Posted on

Weed In Stockholm

Det finns kopplingar mellan regelbunden cannabisanvändning som påbörjats i tidig ålder och lägre utbildningsnivå, arbetslöshet, problematisk skolfrånvaro, lägre inkomst samt bruk av andra droger (1).Cannabis har historiskt använts både som berusningsmedel och i medicinska syften. Det vanligaste är att cannabis röks, ofta utblandat med tobak. Det går även att äta, dricka och inhalera cannabis (1).

Det har över tid blivit vanligare med cannabis som innehåller mer THC än innan (3). Högre halt av THC innebär en starkare drog och ett starkare rus (2).
All hantering av cannabis är olaglig för privatpersoner. Det finns dock läkemedel som innehåller cannabis, till exempel läkemedel för MS. Dessa är narkotikaklassade och får enbart användas om läkare skrivit ut dem. Har man fått ett sådant läkemedel utskrivet av läkare är det inte olagligt att använda det.De flesta negativa psykiska effekter går över en tid efter att en person slutat med cannabis. Hur fort man återhämtar sig och vilka negativa effekter man känner av beror på många olika individuella faktorer.

De flesta cannabinoider bryts ned i levern. Men en del lagras i fettvävnaden och utsöndras under lång tid. Därför kan de finnas kvar i kroppen i mer än sex veckor.

Vid upprepad användning av cannabis kan man få mer långvariga nedsättningar av hjärnans kognitiva funktioner. Dessa nedsättningar kan ofta mätas i flera veckor efter senaste användningstillfället.
Cannabisanvändning kan leda till hälsomässiga och sociala problem. Det är fler män än kvinnor som använder cannabis. Personer som använder cannabis anger i högre grad att de har psykisk ohälsa och använder också oftare andra droger (1).

Vad är straffet för weed i Sverige?
Straff vid innehav av cannabis Döms man för innehav av ca 1 g cannabis är påföljden i vanliga fall 30 dagsböter, medan ca 10 g ger 60 dagsböter och 30 gram ger 100 dagsböter. När det rör sig om över 50 gram cannabis blir straffet vanligtvis mer ingripande än endast dagsböter. När innehavet är större och t. ex.
Hampaväxten innehåller bland annat ämnet THC (delta-9-tetra-hydro-cannabinol). Det är THC som ger upphov till ruset. Cannabis röks oftast. Det gör att personen snabbt får en rusupplevelse.

Om man röker cannabis ofta finns risk att utveckla bronkit. Cannabisanvändande kan också leda till sociala skador. Personen kan få svårt att hänga med i skolan, fungera på en arbetsplats och få problem i relationer till vänner, partners eller familj.
Hur man påverkas av cannabis är mycket olika. Ruset varar olika länge beroende på hur drogen används. Hur man upplever cannabisruset beror till exempel på om man röker mycket och ofta eller lite och sporadiskt.De flesta kommuner uppger sig erbjuda stöd till barn i familjer med missbruksproblem. Ändå når de bara en dryg procent av de utsatta barnen, visar Junis årliga enkät. Det behövs en ”game-changer” med mer kunskap, struktur och samverkan, att se hela bilden, enligt barnorganisationen. – Det är första gången vi ser en så här hög halt. När man ser ett sånt här värde vill man göra en till analys, för det här är en rejäl varningsflagga. Helst skulle man vilja ha en annan mätning från samma ställe, säger Johan Lindberg på RISE till Veckans Brott. ”Förlora inte Systembolaget!” Uppmaningen från Eric Carlin från WHO:s Europaregion var tydlig på ett seminarium i riksdagen där olika aspekter på en ambitiös alkoholpolitik diskuterades.Enligt en undersökning är det vanligt att läkare som använder psykofarmaka, både narkotiska och icke-narkotiska, skriver ut det till sig själva eller får det utskrivet av en vän. Läkares rätt att skriva ut narkotika till sig själva ifrågasätts nu av en av forskarna bakom studien. Enligt testet så är det särskilt amfetamin som sticker ut och en jämförelse med EU:s återkommande analyser i flera städer, så är värdet cirka 675 milligram amfetamin per ett tusen invånare och dygn högst i Europa. Även finska Lahti, Reykjavik och Oslo låg högt i EU:s mätningar – men Stockholm i topp alltså. En person som under en period spelat stora summor på online-spel hos bolaget Betsson förlorade uppåt fem miljoner kronor. Men Uppsala tingsrätt nekar honom skadestånd i det uppmärksammade målet och anser inte att speljätten utnyttjat hans spelberoende.Den inflation som drabbat stora delar av samhället, märks inte på narkotikamarknaden. Det visar CAN:s senaste rapport om narkotikaprisutvecklingen (pdf-fil, 36 sidor). ”Priserna mellan 2021 och 2022 är oförändrade”, säger Ulf Guttormsson till Drugnews.

– Siffrorna ska tolkas med försiktighet, man får ta hänsyn till att befolkningsunderlaget kan variera och att det kan vara folk som reser in till Stockholm, det är de som befann sig i Stockholm under de här dygnen som vi har drogtestat, säger Johan Lindberg på RISE.
I det Stockholmsområde med 850 000 invånare som mättes, så konsumerades det – enligt analysen – omräknat 440 doser cannabis, 4,7 doser kokain och 79 doser amfetamin per tusen invånare under oktoberveckan.

”Det uppenbara” är andra delen i Benny Haag och Lennart Karlssons krimserie Stockholm Nu. En verklighetsnära deckare om hur komplext gängvåldet är. ”De sociala skyddsnäten har eroderat sönder. Det räcker inte med tuffa tag, det behövs en Marshallplan för att vända skutan i samhället”, säger Lennart Karlsson – till vardags […]
• Veckans Brott sänds torsdag klockan 21 i SVT1, eller i SVT-play. Programmet redovisar mätningar och mätmetoder, intervjuar stockholmare och narkotikapolis. Även påståendet att ”partyknarkare” göder de kriminella gängen ska försöka benas ut.

Enligt mätning av avloppsvattnet i delar av Stockholm en oktobervecka rökte invånare nära 1,8 miljoner jointar cannabis, snortade 33 600 linor kokain och tog drygt 451 000 amfetamindoser. Det är SVT Veckans Brott som beställt droganalysen om hur mycket droger som stockholmarna kissar ut, och får tas med en nypa salt.
Men Stockholm är en stor turiststad med många tillfälliga besökare och invånare som är rörliga och åker till Citys lockande nöjesliv och klubbar där mycket droger intas, vilket gör mätningen osäker.

BANGKOK Resultatet av det thailändska valet kan bli att cannabis återregleras. Det framgår sedan de två partier som fick flest röster presenterat en politisk överenskommelse. Detaljerna är dock oklara.
Amfetaminkonsumtionen verkade ha en topp på måndagen, medan kokainet togs mest under helgen. Cannabis som är vanligaste illegala drogen hade sin topp på tisdagen under mätveckan i Stockholm.Cancerfonden har investerat över 100 miljoner kronor i en fond som har aktier i företag som bland annat är verksamma inom alkohol-, militär-, och casinobranschen. Några tillverkar även bekämpningsmedel, rapporterar P4 Värmland.

Kan man röka weed i Sverige?
All hantering av cannabis är olaglig för privatpersoner. Det finns dock läkemedel som innehåller cannabis, till exempel läkemedel för MS. Dessa är narkotikaklassade och får enbart användas om läkare skrivit ut dem. Har man fått ett sådant läkemedel utskrivet av läkare är det inte olagligt att använda det.
Efter att strategin ”Sluta skjut” infördes i Malmö 2018, så har skjutningarna i staden i snitt halverats och orsakat färre dödsfall, enligt en utvärdering av Malmö universitet på uppdrag av Brå.

VANCOUVER Att avkriminalisera narkotika kommer inte att minska drogproblemen i samhället eller förbättra livssituationen för de beroendesjuka. Det visar en ny kanadensisk översikt av studier om olika modeller för narkotikapolitiken. Resultatet är särskilt intressant med tanke på att provinsen British Columbia på prov börjat avkriminalisera flera substanser.
Vattenprover tog Henriksdals reningsverk varje dag 15 till 21 oktober i år på avloppsvatten från Stockholms centrala och södra delar och analyserades sedan av statliga forskningsinstitutet Rise.LISSABON EU:s nya rapport om drogsituationen i Europa pekar på fortsatt hög tillgång till narkotika. Tonvis med kokain smugglas från Latinamerika till de våldsamma gäng som slåss om köparna. ”Det finns en rak linje mellan Ecuador till skjutningar härhemma, nu senast i Farsta”, säger EU-kommissionär Ylva Johansson.Vad som bedöms som narkotika i Sverige framgår av en lång förteckning över substanser som Läkemedelsverket upprättar. Denna förteckning finns i bilaga 1 till förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. Vanliga former av narkotika som förekommer vid narkotikabrott i Sverige är bl.a. cannabis (dvs. hasch och marijuana), ecstasy, amfetamin, kokain, heroin, LSD, benzodiazepiner och tramadol.För narkotikabrott av normalgraden kan en person dömas till fängelse i högst i tre år. En person kan även dömas för ringa, grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott. Påföljden för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader. När det gäller grovt narkotikabrott är straffet fängelse i lägst två år och högst sju år. Om en person döms för det allvarligaste brottet – synnerligen grovt narkotikabrott – kan denne dömas till fängelse i lägst sex år och högst tio år.

Vid bedömningen av om det istället rör sig om grovt narkotikabrott beaktas det särskilt om brottet begåtts som ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt eller i större omfattning. Hänsyn tas även till mängden narkotika samt om brottet varit av särskilt farlig art.

Enligt den praxis som finns på området bestäms straffet för eget bruk av narkotika i vanliga fall till 30 dagsböter oavsett vilken sorts narkotika som brukats. För olovligt innehav av narkotika döms olika påföljder ut beroende på sort och mängd. Följande är några vanliga exempel som kan ses som utgångspunkter. Hänsyn tas dock även till andra omständigheter som kan påverka straffet.
Vid bedömningen av om ett narkotikabrott ska anses vara ringa tas särskild hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga kringliggande omständigheter, såsom vilken typ av gärning i listan ovan som det rör sig om. Till exempel är det vanligt att innehav för eget bruk eller eget bruk bedöms som ringa narkotikabrott beroende på mängd och art av narkotika. Mycket mindre vanligt är det att gärningen bedöms som ringa narkotikabrott om det rör sig om överlåtelse av narkotika eller innehav i överlåtelsesyfte.Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotikastrafflagen rörande de substanser som upptas i Läkemedelverkets förteckning. Narkotikabrott är ett samlingsnamn för ett flertal olika typer av gärningar kopplade till olovlig hantering av narkotika. Man kan även dömas för försök eller förberedelse till narkotikabrott.

Straffet för narkotikabrott avseende innehav av kokain upp till 0,2 g är 100 dagsböter och allt över 0,6 g påkallar ett hårdare straff än dagsböter. Till exempel är straffvärdet för innehav av 5 g kokain som utgångspunkt 3 månaders fängelse. Innehav av 40 g kokain motsvarar straffvärdet fängelse i 1 år och 100 g motsvarar fängelse i 2 år.
Om polisen misstänker att någon använder cannabis agerar de utifrån narkotikastrafflagen. Om någon använt cannabis eller att personen har en liten mängd cannabis på sig misstänks ringa narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott sträcker sig upp till 6 månaders fängelse (1).När någon är över 15 år upprättas en anmälan om narkotikabrott som polisen utreder. Polisen är skyldig att vara extra snabba att utreda brott när den misstänkta är under 18 år (2). Barn och unga (upp till och med 20 år) som begått brott ska särbehandlas både när det gäller straff och när polis och åklagare utreder brotten (3). Det finns speciella ungdomsåklagare som arbetar tillsammans med domstolarna, polis och socialtjänst (2). Det finns också speciella påföljder så som ungdomstjänst, ungdomsövervakning, ungdomsvård (4).

Den som är under 15 år kan inte bli dömd av en domstol. Men det misstänkta brottet kan ändå utredas (2). När någon är under 15 år kommer polisen kontakta vårdnadshavare och göra en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten erbjuder därefter ungdomen och dess vårdnadshavare stöd och hjälp för att förhindra fortsatt narkotikabruk eller andra problem (3).

En svensk medborgare kommer hem efter en utlandsresa och blir gripen med spår av narkotika i blodet. Personen hävdar att denne fått i sig narkotikan utanför Sverige. Enligt Narkotikastrafflagen kan man straffas om man olovligen brukar narkotika om gärningen sker uppsåtligen, till fängelse i högst tre år. I 2 kap. 2§ Brottsbalken kan man läsa att ett brott som begåtts utomlands döms efter svensk lag och i svensk domstol, förutsatt att brottet har begåtts av en svensk medborgare.Om personen hävdar att narkotikan brukats utomlands så blir det först och främst det landets lagstiftning avgörande om han kan dömas för narkotikabrott i Sverige eller ej. För om gärningen är fri från ansvar enligt lagen i gärningslandet är det inte straffbart i Sverige. Det framgår av 2 kap. 2§ 2st Brottsbalken.

Om man grips utomlands dömer det landets domstol dig villkorslöst. I många länder är det vanligt med betydligt strängare straff på straffskalan för narkotikabrott, som till exempel Thailand och Malaysia. Där det t.o.m finns dödsstraff på straffskalan. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, lagen gäller för alla människor som vistas i landet.
Denna webbplats använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Du kan alltid välja att blockera cookies i din webbläsare och ändå fortsätta att använda webbplatsen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

När det gäller livstids fängelse i Thailand har Sverige att avtal som innebär att man kan sändas hem till Sverige för att sitta en del av tiden i svenskt fängelse.
Salmi & Partners är en advokatbyrå som bland annat erbjuder juridisk hjälp till dig som är misstänkt för narkotikabrott. Våra advokater som är specialiserade på brottmål, inklusive alla typer av narkotikabrott, har lång erfarenhet och stora kunskaper inom detta rättsområde.

Salmi & Partners har flera skickliga advokater och jurister som är specialiserade på narkotikabrott och andra brottmål. Vi erbjuder en första kostnadsfri rådgivning för dig som är misstänkt för narkotikabrott.
Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!På Stora Nygatan 34 i Gamla stan hittar ni butiken 34:an som säljer röktillbehör. Värt att notera i deras sortiment är en gasmask/bong och världens dyraste Volcano för 5699kr, men nu finns det åtminstone vaporizers i en svensk butik. Hurra!

På skäggsvenska heter det cannabisharts och i folkmun hasch. Som vanligt har kärt barn många namn. Vanligt förekommande är brunt, jazztobak, braja, brass, hashish (arabiska) och charas (hindi).
Det tar tid att bli en skicklig jointmeckare. Erfarna stoners rullar joint ut och in, eldar man dessutom upp överskottspapper innan klistrandet så blir det medalj i partytricks.

Hur mycket kostar weed i Sverige?
Ett gram cannabis kostar på gatan cirka 100 kronor. Det är vanligast att ungdomar köper 2,5 gram (halva) eller 5 gram (femma) åt gången. I en joint blandar man cirka 0,2-0,4 gram cannabis med tobak, beroende på hur stark man vill ha den och hur ofta man röker.
De senaste åren har flera delstater i USA legaliserat cannbisförsäljning. Samtidigt har toppolitiker i Sverige lyft frågan i en svensk kontext och uttryckt att vi borde se över frågan här. Men redan nu förekommer butiker som försöker kringgå lagen med att sälja snarlika produkter.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Det ger samma rus som traditionell cannabis och säljs öppet i butiker runt om i Stockholmsområdet. Personalen i butiken som SVT besöker i Sundbyberg säger att HHC är populär bland alla.I en dom från Högsta domstolen 2019 bedömdes THC-innehållande CBD-olja vara narkotika. Läkemedelsverket har också valt att klassificera CBD-olja som läkemedel vilket innebär att ett godkännande krävs för att produkterna ska få säljas.

Vad kostar 1kg weed?
Fotnot: I Sverige kostar ett gram cannabis mellan 80 och 174 kronor beroende på var i landet man befinner sig enligt en kartläggning från 2017. Med ett medelvärde på 113 kronor per gram skulle det innebära att ett halvt kilo cannabis kostar 56 500 kronor.
Verifikationsanalysen (av THC-syra i urin eller THC i salivprov) sker med en kombination av kromatografi och masspektrometri, som specifikt påvisar den analyt/substans man är intresserad av att mäta.En beräkning av kreatininkvot är inte tillämpbart för andra substanser p.g.a. troliga stora fluktuationer under dagen, utan detta gäller för långsamt eliminerade substanser. Det går att använda sig av THC/kreatininkvoten så länge som kreatininhalten i urinen är över den nedre kvantifieringsgränsen. En låg halt av kreatinin betyder egentligen enbart att provet är väldigt utspätt (av någon anledning) och att negativa provsvar inte är säkra i och med detta. Om kvoten stiger markant mellan två provtagningar kan det tyda på nyintag. Notera att viss variation, inklusive små ökningar av kvoten kan ses vid låga nivåer utan att det handlar om nyintag.THC/kreatinin-kvoten för cannabisprover i urin används därför för att säkerställa om det rör sig om ett nyintag eller inte. Kvoten ger en justerad THC-halt efter hur pass utspädd eller koncentrerad urinen är och den ska successivt sjunka (efter avslutat intag). THC ansamlas i fettvävnaden och detektionstiden i urinprov kan därför uppgå till någon månad i de fall där det har skett ett regelbundet, långvarigt intag. För att bli positiv på THC av enbart passiv rökning skulle det krävas sådan intim miljö att man inte övertygande kan hävda att intaget varit omedvetet eller helt utan effekt.Nyheter Misshandelsdomen mot Paolo Macchiarini är mycket ovanlig, men samtidigt klargörande. »Medan tingsrätten öppnade för en mycket vittomfattande tillämpning av nödbestämmelsen för vårdens del, så stänger hovrätten den dörren«, säger Lena Wahlberg, docent med medicinsk rätt som specialitet.I juni 2020 publicerade World Psychiatry en översiktsartikel om effekten av cannabislegaliseringen i USA [1] följd av flera kommenterande artiklar. Syftet med denna artikel är att ge en bild av möjliga konsekvenser av avkriminalisering eller legalisering av cannabis här, utifrån situationen i USA och övriga västvärlden.I samtliga länder som legaliserat cannabis fortgår en omfattande illegal försäljning, och försäljningen till minderåriga har ej stävjats. Billig, högpotent cannabis och att slippa registreras är fortsatta konkurrensfördelar för den illegala marknaden. Det blir ofrånkomligen en katt och råtta-lek i jakt efter marknadsandelar. I Kanada har legalisering skett under devisen »legalisering under strikt kontroll«, men löftet har inte infriats. Den positiva effekten av avkriminalisering som tillskrivs Portugal är svårtolkad och kan vara en följd av omfattande satsningar på vård, omsorg och utbildning.

Andra skäl för legalisering är mer lokala, som att stävja förskrivningen av medicinsk cannabis, som i USA allvarligt missbrukats och genererat en vildvuxen förskrivning utanför godkända indikationer [16].

Medicinsk kommentar Myndigheter ställer relativt låga krav för att en produkt baserad på AI ska kunna CE-märkas som en medicinteknisk produkt, och vårdgivare behöver ha tillgång till opartisk och kvalitetssäkrad utvärdering. Projektet Validering av AI inom bröstradiologi (VAI-B) startades för att möta detta behov.
Nyheter Den bristande tillgången på viktiga läkemedel är ett växande problem inom sjukvården. Möjliga lösningar på detta dilemma var ämnet för Sjukhusläkarnas och Industriläkarföreningens seminarium i Almedalen under onsdagen.Nyheter Det kan vara bättre att gå back ett par år än att skära ner på personal i sjukvården. Det budskapet gav regeringen till regionerna på en pressträff i Almedalen. Samtidigt lovade regeringen att skjuta till mer pengar i höst.

Vart kan man röka weed?
Argentina, Colombia, Chile och Mexiko tillåter marijuana under vissa omständigheter, att växten får användas i vissa medicinska och vetenskapliga sammanhang. Cannabis för medicinskt bruk godkändes också i Thailand i slutet av 2018. I höstas 2018 blev Kanada det första stora landet i världen att legalisera cannabis.
Nyheter Regeringen gör en översyn av Folkhälsomyndigheten, FHM. En utredning tillsätts också för om smittskyddslagen ska ändras – för att till exempel munskyddskrav ska kunna införas snabbare.

Nyheter Nära 70 procent av IT-ansvariga i vårdsektorn uppger att verksamheten råkat ut för IT-attacker sedan 2021. Och utpressningsförsöken verkar öka, visar en ny enkät bland IT-ansvariga i vården.Inget land i Europa har legaliserat cannabis. Däremot sker en avkriminalisering på många håll, vilket brukar innebära att användning och innehav för eget bruk tillåts. I Nederländerna är produktion av cannabis illegal, men licensförsäljning sker i så kallade coffee shops. Estland, Tjeckien, Georgien, Kroatien, Slovenien, Italien, Portugal, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Belgien och Schweiz är länder som har avkriminaliserat eget bruk men kopplat straffsatser till olika typer av beteenden, till exempel publik användning [8]. I Portugal godkänns innehav av 25 gram cannabis, men större innehav bötfälls [9]. Svensk förening för beroendemedicin och Folkhälsomyndigheten önskar att avkriminalisering av cannabis utreds [10, 11]. Internationell expertis går längre och rekommenderar avkriminalisering [12]. Risken för psykosutveckling är förhöjd hos cannabisbrukare. Dagligt cannabisbruk ger mer än trefaldigt ökad risk för psykosutveckling. Risken ökar till nästan fem gånger om cannabis med hög THC-halt används [38]. Den restriktiva synen på cannabis i Sverige kan ha bidragit till lägre förekomst av cannabisbruk i jämförelse med andra västländer och i förlängningen i hög­re grad skyddat befolkningen från sekundäreffekter av cannabisbruk.

Exemplet Kanada. Hösten 2018 legaliserades cannabis i Kanada för personer över 19 år. Utgångspunkten var att legalisering antogs kunna förbättra folkhälsan.
Debatt I samband med mitt första underläkarvikariat stötte jag på problemet med att underläkare förväntas utföra sjuksköterskeuppgifter. Är det så här vi ska välkomnas till läkaryrket, undrar Karin Wallin. (8 kommentarer)

Kan man bli dömd för att ha rökt på?
Svar. Om polisen misstänker att någon använder cannabis agerar de utifrån narkotikastrafflagen. Om någon använt cannabis eller att personen har en liten mängd cannabis på sig misstänks ringa narkotikabrott. Straffskalan för ringa narkotikabrott sträcker sig upp till 6 månaders fängelse (1).
Europeiska exempel. Portugal framhävs som ett land där avkriminalisering haft lyckad effekt då narkotikarelaterad dödlighet initialt minskade till en tredjedel efter lagändringen. I dag är den dock tillbaka till liknande nivåer som före reformerna [9]. Utvecklingen av antalet narkotikarelaterade dödsfall i europeiska länder som genomfört avkriminalisering divergerar. I vissa länder ökar antalet och i andra minskar det [8]. Vidare är jämförelser av narkotikarelaterade dödsfall mellan länder svåra att dra slutsatser från, eftersom mätmetoderna skiljer sig åt [8]. Innehållet i reformerna förefaller också ha betydelse: Portugals reformer inkluderade stora satsningar på vård, behandling och utbildning. Påföljder mot bruk och innehav av narkotika kvarstod men flyttades från det juridiska systemet till en ny myndighet under hälsodepartementet [9].Arresteringar för cannabisinnehav anses i USA vara en förevändning för rasism och polistrakasserier mot minoritetspopulationer, och eventuell lagföring av innehav anses skadligare än cannabisbruket i sig, vilket skulle tala för legalisering [17, 18]. Svensk polis försvarar kriminalisering av cannabis och menar att denna är nödvändig för att komma åt och störa annan kriminell aktivitet [19].Kognition: I en liten studie av personer som rökt cannabis dagligen under många år sågs en minskning av intelligenskvoten med i genomsnitt 8 procent – en minskning som inte kunde förklaras av annat än deras cannabisbruk (de testades opåverkade vid 13 och 38 års ålder) [44]. Enligt en annan studie där bruket inte pågått under lika lång tid kunde något sådant samband inte påvisas [45]. Det är dock entydigt att cannabis försämrar förmåga till förståelse, inlärning och anpassning [46, 47]. Det språkliga minnet förefaller försämras permanent av hög konsumtion, medan andra nedsättningar verkar vara reversibla [48]. Denna typ av studier är svårgenomförbara eftersom de i princip kräver medverkan av enäggstvillingar, diskordanta för cannabisbruk [49].I en studie från Nederländerna, där myndigheter försökte stävja drogturism genom att inte längre tillåta utlänningar att köpa cannabis, skapades ett oavsiktligt naturligt experiment med inhemska studenter som kontrollgrupp. När lagändringen infördes och utländska studenter inte längre kunde köpa cannabis i coffee shops förbättrades deras studieresultat påtagligt, särskilt för svagpresterande studenter och kvinnor [50]. De som börjar använda cannabis i tonåren – en tidsperiod då hjärnan fortfarande utvecklas – får strukturella och funktionella hjärnförändringar med oklar betydelse för hjärnans funktion [47].Exemplet USA. Legaliseringen i USA för vuxna över 21 år påbörjades 2016. Först ut var Colorado, Kalifornien och delstaten Washington. I de delstater som legaliserat cannabis var dock ungdomars cannabiskonsumtion nästan 40 procent högre och förstagångsanvändarna 30 procent fler än i övriga stater [22]. 36 procent av alla amerikaner i åldersgruppen 18–25 år uppgav att de använt cannabis föregående år, medan siffran ligger mellan 40 och 50 procent i delstater som legaliserat cannabis [23].

Priset på olika cannabisprodukter har sjunkit radikalt som följd av storskalig produktion [24]. I Colorado finns nu fler cannabisbutiker än Starbucks och McDon­ald’s [25]. Cannabis finns att tillgå i alltifrån spetsat godis till cannabisdrycker och oljeberedningar, produkter som avser att nå också dem som inte röker eller är dagliganvändare [26].While no European country has legalized recreational use of cannabis, several countries, but not Sweden, have decriminalized it. Although we hitherto have a relatively low prevalence of users compared to other countries, Swedish policy is criticized. Strong voices advocate legalization. It is hypothesized that a legalization would minimize adolescent access, ensure quality control, make consumption safer and raise tax revenue. Furthermore, it is assumed to diminish the illicit drug market and drug related crimes. However, the legalization in the US and Canada has instead made cannabis more available to users by innovative marketing and product development, while the illegal market persists. Meanwhile the price of cannabis decreases and potency, which are related to many of the risks, increases. Cannabis-related harms include e.g. cognitive impairment, psychosis and psychosocial problems. The long-term effects from legalization is yet to be seen. Nyheter Fyra forskare med koppling till Karolinska institutet fälls för oredlighet, enligt ett beslut från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Detta på grund av delvis manipulerade och förfalskade bilder i en vetenskaplig artikel. Forskarna själva har bestridit det hela. I en studie som omfattade 900 psykospatienter från Europa och Brasilien visades starka samband mellan dagligt bruk, eller bruk av cannabis med hög THC-halt, och psykosinsjuknade, se Figur 1 [38]. I London och Amsterdam förklaras en tredjedel respektive hälften av samtliga nyinsjuknanden i psykos med att personen har använt högpotent cannabis [39]. Trots att vissa typer av genetisk sårbarhet ökar risken för psykosutveckling flerfaldigt (3–5 gånger) [40] är det klarlagt att drogmissbruk utgör en oberoende riskfaktor för psykos [41]. Det finns stöd för att cannabis-associerade psykoser övergår i en kronisk schizofreni hos närmare hälften av de individer hos vilka den uppträder [42].Fysisk hälsa: Cannabis leder inte till påtagligt ökad risk för allvarlig kroppslig sjukdom [53]. I en 38-årsuppföljning från Nya Zeeland sågs tandlossning som den enda negativa konsekvensen på fysisk hälsa [54].

Nyheter Efter uppsägningar och sjukskrivningar når akutmottagningen i Trollhättan inte upp till minimibemanning. Nu måste en avdelning stängas och en ambulans dras in under några veckor, och personal tvingas flytta sin semester.
En legalisering antas underminera den illegala marknaden och därmed minska ungas tillgång till cannabis, kvalitetssäkra produkten och rendera skatteintäkter.Drygt ett år efter legaliseringen har 17 procent (2 procentenheter fler än tidigare) använt cannabis under det senaste kvartalet. Bland yngre (15–24 år) ökade användandet från 18 procent till 28 procent. Var tionde kanadensare mellan 18 och 24 år röker cannabis dagligen. Konsumtionen är större bland män. Alkoholkonsumtionen har hittills inte påverkats [30].

Kan man bli dömd i Sverige för att ha rökt i Amsterdam?
I Sverige är det olagligt att bruka narkotika. Men när narkotikan konsumerades i ett annat land, där narkotikabruk är tillåtet, exempelvis cannabisrökning i Holland där det är lagligt, kan inte svensk domstol döma för narkotikabrott.
I Sverige har andelen i åldersgruppen 16–29 år som använt cannabis senaste året ökat från drygt 5 procent 2008 till 9 procent 2018. I åldersgruppen 30–44 år har bruket mer än fördubblats under samma tid, men från lägre utgångsvärden. I äldre åldersgrupper var färre än 0,5 procent cannabisbrukare [2]. I jämförelse med övriga europeiska länder har vi en lägre andel brukare i åldern 15–34 år (Sverige 9,6 procent, Norge 10 procent, Finland 14 procent, Danmark 15 procent, Storbritannien 12 procent, Tyskland 13 procent, Estland 14 procent, Kroatien 16 procent, Nederländerna 18 procent, Spanien 18 procent, Tjeckien 19 procent, Italien 21 procent, Frankrike 22 procent) [3]. USA och Kanada har betydligt högre siffror.

Nyheter Att mängden administration i sjukvården måste minska, är många överens om. Men hur ska det gå till? Möjligen är lösningen enkel, enligt Nationella vårdkompetensrådets Ann-Marie Wennberg Larkö. »Vi kanske ska vara lite mer obstinata och inte göra precis allting som sägs ska göras«, sa hon under ett panelsamtal i Almedalen. (1 kommentar)
Nyheter Sjukvården har ett ansvar både att ställa om för att bli mer klimatsmart och för att rusta inför de negativa hälsoaspekter som klimatförändringarna kommer att medföra. Det menar Smer, Statens medicinsk-etiska råd, som nu uppmanar alla vårdaktörer att växla upp ansträngningarna för en mer hållbar vård.Nyheter Digitalisering kan skapa mervärde för både patienten och vårdpersonalen – men det krävs att medarbetarna är med på tåget för att det ska gå vägen. »Får man inte med dem blir det ofta väldigt misslyckat«, säger forskaren Gudbjörg Erlingsdóttir.

Nyheter Hur rättssäkert är egentligen eAT-provet? Det frågar sig underläkaren Michel Laji som anmält Karolinska institutet till Justitieombudsmannen. Efter en intern utredning ger KI:s rektor underläkaren rätt på flera punkter. (9 kommentarer)
Cannabislegalisering har förespråkats sedan 1960-talet, och sedan 2012 har en alltmer drogliberal politik förts på många håll i världen [1]. I dag har elva amerikanska delstater, Kanada och Uruguay legaliserat cannabis. Luxemburg och Mexiko står på tur. Legalisering kan genomföras på olika nivåer, från att tillåta odling för eget bruk till att stater driver monopol för cannabisproduktion, fri konkurrens, fria marknadskrafter och aktiebolagisering.Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.Den illegala försäljningsandelen av cannabis uppgår till 40 procent [31]. Den illegala marknaden erbju­der bättre kvalitet och hemleverans till lägre priser [31]. Den legala marknaden svarar nu med att bredda utbudet med försäljning av ät- och drickbar cannabis [32]. Inkomsterna av legalisering uppgick till cirka 10 miljarder kronor, medan de illegala marknadsvinsterna uppskattas vara minst 5 gånger större [33].

Chefer som inte är läkare behöver kompensera för att de saknar den medicinska professionens helhetssyn och den fulla förståelsen av vårdens komplexitet.
Exemplet Uruguay. Sedan 2017 kan registrerade användare (ca 45 000) köpa högst 10 gram per vecka [20]. Hittills har 20 procent av dessa registrerade användare utnyttjat sin rätt. Det antas att många väljer illegal cannabis för att slippa registrering, för att försäljningsplatserna är få eller för att köpa större mängder [21].

Hur mycket kostar Weed i Christiania?
Amil och kretsen omkring honom vid en av bodarna på Pusher Street – langargatan i fristaden Christiania – säljer hasch, skunk, cannabis, weed, marijuana, tjall, gräs, pot, braj, joints; alla mer eller mindre förädlade produkter av Cannabis Sativa. Priset är 60 danska kronor per gram och uppåt.
Följande skäl för legalisering brukar anges: Det slår undan benen på den organiserade brottsligheten genom att undergräva den illegala marknaden. Om den illegala marknaden försvinner kan man säkerställa att ungdomar inte får tag i cannabis och frigöra polisresurser. Legalisering möjliggör också bättre kontroll av produkternas kvalitet och sammansättning avseende halterna av tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). THC antas ge rus och psykotiska upplevelser, medan CBD förefaller ha motsatt effekt [13]. Andra fördelar uppges vara möjlig beskattning samt skapande av nya jobb. Ytterligare argument är att cannabisbruket redan är så pass utbrett och ger ett relativt städat rus med färre biverkningar än många andra droger och att man därför lika gärna kan legalisera det. Cannabis har flera medicinska användningsområden, till exempel ångestlindring [14] och behandling av MS-spasticitet (enda godkända indikationen i Sverige), terapiresistent barnepilepsi, kronisk smärta och biverkningar av kemoterapi [15]. Medicinsk användning av cannabis är godkänd i flera länder, men är dyr och receptbelagd. Legal cannabis skulle underlätta för dessa patientgrupper. Enbart en avkriminalisering innebär inte självklart minskad narkotikarelaterad död. Estland avkriminaliserade cannabis redan 2002, men har i dag den högsta narkotikarelaterade dödligheten per invånare i Europa [8]. THC-halterna i cannabisprodukterna har inte hållits nere trots legaliseringen. Den genomsnittliga THC-halten i amerikansk cannabis har mer än fördubblats mellan 1988 och 2006 (3,5 procent till 8,5 procent), och sedan fortsatt öka till 14 procent år 2014. I dag innehåller mer än 20 procent av amerikansk cannabis en THC-halt som överstiger 70 procent (halter över 10–15 procent räknas som högpotent) [1]. THC-halterna är generellt högre i stater där cannabis är legaliserat [34, 35]. THC-halten varierar mellan länder. På Sicilien är halten i genomsnitt 3 procent, jämfört med 29 procent i Amsterdam [36]. Svenska data saknas.Ingenstans har en legalisering genomförts och utvärderats inom ramen för kontrollerade studier, vilket gör det svårt att dra några tydliga kausala slutsatser om lagstiftningens effekter. Många faktorer utöver lagstiftningen påverkar bruket av cannabis. Det mesta tyder på att användningen ligger på en högre nivå i länder som avkriminaliserat och legaliserat cannabis.

Nyheter Med sol och värme kommer festivaler och stora utomhusevenemenang – men också en baksida i form av skador och sår. Läkartidningen har frågat runt hur sommarens sjukvårdsorganisationer ser ut.
Nyheter Förra året syntes en oroväckande ökning av bakterier som är resistenta mot antibiotika, enligt en ny rapport. Även förskrivningen av antibiotika ökade under 2022. Nyheter Sahlgrenska universitetssjukhuset vill genomföra könsbekräftande kirurgi hos isländska patienter – men Socialstyrelsen kan inte ge något förhandsbesked om huruvida det är tillåtet. Hittills har sjukhuset inte fått några skarpa ansökningar. I dag finns starka krafter, främst utanför etablissemanget av politiker, större tidningar och etablerade forskare, som företräder legalisering i Sverige [4]. Flera större dagstidningar har också bytt fot från ett tidigare restriktivt förhållningssätt i cannabisfrågan [5, 6], medan svenskar i stort förefaller misstro en legalisering [7]. Bland yngre, främst män under 30 år, finns emellertid ett starkt stöd för legalisering, i motsats till gruppen över 65 år, där endast 10 procent stöder en legalisering [7].

Effekten på folkhälsan är oviss. De studier som har gjorts är inte genomförda på representativa material och svarsfrekvensen är låg. Det finns dock tydliga indikatorer om att amerikanska stater som har legaliserat cannabis har fler inläggningar på psykiatriska kliniker och fler cannabisrelaterade händelser som krävt intensiv- och akutvård än de stater som inte har legaliserat cannabis [37]. I USA utvecklar cirka 9 procent av de som prövat cannabis ett beroende [1]. Enligt europeiska siffror kommer i genomsnitt närmare hälften (47 procent) av de som genomgår behandling för cannabisberoende att återfalla i dagligt bruk inom ett år [36].
Problematisk alkoholkonsumtion förefaller inte ha sjunkit efter legaliseringen [27]. Inte heller verkar legaliseringen ha bidragit till minskad narkotikarelaterad död [28, 29]. Nyheter Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale anses ha »klivit fram rejält«. Det visar Dagens Medicins maktlista. Hon har till och med regeringens öra i för hög grad, menar en makthavare. (1 kommentar) Effekten på den psykosociala hälsan undersöktes i en australisk/nyzeeländsk studie. Där jämfördes trettioåringar som uppgivit att de använt cannabis vid 17 års ålder med en grupp jämnåriga som började med cannabis senare eller aldrig prövat. Det framkom att cannabisberoende var vanligare hos dem som var användare vid 17 års ålder (användare 48 procent, övriga 4 procent), och tidig användning var också förknippad med en rad andra negativa utfall: illegal droganvändning (användare 35 procent, övriga 9 procent), depression (användare 14 procent, övriga 9 procent), självmordsförsök (användare 10 procent, övriga 2 procent) och socialhjälpsberoende (användare 13 procent, övriga 7 procent). Resultaten kunde bara delvis förklaras av dålig uppväxtmiljö eller ärftlig belastning. Det fanns ett tydligt dos–respons-samband där ökat cannabisbruk var förknippat med negativa effekter. Bland dem som rökt cannabis på veckobasis före 17 års ålder klarade 53 procent att ta en grundskoleexamen jämfört med 80 procent bland dem som ännu inte hade prövat cannabis [39].77% av Sveriges läkare läser Läkartidningen, vilket är den överlägset högsta räckvidden i målgruppen. Vare sig du ska lansera en ny produkt eller rekrytera en läkare så kan vi hjälpa dig att hitta den mediamix som passar dina behov bäst.

Det går tvärtemot Region Stockholms läkarkommittés rekommendation som menar att bevisen för att cannabis i smärtlindrande syfte är klen eller saknas helt. De menar också att risken för biverkningar är stor.Kliniken Aureum Healthcare ligger på Kungsholmen i Stockholm och behandlar patienter som lider av långvarig eller kronisk smärta med medicinska cannabispreparat. Genom att skriva ut ett så kallat extemporeläkemedel har kliniken rundat problemen och på så sätt ändå omfattas av högkostnadsskydd. Extemporeläkemedel innebär att apotek skräddarsyr ett läkemedel, i detta fallet olika cannabispreparat, till en speciell patient. I Sverige finns det två godkända läkemedel som innehåller cannabisextrakt, ett munspray med THC, som används för att lindra muskelstelhet vid multipel skleros (MS) och ett annat som innehåller CBD för behandling av Epilepsi. Men inget av dem omfattas av högkostnadsskyddet. Men nya besked från Socialstyrelsen har rivit upp Region Stockholms beslut. Enligt förordningen om läkemedelsförmåner ska alla som har en arbetsplats och är behöriga att skriva ut läkemedel ha rätt till en arbetsplatskod – och de menar att det inte finns något som talar emot det.I september återkallade regionen klinikens arbetsplatskod, vilket innebär att de inte längre kan skriva ut cannabispreparat inom högkostnadsskyddet. Beslutet skulle ha inneburit att kliniken behövt stänga, något Mitti tidigare rapporterat om.

”I granskningen av Aureums arbetsplatskod bedömer vi att det utifrån underlaget inte går att avgöra om läkemedelsförskrivningen är patientsäker”, skriver de i ett uttalande enligt Mitti.
– Det här är framför allt en seger för våra patienter. Regionen försökte använda byråkratiska tricks för att förvägra våra patienter den vård som de har rätt till enligt lag. Nu tar Socialstyrelsen Regionen i örat, säger Christian Engström, presstalesperson på Aureum Healthcare i ett pressmeddelande.

Vart kan man köpa weed i Stockholm?
Vi erbjuder ett stort utbud av olika typer cannabisprodukter. Du kommer med största sannolikhet hitta det just du önskar och kan enkelt beställa marijuana och få det hemskickat till dig i ett diskret paket. Hos oss hittar du dessutom produkter av högsta kvalitet, du kommer definitivt bli nöjd!
Fotnot: I Sverige kostar ett gram cannabis mellan 80 och 174 kronor beroende på var i landet man befinner sig enligt en kartläggning från 2017. Med ett medelvärde på 113 kronor per gram skulle det innebära att ett halvt kilo cannabis kostar 56 500 kronor.Den 26 juni – 2 juli pågår IOGT-NTO:s kongress där viktiga framtidsfrågor behandlas. Via länken nedan hittar du information om allt från kongressfesten till kongresshandlingarna.

I North Dakota däremot röstade väljarna ner ett förslag att legalisera rekreationellt bruk av cannabis. Det betyder att 33 av USA:s 52 delstater har legaliserat cannabis, antingen för medicinskt eller rekreationellt bruk. Det rapporterar NPR. Ekonomen och legaliseringsförespråkarein Jeffrey Miron förutspådde att cannabispriset skulle halveras i och med legaliseringen, men att det fortfarande skulle finnas gott om utrymme för att ta in skatt på drogen. I andra änden av spektrumet står Jonathan Caulkins som är analytiker inom drogområdet. Han tror snarare att priset på cannabis kommer att sjunka till samma nivå som andra lättodlade växter som råg och vete. Om det skulle vara fallet så skulle en skatt baserat på pris bli utan effekt. Priserna ha fallit sedan cannabis legaliserades i delstaten 2014. Anledningen är att laglig verksamhet är betydligt billigare än olaglig. I längden kan det innebära att producenter tvingas lägga ner, men det betyder också att skatteintäkterna på cannabis minskar eftersom skatten tas ut på en andel av priset. Att legalisera cannabis kan då bli en förlustaffär om skatteintäkterna inte ens täcker kostnaden för delstaterna regleringsinstanser.Cannabislagarna liberaliserades i ytterligare tre delstater efter det senaste valet för två veckor sedan. Michigan kommer att legalisera rekreationellt bruk av cannabis medan Missouri och Utah röstade för att legalisera medicinskt bruk.

I Kalifornien har man istället valt att beskatta cannabis utifrån vikt. Men även med detta system kan innebära problem i framtiden: om odlare väljer att satsa på så potenta cannabisvarianter som möjligt för att på så sätt kunna ta ut högsta möjliga pris i förhållande till vikt.
2014 såldes ett halvt kilo cannabis för i genomsnitt strax under 30 000 kronor i delstaten Colorado. Idag ligger priset på strax under 10 000 kronor. I Oregon är priset för ett halvt kilo nere på under tusenlappen. Det rapporterar The Washington Post.Kategorin Barn och ungdom gick under torsdagen om Klimat och miljö när det gäller mediernas rapportering kring Almedalsveckan. Det visar en körning av NewsMachine.

– Det är lite riskfullt och skrämmande, ni riskerar ert anseende. Ni är där vi var i Kalifornien 1995. Nu är ni på väg ut ur cannabisgarderoben, känns inte det bra?Använd formuläret nedan för att tipsa oss. Observera att du är helt anonym och att källskydd tillämpas. Rätten att vara anonym är reglerad i svensk grundlag.

Norges pr-byrå-stolthet Geelmuyden Kiese går in i en ny era när grundaren och chefen Hans Geelmuyden från och med årsskiftet kliver ner i en roll som senior rådgivare. Tobias Baudins stug-attack, Region Gotlands märkliga pressackreditering och nischtidningarnas panelhaveri, tar Dagens Opinions Rolf van den Brink upp i denna spaning från Almedalsveckan 2023. Svenska politiker kan alldeles för lite för att kunna fatta om avgörande beslut om artificiell intelligens, anser C-ledamoten Elisabeth Thand Ringqvist.Huvudtalare är den globala cannabis-konsulten Andrew DeAngelo. Han inleder konferensen direkt till sittande ovationer iklädd kläder tillverkade av hampa.

Kan man bli hög på weed?
Cannabis röks oftast, vilket gör att du blir påverkad väldigt snabbt. Ruset varar i cirka fyra timmar, men är intensivast inom 15-30 minuter. Ett cannabisrus gör ofta att du först känner sig avslappnad, pratig och kanske fnittrig. Efter en stund kan du känna dig mer kreativ, mer insiktsfull, lugn och positiv.
Positiva effekter: Cannabis kan ge en större känsla av lugn och avslappning, större känslighet i sociala sammanhang, högre självmedvetenhet, bättre insikt och tolerans.– Vi har fått in ett hundratal ansökningar redan, vilket känns kul. Det finns ett intresse för de här frågorna, säger Christian Engström, presskontakt på företaget, som söker både en chefredaktör och journalister.