 mm.
Ledstång ska finnas på både 90 och 70 centimeters höjd och om det finns höjdskillnader mot omgivningen ska ett avåkningsskydd, en kant, på minst 4 centimeter finnas.

Vi reviderar Teknisk handbok ungefär en gång om året. Förutom den samlade revideringen av innehållet i handboken gör vi mindre uppdateringar vid behov.
Ramper ska i första hand vara raka men svängar kan accepteras vid vilplan. Om rampen måste svänga på grund av brant topografi eller begränsat område, se bild nedan, måste bredden på rampen vara minst 2 meter och vilplanet som ligger i vinkeln ska vara minst 2×2 meter. Ytan behövs för att en person i rullstol ska få ner hastigheten tillräckligt före svängen.

Hur gör man ett Vangstycke?
I vangstyckena gör man spår där planstegen passar trögt. Spåren döljs av stegnosen som skjuter ut över vangstycket. Markera planstegens placering och tjocklek med hjälp av anslagsvinkel, smygvinkel och spetsig penna. Spåren sågas och huggs bort.
Genom att fylla i min mailadress bekräftar jag att jag vill ha bygghemmas nyhetsbrev och godkänner att bygghemma behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföringsmaterial som anpassats till mig enligt bygghemmas integritetspolicy.

Ett vangstycke, även kallat trappstycke, används på sidorna när du ska bygga en utomhustrappa. Vangstyckena fungerar som stöd för planstegen och förenklar på så sätt trappbygget avsevärt. JABO:s vangstycken finns i 2–7 steg och i två olika stegdjup. Steghöjden är 17 cm och stegdjupet är på Stegdjup 25 cm. Behandling : Tryckimpregnerad furu NTR-A Träslag : Fur Ritning : Ja Varumärke: Jabo Artikelnummer: 4443 Färg: Trä Steghöjd: 17 cm Stegdjup: 25 cmVangstycke från Jabo med 6 steg i tryckimpregnerad furu utan krom och arsenik. Vi rekommenderar att ni oljar in vangstycket innan användning. Använd minst 28 mm trall och max c/c 60 cm mellan vangstyckena.Du verkar inte ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. För att kunna använda BAUHAUS webbplats måste du tillåta JavaScript i din webbläsare eller uppgradera till en webbläsare som kan hantera JavaScript.

Se i tabellen vad månadsbeloppen blir vid olika kreditbelopp och delbetalningsplaner. Du väljer betalningsalternativ vid första betalning månaden efter köpet.Smidiga vangstycken i skyddsimpregnerad gran utan krom och arsenik. Används för att lätt och smidigt bygga en trapp utomhus, till trädäcket, altanen eller i sluttningar i trädgården. Vangstyckena finns i olika storlekar. Olja helst träet direkt efter uppmonteringen. Oljan ger även ett visst skydd mot solens ultravioletta strålning som gör träet grått. För att få bästa möjliga effekt bör man olja två gånger per år, lämpligast på våren och hösten. Före behandlingen med träskyddsoljan ska produkten tvättas med ett effektivt rengöringsmedel. Skyddsimpregnerat trä går utmärkt att lasera eller täckmåla, men vänta minst ett år. Stegdjupet på 25 cm är perfekt för två styck 120 mm trallvirke som plansteg. Använd minst 28 mm trall och avstånd på max c/c 60 cm mellan vangstyckena.

Färdiga vangstycken i skyddsimpregnerad gran, som underlättar ert arbete att bygga trappa utomhus, till trädäcket, altanen eller i sluttningar i trädgården. Finns i olika storlekar.Använd vattenpass och anslagsvinkel för att rikta och kontrollera trappans delar. Välj varmförzinkad spik 4,0 – 125, 3,4 – 100 och 2,8 – 75 till stommen. För att spika eller skruva fast trallläkten används rostfri kamspik 3,1 – 75 – alternativt trallskruv, längd 55 – 75. Förborra tralläktens ändar så att spikhålen inte spräcker ändträet. Med 28 tjocklek på tralläkten blir första trappsteget 123 högt och övriga 145.

Hur många steg Vangstycke?
Vangstyckena fungerar som stöd för planstegen och förenklar på så sätt trappbygget avsevärt. Alla våra vangstycken är i tryckimpregnerat trä vilket ger ett slitstrakt och vädertåligt virke. I sortimentet finns 2–7 stegstycken att välja mellan! Vi rekommenderar 28×120 cm tryckimpregnerad trall med ett max C/C om 60 cm.
Markera planstegens placering och tjocklek med hjälp av anslagsvinkel, smygvinkel och spetsig penna. Spåren sågas och huggs bort. Om man använder handöverfräs eller cirkelsåg måste maskinen styras exakt utefter ribbor som fixeras med spik eller tvingar.

Hur sätter man fast vangstycken?
Vangstyckena fästs upptill mot altanen med hjälp av vinkelbeslag av varmförzinkat stål. Nedtill skruvas vangstyckena i de ingjutna plattstålen så att avståndet mellan vangstycke och betong blir cirka 50 mm. Stödreglar skruvas mot vangstyckena. Virke till plansteg monteras med cirka 5 mm springa.
Trappan är en känslig konstruktion som kräver material av hög kvalitet. Till utomhustrappans delar som har kontakt med mark, till delar där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall) och till delar som är svårutbytbara eller byggs i fuktig miljö väljs tryckimpregnerat trä i träskyddsklass NTR/A.De fem stolparna vilar mot gjutna betongplintar 1. Om marken är stadig räcker 500 – 700 djupa plinthål, annars till frostfritt djup. Gjut först en bottenplatta av betong i hålet. Tryck fast ett lodrätt armeringsjärn i mitten. När gjutningen hårdnat placeras en 150 gjutform av papp i hålet och jorden fylls tillbaka runt om. Sedan fylls pappformen med betong, och kraftiga varmförzinkade plattjärnsbeslag/stolpfästen, 6 x 40, stagas och gjuts fast i betongplintarna.Vid montering används snickerilim eller fuktsäkert lim för utomhusbruk. Konstruktionen dras ihop med två limknektar per plansteg. Som förstärkning kan långsmala träskruvar skruvas genom vangstyckenas utsidor in i planstegen. Ett praktiskt sätt att hålla ihop trappan vid utomhusbruk är med 10 mm gängstång, brickor och muttrar.Reglarna 3 utgör fäste för de lodräta räckesspjälorna. Den kraftiga regeln 4 binder ihop stolparna och bildar ytterkant på trallgolvet. Till golvet, som ligger i nivå med 4:s överkant, används tralläkt 22 – 28 x 95.

Trappans vangstycken tillverkas av 45 tjockt virke. Planstegen kan bestå av en bred sammanlimmad bit, eller två lösa 28, 34 eller 45 tjocka. Dimensioneringen bestäms efter trappans bredd och funktion.
Nedersta plansteget är lägre än övriga. Basen 14 är 45 x 95. Täcksidan 15 är 22 x 95. Bakre delen 14 skruvas fast mot betongblocken 12 med sexkantig träskruv. I hörnet placeras en stödregel 17 45 x 95. Varje plansteg består av tre 95 breda tralläkt. Springorna mellan tralläkten är 5. Använd 5 mm distansbitar som mall. Främre trallläkten ska överlappa de slutna sättstegen med 10, så att en stegnos bildas.Trappans sidor kallas vangstycken och trappstegen plansteg. Höjdavståndet mellan planstegen heter sättsteg. En trappa med normal lutning har cirka 300 djupa plansteg och 150 höga sättsteg.

Hur många trappsteg i en trappa?
Eftersom man aldrig bör ha varierande steghöjd i en trappa så får du välja antingen 8 eller 9 steg med steghöjder på 19,4 centimeter resp. 17,2 centimeter.
Delarna 16 45 x 145 skråspikas. De ska nå 50 upp mot övre planets sida/framsida. Även här skråspikas de. För att täcka mellersta sättsteget används 22 x 145.

Baksidan 10 och sidan 45 x 195 skruvas fast mot husets grund med sexkantig träskruv i inborrade skruvpluggar av plast, alternativt med fasadplugg. Reglarna 11 45 x 70 spikas fast baktill mot 10 och vilar framtill mot två betongblock 12, höjd 190. De fungerar som upplag för golvreglarna 13, som är sågade 50 x 125. Beroende på trallvirkets tjocklek placeras golvreglarna tätare eller glesare. Främre 11-regeln fixeras mot betongblocken med sexkantig träskruv eller med vinkelbeslag. Placera syllisoleringsremsa av grundpapp mellan trä och betongblock. Mot framsidan och återstående kortsida spikas täckreglar 45 x 195.